Výsledky Klubové výstavy kavalírů a kingů 2022-III

Třetí klubová výstava kavalírů a kingů 2022 se zadáváním titulů Vítěz výstavy se konala v areálu zámku Nečtiny 10.7.2022. Na výstavu se přihlásilo 157 psů a fen. Pozvali jsme dva rozhodčí z Francie. V kruhu č. 1 posuzovala paní Fabienne Auquiert všechny kingy a kavalíry – psy, ved. kruhu byla paní |Jindřiška Duffková, zapisovala paní |Radka Stegurová.  V kruhu č. 2  posuzoval pan Guillaume Tytgat kavalíry – feny, ved. kruhu byla paní Eva Hajdušíková, zapisovala paní Jana Krištofová. Rozhodčí diktovali posudky v angličtině a tyto byly v angličtině i zapisovány. Výstava byla bohatě sponzorována a tak počet odměn pro účastníky a vítěze byl skutečně enormní. Za zajištění sponzorů a PR děkujeme manželům Havlenovým.

Překlady a redakční úpravu katalogu provedl Ing. Zdeněk Stehlík, autor fotografií je David Havlena.

 

Níže uvádíme povýstavní katalog s posudky k prohlížení na webu.

 

Celý katalog  v PDF si můžete stáhnout přes následující odkaz: povct22c

 

Fotogalerie je zde: Galerie KV_2022-II a III

 

______________________________________________________________

 

 

    1 KING       PSI            BT  tř. OTEVŘENÁ    Atticus Buco Cassanova       absence

Nar.:26.12.2018 SPKP55                     O: King Kasper Fapella Gray                                            M: Cassiopeia Maradeco King

                                                                    Majitel:     Martina KASANOVÁ,                          Dolná Ždaňa, SK

 

    2                PSI            BT  tř. OTEVŘENÁ    Romeo-Auguste Des Rochers D’agerna               V1, CAC

Nar.:20.10.2020 CMKU/KCS/1799/21/20O:Oural Ouralov Des Roches D’agerna                              M: Orane Demazis De La Tierra De Suerte

                                                                    Majitel:     Petr FASORA,                                   Hovorany

Good type and good size, good body with lovely head and very good dome and well opened nostrils, lovely placement of nose

and ears, good shoulder and chest, good angulations.

Správný typ a správná velikost, dobré tělo s nádhernou hlavou s velmi dobrou klenbou a dobře otevřenými nozdrami, nádherné

umístění nosu a uší, dobré lopatky a hruď, správné úhlení.

       3                PSI            BT  tř. VÍTĚZŮ          Harry Potter Faworite King                                   V1, CAC, VB, VV, BOB

Nar.:27.12.2017 CMKU/CKS/1600/19/17O:Lucky Stars Blackberry                                                 M: Faworite King Arielka

                                                                    Majitel:     Petr FASORA,                                   Hovorany

Fabulous king with perfect body, very very lovely head and ears, placement of nose and lovely eyes, very good dog, excellent

chest and angulations.

Nádherný king s perfektním tělem, velmi, velmi krásná hlava a uši, umístění nosu a krásné oči, velmi dobrý pes, výborný

hrudník a úhlení.

       4                PSI            BH  tř. MEZITŘÍDA    Shalyapin Ot Nevskogo Hobbita                           VD1

Nar.:22.2.2021   ČLP/KCS/1800            O: Clussexx Nevskiy Hobbit                                             M: Russisch Geist Dahlia

                                                                    Majitel:     Ing. Alice ČANČÍKOVÁ,                       Kunice

Dog that needs to add substance, his chest is not well developed yet, Very good head but the dome is not sufficiently

pronounced, Very good set of ears and very good set nose. He is not in a condition for show at the moment.

Pes, který potřebuje získat více hmoty, jeho hrudník není teď ještě dobře vyvinutý. Velmi dobrá hlava, avšak klenba není

dosud dostatečně výrazná. Velmi dobře nasazené uši a velmi dobře umístěný nos. V tomto okamžiku není ve výstavní kondici.

       5                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    Simba od Čitunky                                                      V1, CAC

Nar.:31.1.2017   CMKU/KCS/1482/17/18O:Luis Bohemia Zlatava                                                   M: Derrica od Čitunky

                                                                    Majitel:     Hana FADEL BRANDSTETTROVÁ       Lišany

Lovely type but he needs more substance, very good head and very good dome, correct placement of ears and nose, Very good

shapes and angulations. Very good movement and presentation.

Krásný typ, ale potřebuje více hmoty, velmi dobrá hlava a velmi dobrá klenba (věžička), správně umístěné uši a nos. Velmi

dobré tvary a úhlení. Velmi dobrý pohyb a předvedení.

       6                PSI            BH  tř. VÍTĚZŮ          Angus Buco Cassanova                                            V1, CAC, VB

Nar.:26.12.2018 SPKP54                     O: King Kasper Fapella Gray                                            M: Cassiopeia Maradeco King

                                                                    Majitel:     Martina KASANOVÁ,                          Dolná Ždaňa, SK

Very good king with excellent body, very compact dog, lovely head and excellent expression, Good set nose and ears, very good

chest and excellent angulations.

Velmi dobrý king s výborným tělem, velmi kompaktní pes, nádherná hlava a výborný výraz. Dobře nasazený nos a uši, velmi

dobrý hrudník a výborné úhlení.

       7                PSI            RU  tř. VETERÁNŮ    Joliot z Valldemose                                                    V1, NVP, BOV

Nar.:25.2.2008   CMKU/KCS/863/08      O: Amedee de la Bacska                                                 M: Babetka z Vesničky u hranic

                                                                    Majitel:     Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,               Kolešovice

Lovely puppy veteran, who is very happy and and in excellent condition for his age, excellent body, very good head and

placement of ears and nose. 

Nádherný štěněcí (?) veterán, který je velmi šťastný a na svůj věk ve výborné kondici, výborné tělo, velmi dobrá hlava a

umístění uší a nosu.

       8                PSI            TR  tř. MLADÝCH     Valentino Mermoz Fapella Gray                           V1, CAJC, BOJ

Nar.:21.7.2021   CMKU/KCS/1771/21     O: Mermoz Des Rochers D’agerna                                    M: Princess Jaymeena Fapella Gray

                                                                    Majitel:     Petr FASORA,                                   Hovorany

Very good size, lovely head with excellent expression, very good placement of nose and ears, well opened nostrils, excellent

chest and angulations, excellent topline, he is very happy on the move and he needs to improve presentation in ring.

Velmi dobrá velikost, nádherná hlava s výborným výrazem, velmi dobré umístěný nos a uši, správně otevřené nozdry, výborný

hrudník a úhlení, výborná horní linie, je velmi šťastný v pohybu a potřebuje zlepšit předvádění v kruhu.

    10                FENY         BH  tř. VÍTĚZŮ          O Mystery Lady Fapella Gray                               V1, CAC, VB

Nar.:18.12.2017 CMKU/KCS/1537/17     O: Mermoz Des Rochers D’agerna                                    M: Henriatta Twee z Valldemose

                                                                    Majitel:     Petr FASORA,                                   Hovorany

Little model, very feminine and compact girl, very good chest, very good topline and angulations, lovely head with very lovely

feminine expression, excellent placement of ears and nose. 

Malý formát, velmi fenčí a kompaktní holka, velmi dobrý hrudník, velmi dobrá horní linie a úhlení, nádherná hlava s velmi

hezkým fenčím výrazem, výborné umístění uší a nosu.

    11                FENY         BH  tř. VETERÁNŮ    Izzie od Čitunky                                                         V1, NVF, BOS

Nar.:31.5.2014   CMKU/KCS/1277/14/15O:Azzaro de la Bacska                                                    M: Conni od Čitunky

                                                                    Majitel:     Hana FADEL BRANDSTETTROVÁ       Lišany

Lovely girl of a good substance, excellent body, chest and rear angulations, good front angulations, lovely head, very good

dome, placement of nose and ears. Very good movement.

Krásná holka s dobrou substancí, výborné tělo, hruď a zadní úhlení, dobré přední úhlení, nádherná hlava, velmi dobrá věžička,

umístění nosu a uší. Velmi dobrý pohyb.

    12                FENY         RU  tř. OTEVŘENÁ    Bernardine Milpos                                                     V1, CAC, VB, VV

Nar.:11.4.2018   ČLP/KCS/1548/19        O: Helios de la Cote Chaude                                            M: Holly queeny Fapella Gray

                                                                    Majitel:     Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,               Kolešovice

Little model, would like to have more neck, excellent chest, angulations. Very good compact body and substance. Lovely head

and excellent placement of ears and nose. Very good movement.

Malý formát, ráda bych delší krk, výborný hrudník, úhlení. Velmi dobré kompaktní tělo a substance. Krásná hlava a výborné

umístění uší a nosu. Velmi dobrý pohyb.

    13                FENY         RU  tř. VÍTĚZŮ          Jennifer Twee z Valldemose                                   V1, CAC

Nar.:26.9.2019   CMKU/KCS/1651/19     O: Russisch Geist Mozart                                                M: Brilliant Girl Twee z Valldemose

                                                                    Majitel:     Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,               Kolešovice

Little model, but of a good body and very good topline, correct neck and very good chest and angulations. Lovely head with

very sweet expression. Excellent placement of ears and nose. 

Malý formát, ale dobré tělo a velmi dobrá horní linie, správný krk a velmi dobrý hrudník a úhlení. Krásná hlava s velmi

sladkým výrazem. Výborné umístění uší a nosu.

    14 KAVALÍR PSI            BT  tř. ŠTĚŇAT         Call Me Dark Fire of Timodie                                VN1

Nar.: 7.3.2022    ČLP/CKC/18927          O: Young Dutch Flyer the Lovely Indy’s                              M: Arrianna’s Ladybug of Timodie

                                                                    Majitel:     MVDr. Lucie VESELÁ,                         Bzová

Good size, excellent marking, lovely head but I prefer darker eyes, excellent set of ears, excellent neck, shoulder, topline and

angulations. Very good movement.

Správná velikost, výborné znakování, krásná hlava, ale já preferuji tmavší oči, výborně nasazené uši, výborný krk, lopatka,

horní linie a úhlení. Velmi dobrý pohyb.

    15                PSI            BT  tř. DOROSTU     Ston du Mas Ensoleille                                            VN1

Nar.:20.12.2021 ČLP/CKC/18983          O: Padong de La Geode                                                  M: Pulp Fiction de Mas Ensoleille

                                                                    Majitel:     Zuzana GLADIŠOVÁ,                         Staříč

Very good model, he must improve into substance, very good size, and very good neck, shoulder and angulations, good topline.

Lovely head with lovely expression. I like him on the move a lot. 

Velmi dobrý formát, musí se zlepšit jeho substance, velmi dobrá velikost a velmi dobrý krk, lopatka a úhlení, dobrá horní

linie. Nádherná hlava s krásným výrazem. Moc se mi líbí, když se pohybuje.

    16                PSI            BT  tř. MLADÝCH     Barssy Baryon Cavalier                                           V3

Nar.:27.5.2021   ČLP/CKC/18315          O: Zirkony Biely démon                                                   M: Priselia Twe Biely démon

                                                                    Majitel:     Marie NECHUTNÁ,                             Úněšov

A big model, I would like more compact body. Excellent neck, chest and angulations. The head is a little heavy for me. Lovely

movement.

Veký formát, chtěla bych kompaktnější tělo. Výborný krk, hrudník a úhlení. Hlava mi připadá trochu těžká. Krásný pohyb.

    17                PSI            BT  tř. MLADÝCH     Bessanel Baryon Cavalier                                       V2

Nar.:27.5.2021   ČLP/CKC/18316          O: Zirkony Eli Biely démon                                               M: Priselia Twe Biely démon

                                                                    Majitel:     Michaela KAŠPAROVÁ,                      Zlončice

Big model, but very good body, excellent neck, chest , topline and angulations. Good head with a little too much of lower lip.

Very good movement.

Velký formát, ale velmi dobré tělo, výborný krk, hrudník, horní linie a úhlení. Dobrá hlava s trochu většími dolními pysky.

Velmi dobrý pohyb.

    18                PSI            BT  tř. MLADÝCH     Clark Maxmilién od Pylu                                        V4

Nar.:17.8.2021   ČLP/CKC/18485          O: Bambi Twe Biely démon                                              M: Jenni Rivera Bonimo

                                                                    Majitel:     Tereza SKALICKÁ,                             Blšany

Good size, the head is very masculine, sweet expression, very good neck and shoulders, excellent angulations, the croup is a bit

round. He carries the tail a little high. 

Správná velikost, hlava je velmi samčí, sladký výraz, velmi dobrý krk a lopatky, výborná úhlení, záď je trochu kulatá. Nosí

ocas trochu vysoko.

    19                PSI            BT  tř. MLADÝCH     Royal Falco Boy Kareli pod Radyní                     V1, CAJC

Nar.:13.9.2021   ČLP/CKC/18535          O: Uriáš Boy z Usedlosti Újezdec                                      M: Liliana Kareli pod Radyní

                                                                    Majitel:     Vladimíra FÚRSTOVÁ,                        Holoubkov

Very good size, very lovely head and sweet expression, lovely eyes, very good marking, neck is sufficient. Excellent shoulder,

topline and angulations. He holds his topline on the move very well, good movement. His handler needs to improve presentation of

qualities of this lovely boy. 

Velmi dobrá velikost, velmi krásná hlava a sladký výraz, krásné oči, velmi dobré znaky, krk je dostatečný. Výborná lopatka,

horní linie a úhlení. V pohybu velmi dobře drží svou horní linii, dobrý pohyb. Jeho předvádějící potřebuje zlepšit prezentaci

kvalit svého krásného kluka.

    20                PSI            BT  tř. MEZITŘÍDA    Cartier Cinnamon Beauty                                       VD2

Nar.: 8.10.2020  ČMKU/CKC/17690/20   O: Celebrant Telperion                                                    M: Arwen Queeny Cinnamon Beauty

                                                                    Majitel:     Snälla FERNÁNDEZ,                          Vilhofen an Donau

A dog that needs substance, the ribcage is not sprung enough, excellent shoulders and angulations. Good head with level bite.

The croup is not correct, which makes him carry his tail too high on the move.

Pes který potřebuje více substance, hrudník není dostatečně klenutý, výborné lopatky a úhlení. Dobrá hlava s klešťovým

skusem. Záď není korektní, což způsobuje nesení ocasu za pohybu příliš vysoko.

    21                PSI            BT  tř. MEZITŘÍDA    Xilly Black z Hradu Doubravka                            V1, CAC, VB

Nar.:23.9.2020   ČLP/CKC/17656          O: Free’n Easy Du Chateau Noblesse                               M: U-Valentina Gold z Hradu Doubravka

                                                                    Majitel:     Iveta TOMANCOVÁ,                           Krupka

Good size, and very good body, excellent neck, shoulder, chest, topline. Very lovely head with excellent expression. Very good

movement with a little higher carried tail.

Správná velikost a velmi dobré tělo, výborný krk, lopatka, hrudník, horní linie. Velmi krásná hlava s výborným výrazem.

Velmi dobrý pohyb s trochu výše neseným ocasem.

    22                PSI            BT  tř. VÍTĚZŮ          Zirkony Eli Biely démon                                          V1, CAC

Nar.:24.1.2017   CMKU/CKC/15556/17/  O: Bonitos Companeros Bellini                                         M: Tini Biely démon

                                                                    Majitel:     Tereza HAVLENOVÁ,                         Všeruby

Very good model, very good body in excellent condition, good but a little heavy head, excellent set of ears, neck, angulations,

topline and croup. Very well movement with great rear action. 

Velmi dobrý tvar, velmi dobré tělo ve výborné kondici, dobrá ale trochu těžká hlava, výborně nasazené uši, krk, úhlení, horní

linie a zadek. Velmi dobrý pohyb s vynikající zadní akcí.

    23                PSI            BT  tř. VETERÁNŮ    Isidor Kareli pod Radyní                                         V1

Nar.:27.12.2012 CMKU/CKC/13123/12/  O: Yaris de Chateau Noblesse                                         M: Ladronka Sladká krása

                                                                    Majitel:     Martina BARNÁŠOVÁ,                        Meclov

Very good condition for his age. Very strong and well built. Good neck, angulation and topline. Lovely head with nice

expression. Very good movement and presentation.

Velmi dobrá kondice na jeho věk. Velmi silný a dobře stavěný. Dobrý krk, úhlení a horní linie. Nádherná hlava s pěkným

výrazem. Velmi dobrý pohyb a prezentace.

    24                PSI            BT  tř. ČESTNÁ        Arrianna’s Scout Of Timodie                                  V1, VČP

Nar.:20.7.2016   CMKU/CKCú15037/16  O: Artur Koblížek                                                            M: Timon’s Diamonds Are Forever

                                                                    Majitel:     Jana HOVORKOVÁ,                           Karlovy Vary

Good size, very strong body. I would like more neck. Excellent angulations, chest and topline. Very good head with lighter

eyes. Very good movement and presentation.

Správná veliost, velmi silné tělo. Chtěla bych delší krk, Výborná úhlení, hruď a horní ůinie. Velmi dobrá hlava se světlejšíma

očima. Velmi dobrý pohyb a prezentace.

    25                PSI            BH  tř. ŠTĚŇAT         Dear Harry Love from Feldsberg                          VN2

Nar.: 4.3.2022    CMKU/CKC/18882/22   O: Geremmayo Tricyrtis                                                  M: Amazing Coco Love from Feldsberg

                                                                    Majitel:     Eva ĎUROŠIOVÁ,                              Praha

Lovely model good with a very compact  body, excellent neck, shoulder and angulations, lovely head and lovely expression.

Lovely movement, I like this baby boy very much.

Nádherný tvar, dobrý s velmi kompaktním tělem, výborný krk, lopatka a úhlení, krásná hlava a krásný výraz. Krásný pohyb,

tento bejby chlapec se mi velmi líbí.

    26                PSI            BH  tř. ŠTĚŇAT         Floyd z Rondelu                                                          VN1, NŠP, NŠV

Nar.: 4.2.2022    ČLP/CKC/18835          O: Easy Peasy Du Chäteau Noblesse                                M: Opavia Prokopská hvězda

                                                                    Majitel:     Eva KUBÁTOVÁ,                               Boršov nad Vltavou

Good size, excellent body, lovely head and lovely expression, excellent teeth, good set of ears and lovely eyes. Lovely

movement with happy temperament and excellent presentation

Správná velikost, výborné tělo, krásná hlava a krásný výraz, výborný chrup, dobré nasazení uší a nádherné oči. Nádherný

pohyb se šťastným temperamentem a výborným předvedením.

    27                PSI            BH  tř. DOROSTU     Paradise is you Scarlett team                                VN1, NDP, BOP

Nar.:27.11.2021 CMKU/CKC/18901/22/  O: Pascavale Adonis                                                       M: Diamond Hortensia Scarlett team

                                                                    Majitel:     JUDr. Ivana JANDOVÁ,                       Vinařice

A little short on leg for perfect balance. Lovely head and lovely expression, excellent teeth, neck, shoulder, chest and

angulations. Excellent topline, croup and set of tail. Very good texture of coat.

Trochu krátké nohy pro perfektní vyvážení. Nádherná hlava a krásný výraz, výborné zuby, krk, lopatka, hrudník a úhlení.

Výborná horní linie, záď a nasazení ocasu. Velmi dobrá struktura srsti.

    28                PSI            BH  tř. DOROSTU     Passionate Kisses Scarlet Team                           VN2

Nar.:27.11.2021 CMKU/CKC/18902/22/  O: Pascavale Adonis                                                       M: Diamond Hortensia Scarlet Team

                                                                    Majitel:     M. a M. HRONCOVÁ,                         Velké Přílepy

Good size, lovely head with nice expression, the neck is adequate, excellent angulations. Crossing front feet while moving. 

Správná velikost, krásná hlava s pěkným výrazem, odpovídající krk, výborná úhlení. Kříží přední tlapky když se pohybuje.

    29                PSI            BH  tř. MLADÝCH     Danaciano Trixy od Pylu                                         VD3

Nar.:23.8.2021   ČLP/CKC/18490          O: Perfect Smile Scarlett Team                                         M: Ajša Olimpia od Pylu

                                                                    Majitel:     Bc. Kateřina HLAVÁČKOVÁ,                Chlumec

Boy on high legs, very juvenile type, very good head and eyes, adequate neck and angulation. Open posture of rear legs, the croup

is not correct. Incorrect tail set. 

Kluk na vysokých nohách, velmi mladistvý typ, velmi dobrá hlava a oči, adekvátní krk a úhlení. Otevřený postoj zadních

nohou, záď není korektní. Nesprávně nasazený ocas.

    30                PSI            BH  tř. MLADÝCH     I’m Inspector Morse Silver Capricorn                 V1, CAJC

Nar.: 5.2.2021    ČLP/CKC/17933          O: Onitsha’s Orphée                                                       M: Utopia Empire Silver Capricorn

                                                                    Majitel:     JUDr. Ivana JANDOVÁ,                       Vinařice

A little model, which needs more substance, but of a good size, excellent neck, shoulder, topline, croup and angulations.

Lovely head, excellent expression. He needs more confidence, but he moves very well.

Malý typ, který potřebuje více hmoty, ale správná velikost, výborný krk, lopatka, horní linie, záď a úhlení. Krásná hlava,

výborný výraz. Potřebuje více sebejistoty, ale pohybuje se velmi dobře.

    31                PSI            BH  tř. MLADÝCH     Quido Kareli pod Radyní                                         VD2

Nar.: 5.8.2021    ČLP/CKC/18495          O: Archibald Ellis Bohemia                                               M: Karlonosi Bonimo

                                                                    Majitel:     Iveta PROKOPOVÁ,                           Stod

Long boy in body, good size, excellent neck, shoulder, angulation. Good head but a lot of white in the eyes, which makes his

expression not desirably sweet. Good movement. 

Kluk dlouhý v těle, správná velikost, výborný krk, lopatka, úhlení. Dobrá hlava, ale v očích ukazuje hodně bělmo, což nedělá

jeho výraz požadovaně sladkým. Dobrý pohyb.

    32                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    Assanti Baryon Cavalier                                         V1, CAC

Nar.:16.3.2020   ČLP/CKC/17204/21      O: Axiss Eli Biely démon                                                  M: Priselia Twe Biely démon

                                                                    Majitel:     Tereza HAVLENOVÁ,                         Všeruby

Good size, excellent condition, excellent neck, shoulder, angulations, chest. Lovely head and sweet expression, excellent set

of ears, very good movement and presentation. 

Správná velikost, výborná kondice, výborný krk, lopatka, úhlení, hrudník. Nádherná hlava a sladký výraz, výborné nasazení

uší, velmi dobrý pohyb a předvedení.

    33                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    Heartbreaker Laguna Love                                    V3

Nar.:15.1.2020   CMKU/CKC/17272/20   O: Cavashon Mcdreamy                                                  M: Be Delicius Gorska Fantazja

                                                                    Majitel:     Lenka POLÁKOVÁ,                            Mnichovo Hradiště

Strong boy, with a good body, sufficient neck, excellent angulation, topline and chest. The head is a little heavy. I would like a

better tailset.  

Silný chlapec s dobrým tělem, dostatečný krk, výborné úhlení, horní linie a hrudník. Hlava je trochu těžká. Ráda bych lépe

nasazený ocas.

    34                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    Chico Ze Starého dvora                                            VD4

Nar.: 4.3.2020    CMKU/CKC/17155/20   O: Lagiva Back In Style                                                   M: Cherry Krásná louka

                                                                    Majitel:     Ing. Kateřina TÁBORSKÁ,                   Praha 4

Boy on  higher legs, the neck is sufficient the same as front angulation. Correct rear angulation. Good head. Tan spotts present on

front legs. I would like better tail set. Very close behind.

Chlapec na vysokých nohách, krk je dostatečný stejně jako přední úhlení. Správné zadní úhlení. Dobrá hlava. Tříslové skvrny

na předních nohách. Chtěla bych lépe nasazený ocas. Velmi úzký vzadu.

    35                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    Veni Vidi Vici Prokopská hvězda                          V2, res. CAC

Nar.:19.4.2020   CMKU/CKC/17252       O: Oficír Prokopská hvězda                                             M: Nova Prokopská hvězda

                                                                    Majitel:     Petra ZVAROVÁ,                               Přezletice

Good size and very good compact body, excellent neck, shoulder, angulations, topline and croup. Lovely head with lovely

expression. Very masculine head. Very good movement and presentation. 

Správná velikost a velmi dobré, kompaktní tělo, výborný krk, lopatka, úhlení, horní linie a zadek. Nádherná hlava s krásným

výrazem. Velmi samčí hlava. Velmi dobrý pohyb a prezentace.

    36                PSI            BH  tř. VÍTĚZŮ          Haribo Aldaha Gold                                                  V1, CAC, VB, VV, BOB, BIS

Nar.:17.7.2020   ČLP/CKC/17539/22      O: My Heart of Diamonds Yellow Sunshine                        M: A Sound of Thunder Aldaha Gold

                                                                    Majitel:     Kateř.a Radek ŠMEJKALOVI,              Straky

Lovely model with perfect body. Lovely head and lovely expression. Excellent proportion of head and excellent ear set. Very good

size, neck, shoulder, chest, angulation, topline and croup. In a great condition. Very good movement and presentation. 

Nádherně modelovaný s perfektním tělem. Nádherná hlava a nádherný výraz. Výborné proporce hlavy a výborné nasazení ucha.

Velmi dobrá velikost, krk, lopatka, hrudník, úhlení, horní linie a záď. Je ve vynikající kondici. Velmi dobrý pohyb a předvedení.

    37                PSI            BH  tř. VÍTĚZŮ          Libretto Maradeco King                                           V2, res. CAC

Nar.:11.12.2018 PKR.IX-83578             O: Crazy Angel Maradeco King                                         M: Nelli Maradeco King

                                                                    Majitel:     Angelika STASZUK,                            Bakow, PL

Excellent body, perfect size. Head is heavy for me. The expression is very sweet. Excellent neck, shoulder, angulation, topline

and croup. Excellent movement and presentation. 

Výborné tělo, perfektní velikost. Hlava mi připadá těžká. Výraz je velmi sladký. Výborný krk, lopatka, úhlení, horní linie a

záď. Výborný pohyb a předvedení.

    38                PSI            BH  tř. VETERÁNŮ    White Caramel Aldaha Gold    absence

Nar.:22.2.2014   PKR.IX-68152             O: Quigly Terno z Kamilkové zahrady                                M: Clockpelters April Fool

                                                                    Majitel:     Marta HEBLIK,                                   Rzeniszow, PL

 

    39                PSI            RU  tř. ŠTĚŇAT         Bolt Balboa Dream at Sunset    absence

Nar.: 8.2.2022    ČLP/CKC/18864          O: Olimpia Village Apollon                                               M: Lacuna Coil-Ru dal Borg Novelisa

                                                                    Majitel:     Dagmar STÝBLOVÁ,                          Chomutov

 

    40                PSI            RU  tř. ŠTĚŇAT         Call Me Secret Dream of Timodie                        VN1

Nar.: 7.3.2022    ČLP/CKC/18928          O: Young Dutch Flyer the Lovely Indy’s                              M: Arrianna’s Ladybug of Timodie

                                                                    Majitel:     MVDr. Lucie VESELÁ,                         Bzová

Lovely baby with lovely head and lovely expression. Excellent substance for his age, very good size. Excellent neck, angulations

and topline. 

Krásné bejby s krásnou hlavou a nádherným výrazem. Výborná substance na jeho věk, velmi dobrá velikost. Výborný krk, ůhlení

a horní linie.

    41                PSI            RU  tř. MLADÝCH     Breesis Baryon Cavalier                                          V2

Nar.:27.5.2021   ČLP/CKC/18317          O: Zirkony Eli Biely démon                                               M: Priselia Twe Biely démon

                                                                    Majitel:     Veronika JÍLKOVÁ,                             Plzeň

Big model, very strong. I would like a smaller and more elegant frame. Good body of a little longer shape. Excellent neck,

shoulder, angulation and topline. Good head, excellent teeth. 

Velký formát, velmi silný. Mám ráda menší a více elegantní rámec. Dobré tělo trochu delší stavby. Výborný krk, lopatka, úhlení a

horní linie. Dobrá hlava, výborné zuby.

    42                PSI            RU  tř. MLADÝCH     Error Zlodziejska Zgraja                                          V1, CAJC

Nar.:25.3.2021   PKR.IX-91985             O: Cinderaic King of The Road                                         M: Frela Zlodziejska Zgraja

                                                                    Majitel:     HSM KORKUS,                                  Katowice, PL

Good size, and very good proportions of body, excellent neck, shoulders, chest, angulations, topline, croup and tail set. Good

head but I would like more masculine shapes. Moves very well and excellent presentation.

Správná velikost a velmi dobré proporce těla, výborný krk, lopatky, hrudník, úhlení, horní linie, záď a nasazení ocasu. Dobrá

hlava, ale já bych ráda více samčí tvary. Pohybuje se velmi dobře a výborně se předvádí.

    43                PSI            RU  tř. VÍTĚZŮ          Aulemius Cria Bečva Ruberries                            V2, res. CAC

Nar.: 2.11.2018  CMKU/CKC/16296/18   O: Caesar Mechový achát                                               M: Deanna Amber Sun Dagymery

                                                                    Majitel:     Jana HOVORKOVÁ,                           Karlovy Vary

Good size, very strong male. The coat is dry and coarse, the neck is borderline short. Excellent angulation, good head with a

little long muzzle. 

Správná velikost, velmi silný samec. Srst je suchá a drsná, krk je hraničně krátký. Výborné úhlení, dobrá hlava s trochu

dlouhým čenichem.

    44                PSI            RU  tř. VÍTĚZŮ          Tullamore Prokopská hvězda                                 V1, CAC, VB

Nar.:19.9.2019   CMKU/CKC/16856/19/  O: Kabaret Double Red                                                   M: Goya Prokopská hvězda

                                                                    Majitel:     Eva KUBÁTOVÁ,                               Boršov nad Vltavou

Excellent size and proportions, excellent neck, shoulders, chest, angulations and topline. The nose is shorter. Very good

movement and excellent presentation. 

Výborná velikost a proporce, výborný krk, lopatky, hrudník, úhlení a horní linie. Nos je kratší. Velmi dobrý pohyb a výborná

prezentace.

    45                PSI            RU  tř. VETERÁNŮ    Artur Koblížek                                                            V2

Nar.: 1.11.2009  CMKU/CKC/11230/09/  O: Nelson ze Starého Dobrasa                                         M: Cavalírka Arinin sen

                                                                    Majitel:     MVDr. Lucie VESELÁ,                         Bzová

Very strong boy in a good condition for his age. Good body and very good proportions. Lovely head and lovely eyes. Very good

movement.

Velmi silný hoch na jeho věk v dobré kondici. Dobré tělo a velmi dobré proporce. Nádherná hlava a krásné oči. Velmi dobrý

pohyb.

    46                PSI            RU  tř. VETERÁNŮ    Bastien Gold Wiktoris                                              V1, NVP, BOV

Nar.:21.9.2013   CMKU/CKC/13539/13/  O: Volney Bonanza                                                         M: Laisy Gold Fraking

                                                                    Majitel:     Martina BARNÁŠOVÁ,                        Meclov

Excellent size, excellent neck, angulation in front is ok, rear angulation is excellent. Excellent topline and croup. Excellent

head and expression. Lovely eyes. Excellent movement. 

Výborná velikost, výborný krk, přední úhlení je ok, zadní úhlení je výborné. Výborná horní linie a záď. Výborná hlava a výraz.

Nádherné oči. Výborný pohyb.

    47                PSI            TR  tř. ŠTĚŇAT         Cyprián Kashmire Jasmine                                    VN2

Nar.: 6.2.2022    SK-SKJ/SPKP4250      O: Mistral Lemma Minor                                                  M: Amber Rose Sole di Mezzanotte

                                                                    Majitel:     Lenka POLÁKOVÁ,                            Mnichovo Hradiště

Good size, excellent neck and shoulder, excellent topline, good head but I would like shorter nose and more stop. 

Správná velikost, výborný krk a lopatka, výborná horní linie, dobrá hlava, ale chtěla bych kratší nos a více (vyznačený) stop.

    48                PSI            TR  tř. ŠTĚŇAT         Monreale Bonimo                                                       VN1

Nar.:13.1.2022   CMKU/CKC/18785/22   O: My Heart of Diamonds Yellow Sunshine                        M: Rianka Bonimo

                                                                    Majitel:     Jolana BÁČOVÁ,                                Brandýsek

Good size and very good body and proportions. Excellent neck and shoulders, excellent chest, angulations and topline. Lovely

head, good expression, but the bite is incorrect at the moment. I hope that the bite will develop into correct dentition as this baby

has a very high quality. 

Správná velikost a velmi dobré tělo a proporce. Výborný krk a lopatky, výborný hrudník, úhlení a horní linie. Krásná hlava,

správný výraz, ale momentálně nesprávný skus. Doufám, že se skus vyvine v korektní zuby, protože toto bejby má jinak

vysokou kvalitu.

    49                PSI            TR  tř. DOROSTU     Quentin Vanessa Atalanta                                     N1

Nar.: 2.1.2022    ČLP/CKC/18768/22      O: Matúš Chilli Koliba                                                      M: Maribel Malcriado de la Casa

                                                                    Majitel:     M. a M. HRONCOVÁ,                         Velké Přílepy

For me this baby is a little too small for his age for me. The head is very short and lacks size overall according to standard at

this moment. Excellent neck, topline and angulations. The bone is borderline weak, tail set is incorrect.

Pro mne je toto bejby trochu příliš malé na jeho věk. Hlava je velmi krátká a momentálně postrádá velikost celkově odpovídající

standardu. Výborný krk, horní linie a úhlení. Kostra je na hranici nedostatečnosti, ocas nesprávně nasazen.

    50                PSI            TR  tř. MLADÝCH     Kobe Maradeco King                                                 V2

Nar.: 1.4.2021    PKR.IX-92413             O: Royal Romance For You                                             M: Dark Juwel Maradeco King

                                                                    Majitel:     Angelika STASZUK,                            Bakow, PL

A little model, excellent neck, shoulder, adequate chest, excellent topline and croup, excellent angulations. Lovely head and

excellent expression, but with white in his eyes. Very good movement and presentation.

Malý typ, výborný krk, lopatka, odpovídající hrudník, výborná horní linie a záď, výborná úhlení. Krásná hlava a výborný

výraz, ale s bělmem v očích. Velmi dobrý pohyb a předvedení.

    51                PSI            TR  tř. MLADÝCH     Onyx Star Snukraina                                               V1, CAJC, NMP

Nar.:24.8.2021   PKR.IX-93555             O: My Heart Of Diamonds Yellow Sunshine                        M: Amazing Black Cubic Zirconia Snukraina

                                                                    Majitel:     Arkadiusz TRACZ,                              Olesnica, PL

Excellent size and proportions, excellent neck, angulations, shoulder, chest. Excellent topline. Lovely head and excellent

proportions in head. Lovely eyes and excellent set of ears. Excellent movement and presentation. 

Výborná velikost a proporce, výborný krk, úhlení, lopatka, hrudník. Výborná horní linie. Krásná hlava a výborné proporce

hlavy. Krásné oči a výborně nasazené uši. Výborný pohyb a předvedení.

    52                PSI            TR  tř. MLADÝCH     Querido Malcriado De La Casa                             VD3

Nar.: 3.6.2021    ČLP/CKC/18324          O: Perfect Smile Scarlet Team                                         M: Oreo Vanessa Atalanta

                                                                    Majitel:     Kateřina PROKOPOVÁ,                      Stod

Very good size and proportions. Excellent neck, shoulder, chest, topline and angulations. Good head but I would like more white

in head. The croup is not perfect and the tail is set incorrect. Good movement. 

Velmi dobrá velikost a proporce. Výborný krk, lopatka, hrudník, horní linie a úhlení. Dobrá hlava, ale já bych chtěla na hlavě

více bílé barvy. Záď není perfektní a ocas není správně nasazen. Dobrý pohyb.

    53                PSI            TR  tř. MEZITŘÍDA    Chrisbeli Sixi Biely démon                                     V1, CAC

Nar.: 2.12.2020  ČLP/CKC/18322          O: Tomis Tri Biely démon                                                M: Vixxie Twe Biely démon

                                                                    Majitel:     Tereza HAVLENOVÁ,                         Všeruby

Excellent size, adequate front angulation, very good rear angulations, ok neck, excellent topline, lovely head and lovely

expression, excellent set of ears. Excellent presentation and movement.

Výborná velikost, odpovídající přední úhlení, velmi dobré zadní úhlení, krk ok, výborná horní linie, nádherná hlava a krásný

výraz, výborně nasazené uši. Výborné předvedení a pohyb.

    54                PSI            TR  tř. OTEVŘENÁ    Ayeron Baryon Cavalier                                          VD2

Nar.:16.3.2020   ČLP/CKC/17205/21      O: Axiss Eli Biely démon                                                  M: Priselia Twe Biely démon

                                                                    Majitel:     Michaela KAŠPAROVÁ,                      Zlončice

A big sized boy, with for me too strong body. Very good neck, angulation, topline. The head is heavy. Tan spotting on the

nose. Very good movement.

Velký kluk, pro mne  s příliš silným tělem. Velmi dobrý krk, úhlení, horní linie. Hlava je těžká. Tříslové tečky na nose. Velmi

dobrý pohyb.

    55                PSI            TR  tř. OTEVŘENÁ    Bonitos Companeros Zeal Womanizer                VD1

Nar.:24.2.2019   CMKU/CKC/16830/19/  O: Womanizer an Excelent Choice                                    M: Bonitos Companeros Ravena

                                                                    Majitel:     MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,                   Praha 2

A good size and excellent proportions. Very good neck, I would like more angulation front and rear. Lovely head but dentition is

not perfect. 

Správná velikost a výborné proporce. Velmi dobrý krk, chtěla bych větší zaúhlení vpředu i vzadu. Nádherná hlava, ale zuby

nejsou perfektní.

    56                PSI            TR  tř. VÍTĚZŮ          Archibald Ellis Bohemia                                          VD

Nar.:30.7.2019   CMKU/CKC/16791/19/  O: Axiss Eli Biely démon                                                  M: Quella Merlin Bohemia

                                                                    Majitel:     Veronika JÍLKOVÁ,                             Plzeň

Very good size, excellent neck, good angulation, excellent topline and croup. The head is very masculine and eyes are a little

light. The tail is carried high on the move. 

Velmi dobrá velikost, výborný krk, dobré úhlení, výborná horní linie a záď. Hlava je velmi samčí a oči jsou trochu světlé. Ocas

je za pohybu nesen vysoko.

    57                PSI            TR  tř. VÍTĚZŮ          Elroy Prima Petulenka                                            VD

Nar.: 6.12.2016  CMKU/CKC/15241/16/  O: Joe Black Spanilá věž                                                 M: Violeta Terno z Kamilkové zahrady

                                                                    Majitel:     Ing. Kateřina TÁBORSKÁ,                   Praha 4

Very good size, excellent neck, angulation and shoulder, excellent chest. Soft topline. Good head but white in eyes. Good

movement.

Velmi dobrá velikost, výborný krk, úhlení a lopatka, výborný hrudník. Měkká horní linie. Dobrá hlava, ale bělmo v očích. Dobrý

pohyb.

    58                PSI            TR  tř. VÍTĚZŮ          Chaplin Prokopská hvězda                                     V1, CAC, VB

Nar.: 9.3.2015    CMKU/CKC/14273/15   O: Stonepit Make It Happen                                             M: Goya Prokopská hvězda

                                                                    Majitel:     Hana NOVÁKOVÁ,                             Praha

Lovely model, excellent size and proportions. Very good neck, excellent angulation, excellent topline, but croup is round. Very

lovely head with sweet expression and lovely eyes. Excellent ear set. Excellent movement and presentation. 

Nádherný tvar, výborná velikost a proporce. Velmi dobrý krk, výborné úhlení, výborná horní linie, ale záď je zaoblená.

Velmi krásná hlava se sladkým výrazem a nádhernýma očima. Výborně nasazené uši. Výborný pohyb a předvedení.

    59                PSI            TR  tř. VÍTĚZŮ          Onitsha’s Monopoly                                                   V3

Nar.:23.11.2016 PKR.IX-94704             O: Barcley vom Welfenhof                                               M: Onitsha’s Golden Roses

                                                                    Majitel:     Arkadiusz TRACZ,                              Olesnica, PL

Boy on short leg and longer in body. Excellent neck and angulation, excellent topline. Lovely but a little heavy head with

sweet expression. Excellent movement and presentation.

Chlapec na krátkých nohách a delší v těle. Výborný krk a úhlení, výborná horní linie. Krásná, ale trochu těžká hlava se

sladkým výrazem. Výborný pohyb a předvedení.

    60                PSI            TR  tř. VÍTĚZŮ          Rudolf Prokopská hvězda                                        VD4

Nar.:25.9.2018   ČMKU/CKC/16248/18   O: Stonepit Make it Happen                                             M: Fantastica Prokopská hvězda

                                                                    Majitel:     Ivana ŠMÍDKOVÁ,                              Svinaře

Little model, sufficient neck, very good angulations, very good but softer topline. The head has a very short forface and

dentition is not perfect. Very good movement.

Malý formát, dostatečný krk, velmi dobré úhlení, velmi dobrá, ale měkčí horní linie. Hlava má velmi krátké líce a zuby nejsou

perfektní. Velmi dobrý pohyb.

    61                PSI            TR  tř. VÍTĚZŮ          Tiberio Tinelli Spanilá věž                                      V2, res. CAC

Nar.:26.4.2019   ČMKU/CKC/16598/19/  O: Norbert Love Me                                                        M: Niobe Spanilá věž

                                                                    Majitel:     Jitka ŠILAROVÁ,                                Černilov

Good size, good proportions, excellent neck, shoulder, chest, topline and croup. Lovely head with lovely expression. Very good

movement and presentation. 

Dobrá velikost, správné proporce, výborný krk, lopatka, hrudník, horní linie a záď. Nádherná hlava s krásným výrazem. Velmi

dobrý pohyb a předvedení.

    62                FENY         BT  tř. DOROSTU     Elaine Nicola Bohemia Tilia                                  VN1

Nar.:11.12.2021 CMKU/CKC/18696/21   O: Nickolas Minowara                                                     M: Felicity Dreamy Kopidlenský kavalír

                                                                    Majitel:     Alena DRAGOUNOVÁ,                       Jičíněves

Dentice correct, feminine expression, very good neck, exc. shoulders, exc. topline, very good chest, very good tailset, exc.

angulation, exc. movement.

Správné zuby, fenčí výraz, velmi dobrý krk, velmi dobrý krk, výborné lopatky, výborná horní linie, velmi dobrý hrudník, velmi

dobře nasazený ocas, výborné úhlení, výborný pohyb.

    63                FENY         BT  tř. MLADÝCH     Jeannine Bonimo                                                       VD3

Nar.: 1.8.2021    ČLP/CKC/18461          O: Xerxes Bonimo                                                          M: Zeppelin Bonimo

                                                                    Majitel:     Michaela BOUŠOVÁ,                          Plzeň

Exc. dentice, feminine expression, exc. eyes, exc. neck, exc. shoulders, exc. chest, very good topline, tailset is bit low, very

good angulation, very good movement, topline is not good when she walks and tail is high.

Výborný chrup, fenčí výraz, výborné oči, výborný krk, výborné lopatky, výborná hruď, velmi dobrá horní linie, ocas je nasazen

trochu níže, velmi dobré zaúhlení, velmi dobrý pohyb, horní linie není dobrá když se pohybuje a ocas je vysoko.

    64                FENY         BT  tř. MLADÝCH     Josette Bonimo                                                           V1, CAJC

Nar.: 1.8.2021    ČLP/CKC/18462          O: Xerxes Dream Bonimo                                                M: Zeppelin Bonimo

                                                                    Majitel:     Lucie KUDLÁČKOVÁ,                         Praha

Exc. dentice, lovely and exc. expression, exc. neck, exc. shoulders, exc. topline and chest, tailset is low, exc. angulation, very

good movement.

Výborný chrup, krásný a výborný výraz, výborný krk, výborné lopatky, výborná horní linie a hruď, ocas nasazen nízko, výborné

úhlení, velmi dobrý pohyb.

    65                FENY         BT  tř. MLADÝCH     Yzzy Black z Hradu Doubravka                            V2

Nar.:24.1.2021   ČLP/CKC/17879          O: Instinkt Black z Hradu Doubravka                                 M: O’Hara Ru Du Mon Petit Monde

                                                                    Majitel:     Iveta TOMANCOVÁ,                           Krupka

Exc. dentice, very good expression, exc. neck and shoulders, very good topline, very good tailset, exc. angulation, exc.

movement.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, výborný krk a lopatky, velmi dobrá horní linie, velmi dobře nasazený ocas, výborné úhlení,

výborný pohyb.

    66                FENY         BT  tř. MEZITŘÍDA    Kirkjuvagr Verdandi    Absence

Nar.: 7.1.2021    AY06247801               O: Kinvaar Son of a gun                                                  M: Boniemadra Dream Chaser

                                                                    Majitel:     Antje SCHULZ,                                  Briesen

 

    67                FENY         BT  tř. OTEVŘENÁ    Barraca od Pylu                                                          V1, CAC, VB

Nar.: 3.9.2020    ČLP/CKC/17613          O: Elleck Eli Biely démon                                                 M: Jenni Rivera Bonimo

                                                                    Majitel:     Alena SKALICKÁ,                               Blšany

Exc. dentice, exc. expression, very good neck, exc. shoulders, exc. topline and chest, very good tailset, exc. angulation, body is

little long and exc. movement.

Výborný chrup, výborný výraz, velmi dobrý krk, výborné lopatky, výborná horní linie a hruď, velmi dobré nasazení ocasu, tělo

je trochu delší a má výborný pohyb.

    68                FENY         BT  tř. VÍTĚZŮ          Kristinka Linda z Usedlosti Újezdec                   V1, CAC

Nar.:18.12.2018 CMKU/CKC/16346/18/  O: Ascot Anthony z Usedlosti Újezdec                               M: Linduška Bára z Usedlosti Újezdec

                                                                    Majitel:     Martin SLÁDEK,                                 Postřelmov

Exc. dentice, very good expression, exc. neck, very good shoulders, very good topline, exc. chest, very good tailset, very good

angulation, very good movement but tail is bit high.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, výborný krk, velmi dobré lopatky, velmi dobrá horní linie, výborný hrudník, velmi dobré

nasazení ocasu, velmi dobré úhlení, velmi dobrý pohyb, ale ocas je trochu výše.

    69                FENY         BT  tř. VETERÁNŮ    Rabymar Rosalind                                                     V1

Nar.:22.4.2010   CMKU/CKC/12548/11/  O: Rytonion Rob Roy                                                      M: Rabymar Dancing In The Dark

                                                                    Majitel:     Libuše KRISTOVÁ,                             Kunovice

Dentice ok, very good expression, exc. eyes, very good neck, exc. shoulders, very good topline, exc. chest, exc. angulation, very

good tailset, exc. movement, tail is bit high.

Chrup je ok, velmi dobrý výraz, výborné oči, velmi dobrý krk, výborné lopatky, velmi dobrá horní linie, výborný hrudník,

výborné úhlení, velmi dobře nasazený ocas, výborný pohyb, ocas je trochu vysoko.

    70                FENY         BH  tř. ŠTĚŇAT         Carla od Čitunky                                                        VN3

Nar.: 7.3.2022    ČLP/CKC/18934          O: Assanti Baryon Cavalier                                              M: Roxana Halley z Usedlosti Újezdec

                                                                    Majitel:     Ing. Zdeněk STEHLÍK,                        Praha

Exc. dentice, feminine expression, exc. eyes, very good neck, exc. shoulders, very good topline, tailset is low, very good

angulation, very good movement when she walks.

Výborný chrup, fenčí výraz, výborné oči, velmi dobrý krk, výborné lopatky, velmi dobrá horní linie, ocas nasazen nízko, velmi

dobré úhlení, velmi dobrý pohyb, když kráčí.

    71                FENY         BH  tř. ŠTĚŇAT         Fanny z Rondelu                                                        VN1, NŠF

Nar.: 4.2.2022    ČLP/CKC/18838          O: Easy Peasy du Chateau Noblesse                                M: Opavia Prokopská hvězda

                                                                    Majitel:     Ivana ŠMÍDKOVÁ,                              Svinaře

Exc. dentice, lovely expression, exc. eyes, exc. neck and shoulders, very good topline, exc. chest, very good tailset, exc.

angulation, exc. movement.

Výborný chrup, krásný výraz, výborné oči, výborný krk a lopatky, velmi dobrá horní linie, výborný hrudník, velmi dobré

nasazení ocasu, výborné úhlení, výborný pohyb.

    72                FENY         BH  tř. ŠTĚŇAT         Messina Bonimo                                                         VN2

Nar.:13.1.2022   CMKU/CKC/18786/22   O: My Heart of Diamonds Yellow Sunshine                        M: Rianka Bonimo

                                                                    Majitel:     Jolana BÁČOVÁ,                                Brandýsek

Exc. dentice, very good expression, exc. eyes, very good neck, exc. shoulders, exc. topline and chest, very good tailset, very

good angulation, exc. movement.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, výborné oči, velmi dobrý krk, výborné lopatky, výborná horní linie a hrudník, velmi dobré

nasazení ocasu, velmi dobré úhlení, výborný pohyb.

    73                FENY         BH  tř. DOROSTU     Blondie Star z Kamilkové zahrady    absence

Nar.: 9.12.2021  CMKU/CKC/18709/21   O: Xerxes Dream Bonimo                                                M: Valentina Mirowara

                                                                    Majitel:     Tomáš ŠNÍRER,                                 Pohránov

 

    74                FENY         BH  tř. DOROSTU     Stela Nelli Santana Gwellian                                VN1, NDF

Nar.:14.12.2021 ČLP/CKC/18749          O: Geremmayo Tricyrtis                                                  M: Ornela Muti Santana Gwellian

                                                                    Majitel:     Jitka ŠVÉDÍKOVÁ,                             Nová Paka

Exc. dentice, exc. expression, very good neck, exc. shoulders, exc. topline and chest, body is little long, very good tailset, exc.

angulation, exc. movement.

Výborný chrup, výborný výraz, velmi dobrý krk, výborné lopatky, výborná horní linie a hrudník, tělo je trochu dlouhé, velmi

dobře nasazený ocas, výborné úhlení, výborný pohyb.

    75                FENY         BH  tř. MLADÝCH     Aksmada’s Ishka                                                        V

Nar.: 5.6.2021    CMKU/CKC/19034/22/  O: Rathbrist Dream A Dream                                           M: Nobel Dancer’s Helena

                                                                    Majitel:     Libuše KRISTOVÁ,                             Kunovice

Exc. dentice, feminine expression, exc. eyes, very good neck, exc.  shoulders, exc. topline, exc. chest, very good angulation,

tailset is little long, exc. movement.

Výborný chrup, fenčí výraz, výborné oči, velmi dobrý krk, výborné lopatky, výborná horní linie, výborný hrudník, velmi dobré

úhlení, nasazení ocasu je trochu dlouhé (?), výborný pohyb.

    76                FENY         BH  tř. MLADÝCH     Blondbery Ellis Bohemia                                         V2

Nar.: 5.3.2021    CMKU/CKC/18006/21   O: Bambi Twe Biely démon                                              M: Quella Merlin Bohemia

                                                                    Majitel:     Miroslav JÍLEK,                                  Plzeň

Exc. dentice, exc. expression, exc. neck, very good shoulders, very good topline, exc. chest, she is little fat, tailset is little

low, very good angulation, very good movement.

Výborný chrup, výborný výraz, výborný krk, velmi dobré lopatky, výborný hrudník, je trochu tlustá, ocas nasazen trochu níže,

velmi dobré úhlení, velmi dobrý pohyb.

    77                FENY         BH  tř. MLADÝCH     Denny Trixy od Pylu                                                 V

Nar.:23.8.2021   ČLP/CKC/18491          O: Perfect Smile Scarlett Team                                         M: Ajša Olimpia od Pylu

                                                                    Majitel:     Tereza SKALICKÁ,                             Blšany

Exc. dentice, feminine expression, very good neck, exc. shoulders, very good topline, exc. chest, tailset is little long, exc.

angulation, very good movement.

Výborný chrup, fenčí výraz, velmi dobrý krk, výborné lopatky, velmi dobrá horní linie, výborný hrudník, nasazení ocasu je

trochu dlouhé, výborné úhlení, velmi dobrý pohyb.

    78                FENY         BH  tř. MLADÝCH     Ice Ice Baby Aldaha Gold                                        V4

Nar.: 6.6.2021    ČLP/CKC/18333          O: Cuteness Charm Aldaha Gold                                      M: English Princess Aldaha Gold

                                                                    Majitel:     Jitka ŠVÉDÍKOVÁ,                             Nová Paka

Exc. dentice, feminine expression, exc. neck, exc. shoulders, exc. topline, exc. chest, very good tailset, exc. angulation, very

good movement.

Výborný chrup, fenčí výraz, výborný krk, výborné lopatky, výborná horní linie, výborný hrudník, velmi dobré nasazení ocasu,

výborné úhlení, velmi dobrý pohyb.

    79                FENY         BH  tř. MLADÝCH     Jasmine Aldaha Gold    absence

Nar.:23.9.2021   ČLP/CKC/18581          O: Loranka’s Believe In Dreams                                        M: A Sound Of Thunder Aldaha Gold

                                                                    Majitel:     Dana TOŠENOVJANOVÁ,                   Ostrava

 

    80                FENY         BH  tř. MLADÝCH     Kimmi Magic Od Jihlavské brány                        VD

Nar.:26.1.2021   CLP/CKC/17886          O: Onitshas Orphee                                                        M: Queen Happy Belle Od Jihlavské brány

                                                                    Majitel:     Rudolf MACEK,                                  Stonařov-Suchá

Very good dentice, little head, very good neck, exc. shoulders, exc. topline, exc. chest, tailset is low, exc. angulation,

temperament is not very good, good movement but she is afraid.

Velmi dobrý chrup, malá hlava, velmi dobrý krk, výborné lopatky, výborná horní linie, výborný hrudník, nasazení ocasu je

nízké, výborné úhlení, nepříliš dobrý temperament, dobrý pohyb, ale ona je bojácná.

    81                FENY         BH  tř. MLADÝCH     Oriflame ze Starého dvora                                      V3

Nar.:23.4.2021   CMKU/CKC/18166/21   O: Breezer ze Starého dvora                                            M: Fauna ze Starého dvora

                                                                    Majitel:     Vladimíra JALŮVKOVÁ,                      Mníšek pod Brdy

Exc. dentice, feminine expression, very good neck, exc. shoulders, very good topline, exc. chest, she is little long and fat,

very good tailset, exc. angulation, very good movement when she walks.

Výborný chrup, fenčí výraz, velmi dobrý krk, výborné lopatky, velmi dobrá horní linie, výborný hrudník, je trochu delší a

tlustší, velmi dobré nasazení ocasu, výborné úhlení, velmi dobrý pohyb pokud jde.

    82                FENY         BH  tř. MLADÝCH     Princess Of Snowdon Magic Noblesse                 V1, CAJC

Nar.:15.2.2021   PKR.IX-92554             O: Crazy Angel Maradeco King                                         M: Bohemia Brilliant

                                                                    Majitel:     Angelika STASZUK,                            Bakow, PL

Exc. dentice, lovely and feminine expression, exc. neck, exc. shoulders, exc. topline and chest, very good tailset, exc.

angulation, exc. movement.

Výborný chrup, nádherný a fenčí výraz, výborný krk, výborné lopatky, výborná horní linie a hrudník, velmi dobré nasazení

ocasu, výborné úhlení, výborný pohyb.

    83                FENY         BH  tř. MLADÝCH     Zephyra Arušava                                                        V

Nar.:19.5.2021   CMKU/CKC/18236/21   O: My Heart of Diamonds Yellow Sunshine                        M: Bonitos Companeros Ornella

                                                                    Majitel:     Luďka SIEGROVÁ,                             Plzeň

Exc. dentice, very good feminine expression, very good neck, exc. shoulders, very good topline, exc. chest, very good tailset

and exc. angulation, very good movement.

Výborný chrup, velmi dobrý fenčí výraz, velmi dobrý krk, výborné lopatky, velmi dobrá horní linie, výborný hrudník, velmi

dobře nasazený ocas a výborné úhlení, velmi dobý pohyb.

    84                FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    Castleville Kimberly                                                 V2, res. CAC

Nar.: 4.7.2020    OHZB/CA2797            O: Casteville Just Like A King                                           M: Casteville A Little Secret

                                                                    Majitel:     Petra HAUSHAMMER,                        Kirchstetten, A

Exc. dentice, feminine expression, exc. neck, exc. shoulders, exc. topline and chest, tailset is little low, exc. angulation, exc.

coat quality, exc. movement.

Výborný chrup, fenčí výraz, výborný krk, výborné lopatky, výborná horní linie a hruď, ocas je nasazený trochu nízko, výborné

úhlení, výborná kvalita srsti, výborný pohyb.

    85                FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    Gummi Grammi Snukraina                                   V1, CAC, VB

Nar.:12.11.2020 PKR.IX-90814             O: Onitsha’s Monopoly                                                    M: Yes.Diamonds Feel No Cold z Królewskiego

                                                                    Majitel:     Anna DERLETA,                                Wodzislaw Ślaski,PL

Exc. dentice, lovely and feminine expression, exc. eyes, exc. neck, exc. shoulders, exc. topline and chest, she is a little long,

exc. angulation and tailset, exc. movement.

Výborný chrup, krásný a fenčí výraz, výborné oči, výborný krk, výborné lopatky, výborná horní linie a hrudník, je trochu

dlouhá, výborné úhlení a nasazení ocasu, výborný pohyb.

    86                FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    Minnie ze Starého dvora                                          V4

Nar.:13.2.2021   CMKU/CKC/17960/21   O: Breezer ze Starého dvora                                            M: Debie ze Starého dvora

                                                                    Majitel:     Vladimíra JALŮVKOVÁ,                      Mníšek pod Brdy

Exc. dentice, very good expression, exc. eyes, very good neck and exc. shoulders, exc. chest and topline, very good tailset,

exc. angulation, she is a little long, very good movement when she walks.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, výborné oči, velmi dobrý krk a výborné lopatky, výborný hrudník a horní linie, velmi dobré

nasazení ocasu, výborné úhlení, je trochu delší, velmi dobrý pohyb pokud jde.

    87                FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    Nina Ricci Magic Neblesse                                      V3

Nar.: 9.8.2020    SKP/3966                   O: Royal Romance Baxxter                                              M: Bohemia Brilliant

                                                                    Majitel:     Angelique BOBRÍKOVÁ,                      Žemberovce, SK

Exc. dentice, very good expression, very good neck, exc. shoulders, exc. topline and chest, very good tailset and angulation,

very good movement.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, velmi dobrý krk, výborné lopatky, výborná horní linie a hrudník, velmi dobré nasazení ocasu

a úhlení, velmi dobrý pohyb.

    88                FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    Saba Mad z Benáteckého dvora                            VD

Nar.: 7.4.2021    ČLP/CKC/18084          O: Happy Prince Bonimo                                                 M: Madonna Grace z Benáteckého dvora

                                                                    Majitel:     Kateřina HÁJKOVÁ,                            Kostelec nad Labem

Exc. dentice, very good expression, very good neck and exc. shoulders, good topline, exc. chest, tailset is low, exc. angulation,

temperament is little afraid, very good movement.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, velmi dobrý krk a výborné lopatky, dobrá horní linie, výborný hrudník, nízko nasazený ocas,

výborné úhlení, pokud jde o temperament je trochu bojácná, velmi dobrý pohyb.

    89                FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    Amiable Snout Magic Shayen                                V

Nar.:18.9.2018   OHZB/CA2669            O: Riverdale of an Excellent Choice                                  M: Shayen od Ptačí skály

                                                                    Majitel:     Petra HAUSHAMMER,                        Kirchstetten, A

Excellent dentice, very good expression and excel. eyes, excellent neck and shoulder, excel. topline and chest, tailset is a bit

low, excellent angulation, body is little long, very good movement but the tail is more high.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz  výborné oči, výborný krk a lopatka, výborná horní linie a hrudník, nasazení ocasu je trochu

nízko, výborné úhlení, tělo je trochu delší, velmi dobrý pohyb, ale ocas je výše.

    90                FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    Enny Magic Od Jihlavské brány                           VD

Nar.:20.4.2019   CMKU/CKC/16569/19/  O: Scottish Higlander Silver Capricorn                               M: Odetta Belle Od Jihlavské brány

                                                                    Majitel:     Rudolf MACEK,                                  Stonařov-Suchá

Exc. dentice, very good expression, exc. neck, very good shoulders, very good topline, exc. chest, tailset is low, just good

croup, exc. angulation, very good movement.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, výborný krk, velmi dobré lopatky, velmi dobrá horní linie, výborný hrudník, nízké nasazení

ocasu, docela dobrá záď, výborné úhlení, velmi dobrý pohyb.

    91                FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    Misty Zlodziejska Zgraja                                         V1, CAC

Nar.:12.12.2017 PKR.IX-79749             O: Hot Toddy of An Excellent Choice                                 M: One In a Milion Cursum Perfício

                                                                    Majitel:     HSM KORKUS,                                  Katowice, PL

Exc. dentice, feminine lovely expression, exc. eyes, exc. neck and shoulders, exc. topline and chest, very good tailset and exc.

angulation, exc. movement, tail is little more high.

Výborný chrup, krásný fenčí výraz, výborné oči, výborný krk a lopatky, výborná horní linie a hruď, velmi dobré nasazení ocasu

a výborné úhlení, výborný pohyb, ocas je trochu výše.

    92                FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    Nobel Dancer’s Karamella                                      VD

Nar.:27.4.2018   VDH-CCD7419/18       O: Clopsville Mai Tai                                                       M: Nobel Dancer’s Gloria in Excelsis

                                                                    Majitel:     Angelique BOBRÍKOVÁ,                      Žemberovce, SK

Exc. dentice, nose is more short and eyes are bigger, exc. chest and neck, exc. shoulders, very good tailset, compact body,

very good angulation, very good movement, when she walks the topline is not perfect.

Výborný chrup, nos je hodně krátký a oči jsou větší, výborný hrudník a krk, výborné lopatky, velmi dobré nasazení ocasu,

kompaktní tělo, velmi dobré zaúhlení, velmi dobrý pohyb, když kráčí, horní linie není perfektní.

    93                FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    Odyssey Diamond Fraking                                     V3

Nar.: 9.2.2020    ČLP/CKC/17103          O: Orchard Prokopská hvězda                                          M: Chirine Diamond Fraking

                                                                    Majitel:     Iveta LOUDOVÁ,                                Pchery

Exc. dentice., very good expression, exc. eyes, very good neck and exc. shoulders, very good topline , exc. chest, very good

tailset, exc. angulation,very good movement.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, výborné oči, velmi dobrý krk a výborné lopatky, velmi dobrá horní linie, výborný hrudník,

velmi dobře nasazený ocas, výborné úhlení, velmi dobrý pohyb.

    94                FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    Reese Moravia Eden                                                 V

Nar.: 4.5.2020    CMKU/CKC/17320/20   O: Royal Times Darlington                                               M: Nefertiti Moravia Eden

                                                                    Majitel:     Libuše KRISTOVÁ,                             Kunovice

Exc. dentice, very good expression, little white in one eye, exc. neck, exc. shoulders, exc. topline and chest, very good tailset a

exc. angulation, very good movement but tail is bit high.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, v oku trochu bělma, výborný krk, výborné lopatky, výborná horní linie a hruď, velmi dobré

nasazení a výborné úhlení, velmi dobrý pohyb, ale ocas je trochu výše.

    95                FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    Uefa Prokopská hvězda                                           V2, res. CAC

Nar.:16.11.2019 CMKU/CKC/16967/19   O: Nathan Maradeco King                                               M: Loreen Prokopská hvězda

                                                                    Majitel:     Daniela Barbora JUGASOVÁ,              Karlovy Vary

Exc. dentice, lovely expression, exc. eyes, exc. neck, exc. shoulders, exc. chest, exc. topline, tailset is little low, exc. angulation,

exc. coat quality, very good movement but tail is little high.

Výborný chrup, krásný výraz, výborné oči, výborný krk, výborné lopatky, výborný hrudník, výborná horní linie, ocas nasazen

trochu níže, výborné úhlení, výborná kvalita srsti, velmi dobrý pohyb, ale ocas je trochu výše.

    96                FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    Valencia Minowara                                                    V

Nar.:15.4.2019   CMKU/CKC/16561/19/  O: Valentyne the Irish Tenor                                             M: Khaleesi Daenerys Minowara

                                                                    Majitel:     Kateř.a Radek ŠMEJKALOVI,              Straky

Exc. dentice, very good expression, exc. eyes, exc. neck and shoulders, exc. topline and chest, tailset is little low, exc.

angulation, very good movement, when she walk her topline is not perfect.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, výborné oči, výborný krk a lopatky, výborná horní linie a hrudník, ocas nasazen trochu níže,

výborné úhlení, velmi dobrý pohyb, když jde, její horní linie není perfektní.

    97                FENY         BH  tř. VÍTĚZŮ          Amanda Bohemia Cavalier                                     V2, res. CAC

Nar.: 5.4.2018    CMKU/CKC/15970/18   O: Chaplin Prokopská hvězda                                          M: Qvien Anie z Jezerního království

                                                                    Majitel:     Markéta POUŠKOVÁ,                         Mladá Boleslav

Exc. dentice, very good expression, very good neck, exc. shoulders, very good topline, exc. chest, tailset is a little long, very

good angulation, very good movement.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, velmi dobrý krk, výborné lopatky, velmi dobrá horní linie, výborný hrudník, nasazení ocasu je

je trochu dlouhé (asi má být low=nízko), velmi dobré úhlení, velmi dobrý pohyb.

    98                FENY         BH  tř. VÍTĚZŮ          Wisteria Prokopská hvězda                                    V1, CAC

Nar.:28.6.2020   ČLP/CKC/17446          O: Qashqai Prokopská hvězda                                         M: Loreen Prokopská hvězda

                                                                    Majitel:     Hana NOVÁKOVÁ,                             Praha

Exc. dentice., exc. expression, exc. eyes, very good neck, very good shlouders, exc. topline and chest, very good tailset, exc.

angulation, exc. movement but tail is little high.

Výborný chrup, výborný výraz, výborné oči, velmi dobrý krk, velmi dobré lopatky, výborná horní linie a hruď, velmi dobře

nasazený ocas, výborné úhlení, ale ocas je trochu výše.

    99                FENY         BH  tř. VÍTĚZŮ          Xandretta Bonimo                                                     VD3

Nar.:24.9.2019   CMKU/CKC/16887/19   O: Ellemich Iconic                                                           M: Dolce Gabbana Bonimo

                                                                    Majitel:     Lucie KUDLÁČKOVÁ,                         Praha

Exc. dentice, nose is more short, very good expression, little white in one eye, very good neck, exc. shoulders, very good topline,

exc. chest, tailset is a little low, exc. angulation, very good movement, when she walk topline is not perfect.

Výborný chrup, nos je kratší, velmi dobrý výraz, trochu bělmo v jednom oku, velmi dobrý krk, výborné lopatky, velmi dobrá horní

linie, výborná hruď, ocas je nasazen trochu nízko, výborné úhlení, velmi dobrý pohyb, když jde horní linie není perfektní.

  100                 FENY         BH  tř. VETERÁNŮ    Vanilka Terno z Kamilkové zahrady                   V1

Nar.:15.2.2012   CMKU/CKC/12710/12   O: Phoenix Terno z Kamilkové zahrady                             M: Dolly Terno z Kamilkové zahrady

                                                                    Majitel:     Alena VONDRÁČKOVÁ,                      Karlovy Vary

Exc. dentice, exc. expression, exc. eyes, very good neck, exc. shoulders, exc. chest, very good tailset, exc. angulation, exc.

movement for her age.

Výborný chrup, výborný výraz, výborné oči, velmi dobrý krk, výborné lopatky, výborný hrudník, velmi dobré nasazení ocasu,

výborné úhlení, na její věk výborní pohyb.

  101                 FENY         RU  tř. ŠTĚŇAT         Call Me Ruby Sunset of Timodie  Absence

Nar.: 7.3.2022    ČLP/CKC/18930          O: Young Dutch Flyer the Lovely Indy’s                              M: Arrianna’s Ladyburg of Timodie

                                                                    Majitel:     MVDr. Lucie VESELÁ,                         Bzová

 

  102                 FENY         RU  tř. ŠTĚŇAT         Call Me Soul Mate of Timodie                               VN1

Nar.: 7.3.2022    ČLP/CKC/18931          O: Young Dutch Flyer the Lovely Indy’s                              M: Arrianna’s Ladybug of Timodie

                                                                    Majitel:     MVDr. Lucie VESELÁ,                         Bzová

Exc. dentice, lovely expression, exc. eyes, exc. neck, exc. shoulders, exc. topline and chest, exc. tailset, exc. angulation, exc.

movement.

Výborný chrup, krásný výraz, výborné oči, výborný krk, výborné lopatky, výborná horní linie a hruď, výborné nasazení ocasu,

výborné úhleni, výborný pohyb.

  103                 FENY         RU  tř. MLADÝCH     Cimbria ze Souhvězdí Lyry                                     VD3

Nar.:15.4.2021   CMKU/CKC/18228/21   O: Nickolas Minowara                                                     M: Beretha Cori Sweetheart From Lenti

                                                                    Majitel:     Eva KOŠNÁŘOVÁ,                             Žlutice

Exc. dentice, very good expression, big eyes, very good neck, exc. shoulders, very good topline, body is a little longer, exc.

angulation, tailset is more long, very good movement but topline is not perfect when she walk.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, velké éči, velmi dobrý krk, výborné lopatky, velmi dobrá horní linie, tělo je trochu delší,

výborné úhlení, výborné úhlení, nasazení ocasu je delší (asi low=nižší), velmi dobrý pohyb, ale když kráčí horní linie není

perfektní.

  104                 FENY         RU  tř. MLADÝCH     Elisabeth Indigrace                                                   VD

Nar.:11.6.2021   ČMKU/CKC/18309/21   O: Caramel od Hlučínského jezera                                    M: Caramela Indigrace

                                                                    Majitel:     Jitka NĚMCOVÁ KOŽELUHOVÁ,         Nepomuk

Exc. dentice., very good expression, big eyes, very good neck, exc. shoulders, exc. topline and chest, tailset is a little long,

exc. angulation, very good movement, tailset is little high when she walk.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, velké oči, velké oči, velmi dobrý krk, výborné lopatky, výborná horní linie a hrudník, ocas je

nasazen trochu níže (low), výborné úhlení, velmi dobrý pohyb, ocas je trochu výše, když se pohybuje.

  105                 FENY         RU  tř. MLADÝCH     Kiki-Dee Flowers City                                              V1, CAJC, NMF, BOJ

Nar.: 5.3.2021    ČLP/CKC/17988          O: Narayden Black Star                                                   M: De La Rosa Flowers City

                                                                    Majitel:     Zuzana GLADIŠOVÁ,                         Staříč

Exc. dentice, lovely expression, exc. big eyes, exc. neck, exc. shoulders, exc. topline and chest, exc. angulation, tailset is a

little low, exc. color, exc. movement.

Výborný chrup, nádherný výraz, výborné velké oči, výborný krk, výborné lopatky, výborná horní linie a hrudník, výborné

úhlení, ocas je nasazen trochu níže, výborná barva, výborný pohyb.

  106                 FENY         RU  tř. MLADÝCH     Sally Diamond Fraking                                            VD

Nar.:29.4.2021   ČLP/CKC/18188          O: Xerxes Dream Bonimo                                                M: Unita Gold z Hradu Doubravka

                                                                    Majitel:     Iveta LOUDOVÁ,                                Pchery

Exc. dentice, very good expression, exc. eyes, exc. neck, very good topline, exc. chest, very good tailset, very good angulation,

body is a little long, very good movement, when she walks the topline is not perfect.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, výborné oči, výborný krk, velmi dobrá horní linie, výborný hrudník, velmi dobře nasazený ocas,

velmi dobré úhlení, tělo je trochu dlouhé, velmi dobrý pohyb, když jde horní linie není perfektní.

  107                 FENY         RU  tř. MLADÝCH     Sheila-Ru                                                                      V2

Nar.: 6.7.2021    CMKU/CKC/18952/22/  O: Leonardo Foon Charmander                                        M: Pandora-Ru

                                                                    Majitel:     Iveta TOMANCOVÁ,                           Krupka

Exc. dentice, feminine expression, exc. eyes, exc. neck, exc. shoulders, very good topline and exc. chest, very good tailset, exc.

angulation, a little size for her age, very good movement.

Výborný chrup, fenčí výraz, výborné oči, výborný krk, výborné lopatky, velmi dobrá horní linie a výborný hrudník, velmi dobré

nasazení ocasu, výborné úhlení, na její věk malá velikost, velmi dobrý pohyb.

  108                 FENY         RU  tř. MEZITŘÍDA    Beanie od Pylu                                                            V1, CAC

Nar.: 3.9.2020    ČLP/CKC/17616          O: Elleck Eli Biely démon                                                 M: Jenni Rivera Bonimo

                                                                    Majitel:     Alena SKALICKÁ,                               Blšany

Exc. dentice, very good expression, big eyes, exc. neck, exc. shoulders, exc. topline and chest, tailset is more low, very good

angulation, exc. movement, but tail is more high.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, velké oči, výborný krk, výborné lopatky, výborná horní linie a hruď, ocas je nasazen více

dole, velmi dobré úhlení, výborný pohyb, ale ocas je výše.

  109                 FENY         RU  tř. OTEVŘENÁ    Lochbuie Checkerberry                                            V1, CAC

Nar.: 4.3.2019    CMKU/CKC/18024/21/  O: Nikolas Minowara                                                       M: Lochbuie Taken As Red

                                                                    Majitel:     Kateř.a Radek ŠMEJKALOVI,              Straky

Exc. dentice, very good expression, little head, very good neck, exc. shoulders, exc. topline and chest, compact body, tailset is a

little long, exc. angulation, exc. movement.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, malá hlava, velmi dobrý krk, výborné lopatky, výborná horní linie a hruď,

kompaktní tělo, nasazení ocasu trochu dlouhé (patrně low=nízké), výborné úhlení, výborný pohyb.

  110                 FENY         RU  tř. VÍTĚZŮ          Catania Bonimo                                                          V2, res. CAC

Nar.:22.7.2020   ČLP/CKC/17548          O: Cindedraic King of The Road                                       M: Zeppelin Bonimo

                                                                    Majitel:     Jolana BÁČOVÁ,                                Brandýsek

Exc. dentice, lovely expression, exc. big eyes, exc. neck and shoulders, exc. topline and chest, very good tailset, very good

angulation, exc. color, exc. movement, the tail is little high.

Výborný chrup, krásný výraz, výborné velké oči, výborný krk a lopatky, výborná horní linie a hruď, velmi dobré nasazení

ocasu, velmi dobré úhlení, výborná barva, výborný pohyb, ocas je trochu výše.

  111                 FENY         RU  tř. VÍTĚZŮ          Tangerine Prokopská hvězda                                 V1, CAC, VB, VV, BOS

Nar.:19.9.2019   CMKU/CKC/16857/19   O: Kabaret Double Red                                                   M: Goya Peokopská hvězda

                                                                    Majitel:     Daniela Barbora JUGASOVÁ,              Karlovy Vary

Exc. dentice, lovely expression, lovely eyes, exc. neck and shoulders, exc. topline and chest, exc. tailset, exc. angulation, exc.

movement, the tail is a little high when she walks.

Výborný chrup, krásný výraz, krásné oči, výborný krk a lopatky, výborná horní linie a hruď, výborně nasazený ocas, výborné

úhlení, výborný pohyb, když jde, je ocas trochu vysoko.

  112                 FENY         TR  tř. ŠTĚŇAT         Cookie Star z Kamilkové zahrady                        N2

Nar.:14.1.2022   CMKU/CKC/18788/22   O: Torry-Talii Minowara                                                   M: Eggy Magic od Jihlavské brány

                                                                    Majitel:     Markéta POUŠKOVÁ,                         Mladá Boleslav

Exc. dentice, very good expression, big eyes, exc. neck and shoulders, very good topline, exc. chest, tailset is a little low,

very good angulation, very good movement, the tail is more high when she walks.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, velké oči, výborný krk a lopatky, velmi dobrá horní linie, výborná hruď, ocas je nasazen

poněkud níže, velmi dobré úhlení, velmi dobrý pohyb, když jde je ocas hodně vysoko.

  113                 FENY         TR  tř. ŠTĚŇAT         Cherry Cavalier Prague                                           VN1

Nar.:26.1.2022   ČLP/CKC/18833          O: Bonitos Companeros Zeal Womanizer                           M: Sissy Bonimo

                                                                    Majitel:     MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,                   Praha 2

Exc. dentice, very good expression, exc. eyes, I would like white on her head, exc. neck, wonderful shoulders, very good topline,

body is a little long, exc. chest, very good tailset, exc. angulation, exc. movement.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, výborné oči, chtěl bych bílou barvu na její hlavě, výborný krk, nádherné lopatky, velmi dobrá

horní linie, tělo je trochu dlouhé, výborná hruď, velmi dobře nasazený ocas, výborné úhlení, výborný pohyb.

  114                 FENY         TR  tř. ŠTĚŇAT         Saxana Kareli pod Radyní                                      N3

Nar.:17.1.2022   ČLP/CKC/18775          O: Barnaby From Danako                                                M: Nathali Kareli pod Radyní

                                                                    Majitel:     Vlastan BÁRTOVÁ,                             Přeštice

Exc. dentice, very good expression, very good eyes, very good neck, exc. shoulders, very good topline, very good chest, the

tail is more low, good angulation, very good movement.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, velmi dobré oči, velmi dobrý krk, výborné lopatky, velmi dobrá horní linie, velmi dobrý

hrudník, ocas je níže, dobré úhlení, velmi dobrý pohyb.

  115                 FENY         TR  tř. DOROSTU     Kassi Stajnia Magia  absence

Nar.:24.11.2021 PKR.IX-95481             O: Cuteness Aldaha Gold                                                M: Kate Stajnia Magia

                                                                    Majitel:     Marta HEBLIK,                                   Rzeniszow, PL

 

  116                 FENY         TR  tř. MLADÝCH     Aurelia Orezo                                                              VD3

Nar.: 5.5.2021    CLP/CKC/18201          O: Xerxes Dream Bonimo                                                M: Animal Isabela Stříbrná Tamarinda

                                                                    Majitel:     Edita SOUKUPOVÁ,                           Frýdlant

Exc. dentice, good expression, very good neck, exc. shoulders, good topline, exc. chest, tailset is more low, very good

angulation, very good movement, the topline is not perfect when she walks.

Výborný chrup, dobrý výraz, velmi dobrý krk, výborné lopatky, dobrá horní linie, výborná hruď, ocas nasazen níže, velmi dobré

úhlení, velmi dobrý pohyb, když jde není horní linie perfektní.

  117                 FENY         TR  tř. MLADÝCH     Harvhi Stajnia Magia  absence

Nar.:13.5.2021   PKR.IX-94393             O: Royal Romance For You                                             M: Yuoi Stajnia Magia

                                                                    Majitel:     Marta HEBLIK,                                   Rzeniszow

 

  118                 FENY         TR  tř. MLADÝCH     Kelly Magic Od Jihlavské brány                           VD4

Nar.:26.1.2021   CLP/CKC/17884          O: Onitshas Orphee                                                        M: Queen Happy Belle Od Jihlavské brány

                                                                    Majitel:     Rudolf MACEK,                                  Stonařov-Suchá

Exc. dentice,a little afraid, exc. neck and shoulders, exc. chest, very good topline, croup is not perfect, tail is more low, exc.

angulation, good movement, the topline is not perfect when she walks.

Výborný chrup, trochu bojácná. výborný krk a lopatky, výborná hruď, velmi dobrá horní linie, zadek není perfektní, ocas je níže,

výborné úhlení, dobrý pohyb, když jde není horní linie perfektní.

  119                 FENY         TR  tř. MLADÝCH     Moonshine Bellas Duchess Diana                        V2

Nar.:20.9.2021   OHZB/CA2816            O: Celebrant Telperion                                                    M: Be Unique Of An Excellent Choice

                                                                    Majitel:     Petra HAUSHAMMER,                        Kirchstetten, A

Exc. dentice, very good expression, eyes are a little small, very good neck, exc. shoulders, exc. topline and chest, tailset is a

more low, very good angulation, very good movement.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, oči jsou trochu malé, velmi dobrý krk, výborné lopatky, výborná horní linie a hrudník, ocas

nasazen níže, velmi dobré úhlení, velmi dobrý pohyb.

  120                 FENY         TR  tř. MLADÝCH     On The Way To Happiness Snukraina               V1, CAJC

Nar.:24.8.2021   PKR.IX-94139             O: My Heart Of Diamonds Yellow Sunshine                        M: Amazing Black Cubic Zirconia Snukraina

                                                                    Majitel:     Arkadiusz TRACZ,                              Olesnica, PL

Exc. dentice, lovely expression, wonderful eyes, very good neck, exc. shoulders, exc. topline and chest, tailset is a little low,

exc. angulation, exc. movement.

Výborný chrup, krásný výraz, nádherné oči, velmi dobrý krk, výborné lopatky, výborná horní linie a hruď, ocas nasazen níže,

výborné úhlení, výborný pohyb.

  121                 FENY         TR  tř. MEZITŘÍDA    Xixi Prokopská hvězda                                             V1, CAC

Nar.: 3.3.2021    ČLP/CKC/18017          O: Chaplin Prokopská hvězda                                          M: Orsay Prokopská hvězda

                                                                    Majitel:     Blanka JELÍNKOVÁ,                           Pardubice

Dentice correct, exc. expression and lovely eyes, exc. neck, exc, shoulders, exc. topline and chest, exc. size, compact body,

tailset is a little low, exc. angulation, exc. movement.

Korektní chrup,výborný výraz a nádherné oči, výborný krk, výborné lopatky, výborná horní linie a hrudník, výborná velikost,

kompaktní tělo, ocas nasazen trhu nízko, výborné úhlení, výborný pohyb.

  122                 FENY         TR  tř. OTEVŘENÁ    Be Unique Of An Excellent Choice                      VD2

Nar.:30.7.2019   OHZB/CA2714            O: Otto V.H. Hummelhuis                                                M: Now Zou See Me Of An Excellent Choice

                                                                    Majitel:     Petra HAUSHAMMER,                        Kirchstetten, A

Exc. dentice, very good expression, very good neck, very good shoulders, exc. chest, very good topline, good croup, tailset is

more low, very good angulation, very good movement but the topline is not perfect and tail is more high.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, velmi dobrý krk, velmi dobré lopatky, výborný hrudník, velmi dobrá horní linie, dobrý zadek,

ocas nasazen víc dole, velmi dobré úhlení, velmi dobrý pohyb, ale horní linie není perfektní a ocas je výše.

  123                 FENY         TR  tř. OTEVŘENÁ    Cotton Candy Aldaha Gold                                     V1, CAC, VB

Nar.:14.7.2018   CMKU/CKC/15152/18/  O: Scotlass Summer Magic At Arrowbien                           M: Brenhora Head Over Heels

                                                                    Majitel:     Dana TOŠENOVJANOVÁ,                   Ostrava

Exc. dentice, lovely expression, very big eyes, exc. neck, wonderful shoulders, exc. topline and chest, very good tailset, exc.

angulation, exc. coat quality, exc. movement, the tail is little high when she walks.

Výborný chrup, nádherný výraz, velmi velké oči, výborný krk, báječné lopatky, výborná horní linie a hruď, velmi dobře

nasazený ocas, výborné úhlení, výborná kvalita srsti, výborný pohyb, když kráčí nese ocas trochu vysoko.

  124                 FENY         TR  tř. OTEVŘENÁ    Felicity Dreamy Kopidlenský kavalír                 VD4

Nar.:24.1.2018   CMKU/CKC/15852/18   O: Cheissy Eli Biely démon                                              M: Charlotte Magnolia PassCo

                                                                    Majitel:     Alena DRAGOUNOVÁ,                       Jičíněves

Exc. dentice, very good expression, big eyes, very good neck, exc. shoulders, very good topline, exc.chest, tailset is more low,

exc. angulation, very good movement, the topline is not perfect when she walks.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, velké oči, velmi dobrý krk, výborné lopatky, velmi dobrá horní linie, výborný hrudník, ocas

nasazen nízko, výborné úhlení, velmi dobrý pohyb, horní linie není perfektní, když se pohybuje.

  125                 FENY         TR  tř. OTEVŘENÁ    Papaya Santana Gwellian                                       VD3

Nar.: 5.6.2020    ČLP/CKC/17391          O: Gerennayo Tricyrtis                                                    M: Misouri Santana Gwellian

                                                                    Majitel:     Jitka ŠVÉDÍKOVÁ,                             Nová Paka

Exc. dentice., feminine expression, exc. eyes, very good neck, exc. shoulders, very good topline, exc. chest, tailset is a little

low, exc. angulation, very good movement, the topline is not perfect when she walks.

Výborný chrup,, fenčí výraz, výborné oči, velmi dobrý krk, výborné lopatky, velmi dobrá horní linie, výborný hrudník, ocas

nasazen trochu nízko, výborné úhlení, velmi dobrý pohyb, horní linie není perfektní, když chodí.

  126                 FENY         TR  tř. OTEVŘENÁ    Xaarina Miss Bonimo                                               VD

Nar.:24.9.2019   CMKU/CKC/16886/19   O: Ellemich Iconic                                                           M: Dolce Gabbana Bonimo

                                                                    Majitel:     Jolana BÁČOVÁ,                                Brandýsek

Exc. dentice, feminine expression, very good neck, exc. shoulders, very good topline, exc. chest, tailset is more low, very good

angulation, compact body, when she walks she is afraid and croup is not perfect.

Výborný chrup, fenčí výraz, velmi dobrý krk, výborné lopatky, vemi dobrá horní linie, výborný hrudník, ocas nasazen nízko,

velmi dobré úhlení, kompaktní tělo, když chodí je bojácná a zadek není perfektní.

  127                 FENY         TR  tř. VÍTĚZŮ          Clotilde Pompon La Tour Noire                            D

Nar.:16.11.2017 CMKU/CKC/15727/17   O: Venismin Rubínový květ                                              M: Carina Belle od Jihlavské brány

                                                                    Majitel:     Alena VONDRÁČKOVÁ,                      Karlovy Vary

Exc. dentice, very good expression, ears are low, very good neck, exc. shoulders, very good topline, exc. chest, she is a little

fat, croup is totally low and tailset too, very good angulation, good movement, topline is not perfect when she walks, tail is very

high.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, uši jsou nízko, velmi dobrý krk, výborné lopatky, velmi dobrá horní linie, výborný hrudník, je

trochu tlustá, zád je totálně dole a nasazení ocasu také, velmi dobré úhlení, dobrý pohyb, horní linie není perfektní když chodí,

ocas je velmi vysoko.

  128                 FENY         TR  tř. VÍTĚZŮ          Death On Tiny Wheels z Królewskiego DwV1, CAC

Nar.: 2.4.2017    PKR.IX-79814             O: Chaplin Prokopská hvězda                                          M: Mina A. Mazzini z Królwskiego Dworu

                                                                    Majitel:     Aneta JEZIERSKA,                             Kielce, PL

Exc. dentice, feminine expression, exc. eyes, very good neck, exc. shoulders, very good topline, exc. chest, tailset is a little low,

exc. angulation, body is a little long, very good movement.

Výborný chrup, fenčí výraz, výborné oči, velmi dobrý krk, výborné lopatky, velmi dobrá horní linka, výborný hrudník, ocas

nasazen trochu nízko, výborné úhlení, telo je trochu dlouhé, velmi dobrý pohyb.

  129                 FENY         TR  tř. VÍTĚZŮ          Petrushka Moravia Eden                                        V2

Nar.:14.1.2020   CMKU/CKC/17054/20   O: Royal Times Darlington                                               M: Nefertari Moravia Eden

                                                                    Majitel:     Libuše KRISTOVÁ,                             Kunovice

Very good dentice, feminine expression, exc. eyes, very good neck, exc. shoulders, exc. topline and chest, very good tailset, exc,

angulation, very good movement, topline is not perfect.

Velmi dobrý chrup, fenčí výraz, výborné oči, velmi dobrý krk, výborné lopatky, výborná horní linie a hrudník, velmi dobře

nasazený ocas, výborné úhlení, velmi dobrý pohyb, horní linie není perfektní.

  130                 FENY         TR  tř. VETERÁNŮ    Melodia Merlin Bohemia                                         V1, NVF

Nar.:21.9.2013   CMKU/CKC/13537/13   O: Chocolate Chips Perle du Sahel                                   M: Anncourt Diana

                                                                    Majitel:     Kateř.a Radek ŠMEJKALOVI,              Straky

Exc. dentice, feminine expression, I would like more white on head, exc. neck and shoulders, very good topline and exc. chest,

very good tailset, exc angulation, exc. coat quality, exc. movement.

Výborný chrup, fenčí výraz, rád bych viděl více bílé barvy na hlavě, výborný krk a lopatky, velmi dobrá horní linie a výborný

hrudník, velmi dobře nasazený ocas, výborné úhlení, výborná kvalita srsti, výborný pohyb.

  131                 FENY         TR  tř. VETERÁNŮ    Mommy Loves Money z Królewskiego DwoV2

Nar.: 4.11.2013  PKR.IX-66139             O: Bonitos Companeros Unbelievable                               M: Volvere Y Sere Millones z Królewskiego D

                                                                    Majitel:     Aneta JEZIERSKA,                             Kielce, PL

Dentice correct, feminine expression, I would like more white on head, ears are low, very good neck and shoulders, exc. topline and

chest, tailset is a little low, very good angulation, exc. movement, but topline is not perfect.

Chrup je korektní, fenčí výraz, rád bych, aby měla více bíle barvy na hlavě, uši jsou nízko, velmi dobrý krk a lopatky, výborná

horní linie a hruď, ocas nasa zen trochu níž, velmi dobré úhlení, výborný pohyb, ale horní linie není perfektní.

Přiložené soubory

povct22c
File: povct22c.pdf (304 KB)