Zápis z VS 29.7.2021

Po více než roční přestávce se znovu sešel výbor klubu.

Níže najdete zápis z jednání.

 

Zápis z VS KaKCHŠdne 29.7.2021, od 18 do 20 hod., hotel Svornost

 

Přítomni:     Brandstettrová, Kohoutová, Ing.Stehlík, Tutschková.

Omluven:    Ing. Diky

Přizvaní:      Brandstettrová ml., Diblíková

________________________________________________________________________

 

 

  1. Výstavy v Němčicích: přes náhlé úmrtí J. Severové dopadly dobře, přálo nám počasí a výstavní účast byla slušná, takže akce byla zisková. Detaily až po zaúčtování dokladů. Povýstavní katalog s posudky a fotografie byly umístěny na web 9 dní po výstavě.
  2. Výstavy KV II. kavalírů a KV III. kingů budou, pokud vláda dovolí a pánbůh dá, dne 23.10.2021 v Rakovníku. Rozhodčí z ČR a Švýcarska osloví H.Brandstettrová.
  3. Úmrtím paní Jiřiny Severové, která vykonávala kumulovanou funkci HPCH, jednatelky a administraci klubové kanceláře, vyvstala nutnost tyto činnosti rozdělit mezi další ochotné členy klubu. Výbor se podle článku 2, odst. 3, Stanov rozhodl kooptovat do výboru dvě další pracovnice, které se aktivně zúčastnily řešení vzniklé personální krize a jsou ochotny převzít klíčové chovatelské agendy. Jsou to paní Jindřiška Diblíková, PCH pro jižní Čechy, která bude vykonávat funkci HPCH pro kavalíry a paní Hana Fadel Brandstettrová, která bude vykonávat funkci HPCH pro kingy, evidenci všech bonitovaných jedinců, chovných karet a aktualizaci chovatelských databází na klubovém webu. Paní Hana Brandtstettrová, stávající členka výboru, bude pověřena funkcí jednatelky,  společně s dcerou pak vedením členské evidence. Paní Dana Tutschková bude vykonávat funkci výstavního referenta, bude přijímat a zpracovávat přihlášky, což představuje jejich přepis do databáze v programu Visual dBase. Dále nahlášení veřejné akce na veterinární správu a po výstavě zaslání zprávy s výsledky na sekretariát ČMKU. Neobsazena je dosud funkce účetní, jedná se s externí účetní, která ovládá program ÚČTO2021 a tak by nebyl nutný zácvik. Kontakt dodal pan Ing. Uher. Další dosud neobsazenou činností je redakce Zpravodaje a výstavních katalogů. Zatím to zůstává na předsedovi, ale bude nutné, aby příspěvky do Zpravodaje dávali za svůj „rezort“ i další členové výboru.
  4. Podle Organizačního řádu výbor stanovil/potvrdil výbor náhrady nákladů a paušály pro období od 7/2021 do voleb v 2/2023.
  5. Předseda nahlásí nové kontaktní adresy klubu na ČMKU, paní Ing. Novákové/Fialové/. Rovněž zajistí konsolidaci mailových adres a opravu kontaktů na klubovém webu.
  6. Příští bonitace bude v Rakovníku při podzimní KV 23.10.2021 – pokud bude výstava.
  7. Aktualizovaný seznam OPCH s právem kontrolovat vrhy je na klubovém webu. Je nepřípustné, aby tuto funkci vykonávala jiná osoba, např. známý nebo rodinný příslušník poradce. Autorizaci veškerého cestovného nyní provádí předseda, prosím o zasílání kopií cesťáků mailem před proplacením.
  8. Poděkování patří všem, kteří se po náhlém úmrtí J. Severové zasloužili o kontinuitu většiny služeb klubu a uspořádání klubových výstav v Němčicích. Zvláštní poděkování pak patří oběma Brandstettrovým za dobře zvládnutý „krizový management“.

 

Zapsal: Ing. Stehlík