Bonitace a přeregistrace.

Jak to bude po bonitaci s odevzdaným PP Vašeho psa?


Jedinec je chovným až po úspěšně absolvované bonitaci a přeregistraci psa v PK ČMKU.

Náš klub zařizuje tuto přeregistaci automaticky, majitel psa se o to nemusí starat. Kopii chovné karty obdrží majitel uvedeného jedince spolu s přeregistrovaným PP dobírkou cca do 1 měsíce po bonitaci z naší PK (Plemenná kniha).

 

Případné dotazy směrujte na paní Severovou: tel.+ fax: 325 640 067, mobil 722 982 705,

e-mail: cavalier.klub@volny.cz, hlavni.poradce@kavalir-king-klub.org

 

Souhlas nebo nesouhlas s vyjádřením bonitační komise je vyjádřen podpisem majitele bonitovaného jedince na bonitačním lístku, který je součástí chovné karty.

Dobírka za přeregistraci, knihu odchovů pro feny nebo knihu krytí pro psy spolu s poštovným a platbou za zveřejnění v „Katalogu plemeníků a chovných fen“ s barevnou fotografií (podle Vašeho přání) činí za uvedení každého jedince 588,-Kč.

Jedincům, kteří jsou hodně vystavováni a mají málo volného místa na zápisy z výstav, bude automaticky vystavena příloha k PP za 61,-Kč (je to za jedno poštovné).

Majitel bonitovaného jedince si může objednat zaslání bonitační fotografie mailem (zaslání je zdarma). Tištěné fotografie z tiskárny dostane každý automaticky a také zdarma a má možnost kdykoliv poslat do elektronického katalogu fotografii lepší, kde je psík zobrazen více reprezentativně. Výměna fotografie, doplnění zdravotního vyšetření nebo výstavních výsledků je zdarma!

Pokud nelze z výpisů z banky najít potvrzení o provedené platbě za bonitaci nebo členství, (doplatku apod.) bude příslušná částka přiúčtována k platbě za přeregistraci. Není-li  majitel bonitovaného jedince členem klubu, nebude mu poskytnuta zvýhodněná cena.