Aktuální zprávy výboru.

Výbor se sešel na mimořádném jednání 24.8.2021 v Ústí n.L. a

 

– schválil žádost HPCH pro kavalíry paní Jindry Diblíkové o odstoupení z funkce ze zdravotních důvodů.
Děkujeme paní Diblíkové, že nám pomohla vyřešit zpracování chovatelské agendy po nenadálém úmrtí paní Jiřiny Severové, když vykonávala 2 měsíce tuto pracovně náročnou funkci. Přejeme jí, aby se jí zdraví zlepšilo. Paní Diblíková bude vykonávat dále OPCH v jižním regionu.

 

– schválil, aby funkci HPCH pro obě plemena vykonávala paní Hana Fadel Brandstettrová. Za tím účelem budou upraveny instrukce pro chovatele a publikovány nové formuláře. Paní Brandstettrová ml. bude zajišťovat jako dosud i bonitace.

 

– oznamuje, že pro všechny platby klubu bude s okamžitou platností používán klubový účet převedený z České spořitelny do Fio banky. Jeho číslo zůstává stejné, mění se pouze kód banky z 0800 na 2010. Aktuální číslo účtu je tedy 123369369/2010.

 

– Klubová výstava bude 23.10.2021 v Rakovníku, rozhodčí jsou potvrzeni, propozice a přihlášky budou publikovány v nejbližších dnech. Na výboru byl na počítač paní Tutschkové nainstalován software pro pořizování dat z přihlášek. Paní Tutschková převzala funkci výstavní referentky.

 

– paní Severová měla stálou finanční zálohu na výdaje 30 tis. Kč a mimořádnou jednorázovou zalohu 18 tis. Kč. Tyto zálohy nebyly vyúčtovány a už nemohly být dotyčnou vráceny. Jednání s dcerou Helenou, jako zástupkyní dědiců, o uznání dluhu a splátkovém kalendáři skončilo bez výsledku. Klub bude dlužnou částku vymáhat soudně.

 

– oznamuje, že v současné době byla zablokována na Facebooku z nám neznámého důvodu správa klubových stránek, takže je nemůžeme editovat ani aktualizovat. Facebook nemá de-facto aktivní technickou podporu, chybějí přímé kontakty. Omlouváme se za vzniklou situaci a doufáme, že nedostupnost pro správu bude pouze dočasná, jak uvedeno na obrazovce po přihlášení na FB. Sledujte proto novinky na klubovém webu.

 

– předseda se omlouvá za pomalejší reakci na některé podněty, důvodem bylo úmrtí jeho manželky Ivanky začátkem července a komplikace s tím spojené.

 

Jménem výboru Ing. Zdeněk Stehlík