Bonitace

Bonitace je odborné posouzení vlastností psa/feny před jeho zařazením do chovu.

Pravidla pro bonitace stanovuje bonitační řád, viz rubrika Stanovy/řády.

Terminy bonitací najdete na samostatné stránce.

Přihlášky zasílejte na adresu hlavní poradkyně chovu:

Hana Fadel Brandstettrová,

Zátiší 187, 270 52 Lišany u Rakovníka,

 

 telefon: +420 732 908 211

e-mail: bonitace@kavalir-king-klub.org

Uzávěrky přihlášek jsou cca jeden měsíc před konáním akce, není-li uvedeno jinak.


Formulář přihlášky na bonitaci a svod najdete v rubrice Formuláře/poplatky

Tabulky bonitačních kódů pro plemeno jsou uvedeny samostatně v této sekci.


Základní informace o bonitačním postupu:

Individuální bonitace
Individuální bonitace umožňuje Čl 12 BŘ Klubu. Každý člen klubu má možnost této bonitace využít, ale je nutné se předem přihlásit. Individuální bonitace se provádí v době konání výborových schůzí nebo klubových výstav, evtl. dalších akcích, na kterých je vždy přítomna některá z rozhodčích. Komisi na této „individuálce” tvoří členové výboru, nebo poradci chovu, kteří pravidelně na bonitacích pracují.
Cena takové bonitace je 1 500,-Kč

 

Pořadí psů na bonitacích
Pořadí se bonitovanému psu se přiděluje při registraci, lze přihlédnout  i k přání majitele. Majitelé psů by se měli sami řadit podle přidělených čísel a hlídat si své pořadí.
Uchovnění je pro Vašeho psa velice důležitým aktem, který se provádí jednou za život, proto je vhodné počítat s delším časovým úsekem, aby v případě časového skluzu nedocházelo ke zbytečné nervozitě. Bonitace jsou veřejné a je vhodné se na bonitaci zdržet až do konce. Pro chovatele, kteří své psy nebonitují, je to jedinečná příležitost, kdy mohou vidět odchovy ostatních a získat mnoho informací od ostatních majitelů psů, eventuálně si zde mohou vybrat partnera pro svoji fenu.

 

Odložení bonitace
Bonitaci psa je možné odložit za předem stanovených podmínek – BŘ Čl. 5, odst. 7):
V případech, kdy se majitel psa z vážných důvodů nemůže bonitace zúčastnit a předem se řádně omluví, neplatí na následující bonitaci nový poplatek a nezasílá novou přihlášku. Pokud svou účast takto neomluví, poplatek propadá ve prospěch klubu.

 

Co všechno předchází, než-li se pes dostane před komisi?
1.Nejprve musí majitel odevzdat PP psa a vyzvednout si bonitační lístek u tzv. přejímky – obvykle u bonitační referentky. Naše bonitace probíhají anonymně, na bonitačním lístku je uvedeno pouze pořadové číslo, nikoliv jméno psa a majitele.

2.Následuje kontrola veterinářem.

3.Psa je třeba zvážit – váhu obsluhuje a výsledek do bonitačního lístku zapisuje pověřený člen klubu.

4.Se zapsaným údajem o váze do bonitačního lístku pak v pořadí podle registračních čísel předstupuje majitel se psem před bonitační komisi.

5.Po zapsání výsledku bonitace (formou přidělení bonitačního kódu na bonitační lístek) s podpisy komise a posuzovatele, se musí majitel psa vrátit zpět k přejímce a vyměnit tento lístek za „potvrzení chovnosti”. To je doklad o absolvování bonitace s vypsaným bonitačním kódem, podpisem bonitačního referenta a klubovým razítkem. Toto potvrzení slouží majiteli jako doklad do doby než obdrží z PK přeregistrovaný PP se zapsanými údaji o bonitaci a přeregistraci psa.

 

 

 

Výše  bonitačních poplatků
Výbor klubu stanovuje podle BŘ Čl.9 bonitační poplatky .

Bonitace             500,-Kč,

Svod dorostu       250,-Kč,

Aktuální informace o klubových poplatcích a platebních symbolech najdete v sekci Formulře/poplatky