Kontroly vrhu v době trvání nouzového stavu.

Výbor klubu reaguje na dotazy týkající se návštěv oblastních poradců chovu u chovatelů a provádění kontrol vrhů a stanovuje následující opatření.

 

    • v souladu s vládním nařízením jsou návštěvy OPCH u chovatelů považovány za nežádoucí osobní kontakty.
    • výbor klubu nedoporučuje proto poradcům tyto kontroly dočasně provádět.
    • aby nebyla překročena maximání lhůta pro zápis štěňat do PK a vystavení PP stanovuje se dočasně náhradní procedura, kontrolu vrhu nahrazující.
    • chovatel sám popíše jednotlivá štěňata, jako to dělá při kontrole OPCH, tj. pro každé štěně uvede jeho zápisové číslo, popis jeho vzhledu, předností a případných vad. K tomuto účelu dostane od HPCH paní Severové stejný formulář, jako používají poradci chovu. Tento formulář po vyplnění nechá při čipování potvrdit svým veterinářem (razítko + podpis). Každé štěně zvlášť vyfotografuje a fotografie s identifikací štěněte v názvu souboru spolu s vyplněným formulářem s popisem vrhu  zašle e-mailem na adresu hlavní poradkyně chovu paní Jiřiny Severové – cavalier.klub@volny.cz
    • Uvedené opatření platí do odvolání.