Kavalír – standard

FCI-Standard č. 136 /  12.  1. 2009 / GB

 

KAVALÍR KING CHARLES ŠPANĚL
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 4. 11. 2008.

 

VYUŽITÍ:             Společenský pes.

 

KLASIFIKACE F.C.I.:         Skupina 9    Společenský pes.

Oddíl    7    Angličtí nelovečtí španělé.

Bez pracovních zkoušek.

 

CELKOVÝ VZHLED: Aktivní, elegantní a dobře vyvážený, s něžným výrazem.

 

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT: Podnikavý, laskavý, absolutně nebojácný.  Veselý, přátelský, neagresivní; beze sklonu k nervozitě.

 

HLAVA

 

LEBEČNÍ PARTIE:

Mozkovna: Mezi ušima téměř plochá.

Stop: Plochý.

 

OBLIČEJOVÁ PARTIE:

Nosní houba: Nozdry černé a dobře vyvinuté, bez masově zbarvených skvrn.

Tlama: Délka od základny stopu ke špičce nosu zhruba 3,8 cm (1 ½”).  Dobře se zužuje ke špičce.  Líce pod očima dobře vyplněné.  Náznak slabé, špičaté tlamy je nežádoucí.

Pysky: Dobře vyvinuté, ale ne převislé.

Čelisti / zuby:  Čelisti silné, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo.

Oči: Velké, tmavé, kulaté, ale nevystupující; posazené široko od sebe.

Uši: Dlouhé, vysoko nasazené, s bohatými třásněmi.

 

KRK: Středně dlouhý, mírně klenutý.

 

TRUP:

Hřbet: Rovný.

Bedra: Krátká, kompaktní.

Hrudník: Středně vyvinutý, žebra dobře klenutá.

OCAS: Délka ocasu v rovnováze s trupem, ocas dobře nasazený, nesený vesele, ale nikdy není nesen příliš vysoko nad úrovní hřbetu.  Kupírování bylo v minulosti volitelné, jestliže se neodstranila více než jedna třetina délky ocasu.

 

KONČETINY:

 

HRUDNÍ KONČETINY: Končetiny se středně silnou kostrou, rovné.

Plece: Dobře skloněné dozadu.

 

PÁNEVNÍ KONČETINY: Končetiny se středně silnou kostrou.

Kolena: Dobře zaúhlená.

Hlezna: Bez náznaku kravského postoje nebo srpovitého tvaru.

 

TLAPY: Kompaktní, s polštářky a dobře osrstěné.

 

CHODY / POHYB: Volný a elegantní, silný posun vychází zezadu.  Hrudní a pánevní končetiny se pohybují rovnoběžně při pohledu zepředu i zezadu.

 

OSRSTĚNÍ

 

SRST: Dlouhá, hedvábná, bez kudrn. Mírné zvlnění je přípustné. Bohaté praporce. Nikdy nesmí být trimována.

 

BARVA: Uznávané barvy jsou:

  • Černá s pálením: Havraní černá s hnědožlutými znaky nad očima, na lících, na vnitřní straně uší, na hrudi, na končetinách, a na spodní straně ocasu.  Hnědožlutá barva musí být zářivá.  Bílé znaky jsou nežádoucí.
  • Ruby: Jednobarevná sytá červená. Bílé znaky jsou nežádoucí.
  • Blenheim: Syté kaštanové znaky navzájem dobře oddělené, na perlově bílém podkladu.  Znaky rovnoměrně rozložené na hlavě, ponechávají dostatek prostoru mezi ušima na vysoce ceněný znak ve tvaru kosočtverce (jedinečný charakteristický znak plemene).
  • Trikolor: Černá a bílá navzájem dobře oddělená, rovnoměrně rozložené, s tříslovými odznaky nad očima, na lících, na vnitřní straně uší a končetin a na spodní straně ocasu.

 

Jakékoliv jiné barvy nebo jejich kombinace jsou vysoce nežádoucí.

HMOTNOST:  5,4 – 8 kg (12 – 18 lb).  Žádoucí je malý, harmonicky vyvážený pes v rozsahu těchto hmotností.

 

VADY: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa.

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka: Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.