Výsledky Speciální výstavy kavalírů a kingů 2017

Speciální výstava obou plemen se konala 22. října 2017 ve Sportovní hale TJ TZ Rakovník. V 1. kruhu posuzovala paní Caroline Gurtner z Francie všechny kingy a kavalíry-psy, posudky zapisovala paní Lenka Petrášková. V 2. kruhu posuzoval pan Zdeněk Kliment  kavalíry-feny, posudky zapisovala sl. Kristýna Perglerová . Korektury výsledků provedla paní Jiřina Severová. Fotografoval Ing. Zdeněk Stehlík.

Níže jsou uvedeny výsledky s posudky v .html formátu k přímému prohlížení.

 

Můžete si je také stáhnout ve formátu .pdf pro Adobe Reader:  POVCT17C

 

Zde si můžete prohlédnout fotogalerii vítězů: Galerie SV 2017

 

Povýstavní katalog:

 

1 KING      PSI          BT  tř. MEZITŘÍDA    X-BLACK od Dvou ořechů V1, CAC

Nar.:15.12.2015ČLP/KCS 1413         O:                                                                JEWEL Rubinowy Skarb           M:         DAYA FAVORIT Afina Pallada

Majitel:    Světlana ROSENTHALOVÁ,            MARTINĚVES

Pretty typical head, good dome, good mouth, nice dark eyes, typical earset, a touch short in neck, good angulations front and back, good ribcage, a

touch long in loin, tail set a bit low, good coat, excellent movement, a bit nervous in temperament.

Krásná, typická hlava, dobrá klenba lebky (věžička), dobrý skus, pěkné tmavé oči, typické nasazení ucha, lehce kratší krk, dobré úhlení vepředu i

vzadu, dobrý hrudník, lehce delší v bedrech, ocas nasazen trochu nízko, dobrá srst, výborný pohyb, trochu nervózní temperament.

2 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   GALAXY LOVE Real Miracle XXX

Nar.:18.6.2014 ČLP/KCS 1327-14/15  O:                                                                BOOMER Present to the King     M:         GOLDEN BEE New Senturion

Majitel:    Světlana ROSENTHALOVÁ,            MARTINĚVES

nedostavil se

3 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        Russisch Geist ANDREE V2, res. CAC

Nar.:15.8.2013 CMKU/KSC 1267/13   O:                                                                NINO of Tsin-Ling-Schan          M:         Marjaniemen DIAMONDS IN IVORY

Majitel:    M.+ M. HRONCOVÁ                      VELKÉ PŘÍLEPY

Masculine head, good dome, good mouth, dark black eyes, good earset, good neck, good angulations front and back, good tailset, excellent coat,

movement going is OK, coming back a touch difficult, very close behind.

Samčí hlava, dobrá klenba, dobrý skus, tmavé, černé oči, dobré nasazení uší, dobré úhlení vepředu a vzadu, dobré nasazení ocasu, výborná srst,

pohyb tam je OK, návrat zpět poněkud obtížný, velmi úzký vzadu.

4 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        YVER od Dvou řechůl V1, CAC, VB

Nar.:13.4.2016 ČLP/KCS 1435          O:                                                                JEWEL Rubinowy Skarb           M:         FAY z Rosenthalu

Majitel:    Světlana ROSENTHALOVÁ,            MARTINĚVES

Masculine head, good mouth, excellent dome, good dark eye, good earset, good angulation front and back, good tailset, a touch long in loin, good

coat, moved very well with touch of loose elbow.

Samčí hlava, dobrý skus, výborná klenba, dobré tmavé oko, dobré nasazení ucha, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, maličko dlouhý

v bedrech, dobrá srst, pohyboval se velmi dobře s trochu volnými lokty.

5 PSI          BH  tř. DOROSTU    SIMBA od Čitunky VN1, NPD, BOP

Nar.:31.1.2017 CMKU/KCS 1482/17   O:                                                                LUIS Bohemia Zlatava  M:         DERRICA od Čitunky

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

Nice head, good mouth, excellent dome for blenheim, good earset, good dark eyes, good neck, good angulation front and back, tail set a bit low, a

touch long in loin, a bit up to size, still needs to mature a lot, coat is coming, well marked, moved very well.

Pěkná hlava, dobrý skus, na blenheima výborná lebka, dobré nasazení ucha, dobré tmavé oči, dobrý krk, dobré úhlení vepředu i vzadu, nasazení ocasu

je trochu nízko, lehce delší v bedrech, trochu větší velikosti, ještě potřebuje hodně vyspět, osrsťuje se, dobře znakovaná, pohybovala se velmi dobře.

6 PSI          BH  tř. MLADÝCH    MERMOZ des Rochers d’Agerna V1, CAJC, NMP, BOJ

Nar.:22.5.2016 CMKU/KCS 1499-17/1 O:                                                                CAMBRIDGE de la Bacska         M:         Just a Dream DITE JUSTINE

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

Masculine head, good mouth, good dark eye, could have better dome, earset a bit high, good angulation front and back, good tailset, a touch long in

loin, a bit up to size, good coat well marked, quite nervous but moves well, excellent topline on the move.

Samčí hlava, dobrý skus, dobré tamavé oko, mohl by mít lepší klenbu, uši nasazené trochu vysoko, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobé nasazení

ocasu, trochu dlouhý v bedrech, trochu velký, dobrá srst dobře znakovaná, poněkud nervózní, ale pohybuje se dobře, výborná horní linie při pohybu.

7 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    MAGELLAN des Rochers d’Agerna V2, res. CAC

Nar.:22.5.2016 LOF 9 King CH 4769/0O: CAMBRIDGE de la Bacska                                 M: JUST A DREAM DITE JUSTYNE de la Roseraie

Majitel:    Sophie DURAND,                         F, LA JARNE

Very very nervous on the table, masculine head, good mouth a touch protruding, good dark eyes, could have better dome, earset a bit high, good

angulation front and back, good tailset, good coat well marked, movements very difficult to assess but moves well when he wants.

Velmi, velmi nervózní na stole, samčí hlava, dobrý skus trochu odstávající (volný ?), dobré tmavé oči, mohl by mít lepší klenbu lebky, ucho nasazené

trochu vysoko, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, dobrá srst, dobře rozdělené barvy, pohyb je velmi těžké posoudit, ale když chce,

pohybuje se dobře.

8 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    Maqui Donas DANGEROUS DESING V1, CAC

Nar.:15.6.2016 SE 42580/2016         O:                                                                Bonitos Com. De Luxe GALILEO GALILEI   M:         Bonitos Companeros De Luxe IN LOVE AGAIN

Majitel:    Elisabeth WIKSTRÖM,                   SWEDEN, UDDEVALLA

Masculine head, good mouth, good dark eyes, earset a bit high, good angulation front and back, good tailset, a touch long in loin, a bit up to size,

coat is coming but well marked, very confident, moves very well but carries his tail very very high.

Samčí hlava, dobrý skus, dobré tmavé oči, ucho nasazené trochu vysoko, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, trochu dlouhý v bedrech,

trochu velký, osrsťuje se, ale barva dobře rozdělená, velmi jistý, pohybuje se dobře, ale nese svůj ocas velmi, velmi vysoko.

9 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   Cavinkaa’ns TRISTAN AT SKELDALE HOUSE V1, CAC, VB, VSV, BOB, BI

Nar.: 2.4.2014  SE 28965/2014         O:                                                                Bonitos Com. De Luxe GALILEO GALILEI   M:     Cavikaa’ns ISOLDE GLOWING SENSATION

Majitel:    Elisabeth WIKSTRÖM,                   SWEDEN, UDDEVALLA

Masculine head, excellent mouth, good dark eyes, could have better dome, ears set a bit high, good angulation front and back, good tailset,

excellent length of body, excellent coat well marked, excellent movement, very happy.

Samčí hlava, výborný skus, dobré tmavé oči, mohl by mít lepší klenbu lebky, uši nasazeny trochu výše, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení

ocasu, výborná délka těla, výborná srst dobře znakovaná, výborný pohyb, velmi veselý.

10 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        Bonitos Companeros Deluxe MANGOLD V2, res. CAC

Nar.:14.2.2014 CMKU/KCS 1288-14/1 O:                                                                Maibee DEBONAIRE    M:         Bonitos Companeros Deluxe FROU FROU

Majitel:    Jaroslava VOTÁPKOVÁ,               ÚDLICE

Masculine head, good mouth, good dome, good dark eyes, good earset, good angulation front and back, good tailset, coat a bit dry but well marked,

moves not too bad but drops himself to the floor, back movement is very close, looses his topline on the move.

Samčí hlava, dobrý skus, dobrá klenba, dobré tmavé oči, dobré nasazení ucha, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, srst trochu suchá,

ale dobré rozdělení barev, nepohybuje se tak špatně, ale padá na podlahu, pohyb zadních je velmi sevřený, za pohybu ztrácí horní linii.

11 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        Maqui Donas COPYCAT CANDYMAN V1, CAC

Nar.:29.6.2013 SE 43037/2013         O:                                                                Bonitos Companeros De Luxe EYE CANDY            M:     Smedjekronans FILIPPA AF TROY

Majitel:    Elisabeth WIKSTRÖM,                   SWEDEN, UDDEVALLA

Masculine head, good mouth, good dark eyes, good dome, earset a bit high, good angulation front and back, good tailset, coat a bit curly but well

marked, moves well but wide in front and close behind.

Samčí hlava, dobrý skus, dobré tmavé oči, dobrá klenba, uši nasazené trochu vysoko, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, srst je

trochu vlnitá, ale dobře rozdělená barva, pohybuje se dobře, ale zeširoka vepředu a úzký vzadu.

12 PSI          BH  tř. VETERÁNŮ   ACHIM od Čitunky V1, NPV

Nar.:28.9.2009 CMKU/KCS 980/09     O:                                                                Bonaparte des Vercheres de Montdidier   M:         VERA TIZIAN Bedit

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

Masculine head, good mouth, good dark eyes, very good dome, good earset, good angulation front and back, tailset a bit low, a touch long in body,

excellent coat well marked, moves well but a bit close in front.

Samčí hlava, dobrý skus, dobré tmavé oko, velmi dobrá klenba lebky, dobré nasazení ucha, dobré úhlení vepředu i vzadu, ocas nasazený trochu

nízko, lehce delší v těle, výborná srst, dobře rozdělená barva, pohybuje se dobře, ale trochu úzký vepředu.

13 PSI          RU  tř. DOROSTU    SAM od Čitunky DISKVALIFIKOVÁN

Nar.:31.1.2017 CMKU/KCS 1479/17   O:                                                                LUIS Bohemia Zlatava  M:         DERRICA od Čitunky

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

Very very nervous, nearly impossible to touch, good head, earset a bit high, tried to bite twice therefore the grade, nearly impossible to assess,

needs much more confidence and ringtraining if ever showing again, not appropriate behavior.

Velmi, velmi nervózní, téměř nemožné se ho dotknout, dobrá hlava, ucho nasazeno trochu vysoko, zkoušel (mě) dvakrát kousnout, proto to hodnocení,

téměř nemožné ho posoudit, potřebuje více jistoty a tréninku v kruhu, má-li být znovu vystavován, není to slušné chování.

14 PSI          RU  tř. VETERÁNŮ   JOLIOT z Valldemose V1

Nar.:25.2.2008 CMKU/KCS 863/08     O:                                                                AMEDEE de la Bacska  M:         BABETKA z Vesničky u hranic

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

Masculine head, good mouth, good dark eyes, good dome and earset, good angulation front and back, good tailset, coat a bit dry but excellent color,

very confident, excellent movement, very happy in the ring.

Samčí hlava, dobrý skus, dobré tmavé oči, dobrá klenba lebky a naszení ucha, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, srst je poněkud

suchá, ale výborná barva, velmi jistý, výborný pohyb, velmi šťastný v kruhu.

15 PSI          TR  tř. DOROSTU    MAGIC SILK Leader forever VN1

Nar.:11.3.2017 ČLP/KCS 1515          O:                                                                Bonitos Companeros DELUXE SKIRRET     M:         CHANEL z Rosenthalu

Majitel:    Světlana ROSENTHALOVÁ,            MARTINĚVES

Masculine head, good mouth and dark eyes, excellent dome for tricolor, good earset, good angulation front and back, tailset a bit low, good coat but

nearly all black, needs more white patches, moves well but close behind and loose elbows in front.

Samčí hlava, dobrý skus a tmavé oči, výborná klenba na trikolora, dobré nasazení ucha, dobré úhlení vepředu i vzadu, nasazení ocasu je trochu nízké,

dobrá srst, ale je téměř celý černý, potřebuje více bílých znaků, pohybuje se dobře, ale sevřeně vzadu a s volnými lokty vepředu.

16 PSI          TR  tř. MEZITŘÍDA    KING BALTHAZAR Fapella Gray V1, CAC, VB

Nar.:18.2.2016 CMKU/KCS 1424/16   O:                                                                CEDRIK TWEE z Valldemose      M:         GINNY AURORA Fapella Gray

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

Masculine head, good mouth, excellent dome for a tricolor, good dark eye and earset, good angulation front and back, good tailset, excellent coat

well broken, moves well but a bit close behind.

Samčí hlava, dobrý skus, na trikolora výborná klenba, dobré je tmavé oko a nasazení ucha, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu,

výborná srst, dobře rozdělená barva, pohybuje se dobře, ale je trochu úzký vzadu.

17 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   CARLAYN Izuz V2, res. CAC

Nar.:24.4.2015 ČLP/KCS 1390          O:                                                                HARRY POTTER Rubinowy skarb           M:         TARA Karaj

Majitel:    Ivana HILDEBRANDOVÁ,               TUCHLOVICE

On the small size, it could be more masculine, good mouth, good dark eye, good dome, good earset, good angulation front and back, good tailset,

good coat well broken, a touch of freckles in the coat, very happy.

Je malé velikosti, mohl by mít více samčí výraz, dobrý skus, dobré tmavé oko, dobrá klenba, dobré nasazení ucha, dobré úhlení vepředu i vzadu,

dobré nasazení ocasu, dobrá srst, dobře rozdělená barva, trochu pihovaná srst, velmi veselý.

18 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   MARTY od Čitunky V1, CAC

Nar.: 1.6.2015  CMKU/KCS 1355/15   O:                                                                PADDY z Cerekvické stráně      M:         ENNIE od Čitunky

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

Masculine head, good mouth, good dome and earset, good dark eyes, good angulation front and back, tailset a bit low, a bit on the upper size, good

coat on the curly side, some freckles in the coat, moves well but only when he wants.

Samčí hlava, dobrý skus, dobrá klenba a nasazení ucha, dobré tmavé oči, dobré úhlení vepředu i vzadu, ocas nasazen trochu nízko, trochu větší

velikost, dobrá srst vlnitého typu, pár pih v srsti, pohybuje se dobře, ale pouze, když on sám chce.

19 PSI          TR  tř. VETERÁNŮ   AKIM od Čitunky V1

Nar.:28.9.2009 CMKU/KCS 982/09     O:                                                                Bonaparte des Vercheres de Montdidier   M:         VERA TIZIAN Bedit

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

Masculine head, good mouth, dark eyes, excellent dome, ears a bit high, good angulation front and back, tail set a bit low, nice compact body,

excellent coat well broken, moves well but a bit close behind, excellent temperament.

Samčí hlava, dobrý skus, tmavé oči, výborná klenba, uši jsou trochu vysoko, dobré úhlení vepředu i vzadu, ocas nasazen trochu nízko, pěkné,

kompaktní tělo, výborná srst, dobře rozdělené barvy, pohybuje se dobře, ale vzadu trochu sevřeně, výborný temperament.

20 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   ENNIE od Čitunky V1, CAC, VB, VSV, BOS

Nar.:30.11.2011CMKU/KCS 1124/11   O:                                                                ACHIM od Čitunky       M:         URŠULA TIZIAN Bedit

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

Feminine head, good mouth, good dark eyes, good dome, earset a bit high, good angulation front and back, tail set a bit low, excellent compact

body, excellent coat, moves very well.

Fenčí hlava, dobrý skus, dobré tmavé oči, dobrá klenba, uši nasazené trochu vysoko, dobré úhlení vepředu i vzadu, ocas nasazen trochu nízko,

výborné, kompaktní tělo, výborná srst, pohybuje se velmi dobře.

21 FENY       BT  tř. VÍTĚZŮ        HESSY QUEENY Fapella Gray V2, res. CAC

Nar.:30.7.2012 CMKU/KCS 1169/12   O:                                                                PEPÍNO Karaj M:         QUEENY DEISY Fapella Gray

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

Feminine head, good mouth, good dark eyes, good dome, good earset, good angulation front and back, good tailset but very short tail, good coat,

moves well but was lame from time to time.

Fenčí hlava, dobrý skus, dobré tmavé oči, dobrá klenba, dobře nasazené ucho, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, ale ocas je velmi

krátký, dobrá srst, pohybuje se dobře, ale čas od času kulhá.

22 FENY       BH  tř. VETERÁNŮ   EDITH z Valldemose V1

Nar.:15.10.2005CMKU/KCS 692/05     O:                                                                DANDY Milpos           M:         BERENICA z Valldemose

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

Feminine head, good mouth, excellent dome for blenheim, good earset and dark eyes, good angulation front and back, good tailset, very nice short

compact body, good coat for age well broken, some freckles in the coat, moves well, still very active for her age.

Fenčí hlava, dobrý skus, na blenheima výborná klenba, dobré nasazení ucha a tmavé oči, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, velmi

pěkné, krátké kompaktní tělo, na její věk dobrá srst s dobře rozdělenými barvami, nějaké pihy v srsti, pohybuje se dobře, na její věk je ještě velmi

aktivní.

23 FENY       RU  tř. MLADÝCH    MAY z Rosenthalu V1, CAJC, NMF

Nar.: 1.1.2017  ČLP/KCS 1470          O:                                                                IVER z Rosenthalu      M:         ELISSA od Čitunky

Majitel:    Ivana HILDEBRANDOVÁ,               TUCHLOVICE

On the small side, feminine head, good mouth and good dark eyes, excellent dome, good earset, good angulation front and back, tailset a bit low, a

touch long in loin, excellent color, good coat, movement difficult to assess, moves only one way, needs much more ring training.

Je malé velikosti, fenčí hlava, dobrý skus a dobré tmavé oči, výborná klenba, dobré nasazení ucha, dobré úhlení vepředu i vzadu, ocas nasazen

trochu nízko, trochu dlouhá v bedrech, výborná barva, dobrá srst, pohyb je těžké posoudit, pohybuje se pouze jedním směrem, potřebuje o hodně

více tréninku v kruhu.

24 FENY       RU  tř. VÍTĚZŮ        WANESA od Dvou řechů V1, CAC

Nar.: 9.12.2015 ČLP/KCS 1408          O:                                                                JEWEL Rubinowy Skarb           M:         SHEALAGH od Dvou ořechů

Majitel:    Světlana ROSENTHALOVÁ,            MARTINĚVES

Feminine head, good mouth, good dark eyes, good dome and earset, good angulation front and back, tailset a bit low, very good short compact body,

excellent coat, moves well but a touch close in front.

Fenčí hlava, dobrý skus, dobré tmavé oči, dobrá klenba a nasazení ucha, dobré úhlení vepředu i vzadu, nasazení ocasu je trochu nízko, velmi dobré,

krátké kompaktní tělo, výborná srst, pohybuje se dobře, ale trochu úzká vepředu.

 

 

Poznámka:

Přeřazena – TV – BT – špatně uvedena barva na přihlášce.

25 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        JINGELS Shawanaga’s V1, CAC, VB

Nar.:21.5.2014 ČLP/KCS 1498          O:                                                                DANDY Sans Affixe    M:         FLEUR de the Troiss Maillets

Majitel:    Světlana ROSENTHALOVÁ,            MARTINĚVES

Feminine head, good mouth, good dark eyes, excellent dome, good earset, good angulation front and back, good tailset, needs a bit more body

weight, coat is coming well broken, very happy, moves well when she settles down, a bit wide in front.

Fenčí hlava, dobrý skus, dobré tmavé oči, výborná klenba, dobré nasazení ucha, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, potřebuje více

tělesné váhy, srst dorůstá, dobře rozdělené barvy, velmi veselá, když se usadí, pohybuje se dobře, vepředu trochu zeširoka.

26 FENY       TR  tř. VETERÁNŮ   LILIBETH z Valldemose V2

Nar.: 2.9.2008  CMKU/KCS 888/08     O:                                                                BACCHUS de Sorine   M:         BABETKA z Vesničky u hranic

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

Feminine head but showing her age, good dark eyes, excellent dome, good earset, good angulation front and back, tailset a bit low, a touch out of

coat, freckles on the body, moves well but very close behind and loose in elbows.

Fenčí hlava, ale je patrný její věk, dobré tmavé oči, výborná klenba, dobré nasazení ucha, dobré úhlení vepředu i vzadu, nasazení ocasu trochu nízko,

lehce ze srsti, na těle pihy, pohybuje se velmi dobře, ale vzadu velmi sevřeně a volná v loktech.

27 FENY       TR  tř. VETERÁNŮ   LUCKY Karaj V1, NFV, BOV

Nar.: 4.12.2008 CMKU/KCS 907/08/10 O:                                                                Dixie Acres SIR GEORGE          M:         VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

Majitel:    Jaroslava VOTÁPKOVÁ,               ÚDLICE

Feminine head, good mouth, good dark eyes, excellent dome, good earset, good angulation front and back, tailset a bit low, excellent coat but with

freckles and well broken, moves well but the owner shouldn‚t run.

Fenčí hlava, dobrý skus, dobré tmavé oči, výborná klenba, dobré nasazení ucha, dobré úhlení vepředu i vzadu, ocas nasazen trochu nízko, výborná

srst, ale s pihami, dobře rozdělená barva, pohybuje se dobře, ale majitel by neměl běžet.

28 KAVALÍR PSI          BT  tř. DOROSTU    JIMI HENDRIX Bonimo VN1

Nar.: 7.3.2017  CMKU/CKC 15361/17  O:                                                                DAVIDOFF Bonimo      M:         ZEPPELIN Bonimo

Majitel:    Pavla BURIANOVÁ,                      PLZEŇ

Pretty head, good mouth, good dark eyes, excellent earset, good angulation front and back, tailset a touch low, good coat for age, handler shouldn‚t

give dog treats when the judge wants to see the mouth, moves well but a touch of loose elbows.

Krásná hlava, dobrý skus, dobré tmavé oči, výborně nasazené ucho, dobré úhlení vepředu i vzadu, ocas nasazen trochu níž, na její věk dobrá srst,

předvádějící by neměl psa upravovat, když chce rozhodčí vidět jeho tlamu (zuby), pohybuje se dobře, maličko volné lokty.

29 PSI          BT  tř. DOROSTU    ZIRKONY ELI Biely démon N2

Nar.:24.1.2017 CMKU/CKC 15556-17/ O:                                                                Bonitos Comapaneros BELLINI    M:         WAIMEA TINI Biely démon

Majitel:    D.+T. HAVLENOVI,                      VŠERUBY

Pretty head, unfortunately mouth undershot at the moment, good dark eyes, good earset, good angulation front and back, tailset a touch low, good

coat, moves well, needs a touch more ringtraining, the grade is due to the mouth which is not right at the moment, otherwise it is very nice puppy.

Krásná hlava, bohužel v tomto okamžiku má předkus, dobré tmavé oči, dobré nasazení ucha, dobré úhlení vepředu i vzadu, ocas nasazen trochu nízko,

dobrá srst, pohybuje se dobře, potřebuje o trochu více tréninku v kruhu, známka je ovlivněna skusem, který teď není správný, jinak je to velmi pěkné

štěně.

30 PSI          BT  tř. MLADÝCH    ARRIANNA’S SCOUT of Timodie V1, CAJC

Nar.:20.6.2016 CMKU/CKC 15037/16  O:                                                                ARTUR Koblížek         M:         Timon’s DIAMONDS ARE FOREVER

Majitel:    Jana HOVORKOVÁ,                     KARLOVY VARY

Masculine head, good mouth, good dark eyes, excellent earset, good angulation front and back, tailset a touch low, good coat, moves well but tail

carried very high.

Samčí hlava, dobrý skus, dobré tmavé oči, výborně nasazené ucho, dobré úhlení vepředu i vzadu, ocas je nasazen trochu nízko, dobrá srst, pohybuje

se dobře, ale ocas nese velmi vysoko.

31 PSI          BT  tř. MEZITŘÍDA    HIPPITY HOP-NF dal Borg Nordisa V1, CAC

Nar.:29.4.2016 CMKU/CKC 15031-16/ O:                                                                GUINESS BLACK PEARL of Snowdrift      M:         AMBRA-NF

Majitel:    Dis. Klára STRNADLOVÁ,              TEPLICE nad BEČVOU

Very strong masculine boy, masculine head, good mouth, good dark eyes, good earset, overall tan can be much brighter, excellent angulation front

and back, good tailset, profuse coat in good condition, moves well when he wants.

Velmi silný svalnatý kluk, samčí hlava, dobrý skus, dobré tmavé oči, dobré nasazení ucha, celkově by pálení mohlo být mnohem světlejší, dobré

úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, bohatá srst v dobré kondici, když chce, pohybuje se dobře.

32 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   LADIES NIGHT du Jardin de Claire XXX

Nar.:18.9.2015 CMKU/CKC 14740-15/ O:                                                                IMPULSE du Jardin de Claire      M:         JAYA du Jardin de Claire

Majitel:    Zuzana GLADIŠOVÁ,                   STAŘÍČ

nedostavil se

33 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   Melrose SMARTY V1, CAC, VB

Nar.: 1.9.2015  CMKU/CKC 14879-16/ O:                                                                Harana ALFIE BOE      M:         Bonitos Companeros MARLENE DIETRICH

Majitel:    Dana VYKOUKALOVÁ,                 VYSOKÉ MÝTO

Masculine head, mouth is level bite, good dark eye, good earset, good angulation front and back, tailset a touch low, excellent coat with bright tan,

moves well but carries tail high a touch close behind.

Samčí hlava, klešťový skus, dobré tmavé oko, dobré nasazení ucha, dobré úhlení vepředu i vzadu, nasazení ocasu je trochu nízké, výborná srst se

zářivým pálením, pohybuje se dobře, ale nese ocas vysoko, trochu úzký vzadu.

34 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   ŽOFRÉ FOON Charmander V2, res. CAC

Nar.:10.5.2015 CMKU/CKC 14443/15/ O:                                                                FLANAFEN Bezzábran M:         OLIVIE FOON Charmander

Majitel:    Ing. Zdenka HYNKOVÁ,                ÚPICE

Strong masculine dog, masculine head, good mouth, good dark eyes, earset a touch low, good angulation in front, difficult to assess in the back as he

tends to sit, tailset quite low, excellent coat, a bit nervous on the table, moves well but carries his tail very high, a touch close behind.

Silný samčí typ psa, samčí hlava, dobrý skus, dobré tmavé oči, ucho nasazeno o něco níž, dobré úhlení vepředu, obtížné je ho posoudit vzadu,

protože má sklon si sedat, ocas nasazen trohu nízko, výborná srst, trochu nervózní na stole, pohybuje se dobře, ale ocas nese hodně vysoko, poněkud

úzký vzadu.

35 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        Bonitos Companeros BELLINI V2, res. CAC

Nar.:30.12.2014CMKU/CKC 14572-15/O: PIK BUBE vom Paulinenhof                                M: MELROSE JOY FOR Bonitos Companeros

Majitel:    Hana ŠAŠKOVÁ,                        JEVÍČKO

Masculine head, good mouth, eyes could be larger but they are dark, skull a touch round, good earset, good angulation front and back, tailset a

touch low, excellent coat a touch wavy, moves well.

Samčí hlava, dobrý skus, oči by mohly být větší, ale jsou tmavé, hlava je poněkud kulatá, dobře nasazené ucho, dobré úhlení vepředu i vzadu, ocas

nasazen o něco níže, výborná srst je trochu vlnitá, pohybuje se dobře.

36 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        ISIDOR Kareli pod Radyní V1, CAC

Nar.:27.12.2012CMKU/CKC 13123/12  O:                                                                YARIS du Chateau Noblesse     M:         LADRONKA Sladká krása

Majitel:    Martina HARTMANNOVÁ,              DOMAŽLICE

Very masculine head, good mouth, good black eyes, good earset, good angulation front and back, good tailset, excellent coat, bright tan, moves well,

carries his tail a touch high, moves close behind.

Velmi samčí hlava, dobrý skus, dobré černé oči, dobré nasazení ucha, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, výborná srst, zářivé

pálení, pohybuje se dobře, nese svůj ocas trochu vysoko, v pohybu vzadu úzký.

37 PSI          BH  tř. ŠTĚŇAT       JUMPING JACK FLASH Chilli koliba VN1, NPŠ

Nar.:29.4.2017 CMKU/CKC 15558-17/ O:                                                                Charalier Dress to the Nines for Charles    M:     DELICATESSA Chilli koliba

Majitel:    Hana ŠAŠKOVÁ,                        JEVÍČKO

Very pretty puppy, excellent head, good mouth, good dark eyes, good earset, head needs to expand while growing, excellent angulation front and

back, good tailset, excellent coat for age, could have more white patches on the body, moves extremely well for his age, at the moment loose in

elbows.

Velice krásné štěně, výborná hlava, dobrý skus, dobré tmavé oči, dobré nasazení ucha, hlava se potřebuje v průběhu růstu zvětšit, výborné úhlení

vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, na jeho věk výborná srst, mohl by mít více bílých znaků na těle, pohybuje se mimořádně dobře na svůj věk, v

tomto okamžiku má volné lokty.

38 PSI          BH  tř. ŠTĚŇAT       YDARIS Králův španěl N2

Nar.: 2.5.2017  CMKU/CKC 15397/17  O:                                                                CHEROKEE Magnolia PassCo     M:         OLIVIA Králův španěl

Majitel:    Petra BERGEROVÁ,                     OLOMOUC

Pretty head, at the moment mouth is between level bite and undershot, good dark eyes showing some white, good earset, good angulation front and

back, tail set a touch low, good coat for age, movement difficult to assess, both dog and handler need ringtraining, loose elbows at the moment,

promising because of the mouth which is not right at the moment.

Krásná hlava, v tomto okamžiku je skus mezi klešťovým a předkusem, dobré tmavé oči ukazují trochu bělmo, dobré nasazení ucha, dobré úhlení vepředu

i vzadu, ocas nasazen trochu nízko, dobrá srst na jeho věk, pohyb je tězko posoudit, oba – pes i předvádějící potřebují trénink v kruhu, nyní má

volné lokty, hodnocen nadějný, protože skus teď není v pořádku.

39 PSI          BH  tř. DOROSTU    BAMBI TWE Biely démon VN2

Nar.:30.3.2017 CMKU/CKC 15557-17/ O:                                                                Sweerbriar SHAKESPEARE       M:         ISSICA NINI Biely démon

Majitel:    D.+T. HAVLENOVI,                      VŠERUBY

Head is a bit too feminine at the moment, good mouth, good dark eyes, earset a bit low, good angulation front and back, tail set a touch low, coat is

coming, well broken, has a spot, moves well.

Hlava je v tomto okamžiku trochu příliš fenčí, dobrý skus, dobré tmavé oči, ucho nasazeno trochu nízko, dobré úhlení vepředu i vzadu, ocas nasazen

trochu nízko, srst dorůstá, dobré rozdělení barev, má korunku, pohybuje se dobře.

40 PSI          BH  tř. DOROSTU    Bonitos Companeros ADIOS VN1, NPD, BOP

Nar.: 8.3.2017  CMKU/CKC 15177-17/ O:                                                                Bonitos Companeros EVERLASTING DREAM          M:     Bonitos Companeros CLEOPATRA OF PINE

Majitel:    MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,               PRAHA 2

Pretty head, good mouth, dark eyes, ears a bit low for the moment, it might improve as the head expands, good angulation front and back, good

tailset, excellent coat, needs more white patches on the body, moves well but a bit close front and back, has loose elbows.

Krásná hlava, dobrý skus, tmavé oči, uši momentálně trochu dole, možná se to zlepší až hlava vyroste, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobře nasazený

ocas, výborná srst, potřebuje více bílých znaků na těle, pohybuje se dobře, ale je trochu úzký vepředu i vzadu, má volné lokty.

41 PSI          BH  tř. MLADÝCH    CELEBRANT Telperion V1, CAJC, NMP, BOJ

Nar.:27.9.2016 CMKU/CKC 15127/16  O:                                                                TANINO of Gillbrook    M:         JAMAICA REGGAE Silver Capricorn

Majitel:    Martina HARTMANNOVÁ,              DOMAŽLICE

Masculine head, good mouth, excellent nose pigmentation, good dark eyes and earset, good angulations front and back, good tailset, excellent silky

coat well broken, moved very well, very promising youngster.

Samčí hlava, dobrý skus, výborná pigmentace nosu, dobré tmavé oči a nasazení ucha, dobré úhlení vepředu i vzadu, doře nasazený ocas, výborná

hedvábná srst, dobře rozdělená barva, pohyboval se velmi dobře, velmi slibný mladík.

42 PSI          BH  tř. MLADÝCH    JAMES Naše radost V3

Nar.: 6.11.2016 CMKU/CKC 15195/16  O:                                                                OSCAR WILDE z Usedlosti Újezdec         M:         DAPHNE MATYLDA z Usedlosti Újezdec

Majitel:    MUDr. Štěp. DOČEKALOVÁ,           HRADEC KRÁLOVÉ

Nice head which needs to expand a bit, good mouth and nose pigmentation, good dark eyes, ears a bit low, good angulation front and back, good

tailset, good coat well broken, moves well but quite wide in front.

Pěkná hlava, která potřebuje ještě trochu expandovat, dobrý skus a pigmentace nosu, dobré tmavé oči, uši jsou trochu nízko, dobré úhlení vepředu

i vzadu, dobře nasazený ocas, dobrá srst s dobře rozdělenou barvou, pohybuje se dobře ale vepředu poněkud zeširoka.

43 PSI          BH  tř. MLADÝCH    JUDE LAW z Wiolinowej Doliny V2

Nar.:21.10.2017CMKU/CKC 15498-17/O: Lovetrac SUPERMAN                                       M: HILARY SWANK z Wiolinowej Doliny

Majitel:    Vladimíra JALŮVKOVÁ,                MNÍŠEK pod BRDY

Pretty head, level bite, good nose pigmentation but the side is missing a bit pigmentation, eyes could be a bit larger showing a  bit of white, good

earset, good angulation front and back, good tailset, good coat well broken, a touch small and a bit long in body, moves well.

Krásná hlava, klešťový skus, dobrá pigmentace nosu, ale na okraji pigmentace trochu chybí, oči by mohly být o něco větší a ukazují trochu bělmo,

dobré nasazení ucha, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, dobrá srst s dobře rozdělenou barvou, poněkud malý a trochu dlouhý v

těle, pohybuje se dobře.

44 PSI          BH  tř. MLADÝCH    LUKE Irisowy Dwor XXX

Nar.:29.12.2016CMKU/CKC 15500-17/O: Bonitos Companeros WINITOU                            M: HAPPY STAR Sylena

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

nedostavil se

45 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    KUBULA Prokopská hvězda V2, res. CAC

Nar.:31.3.2016 CMKU/CKC 14856/16  O:                                                                Turretbank TROBERRY            M:         GOYA Prokopská hvězda

Majitel:    Eva KUBÁTOVÁ,                        BORŠOV nad VLTAVOU

Strong masculine dog up to size, masculine head, level bite mouth, good nose pigmentation, good dark eye, good earset with long feathering,

unfortunately a big smudge on the muzzle spoils expression, good angulation front and back, good tailset, excellent coat well broken, he has a spot,

moves well but carries tail very high, rather close behind and turns his feet in when moving.

Silný svalnatý pes větší velikosti, samčí hlava, klešťový skus, dobrá nosní pigmentace, dobré tmavé oko, dobře nasazené ucho s dlouhými závěsy,

bohužel velká šmouha na čenichu ruší jeho výraz, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, výborná srst, dobře rozdělená barva, má

korunku, pohybuje se dobře, ale nese ocas velmi vysoko, vzadu poněkud úzký a za pohybu vytáčí nohy dovnitř.

46 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    TEXAS RANGER Silver Capricorn V1, CAC, VB

Nar.: 4.7.2016  CMKU/CKC 15005/16  O:                                                                ICARE de la Tour d’Alicelia        M:         JERSEY LILY LANGTRY Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                 VINAŘICE

Masculine head, good mouth, good nose pigmentation, good dark eye, good ear set, good angulation front and back, tood tailset, good coat well

broken, nice compact body, moved very well.

Samčí hlava, dobrý skus, dobrá pigmentace, dobré tmavé oko, dobré nasazení ucha, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, dobrá srst,

dobře rozdělená barva, pěkné kompaktní tělo, pohyboval se velmi dobře.

47 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   CRANE Naše radost V1, CAC

Nar.: 2.8.2014  CMKU/CKC 14047/14/ O:                                                                PICCOLO MONTY z Usedlosti Újezdec      M:     CHEROKEE GLORY Silver Capricorn

Majitel:    Petra ZVAROVÁ,                        PŘEZLETICE

Nice strong dog, masculine head, good mouth, good nose pigmentation, eyes could be a bit bigger, ears are well set but lacking feathering, good

angulation front and back, good tailset, moves well but very close behind.

Pěkný silný pes, samčí hlava, dobrý skus, dobrá pigmentace nosu, oči by mohly být o něco větší, uši jsou dobře nasazeny, ale postrádají osrstění,

dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, pohybuje se dobře, ale velmi úzký vzadu.

48 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   DAVIDOFF Bonimo V4

Nar.:12.5.2015 CMKU/CKC 14433/15/ O:                                                                Pascavale VALENTINO            M:         NICOLINA z Vrchu králů

Majitel:    Jolana BÁČOVÁ,                        BRANDÝSEK

Quite nervous on the table, masculine head, good mouth, good nose pigmentation, dark eyes showing a bit of white, ears a bit low, good angulation

front and back, tailset a bit low, good coat, could have bit more white patches, moves well but not happily, quite close behind and front.

Dost nervózní na stole, samčí hlava, dobrý skus, dobrá pigmentace nosu, tmavé oči ukazují trochu bělmo, uši jsou trochu nízko, dobré úhlení vepředu

i vzadu, ocas nasazen trochu nízko, dobrá srst, mohl by mít o trochu více bílých znaků, pohybuje se dobře, ale ne vesele, poněkud úzký vzadu i vepředu.

49 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   LINCOLN OSCAR z Usedlosti Újezdec V3

Nar.:18.8.2015 CMKU/CKC 14538/15/ O:                                                                OSCAR WILDE z Usedlosti Újezdec         M:     NARCISSE Perle du Sahel

Majitel:    Lenka MÁCHOVÁ,                       ČESKÉ BUDĚJOVICE

Strong male, masculine head, good mouth, good nose pigmentation, good dark eye, good earset but lacking a bit of feathering, good angulation front

and back, tail set a bit low, good but a bit curly coat, moves well but carries tail a bit high.

Silný pes, samčí hlava, dobrý skus, dobrá pigmentace nosu, dobré tmavé oko, dobré nasazení ucha, ale postrádá trochu osrstění (závěsy), dobré

úhlení vepředu i vzadu, ocas je nasazen trochu nízko, dobrá, ale trochu kudrnatá srst, pohybuje se dobře, ale nese ocas trochu výše.

50 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   RIO GRANDE Silver Capricorn V2, res. CAC

Nar.:29.2.2016 CMKU/CKC 14833/16  O:                                                                BRUNO BANANI vom Welfenhof M:         MONTANA HANNAH Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                 VINAŘICE

Masculine head, good mouth, good nose pigmentation, good dark eye, good earset, unfortunately big smudge along the muzzle, good angulation front

and back, good tailset, good coat well broken, moves well and carries tail a touch high.

Samčí hlava, dobrý skus, dobrá pigmentace nosu, dobré tmavé oko, dobré nasazení ucha, bohužel velká skvrna podél čenichu, dobré úhlení vepředu i

vzadu, dobré nasazení ocasu, dobrá srst, barva dobře rozdělena, pohybuje se dobře a nese ocas trochu výše.

51 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        OSCAR WILDE z Usedlosti Újezdec V1, CAC

Nar.: 1.7.2013  CMKU/CKC 13417/13  O:                                                                Rosebury HERMES     M:         FLEUR ILLUSION z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Masculine head, good mouth, good nose pigmentation, good dark eyes, earset a bit low, good angulation front and back, good tailset, good coat well

broken, moves well but close behind and rather wide in front.

Samčí hlava, dobrý skus, dobrá pigmentace nosu, dobré tmavé oči, ucho nasazeno trochu nízko, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu,

dobrá srst s dobře rozdělenou barvou, pohybuje se dobře, ale úzký vzadu a poněkud zeširoka vepředu.

52 PSI          BH  tř. VETERÁNŮ   WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec V1, NPV

Nar.:26.9.1200 CMKU/CKC 8192/05/0 O:                                                                Habanera’s HITCHHIKER           M:         ILLUSION FLEUR z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

In very good condition for age, good nose pigmentation, good dark eyes, earset a bit low, he has a spot, good angulation front and back, tailset a

bit low, coat in good condition for age and well broken.

Ve velmi dobré kondici na jeho věk, dobrá nosní pigmentace, dobré tmavé oči, nasazení ucha je trochu nízké, má korunku, dobré úhlení vepředu i

vzadu, nasazení ocasu je troch nízko, srst je ve velmi dobré kondici na jeho věk a barva je dobře rozdělena.

53 PSI          RU  tř. DOROSTU    Lagiva BACK IN STYLE VN1

Nar.: 1.2.2017  CMKU/CKC 15499-17/ O:                                                                Homesweet’s XTREME HEARTBREAKER   M:         ELAYNA STAR Lagiva

Majitel:    Vladimíra JALŮVKOVÁ,                MNÍŠEK pod BRDY

Masculine head, good mouth, good nose pigmentation, dark eyes, good earset, good angulation in front a bit straight in back, good tailset, good dark

color, moved well carries tail a bit high, close behind and front feet turns a bit in.

Samčí hlava, dobrý skus, dobrá pigmentace nosu, tmavé oči, dobré nasazení ucha, dobré úhlení vepředu, trochu strmé vzadu, dobré nasazení ocasu,

dobrá, tmavá barva, pohybuje se dobře, nese ocas trochu vysoko, úzký vzadu a přední nohy vytáčí trochu dovnitř.

54 PSI          RU  tř. MLADÝCH    MAVERICK ROYAUME des Cavaliers Valaisans V1, CAJC

Nar.: 7.1.2017  CMKU/CKC 15467-17/ O:                                                                IMPULSE du Jardin de Claire      M:         I’M LADY BELLE des Cavaliers de Canine C

Majitel:    Ing. Olga ZÁLESKÁ,                     STŘEDOKLUKY

Masculine head, good mouth, good nose pigmentation, good dark eye, earset a touch low, good angulation front and back, tailset a bit low, good coat

excellent color, moves well but carries tail a bit high, very happy in the ring.

Samčí hlava, dobrý skus, dobrá pigmentace nosu, dobré tmavé oko, ucho nasazeno o něco níže, dobré úhlení vepředu i vzadu, ocas nasazen trochu

nízko, dobrá srst s výbornou barvou, pohybuje se dobře, ale nese ocas trochu vysoko, velmi šťastný v kruhu.

55 PSI          RU  tř. MEZITŘÍDA    ELLECK ELI Biely démon V2, res. CAC

Nar.:21.4.2016 CMKU/CKC 15030-16/ O:                                                                GINGER ALE Sorata    M:         VAMOIN OKTI Biely démon

Majitel:    D.+T. HAVLENOVI,                      VŠERUBY

Masculine head, good mouth, good nose pigmentation, muzzle could be a bit more square, good dark eyes, good earset, good angulation front and back,

good tailset, excellent coat of very good color, moves well but carries tail very high.

Samčí hlava, dobrý skus, dobrá pigmentace nosu, čenich by mohl být o něco více kvadratický, dobré tmavé oči, dobré nasazení ucha, dobré úhlení

vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, výborná srst velmi dobré barvy, pohybuje se dobře, ale nese ocas hodně vysoko.

56 PSI          RU  tř. MEZITŘÍDA    JIMRAM ROMEO Gardyth V1, CAC

Nar.:27.1.2016 CMKU/CKC 14831/16  O:                                                                GIUSEPPE VERDY Gardyth        M:         BEATRIX VAN ORANJE Gardyth

Majitel:    Ing. Jiří BUREŠ,                           PRAHA 4

Very masculine head, good mouth, good nose pigmetation, good dark eye, good angulation front and back, excellent coat of very good color, a touch

nervous on the table, moves well but the handler needs a bit of ringtraining, she must talk to the dog when she moves him.

Velmi samčí hlava, dobrý skus, dobrá pigmentace nosu, dobré tmavé oko, dobré úhlení vepředu i vzadu, výborná srst velmi dobré barvy, lehce

nervózní na stole, pohybuje se dobře, ale předvádějící potřebuje trochu tréninku v kruhu, ona musí na psa mluvit, když se s ním pohybuje.

57 PSI          RU  tř. OTEVŘENÁ   DYLAN Charles Garden V1, CAC

Nar.:21.5.2015 SE 48543/2015         O:                                                                Volney BONANZA      M:         AISCHA GINETT z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Elisabeth WIKSTRÖM,                   SWEDEN, UDDEVALLA

Very masculine head, good mouth, good nose pigmentation, dark eyes, good earset, good angulation front and back, good tailset, excellent coat in good

condition, excellent color, moves well  but carries his tail a little high, a touch close behind.

Velmi samčí hlava, dobrý skus, dobrá pigmentace nosu, tmavé oči, dobré nasazení ucha, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, výborná

srst v dobré kondici, výborná barva, pohybuje se dobře, ale nese svůj ocas trochu vysoko, trochu úzký vzadu.

58 PSI          RU  tř. OTEVŘENÁ   ZEPELLIN BLACK z Usedlosti Újezdec XXX

Nar.: 3.6.2014  CMKU/CKC 13845/14/ O:                                                                LINCOLN MANY z Usedlosti Újezdec        M:         ADÉLKA GINETT z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Martina JŮZOVÁ,                        LIBŠTÁT

nedostavil se

59 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        IAN DANIEL Minowara V2, res. CAC

Nar.: 7.6.2012  CMKU/CKC 12862/12/ O:                                                                Volney BONANZA      M:         Visakoivun KITTY KARISSA

Majitel:    Milan JEČNÝ,                             KOPIDLNO

Masculine head, good mouth, good nose pigmentation, good dark eyes, ears a touch low with rich feathering, good angulation front and back, good

tailset, good coat but a bit dry, good dark color, moves well but very close behind.

Samčí hlava, dobrý skus, dobrá pigmentace nosu, dobré tmavé oči, uši lehce nízko s bohatým osrstěním, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré

nasazení ocasu, dobrá srst, ale trochu suchá, dobrá tmavá barva, pohybuje se dobře, ale velmi úzký vzadu.

60 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        MERKUCIO MELODY Minowara V3

Nar.: 9.4.2015  CMKU/CKC 14342/15/ O:                                                                Volney BONANZA      M:         GOTHICA Merlin Bohemia

Majitel:    Petra VÍŠKOVÁ,                         PRAHA 7

Masculine head, good mouth, good nose pigmentation, good dark eyes, ears a touch low, good angulation front and back, good tailset, good coat fo

excellent color, moves well but very close behind and carries his tail high.

Samčí hlava, dobrý skus, dobrá pigmentace nosu, dobré tmavé oči, uši trochu nízko, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, dobrá srst

výborné barvy, pohybuje se dobře, ale velmi sevřeně vzadu a nese svůj ocas vysoko.

61 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        WILLIAM SHAKESPEARE Bonimo V1, CAC, VB

Nar.: 2.10.2013 CMKU/CKC 13571/13/ O:                                                                Volney BONANZA      M:         ORIENTHAL NIGHT du Chateau Noblesse

Majitel:    Jolana BÁČOVÁ,                        BRANDÝSEK

Very attractive ruby dog, masculine head, good mouth, good nose pigmentation, good dark eyes, ears a touch low, good angulation front and back,

good tailset, excellent coat of dark color, moves extremely well.

Velmi atraktivní ruby pes, samčí hlava, dobrý skus, dobrá pigmentace nosu, dobré tmavé oči, uši trochu nízko, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré

nasazení ocasu, výborná srst s tmavou barvou, pohybuje se mimořádně dobře.

62 PSI          TR  tř. ŠTĚŇAT       UNION JACK Silver Capricorn VN1

Nar.:11.6.2017 CMKU/CKC 15473/17  O:                                                                Loranka’s KING OF POP           M:         MONTANA HANNAH Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                 VINAŘICE

Very nice baby, good mouth but changing teeth, good dark eyes, ears set a touch low, good angulation front and back, good tailset, good coat for

age well broken, moved very well for age, very good ring training.

Velmi pěkné bejby, dobrý skus, ale mění se zuby, dobré tmavé oči, uši jsou nasazeny trochu nízko, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení

ocasu, na jeho věk dobrá srst, dobře rozdělené barvy, pohybuje se na svůj věk velmi dobře, velmi dobře trénován v kruhu.

63 PSI          TR  tř. MEZITŘÍDA    SCOTTISH HIGHLANDER Silver Capricorn V1, CAC

Nar.:15.5.2016 CMKU/CKC 14921/16  O:                                                                ICARE de la Tour d’Alicelia        M:         KANSAS DOROTHY GALE Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                 VINAŘICE

Masculine head, good mouth, good dark eyes, good earset, good angulation front and back, good tailset, strong short body, good coat rather well

broken, moves well but is very proud of his tail turns his front legs inside.

Samčí hlava, dobrý skus, dobré tmavé oči, dobré nasazení ucha, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, silné krátké tělo, dobrá srst s

docela dobře rozdělenou barvou, pohybuje se dobře, ale je velmi pyšný na svůj ocas, otáči přední nohy dovnitř.

64 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   CHEISSY ELI Biely démon V1, CAC

Nar.: 6.6.2016  CMKU/CKC 15265-16/ O:                                                                XIWEN TINI Biely démon            M:         JOSSIE OKTI Biely démon

Majitel:    Hana ŠAŠKOVÁ,                        JEVÍČKO

Masculine head, good mouth, good dark eyes, good earset, good angulation front and back, good tailset, good coat but lacking white patches, strong

short body, moves well, carries his tail a touch high, turns his front feet a bit inside.

Samčí hlava, dobrý skus, dobré tmavé oči, dobré nasazení ucha, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, dobrá srst, ale chybí bílé znaky,

silné krátké tělo, pohybuje se dobře, nosí svůj ocas trochu vysoko, přední nohy otáčí trochu dovnitř.

65 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   MY DEAR MACHO ELENSIS the Royal Choice V2, res. CAC

Nar.: 7.11.2015 CMKU/CKC 14812-16/ O:                                                                Angel’s Pride KASANOVA        M:         CHANTÉ z Vrchu králů

Majitel:    Iveta LOUDOVÁ,                         PCHERY

Masculine head, good mouth, good dark eyes, he just has the start of the blaze, earset a touch low, good angulation in front but a bit straight in the

back, good tailset, good coat but lacking loads of white patches, moves well but very close front and back, quite long in body.

Samčí hlava, dobrý skus, dobré tmavé oči,  má jenom začátek lysiny, nasazení ucha je trochu nízko, dobré úhlení vepředu, ale trochu strmé vzadu,

dobré nasazení ocasu, dobrá srst, ale chybí spousta bílých znaků, pohybuje se dobře, ale velmi úzký vepředu i vzadu, docela dlouhý v těle.

66 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        BRUCE Royal shine V

Nar.:27.8.2014 CMKU/CKC 14058/14/ O:                                                                Pascavale VALENTINO            M:         FRANCIS CHERI Zbirožské podzámčí

Majitel:    Mgr. Radka DUŠKOVÁ,                 PŘÍBRAM

Strong masculine head, good mouth, good dark eyes, ears set a bit low but long feathering, good angulation front and back, tailset a touch low, good

coat but lacking a lot of white patches, moves very happily in the ring, but very close behind and in front.

Silná samčí hlava, dobrý skus, dobré tmavé oči, uši jsou nasazené níže, ale mají dlouhé osrstění, dobré úhlení vepředu i vzadu, ocas nasazen trochu

níže, dobrá srst, ale chybí hodně bílých zanků, v ringu se pohybuje velmi vesele, ale je velmi úzký vzadu i vepředu.

67 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        CALLEGAN ROYAUME des Cavaliers Valaisans V4

Nar.:11.4.2015 CMKU/CKC 14535-15/ O:                                                                IT’S ME FOR EVER du Bois de Villiers       M:         LEYLA ROYAUME des Cavaliers Valaisans

Majitel:    Ing. Olga ZÁLESKÁ,                     STŘEDOKLUKY

Masculine head, good mouth, good dark eyes, earset a bit low, good angulation in front a bit straight in the back, tailset a bit low, good coat but

missing lots of white patches, moves well but a touch close behind.

Samčí hlava, dobrý skus, dobré tmavé oči, ucho nasazené trochu nízko, dobré úhlení vepředu, vzadu trochu strmé, ocas nasazen trochu nízko, dobrá

srst, ale chybí hodně bílých zanaků, pohybuje se dobře, ale lehce sevřeně vzadu.

68 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        CHAPLIN Prokopská hvězda V1, CAC, VB, VSV

Nar.: 9.3.2015  CMKU/CKC 14273/15  O:                                                                STONEPIT Make It Happen         M:         GOYA Prokopská hvězda

Majitel:    Hana NOVÁKOVÁ,                      PRAHA 5

Masculine head, level bite, good dark eyes, good earset, good angulation front and back, good tailset, good coat lacking some white patches, moves

well, proud of his tail, a bit close behind.

Samčí hlava, klešťový skus, dobré tmavé oči, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, dobrá srst postrádá některé bílé znaky, pohybuje

se dobře, pyšný na svůj ocas, trochu úzký vzadu.

69 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        CHEROKEE Magnolia PassCo V3

Nar.: 1.6.2015  CMKU/CKC 14536-15/ O:                                                                LAMBERT Love Me     M:         MÉDEA od Ptačí skály

Majitel:    Ing. Eva MAŠITOVÁ,                    PRAHA 10

Masculine head, good mouth, good dark eyes, earset a touch low, good angulation front and back, good tailset, good coat lacking lots of white

patches, moves well but carries his tail a touch high.

Samčí hlava, dobrý skus, dobré tmavé oči, ucho nasazené trochu nízko, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu, dobrá srst postrádá

mnoho bílých znaků, pohybuje se dobře, ale nese svůj ocas trochu vysoko.

70 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        YANKEE TERNO z Kamilkové zahrady V2, res. CAC

Nar.:15.12.2012CMKU/CKC 13115/12/O: FLOREN od Ptačí skály                                     M: FIONA TERNO z Kamilkové zahrady

Majitel:    MACKOVI,                                STONAŘOV

Masculine head, good mouth, good dark eyes, earset a bit low but with long feathering, good angulation front and back, good tailset, good coat but

lacking lots of white patches, moves well but close in front with touch of loose elbows.

Samčí hlava, dobrý skus, dobré tmavé oči, ucho nasazené trochu nízko, ale s dlouhými závěsy, dobré úhlení vepředu i vzadu, dobré nasazení ocasu,

dobrá srst, ale chybí hodně bílých znaků, pohybuje se dobře, ale je vepředu úzký s trochu volnými lokty.

71 FENY       BT  tř. ŠTĚŇAT       ABBA ADÉLKA z Usedlosti Újezdec VN2

Nar.:21.6.2017 CMKU/CKC 15494/17  O:                                                                ANTHONY VIGO z Usedlosti Újezdec       M:         ADÉLKA GINETT z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Mladá fena  v tělesném vývoji, stavba těla a srst odpovídá věku, velmi dobrý pohyb i předvedení.

72 FENY       BT  tř. ŠTĚŇAT       COZETA Flowers City XXX

Nar.:24.4.2017 CMKU/CKC 15384/17  O:                                                                LADIES NIGHT du Jardin de Claire           M:         TROYA Flowers City

Majitel:    Zuzana GLADIŠOVÁ,                   STAŘÍČ

—nedostavil se—

73 FENY       BT  tř. ŠTĚŇAT       FRANCESKA FOON Charmander VN1

Nar.:26.4.2017 CMKU/CKC 15393/17  O:                                                                Melrose SMARTY       M:         ULMA FOON Charmander

Majitel:    Dana VYKOUKALOVÁ,                 VYSOKÉ MÝTO

Velmi pěkná fena v tělesném vývoji, silnější kostra, velmi pěkný pohyb, srst odpovídá věku.

74 FENY       BT  tř. DOROSTU    DIXXY FOON Charmander VN1

Nar.:17.3.2017 CMKU/CKC 15347/17  O:                                                                Melrose SMARTY       M:         YANIKA FOON Charmander

Majitel:    Radek ŠUSTEK,                          UHERSKÝ BROD

Mladá fena, silnější kostra v tělesném vývoji, se standartním pohybem, se srstí, která odpovídá věku,velmi dobré předvedení.

75 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    JULIA TIA RITA Gardyth V1, CAC

Nar.:27.1.2016 CMKU/CKC 14832/16  O:                                                                GIUSEPPE VERDI Gardyth         M:         BEATRIX VAN ORANJE Gardyth

Majitel:    Olga JAČKOVÁ,                         TŘEBESTOVICE

Standartní fena, s výbornou kostrou i stavbou těla, velmi dobrý pohyb, srst a kvalita odpovídá věku, velmi dobré předvedení.

76 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    KYLIE Magnolia PassCo V2, res. CAC

Nar.:22.6.2016 CMKU/CKC 15250-16/ O:                                                                Bonitos Companeros BELLINI     M:         FERGIE BOU Magnolia PassCo

Majitel:    Ing. Jana MINÁŘOVÁ,                   KOPIDLNO

Velmi pěkná fena, s výborným pohybem i předvedením, kvalitní srst.

77 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    SALLY BLACK z Hradu Doubravka VD3

Nar.:19.11.2015CMKU/CKC 14739/15  O:                                                                CEPHEUS vom Paulinenhof        M:         GLORIA GWYNETH BLACK z Hradu Doubravka

Majitel:    Iveta TOMANCOVÁ,                     KRUPKA

Drobnější fena, dobře modelovaná hlava, dobrou sílu kostry, mírně klenutá horní linie, fena není ve výstavní výživové kondici.

78 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    TIERA BLACK z Hradu Doubravka D

Nar.: 4.1.2016  CMKU/CKC 14882/16  O:                                                                Loranka’s STAR PRINCE           M:         ORIENTHAL NIGHT du Chateau Nolesse

Majitel:    Iveta TOMANCOVÁ,                     KRUPKA

Standartní fena se silnější kostrou, odpovídající přední fronta, volný hřbet za kohoutkem a výrazně přestavěná záď, předvedení by mohlo být lepší.

79 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    ZAZU Flowers City XXX

Nar.: 7.2.2016  CMKU/CKC 14803/16  O:                                                                Lacierva’s IM STILLIN LOVE       M:         TROYA Flowers City

Majitel:    Zuzana GLADIŠOVÁ,                   STAŘÍČ

— nedostavil se —

80 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   ABBY BENNETT Jollynea’s V2, res. CAC

Nar.:29.1.2013 CMKU/CKC 13166/13/ O:                                                                ENRICO BLACK z Dvorů Stanislavic         M:     NEOMÉNIE z Panství Lomnice

Majitel:    Pavlína LAVIČKOVÁ,                    PRAHA 10

Dobře předvedená fena, s bohatou srstí, dobře modelovaná hlava, mírně klenutá horní linie. Užší pohyb, pánevní v končetinách. Velmi dobré

předvedení.

81 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   ZEPPELIN Bonimo V1, CAC

Nar.:10.5.2014 CMKU/CKC 13839/14/ O:                                                                YARIS du Chateau Noblesse     M:         ORIENTHAL NIGHT du Chateau Noblesse

Majitel:    Jolana BÁČOVÁ,                        BRANDÝSEK

Výborně předvedená fena, standardní kostra a stavba těla, velmi dobrá srst.

82 FENY       BT  tř. VÍTĚZŮ        BEATRIS GOLD Wiktoris V1, CAC, VB

Nar.:21.9.2013 CMKU/CKC 13541/13/ O:                                                                Volney BONANZA      M:         LAISY GOLD Fraking

Majitel:    Josef ŠTĚTINA,                          DOMAŽLICE

Výborná fena s kvalitní srstí, výborné předvedení.

83 FENY       BT  tř. VÍTĚZŮ        NINA Flowers City V3

Nar.:27.9.2012 CMKU/CKXC 12990/12O:                                                                Volney BONANZA      M:         COCO DE L’AMOUR Flowers City

Majitel:    Luďka SIEGROVÁ,                       PLZEŇ

Výborná fena se silnější kostrou, velmi dobrý pohyb i předvedení. Srst částečně otevřená po koupání.

84 FENY       BT  tř. VÍTĚZŮ        Timon’s DIAMONDS ARE FOREVER V2, res. CAC

Nar.: 1.7.2014  CMKU/CKC 14085-14/ O:                                                                QUATERBACK vom Kaninchengarten       M:         Rabymar ARRIANNA

Majitel:    MVDr. Lucie VESELÁ,                   BZOVÁ u HOŘOVIC

Výborná fena, v blahobytném výživném stavu, výborná stavba těla, též srst i předvedení.

85 FENY       BT  tř. VETERÁNŮ   BARBARA z Jezerního království V1

Nar.:16.6.2009 CMKU/CKC 11031/19/ O:                                                                LARSCRIPT Biely démon           M:         NOSTALGIA Rubínový květ

Majitel:    Věra REJFKOVÁ,                        HEŘMANŮV MĚSTEC

Fena ve výborné kondici, silná kostra, výborná srst, pohyb i předvedení.

86 FENY       BH  tř. ŠTĚŇAT       A SOUND OF THUNDER Aldaha Gold XXX

Nar.: 4.6.2017  CMKU/CKC 15463/17  O:                                                                Riverdale of an Excellent Choice M:         Brenhora HEAD OVER HESIS

Majitel:    Dana TOŠENOVJANOVÁ,              OSTRAVA

—nedostavil se—

87 FENY       BH  tř. ŠTĚŇAT       JACQUELINE Chilli koliba VN3

Nar.:29.4.2017 SPKP 3405              O:                                                                Charalier Dress to the Nines for Charl.      M:     DELICATESSA Chilli koliba

Majitel:    Blanka ELIÁŠOVÁ,                      LOVOSICE

Mladá fena v tělesném vývoji, velmi pěkný pohyb i předvedení, stavba těla a srst odpovídá věku.

88 FENY       BH  tř. ŠTĚŇAT       JENNY GUMP Chilli koliba VN2

Nar.:29.4.2017 SPKP 3404              O:                                                                Charalier Press to the Nines for Charles    M:     DELICATESSA Chilli koliba

Majitel:    Lubica JANKOVIČOVÁ,                 SK, TOMÁŠOV

Velmi pěkná fena v tělesném vývoji se silnější kostrou, stavbou těla a srstí odpovídající věku. Velmi dobrý pohyb i předvedení.

89 FENY       BH  tř. ŠTĚŇAT       JOLLY JOKER Chilli koliba VN1, NFŠ, Nejlepší štěně

Nar.:29.4.2017 SPKP 3406              O:                                                                Charalier Press to the Nines for Charles    M:     DELICATESSA Chilli koliba

Majitel:    Lubica JANKOVIČOVÁ,                 SK, TOMÁŠOV

Velmi pěkná fena, v tělesném vývoji, standardní kostra, stavba těla a srst odpovídá věku. Prostorný pohyb, velmi dobré předvedení.

90 FENY       BH  tř. ŠTĚŇAT       Y-BARBARA EMMY z Usedlosti Újezdec VN4

Nar.:26.5.2017 CMKU/CKC 15431/17  O:                                                                WIMBLEDON MANY z Usedlosti Újezdec   M:         EMMA FIDWOR z Císařského mlýna

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Fenečka v tělesném vývoji, jemnější kostra, k věku standardní stavba těla. Slabší osrstění, standardní pohyb.

91 FENY       BH  tř. DOROSTU    VENUŠE z Jezerního království VN1, NFD

Nar.: 3.2.2017  CMKU/CKC 15315/17  O:                                                                FARANEL Prokopská hvězda     M:         CLEOPATRA z Jezerního království

Majitel:    Hana KOŠŤÁLOVÁ,                     STŘÍBRNÁ SKALICE

Velmi pěkná mladá fena v tělesném vývoji, kostra i stavba odpovídá věku. Uvítal bych tmavší barvu oka, velmi pěkné předvedení.

92 FENY       BH  tř. MLADÝCH    CELEBRIAN CALAQUENDI Telperion V2

Nar.:27.9.2016 CMKU/CKC 15129/16  O:                                                                TOMINO of Gillbrook    M:         JAMAICA REGGAE

Majitel:    J. ŠTĚTINA+ I.TŮMOVÁ,                DOMAŽLICE

Mladá fena v tělesném vývoji, dobře modelovaná hlava, síla kostry a stavba těla odpovídá věku. Velmi dobrý pohyb, uvítal bych bohatší osrstění.

93 FENY       BH  tř. MLADÝCH    KORNELIA MALAROSA Gardyth V3

Nar.: 4.10.2016 CMKU/CKC 15156/16  O:                                                                CHAPLIN Prokopská hvězda      M:         FLORA ROSA Gardyth

Majitel:    Olga JAČKOVÁ,                         TŘEBESTOVICE

Mladá fena v tělesném vývoji, standardní síla kostry i celková stavba těla. Srst odpovídá věku.

94 FENY       BH  tř. MLADÝCH    SHERRY z Jezerního království V4

Nar.:12.5.2016 CMKU/CKC 14895/16  O:                                                                FARANEL Prokopská hvězda     M:         ELISABETH z Jezerního království

Majitel:    Marta ČEPELKOVÁ,                     OPOČNO

Velmi pěkná fena v tělesném vývoji, standardní síla kostry. Též celková stavba těla, kde by mohla být výraznější přední fronta. Velmi dobrý pohyb,

srst a množství odpovídá věku.

95 FENY       BH  tř. MLADÝCH    TAMARA z Jezerního království V1, CAJC

Nar.:13.7.2016 CMKU/CKC 14972/16  O:                                                                ETAR Prokopská hvězda          M:         MELODIE z Jezerního království

Majitel:    Radka ŽITNÍKOVÁ,                      BŘEZNO

Velmi pěkná mladá fena v tělesném vývoji, k věku se standardní sílou kostry a stavby těla.

Kvalitní srst, velmi dobrý pohyb, výborné předvedení.

96 FENY       BH  tř. MLADÝCH    TIFFANY z Jezerního království V

Nar.:13.7.2015 CMKU/CKC 14973/16  O:                                                                ETAR Prokopská hvězda          M:         MELODIE z Jezerního království

Majitel:    Věra REJFKOVÁ,                        HEŘMANŮV MĚSTEC

Velmi pěkná mladá fena, standardní síla kostry, výborná stavba těla, dobře modelovaná hlava.

Srst odpovídá věku, při pohybu viditelná sbíhavost tlapek předních končetin. Velmi dobré předvedení.

97 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    CHIRINE DIAMOND Fraking V3

Nar.:21.2.2016 CMKU/CKC 14813/16  O:                                                                Clopsville BREEZER     M:         TABBY GOLD Fraking

Majitel:    Iveta LOUDOVÁ,                         PCHERY

Standardní fena s dobrou kostrou i celkovou stavbou těla, velmi dobrý pohyb, též předvedení.

Uvítal bych bohatší osrstění.

98 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    IMPERIA Prokopská hvězda V4

Nar.:28.10.2015CMKU/CKC 14650/15  O:                                                                Aranel SNICKER         M:         BAMBOO Prokopská hvězda

Majitel:    Hana ŠMÍDKOVÁ,                        HRADÍŠTKO

Velmi pěkná standardní fena s výborným pohybem, kvalitní srst a velmi dobré předvedení.

99 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    KOFILA Prokopská hvězda V1, CAC, VB, VSV, BOS

Nar.:31.3.2016 CMKU/CKC 14858/16  O:                                                                Turretbank TRIBERRY  M:         GOYA Prokopská hvězda

Majitel:    Věra REJFKOVÁ,                        HEŘMANŮV MĚSTEC

Standardní fena s výbornou sílou kostry a celkovou stavbou těla, výborná srst, pohyb i předvedení.

100 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    SHAYEN od Ptačí skály V

Nar.: 2.11.2015 CMKU/CKC 14661/15  O:                                                                Angel’s Pride BENJAMIN BUTTON            M:     MADELENE od Ptačí skály

Majitel:    Hana ŠAŠKOVÁ,                        JEVÍČKO

Standardní fena v blahobytném výživném stavu, výborná stavba těla, kvalitní srst, prostorný pohyb a vel mi dobré předvedení.

101 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    VIVIENNE WESTWOOD Caressema V2, res. CAC

Nar.:14.6.2016 CMKU/CKC 14970/16  O:                                                                Aranel SNICKER         M:         NINA RICCI Caressema

Majitel:    Lenka POLÁKOVÁ,                      MNICHOVO HRADIŠTĚ

Standardní fena se silnou kostrou, mírně klenutými bedry, prostorným pohybem a velmi dobrým předvedením.

102 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    XOFIA Králův španěl V

Nar.:31.3.2016 CMKU/CKC 14860/16  O:                                                                HUBERT Prokopská hvězda       M:         OLIVIA Králův španěl

Majitel:    Emma MICHALOVÁ,                     PRAHA 9

Fena se silnou kostrou a dobrou stavbou těla, kde jsou mírně klenutá bedra. Uvítal bych tmavší barvu oka. Standardní pohyb i osrstění.

103 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   CLARISS Royal shine V1, CAC

Nar.:24.9.2015 CMKU/CKC 14646/15  O:                                                                Angel’s Pride KASANOVA        M:         FRANCIS CHERI Zbirožské podzámčí

Majitel:    Mgr. Radka DUŠKOVÁ,                 PŘÍBRAM

Velmi dobře předvedená fena, standardní síla kostry i celková stavba těla. Kvalitní osrstění, velmi dobrý pohyb.

104 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   CHARLOTTE Magnolia PassCo V3

Nar.: 1.6.2015  CMKU/CKC 14577-15/ O:                                                                LAMBERT Love Me     M:         MÉDEA od Ptačí skály

Majitel:    Ing. Jana MINÁŘOVÁ,                   KOPIDLNO

Dobře předvedená fena s prostorným pohybem, standardní kostra i celková stavba těla. Bohaté osrstění.

105 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   MEGGIE Salvia Rose V2, res. CAC

Nar.: 8.4.2013  CMKU/CKC 13296/13/ O:                                                                KENDY GOLD Fraking  M:         GWENDY QUEEN Salvia Rosa

Majitel:    Daniela Barbora JUGASOVÁ,          VESELÍ n. MORAVOU

Standardní fena v blahobytném výživném stavu, silnější kostra. Velmi dobrá stavba těla, bohaté osrstění, uvítal bych tmavší barvu oka. Velmi dobré

předvedení.

106 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   MEMPHIS BEAUTY Silver Capricorn VD4

Nar.:25.6.2014 CMKU/CKC 13969/14  O:                                                                ALONSO FERRARI von Starburg M:         DALMACIA SUN Silver Capricorn

Majitel:    Zdeněk VECKA,                          PRAHA 5

Fena se standardní kostrou, jemné stavby těla, mírně slabého osrstění, výrazně klenutými bedry a povahově velmi nedůvěřivá. Fenka by si jistě

zasloužila lepší předvedení.

107 FENY       BH  tř. VÍTĚZŮ        GULIETTA Magnolia PassCo V1, CAC

Nar.: 6.5.2014  CMKU/CKC 13966-14/ O:                                                                LAMBERT Love Me     M:         MÉDEA od Ptačí skály

Majitel:    Iva NOVOTNÁ,                           HRADEC KRÁLOVÉ

Výborná fena s výborným pohybem, kvalitní srstí a předvedením.

108 FENY       BH  tř. VÍTĚZŮ        SAMBA Love Me V2, res.CAC

Nar.:21.9.2014 CMKU/CKC 14212-15/ O:                                                                STRAWBERRY Górska Fantazja M:         ISKIERKA Love Me

Majitel:    Lenka POLÁKOVÁ,                      MNICHOVO HRADIŠTĚ

Výborná fena s výborným pohybem, kvalitní osrstění, výborné předvedení.

109 FENY       BH  tř. VETERÁNŮ   KISS THE BEST Arušava V1, NFV, BOV

Nar.:13.7.2003 CMKU/CKC 7333/03   O:                                                                Royal Companion SIMPLY THE BEST        M:         MILVA vom Cavalierchen

Majitel:    Luďka SIEGROVÁ,                       PLZEŇ

Fena na věk velmi vitální ve výborné výživné i výstavní kondici. Bohatá srst, pohyb odpovídá věku.

110 FENY       RU  tř. DOROSTU    WATANAY Arušava VN1

Nar.:20.3.2017 CMKU/CKC 15360/17  O:                                                                ALFI Sylena  M:         NINA Flowers City

Majitel:    Luďka SIEGROVÁ,                       PLZEŇ

Mladá fena v tělesném vývoji, k věku s velmi dobrou stavbou těla i sílou kostry, též je odpovídající osrstění.

111 FENY       RU  tř. MLADÝCH    ARRIANNA’S LADYBUG of Timodie V1, CAJC, NMF

Nar.:20.7.2016 CMKU/CKC 15038/16  O:                                                                ARTUR Koblížek         M:         Timon’s DIAMONDS ARE FOREVER

Majitel:    MVDr. Lucie VESELÁ,                   BZOVÁ u HOŘOVIC

Mladá fena v tělesném vývoji, kostrou i stavbou těla odpovídá standardu, kvalitní srst, výborné předvedení i pohyb.

112 FENY       RU  tř. MLADÝCH    EMBER SUN Černý turmalín V2

Nar.: 9.11.2016 CMKU/CKC 15255/16  O:                                                                RAMBAS Zlodziejska Zgraja      M:         BAILEY GOLD Wiktoris

Majitel:    Monika VADÁSOVÁ,                    SEPEKOV

Mladá fena v tělesném vývoji, s velmi dobrým předvedením i pohybem, standardní kostra i celková stavba těla, osrstění odpovídá věku.

113 FENY       RU  tř. MLADÝCH    LIBUŠE FIDWOR z Císařského mlýna XXX

Nar.: 7.1.2017  CMKU/CKC 15295/17  O:                                                                L’OR Perle du Sahel    M:         UNIQA NANY z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jiřina SEVEROVÁ,                       KNĚŽICE

—nedostavil se—

114 FENY       RU  tř. MEZITŘÍDA    GINGER SPICE Charles Garden XXX

Nar.:14.7.2016 CMKU/CKC 14977/16  O:                                                                TRAVOLTA Górska Fantazja     M:         EVELYN Górska Fantazja

Majitel:    Ing. Veronika TÓTHOVÁ,               PRAHA 9

—nedostavil se—

115 FENY       RU  tř. MEZITŘÍDA    LILIANA Kareli pod Radyní V1,—

Nar.:28.5.2017 CMKU/CKC 14939/16  O:                                                                WILLIAM SHAKESPEARE Bonimo            M:         EIMY ROZA Kareli pod Radyní

Majitel:    Vlasta BÁRTOVÁ,                       PŘESTICE

Dobře předvedená fena, standardní síla kostry, při pohybu viditelně klenutá bedra a volnější hřbet za kohoutkem. Též srst by mohla být bohatší.

116 FENY       RU  tř. OTEVŘENÁ   ASHLEY Bohemia Cavalier V1, CAC

Nar.: 8.7.2015  CMKU/CKC 14531/15  O:                                                                ALFI Sylena  M:         CINDY Mechový achát

Majitel:    Barbora KUCHTOVÁ,                   ROZTOKY

Velmi pěkná fena silnější kostry, standardní stavba těla, bohaté osrstění. Uvítal bych tmavší barvu oka.

117 FENY       RU  tř. VÍTĚZŮ        HAPPY BEAUTY Bezzábran V1, CAC, VB

Nar.:19.9.2014 CMKU/CKC 14071/14/ O:                                                                HOCUS POCUS of Woodville      M:         CANDY Bezzábran

Majitel:    Josef ŠTĚTINA,                          DOMAŽLICE

Výborná fena s výborným pohybem a předvedením, bohatá srst.

118 FENY       RU  tř. VÍTĚZŮ        POLLY z Jezerního království V2, res. CAC

Nar.:21.5.2015 CMKU/CKC 14418/15  O:                                                                FARANEL Prokopská hvězda     M:         BARBARA z Jezerního království

Majitel:    Iva NOVOTNÁ,                           HRADEC KRÁLOVÉ

Výborná fena s mírně volnějším hřbetem, výborný pohyb, kvalitní zasrstění, výborné předvedení.

119 FENY       TR  tř. ŠTĚŇAT       COLETTE von der Hohenzollern feste VN2

Nar.:12.5.2017 nedodáno z PK         O:                                                                JUSTE UNE ILLUSION de Domaine de Machri.          M:     INDIRA von der Hohenzollern feste

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Mladá velmi pěkná fena, v tělesném vývoji, s velmi pěknou stavbou těla, pěkným pohybem a předvedením. Srst odpovídá věku.

120 FENY       TR  tř. ŠTĚŇAT       YESSICA Králův španěl VN1

Nar.: 2.5.2017  CMKU/CKC 15398/17  O:                                                                CHEROKEE Magnolia PassCo     M:         OLIVIA Králův španěl

Majitel:    Emma MICHALOVÁ,                     PRAHA 9

Mladá velmi pěkná fena, v tělesném vývoji. Velmi pěkná stavba těla, pěkný pohyb a předvedení, srst odpovídá věku.

121 FENY       TR  tř. MLADÝCH    GRAZIELLA Tricyrtis XXX

Nar.:12.9.2016 CMKU/CKC 15123/16  O:                                                                Royal Times DARLINGTON        M:         LADY JANE Spanilá věž

Majitel:    Marie VLAHOVÁ,                        ÚPICE

—nedostavil se—

122 FENY       TR  tř. MLADÝCH    MATTHIOLA Prokopská hvězda V1,—

Nar.:19.12.2016CMKU/CKC 15249/16  O:                                                                CHAPLIN Prokopská hvězda      M:         DABOIA Prokopská hvězda

Majitel:    Hana KOŠŤÁLOVÁ,                     STŘÍBRNÁ SKALICE

Mladá fena v tělesném vývoji, standardní kostra a celková stavba těla. Osrstění odpovídá věku, velmi dobré předvedení i pohyb.

123 FENY       TR  tř. MLADÝCH    ROSARIA Merlin Bohemia V2

Nar.:13.9.2016 CMKU/CKC 15097/16  O:                                                                Royal Times DARLINGTON        M:         MARSEY Merlin Bohemia

Majitel:    Miloslava PAVELKOVÁ,                NOVÝ JÁCHYMOV

Mladá fena v tělesném vývoji, velmi dobře předvedena. Silnější kostra, dobře modelovaná hlava, mírně klenutá bedra, mírně sbíhavý pohyb pánevních

končetin. Kvalitní osrstění.

124 FENY       TR  tř. MLADÝCH    VIRGINIE JOHANA z Usedlosti Újezdec V3

Nar.:26.12.2016CMKU/CKC 15259/16  O:                                                                ANTHONY VIGO z Usedlosti Újezdec       M:     JOHANKA FLORENCIE z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jána JENDŘEJČÍKOVÁ,                 HŘEBEČ

Mladá fena v tělesném vývoji se silnější kostrou. Delší horní linie, kde jsou mírně klenutá bedra.

Srst odpovídá věku, velmi dobrý pohyb i předvedení.

125 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    ANDĚLKA AURI z Panství Lomnice V1,—

Nar.:20.6.2016 CMKU/CKC 14956/16  O:                                                                WONDERFUL TOY Scarlett team M:         THEA z Pantví Lomnice

Majitel:    Iva NOVOTNÁ,                           HRADEC KRÁLOVÉ

Dobře předvedená fena se silnější kostrou, výborná stavba těla odpovídá věku tak, jako osrstění. Velmi dobré předvedení.

126 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    GENNA Cavalier Prague V2

Nar.:16.2.2016 CMKU/CKC 14818/16  O:                                                                Rosebury HERMES     M:         ARNIKA z Údolí kavalírů

Majitel:    MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,               PRAHA 2

Standardní fena se silnější kostrou, horní linie s mírně klenutými bedry při pohybu. Níže nasazený ocas.

Osrstění odpovídá věku.

127 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    QUEEN HAPPY BELLE od Jihlavské brány VD3

Nar.:21.4.2016 CMKU/CKC 14870/16  O:                                                                YANKEE TERNO z Kamilkové zahrady      M:         HEARTS BABY BELLE od Jihlavské brány

Majitel:    MACKOVI,                                STONAŘOV

Standardní fenečka s velmi dobrým pohybem, dobře utvářenou hlavou. Mírně klenutá v horní linii. Též přední fronta je nevýrazná tak, jako

osrstění. Velmi dobré předvedení.

128 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   ELISABETH Cavalier Prague XXX

Nar.: 8.1.2015  CMKU/CKC 14182/15/ O:                                                                OSCAR WILDWE z Usedlosti Újezdec       M:         ARNIKA z Údolí kavalírů

Majitel:    Ing. Helena ZVONÍČKOVÁ,             PRAHA 4

—nedostavil se—

129 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   CHERRY Krásná louka V2, res. CAC

Nar.:27.6.2014 CMKU/CKC 13926/14/ O:                                                                Lorphil LIGHT MY FIRE M:         HEURÉKA SIRI Biely démon

Majitel:    Vladimíra JALŮVKOVÁ,                MNÍŠEK pod BRDY

Dobře předvedená fena, silná kostra, výborná přední fronta, mírně přestavená horní linie. Níže nasazený ocas, bohaté osrstění. Velmi dobré

předvedení.

130 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   CHLOE Magnolia PassCo V1, CAC

Nar.: 1.6.2015  CMKU/CKC 14644-15/ O:                                                                LAMBERT Love Me     M:         MÉDEA od Ptačí skály

Majitel:    Daniela Barbora JUGASOVÁ,          VESELÍ n. MORAVOU

Výborná fena s výborným pohybem a předvedením, výborná stavba těla, bohaté osrstění, prostorný pohyb.

131 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   PENNY z Jezerního království V3

Nar.:21.5.2015 CMKU/CKC 14417/15  O:                                                                FARANEL Prokopská hvězda     M:         BARBARA  Jezerního království

Majitel:    Radka ŽITNÍKOVÁ,                      BŘEZNO

Standardní fena s velmi dobrým předvedením i pohybem. Silná kostra, viditelně klenutá bedra, bohaté osrstění.

132 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   TITISIOWA VIRIDIANA Ufna Morda XXX

Nar.:17.10.2015CMKU/CKC 14732-15/O: TO JA SAM Ufna Morda                                   M: TITICA Aldaha Gold

Majitel:    Dana TOŠENOVJANOVÁ,              OSTRAVA

—nedostavil se—

133 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        CARRIE Charles Garden V1, CAC, VB

Nar.:11.10.2014CMKU/CKC 14075/14/O: Turretbank TRIBERRY                                      M: Stonehill’s X-ELLENT BELLE OF BALL

Majitel:    Mgr. Lucie MELICHAROVÁ,            MILÍN

Výborná fena, výborně předvedena s prostorným a elegantním pohybem. Kvalitní a výborná srst.

134 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        CHIKICHAKA Prokopská hvězda V2, res. CAC

Nar.: 9.3.2015  CMKU/CKC 14275/15  O:                                                                STONEPIT Make It Happen         M:         GOYA Prokopská hvězda

Majitel:    H. NOVÁKOVÁ+Julia SOUKUP,        PRAHA 5

Výborná fena s výborným předvedením, výborná celková stavba těla, kvalitní srst, těžkopádnější pohyb.

135 FENY       TR  tř. VETERÁNŮ   CATHERINE Charle’s Angels XXX

Nar.:26.1.2005 CMKU/CKC 8204/05   O:                                                                DAFFY Bohemia Benov            M:         FAWI z Hradu Špilberk

Majitel:    Pavlína LAVIČKOVÁ,                    PRAHA 10

—nedostavil se—