Bonitace – svod 27. 5. 2023 v Praze

Bonitace /svod se koná: 27.5. 2023 od 10:00 hod.

v Hotelu Svornost v Praze (Novozámecká 284, 190 12 Praha 9)

Posuzuje paní Ing. Hana Kovaříková

Uzávěrka přihlášek je 19. 5. 2023

Online přihlášení: http://bitly.ws/CoTS

Klasické (papírové) přihlášky posílejte na adresu bonitační referentky:

Marcela Hroncová, Emy Destinnové 547, 252 64 Velké Přílepy

Dotazy k bonitaci/svodu směřujte na email: bonitace@kavalir-king-klub.org; telefon: +420 606 402 153