Zápis z ustavující VS 23.2.2019

Zápis z VS KaKCHŠdne 23.2.2019, od 14 do 15 hod., hotel Svornost

 

Přítomni: Brandstettrová, Kohoutová, Severová, ing.Stehlík, Tutschková.

Omluveni: ing. Diky

________________________________________________________________________

 

1. Všichni kandidáti do výboru a KK byli zvoleni se ziskem 93-100% hlasů. Rozdělení funkcí v nově zvoleném výboru:

Předseda Ing. Stehlík, ekonom a místopředseda Ing. Diky, HPCH a jednatelka J. Severová, pokladní Petra Kohoutová, bonitační Dana Tutschková, člen Hana Brandstettrová. Složení KK je beze změn.

2. Je třeba zrušit dispoziční právo ke klubovému účtu ing. Kovaříkové a dohodnout výhodnější podmínky vedení účtu u ČS. Zajistí předseda a pokladní.

3. Výbor projednal požadavek sekretariátu ČMKU týkající se ověření postupů HPCH. Výbor důrazně doporučuje J. Severové, aby neúplnou dokumentaci k vydání PP napříště vždy vracela chovatelům.

4.Výbor projednal e-mail zaslaný paní Fialovou, která tlumočí námitky Výstavní komise proti udělování titulu VKV na druhé a třetí KV v daném roce. Tituly z KV 2018-III, 21.10.2018 mají být odebrány, protože podle mínění výstavní komise tituly KV a VKV jsou ekvivalentní. Jsme toho názoru, že tituly nejsou totožné, tituly VKV udělujeme od r. 2006, tj. 13 let nejen my, ale i další kluby a doposud si nikdo nestěžoval. Předseda zašle odpověď.

4. Výbor projednal žádost ČMKU o vyjádření k žádosti rozhodčí paní L. Frnčové o rozšíření aprobace na naše klubová plemena. Souhlas je podmíněn její návštěvou a představení se na KV 17.3.2019 v Rakovníku. Pozvána byla telefonicky.

5. Nákup nové čtečky pro HPCH. Předseda zjistí aktuální nabídku.

6. Vstup na podzimní výstavy bude povolen jen čipovaným jedincům nebo jedincům s jednoznačně čitelným tetováním.

7. HPCH shromáždí a sepíše stížnosti chovatelů na špatnou a nekompetentní práci pracovnice HPK paní Evy Dragovič a dopis s tímto obsahem předseda zašle sekretariátu ČMKU.

8. Výbor projednal a schválil mírnou úpravu klubových poplatků z důvodu zvyšující se úrovně cen všech služeb. Stávající členské příspěvky a poplatky se neměnily téměř 15 let. Současná inflace způsobuje růst cen nakupovaného zboží a služeb, což vede ke značnému poklesu průběžné finanční rezervy klubovém účtu.

 

Zapsal Ing. Stehlík, kontrola Jiřina Severová

 

Termín příští VS bude stanoven dodatečně.