Bonitační kód kavalírů (F)

Číselník bonitačních kódů ke stažení v PDF formátu je na konci textu.


Cavalier King Charles Spaniel

Číselník bonitačních kódů, platnost od 01.01.2009 – verze „F“

 

1.  Typ , velikost, povaha.

_______________________________

 1. Malý španěl, živé povahy slídiče, výška 30,5 – 35 cm, hmotnost do 8,2 kg, pevné tělo přiměřené délky.
 2. Menší typ, výška do 30 cm.
 3. Větší typ, výška do 36 cm.

*5. Hmotnost pod 5,45 / nad 11 kg

*6. Celková netypičnost plemene: povaha (bázlivý / agresivní), nevyjadřuje pohlaví a rasu, neharmonický typ.

 

2. Hlava, uši a čenich.

_______________________________

 1. Hlava přiměřeně velká k tělu, se širokým plochým temenem, krátká lebka, vysoko nasazené, visící, přilehlé, dlouhé, těžké uši, výrazně černý nos
 2. Jako ad 1, vady pigmentace nosu
 3. Jako ad 1., ale mírně vyklenuté temeno nebo níže nasazené uši, černý nos.
 4. Jako ad 3., vady pigmentace nosu.
 5. Těžší, hrubá hlava, uši a ostatní ok.
 6. Jemná, malá hlava u psů, ostatní ok.
 7. Nedostatečně vyplněné tváře.
 8. Mírně užší hlava.

*9. Růžový – masově zbarvený čenich

 

3. Oči.

_______________________________

 1. Velké, tmavé, kulaté, daleko od sebe umístěné oči. Pigmentovaná víčka.
 2. Ukazuje oční bělmo.
 3. O odstín světlejší nebo oči blízko u sebe .
 4. Světlé oko, neúplná pigmentace víček.
 5. Malé, zapadlé oči, nemají kulatý tvar.

*6. Vypouklé oko, či nepřil. víčko.

*7. Dravčí, modré, nepigment. oko.

 

4. Nos, skus a chrup

_______________________________

 1. Krátký, k čenichu se mírně zužující nos, ne však špičatý. Nosní hřbet rovný, délka nosu 3,8 cm (1,5“). Uzavřené, pigmentované pysky. Nůžkový skus, plnochrupý
 2. Jako ad 1, ale kleště – plnochrupý
 3. Jako ad 1, ale nerovná řada řezáků, plnochrupý
 4. Jako ad 1, ale ztráta 1x P1, či 1x M3 u feny, či zdvojení zubu.
 5. Ad. 1., nos kratší jak 3,5 cm, nůžky.
 6. Ad.5, klešťový skus.
 7. Ad. 1., nos delší jak 4,1 cm, nůžky.
 8. Ad.7, klešťový skus.

*9. Předkus / podkus / netypický nos /ztráta zubů.

 

5. Krk a trup.

_______________________________

 1. Hřbet rovný, Klenutý, prostorný dostatečně hluboký hrudník. Středně dlouhý krk. Vtažené břicho.
 2. Měkčí nebo klenutý hřbet
 3. Užší nebo sudovitý hrudník
 4. Příliš dlouhý nebo krátký krk.

 

6. Končetiny a tlapky

_______________________________

 1. Přední nohy rovné, pevné, zadní dobře osvalené a zaúhlené, široké a sevřené tlapky.
 2. Měkké nadprstí / strmé úhlení.
 3. Vybočené lokty / sbíhavá hlezna.
 4. Úzké nebo široké postavení končetin.

*7. Vadné postavení končetin

 

7. Ocas a záď.

_______________________________

 1. Dobře nasazený ocas, nesený přibližně v prodloužené linii hřbetu, s dobře formovanou zádí.
 2. Špatně nesený ocas.
 3. Špatně nasazený ocas.
 4. Spáditá / slabá / přestavěná záď

*6. Ocas stočený nad hřbetem.

 

8. Kód barvy.

_______________________________

1. BH – Blenheim    2.  BT – Black and tan

3.  RU – Ruby            4.  TR – Tricolor

 

9. Barva – hodnocení:

_______________________________

 1. Perfektně zbarvený jedinec (viz standard).
 2. Menší barevné vady (světlejší barva, málo syté pálení, písková červená, převládající barva apod.).
 3. Velké barevné vady (chybějící lysinka, asymetrie masky, chybějící znak, částečné pihování apod).

 

10. Celkové hodnocení

_________________________________

1. Chovný

2. Nechovný mono / kryptorchismus.

3. Nechovný pro diskvalifikační vadu.

 

Poznámka:

1.     Vady označené * jsou vadami vyřazujícími z chovu.

2.    Nedostatky nespecifikované v kódu budou uvedeny v poznámce.

 

Přiložené soubory

Bonkody_kava_F.pdf
File: Bonkody_kava_F3.pdf (111 KB)