Zápis z VS 28.1.2016

Zápis z VS KaKCHŠdne 28.1.2016, od 18 hod., hotel Svornost


Přítomni: Brandstettrová, Hradečný, Kohoutová, Severová, ing. Stehlík, Tutschková, ing. Diky.

Omluveni: Ing. Kovaříková.

________________________________________________________________________

 

  1. Návrhy členů k projednání na ČS. Projednán návrh paní Novákové – týkající se OŘ (organizační řád) – změnu zasílání odpovědních obálek a návrh na změnu některých ustanovení Chovatelského řádu zaslaný JUDr. Jandovou. Výbor klubu podal k oběma návrhům protinávrhy.
  2. Návrh výboru klubu na úpravu Stanov Čl. 2, odst.2 – zohlednit tento článek Stanov s novým Občanským zákoníkem.
  3. Nové Stanovy klubu, reflektující změny obsažené v novém Občanském zákoníku, projedná předseda s JUDr. Klimešovou do termínu ČS.
  4. Výbor obdržel zprávu o zákazu činnosti chovatelce paní Vykoukalové ze strany Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech Moravy a Slezska a bere ji na vědomí. Chovatelka se však odvolala k ČMKU, protože údajně může prokázat, že oba vrhy se narodily v roce 2016, takže rozhodnutí zatím není definitivní.
  5. Obdrželi jsme revizní zprávu ing. Uhra, kde je upozornění na schodek rozpočtu klubu v roce 2015. Navrhuje zvýšení některých poplatků. Protože schodek fakticky vznikl již v roce 2014, kdy byl kompenzován vysokou dotací z ČMKU, výbor o případné úpravě poplatků rozhodne až na základě vývoje finanční bilance v průběhu roku 2016. Zatím se tedy žádné poplatky nemění.
  6. Členská schůze bude 20.února 2016 v hotelu Svornost, pozvánka s programem byla uvedena ve Zpravodaji 3/15, nyní bude umístěna na klubový web.
  7. Pes – king FALADO z Medoušku – absolvoval kontrolní veterinární vyšetření očí za účelem uznání chovnosti – podle vyjádření očního specialisty tento shledal vadu oční čočky, jejíž příčinu nelze jednoznačně stanovit, později ji označil za dědičnou. Majitelka paní Maternová se rozhodla stáhnout psa z chovu.
  8. Propozice na oba termíny výstav (4.červen a 1.-2.říjen) budou zasílány spolu se Zpravodajem 1/16, abychom ušetřili náklady na zvláštní zasílání. Přihlášky a propozice budou pochopitelně ke stažení na klubovém webu vždy do uzávěrky těchto výstav.
  9. Rozhodčí pro výstavy a bonitaci: jarní – Kovaříková, Košťálová, Brotánková, ev. jiný posuzovatel s oběma aprobacemi. Osloví je pí Kovaříková a zjistí jejich možnosti. Pro podzimní dvojvýstavu předsedovi předběžně potvrdily účast rozhodčí z Velké Británie: paní Ruth Mochrie a paní Rita Morgan.

 

Zapsal: Ing. Stehlík, kontrola J. Severová.