Rubrika: Informace/články

Zápis z ČS dne 20.2.2016 a mimořádné ČS dne 20.2.2016

31. března 2016

Zápis ze členské schůze – Praha, 20.02.2016 Svolané předsedou spolku pozvánkou ve Zpravodaji 3/15 a na webu klubu.   Přítomno:                   8 členů – viz prezenční listina Přítomni za výbor:     Brandstettrová, Hradečný, ing. Kovaříková, Severová, ing. Stehlík Omluveni za výbor:   ing. Diky, Kohoutová, Tutschková Omluveni za KK:       Rojt, ing. Uher, Vecka ________________________________________________________________________   PROGRAM:   Úvod a zahájení ČS. V 10.10 zahájil a předsedal členské schůzi předseda spolku/klubu ing. Zdeněk Stehlík. Přivítal přítomné a omluvil nepřítomné členy výboru a KK. Zprávy funkcionářů. Zpráva předsedy, zpráva jednatele, zpráva HPCH, revizní zpráva atd. …

Výsledky chovatelských soutěží za rok 2015

23. února 2016

Uveřejňujeme výsledky soutěží, které jsme obdrželi od zpracovatelek.   Výsledky najdete na obvyklé stránce Klubové soutěže.  

Zápis z VS 28.1.2016

01. února 2016

Zápis z VS KaKCHŠ – dne 28.1.2016, od 18 hod., hotel Svornost Přítomni: Brandstettrová, Hradečný, Kohoutová, Severová, ing. Stehlík, Tutschková, ing. Diky. Omluveni: Ing. Kovaříková. ________________________________________________________________________   Návrhy členů k projednání na ČS. Projednán návrh paní Novákové – týkající se OŘ (organizační řád) – změnu zasílání odpovědních obálek a návrh na změnu některých ustanovení Chovatelského řádu zaslaný JUDr. Jandovou. Výbor klubu podal k oběma návrhům protinávrhy. Návrh výboru klubu na úpravu Stanov Čl. 2, odst.2 – zohlednit tento článek Stanov s novým Občanským zákoníkem. Nové Stanovy klubu, reflektující změny obsažené v …

PF 2016

21. prosince 2015

    Přejeme příjemně strávené vánoční a novoroční svátky, hodně zdraví, spokojenosti a chovatelských úspěchů všem členům klubu, chovatelům a příznivcům plemen Kavalír King Charles španěl a King Charles španěl. Výbor klubu.  

Nová chovatelská soutěž.

17. října 2015

Dostali jsme následující mail, týkající se tzv. Národních chovatelských soutěží, organizovaných soukromými osobami, kterých se mohou, v případě souhlasu, zúčastnit také členové/členky našeho klubu. Obsah mailu uveřejňujeme v původním znění. Výbor klubu KaKChš. __________________________________________________________________ Národní soutěž TOP Kavalír ČR  a TOP Chovatel ČR   Do této soutěže jsou započítávány body (viz tabulka) všem jedincům zúčastňujících se českých výstav (klubových, speciálních, národních, mezinárodních) bez ohledu na klubovou příslušnost k českým klubům. Body jsou počítány automatickým systémem a všem stejně. Jedná se tedy o národní, nikoli klubovou soutěž.   V případě, že …

Výňatek ze Základního předpisu FCI pro rozhodčí pro posuzování exteriéru psů.

15. října 2015

Výbor nyní obdržel český překlad uvedeného dokumentu, vydaného FCI v angličtině již v 10/2013. Dokument obsahuje kritéria pro zohlednění zdravotního stavu a kondice psa při předvádění, která jsou určena rozhodčím, jedna partie se však bezprostředně dotýká předvádějících, proto ji zvěřejňujeme. Citujeme ” Předvádění psa. Je stále obvyklejší, že plemena jsou ve stoji i v pohybu v kruhu předváděna na vzhůru drženém vodítku a s těsným obojkem. Toto není v souladu s podporou pohody psa a navíc je tím tlumen správný pohyb a není možno dosáhnout přirozeného pro plemeno specifického pohybu. Pes by měl být předváděn …

Vyšetření srdce – nabídka fy Boehringer Ingelheim Vetmedica

14. dubna 2015

Paní MVDr. Zuzana Růžičková se obrátila na náš klub s nabídkou bezplatného vyšetření srdce psů neinvazívní ultrazvukovou metodou. Vyšetření bude prováděno v rámci specializovaného kardiologického semináře pro veterinární lékaře. Termín je 30.5.2015 a je nutná registrace. Bližší informace naleznete na následujícím letáku.  

Změny výstavního řádu ČMKU platném od r. 2014

07. listopadu 2014

Změny ve Výstavním řádu ČMKU platném od 1. ledna 2014 P ČMKU na svém zasedání dne 12.9.2013 provedlo dílčí změny ve Výstavním řádu ČMKU.  K uvedeným úpravám došlo ze dvou důvodů. Platí nový Výstavní řád FCI a bylo povinností členských států upravit svoje předpisy tak, aby s řádem FCI nebyly v rozporu. Některé úpravy našeho Výstavního řádu byly přijaty na základě požadavků členů ČMKU a vystavovatelů. Upozornit je třeba na to, že pokud jsou již vydané propozice na výstavy konané v r. 2014 podle stávajícího řádu, musí být uveden do …

Stop množírnám psů !

04. listopadu 2014

Konečně někdo zakročil proti množírnám psů TISKOVÁ ZPRÁVA SVS 17. 9. 2014 – Stop množírnám!   Ne tak často se podaří postihnout tzv. množírnu psů. Nyní se to povedlo v Praze. Jak je obtížné prokázat týrání v tzv. množírně psů, kde jsou zvířata chována v neodpovídajících podmínkách, přičemž se tito „podnikatelé“ tváří jako „zájmový chov“, o tom by mohli pohovořit mnozí pracovníci státního veterinárního dozoru. Ostatně se tomuto tématu letos věnoval zvláštní seminář v Senátu. V uplynulém týdnu (v pátek 12. 9.) provedli inspektoři Městské veterinární správy v Praze kontrolu …

Stránka 9 z 12« První...7891011...Poslední »