Zápis z VS 2.12.2021

Zápis z VS KaKCHŠdne 2.12.2021, od 17:30 do 20 hod., Praha 6, U Švejka

 

Přítomni:     Brandstettrová, Brandstettrová ml., Havlena , Kohoutová, Ing. Stehlík, Tutschková

Omluven:    Ing.Diky

________________________________________________________________________

 

  1. Výbor vzal na vědomí návrh Davida Havleny na doplnění webu o založení klientské zóny a o registraci psů na výstavy. Předseda kontaktuje ČMKU s dotazem o  možnosti online sdílení dat s Dog Office.
  2. Výbor odsouhlasil hosting pro vývoj nového klubového webu, aby mohl běžet současně se stávajícím.
  3. Předseda zajistí propozice a přihlášku na jarní KV a jejich publikaci na webu.
  4. Příspěvky do Zpravodaje 2/2021: poděkování Hanýše Brandstettrové za včasné dodání příspěvků, Předseda odeslal finální verzi do tiskárny Power Print 29.11., výtisky budou dodány do 15.12. a pak předány zasilatelství Send, které zajistí zabalení, označení adresami a rozeslání.
  5. Návrh Davida Havleny na zavedení placené inzerce CHS ve Zpravodaji – schválen od čísla 1/2022.
  6. Termín členské schůze 19.2..20222, salónek v Hotelu Svornost, rezervaci salónku zajistí jednatelka. Pozvánka a program bude zveřejněn na webu v lednu.
  7. Registrace nového člena výboru Davida Havleny ve Spolkovém rejstříku přerušena soudem se žádostí o opakované formální doložení kompetence stávajícího výboru (zápisem z volební ČS 2019) . Požadované doklady byly odeslány 29.11.2021.
  8. Účetní evidenci v programu Účto21 bude od 1. ledna 2022 zajišťovat Dana Tutschková. Doklady a výpisy z účtu jí bude předávat pokladní Petra Kohoutová.
  9. Od 1. ledna 2022 se ruší paušální poplatek za kontrolu vrhu 60 Kč/štěně a zároveň se zvyšuje poplatek za krycí list na 500 Kč.

 

Zapsal: Ing. Z. Stehlík

Kontrola: Hana Brandstettrová