Rubrika: Právní poradna

Nestandardní štěně.

10. srpna 2011

Co s nestandardním štěnětem ? Občas se narodí i v chovu „čistokrevných psů“ štěně, které nějakým způsobem neodpovídá standardu daného plemene. Jaké jsou tedy možnosti co s ním dále?   Zákon o ochraně zvířat Zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje imperativ, že žádné zvíře nesmí být bezdůvodně usmrceno (§ 5 odst. 1), v dalším odstavci téhož paragrafu najdeme taxativní (tzn. úplný, vyčerpávajícím způsobem postihující) výčet případů, kdy to učinit lze. Bezbolestné utracení přichází v úvahu pouze pro slabost, nevyléčitelnou nemoc, těžké poranění, …

Štěňata a 2-letá záruční doba

10. srpna 2011

Novela občanského zákoníku a psi. V poslední době se v médiích objevila informace o novele Občanského zákoníku, konkrétně § 620, bod (1), ve kterém je uvedeno, že „při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců“. Tato změna vyvolala u chovatelů psů obavu z toho, že bude uplatňována i v případě prodeje psů obecně a štěňat zvlášť. Podle názoru právníků ale není situace tak závažná, jak se na prvý pohled zdá. Zárukou v případě prodeje zvířat se zabývá mimo uvedeného §620 i §599 (1), který říká, že „vady musí kupující …