Chov

Základní informace.
Chov a zápis štěňat se řídí pravidly, která jsou zakotvena v Chovatelském a zápisním řádu. Štěňata odchovaná v souladu s těmito předpisy obdrží průkazy původu vydané Českomoravskou  kynologickou unií. Tyto průkazy jsou mezinárodně uznávány ve všech členských zemích FCI (Féderation Cynologique Internationale, http://www.fci.be). Podmínkou případného vývozu psa/feny do zahraničí je požádání chovatele o exportní verzi průkazu. Exportní průkaz musí obsahovat jméno a adresu nového majitele v zahraničí a je označen přetiskem “Export pedigree” a speciální značkou.
Uchovnění psa/feny je podmíněno jeho bonitací. Podmínky bonitace (Bonitační řád) a přihlášky na bonitaci jsou k dispozici v samostatné sekci.

Standardy klubových plemen najdete v menu v sekci Klubová plemena.

 

Instrukce pro chovatele (co dělat ?).

 

 

Před krytím:

– majitel feny si stáhne na webových stránkách 2x krycí list

– ověří si, zda vybraný krycí pes je chovný a řádně zapsaný v plemenných knihách FCI a splňuje věkovou hranici fena/pes dosažených 15 měsíců

Maximální počet vrhů u chovné feny je jeden v kalendářním roce, a to včetně vrhu, kdy fena porodí pouze jedno štěně ( i mrtvé). Toto pravidlo se nevztahuje na případy náhradního krytí, tj. pokud fena nezabřezla. Fena nesmí být nakryta po ukončení 8 roku věku.

Pakliže nemáte možnost si krycí list vytisknout, kontaktujte písemně HPCH.

V případě, že potřebujete radu ohledně krycího psa/ krycích psů – obraťte se prosím písemně na HPCH.

 

Při krytí v ČR:

– vyplňte řádně oba krycí listy, podepište

– prosím nezapomeňte vyplnit i datum vystavení krycího listu (vepište datum, kdy jste si krycí list stáhli)

Krycí list musí být vyplněn i v případě, že jsou oba partneři v majetku jednoho majitele.

Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem.

Výbor doporučuje podmínky krytí (výši poplatku a způsob úhrady) dohodnout před uskutečněným krytím písemně. V chovatelské dokumentaci naleznete vzor dohody o úhradě krycího poplatku.

 

Zahraniční krytí:

Postup stejný jako v ČR + nezapomeňte si vyžádat kopii PP a potvrzení o uchovnění krycího psa. Dále kopie certifikátů o zdravotních vyšetřeních, kopii šampionátů atd.

 

Po krytí:

– do 7 dnů majitel feny zaplatí KL ideálně bankovním převodem (500,- Kč, var.symbol vaše čl.číslo, spec.symbol 5, do poznámky jméno fenky) a odešle jeden krycí list na adresu HPCH (naskenovaný emailem, popřípadě poštou)

V případě, že fena nezabřezla je nutné nahlásit tuto skutečnost HPCH do 75 dnů po nakrytí zasláním obout originálů krycích listů. HPCH Vám vystaví nový KL s platností na půl roku. V takovém případě se poplatek za další krycí list neplatí.

 

Po narození štěňat:

– majitel feny si stáhne z webových stránek 2x hlášení vrhu (1x pro HPCH, 1x pro OPCH)

– přihlášku k zápisu štěňat – jména štěňat řaďte abecedně, nejdřív psy a pak feny

Vyplněné dokumenty:

– hlášení vrhu

– přihláška k zápisu štěňat

– oba krycí listy (jeden – pokud jste odeslali originál již po nakrytí poštou)

– kopie zdravotních vyšetření, šampionáty

– originál PP feny pokud jde o její první vrh, či předchozí proběhl pod ČMKU

odeslat vše do 10 dnů na adresu HPCH – Hana Fadel Brandstettrová, Zátiší 187, 270 52 Lišany,

– z plemenné knihy dostanete přihlášku k zápisu štěňat s potvrzenými zápisovými čísly

– druhý tiskopis hlášení vrhu se posílá OPCH, kterého jste si vybrali ke kontrole a který přislíbil přijet provést kontrolu

– po čipování vrhu a kontrole vrhu  zasílá chovatel přihlášku k zápisu štěňat na adresu plemenné knihy:

ČMKJ – Lucie Somolová, Lešanská 1176/2a, Praha 4 – Chodov, 141 00

– zápis o kontrole vrhu se odešle na adresu HPCH

Při nedodržení uvedených termínů, zejména přihlášení vrhu do 3 měsíců od data narození, je vyžadována PK ČMKJ parentita, tj. genetické potvrzení, že vrh pochází od obou uvedených rodičů.

Prosím dodržujte všechny termíny pro odesílání KL a přihlášek k zápisu štěňat. Děkujeme.

 

Odběr štěněte
Štěňata se mohou čipovat nejdříve po dovršení věku 6-ti týdnů, prodávat se mohou nejdříve po dovršení věku 7-mi týdnů (po dovršení 49. dne života). Je to v souladu jak s CHŘ klubu, tak i s CHŘ ČMKU a v tomto bodě nebyla provedena žádná změna !

 

Označování štěňat
Podle usnesení PČMKU ze dne 07.10.2004 č.1/04/04 a ze dne 04.11.2004 č. upřesnění Ad 7, je nyní možné označovat štěňata jak tetováním nebo čipováním, či obě metody kombinovat za předpokladu, že celý vrh bude označen pouze jednou z uvedených možností. Podle rozhodnutí výboru klubu, si naši mohou chovatelé mohou sami zvolit metodu označování.
Připomínám – celý vrh musí být označen jednou metodou!!!
Jak tetování, tak i čipování je možné provádět nejdříve po ukončeném 6-tém týdnu života štěňat.

 

ČMKU – referáty jednotlivých činností

Sekretariát:
Ivana Jarošová –  tajemnice.

Tereza Lemerová – podatelna, výstavy ČMKU

234 221 371

Ing. Kateřina Nováková – agenda rozhodčích, výstav, chov. kluby
234 221 375
Lenka Fairaslová – šampionáty, chov. stanice
234 221 370

 

Plemenná kniha č.3 – Českomoravská kynologická jednota – ČMKJ !!!
Vydávání zápisových čísel, průkazy původu, přílohy k PP:

Lucie Somolová, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 – Chodov

mobil: +420725935130