Bonitační kód kingů (D)

Číselník bonitačních kódů ke stažení v PDF formátu je na konci stránky.


KING CHARLES SPANIEL

Číselník bonitačních kódů, platnost od 01.07.2005 – verze „D“


1. Typ, povaha., charakteristika

_______________________________

 1. Malý živý španěl, výška do 25 cm, pevná kompaktní stavba těla.
 2. Výška nad 25,5 – 30 cm.
 3. Výška od 30,5 – 34 cm
 4. ad. 1, ale delší rámec těla nad 5cm.
 5. ad. 2, ale delší rámec těla nad 5cm.
 6. ad. 3, ale delší rámec těla nad 5cm.

*7. Malý pod 3kg, velký nad 34cm.

*8. Netypická povaha, bázlivý či

agresivní.

*9. Neharmonický typ, nevyjadřuje

pohlaví, rasu – celková netypičnost

plemene.

 

2. Hlava, uši.

_______________________________

 1. Lebka je objemná ve srovnání s velikostí těla, dobře klenutá, plná pod očima, nízko nasazené těžké uši, zavěšené rovně, týlní hrbolek.
 2. ad. 1., ale méně vyklenuté temeno nebo výše nasazené uši.
 3. Těžší, hrubší hlava, uši a ostatní vyhovuje.
 4. Jemná, malá hlava (zvláště u psů).
 5. Málo vyplněné tváře.
 6. Krátké, špatně nasazené odstávající uši.

*7. Hrubé vady, vzhled netypický pro

plemeno.

 

3. Oči.

_______________________________

 1. Velké, tmavé, daleko od sebe posa- zené oči, plně pigmentovaná víčka. Oči uzavírají čtvercov. linii obličeje.
 2. Neúplná pigmentace víček.
 3. Světlejší oko.
 4. Malé, zapadlé oči, nebo oči mající hodně bělma.
 5. Blízko u sebe umístěné oči.

*6. Příliš vypouklé oko.

*7. Víčka nepřiléhají k bulvám.

*8. Modré, dravčí, nepigment. oko.

4. Čenich.

_______________________________

 1. Výrazně tmavý, sytě pigmentovaný, široký, otevřené nosní otvory.
 2. Tmavý, široký, otevřené nosní otvory.
 3. Sezónní zesvětlení čenichu.
 4. Světlý čenich.

*5. Růžový – masově zbarvený čenich.

 

5. Nos.

_______________________________

 1. Čenich velmi krátký, natočený mír-ně vzhůru. Profil čenichové partie je téměř v rovině s čelem lebky.
 2. ad. 1., ale nepatrně delší nos.
 3. Nedostatečně pigmentované pysky.
 4. Zcela nepigmentované pysky.

*5. Nos je příliš dlouhý – podoba

kavalíra.

 

6. Skus a chrup.

_______________________________

 1. Plnochrupý, těsný předkus.
 2. Plnochrupý, větší předkus.
 3. Předkus, ale ztráta zubů – označ!
 4. Úzká spodní čelist.
 5. Neprav. skus / nerov. řada řezáků.

*6. Visící jazyk.

*7. Podkus nebo nůžkový skus.

*8. Deformace čelisti.

 

7. Krk a trup.

_______________________________

 1. Hřbet rovný, klenutý hrudník, střední krk.
 2. Měkčí hřbet.
 3. Prohnutý hřbet / klenutý hřbet.
 4. Příliš plochý, málo klenutý hrudník.
 5. Sudovitý, příliš klenutý hrudník.
 6. Příliš dlouhý / krátký krk.

*7. Kapří hřbet.

 

8. Končetiny a tlapky.

_______________________________

 1. Přední nohy rovné a krátké, zadní kolena dobře skloněna, hlezna rovná, krátká.
 2. Výrazně měkké nadprstí.
 3. Neuzavřené / otevřené tlapky.
 4. Strmé úhlení končetin.
 5. Vybočené lokty / vytočené tlapky

+6. Vadné postavení končetin (úzké/ši-

roké), vybočené, vbočené tlapky.

+7. Sudovitý, kravský, francouzský

postoj kočetin.

9. Ocas a záď.

_______________________________

 1. Dobře nasazený a nesený ocas, nejlépe v prodloužené linii těla, s dobrou zádí. Kupírování ocasu není povinné.
 2. Špatně nesený ocas vysoko / nízko
 3. Špatně nasaz. ocas nízko/vysoko.
 4. Přestavěná záď.
 5. Slabá nebo spáditá záď.

*6. Zaječí ocas.

 

10. Srst.

_______________________________

 1. Bohatá, splývající hedvábná dlouhá se závěsy na uších, končetinách, náprsence, vlajka na ocase.
 2. Slabší osrstění některých partií.
 3. Celkové slabší osrstění.
 4. Výrazně vlnitá srst.

*5. Kudrnatá srst / krátkosrstost.

 

11. Kód barvy.

_______________________________

 1. 1. Blenhiem
 2. 2. . Black and tan
 3. 3. Ruby

4. Tricolor

_______________________________

 

12. Barva – hodnocení.

_______________________________

12. BLENHEIM

 1. Na perlově bílém pokladě syté kaš-tanové skvrny. Oko i ucho zasaze-né v kaštanové skvrně. Symetrické zbarvení hlavy, bílá lysinka i nos. Ceněná je kaštanová korunka.
 2. Bílá není perlová.
 3. Kaštanová barva je světlejší.
 4. Převládající zbarvení (hnědé / bílé).
 5. Asymetrie masky.
 6. Částečné melírování, či pihování.
 7. Chybějící bílá lysinka na hlavě.

+8. Maska kryje jen jedno oko.

*9. Výrazné melírování celého těla, či

jednobarevná (bílá/hnědá) hlava.

 

12. BLACK AND TAN

 1. Hluboká, leskle černá, syté kaštanové pálení na nose, líčkách, nad očima, na hrudi, tlapkách, vnitřní straně uší a pod ocasem.
 2. Málo syté pálení.
 3. Matně černá barva (nelesklá).
 4. Tmavé pálení, černě prokvetlé.
 5. Chybějící některý kaštan. znak.
 6. Bílé znakování.

*7. Zcela chybějící kaštanové znaky.

 

12. RUBY

 1. Rovnoměrné, sytě mahagonové vybarvení celého těla.
 2. Celkově světlejší odstín červené.
 3. Mahagonová barva přechází na některých partiích do pískové.
 4. Bílé znakování.

*5. Bílé znakování více jak na 1/3 těla.

 

12. TRICOLOR

 1. Na perlově bílém podkladě černé skvrny. Kaštanové znaky na líč-kách, nad očima, vnitřní straně uší, nohou a pod ocasem. Na hlavě bílá lysinka a bílý nos.
 2. Bílá není perlová, ale nažloutlá.
 3. Převládající barva (bílá/černá) těla.
 4. Asymetrie masky.
 5. Částečné melírování, pihování.
 6. Absence některého kaštan. znaku.
 7. Chybějící bílá lysinka a hlavě.

+8. Maska kryje jen jedno oko.

*9. Výrazné melírování, pihování těla,

či zcela chybějící kaštanové znaky.

 

13. Hodnocení.

_______________________________

 1. Chovný.
 2. Chovný podmíněně na 1 až 2 vrhy.

*3. Nechovný – mono/kryptochrichmus.

*4. Nechovný pro diskvalifikační vadu.

 

 

Poznámka:

* označené vady u čísla kódu jsou vady diskvalifikační, znamenající vyřazení z chovu.

+ označené vady znamenají podmíněné krytí.

Pro rozlišení verzí bonitačních kódů je tato verzí „D“.

Přiložené soubory

Bonkody_king_D.pdf
File: Bonkody_king_D.pdf (154 KB)