Změna plemenné knihy, přecházíme zpět na PK č. 1 ČMKU

Oznamujeme chovatelům, že pro vrhy narozené po 1. únoru 2023 se budou žádosti o zápisová čísla a další dokumenty týkající se vrhu a rodokmenů zasílat na adresu naší HPCH, která je potvrdí a zařídí hromadné odeslání na PK.  Odpadne tedy nutnost komunikace chovatele s HPK. Vystavené průkazy budou stejně jako dosud zasílány plemennou knihou na dobírku přímo chovateli. Podrobné instrukce a nové tiskopisy jsou v příslušné rubrice našeho webu.  Důvodů je hned několik: s ČMKJ nemáme po 3 letech dosud uzavřenou smlouvu, požadují plný přechod klubu pod ČMKJ, k čemuž nemáme souhlas pana předsedy Širokého, personální problémy na PK č. 3 po odchodu referentky..

Na ČMKU byla naše klubová plemena po odchodu kontroverzní paní Dragovič převedena zpět k paní Simoně Huškové (někteří chovatelé ji znají ještě pod jménem Hurábová) s jejíž prací jsme byli vždy spokojeni. Doufáme, že tomu bude tak i nadále.

Výbor klubu.