Výsledky Klubové výstavy kavalírů a kingů 2018-III

Třetí klubová výstava v roce 2018 se konala 21. října 2018 ve Wellness hotelu STEP v Praze 8. V 1. kruhu posuzovala paní Heather Lamont (UK) všechny kingy a kavalíry – psy, posudky zapisovala slečna Andrea Malcová. V 2. kruhu posuzoval pan Robert Lamont kavalíry – feny, zapisovala slečna Lucie Malcová. Korektury výsledků provedla paní Jiřina Severová, překlad textů posudků Ing. Zdeněk Stehlík. Jazykovou korekturu, úpravu  formátu dat pro web, fotografie a generování fotogalerie provedl Ing. Zdeněk  Stehlík.

 

Níže na stránce jsou uvedeny výsledky s posudky k prohlížení na webu, můžete si je stáhnout také ve formátu PDF přes následující link: POVCT18C

 

Fotogalerie z výstavy je k prohlédnutí zde: Galerie 2018-III

 

 

VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2018-III, hotel STEP, 21. 10. 2018, s posudky.

 

Význam zkratek:

VN=velmi nadějný, N=nadějný, V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy, VB=nejlepší v barvě,

NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena do NMP/F=nejlepší mladý pes/fena NV=nejlepší veterán,

CAJC=čekatel šampióna mladých, CAC=čekatel Českého šampióna, BOJ-nejlepší mladý jedinec

BOB=Vítěz plemene, BOS=Vítěz opačného pohlaví VKV= Vítěz Klubové výstavy, BIS= Nejlepší pes výstavy

____________________________________________________________________

 

1 KING      PSI          BT  tř. MLADÝCH    Marsward MAGIC MOMENTS V1, CAJC, BOJ

Nar.:11.8.2017 ČLP/KCS 1545          O:                                                                Marsward MASTERPIECE CLASSIC         M:     Marsward BLACK MAGIC WOMAN

Majitel:    Ivana HILDEBRANDOVÁ,               TUCHLOVICE

Very attractive BT with rich tan markings, lovely head, with good dome, and well set eyes, which were dark and round. Enough neck and shoulders, good body throughout, just requires more confidence in order to show off his attributes to advantage.

Velmi atraktivní BT s bohatými tříslovými znaky, nádherná hlava, s dobrou klenbou a dobře umístěnýma očima, která jsou tmavá a kulatá, dostatečně (dlouhý) krk a lopatka, celkově dobré tělo, nyní potřebuje více sebedůvěry, aby se pochlubil s výhodou svými vlastnostmi.

2 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   MERMOZ des Rochers d’Agerna V1, CAC, VB

Nar.:22.5.2016 CMKU/KCS 1499-17/1 O:                                                                CAMBRIDGE de la Bacska         M:         Just a Dream Dite JUSTINE

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

Well marked BH, very signed in every way, good neck and shoulders, would like more const. body, good turned stifle, moved and showed very well, nice head, with well set ears, good eyes and strong chin, quality coat.

Dobře vybarvený BH, hodně znakovaný ze všech stran, dobrý krk a lopatky, raději bych měla lépe stavěné tělo, dobré zaúhlení zadních končetin, pohyboval a předváděl se velmi dobře, pěkná hlava, dobře nasazené uši, dobré oči a mohutná brada, kvalitní srst.

3 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   QUENTIN od Čitunky XXX

Nar.: 4.9.2016  CMKU/KCS 1452/16   O:                                                                Bonitos Companeros DELUXE MANGOLD  M:         CONNI od Čitunky

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

Nebyl

4 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        HENRY PEPÍNO Fapella Gray V1, CAC, VB, VKV, BOB

Nar.:30.7.2012 CMKU/KCS 1167/12   O:                                                                PEPÍNO Karaj M:         QUENNY DEISY Fapella Gray

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

Top quality RU, beatiful head, with good dome and well set ears, round dark eyes, strong chin, well laid back shoulders, leveled topline, excellent rear guarters, just wished he moved with more confidence to show off his wonderfull atributes, shown in beautiful coat and condition.

RU špičkové kvality, krásná hlava, s dobrou klenbou a dobře nasazenýma ušima, kulaté tmavé oči, silná čelist (brada), dobře dozadu položené lopatky, rovná horní linie, výborné zadní partie, jen by bylo žádoucí aby se pohyboval s větší jistotou a mohl předvést svoje báječné vlastnosti, předveden v krásné srsti a kondici.

5 PSI          RU  tř. VETERÁNŮ   Bonitos Companeros DELUXE DELIKATO V1, NPV, BOV

Nar.:22.8.2010 CMKU/CKC 1067-11/1 O:                                                                Verum Gaudium LUDWIG          M:         Castle od Roses INSPIRATION

Majitel:    Hana ŠAŠKOVÁ,                        JEVÍČKO

Top quality, 8 years old RU, beautiful head, with correct dome, ear placement and strong underjaw, good neck, shoulders, topline and rear angulation, moved and shown to advantage , enjoying his day.

Špičková kvalita, 8-letý RU, krásná hlava, s korektní klenbou, umístěním uší a silnou dolní čelistí, dobrý krk, lopatky, horní linie a zadní úhlení, pohyboval a předváděl se s výhodou, užívá si svůj den.

6 PSI          RU  tř. VETERÁNŮ   JOLIOT z Valldemose V2

Nar.:25.2.2008 CMKU/KCS 863/08     O:                                                                AMADEE de la Bacska M:         BABETKA z Vesničky u hranic

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

RU in amazing condition, defying his 11 years of age, lovely rich in colour, good head, altought ear placement could be better, good neck, shoulders, topline , backhead and a lively wagging tail, thoroughly enjoying his day out, commanding attention.

RU v báječné kondici, vzpírá se svým 11-ti rokům věku, nádherně výrazná barva, dobrá hlava, ačkoliv umístění uší by mohlo být lepší, dobrý krk, lopatky, horní linie, zátylek (?) a živě se pohybující ocas, zcela si užívá svůj den, pozorně poslouchá.

7 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   MARTY od Čitunky XXX

Nar.: 1.6.2015  CMKU/KCS 1355/15   O:                                                                PADDY z Cerekvické stráně      M:         ENNIE od Čitunky

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

Nebyl

8 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   HENRIETTA TWEE z Valldemose V1, CAC, VB, VKV, BOS

Nar.:24.7.2015 CMKU/KCS 1380/15   O:                                                                BALTHAZAR de l’Epine á Miel    M:         BRILLIANT GIRL z Valldemose

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

Well marked richly coloured BH, very feminine and correct size and substance, pretty head with dark eyes and good op., ears placement could be slightly better, excellent neck, shoudlers, topline, rear, she moved to her advantage showing off herattributes.

Dobře znakovaná bohatě vybarvená BH, velmi fenčí a správná velikost a substance, krásná hlava s tmavýma očima a dobré op.(???), umístění uší by mohlo být trochu lepší, výborný krk, lopatky, horní linie, záď, pohyb je její výhodou a ukazuje její přednosti.

9 FENY       BH  tř. VETERÁNŮ   EDITH z Valldemose V1

Nar.:15.10.2005CMKU/KCS 692/05/06 O:                                                                DANDY Milpos           M:         BERENICA Milpos

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

13 yo BH, with lovely head, complete with lozenge, strong underjaw, good ear placement, altough her eyes are not showing her age! well constructed but carrying a lot weight on her stomach, coat especially on legs are stained, but i forgive her because of her age.

13-ti letá BH, s nádhernou hlavou, doplněnou skvrnkou, silná dolní čelist, správná poloha uší, ačkoliv její oči neukazují na její věk,je dobře stavěná, ale nese velkou váhu svého břicha, srst zvláště na nohách je znečištěná, ale odpouštím jí s ohledem na její věk.

10 FENY       RU  tř. DOROSTU    BERNARDINE Milpos VN1, NFŠ, BOP

Nar.:11.4.2018 ČLP/KCS 1548/18      O:                                                                HELIOS de la Cote Chaude        M:         HOLLY QUEENY Fapella Gray

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

Very attractive RU baby, with gorgeous head, large dark round eyes, showing a little white on the eyes, excellent ear placement, strong underjaw, good neck, shoulders, topline, excellent turn of stifle altough a little long, very typical and good looking.

Velmi atraktivní RU bejby, s úžasnou hlavou, velké tmavé kulaté oči, v očích ukazuje trochu bělmo, výborné umístění ucha, silná dolní čelist, dobrý krk, lopatky, horní linie, výborné zaúhlení zadních končetin, ačkolivje poněkud dlouhá, velmi typická a dobře vypadající.

11 FENY       TR  tř. VETERÁNŮ   MYSTERY z Valldemose V1, NFV

Nar.:24.11.2008CMKU/KCS 896/08/10 O:                                                                BONSAI des Vercheres de Montdidier      M:         Smokey Valley’s KRISTINA

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

Well marked very feminine TR, of correct size and substance, good body, which was well angulated troughout, super personality, with ever-wagging tail, well laid shoulders, good turned flat end, she drove her way on the ring, head is okay, with good dark round eyes and upturn muzzle , defying her age of 13 years.

Dobře vybarvená velmi fenčí TR, korektní velikosti a substance, dobré tělo, které má celkově dobré úhlení, super osobnost, se vždy se vrtícím ocasem, dobře položené lopatky, dobře položená plochá záď, řídila si svou cestu kruhem, hlava je ok, s dobrýma tmavýma kulatýma očima a nahoru otočeným čenichem, vzpírajíc se věku 13-ti let.  .

12 KAVALÍR PSI          BT  tř. DOROSTU    BADDY MURPHY Mi-Ja-Kra N1

Nar.:18.2.2018 CMKU/CKC 15871/18  O:                                                                WILLIAM SHAKESPEARE Bonimo            M:         ABBY BENNETT Jollynea’s

Majitel:    Eva JELÍNKOVÁ,                         PRAHA 9

BT with rich tan markings, good head, with round dark eyes, undershot mouth, enough neck, lurches his back on the move, rather long in hock, nice temperament, with good coat and wagging tail.

BT s výrazným tříslovým pálením, dobrá hlava, s kulatýma tmavýma očima, předkus, dostatečný krk, v pohybu se mu kymácí hřbet, poněkud dlouhá hlezna, pěkný temperament, s dobrou srstí a vrtícím se ocasem.

13 PSI          BT  tř. DOROSTU    BONNY WITCH Mi-Ja.Kra N2

Nar.:18.2.2018 CMKU/CKC 15873/18  O:                                                                WILLIAM SHAKESPEARE Bonimo            M:         ABBY BENNETT Jollynea’s

Majitel:    Jana RUBEŠOVÁ,                       PRAHA 7

Nice head with rich tan markings, good dark eyes, undershot mouth, enough neck, lurches his back on the move, tail is too low set, he moves close behind, raising his tail too high, lovely temperament and condition.

Pěkná hlava s bohatým pálením, dobré tmavé oči, předkus, dostatečný krk, v pohybu se mu kymácí hřbet, ocas je příliš nízko nasazen, vzadu v pohybu úzký chod, zvedá příliš vysoko ocas, báječný temperament a kondice.

14 PSI          BT  tř. MLADÝCH    NORRINGTON JAMES Moravia Eden V2

Nar.:15.6.2017 CMKU/CKC 15529/17  O:                                                                Turretbank GO FOR GOLD        M:         Rabymar ROSALIND

Majitel:    Libuše KRISTOVÁ,                      KUNOVICE

BT shown in good condition, lovely masculine head, with dark round eyes, and soft expresion, good neck and shoulders, level topline, well turned stifles, wagging tail, just a little bit up to size for me, excellent temperament moved and showed well .

BT předvedený v dobré kondici, nádherná samčí hlava s tmavýma kulatýma očima a něžným výrazem, dobrý krk a lopatky, rovná horní linie, dobře zaúhlené zadní, vrtí ocasem, pro mne je teď trochu velký, výborný temperament, pohyboval a předváděl se dobře.

15 PSI          BT  tř. MLADÝCH    VOLTAIRE z Vrchu králů V1, CAJC

Nar.:14.1.2018 CMKU/CKC 15822/18  O:                                                                Turretbank TRIBERRY  M:         OOH LALA z Vrchu králů

Majitel:    Daniela FIALOVÁ,                       BŘEZNO

Attractive BT with rich tan markings, good size but he must not grow anymore, attractive head with flat skull, dark round eyes, very attentive to his handler, good front, level topline, good rear, excellent temperament, moved and showed well.

Atraktivní BT s bohatým pálením, dobrá velikost, ale neměl by už dál růst, atraktivní hlava s plochým temenem, tmavé kulaté oči, velmi pozorný k předvádějícímu, dobrý vpředu, rovná horní linie, dobrý zadek, výborný temperament, pohyboval a předváděl se dobře.

16 PSI          BT  tř. MEZITŘÍDA    ASCOT ANTHONY z Usedlosti Újezdec V1, CAC

Nar.:24.6.2017 CMKU/CKC 15492/17  O:                                                                ANTHONY VIGO z Usedlosti Újezdec       M:         ADÉLKA GINETT z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Martin SLÁDEK,                          POSTŘELMOV

BT in super coat nad condition, very rich tan, lovely head with dark eyes and flat skull, good neck, shoulders, level topline, turned stifle, not cooperative with his owner so well today but he does have attributes to be proud of, excellent temperament.

BT v super srsti a kondici, velmi bohaté pálení, nádherná hlava s tmavýma očima a plochou lebkou, dobrý krk, lopatky, rovná horní linie, zaúhlení kolen, dnes nespolupracuje dobře se svým majitelem, ale má vlastnosti, na které může být pyšný, výborný temperament.

17 PSI          BT  tř. MEZITŘÍDA    CIPÍSEK AURI z Lomnice V2, res. CAC

Nar.:24.2.2017 CMKU/CKC 15355/17  O:                                                                IAN DANIEL Minowara M:         RAYA z Panství Lomnice

Majitel:    Helena MAJERNÍKOVÁ,                 LOMNICE

Strong masculine BT, with attractive head, large dark eyes, moved and showed really well, good front, level topline, well turned rear, altough tail a little low set off, coat a little wavy today, excellent temperament, nice dog.

Silný samčí BT s atraktivní hlavou, velkýma tmavýma očima, pohyboval a předváděl se skutečně pěkně, dobrý předek, rovná horní linie, dobře zaúhlen vzadu, i když ocas je nasazen trochu níže, srst je dnes trochu vlnitá, výborný temperament, pěkný pes.

18 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   APOLLO ze Starého dvora VD2

Nar.:25.10.2016CMKU/CKC 15158/16  O:                                                                HARRY POTTER Krásná louka    M:         CHERRY Krásná louka

Majitel:    Dagmar STÝBLOVÁ,                    CHOMUTOV

Masculine BT, very good coat nad condition, lovely masculine head with dark eyes and rich tan markings, very nice neck and shoulders, level topline, overall construction just too big for the standard and carried his tail a little high today, excellent temperament.

Samčí BT, velmi dobrá srst a kondice, nádherná samčí hlava s tmavýma očima a bohatými tříslovými znaky, velmi pěkný krk a lopatky, rovná horní linie, celková konstrukce je s ohledem na standard nyní příliš velká a nese dnes svůj ocas trochu vysoko, výborný temperament.

19 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   ARRIANNA’S SCOUT of Timodie V1,—

Nar.:20.7.2016 CMKU/CKC 15037/16  O:                                                                ARTUR Koblížek         M:         Timond’s DIAMONDS ARE FOREVER

Majitel:    Jana HOVORKOVÁ,                     KARLOVY VARY

BT in good coat and condition, very stylish, nice masculine head with large round dark eyes, nice expression, well made troughout, he moved and showed with style but unfortunately carried his tail too high.

BT v dobré srsti a kondici, velmi elegantní, pěkná samčí hlava s velkýma a kulatýma očima, pěkný výraz, celkově dobře vyvinutý, pohyboval a předváděl se se stylem, ale bohužel nesl svůj ocas příliš vysoko.

20 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   BOLESLAV AURI z Panství Lomnice VD3

Nar.:18.1.2017 CMKU/CKC 15307/17  O:                                                                A-RUBENS Rubínový květ         M:         RORRY z Panství Lomnice

Majitel:    Helena MAJERNÍKOVÁ,                 LOMNICE

Masculine BT, shown in superb coat, which was long and silky, masculine head of large dark eyes, well enough constructed

troughout, but he did not drive around the ring, nor showed himself to advantage, looked well on the stand, but a size too big for me.

Samčí BT, předveden ve skvostné srsti, která byla dlouhá a hedvábná, samčí hlava a velké tmavé oči, celkově dostatečně dobře konstruovaný, ale neběhal kolem kruhu, ani nepředváděl svoje přednosti, vypadal dobře ve stoje, ale velikost je pro mne moc velká.

21 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        LADIES NIGHT du Jardin de Claire V1, CAC, VB, VKV, BOS

Nar.:18.9.2015 CMKU/CKC 14740-15/ O:                                                                IMPULSE du jardin de Claire       M:         JAYA du Jardin de Claire

Majitel:    Zuzana GLADIŠOVÁ,                   STAŘÍČ

Beautiful BT from the top drawer, absolutely top quality, gorgeous head, with rich tan,  large dark eyes, soft expression, good neck, well laid shoulders, level topline, well angulated rear, shown in beautiful coat and condition, he moved with a plomb, always attentive to the handler, a boy I could take home, but please do not trim his feet it spoils the overall look.

Nádherný BT z horního šuplíku, absolutně špičková kvalita, skvělá hlava s bohatým pálením, velké tmavé oči, něžný výraz, dobrý krk, dobře položené lopatky, rovná horní linie, dobře zaúhlený vzadu, předveden v krásné srsti a kondici, pohyboval se s plombou ?(pozn. překl. : asi mělo být “with a pomp”, tj. s okázalostí), vždy pozorný k předvádějící, kluk, kterého bych si mohla vzít domů, ale prosím netrimujte mu tlapky, ruší to celkový vzhled.

22 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        Melrose SMARTY V2,—

Nar.: 1.9.2015  CMKU/CKC 14879-16/ O:                                                                Harana ALFIE BOE      M:         Bonitos Companeros MARLENE DIETRICH

Majitel:    Dana VYKOUKALOVÁ,                 VYSOKÉ MÝTO

Quality BT, he was just up to size for me , strong masculine head, with lovely dark eyes, teeth level, excellent neck, front, shoulders, topline, well turned stifle, showed and moved okay.

Kvalitní BT, byl pro mne příliš veliký, silná samčí hlava s nádhernýma tmavýma očima, skus klešťový, výborný krk, předek, lopatky, horní linie, dobré úhlení zadních, předveden a pohyboval se ok.

23 PSI          BT  tř. VETERÁNŮ   EMANUEL BLACK z Dvorů Stanislavic V1

Nar.:17.12.2009CMKU/CKC 11292/09/ O:                                                                Rebhann RAYMOND   M:         U TWO UNIE EVE z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jiřina RAŠKOVÁ,                        KOPŘIVNICE

Very nice , 9 years, attractive head with large dark eyes, good dentition, excellent neck and shoulders, level topline, good rear, lovely gentle temperament, moved and showed very well, coat is still silky and long with just a few curls which come with age.

Velmi pěkný, 9-ti letý, atraktivní hlava s velkýma tamavýma očima, dobré zuby, výborný krk a lopatky, rovná horní linie, dobrý vzadu, nádherný něžný temperament, pohyboval a předváděl se velmi dobře, srst je ještě hedvábná a dlouhá nyní trochu zvlněná, což přichází s věkem.

24 PSI          BH  tř. ŠTĚŇAT       FRANCOIS VILLON z Usedlosti Újezdec N3

Nar.: 1.6.2018  CMKU/CKC 16050/18  O:                                                                CONOR z Malého majera          M:         EMMA FIDWOR z Císařského mlýna

Majitel:    Martin SLÁDEK,                          POSTŘELMOV

Well marked BH, complete with lozenge, rich colouring, nice enough head, altough its spoiled by too many freckles, nice neck and shoulders, dificult to assess his rear and movement , as he needs some more ringtraining, but this can be improved, nice size and temperament.

Pěkně znakovaný BH, kompletní se skvrnkou na temeni, bohaté vybarvení, dostatečně pěkná hlava, ačkoliv je pokažena příliš velkým množstvím skvrn, pěkný krk a lopatky, je obtížné posoudit jeho zadní partie a pohyb, protože ještě potřebuje více trénovat v kruhu, ale to by se mělo zlepšit, pěkná velikost a temperament.

25 PSI          BH  tř. ŠTĚŇAT       LOVE ME TENDER Canis Satelles VN1, NPŠ

Nar.:30.5.2018 PKR.IX-7915            O:                                                                MERLIN Canis Satelles M:         Kinvaar THE LOOK OF LOVE

Majitel:    Božena GRZESIK,                       PL, WODZISLAW SLASKI

RIchly marked BH, of excellent quality, nice head, dark eyes, super black nose pigmentation, good neck and shoulders, topline and rear angulation, quality coat comming through, moved and showed expertly, excellent temperament.

Bohatě znakovaný BH prvotřídní kvality, pěkná hlava, tmavé oči, super černá pigmentace nosu, dobrý krk  a lopatky, horní linie a zadní úhlení, kvalitní srst teprve přichází, pohyboval se a předveden expertně, výborný temperament.

26 PSI          BH  tř. ŠTĚŇAT       Onitsha’s ORPHÉE VN2

Nar.: 7.5.2018  vyžádáno               O:                                                                Let it Be Style ORGANDI           M:         Onitsha’s MISS FINE

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                 VINAŘICE

Well marked BH of rich chestnut colouring, nice head, but I would prefer bigger eyes, and nose could be darker, very nice outline, with elegant neck, level topline and well turned stifles, moved and showed very well.

Dobře znakovaný BH s bohatým kaštanovým vybarvením, pěkná hlava, ale já preferuji větší oči a nos by mohl být tmavší, velmi pěkný vzhled, s elegantním krkem, rovná horní linie a dobře zaúhlené zadní končetiny, pohyboval a předváděl se velmi dobře.

27 PSI          BH  tř. DOROSTU    MATÚŠ Chilli koliba VN1, NPD, BOP

Nar.: 7.4.2018  CMKU/CKC 16102-18/ O:                                                                RIVERDALE of an Excellent Choice          M:     DELICATESSA Chilli Koliba

Majitel:    Hana ŠAŠKOVÁ,                        JEVÍČKO

Very smart richly marked puppy , who looked excellent as he moved around the ring, quite a strong head for one so young, good dark eyes and nose pigmentation, would like a little more lenght in muzzle, his body is exceptional, with good angulation and conformation troughout, moved with a plomb (asi pomp), excellent temperament.

Velmi bystré, bohatě znakované štěně, které výborně vypadalo, jak se pohybovalo dokola kruhem, poněkud mohutná hlava pro někoho tak mladého, dobré tmavé oči a pigmentace nosu, ráda bych měla trochu delší čenich, jeho tělo je výjimečné, s dobrým zaúhlením a celkovou stavbou, pohyboval se pyšně, výborný temperament.

28 PSI          BH  tř. MLADÝCH    Castleville HABAKUK V2

Nar.:25.12.2017VDH-CCD 7220/17     O:                                                                HOT TODDY of Excellent Choice M:         Castleville BRITTANY

Majitel:    Karolina SLAWINSKA,                  PL, SWIDNIK

Very stylish richly marked BH, who commands attention on the stand, beautifully constructed troughout, large neck, well laid shoulder, level topline, angulated rear, nice eyes , would prefer a fuller muzzle for softer expression, beautifully presented in excellent coat, just too aprehensive today, which was a shame, attracted from an overall top quality dog.

Velmi elegantní, bohatě znakovaný BH, který budí pozornost ve stoje, nádherně celkově stavěný, velký krk, dobře položená lopatky, rovná horní linie, zaúhlení vzadu,pěkné oči, preferovala bych plnější čenich pro jemnější výraz, krásně předveden ve výborné srsti, dnes právě příliš ustrašený, což byla ostuda, přitažlivý pes pro svou celkovou kvalitu.

29 PSI          BH  tř. MLADÝCH    OFICÍR Prokopská hvězda V1, CAJC, NMP

Nar.:15.10.2017CMKU/CKC 15677/17  O:                                                                Orchard Hill JUST ENOUGH CASH           M:     FANTASTICA Prokopská hvězda

Majitel:    Eva KUBÁTOVÁ,                        BORŠOV nad VLTAVOU

Very well marked BH, shown in beautiful coat and condition, lovely head, with large dark lustrous eyes , good dark nose pigmentation, glamorous coat, well laid back shoulders, leveled topline, good backend , a little bit proud of his tail at times today

Velmi dobře znakovaný BH, předveden v krásné srsti a kondici, nádherná hlava, s velkýma tmavýma zářícíma očima, dobrá pigmentace nosu, oslnivá srst, dobře nazad položené lopatky, rovná horní linie, dobrá záď, dnes je chvílemi trochu hrdý na svůj ocas.

30 PSI          BH  tř. MLADÝCH    QASHQAI Prokopská hvězda V3

Nar.:30.12.2017CMKU/CKC 15768/17  O:                                                                Orchard Hill JUST ENOUGH CASH           M:     CHIKICHAKA Prokopská hvězda

Majitel:    Věra REJFKOVÁ,                        HEŘMANŮV MĚSTEC

Very well marked, boy shown in excellent coat and condition, with perfect size, bone and substance, attractive head altough a little short in muzzle, nice eyes, little rosette on his forehead, excellent temperament, moved and showed well.

Velmi dobře znakovaný, kluk je předveden ve výborné srsti a kondici, s perfektní velikostí, kostrou a substancí, atraktivní hlava, ačkoliv je trochu krátká v čenichu, pěkné oči, malá růžice na líci, výborný temperament, pohyboval a předváděl se dobře.

31 PSI          BH  tř. MLADÝCH    RIVERO XIRI Spanilá věž VD4

Nar.:21.1.2018 CMKU/CKC 15814/18  O:                                                                XIVERRE TINI Biely démon         M:         NIOBE Spanilá věž

Majitel:    Lucie ZAHÁLKOVÁ,                    MILOVICE

Well marked BH, just 9 months old, moved and showed well for his age, nice enough head, good neck and shoulders, a little proud of his tail at times, a bit out of the place with the older dogs but he has potential.

Dobře znakovaný BH, právě 9-ti měsíční, pohyboval a předváděl se na svůj věk dobře, dost pěkná hlava, dobrý krk a lopatky, chvílemi je trochu pyšný na svůj ocas, trochu mimo ve srovnání s ostatními psy, ale má potenciál.

32 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    Bonitos Companeros ADIOS V2, res. CAC

Nar.: 8.3.2017  CMKU/CKC 15577-17/ O:                                                                Bonitos Companeros EVERLASTING DREAM          M:     Bonitos Companeros CLEOPATRA OF PINE CRE

Majitel:    MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,               PRAHA 2

Very stylish richly marked BH, whos just up to size, nice head , with dark eyes and good nose pigmentation, I hope he doesnt become any stronger, awesome body with good neck, well laid shoulders, good topline, ribs, well angulated rear, showed and moved beautifully, showed in very good condition.

Velmi elegantní bohatě znakovaný BH, který je teď moc velký, pěkná hlava s tmavýma očima a dobrou pigmentací nosu, doufám, že už nezesílí, hezké tělo s dobrým krkem, dobře položené lopatky, dobrá horní linie, žebra, dobře zaúhlený vzadu, předváděl a pohyboval se krásně, předveden ve velmi dobré kondici.

33 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    HAGRID Obludárium VD3

Nar.:29.10.2016CMKU/CKC 15167/16  O:                                                                FLAVIO GOLD od Zlatého Roxe  M:         ALŽBĚTA Obludárium

Majitel:    RNDr. Zdeňka MATOUŠKOVÁ,        BRNO

Very well marked BH, very nice outline, good neck, leveled topline, well turned hindquarters, showed and moved very well, a little plain in head, could have more cushioning on muzzle, up to size, nice temperament.

Velmi dobře znakovaný BH, velmi pěkný vzhled, dobrý krk, rovná horní linie, dobře zaúhlené zadní partie, předváděl a pohyboval se velmi dobře, trochu nehezká hlava, mohl by mít více vyplněný čenich, velký, pěkný temperament.

34 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    JUDE LAW z Wiolinowej Doliny V1, CAC, VB

Nar.:21.1.2017 CMKU/CKC 15498-17/ O:                                                                Lovetrac SUPERMAN   M:         HILARY SWANJK z Wiolinowej Doliny

Majitel:    Vladimíra JALŮVKOVÁ,                MNÍŠEK pod BRDY

Very stylish well broken BH, shown in excellent coat and condition, nice head, with dark eyes, a little short in muzzle, good neck and shoulders, topline and rear angulation, excellent size and substance, showed and moved very well.

Velmi elegantní dobře vybarvený BH, předveden ve výborné srsti a kondici, pěkná hlava s tmavýma očima, trochu krátký čenich, dobrý krk a lopatky, horní linie a zadní úhlení, výborná velikost a substance, předveden a pohyboval se velmi dobře.

35 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    WINDSOR OSCAR z Usedlosti Újezdec VD4

Nar.:11.2.2017 CMKU/CKC 15310/17/ O:                                                                LINCOLN OSCAR z Usedlosti Újezdec      M:         FLEUR ILLUSION z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Karel VOBORNÍK,                        PRAHA 11

Richly marked BH, good size, well enough constructed, although not keen to show of his atributes, nice head with dark eyes, but unfortunate markings on his face detract from his expression, moved ok, nice temperament.

Bohatě znakovaný BH, dobrá velikost, dosti dobře stavěný, ačkoliv není nadšený předvést svoje vlastnosti, pěkná hlava s tmavýma očima, ale nešťastné znaky na jeho tváři mu kazí jeho výraz, pohyboval se ok, pěkný temperament.

36 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   CELEBRANT Telperion V1, CAC

Nar.:27.7.2016 CMKU/CKC 15127/16/ O:                                                                TOMINO of Gillbrock    M:         JAMAICA REGGAE Silver Capricorn

Majitel:    Martina BARNÁŠOVÁ,                  DOMAŽLICE

Very stylish, well broken BH, long soaky coat, which has a few waves, lovely soft expression with round dark eyes, and dense black nose pigm., framed by long ears, well constructed, troughout he moved and showed beautifully, just up to size.

Velmi elegantní, dobře vybarvený BH, dlouhá vykoupaná ? srst, která má hodně vln, nádherně něžný výraz s kulatýma tmavýma očima, a hustý černý nosní pigment, rámující dlouhé uši, dobře stavěný, po celou dobu se nádherně pohyboval a předváděl, trochu velký.

37 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   DAVIDOFF Bonimo VD4

Nar.:12.5.2015 CMKU/CKC 14433/15/ O:                                                                Pascavale VALENTINO            M:         NICOLINA z Vrchu králů

Majitel:    Jolana BÁČOVÁ,                        BRANDÝSEK

Richly coloured well marked BH, with nice temperament, he moved and showed ok, nice enough head, although white rings on the eyes detract and he was rather apprehensive, I would like more neck, showed well in very good coat condition except for his ears.

Bohatě vybarvený dobře znakovaný BH, s pěkným temperamentem, pohyboval a předváděl se ok, dost pěkná hlava, ačkoliv to kazí bílé kroužky v očích a on byl poněkud bojácný, ráda bych, aby měl delší krk, předveden ve velmi dobré kondici srsti s výjimkou uší.

38 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   JUMPING JACK FLASH Chilli koliba V2, res. CAC

Nar.:29.4.2017 CMKU/CKC 15558-17/ O:                                                                Charalier DRESS TO THE NINES FOR CHARLES       M:     DELICATESSA Chilli Koliba

Majitel:    Hana ŠAŠKOVÁ,                        JEVÍČKO

Stylish richly marked BH, excellent coat condition, good bone but rather too big, nice head which shouldnt become any stronger, dark eyes and good nose pigmentation, he moved beautifully and showed expertly, good temperament.

Elegantní, bohatě znakovaný BH, výborná kondice srsti, dobrá kostra, ale poněkud příliš velký, pěkná hlava, která by neměla už být silnější, tmavé oči a dobrá pigmentace nosu, krásně se pohyboval a expertně předvádel, dobrý temperament.

39 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   TEXAS RANGER Silver Capricorn V3

Nar.: 4.7.2016  CMKU/CKC 15005/16  O:                                                                ICARE de la Tour d’Alicelia        M:         JERSEY LILY LANGTRY Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                 VINAŘICE

Richly marked BH, of excellent size and substance, very nice masculine head with flat skull, dark eyes and good nose pigmentation, good conformation and angulation, which she ? did not show to her ? advantage on the stand, but he moved really well , coat is a little wavy today, he was a little apprehensive, but he does have quality.

Bohatě znakovaný BH, výborná velikost substance, velmi pěkná samčí hlava s plochou lebkou, tmavé oči a dobrá nosní pigmentace, dobrý tvar a úhlení, které on (pozn. překl.: zřejmě omyl v zápisu – byl to on ne ona) nedokázal zúročit v postoji, ale pohyboval se skutečně dobře, srst je dnes trochu vlnitá, byl trochu bojácný, ale má kvalitu.

40 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        CRANE Naše radost VD2

Nar.: 2.8.2014  CMKU/CKC 14047/14/ O:                                                                PICCOLO MONTY z Usedlosti Újezdec      M:     CHEROKEE GLORY Silver Capricorn

Majitel:    Petra ZVAROVÁ,                        PŘEZLETICE

Well marked BH, enjoying his day out with excellent temperament, nice head with dark eyes, good nose pigmentation, ears lacking  feathering today, well constructed troughout, moved and showed really well, although he was a little too proud of his tail, a size too big.

Dobře znakovaný BH, užívá si svůj den s výborným temperamentem, pěkná hlava s tmavýma očima, dobrý nosní pigment, uši postrádají dnes závěsy, celkově dobře stavěný, pohyboval a předváděl se skutěčně dobře, ačkoliv byl trochu příliš hrdý na svůj ocas, příliš velká velikost.

41 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        KUBULA Prokopská hvězda V1, CAC

Nar.:31.3.2016 CMKU/CKC 14856/16/ O:                                                                Turretbank TRIBERRY  M:         GOYA Prokopská hvězda

Majitel:    Eva KUBÁTOVÁ,                        BORŠOV nad VLTAVOU

Very stylish richly marked BH, who commanded the ring, he had such presence, shown in amazing condition, with long well feathered ears framing his nice expression, a little mismark which didnt detract, such super conformation, which couldnt be faulted, we (when ?) he moved and showed beautifully, excellent temperament, just a size too big.

Velmi elegantní bohatě znakovaný BH, který opanoval kruh, měl takovou prezentaci, předveden v úžasné kondici, s dlouhýma ušima s dobrými závěsy rámujícími jeho pěkný výraz, malý nežádoucí znak, který neruší takovou super stavbu, která by ani nemohla být porušena, když se krásně pohyboval a předváděl, výborný temperament, jen je příliš velký.

42 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        WINSOME MR HANDSOME Azalea XXX

Nar.:31.5.2015 PKR.IX-70605           O:                                                                Brookhaven BELIEVE IT OR NOT M:         PALOMA BLANCA Azalea

Majitel:    Malgorzata JUSZCZYK,                 PL, KATOWICE

Nenastoupil.

43 PSI          BH  tř. VETERÁNŮ   BALTAZAR Azgard V1

Nar.: 5.9.2018  PKR-IX-57477          O:                                                                Bonitos Companeros CORETTE RUM        M:         LILLY OF THE VALLEY Azgard

Majitel:    Slawomir SLAWINSKI,                  PL, SWIDNIK

Very stylish richly marked BH, showing super coat and condition, with hardly a wave, masculine head, with huge dark round lustrous eyes, soft expression framed by long ears, so well constructed, he  moved great, excellent temperament , just a size too big.

Velmi elegantní bohatě znakovaný BH, předvádí super srst a kondici, stěží se vlnící, samčí hlava, s obrovskýma tmavýma kulatýma zářícíma očima, něžný výraz zarámovaný dlouhýma ušima, tak dobře stavěný, pohyboval se ohromně, výborný temperament, jen je příliš velký.

44 PSI          RU  tř. ŠTĚŇAT       BRIAN CORI Sweetheart from Lenti VN1

Nar.:29.5.2018 CMKU/CKC 16105/18  O:                                                                ELLECK ELI Biely démon           M:         CÁCORKA Kopidlenský kavalír

Majitel:    Jiřina RAŠKOVÁ,                        KOPŘIVNICE

Very stylish RU of rich chestnut colouring, well constructed and sound, he moved very happily around the ring, and showed like an expert, quality silky coat, dark eyes and nose pigmentation, but i  would like a shorter muzzle and more fill.

Velmi elegantní RU s bohatým kaštanovým zbarvením, dobře stavěný a pevný, pohyboval se velmi vesele dokola kruhem, a předváděl se jako expert, kvalitní hedvábná srst, tmavé oči a pigment nosu, ale přála bych si aby měl kratší čenich a více vyplněný.

45 PSI          RU  tř. DOROSTU    BOTISEN z Jezerního království VN2

Nar.:26.3.2018 CMKU/CKC 15941/18  O:                                                                Melrose SMARTY       M:         HELGA MAY z Jezerního království

Majitel:    Jana BUDKOVÁ,                         ČELÁKOVICE

Very happy outgoing RU, of nice shape, good neck, level topline, backend okay but doesnt drive with it the wa (way ?) I would like, head is a little plain, as hes too long in muzzle, but hopefully this will fill out, moved and showed okay , happy temperament.

Velmi šťastný společenský RU, krásného tvaru, dobrý krk, rovná horní linie, zadní v pořádku, ale nepohání  ho tak, jak bych chtěla, hlava je trochu nehezká, protože má příliš dlouhý čenich, ale doufejme, že se vyplní, pohyboval a předváděl se ok,

veselý temperament.

46 PSI                     RU tř. DOROSTU      GOLDEN GALLIANO vonm Starburg VN1

Nar.:12.3.2018 CMKU/CKC 15981/18  O:                                                                MISTER BOMBASTIC du Chateau Noblesse            M:     CORVETTE LA BORGHINI von Starburg

Majitel:    Jan+Alexandra ŠPAČKOVI,            SKALSKO

Quality puppy, who was not showing off his attributes to his advantage, gorgeous head, with dark eyes, dense nose pigmentation, perfect size and substance for his age, well constructed troughout, he moved ok and this will improve with experience.

Kvalitní štěně, které nepředvádí své vlastnosti pro získání výhody, oslnivá hlava, s tmavýma očima, hustá nosní pigmentace, perfektní velikost a substance na jeho věk, celkově dobře stavěný, pohyboval se dobře a bude se zlepšovat s praxí.

47 PSI          RU  tř. MEZITŘÍDA    MAVERICK ROYAUME des Cavaliers Valaisans V1, CAC, VB

Nar.: 7.1.2017  CMKU/CKC 15467-17/ O:                                                                IMPULSE du Jardin Claire          M:         I’M LADY BELLE des Cavaliers de Canine C

Majitel:    Ing. Olga ZÁLESKÁ,                     STŘEDOKLUKY

Very stylish richly coloured RU, in grooming (?) condition, such a windsom (blossom?) personality, beautiful head with dark round eyes and dense nose pigmentation, well laid back shoulders, level topline, well turned stifles which could be used to better advantage, excellent size and substance, with a lot of quality.

Velmi elegantní bohatě vybarvený RU, v upravené kondici, jaká vyzrálá (?) osobnost, krásná hlava s tmavýma kulatýma očima a hustou pigmentací nosu, dobře dozadu položené lopatky, rovná horní linie, dobře zaúhlená kolena, která by mohla být využita s větší výhodou, výborná velikost a substance, s velkou kvalitou.

48 PSI          RU  tř. OTEVŘENÁ   HORATIO CANE Charles Garden V2, res. CAC

Nar.:26.8.2016 CMKU/CKC 15046/16/ O:                                                                FARANEL Prokopská hvězda     M:         AISCHA GINETT z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Bc. Lucie MELICHAROVÁ,              MILÍN

RU of excellent size, correct bone and substance, lovely head, of dark eyes and good nose pigmentation, soft and gentle expression, well constructed throughout, I just wish he would show his attributes to advantage, coat a little wavy in places , but overall a quality dog.

RU výborné velikosti, správná kostra a substance, nádherná hlava, s tmavýma očima a dobrou nosní pigmentací, mírný a něžný výraz, celkově dobře stavěný, jen bych si přála, aby předváděl svoje vlastnosti  ke svému prospěchu, srst je místy trochu vlnitá, ale celkově kvalitní pes.

49 PSI          RU  tř. OTEVŘENÁ   JIMRAM ROMEO Gardyth XXX

Nar.:27.1.2016 CMKU/CKC 14831/16/ O:                                                                GIUSEPPE VERDI Gardyth         M:         BEATRIX VAN ORANJE Gardyth

Majitel:    Ing. Jiří BUREŠ,                           PRAHA 4

Nebyl

50 PSI          RU  tř. OTEVŘENÁ   KAI LEE z Dvorů Stanislavic XXX

Nar.: 7.3.2015  CMKU/CKC 14304/15/ O:                                                                Helandros BRANDON LEE         M:         EMMA RUTH z Dvorů Stanislavic

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Nebyl

51 PSI          RU  tř. OTEVŘENÁ   Lagiva BACK IN STYLE V1, CAC

Nar.: 1.2.2017  CMKU/CKC 15499-17/ O:                                                                Homesweet’s XTREME HEARTBREAKER   M:         ELAYNA STAR Lagiva

Majitel:    Vladimíra JALŮVKOVÁ,                MNÍŠEK pod BRDY

Richly coloured RU, lovely silky coat, and condition, lovely head, with huge dark lustrous eyes, kind expression, well constructed troughout, well laid back shoulders, good ribs, ok topline, moved and showed beautifully, lovely temperament, I wouldnt want him any bigger.

Bohatě vybarvený RU, nádherně hedvábná srst a kondice, nádherná hlava, s velkýma tmavýma zářícíma očima, vlídný výraz,celkově dobře stavěný, dobře dozadu položené lopatky, dobrá žebra (hrudník), horní linie ok, pohyboval a předváděl se krásně, nádherný temperament, nechtěla bych, aby byl větší.

52 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        BASTIEN Gold Wiktoris V1, CAC

Nar.:21.9.2013 CMKU/CKC 13539/13/ O:                                                                Volney BONANZA      M:         LAISY GOLD Fraking

Majitel:    Martina BARNÁŠOVÁ,                  DOMAŽLICE

RU of excellent size and substance, beautiful head, with large round eyes, they could be a shade darker, nose could be a little darker too, good neck, shoulders and body proportions, moved and showed beautifully, excellent temperament, a worthy champion.

RU výborné velikosti a substance, krásná hlava, s velkýma kulatýma očima, mohly by být o odstín tmavší, nos by mohl být také tmavší, dobrý krk, lopatky a proporce těla, pohyboval a předváděl se krásně, výborný temperament, pravý šampión.

53 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        WILLIAM SHAKESPEARE Bonimo V2, res. CAC

Nar.: 2.10.2013 CMKU/CKC 13571/13/ O:                                                                Volney BONANZA      M:         ORIENTAL NIGHT du Chateau Noblesse

Majitel:    Jolana BÁČOVÁ,                        BRANDÝSEK

Very richly covered RU, shown in beautiful silky coat and condition, strong masculine head, with huge dark round lustrous eyes, well constructed troughout, altough a little long in loin, he moved and showed beautifully, just up to size, a worthy champion.

Velmi bohatě osrstěný RU, předveden v krásné hedvábné srsti a kondici, velká samčí hlava, s velkýma tmavýma kulatýma zařícíma očima, celkově dobře utvářený, ačkoliv je trochu dlouhý v bedrech, pohyboval a předváděl se dobře, trochu velký,pravý šampión.

54 PSI          RU  tř. VETERÁNŮ   Bonitos Companeros YES WE CAN RED V1, NPV, BOV

Nar.: 2.7.2010  CMKU/CKC 11991-10/ O:                                                                Bonitos Companeros HALLI GALLI          M:     Rattlebridge MINIATUR ROSE

Majitel:    Hana ŠAŠKOVÁ,                        JEVÍČKO

Very stylish elegant richly coloured RU, masculine head, with large round dark eyes, and a alert expresion, not full dentition, well arched neck, level topline, super angulation trough., excellent bone and substance, just up to size , top quality dog.

Velmi stylově elegantní bohatě vybarvený RU, samčí hlava, s velkýma kulatýma tmavýma očima a pozorným výrazem, neúplný chrup, dobře klenutý krk, rovná horní linie, super zaúhlení všude, výborná kostra a substance, větší typ, pes špičkové kvality.

55 PSI          TR  tř. ŠTĚŇAT       ZACK Králův španěl VN1

Nar.:30.4.2018 CMKU/CKC 15995/18  O:                                                                SCOTISH HIGHLANDER Silver Capricorn    M:         YOFIA Králův španěl

Majitel:    Lenka PEKÁRKOVÁ,                    PRAHA 9

Heavily marked TR, with very good body, good neck, shoulders, topline, plenty of rib, well turned stifles, attractive head, just spoiled by apprehension on the table, which i think he can make up, very proud of his tail today.

Těžce znakovaný TR s velmi dobrým tělem, dobrý krk, lopatky, horní linie, spousta žeber, dobře zaúhlená kolena, atraktivní hlava, nyní ruší nervozita na stole, která myslím může být zlepšena, dnes velmi pyšný na svůj ocas.

56 PSI          TR  tř. DOROSTU    BREEZER ze Starého dvora VN1

Nar.: 1.3.2018  CMKU/CKC 15889/18  O:                                                                MASTERPIECE Elensis-The Royal Choice   M:     FATAMORGANA Magic Noblesse

Majitel:    Vladimíra JALŮVKOVÁ,                MNÍŠEK pod BRDY

Very happy quite heavily marked TR, with the richest of tan markings, would like a stronger head, with more fill in muzzle, but good dark eyes and alert expression, typical cav. temperament, well constructed with quality coat coming through, quite a handful.

Velmi veselý docela těžce znakovaný TR, s nejbohatšími tříslovými znaky, ráda bych aby měl mohutnější hlavu, s více vyplněným čenichem, ale má dobré tmavé oči, a bystrý výraz, typický kavalíří temperament, dobře stavěný s projevující se kvalitní srstí, docela hezký ??? (pozn. překl. – asi mělo být handsome)

57 PSI          TR  tř. DOROSTU    THORN Zlodziejska Zgraja VN2

Nar.:10.4.2018 PKR.IX-81440           O:                                                                Gayhalo BLACKJACK  M:         GINGER Sylena

Majitel:    HSM KORKUS,                           PL, KATOWICE

Small well marked TR, very animated, but so expertly handled, lovely on the stand, with good neck,  shoulders, good angulation behind and an ever wagging tail, dark eyes, but he does not have a strong enough head for a male, is a little narrow in front.

Malý dobře znakovaný TR, velmi animován, ale tím expertně předváděn, nádherný ve stoje, s dobrým krkem a lopatkami, dobré úhlení vzadu a vždy se vrtící ocas, tmavé oči, ale na samce nemá dostatečně mohutnou hlavu, vepředu je trochu úzký.

58 PSI          TR  tř. MLADÝCH    BOCCACIO Bonnie Fable V2

Nar.:29.11.2017CMKU/CKC 16103-18/ O:FERDYNAND Kosmaty Dzszek                            M: AMETIS Cara Bonita

Majitel:    Radka ROKYTOVÁ,                     KOPŘIVNICE

Very well marked TR, with good tan marking in the right places, super animated, typical cavalier temperament, head could be a little stronger for a male , nice neck, topline, and rear angulation, alt. a little long in loin, good coat and presentation.

Velmi dobře znakovaný TR, s dobrým pálením na správných místech, super animován, typický kavalíří temperament, hlava u samce by mohla být o trochu mohutnější, pěkný krk, horní linie a zadní úhlení, ačkoliv je trochu delší v bedrech, dobrá srst a předvedení.

59 PSI          TR  tř. MLADÝCH    YANKEE DOODLE Silver Capricorn V1, CAJC

Nar.: 5.1.2018  CMKU/CKC 15788/18  O:                                                                BRUNO BANANI vom Welfenhof M:         OKLAHOMA ADO ANNIE Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                 VINAŘICE

Very well marked TR, excellent coat, which was long and soaky, his tail feathering could use some attention, lovely head, with dark eyes, rich tan, good neck, shoudlers, ribs, topline, rear, excellent temperament, he moved and showed really well.

Velmi dobře vybarvený TR, výborná srst, která byla dlouhá a impregnovaná (namočená) ?, osrstění jeho ocasu by mělo být věnováno více pozornosti, nádherná hlava, s tmavýma očima, bohaté pálení, dobrý krk, lopatky, žebra, horní linie, zadní, výborný temperament, pohyboval a předváděl se skutečně dobře.

60 PSI          TR  tř. MEZITŘÍDA    DENPASAR Valachian Beauty V1, CAC

Nar.: 9.11.2016 CMKU/CKC 15270/16/ O:                                                                LAMBERT Love Me     M:         GIVENCHY Moravia Eden

Majitel:    Libuše KRISTOVÁ,                      KUNOVICE

Quite heavily marked TR, with very rich tan in the right places, gorgeous masculine head with large dark eyes and soft expr. framed by long ears, good neck and shoulders, level topline, good angulation at the rear although a little long at hog (patrně hocks – pozn. překl.), coat presentation and condition is superb, moved and showed very well, quality dog.

Dosti těžce znakovaný TR, s velmi bohatým pálením na správných místech, oslnivá samčí hlava s velkýma tmavýma očima a něžným výrazem, rámovaná dlouhýma ušima, dobrý krk a lopatky, rovná horní linie, dobré úhlení vzadu, ačkoliv má trochu dlouhá hlezna, předvedená srst a kondice je vynikající, pohyboval a předváděl se velmi dobře, kvalitní pes.

61 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   INDY z Částkova VD3

Nar.:18.5.2014 CMKU/CKC 13872/14  O:                                                                ARNY z Andulčiny školky         M:         LINDA KARIN z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jana KOLIHOVÁ,                        PŘIMDA

Heavily marked TR, of correct size and bone, attractive head, with dark eyes and good rich tan, difficult to assess his body as he is so apprehensive, his coat is too wavy and not in show condition, I love his ears.

Těžce znakovaný TR, správná velikost a kostra, atraktivní hlava s tmavýma očima a dobrým bohatým pálením, je těžké posoudit jeho tělo, protože je bojácný, jeho srst je příliš vlnitá a není ve výstavní kondici, líbí se mi jeho uši.

62 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   UNION JACK Silver Capricorn V2, res. CAC

Nar.:11.6.2017 CMKU/CKC 15473/17  O:                                                                Loranka’s KING OF POP           M:         MONTANA HANNAH Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                 VINAŘICE

Stylish TR, lightly marked, so its difficult to disguise some flacking in the coat, nice masculine head, good neck, level topline, a little long in loin, good backend, expertly presented and handled, moved and showed very well, just up to size.

ElegantnÝ TR, lehce znakovaný, takže je těžko zamaskovat fleky na srsti, pěkná samčí hlava, dobrý krk, rovná horní linie,trochu delší v bedrech, dobrý zadek, expertně předváděn a veden, pohyboval a předváděl se velmi dobře, trochu velký.

63 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   WIMBLEDON STRAWBERRY Silver Capricorn V1, CAC

Nar.: 1.7.2017  CMKU/CKC 15512/17  O:                                                                BRUNO BANANI vom Welfenhof M:         OKLAHOMA ADO ANNIE Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                 VINAŘICE

Very well marked TR, although I would like quite more on his blaze, strong masculine head, with large dark eyes, good neck, shoulders, good ribcage, well balanced troughout, moved with drive, lovely silky coat, shown in good condition, plenty of bone substance, excellent temperament.

Velmi dobře znakovaný TR ačkoliv bych měla ráda trochu větší lysinu, silná samčí hlava s velkýma tmavýma očima, dobrý krk, lopatky, dobrý hrudník, celkově dobře vyvážený, pohyboval se s odpichem, krásná hedvábná srst, předveden v dobré kondici, spousta hmoty na kostře, výborný temperament.

64 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        BRUCE Royal shine XXX

Nar.:27.8.2014 CMKU/CKC 14058/14  O:                                                                Pascavale VALENTINO            M:         FRANCIS CHERI Zbirožské podzámčí

Majitel:    Marcela DUŠKOVÁ,                     PŘÍBRAM

Nebyl

65 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        CALLEGAN ROYAUME des Cavaliers Valaisans V2, res. CAC

Nar.:11.4.2015 CMKU/CKC 14535-15/ O:                                                                IT’S ME FOR EVER du Bois de Villiers       M:         LEYLA ROYAUME des Cavaliers Valaisans

Majitel:    Ing. Olga ZÁLESKÁ,                     STŘEDOKLUKY

Well marked TR, shown in full coat, which was long and silky but a little too wavy, masculine head, dark eyes, soft expression, good neck, shoulders, topline, well angulated rear, excellent temperament, showed and moved happily.

Dobře znakovaný TR, předveden v plné srsti, která byla dlouhá a hedvábná, avšak trochu moc vlnitá, samčí hlava, tmavé oči, něžný výraz, dobrý krk, lopatky, dobře zaúhlený vzadu, výborný temperament, předváděl a pohyboval se vesele.

66 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        CHAPLIN Prokopská hvězda V1, CAC, VB

Nar.: 9.3.2015  CMKU/CKC 14273/15/ O:                                                                Stonepit MAKE IT HAPPEN         M:         GOYA Prokopská hvězda

Majitel:    Hana NOVÁKOVÁ,                      PRAHA 5

Well marked TR, of very good size and excellent bone and substance, gorgeous head with huge round dark limpid eyes, correct muzzle, framed by long silky ears, well constructed throughout, he moved and showed with a plomb ( má být “pomp” – pozn.překl.), very worthy champion, excellent temperament.

Dobře znakovaný TR, dobré velikosti a výborné kostry a substance, oslnivá hlava s velkýma kulatýma tmavýma čirýma očima, správný čenich, orámovaný dlouhýma hedvábnýma ušima, celkově dobře stavěný, pohyboval se s okázalostí (pompou), velmi důstojný šampión, výborný temperament.

67 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        MY DEAR MACHO Elensis-The Royal Choice V3

Nar.: 7.11.2015 CMKU/CKC 14812-16/ O:                                                                Angel’s Pride KASANOVA        M:         CHANTÉ z Vrchu králů

Majitel:    Iveta LOUDOVÁ,                         PCHERY

Very stylish TR but very heavily marked, attractive enough head but his expression would be enhanced by a wider blaze, well constructed troughout, he moved well, holding a level topline, is a worthy champion despite his markings.

Velmi elegantní TR, ale velmi těžce znakovaný, dosti atraktivní hlava, ale jeho výraz by zlepšila širší lysina, dobře celkově stavěný, pohyboval se dobře, držíc rovnou horní linii, je to důstojný šampión bez ohledu na jeho vybarvení.

68 FENY       BT  tř. ŠTĚŇAT       BETTY CORI Sweetheart from Lenti VN2

Nar.:29.5.2018 CMKU/CKC 16107/18  O:                                                                ELLECK ELI Biely démon           M:         CÁCORKA Kopidlenský kavalír

Majitel:    Natálie VOTRUBOVÁ,                   ŘITKA

Happy BT puppy, nice dark eyes, good rich tan markings, needs to mature and fill in muzzle, good topline, good front, nice hind angul., slightly long in hock, moved happily.

Veselé BT štěně, pěkné tmavé oči, správné bohaté znakování, potřebuje dospět a vyplnit v čenichu, dobrá horní linie, dobrý předek, pěkné zadní úhlení, lehce delší v hleznech, pohybovala se vesele.

70 FENY       BT  tř. ŠŤEŇAT       GYRA BOJKA Petulenka VN1

Nar.:28.4.2018 CMKU/CKC 16069/18  O:                                                                Royal Times DARLINGTON        M:         MONIQUE Minowara

Majitel:    Lenka PAŠKOVÁ,                       SADSKÁ

Happy outgoing temperament, nice shape and size, nice outline, good front and shoulders, nice hind angulationn, good hocks, good reach of neck, nice head for age, dark eyes, very happy on the move, moved positively and soundly, good overall type.

Veselý společenský temperament, pěkný tvar a velikost, pěkná silueta, dobrý předek a lopatky, pěkné zadní úhlení, dobrá hlezna, správná délka krku, na její věk pěkná hlava, tmavé oči, velmi veselá v pohybu, pohybovala se pozitivně a jistě, celkově dobrý typ.

69 FENY       BT  tř. DOROSTU    BEYLIS z Jezerního království VN1

Nar.:26.3.2018 CMKU/CKC 15942/18  O:                                                                Melrose SMARTY       M:         HELGA MAY z Jezerního království

Majitel:    Věra REJFKOVÁ,                        HEŘMANŮV MĚSTEC

Happy outgoing BT, good overall proportions, correct head for age, nice dark yes, nice rich tan, very nice hind angulation, good hocks, good front, nice topline, very positive and balanced on the move, moved happily and soundly.

Veselá společenská BT, dobré celkové proporce, na její věk správná hlava, pěkné tmavé oči, pěkné bohaté pálení, velmi pěkné zadní úhlení, dobrá hlezna, dobrý předek, pěkná horní linie, velmi pozitivní a vyvážená v pohybu, pohybovala se vesele a

důkladně.

71 FENY       BT  tř. MLADÝCH    ARIENNE ULI Sweetheart from Lenti V2

Nar.:11.7.2017 CMKU/CKC 15565/17  O:                                                                DAVID COPPERFIELD Gardyth    M:         ULRIKE FOON Charmander

Majitel:    František KAŠNÝ,                       ZLÍN

BT of nice size, good overall constr., good front and shoulders, nice outline, slightly long in hock, nice dark eyes, would prefer softer expression, would like to see more animation, moving well  in front, but slightly close behind, good coat condition.

BT pěkné velikosti, dobrá celková konstrukce, dobrý předek a lopatky, pěkná silueta, trochu dlouhá hlezna, pěkné tmavé oči, preferoval bych něžnější výraz, rád bych viděl lepší animaci, pohybuje se dobře vepředu, ale lehce sevřeně vzadu, dobrá kondice srsti.

72 FENY       BT  tř. MLADÝCH    JACKIE LADY Zlatý kavalír V1, CAJC

Nar.:14.12.2017CMKU/CKC 15760/17  O:                                                                YARIS du Chateau Noblesse     M:         DASHA z Lískových oříšků

Majitel:    Michaela MAŠTALÍŘOVÁ,              ŠTOKY

A larger type than prefered, overall proportions good, nice reach of neck , topline drops of at croup slightly, good shoulders,slightly long in hock , nice head and expression, good coat condition, moving well in front, slightly close behind, is proud of her tail at times.

Větší typ, než preferuji, celkové proporce jsou dobré, pěkná délka krku, horní linie se lehce svažuje na zádi, dobré lopatky, trochu dlouhá v hleznech, pěkná hlava a výraz, dobrá kondice srsti, pohybuje se vepředu dobře, vzadu je užší, chvílemi je pyšná na svůj ocas.

73 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    BEATRIX AURI z Panství Lomnice V2, res. CAC

Nar.:18.1.2017 CMKU/CKC 15309/17  O:                                                                A-RUBENS Rubínový květ         M:         RORRY z Panství Lomnice

Majitel:    Monika HEČOVÁ,                        TIŠNOV

Nice size and overall shape, nice head, good ears, would prefer darker eyes, good front and shoulders, good hind angul., slightly long in hock, good reach of neck, drops off slightly at croup, which makes her tail high on the move, moved generally soundly, tail carried high.

Pěkná velikost a celkový tvar, pěkná hlava, dobré uši, preferoval bych tmavší oči, dobrý předek a lopatky, dobré zadní úhlení, lehce delší v hleznech, dobrá délka krkulehce se svažuje k zádi, což vede k výše nesenému ocasu za pohybu, celkově se pohybovala jistě, ocas nesla vysoko.

74 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    ENYA FOON Charmander XXX

Nar.:26.4.2017 CMKU/CKC 15391/17  O:                                                                Melrose SMARTY       M:         OLIVIE FOON Charmander

Majitel:    Lenka SLÁDKOVÁ,                      BRNO

Nenastoupila.

75 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    FRANCESKA FOON Charmander V1, CAC

Nar.:26.4.2017 CMKU/CKC 15393/17  O:                                                                Melrose SMARTY       M:         ULMA FOON Charmander

Majitel:    Dana VYKOUKALOVÁ,                 VYSOKÉ MÝTO

Good overall proportions, nice outline, very nice coat condition, good head and eyes, rich tan highlights, good topline, nice shoulders and front, good hind construction, moving well in front, a little close behind at times, nice overall balance, would like to see a little more animation.

Dobré celkové proporce, pěkná silueta, velmi pěkná kondice srsti, dobrá hlava a oči, bohaté tříslové znaky, dobrá horní linie, pěkné lopatky a přední část, dobrá konstrukce vzadu, pohybuje se dobře vepředu, chvílemi trochu sevřeně vzadu, pěkné celkové vyvážení, rád bych viděl trochu více animace.

76 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    JENNI RIVERA Bonimo V4

Nar.: 7.3.2017  CMKU/CKC 15363/17  O:                                                                DAVIDOFF Bonimo      M:         ZEPPELIN Bonimo

Majitel:    Alena SKALICKÁ,                        BLŠANY

Nice happy temperament, good shape and size, nice head, eyes and expression, coat a little bit wavy, good front and shoulders, bite needs to finish, good hind quarters, nice outline, moved positively and freely.

Pěkný veselý temperament, dobrý tvar a velikost, pěkná hlava, oči a výraz, srst trochu vlanitá, dobrá vepředu a v lopatkách, skus se potřebuje dotáhnout, dobré zadní úhlení, pěkná silueta, pohybovala se pozitivně a volně.

77 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    JULIETTA Believe in Destiny V3

Nar.:11.2.2017 PKR.IX-77035           O:                                                                Bonitos Companeros BELLINI     M:         DAKOTA Believe in Destiny

Majitel:    Aneta DAWLEWICZ,                     PL, SMOLEC

Happy outgoing temperament, a size larger than prefered, good overall constr. and proportions, nice front and shoulders, good hind ang., good topline, would prefer a little more fill in muzzle, moved very happily and positively, good coat condition.

Veselý společenský temperament, velikost větší než preferuji, dobrá celková konstrukce a proporce, pěkný předek a lopatky, dobré zadní úhlení, dobrá horní linie, preferoval bych více vyplněný čenich, pohybovala se velmi vesele a pozitivně, dobrá kondice srsti.

78 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   ABBA ADÉLKA z Usedlosti Újezdec XXX

Nar.:24.6.2017 CMKU/CKC 15494/17  O:                                                                ANTHONY VIGO z Usedlosti Újezdec       M:         ADÉLKA GINETT z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Nenastoupila.

79 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   ABBY BENNETT Jollynea’s VD2

Nar.:29.1.2013 CMKU/CKC 13166/13/ O:                                                                ENRICO BLACK z Dvorů Stanislavic         M:         NEMÉNIE z Panství Lomnice

Majitel:    Pavlína LAVIČKOVÁ,                    PRAHA 10

Happy outgoing temperament, a little unsure on the table, nice head and eyes, good ear fringes, nice shoulders, good front, drops off in topline at croup, tail set is low, good angulation but slightly long in hock, very close in hind movement and croup spoils her topline on the move.

Veselý společenský temperament, trochu nejistá na stole, pěkná hlava a oči, dobré ušní závěsy, pěkné lopatky, dobrý předek, horní linie se svažuje na zadku, oces nasazen nízko, dobré úhlení, ale lehce delší v hleznech, v pohybu vzadu velmi úzká a zadek ruší její horní linii při pohybu.

80 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   ZAZU Flowers City V1, CAC

Nar.: 7.2.2016  CMKU/CKC 14803/16/ O:                                                                Laciervá’s IM STILL IN LOVE      M:         TROYA Flowers City

Majitel:    Zuzana GLADIŠOVÁ,                   STAŘÍČ

Nice shape an size, good proportions, good reach of neck, nice shoulders, good front, shoudl be a little longer in leg, carrying a little bit of wit (asi weight ?) at the moment, nice head, good expression, nice dark eyes, happy and animate on the move, coat in good condition.

Pěkný tvar a velikost, dobré proporce, dobrá délka krku, pěkné lopatky, dobrý předek, měla by mít trochu delší nohy, v tomto okamžiku nosí trochu váhy ?, pěkná hlava, dobrý výraz, pěkné tmavé oči, veselá a živá v pohybu, srst v dobré kondici.

81 FENY       BT  tř. VÍTĚZŮ        EBONY QUEEN Darling Daisy V2, res. CAC

Nar.:27.7.2015 CMKU/CKC 14510/15/ O:                                                                EMANUEL BLACK z Dvorů Stanislavic      M:     COLETTE Darling Daisy

Majitel:    Jiřina RAŠKOVÁ,                        KOPŘIVNICE

Very happy outgoing temperament, very in on the stand, nice overall size and proportions, nice head eyes and expression, drops slightly at the croup, nice shoulder placement and good front, good hind angulation, good coat condition, moved happily soundly and positively.

Velmi veselý a společenský temperament, dobrá ve stoje, pěkná celková velikost a proporce, pěkná hlava, oči a výraz, svažuje se lehce k zádi, pěkně umístěná lopatky a dobrá vepředu, dobré zadní úhlení, dobrá kondice srsti, pohybovala se vesele, jistě a pozitivně.

82 FENY       BT  tř. VÍTĚZŮ        LOULOU L’AMOUR du Chateau Noblesse V1, CAC, VB

Nar.: 1.5.2016  CCD-VDH 6332/16     O:                                                                Rabymar RIVER DANCER          M:         HANNAH MONTANA du Chateau Noblesse

Majitel:    G. KULINSKA-PODBIELSKÁ,           PL, LUBLIN

Shown in very nice coat and condition, very nice on profile, good head and expression, nice eyes, good long ear feathers, nice overall construction, good shoulders, good front, good angulation, very animated both on the stand and on the move, moved soundly and positively, very attentive to her handler.

Předvedena ve velmi pěkné srsti a kondici, velmi pěkná z profilu, dobrá hlava a výraz, pěkné oči, dobré dlouhé ušní závěsy, pěkná celková konstrukce, dobré lopatky, dobrý předek, dobré úhlení, velmi čilá ve stoje i v pohybu, pohybovala se jistě a pozitivně, velmi pozorná ke své předvádějící.

83 FENY       BH  tř. ŠTĚŇAT       LOVE OF MY LIVE Canis Satelles VN1, NFŠ, Nejlepší štěně

Nar.:30.5.2018 PKR.IX-81174           O:                                                                MERLIN Canis Satelles M:         Kinvaar THE LOOK OF LOVE

Majitel:    Božena GRZESIK,                       PL, WODZISLAW SLASKI

Very nice BH baby, super temperament, correct overall proportions  for age, good front and rear construction, nice hind angulation, good shoulders, good topline, correct head and eyes for age, good pigmentation, very happy and positive on the move, moved with style, very eye catching.

Velmi pěkné BH bejby, super temperament, správné celkové proporce vzhledem k věku, dobrá přední a zadní konstrukce, pěkné zadní úhlení, dobré lopatky, dobrá horní linie, na její věk správná hlava a oči, dobrá pigmentace, velmi veselá a pozitivní v pohybu, pohybuje se se stylem, přitahuje pohledy.

84 FENY       BH  tř. ŠTĚŇAT       ZOE Králův španěl VN2

Nar.:30.4.2018 CMKU/CKC 15995/18  O:                                                                SCOTTISH HIGHLANDER Silver Capricorn  M:         XOFIA Králův španěl

Majitel:    Kateřina KAPLANOVÁ,                 LITEŇ

Happy outgoing puppy, nice head, good dark eyes, a few spots on muzzle distract from expression, good shoulders, slightly long in hock,  drops slightly at croup, happy on the move, but moving very close behind and tail carriage is very high at the moment, needs to mature.

Veselé společenské štěně, pěkná hlava, dobré tmavé oči, pár skvrn na čenichu kazí výraz, dobré lopatky, lehce delší v hleznech, lehce se svažuje k zádi, veselá v pohybu, ale vzadu se pohybuje velmi sevřeně a ocas nes ev tomto okamžiku velice  vysoko, potřebuje vyspět.

85 FENY       BH  tř. DOROSTU    ANNIE ISABELA Stříbrná Tamarinda VN1

Nar.: 1.2.2018  CMKU/CKC 15837/18  O:                                                                CONOR z Malého majera          M:         IFIGENIE BONY z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Renáta RIEGERTOVÁ,                   PRAHA 3

BH with very well broken markings, happy outgoing temperament, good topline, nice reach of neck, correct head and eyes for age, good shoulders, good rear angulation, current movement is very erratic, moving loose in both front and rear movement, needs to develop muscle and settle on the move.

BH s velmi dobře rozdelenými barvami, veselý, společenský temperament, dobrá horní linie, pěkná délka krku, na její věk správná hlava a oči, dobré lopatky, dobré zadní úhlení, současný pohyb je velmi neustálený, při pohybu rozhozená pokud jde o přední i zadní končetiny, potřebuje aby se jí vyvinuly svaly a ustálila se v pohybu.

86 FENY       BH  tř. DOROSTU    EMMA Redstone Cavalier VN2

Nar.: 1.2.2018  CMKU/CKC 16114-18/ O:                                                                MASTERPLECE Elensis-The Royal Choice  M:     ELEKTRA Chilli koliba

Majitel:    Bc. Monika VADÁSOVÁ,               SEPEKOV

Happy outgoing puppy, well defined markings, good overall size and shape, good front and rear construction, correct head for age, shows a little white in eye which slighgtly spoils exypression, nice on the stand, very happy on the move, but needs to mature and develop muscle as movement is quite loose at times.

Veselá společenský temperament, dobře defnované znaky, dobrá celková velikosta tvar, dobrý předek a zadní konstrukce, na její věk správná hlava, ukazuje v očich trochu bělma, cž lehce ruší výraz, pěkná ve stoje, velmi veselá v pohybu, ale potřebuje vyspět a vyvinout svaly, protože pohyb je chvílemi trochu rozhozený.

87 FENY       BH  tř. DOROSTU    POMPADOUR FIDWOR z Císařského mlýna VN3

Nar.: 7.4.2018  CMKU/CKC 15934/18  O:                                                                CONOR z Malého majera          M:         UNIQA NANY z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Ing. Čestmír MALEC,                     HORNÍ POČAPLY

Happy outgoing puppy, well defined markings, a larger type than prefered, has an expression, is okay for age, good shoulders and front, would like more angulation in rear, long in hock, nice reach of neck, close in rear movement, front movement okay.

Veselé společenské štěně, dobře definované znaky, větší typ než preferuji, má výraz, který je ok pro daný věk, dobré lopatky a předek, rád bych, aby byla více zaúhlená vzadu, dlouhá hlezna, pěkná délka krku, za pohybu vzadu úzká, pohyb předních je ok.

88 FENY       BH  tř. MLADÝCH    A SOUND OF THUNDER Aldaha Gold V2

Nar.: 4.6.2017  CMKU/CKC 15463/17  O:                                                                RIVERDALE of An Excellent Choice         M:     Brenhora HEAD OVER HEETS

Majitel:    Dana TOŠENOVJANOVÁ,              OSTRAVA

Very nice bitch of correct size type and shape, beautiful head and expression, lovely eyes, very good in overall proportions, nice shoulder placement, good front, super topline, very nice hind quarters with good angulations, very good on the stand, moved freely happily and positively.

Velmi pěkná fenka správné velikosti a typu, krásná hlava a výraz, nádherné oči, velmi dobrá v celkových proporcích, pěkné umístění lopatek, dobrý předek, horní linie je super, velmi pěkné zadní partie s dobrým úhlením, velmi dobrá vestoje, pohybovala se volně, vesele a pozitivně.

89 FENY       BH  tř. MLADÝCH    BERRY Arconte Cani VD4

Nar.: 2.8.2017  CMKU/CKC 15570/17  O:                                                                FLAVIO GOLD od Zlatého Roxe  M:         ORNELA Rusavská koliba

Majitel:    Pavlína LAVIČKOVÁ,                    PRAHA 10

Mature bitch, well broken markings, nice head, expression slightly spoiled by white around one eye, little bit unsettled, good front, good hind angulation, drops slightly at the croup, very unsettled on the move, needs to gain confidence and settle when shown.

Vyspělá fenka, dobře rozdělené znaky, pěkná hlava, výraz je lehce rušen bělmem okolo jednoho oka, trochu neustálená, dobrý předek, dobré zadní úhlení, svažuje se lehce k zádi, velmi neustálená v pohybu, potřebuje získat jistotu a ustálit se při předvádění.

90 FENY       BH  tř. MLADÝCH    OPAVIA Prokopská hvězda V1, CAJC, NMF, BOJ

Nar.:15.10.2017CMKU/CKC 15681/17  O:                                                                Orchard Hill JUST ENOUGH CASH           M:     FANTASTICA Prokopská hvězda

Majitel:    Ivana ŠMÍDKOVÁ,                       HRADÍŠTKO

Bitch of very nice type and size, lovely topline, super front, good shoulders, lovely hind ang., nice hocks, lovely reach of neck, beautiful head and expression for age, very attentive to her handler, stood for square, showed beautifully, very happy and positive on the move, presenting a picture of quality, lovely example of a toy spaniel.

Fenka velmi pěkného typu a velikosti, báječná horní linie, super předek, dobré lopatky, báječné zadní úhlení, pěkná hlezna, nádherná délka krku, na její věk krásná hlava a výraz, velmi pozorná k předvádějícímu, v postoji čtvercová, krásně předvedena, velmi veselá a pozitivní v pohybu, předvádí kvalitní obraz, nádherný příklad malého španěla.

91 FENY       BH  tř. MLADÝCH    PENELOPE du Chateau Noblesse V3

Nar.: 9.1.2018  CMKU/CKC 16125-18/ O:                                                                XCELLENTO du Chateau Noblesse          M:     LUCINDA du Chateau Noblesse

Majitel:    Daniela FIALOVÁ,                       BŘEZNO

Nice shape and size with well defined markings, good shoulders and front, good hind angulation, would prefer shorter hocks, nice reach of neck, correct head and eyes, some white in one eye somewhat spoils expression at times, moving slightly close behind, okay in front movement, happy on the move.

Pěkný tvar a velikost s dobře definovanými znaky, dobré lopatky a přední část, dobré zadní úhlení, preferoval bych kratší hlezna, pěkná délka krku, správná hlava a oči, trochu bělma v jednom oku chvílemi ruší výraz, pohybuje se vzadu trochu sevřeně, pohyb předních je ok, veselá v pohybu.

92 FENY       BH  tř. MLADÝCH    RILEY GRACE Spanilá věž VD

Nar.:21.1.2018 CMKU/CKC 15815/18  O:                                                                XIVERRE TINI Biely démon         M:         NIOBE Spanilá věž

Majitel:    Ing. Radomír UHER,                      PROSTĚJOV

BH of larger type than prefered, nice rich chestnut markings, desired lozenge, good reach of neck, good shoulders, would prefer shorter hocks, topline drops at the croup, would prefer softer expression, not really driving from behind in rear movement, front movement needs to tighten, stood well.

BH fena většího typu než preferuji, pěkné bohaté kaštanové znaky, žádaná korunka, dobrá délka krku, dobré lopatky, preferoval bych kratší hlezna, horní linie klesá na zádi, preferoval bych jemnější výraz, pokud jde o pohyb zadních skutečně není hnán, zezadu, pohyb vpředu potřebuje zpevnit, stála dobře.

93 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    DIANI Valachian Beauty V2, res. CAC

Nar.: 9.11.2016 CMKU/CKC 15272/16  O:                                                                LAMBERT Love Me     M:         GIVENCHI Moravia Eden

Majitel:    Šárka VLKOVÁ,                         ZLÍN

Bitch of nice size and type, shown in beautiful coat condition, nice rich chestnut markings, good head and nice eyes, good expression, long ear fringes, good shoulder placement, nice front, good hind constr., god topline, nice reach of neck, moved very freely and positively, would like to see a little more animation on the stand.

Fena pěkné velikosti a typu, předvedena v krásné kondici srsti, pěkné, bohaté kaštanové znaky, dobrá hlava a pěkné oči, dobrý výraz, dlouhé ušní závěsy, správné umístění lopatky, pěkný předek, dobré zadní uspořádání, dobrá horní linie, pěkná délka krku, pohybovala se velmi uvolněně a pozitivně, rád bych viděl  více animace na stole.

94 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    GLORY OF LOVE Canis Satelles V1,CAC, VB, VKV, BOB, BIS

Nar.:12.2.2017 PKR.IX-77424           O:                                                                MERLIN Canis Satelles M:         Kinvaar THE LOOK OF LOVE

Majitel:    Božena GRZESIK,                       PL, WODZISLAW SLASKI

Very stylish bitch with outgoing temper., very nice head and eyes,  good overall proportions, nice long ear fringes, good coat condition, very animated on the stand, attentive to her handler, good front and rear constr., nice reach of neck, good topline, moved very freely and happily.

Velmi elegantní fenka se společenským temperamentem, velmi pěkná hlava a oči, dobré celkové proporce, pěkné dlouhé ušní závěsy, dobrá kondice srsti, dobře animována ve stoje, pozorná ke svému předvádějícímu, dobrý přední a zadní stavba, pěkná délka krku, dobrá horní linie, pohybovala se uvolněně a vesele.

96 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    JENNY GUMP Chilli Koliba V3

Nar.:29.4.2017 SPKP 3404              O:                                                                Charalier DRESS TO THE NINES FOR CHARLES       M:     DELICAESSA Chilli koliba

Majitel:    Lubica JANKOVIČOVÁ,                 SK, TOMÁŠOV

Nice shape and size, nice head and eyes, good shoulders, nice front, good hind angulation, good topline, would like to see a little more softness in expr., would like more animation on the stand, moved generally freely, but prefer more drive and positivity.

Pěkný tvar a velikost, pěkná hlava a oči, dobré lopatky, pěkná vepředu, dobré zadní úhlení, dobrá horní linie, rád bych viděl trochu více něžnosti ve výrazu, přál bych si více animace na stole, pohybovala se celkově uvolněně, ale preferoval bych větší dynamiku a pozitivnost.

97 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    VENUŠE z Jezerního království VD

Nar.: 3.2.2017  CMKU/CKC 15315/17  O:                                                                FARANEL Prokopská hvězda     M:         CLEOPATRA z Jezerního království

Majitel:    Hana KOŠŤÁLOVÁ,                     STŘÍBRNÁ SKALICE

A larger type than prefered, quite lightly marked, rich chestnut cololur, nice dark eyes, would prefer softer expression, good front, good hind ang., a little bit long in hock, a little unsure on the table, moved happily, but a little loose behind, needs to groom coat.

Větší typ než preferovaný, docela lehce znakovaná, bohatá kaštanová barva, pěkné tmavé oči, preferoval bych jemnější výraz, dobrý předek, dobré zadní úhlení, trochu delší v hleznech, trochu nejistá na stole, pohybovala se vesele, ale trochu nepevná vzadu, potřebuje upravit srst.

98 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    YOKO z Jezerního království V4

Nar.:15.7.2017 CMKU/CKC 15518/17  O:                                                                Gayhalo MONTREAL   M:         PEGGY z Jezerního království

Majitel:    Věra REJFKOVÁ,                        HEŘMANŮV MĚSTEC

Nice shape and size, rich chestnut markings, correct head and eyes, good topline, good shoulders and front, happy on the stand, a little long in hock, moved happily and generally positively, needs to mature.

Pěkný tvar a velikost, bohaté kaštanové znaky, správná hlava a oči, dobrá horní linie, dobré lopatky a přední, šťastná na stole, trochu dlouhá hlezna, pohybovala se zvesela a v zásadě pozitivně, potřebuje vyspět.

99 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   CLARISS Royal shine XXX

Nar.:24.9.2015 CMKU/CKC 14646/15  O:                                                                Angel’s Pride KASANOVA        M:         FRANCIS CHERI Zbirožské podzámčí

Majitel:    Marcela DUŠKOVÁ,                     PŘÍBRAM

Nenastoupila.

100 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   JOLLY JOKER Chilli Koliba V2, res. CAC

Nar.:29.4.2017 SPKP 3406              O:                                                                Charalier DRESS TO THE NINES FOR CHARLES       M:     DELICAESSA Chilli Koliba

Majitel:    Lubica JANKOVIČOVÁ,                 SK, TOMÁŠOV

Coat shown in nice condition, good structure and proport., nice shoulders, good front, nice hind constr., good topline, good reach of neck, nice dark eyes, good pigmentation, would like to see a little more fill in muzzle, would like to see a little more animation, moved positively, good in front, a little bit erratic in movement.

Srst předvedena v pěkné kondici, dobrá struktura a proporce, pěkné lopatky, dobrý předek, pěkná zadní stavba, dobrá horní linie, dobrá délka krku, pěkné tmavé oči, dobrá pigmentace, rád bych viděl trochu více vyplněný čenich, rád bych viděl také o něco více animace, pohybovala se pozitivně, dobrá vepředu, trochu neuspořádaný pohyb.

101 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   LOREEN Prokopská hvězda V1, CAC

Nar.: 8.10.2016 CMKU/CKC 15136/16  O:                                                                Charalier DRESS TO THE NINES  M:         FANTASTICA Prokopská hvězda

Majitel:    Hana NOVÁKOVÁ,                      PRAHA 5

Well broken BH bitch, rich chestnut markings, very nice in profile, perhaps a little long in loin, lovely shoulders, good front, nice reach of neck, level topline, good hind ang., good tail placement, very alert on the stand, attentive to her handler, beautiful dark eyes, good pigment., long ear fringes, very nice expression, moving very freely, nice overall picture.

Dobře vybarvená BH fenka, bohaté kaštanové znaky, velmi pěkná z profilu, snad trochu delší v bedrech, báječné lopatky, dobrý předek, pěkná délka krku, rovná horní linie, dobré zadní úhlení, správné umístění ocasu, velmi bystrá na stole, pozorná k předvádějícímu, krásné tmavé oči, dobrý pigment, dlouhé ušní závěsy, velmi pěkný výraz, pohybuje se velmi uvolněně, pěkný celkový obraz.

102 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   MEGGIE Salvia Rose VD

Nar.: 8.4.2013  CMKU/CKC 13296/13/ O:                                                                KENDY GOLD Fraking  M:         GWENDY QUINN Salvia Rose

Majitel:    Daniela Barbora JUGASOVÁ,          VESELÍ nad MORAVOU

Nice shape and size, well defined markings, rich chestnut colour, happy and attentive on the stand, correct head, but would prefer darker eyes, desired lozinge, good shoulder placement, good front, drops slightly at the croup, moved happily, but loose in front and hind movement.

Pěkný tvar a velikost, dobře definované znaky, bohatá kaštanová barva, spokojená a pozorná na stole, správná hlava, ale já bych preferoval tmavší oči, žádaná korunka, správné umístění lopatky, dobrá vepředu, svažuje se trochu směrem k zádi, pohybovala se vesele, ale volně vepředu i vzadu.

103 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   PEGGY z Jezerního království V4

Nar.:21.5.2015 CMKU/CKC 14416/15/ O:                                                                FARANEL Prokopská hvězda     M:         BARBARA z Jezerního království

Majitel:    Věra REJFKOVÁ,                        HEŘMANŮV MĚSTEC

Nice size and type, a little unsure on the table, nice head and eyes, good front and rear constr., nice shoulders, good angul., would like to see a little more animation, moving a little loose at times, needs to tighten in movement.

Pěkná velikost a typ, trochu nejistá na stole, pěkná hlava a oči, dobrá přední a zadní stavba, pěkné lopatky, dobré úhlení, rád bych viděl trochu více animace, pohyb je chvílemi rozházený, potřebuje zpevnit v pohybu.

104 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   TAMARA z Jezerního království VD

Nar.:13.7.2016 CMKU/CKC 14972/16/ O:                                                                ETAR Prokopská hvězda          M:         MELODIE z Jezerního království

Majitel:    Radka VELECHOVSKÁ,                 BŘEZNO

A larger type than prefered, good shoulders, although a little narrow in front, a little long in hock, nice dark eyes, would prefer more cushioning in muzzle to soften expression, nice long ears, nice rich chestnut colour, a little close in rear movement, movement loose overall.

Větší typ než preferuji, dobré lopatky, ačkoliv je poněkud úzká vepředu, trochu dlouhá hlezna, pěkné tmavé oči, přeferoval bych lépe vypolštářovaný čenich pro jemnější výraz, pěkné dlouhé uši, pěkná bohatá kaštanová barva, v pohybu vzadu trochu úzká, pohyb cekově neuspořádaný.

105 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   TOFFIFE z Jezerního království V3

Nar.:13.7.2016 CMKU/CKC 14974/16  O:                                                                ETAR Prokopská hvězda          M:         MELODIE z Jezerního království

Majitel:    Lada KOMÁNKOVÁ,                    VALTICE

Nice overall type, good coat condition, nice head and eyes, good expression, long ear fringes, well laid back shoulders, good front, good hind angulation, slightly long in hock, drops slightly at croup, would like to see more animation, move freely, but a little loose in front movement.

Celkově pěkný typ, dobrá kondice srsti, , pěkná hlava a oči, dobrý výraz, dlouhé ušní závěsy, dobře dozadu položené lopatky, dobrý předek, dobré zadní úhlení, nepatrně delší hlezna,lehce se svažuje k zádi, rád bych viděl více animace, pohybuje se volně, ale trochu neuspořádaně vepředu.

95 FENY       BH  tř. VÍTĚZŮ        ISABELLA Believe in Destiny V1, CAC

Nar.:17.11.2016PKR.IX-76288          O:                                                                DAN Zlodziejska Zgraja            M:         EMMA WATSON z Wiolinowej Doliny

Majitel:    Aneta DAWLEWICZ,                     PL, SMOLEC

BH of correct size, shape and type, nice head and expression, good eyes, long ear fringes, good shoulder placement, nice front, correct hind angul., good topline, nice coat feathering, rich chestnut marking, nice overall picture, would like a little more animation in the stand, very nice front movement, a little weak hind movement.

BH správné velikosti, tvaru a typu, pěkná hlava a výraz, dobré oči, dlouhé ušní závěsy, správně umístěná lopatka, pěkný předek, správné zadní úhlení, dobrá horní linie, srst s pěknými třásněmi, bohaté kaštanové pálení, pěkný celkový obraz, chtěl bych o něco více animace ve stoje, velmi pěkný pohyb vepředu, trochu nedostatečný pohyb vzadu.

106 FENY       BH  tř. VÍTĚZŮ        KOFILA Prokopská hvězda V2, res. CAC

Nar.:31.3.2016 CMKU/CKC 14858/16/ O:                                                                Turretbank TRIBERRY  M:         GOYA Prokopská hvězda

Majitel:    Věra REJFKOVÁ,                        HEŘMANŮV MĚSTEC

Richly marked BH, good type and proportions, nice head and eyes, well laid back shoulders, good front, nice hind angul., good topline, would like to see more animaton on the stand, good in front movement, a little weaker in hind action, needs to settle on the stand.

Bohatě znakovaná BH, dobrý typ a proporce, pěkná hlava a oči, dobře dozadu položené lopatky, dobrý předek, pěkné zadní úhlení, dobrá horní linie, rád bych viděl více animace na stole, dobrá v předním pohybu, trochu nedostatečná zadní akce, potřebuje se ustálit ve stoje.

107 FENY       RU  tř. ŠTĚŇAT       BERETHA CORI Sweetheart from Lenti VN2

Nar.:29.5.2018 CMKU/CKC 16106/18  O:                                                                ELLECK ELI Biely démon           M:         CÁCORKA Kopidlenský kavalír

Majitel:    František KAŠNÝ,                       ZLÍN

Good proportions RU puppy, good front, long in hock, good topline, nice reach of neck, good rich colour, correct head for age, good bite, a little unsure on the table, needs to mature and gain confidence, movement a little loose currently, needs to muscle up.

RU štěně dobrých proporcí, dobrý předek, dlouhá v helznech, dobrá horní linie, pěkná délka krku, dobrá bohatá barva, na její věk správná hlava, správný skus, trochu nejistá na stole, potřebuje dospět a získat sebejistotu, pohyb je nyní trochu rozházený,

potřebuje vyvinout svaly.

108 FENY       RU  tř. ŠTĚŇAT       IZABELLE EMPATHIA Obludárium VN1

Nar.:30.5.2018 CMKU/CKC 16081/18  O:                                                                A-RUBENS Rubínový květ         M:         GRACE Obludárium

Majitel:    Monika HEČOVÁ,                        TIŠNOV

Puppy of correct proportions and size, nice outline, drops slightly at the croup, good front and shoulders, well angul. hind quarters, nice reach of neck, nice eyes and full expresion, very positive and confident on the move, moved happily and freely.

Štěně správných proporcí a velikosti, pěkná silueta, svažuje se lehce k zádi, dobrý předek a lopatky, dobře zaúhlené zadní partie, pěkná délka krku, pěkné oči a celý výraz, velmi pozitivní a jistá v pohybu, pohybuje se vesele a uvolněně.

109 FENY       RU  tř. DOROSTU    FLÁVEA AURI z Panství Lomnice VN1

Nar.:12.3.2018 CMKU/CKC 15937/18  O:                                                                TIMOTHY z Panství Lomnice      M:         RORRY z Panství Lomnice

Majitel:    Monika HEČOVÁ,                        TIŠNOV

Nice size and proportions, good shoulders, nice front, correct hind proportions, bite needs to finish, good topline, moved positively and good in front, needs to muscle up in hind action, good overall type.

Pěkná velikost a proporce, dobré lopatky, pěkný předek, správné proporce vzadu, skus potřebuje dokončit, dobrá horní linie, pohybovala se pozitivně a dobře vepředu, potřebuje svalově vyspět pro akci zadních, dobrý celkový typ.

110 FENY       RU  tř. DOROSTU    MARIA MAGDALENA Gardyth N2

Nar.:16.4.2018 CMKU/CKC 16033/18  O:                                                                NICKOLAS Minowara  M:         JULIA TIA RITA Gardyth

Majitel:    Olga JAČKOVÁ,                         PRAHA 6

Very mature puppy for age, larger type than prefered, overall construction and proportions, good shoulders, a little loose at the elbows, nice head and eyes, good bite, a little long in hock, needs to tighten in movement, moving closely in hind action, needs to gain confidence.

Velmi vyspělé štěně na jeho věk, větší typ než preferuji, celková stavba a proporce, dobré lopatky, trochu volná v loktech, pěkná hlava a oči, dobrý skus, trochu dlouhá hlezna, v pohybu potřebuje zpevnit, v zadní akci je v pohybu úzká, potřebuje získat sebedůvěru.

111 FENY       RU  tř. MLADÝCH    DELIA von der Hohenzollernfeste V1, CAJC

Nar.:23.6.2017 CMKU/CKC 15774-18/ O:                                                                PENNYS BOY vom Erlenbacher-Hemmerich           M:     FRENCH KISS von der Hohenzollernfeste

Majitel:    MUDr.Štěp. DOČEKALOVÁ,            HRADEC KRÁLOVÉ,

Larger type than prefered, richly coloured marking, overall proportions correct, good shoulders, good hind ang., little long in hock, good topline, would like softer expression, stood happily, front movement okay, but would prefer more drive in hind movement.

Větší typ než preferuji, bohatě vybarvené znaky, správné celkové propozice, dobré lopatky, dobré zadní úhlení, trochu dlouhá v hleznech, dobrá horní linie, rád bych měl jemnější výraz, stála spokojeně, pohyb vepředu ok, ale já bych preferoval větší dynamiku vzadu.

112 FENY       RU  tř. MEZITŘÍDA    CECILKA AURI z Panství Lomnice V2, res. CAC

Nar.:24.2.2017 CMKU/CKC 15356/17  O:                                                                IAN DANIEL Minowara M:         RAYA z Panství Lomnice

Majitel:    Helena MAJERNÍKOVÁ,                 LOMNICE

Good proportions, nice outline, well laid back shoulders, a little long in hock, good topline, nice rich colour, nice head and eyes, good bite, nose pigment a little off, nice carriage on the move, although moving close behind at times, moving well in front, would like to see more animation.

Dobré proporce, pěkná silueta, dobře dozadu položené lopatky, trochu dlouhá v hleznech, dobrá horní linie, pěkná bohatá barva, pěkná hlava aoči, dobrý skus, nosní pigment je trochu slabší, pěkné držení těla při pohybu, ačkoliv je chvílemi při pohybu vzadu úzká, vepředu se pohybuje dobře, rád bych viděl více animace.

113 FENY       RU  tř. MEZITŘÍDA    ENYA SILVER LADY Dagymery VD3

Nar.:16.12.2016CMKU/CKC 15268/16  O:                                                                A.RUBENS Rubínový květ         M:         MICHELL SILKY GRAIN Terako

Majitel:    Pavla KOVÁŘOVÁ,                      TURNOV

Larger type than prefered, nice rich colour, nose pigment slightly off, topline drops at croup, good shoulders and front, would like softer expression, slightly long in hock, not very animated or happy on the move, lacks drive in hind quarters, front movement okay.

Větší typ než preferovaný, pěkná zářivá barva, nosní pigment trochu slabší, horní linie klesá na zádi, dobré lopatky a předek, rád bych jemnější výraz, lehce delší v hleznech, ne příliš animovaná nebo šťastná při pohybu, postrádá dynamiku vzadu, pohyb vepředu ok.

114 FENY       RU  tř. MEZITŘÍDA    WATANAY Arušava V1, CAC

Nar.:20.3.2017 CMKU/CKC 15360/17  O:                                                                ALFI Sylena  M:         NINA Flowers City

Majitel:    Jaroslav+Luďka SIEGROVI,            PLZEŇ

Slightly larger type than prefered, good overall proportions and size, nice shoulders, good front, good hind ang., full expression with good eyes and head, long ear fringes, nice outline, very happy on the move, carried herself well, a little close behind at times, moves well in front.

Nepatrně větší typ než je preferován, dobré celkové propozice a velikost, pěkné lopatky, dobrý předek, dobré úhlení vzadu, plný výraz w dobrýma očima a hlavou, dlouhé ušní závěsy, pěkná silueta, velmi veselá při pohybu, pěkně se nese, chvílemi vzadu trochu sevřená, vepředu se pohybuje dobře.

115 FENY       RU  tř. OTEVŘENÁ   EMBER SUN Černý turmalín V1, CAC

Nar.: 9.11.2016 CMKU/CKC 15255/16/ O:                                                                RAMBUS Zlodziejska Zgraja      M:         BAILEY Gold Wiktoris

Majitel:    Bc. Monika VADÁSOVÁ,               SEPEKOV

Mature and well bodied, with good substance and prooportion for her size, good shoulders, nice front, good coat condition, slightly long in hock, looks good outline, but would prefer a little more animation, nice full head and expression, long ear fringes, shows a little white in one eye at times, generally moved positively.

Vyspělá a dobře osvalená, s dobrou substancí a proporcemi vzhledem k její velikosti, dobré lopatky, pěkný předek, dobrá kondice srsti, lehce delší hlezna, silueta vypadá dobře, ale preferoval bych více animace, pěkná vyplněná hlava a výraz, dlouhé ušní závěsy, chvílemi ukazuje trochu bělmo v jednom oku, celkově se pohybovala pozitivně.

116 FENY       RU  tř. OTEVŘENÁ   GINGER SPICE Charles Garden XXX

Nar.:14.7.2016 CMKU/CKC 14977/16  O:                                                                TRAVOLTA Górska Fantazja     M:         EVELY Górska Fantazja

Majitel:    Veronika TÓTHOVÁ,                    PRAHA 9

Nenastoupila.

117 FENY       RU  tř. VÍTĚZŮ        HONEY Bezzábran V1, CAC, VB

Nar.:19.9.2014 CMKU/CKC 14072/14/ O:                                                                HOCUS POCUS of Woodville      M:         CANDY Bezzábran

Majitel:    Radmila GARZINOVÁ,                   PRAHA 4

Ruby shown in full coat condition, nice in outline, good shoulder placement, nice front, nice hind angul., good hocks, attractive head, full expression, nice ear fringes, very smart on the stand, moved happily and freely, very attentive to her handler.

RU předvedena v plné srsti, pěkná silueta, správná poloha lopatky, pěkná vepředu, pěkné zadní zaúhlení, dobrá hlezna, atraktivní hlava, plný výraz, pěkné ušní závěsy, velmi  elegantní v postoji, pohybovala se vesele a volně, velmi pozorná ke svému handlerovi.

118 FENY       RU  tř. VÍTĚZŮ        POLLY z Jezerního království XXX

Nar.:21.5.2015 CMKU/CKC 14418/15  O:                                                                FARANEL Prokopská hvězda     M:         BARBARA z Jezerního království

Majitel:    Iva NOVOTNÁ,                           HRADEC KRÁLOVÉ

Nenastoupila.

119 FENY       RU  tř. VÍTĚZŮ        ULRIKE FOON Charmander V2, res. CAC

Nar.:18.4.2014 CMKU/CKC 13829/14  O:                                                                HOCUS POCUS of Woodville      M:         NESSIE FOON Charmander

Majitel:    František KAŠNÝ,                       ZLÍN

Ruby of good shape and proportions, drops off a little at croup, good neck and shoulders, correct front, nice animation on the stand, would prefer softer expression, moving well in front, but close in hind quarters at times, not in full coat at the moment, nice rich colour.

RU dobrého tvaru a proporcí, svažuje se trochu k zádi, dobrý krk a lopatky, korektní vepředu, pěkná animace vestoje, preferoval bych jemnější výraz, pohybuje se dobře vepředu, ale občas je úzká vzadu, v tomto okamžiku není v plné srsti, pěkná výrazná barva.

120 FENY       TR  tř. ŠTĚŇAT       ZISSI Králův španěl N1

Nar.:30.4.2018 CMKU/CKC 15994/18  O:                                                                SCOTTISH HIGHLANDER Silver Capricorn  M:         XOFIA Králův španěl

Majitel:    Emma MICHALOVÁ,                     PRAHA 9

Very mature baby for age, nice dark eyes, nice rich tan highlights, flecking through white on coat, spoils overall picture, would prefer softer expression, good shoulders, good front, good hind ang., topline drops off at croup, front movement okay, needs to tighten in rear movement.

Na svůj věk velmi vyspělé bejby, pěkné tmavé oči, pěkné výrazné tříslové pálení, skvrny na bílé srsti ruší celkový obraz, preferoval bych jemnější výraz, dobré lopatky, dobrý předek, dobré zadní úhlení, horní linie klesá k zádi, pohyb vepředu je ok, pohyb zadních potřebuje zpevnit.

121 FENY       TR  tř. DOROSTU    BELINDA z Vysoké meze XXX

Nar.:16.2.2018 CMKU/CKC 15926/18  O:                                                                FARANEL Prokopská hvězda     M:         DAPHNE LADY Vanilla Wafer

Majitel:    Monika VOGELTANZOVÁ,             PRAHA 9

Nenastoupila.

122 FENY       TR  tř. DOROSTU    DEBBIE ze Starého dvora VN2

Nar.: 7.3.2018  CMKU/CKC 15900/18  O:                                                                Clopsville BREEZER     M:         CHERRY Krásná louka

Majitel:    Vladimíra JALŮVKOVÁ,                MNÍŠEK pod BRDY

Good overall proportions, correct front and hind constr., topline dropping slightly at croup, nice dark eyes, rich tan highlights, head needs to fill in muzzle and soften expression, a little unsure and needs to gain confidence and be more outgoing when moving, movement currently close behind and a little loose at times, overall needs to mature.

Dobré celkové proporce, korektní přední a zadní stavba, horní linie se lehce svažuje směrem k zádi, pěkné tmavé oči, bohaté tříslové pálení, hlava potřebuje vyplnit v čenichu a zjemnit výraz, trochu nejistá a potřebuje získat sebejistotu a být více společenská, když se pohybuje, v pohybu je nyní úzká vzadu a chvílemi trochu nepevná.

123 FENY       TR  tř. DOROSTU    RADÚZA QUATRO z Kamilkové zahrady VN3

Nar.:25.1.2018 CMKU/CKC 15879/18  O:                                                                Turretbank TRIBERRY  M:         CLOE QUATRO z Kamilkové zahrady

Majitel:    Veronika FABIÁN Mgr.                  PRAHA 15

Nice size and type, well broken markings, topline roaches slightly then drops at croup, happy on the stand, good front and shoulders, good rear angul., but slightly long in hock, nice head for age, nice dark eyes, some spotting and flecking through coat, happy on the move, but loses topline at time.

Pěkná velikost a typ, dobře rozdělené znaky, horní linie se lehce klene, pak na zadku klesá, šťastná na stole, dobrý předek a lopatky, dobré zadní úhlení, ale nepatrně delší hlezna, na její věk pěkná hlava, pěkné tmavé oči, něco skvrn a fleků v srsti, veselá v pohybu, chvílemi ztrácí horní linii.

124 FENY       TR  tř. DOROSTU    TYCIA Zlodziejska Zgraja VN1, NFD

Nar.:10.4.2018 PKR.IX-81441           O:                                                                Gayhalo BLACKJACK  M:         GINGER Sylena

Majitel:    HSM KORKUS,                           PL, KATOWICE

Very happy and outgoing puppy, nice shape and size for age, good front, nice shoulders, very nice hind angul. with short hocks, good reach of neck, nice in outline, very animated and correct on the stand, nice head and eyes, good expression, very happy and positive on the move, needs to muscle up.

Velmi veselé a společenské štěně, na její věk pěkný tvar a velikost, dobrý předek, pěkné lopatky, velmi pěkné zadní úhlení s krátkými hlezny, dobrá délka krku, pěkná silueta, dobře animovaná a korektní ve stoje, pěkná hlava a oči, správný výraz, velmi šťastná a pozitivní v pohybu, musí nabrat svaly.

125 FENY       TR  tř. MLADÝCH    DORIATH LAIQUENDI Telperion V2

Nar.:25.8.2017 CMKU/CKC 15597/17  O:                                                                LINCOLN ABRAHAM de los Uraidos Kodiak            M:     JAMAICA REGGAE Silver Capricorn

Majitel:    Josef ŠTĚTINA,                          DOMAŽLICE

Correct markings, well broken and defined, good shoulders, nice front, good behind, nice head and eyes, correct tan highlights, good hind quarters, nice coat condition, happy on the stand, loses her topline on the move, moving generally freely and soundly.

Správné znakování, dobře rozdělené a definované, dobré lopatky, pěkný předek, dobrá vzadu, pěkná hlava a oči, správné tříslové pálení, dobré zadní partie, pěkná kondice srsti, šťastná na stole, při pohybu ztrácí horní linii, pohybuje se celkově uvolněně a jistě.

126 FENY       TR  tř. MLADÝCH    GWENDOLINA Charle’s Angels V3

Nar.: 3.12.2017 CMKU/CKC 15758/17  O:                                                                PORTORICO Merlin Bohemia      M:         MARSEY Merlin Bohemia

Majitel:    Miloslava PAVELKOVÁ,                JÁCHYMOV

Good overall proportions, prefered to see softer expression, nice dark eyes, good pigment., nice rich tan highlights, well laid back shoulders, good front, good hind angul., a little long in hock, long ear fringes, would like to see more animation, moved generally freely but a little loose at front at times.

Dobré celkové proporce, preferoval bych kdybych viděl jemnější výraz, pěkné tmavé oči, dobrý pigment, pěkné, bohaté pálení, dobře dozadu položené lopatky, dobrý předek, dobré zadní úhlení, trochu dlouhá hlezna, dlouhé ušní závěsy, rád bych viděl lepší animaci, pohybovala se celkem volně, ale vepředu chvílemi trochu neuspořádaně.

127 FENY       TR  tř. MLADÝCH    LINDA PERRY Bonimo V1, CAJC

Nar.:25.8.2017 CMKU/CKC 15601/17  O:                                                                MY DEAR MACHOI Elensis-The Royal Choice          M:     VITTORIA Bonimo

Majitel:    Tereza SKALICKÁ,                      BLŠANY

Happy outgoing junior, nice temperament, good shape and proportions, nice dark eyes, well laid back shoulders, good front, nice hind constr., nice in profile, good coat and condition, good pigment., very nice and free on the move, would like to see softer expression and a little cushioning on the muzzle.

Veselá společenská juniorka, pěkný temperament, dobrý tvar a proporce, pěkné tamavé oči, dobře dozadu položené lopatky, dobrý předek, pěkná zadní konstrukce, pěkná v profilu, dobrá srst a kondice, dobrý pigment, je velmi pěkná a uvolněná v pohybu, rád bych viděl jemnější výraz a trochu vypolštářovaný čenich.

128 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    COLETTE von der Hohenzollernfeste XXX

Nar.:12.5.2017 CMKU/CKC 15699-17/ O:                                                                JUSTE UNE ILLUSION Du Domainr De Machri           M:     INDIRA von der Hohenzollernfeste

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Nebyla

129 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    ESTERKA AURI z Panství Lomnice V2, res. CAC

Nar.:18.4.2017 CMKU/CKC 15409/17  O:                                                                TIMOTHY z Panství Lomnice      M:         ORNELA z Panství Lomnice

Majitel:    Magdalena ČERNÁ,                      NÝŘANY

Bitch with nice full head and expression, long ear fringes, good front constr., good hind angul., but long in hock, topline drops off at the croup, happy on the stand, rear movement is weak and narrow, front movement is okay, needs more drive.

Fenka s pěknou, plnou hlavou a výrazem, dlouhé ušní závěsy, dobé uspořádání předních, dobré zadní úhlení, ale dlouhá hlezna, horní linie se svažuje k zadku, šťastná ve stoje, pohyb vzadu je špatný a úzký, pohyb vepředu je ok, potřebuje větší dynamiku.

130 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    MATTHIOLA Prokopská hvězda VD3

Nar.:19.12.2016CMKU/CKC 15249/16  O:                                                                CHAPLIN Prokopská hvězda      M:         DABOIA prokopská hvězda

Majitel:    Hana KOŠŤÁLOVÁ,                     STŘÍBRNÁ SKALICE

Nice shape and size, nice head and eyes, good expression, correct tan highlights, good front, good hind constr., a little long in hock, topline drops at croup, moving very close in hind movement, needs to muscle up, front movement also needs to tighten, bite needs to correct.

Pěkný tvar a velikost, pěkná hlava a oči, dobrý výraz, pěkné pálení, dobrý předek, dobré uspořádání vzadu, trochu delší v hleznech, horní linie se svažuje na zádi, pohybuje se vzadu velmi sevřeně, potřebuje zvětšit svaly, pohyb vepředu potřebuje také zpevnit, zkorigovat potřebuje i skus.

131 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    VALERIE JOHANA z Usedlosti Újezdec V1, CAC

Nar.:26.12.2016CMKU/CKC 15256/16  O:                                                                ANTHONY VIGO z Usedlosti Újezdec       M:     JOHANKA FLORENCIE z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Renáta RIEGERTOVÁ,                   PRAHA 3

Nice head and eyes, full expression, good pigment., correct tan markings, overall constr. is good, both front and rear, a little bit unsure on the table, would like stronger rear movement, moving okay in front, moved happily, would like more animation on stand.

Pěkná hlava a oči, plný výraz, dobrý pigment, správné pálení, celková konstrukce je dobrá, vepředu i vzadu, trochu nejistá na stole, raději bych silnější pohyb zadních, pohyb vepředu je ok, pohybovala se vesele, rád bych měl více animace ve stoje.

132 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   CECILIE Obludárium V4

Nar.:18.5.2012 CMKU/CKC 12808/12  O:                                                                FILIPE Bonimo            M:         IZABELLE Moravie Eden

Majitel:    Monika HEČOVÁ,                        TIŠNOV

Happy and outgoing TR, full head, nice expression, good eyes, long ears, well laid back shoulders, good hind angul., with correct hocks, drops off slightly at the croup, happy and attentive on the stand,  moving very close behind, a little loose in front movement, very nice temperament overall.

Veselá a společenská TR, plná hlava, pěkný výraz, dobré oči, dlouhé uši, dobře dozadu položené lopatky, dobré zadní úhlení, s korektními hlezny, trochu se svažuje směrem k zadku, šťastná a pozorná na stole, v pohybu je vzadu velmi úzká, trochu rozhozený pohyb vepředu, celkově velmi pěkný temperament.

133 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   CINDY Zlodziejska Zgraja V1, CAC

Nar.: 2.9.2016  PKR.IX-75279           O:                                                                SCAPE Zlodziejskla Zgraja        M:         ONE IN A MILION Cursum Perficio

Majitel:    HSM KORKUS,                           PL, KATOWICE

Happy and outgoing TR of good size, shape and constr., very animated, both on the stand and when moving, correct proportions for age, good shoulders, nice front, good topline, nice head and expression, very smart in the move, moved positively, very attentive to handler.

Veselá a společenská TR správné velikosti, vzhledu a konstrukce, dobře animována, jak vestoje, tak v pohybu, správné proporce s ohledem na věk, dobré lopatky, pěkný předek, dobrá horní linie, pěkná hlava a výraz, velmi elegantní v pohybu, pohybovala se pozitivně, velmi pozorná k handlerovi.

134 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   ELISABETH Cavalier Prague V3

Nar.: 8.1.2015  CMKU/CKC 14182/15  O:                                                                OSCAR WILDE z Usedlosti Újezdec         M:         ARNIKA z Údolí kavalírů

Majitel:    MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,               PRAHA 2

Well marked TR, good proportions, nice head and eyes, correct tan highlights, good shoulders, good front, correct rear angul., roaches slightly in topline when on the move and has a low tailset, which spoils overall outline, moved positively, both front and rear.

Dobře znakovaná TR, dobré proporce, pěkná hlava a oči, korektní pálení, dobré lopatky, dobrý předek, korektní zadní úhlení, lehce klenutá horní linie při pohybu a má nízko nasazený ocas, který ruší celkový vzhled, pohybovala se pozitivně, jak vepředu, tak vzadu.

135 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   QUELLA Merlin Bohemia V2, res. CAC

Nar.:29.8.2016 CMKU/CKC 15090/16/ O:                                                                Turretbank TRIBERRY  M:         MELODIA Merlin Bohemia

Majitel:    Miroslav JÍLEK,                           PLZEŇ

Good proportions and structure, nice reach of neck, topline drops slightly at croup, nice head and eyes correct expression, long ear fringes, good shoulder placement, nice front, correct hind constr., good substance, moving a little close behind,  front movement okay, would like to see more animation.

Dobré proporce a struktura, pěkná délka krku, horní linie se lehce svažuje na zadku, pěkná hlava a oči, správný výraz, dlouhé ušní závěsy, dobře umístěná lopatka, pěkný předek, správná zadní konstrukce, dobrá substance, vzadu se pohybuje trochu sevřeně, pohyb vepředu ok, rád bych viděl více animace.

136 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   ROSARIA Merlin Bohemia V

Nar.:13.9.2016 CMKU/CKC 15097/16/ O:                                                                Royal Times DARLINGTON        M:         MARSEY Merlin Bohemia

Majitel:    Miloslava PAVELKOVÁ,                JÁCHYMOV

Mature TR good proportions, front and rear constr. good, nice shoulders, good hind ang., good topline, nice eyes, would prefer a softer expression, moves a little close behind, but front movement is okay, correct tan highlights, happy on the move, would prefer more animations when she’s standing.

Vyspělá TR dobrých proporcí, přední i zadní konstrukce je dobrá, pěkné lopatky, dobré zadní úhlení, dobrá horní linie, pěkné oči, preferoval bych jemnější výraz, pohybuje se vzadu trochu úzká, ale pohyb vepředu je ok.

137 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   ZUZANKA z Panství Lomnice V

Nar.:31.1.2016 CMKU/CKC 14795/16  O:                                                                TIMOTHY z Pnaství lomnice       M:         ORNELA z Panství Lomnice

Majitel:    Magdalena ČERNÁ,                      NÝŘANY

Slightly larger type than prefered, nice eyes, would prefer slightly softer expression, good overall constr. and proportion, good shoulders, correct angul., a littlle long in hock, drops off slightly at croup, long ear fringes, moved positively, but a little close behind, front movement okay, would prefer more animation on the stand.

Truchu větší typ než je preferován, pěkné oči, preferoval bych o trochu jemnější výraz, dobrá celková konstrukce a proporce, dobré lopatky, správné úhlení, trochu dlouhá hlezna, lehce se svažující zadek, dlouhé ušní závěsy, pohybovala se pozitivně, ale trochu úzká vzadu, pohyb vepředu ok, preferoval bych více animace ve stoje.

138 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        ANDĚLKA AURI z Panství Lomnice XXX

Nar.:20.6.2016 CMKU/CKC 14956/16  O:                                                                WONDERFUL TOY Scarlett team M:         THEA z Panství Lomnice

Majitel:    Iva NOVOTNÁ,                           HRADEC KRÁLOVÉ

Nenastoupila.

139 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        GENNA Cavalier Prague V3

Nar.:16.2.2016 CMKU/CKC 14818/16/ O:                                                                Rosebury HERMES     M:         ARNIKA z Údolí kavalírů

Majitel:    MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,               PRAHA 2

Larger type than prefered, well broken mark., long coat, long ear fringes, nice head and eyes, would prefer richer tan highlights, good constr., good shoulders, nice front  hind ang., slightly long in hock, nees to settle on the stand, a little unsure in the move at times, moving generally soundly but a little close behind,

Větší typ než preferuji, dobře rozdělené znaky, dlouhá srst, dlouhé ušní závěsy, pěká hlava a oči, preferoval bych bohatší tříslové znaky, dobrá konstrukce, dobré lopatky, pěkné přední i zadní úhlení, lehce delší v hleznech, potřebuje se ustálit ve stoje, chvílemi trochu nejistá v pohybu, celkově se pohybuje správně, ale je trochu úzká vzadu.

140 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        CHLOE Magnolia PassCo V2, res. CAC

Nar.: 1.6.2015  CMKU/CKC 14644-15/ O:                                                                LAMBERT Love Me     M:         MÉDEA od Ptačí skály

Majitel:    Daniela Barbora JUGASOVÁ,          VESELÍ nad MORAVOU

Heavily marked TR, very nice shape and proportions, good structure, good body, nice topline, good reach of the neck, very nice shoulders and front, correct hind quarters, good hocks, nice coat and condition, nice dark eyes, full expression, rich tan highlights, long ear fringes, moved very happily, generally soundly with good balance.

Těžce znakovaná TR, velmi pěkný tvar a proporce, dobrá struktura, dobré tělo, pěkná horní linie, dobrá délka krku, velmi pěkné lopadky a předek, správné zadní partie, dobrá hlezna, pěkná srst a kondice, pěkné tmavé oči, plný výraz, výrazné pálení, dlouhé ušní závěsy, pohybovala se velmi vesele, celkově správně s dobrým vyvážením.

141 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        PENNY z Jezerního království VD4

Nar.:21.5.2015 CMKU/CKC 14417/15/ O:                                                                FARANEL Prokopská hvězda     M:         BARBARA z Jezerního království

Majitel:    Radka VELECHOVSKÁ,                 BŘEZNO

Larger type than prefered, good construction, good shoulders, good hind ang., a bit long in hock, coat not really in show condition, nice head and expression, nice dark eyes, moved okay in front, but moving very closely in hind quarters, would prefer to see more animation.

Větší typ než je preferován, dobrá konstrukce, dobré lopatky, dobré zadní úhlení, trochu delší hlezna, srst skutečně není ve výstavní kondici, pěkná hlava a výraz, pěkné tmavé oči, pohybovala se vepředu ok, ale v zadní partii velmi úzká, preferoval bych vidět více animace.

142 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        TITISIOWA VIRIDIANA Ufna Morda V1, CAC, VB

Nar.:17.10.2015CMKU/CKC 14732-15/ O:                                                                TO JA SAM Ufna Morda           M:         TITICA Aldaha Gold

Majitel:    Dana TOŠENOVJANOVÁ,              OSTRAVA

TR bitch with very nice proportions, good shape and size, lovely eyes, nice head, very good expression, good in outline, nice reach of neck, well laid back shoulders, nice hind ang., good hocks, correct tail set, very nice animation on the move and stand, very nice in the moving, attentive to handler, moving with balance and soundness, verfy nice overall type.

TR fenka s velmi pěknými proporcemi, dobrý tvar a velikost, nádherné oči, pěkná hlava, velmi dobrý výraz, pěkná v profilu, pěkná délka krku, dobře dozadu položené lopatky, pěkné zadní úhlení, dobrá hlezna, správné nasazení ocasu, velmi pěkná animace v pohybu i vestoje, velmi pěkná v pohybu, pozorná k handlerovi, pohybuje se vyváženě a spolehlivě, celkově velmi pěkný typ.

143 FENY       TR  tř. VETERÁNŮ   CLEOPATRA z Jezerního království V1, NFV

Nar.:29.12.2009CMKU/CKC 11339/09/ O:                                                                COWLEY z Vrchu králů            M:         NINA RICCI z Krásné Gladys

Majitel:    Věra REJFKOVÁ,                        HEŘMANŮV MĚSTEC

Well bodied veteran, good proportions for size, well laid back shoulders, good front, good hind quarters, a little long in hock, topline drops off slightly at croup, nice full head, good eyes, rich tan highlights, a little reluctant on the move, but moving well for age.

Velmi vyspělá veteránka, na její velikost dobré proporce, dobře dozadu položené lopatky, dobrý předek, dobré zadní partie, trochu dlouhá hlezna, horní linie lehce klesá k zádi, pěkná plná hlava, dobré oči, bohaté pálení, trochu neochotná v pohybu, ale na svůj věk se pohybuje dobře.

144 FENY       TR  tř. VETERÁNŮ   PRETTY Králův španěl V2

Nar.:27.5.2010 CMKU/CKC 11620/10/ O:                                                                FILIPE Bonimo            M:         ILAVA TRES z Císařského mlýna

Majitel:    Emma MICHALOVÁ,                     PRAHA 9

Good body, nice proportions for size, good shoulder placement, nice front, nice full head, good eyes, long ear fringes, rich tan highlights, a little long in hock, moving closely behind on the day, moving okay in front, happy and animated on the stand, attentive to handler, topline drops at croup slightly.

Dobré tělo, na její velikost pěkné proporce, dobře umístěná lopatka, pěkný předek, pěkně vyplněná hlava, dobré oči, dlouhé ušní závěsy, bohaté pálení, trochu dlouhá hlezna, dnes se pohybuje vzadu sevřeně, pohyb vepředu je ok, šťastná a (dobře) animovaná na stole, pozorná k handlerovi, horní linie se na zadku lehce svažuje.

Přiložené soubory

POVCT18C
File: POVCT18C.pdf (430 KB)