Kandidátka pro volby do výboru a kontrolní komise klubu

Kandidáti do výboru a kontrolní komise – volby 2023:

V současné době jsou rozesílány hlasovací lístky a ofrankované návratové obálky se zabezpečovacími kódy na adresy členů klubu, kteří prodloužili svoje členství na rok 2023 tím, že v řádném termínu do 31.12.2022 zaplatili členský příspěvek. Omlouváme se za to, že kandidátka nebyla uzavřena včas a v tištěné formě vložena do obálek. Proto zároveň přikládáme tento text v PDF formátu ke stažení. Hlasovací lístek po případné úpravě vložte do zaslané odpovědní obálky a pošlete obyčejnou poštou na adresu, která je tam předtištěna (adresa paní Petry Kohoutové). Pokud některého kandidáta nechcete zvolit, přeškrtněte jeho jméno vodorovnou čarou. Jiná úprava hlasovacího lístku (např. kroužkování nebo křížkování) je neplatná! Obálky odešlete do 15. února. Žádáme vás o zodpovědný přístup, aby výbor mohl pracovat v maximálním počtu 9 členů a počet nemusel být doplňován kooptováním členů, jako minulý rok. Aktivity klubu porostou a je potřeba každého člověka ochotného podílet se na jejich realizaci, protože takových lidí není mnoho.

Kandidáti do výboru, kteří splnili požadavky dané stanovami klubu, uvedeni v abecedním pořadí (volíme 9 členů výboru):

 1. Hana Brandstettrová je členkou od roku 2007, během svého členství byla zvolena do výboru a po úmrtí Jiřiny Severové převzala část jejích agend, kterou je funkce jednatelky a vedoucí klubové kanceláře, které vykonává až dosud.
 2. Hana Fadel Brandstettrová je členkou klubu od r. 2015, chová kingy i kavalíry, po smrti J. Severové v r. 2021 byla kooptována do výboru klubu, v něž převzala funkci hlavní poradkyně chovu, kterou velmi úspěšně vykonává. Podílí se i na organizaci bonitací a příjmu přihlášek na výstavy.
 3. Milan Diky je dlouholetým chovatelem kavalírů. Je zakládajícím členem klubu, během doby byl dvakrát předsedou klubu, v současné době je ekonomem a místopředsedou. Podílel se na moderování finálního kruhu na výstavách a dalších klubových akcích. Má velký podíl na udržování finanční stability klubu.
 4. David Havlena je členem klubu od r. 2016. V roce 2022 byl členem výboru klubu a zastával pozici referenta propagace. Vedl klubový Facebook, informoval o dění v klubu prostřednictvím klubových newsletterů, zajišťoval grafickou a textovou podobu klubového zpravodaje. Taktéž se aktivně podílel na přípravách klubových výstav a pořádání klubové soutěže Český TOP kavalír. Klub by rád přivedl do podoby moderního a maximálně člensky vstřícného spolku, se zaměřením na zdravotní stránku obou klubových plemen reflektující trendy FCI. Rád by udržel či zlepšoval nastoupený trend klubových výstav a veškerý členský servis.
 5. Tereza Havlenová je členkou klubu od r.2017, chovatelkou kavalírů, aktivně se podílí na přípravě a organizaci výstav.
 6. Marcela Hroncová je dlouholetou členkou klubu, chovatelkou s 25letou praxí, v jednom funkčním období byla členkou výboru, kde zastávala funkci bonitační referentky. Nabízí své kontakty na zahraniční rozhodčí, které zná ze slovenských výstav a ze svých cest na Cruftovu výstavu a pomoc na výstavách.
 7. Michaela Hroncová je dlouholetou členkou klubu, chovatelkou kavalírů, aktivně vypomáhá v kruzích na výstavách. Svůj přínos vidí v pořádání výstav, zlepšení výstavní agendy, chovatelské agendy a akcích pro členy klubu.
 8. Petra Kohoutová je dlouholetou členkou klubu, chovatelkou kavalírů a členkou výboru, kde vykonává funkci pokladní, tj. má na starosti hotovostní i bezhotovostní platby.
 9. Tereza Skalická je dlouholetou členkou klubu a chovatelkou kavalírů a nabízí pomoc při správě a uskladnění objemného klubového inventáře.
 10. Zdeněk Stehlík je chovatelem kavalírů od r. 1988, zakládajícím členem klubu. Od založení klubu pracuje ve výboru, kde zastával funkce tiskového referenta, místopředsedy a v posledních obdobích předsedy. Od r.1992 je oblastním poradcem chovu. Od roku 1992 průběžně vytvářel a spravoval IT agendy klubu, zpracovává katalogy výstav, před 6-ti lety převedl zápis posudků v kruzích přímo na počítače, překládá posudky, spravuje webové stránky a mailboxy atd.

Kandidáti do kontrolní komise klubu (volíme 3 členy):

 1. Zuzana Gladišová je dlouholetou členkou klubu a chovatelkou kavalírů, v minulosti se zúčastnila práce na výstavách jako vedoucí kruhu, pracovala svědomitě.
 2. Jiří Hradečný, dlouholetý člen klubu, chovatel kavalírů a kokrů, oblastní poradce chovu, člen výboru v několika funkčních obdobích.
 3. Zdeněk Vecka, dlouholetý člen klubu, chovatel kavalírů, v minulých obdobích pracoval již jako člen KK.

Přiložené soubory

kandidati-do-voleb
File: kandidáti-do-voleb.pdf (125 KB)