Změny stanov a seznam členů statutárních orgánů uloženy do Spolkového rejstříku.

15. července 2016 jsme obdrželi rozhodnutí Městského soudu v Praze, který spravuje veřejné rejstříky pro Prahu – město, ve věci zápisu změn požadovaných novým Občanským zákoníkem do spolkového rejstříku a uložení dokumentů do sbírky listin. Zapsány byly údaje členů statutárních orgánů a popis účelu spolku (klubu), uložena ověřená čestná prohlášení a podpisové vzory členů výboru a KK a novelizované stanovy klubu. Za zápis změn nám nebyl vyměřen žádný správní poplatek.

Děkuji všem funkcionářům klubu za pochopení a konstruktivní přístup při přípravě dokumentů.

Ing. Zdeněk Stehlík, předseda