OPCH

Hlavní poradkyně chovu.
vydává krycí listy a eviduje vrhy  pro kavalíry a kingy, přijímá hlášení vrhu a přihlášky zápisu štěňat, vede plemennou knihu pro klubová plemena., zařizuje vydání PP a bonitace pro obě plemena.

 

Hana Fadel Brandstettrová 

Zátiší 187, 270 52 Lišany u Rakovníka

mobil: 732 908 211

e-mail: hlavni.poradce@kavalir-king-klub.org

bonitace@kavalir-king-klub.org

 

Oblastní poradci chovu, členové chovatelského kolegia.
Po dohodě s chovatelem a zaslání kopie “Hlášení vrhu” na adresu OPCH, provádějí kontrolu vrhu v 7 týdnu života. Přijetí “Přihlášky zápisu štěňat” plemennou knihou je podmíněno “Zápisem o kontrole vrhu” a očipováním štěňat.  Chovatel si musí zajistit čipování vrhu u veterináře, a to před kontrolou vrhu.  Každý chovatel si může zvolit libovolného OPCH, při změně poradce se s ním musí předem domluvit, nejlépe telefonicky. Klub hradí cestovné v kilometrech odpovídajících vzdálenosti bydliště nejbližšího PCH, zvolíte-li si vzdálenějšího poradce, hradíte rozdíl cestovného (tj. kilometry navíc x 4 Kč) přímo poradci !

 

Datum poslední aktualizace 26.8.2021. Pouze osoby uvedené v tomto seznamu mohou z pověření klubu vykonávat funkci OPCH a kontrolovat vrhy štěňat !

 

Seznam OPCH v abecedním pořadí
(všichni kontrolují obě klubová plemena)

 

Jindra Diblíková – Újezdec
Újezdec 11, 389 01 Vodňany, tel. 724 981 251
mail: kavalirkapetty@centrum.cz

Ing. Milan Diky – Archlebov (Jižní Morava)
Archlebov 354, 696 33 Archlebov, tel.: 518 322 924

Dana Fáčková – Nová Cerekev
Nová Cerekev 255, 394 15, tel.: 565 394 094

Jiří Hradečný – Městec Králové
Komenského 606, 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 603, mobil: 603 536 364
mail: jizutoji@volny.cz

MVDr. Jarmila Mrázová – Brno
Nám. Míru 2, 602 00 Brno, tel.: 543 241 782, mobil: 603 464 956

Hana Nováková – Praha
Chotečská 2, 152 00 Praha 5, tel.:251 810 863, mobil: 604 170 895
mail: novhan@seznam.cz

Ing. Zdeněk Stehlík – Praha
Nový lesík 11/890, 162 00 Praha 6, tel. 242 482 283, mobil: 602 272 955
mail: zstehlik@volny.cz

Dana Tošenovjanová – Ostrava
Nad Lučinou 6, 717 00 Ostrava, tel. 596240514

Dana Tutschková – Ústí nad Labem
Žežická 648/21, 400 07 Ústí nad Labem,  mobil: 605 255 084
mail: bedit@seznam.cz

Ing. Radomír Uher – Prostějov
Tovačovského 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 366 515, mobil: 728 444 173
mail: Ruher.PV@quick.cz