Zápis z VS 12.1.2024

Zápis ze schůze výboru Klubu chovatelů Kavalír a King Charles španělů, Praha

Datum a místo konání: 12.1.2024, 16:30, Praha 6, restaurace U Švejka

Přítomni: H. Brandstettrová, H. F. Brandstettrová, Z. Stehlík, T. Skalická, V. Jílková

Omluveni: P. Kohoutová

 

Program:

 

1)     Rozdělení funkcí jednotlivým členům výboru pro zapsání změn do spolkového rejstříku

 

·        Předsedkyně a jednatelka – Hana Brandstettrová

·        Místopředseda – Ing. Zdeněk Stehlík

·        Hlavní poradkyně chovu a bonitační referentka – Hana Fadel Brandstettrová

·        Pokladní – Petra Kohoutová

·        Výstavní referentka – Tereza Skalická

·        Ekonom/účetní – Bc. Veronika Jílková, výbor rozhodl o jejím kooptování do výboru klubu z důvodu personální nouze.

 

Funkce propagačního referenta zůstává prozatím neobsazena. Nutné záležitosti budou řešeny operativně členy výboru za pomoci členů klubu, případně externích dodavatelů. Zajištěním zapsání změn do spolkového rejstříku pověřen Z. Stehlík. Výbor rovněž pověřuje Ing. Zdeňka Stehlíka, aby zajistil u Fio banky přístup k výpisům z klubového účtu 123369369/2010 pro účetní Veroniku Jílkovou.

 

2)     Výstava a bonitace Kamenice 24.2.2024

 

Bylo spuštěno přihlašování na výstavu přes systém Dogoffice, spuštění dořešeno s panem Havlenou a paní Novákovou z ČMKÚ. Zároveň bylo spuštěno přihlašování na bonitaci konanou souvztažně s výstavou v Kamenici. Přihlašování na bonitaci je možné přes Google formuláře, případně papírovou přihláškou zaslanou poštou či e-mailem. Je zajištěn fotograf pro výstavu i bonitaci a pracovníci jednotlivých kruhů (Radka Stegurová, Eva Hajdusíková, Petra Lackovičová, Simona Lackovičová). Ubytování pro rozhodčí bude zařízeno, letenky si zajišťují rozhodčí sami. Z. Stehlík zajistí dárky pro rozhodčí. Před výstavou, po její uzávěrce, bude svolána schůze výboru (termín a místo bude upřesněno) pro rozdělení funkcí nutných pro zajištění průběhu výstavy.

 

3)     Nákup nových výstavních stolů s ušitím nových potahů a nákup s potiskem nových ubrusů byl posunut na další výstavy konané v září.

 

4)     Z důvodu odstoupení pana Havleny je dočasně pozastaveno rozesílání klubových e-mailů. Je nutné zjistit, zda je možné pokračovat v jejich rozesílání a za jakých podmínek. Pan Havlena hradil služby za rozesílání newsletterů ze svých nákladů. Prozatím veškeré důležité informace najdete na klubových stránkách, případně budou zveřejněny i na sociálních sítích.

 

Zapsala: Veronika Jílková, 12.1.2024

Kontrolu zápisu provedla: Hana Brandstettrová, předsedkyně