Podzimní KV a SV – 1. uzávěrka již za týden – 13.9.2019 !!!

Upozorňujeme na blížící se termín první uzávěrky přihlášek na naše podzimní výstavy.

 

Na četné dotazy, týkající se zasílání vstupních listů elektronickou poštou v souboru .PDF sdělujeme následující informace:

 

elektronický vstupní list není třeba tisknout a předkládat při přejímce na výstavě, je to pouze potvrzení a informace pro vás, že vaši přihlášení psi jsou registrováni. Katalog, startovní čísla a další materiály budou při přejímce vydány na jméno majitele.

 

v přihláškách uvádějte prosím vaši e-mailovou adresu pro zaslání vst. listu. Vyplněnou a podepsanou přihlášku a kopii PP můžete rovněž poslat naskenované nebo nafocené e-mailem.

 

Děkujeme.        Výstavní výbor.