Zápis z VS dne 27.1.2021

Zápis z VS KaKCHŠdne 27.1.2022, od 17:30 do 19:30 hod., Praha 6, rest. U Švejka

 

Přítomni:     Brandstettrová, Brandstettrová ml., Havlena , Kohoutová, Ing. Stehlík, Tutschková

Omluven:    ing.Diky

________________________________________________________________________

 

 1. Dotaz na možnost online sdílení dat s Dog Office, resp. s plemennou knihou ČMKU: zodpovědná osoba za ČMKU paní Iveta Nováková odpověděla negativně s dovětkem, že naši žádost postoupila k vyjádření předsedovi ČMKU MVDr. Širokému. Od něho není dosud žádná reakce.
 2. Vývoj nového klubového webu, průběžná informace: V první etapě se pracuje na členské sekci, umožňující online vkládat přihlášky. Předpoklad: zkušební provoz od letních klubových výstav 2022.
 3. Propozice a přihláška na jarní KV jsou od 10.1.22 ke stažení na webu.Prázdná databáze pro vkládání dat z přihlášek zaslána Daně Tutschkové.Zakoupena letenka pro rozhodčího z Gdaňska, paní rozhodčí přejede autem.
 4. Termín členské schůze 19.2.2022, v salónku hotelu Svornost. Pozvánka a program byl zveřejněn na klubovém webu a Facebooku.
 5. Registrace nového člena výboru Davida Havleny ve Spolkovém rejstříku byla dokončena a nabyla právní moci koncem m.r.. Lze ověřit na justice.cz
 6. Účetní uzávěrka r. 2021 zatím není hotová. Nemáme ani bilanci všech loňských výstav. Termín kontroly RK je 12.2. Pak bude předána agenda od paní Ing. Jančíkové.
 7. Místem pro letní výstavy je zámek Nečtiny v Západních Čechách. David Havlena prověří možnost pronájmu stanu a jeho velikost a možnost sponzoringu ze strany místních organizací. Ubytování za rozumné ceny a stravování zajištěno v zámku.
 8. Je třeba poučit nové chovatele o nutnosti mít registrovanou CHS, facebook atd.
 9. Žádost o rozšíření aprobace paní rozhodčí Evy Procházkové, je i potenciální kandidátkou na OPCH. O doporučení na vstupní zkoušky do přípravy čekatelů požádala paní Zuzana Gladišová. Obojí schváleno.
 10. Výbor odsouhlasil nákup 5 nových čteček čipů, náhradou za vyřazené, nebo nevrácené kusy. Zařídí HPCH Hana Fadel Brandstettrová.
 11. Schváleno zakoupení 1 ks předváděcího stolku pro použití na bonitacích.

 

Zapsal: Ing. Z. Stehlík

Kontrola: Hana Brandstettrová

 

Termín a místo příští VS budou stanoveny dodatečně.