Členství v klubu

Členem našeho klubu může být každý občan starší 18-ti let. Členy klubu mohou být i cizinci. I když klub je chovatelský, tj. soustřeďuje se především na chov, vlastnictví psa/feny není podmínkou členství. Noví členové musí vyplnit členskou přihlášku a zaslat ji v papírové nebo naskenované formě na adresu jednatelky klubu. Noví členové platí kromě členského příspěvku i jednorázové zápisné dle sazebníku klubových poplatků. Členství v klubu vzniká ve smyslu stanov po schválení přihlášky výborem klubu.

Součástí členského příspěvku je tzv. tiskový příspěvek. Z těchto peněz jsou financovány klubové tiskoviny, tj. především čtvrtletník Zpravodaj, rozesílaný 4x ročně zásilkovou službou Postservis. Jsou-li členy klubu další rodinní příslušníci (manžel, manželka, syn, dcera), nemusí druhý a další platit tiskový příspěvek a samozřejmě nedostávají další výtisky Zpravodaje. Příspěvky lze uhradit poštovní poukázkou typu A nebo bankovním převodem na účet klubu. Přitom je třeba uvést platební symboly (variabilní a specifický) dle tabulky.

Členství se obnovuje každý rok zaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu (obvykle ke 31.12. předchozího roku). Nezaplacením příspěvku členství automaticky zaniká a opozdilci jako penále musí zaplatit nové zápisné. Pokud se změnily některé osobní údaje (příjmení po sňatku, adresa, telefon) je povinen člen vyplnit Evidenční kartu. V případě, že se nic nemění stačí prokázat platbu.

Čestné členství je poskytováno dlouholetým a zasloužilým členům. Je bezplatné, ale čestnému členu nevznikají nároky na klubové služby a zlevněné poplatky.

Bližší informace o členských právech a povinnostech najdete ve stanovách a řádech klubu, které jsou na tomto webu. Podpisem členské přihlášky vyslovujete souhlas s dodržováním těchto dokumentů, proto doporučujeme, abyste si je před vstupem do klubu přečetli.