Odpověď výboru klubu na tzv. Otevřený dopis paní Hany Novákové.

Odpověď na otevřený dopis.

 

(naskenovaný text dopisu si můžete stáhnout zde : Otevřený_dopis_Nováková)

 

Vážení naši vystavovatelé, handleři a ostatní účastníci výstav pořádaných naším klubem. Těší nás, že máte takový zájem a starost o zlepšování výstav, které náš Klub pořádá. Kdyby tomu tak nebylo, nabyli bychom dojmu, že někteří z účastníků našich výstav si zcela neváží dobrovolné práce našich členů a nechtějí zvýšit úroveň výstav. Děkujeme proto za podněty, vždycky se dá něco vylepšit.

 

Předseda Klubu obdržel doporučený dopis dne 28.04.2017, odeslaný paní Hanou Novákovou a adresovaný jemu, jako soukromé osobě, nikoliv Klubu.  Autor(ka) textu dopisu se nepodepsal(a), byly přiloženy 3 archy podpisů, které postrádaly jakýkoliv údaj k čemu patří, pod co se vlastně dotyční podepsali. Nicméně budeme věřit, že podpisy skutečně patří k výše zmíněnému dopisu, a že všichni signatáři si přečetli jeho text. Bylo ověřeno, že ze 60 podpisů bylo 35 členů našeho klubu (za členy se označilo 38 – 3 nemají dosud zaplaceno členství na rok 2017, jeden se označil za nečlena ačkoliv již zaplatil). K jednotlivým tam uvedeným bodům:

 

Výstavní poplatky u veteránů atd. byly upraveny výborem již dávno před obržením tohoto dopisu – viz propozice a přihláška pro podzimní KV/SV v Rakovníku (jsou vytištěny a fa Postservis je rozesílá první týden v květnu).

 

Moderování finále s mikrofonem“ na KV v Hlušicích nebylo možné – nebyla tam k dispozici žádná zvuková aparatura s reproduktory (také v Jesenici je aparatura nefunkční). Samotný mikrofon by nebyl k ničemu. Pořizovat si pro KV kompletní vlastní aparaturu je finančně  nereálné. Proto používáme jako nouzové řešení megafon s dosahem 200 m. Pro lepší slyšitelnost v uzavřeném prostoru by jistě postačilo, kdyby se vystavovatelé a návštěvníci ztišili tak, aby je moderátor nemusel překřikovat jako děti ve škole.

 

Velikost kruhů se může změnit v návaznosti na velikost prostoru ihned. Pokud samozřejmě nebudete trvat na stoprocentním pokrytí plochy kobercem. Stačí přijít, dohodnout se a před zahájením posuzování posunout pásku. Je to jistě snazší nežli potom shánět podpisy k dopisu, že kruhy byly malé. Pro představu o ploše kruhů s kobercem – dříve jsme např. v Jesenici používali koberce o ploše 64 m2 (32 m2 na kruh). V menších sálech jako byl Štiřín nebo Floret Průhonice byly kruhy ještě menší. Na podzim 2016 jsme zakoupili nové koberce o ploše 80 m2 (40 m2 na kruh), které jsme použili na KV 2016 II a III v Jesenici a nyní v Hlušicích.

 

Mimochodemudělali jsme statistiku výstav pořádaných klubem za roky 2014, 2015, 2016 a 2017 – celkem 9 výstav. Srovnali jsme seznamy vystavovatelů v jednotlivých katalozích se seznamem obdržených podpisů. Vystavovatel je uveden ve výstavním katalogu, handler či jiný návštěvník nikoliv. Hodnotit úroveň výstav by měli pouze ti, kteří se jich pravidelně zúčastňují jako vystavovatelé. Z následující tabulky vyplývá, že téměř čtvrtina podepsaných jako vystavovatelé nikdy na žádné naší výstavě nefigurovala.

 

[table "38" not found /]


Těšíme se na přátelské setkání s našimi vystavovateli, handlery a dalšími návštěvníky na dvoudenní akci – bonitaci, Klubové a Speciální výstavě v Rakovníku v říjnu 2017.

 

Doufáme, že další spolupráce s aktivními vystavovateli přinese své ovoce v podobě krásně a plodně strávených dvou dní.

 

Výbor klubu

Přiložené soubory

Otevřený_dopis_Nováková
File: Otevřený_dopis_Nováková.pdf (4 MB)