Rubrika: Péče a chov

Seminář genetické laboratoře Vemodia a.s.

19. Leden 2018

Výbor obdržel pozvánku na akci laboratoře Vemodia, která se koná v Praze 24.2.2018. Pozvánku s detaily akce zveřejňujeme níže.    

Dokument MF na stránkách ČMKU

12. Listopad 2017

Řada z vás jistě zaregistrovala výklad Ministerstav financí k elektronické evidenci tržeb (EET), týkající se chovu psů. Povinnost používat EET se vztahuje i na příležitostný, nepravidelný prodej štěňat, bez toho, zda je chovatelská činnost vykonávána jako registrovaná živnost, či nikoliv. Registrovaná chov. stanice je údajně důkazem opakované výdělečné činnosti za účelem dosažení zisku, bez ohledu na to, zda je zisku skutečně dosaženo, či nikoliv. Chovatelství spadá do 3. vlny EET, která startuje od 1. března 2018. Jediným způsobem, jak se vyhnout povinnosti EET podle výkladu MF je přijímat platby za …

Směrnice ČMKU pro označování štěňat platná od 25.5.2017

20. Červen 2017

    Směrnice pro označování štěňat ČMKU (také v PDF: Směrnice 2 pro označování štěňat 25.5.17 )   1. S platností ode dne 1.1.1996 musí být všechna štěňata zapisovaná v rámci plemenné knihy ČMKU označena nejméně jedním z níže uvedených způsobů: a) mikročipem b) tetováním v jednom z následujících míst: – v uchu – ve slabině – na vnitřní straně stehna   2. V rámci jednoho klubu musí být zvířata příslušného plemene označena schváleným způsobem. Vybraný způsob označování podléhá dohodě s příslušným pracovištěm plemenné knihy. Celý vrh musí být označen …

Pozor – změna místa a termínu červnové bonitace !!!

25. Květen 2017

Výbor klubu oznamuje, že bonitace 3.června v Městci Králové je pro minimální účast zrušena – náhradní termín pro přihlášené je na VS dne 8.června ve čtvrtek od 18 hod. v hotelu Svornost v Dolních Počernicích, Praha 9, Novozámská ul. – cena je pro přihlášené v nezvýšené výši tj. 350,-Kč.

Zpráva HPCH – změny v chovatelské dokumentaci.

19. Únor 2017

Hlavní plemenná kniha ČMKU upravila formální podmínky zápisu šťěňat, proto zveřejňujeme aktualizovaný přehled požadované chovatelské dokumentace. Instrukce si můžete stáhnout i v PDF souboru Chovatelská dokumentace.pdf   Chovatelská dokumentace (platnost od 2/2017).   1. Krycí list platí celý kalendářní rok od data vydání, které je uvedeno spolu s číslem KL v záhlaví tohoto KL. Požádejte tedy o jeho vydání s dostatečným předstihem, protože doba vystavení je cca 1 měsíc od doručení žádosti. 2. Platba za vystavení KL je 250,-Kč splatná předem bez ohledu na to, zda fena zabřezla, či nikoliv. …

Zpráva HPCH – hlášení úhynu chovných psů a fen.

01. Srpen 2016

Hlavní poradkyně chovu žádá všechny chovatele, aby jí nahlásili neprodleně všechny uhynulé chovné jedince. Pokud není katalog a databáze chovných jedinců aktuální, jsou zejména uhynulí psi dále navrhováni při vystavování krycích listů, což vede k námi nezaviněné blamáži.   Pokud jste tedy v uplynulých letech nenahlásili klubu úhyn svého chovného psa nebo feny, učiňte to neprodleně. Stačí poslat e-mail na adresu cavalier.klub@volny.cz nebo hlavni.poradce@kavalir-king-klub.org, případně přímo zatelefonovat paní Jiřině Severové. Děkujeme.  

Stop množírnám psů !

04. Listopad 2014

Konečně někdo zakročil proti množírnám psů TISKOVÁ ZPRÁVA SVS 17. 9. 2014 – Stop množírnám!   Ne tak často se podaří postihnout tzv. množírnu psů. Nyní se to povedlo v Praze. Jak je obtížné prokázat týrání v tzv. množírně psů, kde jsou zvířata chována v neodpovídajících podmínkách, přičemž se tito „podnikatelé“ tváří jako „zájmový chov“, o tom by mohli pohovořit mnozí pracovníci státního veterinárního dozoru. Ostatně se tomuto tématu letos věnoval zvláštní seminář v Senátu. V uplynulém týdnu (v pátek 12. 9.) provedli inspektoři Městské veterinární správy v Praze kontrolu …

Bonitace a přeregistrace.

04. Listopad 2014

Jak to bude po bonitaci s odevzdaným PP Vašeho psa? Jedinec je chovným až po úspěšně absolvované bonitaci a přeregistraci psa v PK ČMKU. Náš klub zařizuje tuto přeregistaci automaticky, majitel psa se o to nemusí starat. Kopii chovné karty obdrží majitel uvedeného jedince spolu s přeregistrovaným PP dobírkou cca do 1 měsíce po bonitaci z naší PK (Plemenná kniha).   Případné dotazy směrujte na paní Severovou: tel.+ fax: 325 640 067, mobil 722 982 705, e-mail: cavalier.klub@volny.cz, hlavni.poradce@kavalir-king-klub.org   Souhlas nebo nesouhlas s vyjádřením bonitační komise je vyjádřen podpisem majitele bonitovaného jedince …

Genetické testy a zdravotní vyšetření u Kingů

04. Listopad 2014

Genetické testy a jiná vyšetření pro kingy Protože se obě plemena – kavalíři a kingové – během staletí prolínala, po kavalírech starého typu se objevili kingové a opět se z některých kingů byli vyšlechtěni kavalíři, a až začátkem 20-tého století se obě plemena ustálila a oddělila, takže dnes tedy existují vedle sebe kavalíři a kingové jako dvě samostatná plemena. Pro stejný původ mají obě plemena mnoho stejných genů a pochopitelně také i vloh pro stejné neduhy. Proto by i majitelé a chovatelů kingů měli věnovat svou pozornost prevenci zdraví kingů. …

Genetika a barvy.

10. Srpen 2011

Dědičnost barev u kavalírů a kingů Dědičnost barev se řídí podle zákona, který objevil J. Mendel. Komu je podobný potomek, záleží na genech předaných mu rodiči, kteří je zdědili od svých rodičů a ti zase od svých atd. … Každý živočich je produktem svých zděděných genů. To platí i pro dědičnost barev pro kavalíry a kingy. Každý rodič dává svému potomkovi geny i pro barvu, Jsou to buď geny dominantní (zřetelné) nebo recesivní (v přítomnosti genu dominantního nezřetelné, jsou potlačeny, maskovány).   Nejprve se budeme zabývat děleným vybarvením – tricolor …

Stránka 1 z 212