Upozornění k přihláškám na březnovou KV.

ČMKU začlenila informace o našich klubových a speciálních výstavách do webové aplikace dogoffice.cz. Údajně proto, že dogoffice.cz nám umožní vkládání a editaci informací o výstavách, které jsou pak automaticky synchronizovány s informacemi v sekci Výstavy na webu cmku.cz. Tuto možnost jsme uvítali, protože nám dává do ruky nástroj k opravě chyb v kontaktech a v údaji o místě výstavy, které často vznikaly. Např. vloni přijela skupina zahraničních návštěvníků na pražskou adresu sídla klubu místo do Rakovníka.

 

Upozorňujeme však, že přihlášky na naše KV a SV nelze zadávat přes dogoffice.cz. Přihlášky jsou ke stažení na http://www.kavalir-king-klub.org/formularepoplatky/aktualni-prihlaska-na-kv/ a vyplněné je potřeba poslat e-mailem nebo poštou na adresu paní Severové, tam uvedenou. Rovněž platby je třeba posílat přímo na účet klubu 123369369/0800, nikoliv přes platební bránu !!

 

Zároveň upozorňujeme, že podle Výstavního řádu ČMKU a FCI, je povinnost zasílat s přihláškou kopii průkazů původu přihlášených psů. Toto nařízení, kromě dokladu o registraci v FCI, má i další praktické důvody. PP např. umožňuje korigovat chyby v přihlášce – např. chybné zařazení do tříd, špatně uvedenou barvu nebo dokonce pohlaví (!) jak se stalo na minulé KV. Psi a feny nebudou přijati na výstavu bez obou dokumentů, tj. vyplněné a podepsané přihlášky a čitelné kopie průkazu původu !!! U PP před kopírováním zkontrolujte, zda jste podepsáni v kolonce “Majitel”.

 

První uzávěrka jarní KV už se blíží, je to sobota 22. února 2020, proto neotálejte s odesláním přihlášky.