O nás

Činnost klubu
Klub je zapsaným spolkem chovatelů a přátel plemen Cavalier King Charles Spaniel a King Charles Spaniel. Klub řídí výbor volený z řad členů vždy na 4 leté funkční období. Klub je nekomerční organizací, získávající prostředky na svou činnost z členských příspěvků a poplatků, z výnosů výstav a prodeje tiskovin a propagačních předmětů, případně ze sponzorských darů. Členové výboru vykonávají své funkce dobrovolně, bez nároku na odměnu.
Kromě propagace klubových plemen, organizace klubových a speciálních výstav a společných setkání chovatelů a majitelů psů uvedených plemen, zajišťuje kompletní chovatelský servis pro kontrolovaný chov odpovídající národním a mezinárodním standardům a předpisům, vydávaných ČMKU a FCI. Klub je zodpovědný těmto organizacím za chovatelskou činnost. Interně za tuto činnost odpovídá hlavní poradce chovu, který je členem výboru a jemuž podléhá tzv. Chovatelské kolegium, složené z oblastních poradců chovu. Bližší informace pro chovatele jsou v sekci Chov .

Pro bližší informace čtěte stanovy klubu a klubové řády.

 

Dosavadní předsedové Klubu chovatelů Kavalír a King Charles španělů Praha v chronologickém řazení:

 

Funkční obdobíJméno
02/1990 - 03/1991JUDr. Pavel Klimeš (předseda přípravného výboru již od r. 1989)
03/1991 - 04/1994JUDr. Jiří Šušlík
04/1994 - 12/1994Ing. Milan Diky
12/1994 - 11/2002Ing. Jan Kovařík
11/2002 - 11/2004JUDr. Ivana Jandová
11/2004 - 12/2006Ing. Zdeněk Stehlík
12/2006 - 02/2009Ing. Milan Diky
02/2009 - 03/2023Ing. Zdeněk Stehlík
03/2023 - 12/2023David Havlena
12/2023 -Hana Brandstettrová