Rubrika: Posudky s výsledky z KV, SV

Výsledky Klubové výstavy 2023-I s posudky.

17. března 2023

První klubová výstava kavalírů a kingů 2023 se zadáváním titulů Klubový vítěz se konala v sále Kulturního centra Kamenice 10.7.2022. Na výstavu se přihlásilo 200 psů a fen. Pozvali jsme dvě rozhodčí z Velké Británie. V kruhu č. 1 posuzovala slečna Leila Trabad všechny kingy a kavalíry – psy. V kruhu č. 2  posuzovala paní Lesley Kilcoyne kavalíry – feny, ved. kruhu byla paní Eva Hajdušíková, zapisovala paní Jana Krištofová. Rozhodčí diktovali posudky v angličtině a tyto byly v angličtině i zapisovány. Výstava byla bohatě dotována a tak počet odměn …

Výsledky Klubové výstavy kavalírů a kingů 2022-III

29. července 2022

Třetí klubová výstava kavalírů a kingů 2022 se zadáváním titulů Vítěz výstavy se konala v areálu zámku Nečtiny 10.7.2022. Na výstavu se přihlásilo 157 psů a fen. Pozvali jsme dva rozhodčí z Francie. V kruhu č. 1 posuzovala paní Fabienne Auquiert všechny kingy a kavalíry – psy, ved. kruhu byla paní |Jindřiška Duffková, zapisovala paní |Radka Stegurová.  V kruhu č. 2  posuzoval pan Guillaume Tytgat kavalíry – feny, ved. kruhu byla paní Eva Hajdušíková, zapisovala paní Jana Krištofová. Rozhodčí diktovali posudky v angličtině a tyto byly v angličtině i zapisovány. …

Výsledky Klubové výstavy kavalírů a kingů 2022-II.

29. července 2022

Druhá klubová výstava kavalírů a kingů 2022 se zadáváním titulů Klubový vítěz se konala v areálu zámku Nečtiny 9.7.2022. Na výstavu se přihlásilo 157 psů a fen. Pozvali jsme dva rozhodčí z Francie. V kruhu č. 1 posuzoval pan Guillaume Tytgat všechny kingy a kavalíry – psy, ved. kruhu byla paní Eva Hajdušíková, zapisovala paní Jana Krištofová. V kruhu č. 2 posuzovala paní Fabienne Auquiert kavalíry – feny, ved. kruhu byla paní |Jindřiška Duffková, zapisovala paní |Radka Stegurová. Rozhodčí diktovali posudky v angličtině a tyto byly v angličtině i zapisovány. …

Výsledky Klubové výstavy kavalírů a kingů 2022-I

04. dubna 2022

Jarní klubová výstava se konala po třech letech  ve Sportovní hale TJ TZ Rakovník v sobotu 26.3.2022. Na výstavu se přihlásilo 192 psů a fen. Pozvali jsme dva rozhodčí z Polska. V kruhu č. 1 posuzovala paní Marzena Kaca-Bibrich kavalíry – feny, ved. kruhu byla paní Dana Tošenovjanová. V kruhu č. 2 posuzoval pan Jerzy Olszewski kavalíry – psy a všechny kingy, ved. kruhu byla paní Zuzana Gladišová. Ved. kruhu zajišťovaly paralelní překlad z polštiny, takže rozhodčí mohli posuzovat ve své mateřštině. Výstava byla bohatě sponzorována a tak počet odměn …

Výsledky Klubové výstavy kavalírů 2021-II a Klubové výstavy kingů 2021-III

30. října 2021

Klubová výstava se konala po dvou letech opět ve Sportovní hale TJ TZ Rakovník v sobotu 23.10.2021. Na výstavu se přihlásilo 155 psů a fen. V kruhu č. 1 posuzoval pan MVDr. Vladimír Piskay kingy a kavalíry – psy, ved. kruhu byla paní Tereza Havlenová. V kruhu č. 2 posuzovala paní MVDr. Gabriela Ridarčíková kavalíry – feny, ved. kruhu byla paní Marcela Hroncová. Redakční úpravu katalogu provedl a fotografoval Ing. Zdeněk Stehlík.   Výsledky soutěží: Junior Handling I. kat. vyhrála Zuzana Vaněčková Junior Handling II. kat. vyhrála Anežka Pecinová   …

Výsledky Klubové výstavy kingů 2021-II a Speciální výstavy kavalírů 2021

20. července 2021

lubová výstava kingů 2021-II  a Speciální výstava kavalírů 2021 se zadáváním titulů Vítěz speciální výstavy se konala v neděli 11. července 2021 ve venkovních prostorách nádherného areálu penziónu Vigvam v Němčicích u Kolína. V 1. kruhu posuzoval pan Jakub Kadlec kavalíry psy, zapisoval pan MVDr. Aleš Fiedler, ved. kruhu byl pan Ing. Milan Diky.  V 2. kruhu posuzoval pan  Zdeněk Kliment kingy a feny kavalírů, zapisovala paní Zuzana Hradečná, ved. kruhu byla paní Marcela Hroncová. Korektury výsledků a naformátování dat pro web provedl  Ing. Zdeněk Stehlík. Fotografoval Ing. Zdeněk Stehlík. …

Výsledky Klubové výstavy kavalírů a kingů 2021-I

20. července 2021

Klubová výstava 2021-I se zadáváním titulů Klubový vítěz se konala v sobotu 10. července 2021 ve venkovních prostorách nádherného areálu penziónu Vigvam v Němčicích u Kolína. V 1. kruhu posuzoval pan Zdeněk Kliment kingy a kavalíry psy, zapisovala paní Zuzana Hradečná, ved. kruhu byl pan Ing. Milan Diky.  V 2. kruhu posuzoval pan  Jakub Kadlec feny kavalírů, zapisoval pan MVDr. Aleš Fiedler, ved. kruhu byla paní Marcela Hroncová. Korektury výsledků a naformátování dat pro web provedl  Ing. Zdeněk Stehlík. Fotografoval Ing. Zdeněk Stehlík.   Poznámka: fena Athera Baryon Cavalier, které …

Výsledky Klubové výstavy kavalírů a kingů 2020-II

31. července 2020

Druhá klubová výstava v roce 2020 se zadáváním titulů Klubový vítěz byla přesunuta z původně  plánovaného podzimního termínu na neděli 12. července 2020 do Městce Králové. Výstava se konala venku v zahradě místního kulturního domu. Zahraniční rozhodčí byli nahrazeni domácími.V 1. kruhu posuzovala paní  Ing. Alena Košťálová feny kavalírů, zapisoval pan Ondřej Mareš, ved. kruhu byla paní Jiřina Severová.  V 2. kruhu posuzovala paní  Mgr. Zuzana Brotánková kavalíry – psy a všechny kingy, zapisovala paní Zuzana Hradečná, ved. kruhu byl Ing. Milan Diky. Korektury výsledků provedla paní Jiřina Severová, jazykovou …

Výsledky odložené Klubové výstavy kavalírů a kingů 2020-I

31. července 2020

První klubová výstava v roce 2020 byla z důvodů protiepidemických opatření vlády ČR odložena z března na sobotu 11. července 2020 a místo konání bylo přeloženo z Rakovníka do Městce Králové. Kvůli hygienické situaci byla konána venku v zahradě místního kulturního domu. Zahraniční rozhodčí byli nahrazeni domácími.V 1. kruhu posuzovala paní  Mgr. Zuzana Brotánková feny kavalírů, zapisoval Ing. Stehlík, ved. kruhu byla paní Marcela Hroncová.  V 2. kruhu posuzovala paní Ing. Alena Košťálová kavalíry – psy a všechny kingy, zapisoval pan Ondřej Mareš, ved. kruhu byla paní Dana Tutschková. Korektury …

Výsledky Klubové výstavy kingů 2019-III a Speciální výstavy kavalírů 2019

20. listopadu 2019

Třetí klubová výstava kingů v roce 2019 a Speciálmí výstava kavalírů 2019 s konaly v neděli 20. října 2019 ve Sportovní hale TJ TZ v Rakovníku. V 1. kruhu posuzoval Kevan Berry (UK)  všechny kingy  a kavalíry – psy, posudky zapisovala paní Lenka Petrášková. V 2. kruhu posuzoval pan  pan Brian Rix (UK) kavalíry – feny, zapisovala slečna Kristýna Perglerová. Korektury výsledků provedla paní Jiřina Severová, texty posudků přeložil, jazykovou korekturu a naformátování dat pro web provedl  Ing. Zdeněk Stehlík. Fotografoval Ing. Zdeněk Stehlík. Níže uvádíme povýstavní katalog s překlady …

Stránka 1 z 41234