Nová pravidla a bodovací tabulka pro získání titulu Klubový šampión.

Nová pravidla a bodovací tabulka pro získání titulu Klubový šampión platná od 1.5.2014 byla zveřejněna ve Zpravodaji 1/14 a nyní in a našem webu na stránce Pravidla soutěží. Zároveň byly aktualizovány údaje pro chovatelské soutěže.

 

Ke změně pravidel pro titul Klubový šampión sděluje výbor klubu následující komentář:

 

1. K omezení započítávaných výsledků na Klubové a Speciální výstavy pořádané všemi českými chovatelskými kluby našich plemen vedly tyto důvody:

 

– titul KŠ je “klubový”, v posledních letech jej však získávali mnozí jedinci převážně z bodů na Mezinárodních výstavách s minimální konkurencí, konaných v kynologicky rozvojových zemích v jihovýchodní a východní Evropě. Důsledkem toho bylo, že ocenění jedinci nebyli vždycky typickými a důstojnými reprezentanty plemene ani chovatelského klubu, na klubových akcích jsme je často ani neviděli. Klubové a Speciální výstavy naproti tomu mají dostatečnou konkurenci a posuzují na nich kvalitní zahraniční rozhodčí, takže ocenění zde získaná lépe odrážejí kvalitu bodujících jedinců.

 

– výbor klubu se tímto způsobem snaží podpořit účast na výstavách pořádaných kluby, neboť počty psů přihlášených na klubové výstavy poklesly a tak se rozpočty těchto akcí často pohybují na samé hranici rentability.

 

2. K omezení udělení titulu KŠ jedenkrát za život psa/feny:

 

– o tento titul se v minulosti žádalo pro daného jedince pouze jednou. Souviselo to s logikou a také etikou majitele. Lze se o tom přesvědčit na průběžně zveřejňovaných jménech psů, kdy se nikdy neuvádělo, kolikrát uvedený jedinec titul získal. V posledních letech se v souvislosti s lehce získanými body v zahraničí objevila řada žadatelů o opakované udělení titulu s argumentem, že nikde není explicitně stanoveno, že se titul uděluje jen jednou. Výbor  se rozhodl tuto inflaci titulu zastavit úpravou podmínek. Tituly Národního šampióna a Interšampióna se udělují také jen jedenkrát.

 

3. K zavádějícím komentářům některých notorických kverulantů, kteří mnohdy ani nejsou členy našeho klubu, sdělujeme několik faktů souvisejících s tímto tématem:

 

– úprava podmínek titulu KŠ byla schválena na návrh HPCH paní J. Severové na dubnové schůzi výboru většinou hlasů.

 

–  stanovení podmínek je plně v kompetenci výboru klubu. Jde podobně jako u chovatelských soutěží o pravidla pro určitý typ vyznamenání ve “hře”, ve které je účast pro chovatele a majitele psů nepovinná. Nejedná se tedy o změnu podmínek chovu, která se předkládá členské schůzi ke schválení. Na letošní členské schůzi klubu se však přesto o této změně diskutovalo, bohužel se dostavilo minimálně členů. Facebook není vhodné fórum pro řešení klubových záležitostí, jednodušší a čestnější je přijít diskutovat na schůzi, nebo kontaktovat některého ze členů výboru.