Zápis z VS 4.10.2018

Zápis z VS KaKCHŠdne 4.10.2018, od 18 do 20 hod., hotel Svornost

Přítomni: Brandstettrová, Hradečný, Kohoutová, Ing. Kovaříková, Severová, Ing.Stehlík.

Omluveni: Ing. Diky a Tutschková.

________________________________________________________________________

 

  1. Výbor projednal chovatelský přestupek (dva vrhy v jednom kalendářním roce) paní JUDr. Jandové – nechtěné nakrytí feny KANSAN DOROTHY GALE Silver Capricorn vlastním psem ECRIN-DE-SOIE de l´Angelarde a rozhodl se za porušení Chovatelského řádu udělit chovatelce napomenutí. Další napomenutí (za porušení CHŘ) uděluje výbor klubu chovatelce paní Kudláčkové za nechtěné nakrytí feny BABY Royal shine vlastním, dosud neodbonitovaným psem GILBERT BÉCAUD do Kapsy. Pes byl posléze zařazen do chovu na základě absolvování individuální bonitace.
  2. Výstavy KV II a III 2018, po 2. uzávěrce přihlášeno 170 a 144 psů a fen. Rozhodčí jsou informováni, jejich cestovné bude činit  360.- € za letenku. Výplata v Euro. Dohodnuto komando v hotelu Step, nájemné v původní slevě platné do roku 2015. Hotová jídla budou 2. Nejen personál, ale i účastníci si musejí během dopoledne vybrat z těchto jídel. Pro vystavovatele budou k dispozici i minutky a la carte, ovšem s delší dobou přípravy.   Rozdělení kruhů: Sobota: Kruh č. 1 – kingové všichni, kavalíři psi. Rozhodčí: pan Robert Lamont, UK, vedoucí kruhu: Dana Tutschková, překlad a zápis: Lucie Malcová Kruh č. 2 – kavalíři feny.    Rozhodčí: paní Heather Lamont, UK, vedoucí kruhu: Ing. Milan Diky, překlad a zápis: Andrea Malcová Neděle: Kruh č. 1 – kingové všichni, kavalíři psi. Rozhodčí: paní Heather Lamont, UK, vedoucí kruhu: Ing. Milan Diky, překlad a zápis: Andrea Malcová Kruh č. 2 – kavalíři feny.Rozhodčí: pan Robert Lamont, UK, vedoucí kruhu: Dana Tutschková, překlad a zápis: Lucie Malcová.
  3. Výstavy v r. 2019 – jarní v neděli 17.3. v Rakovníku, potvrzeni rozhodčí Jan Törnblom, S, a Peter Towse, UK. Nutno rezervovat hotel Rozmarýn (1×1 a 1×2). Na podzimní výstavy předběžně přislíbili účast pan Kevan Berry a pan Brian Rix z UK.

 

Zapsal ing. Stehlík, kontrola Jiřina Severová

 

Termín příští VS je v neděli 11.11.2018 od 12. hodin v hotelu Svornost.