Zápis z VS dne 27.9.2022

Zápis z VS KaKCHŠ – dne 27.9.2022, od 17:30 do 20:30 hod., Praha 6, restaurace U Švejka

 

Přítomni:     Brandstettrová, Ing. Diky, Fadel-Brandstettrová, Havlena, Kohoutová, Ing. Stehlík

 

Omluvena:  Tutschková

________________________________________________________________________

 

1.     Výbor byl seznámen s obsahem Zpravodaje 1/2022, který vyjde v rozšířeném obsahu 72 stran. Číslo 2 vyjde ještě do konce roku. Jednatelka dodá počet výtisků pro členy (počet členů, kteří si zaplatili tiskový příspěvek + 19 výtisků pro knihovny + cca 10 ks rezerva). Hotové výtisky budou předány firmě Send s.r.o., se kterou máme smlouvu na snížené poštovné.

2.     Bonitace bude v restauraci Sokolovna v Řeporyjích 12.11.2022. Rozhodčí Ing. Kovaříková, bonitační komise: Hana Fadel Brandstetrová, Ing. Stehlík. Od 12:30 bude probíhat odborný seminář psí fyzioterapie PhysioDog na téma Zdravý a správný pohyb kavalírů a kingů. Pro členy klubu je účast zdarma. Seminář povede MVDr. Michaela Mruvčinská, CertCAAPR. Uzávěrka přihlášek na bonitaci je 22. 10. 2022. Přihlašování je možné online nebo i písemně.

3.     Výbor projednal veškeré náležitosti týkající se voleb do výboru v roce 2023. S přesnými informaci/instrukcemi budou členi obeznámeni v nejbližších dnech, a to prostřednictvím webových stránek, Facebooku a také článku ve Zpravodaji.

4.     Výbor obdržel žádost o vyjádření k čekatelské přihlášce pí M. Hroncové. Po diskusi bylo rozhodnuto její žádost schválit. Potvrzený formulář jí pošle předseda.

5.     KV I-2023 se zadáváním titulu Klubový vítěz a CAC bude 18.2.2023 v sále Kulturního střediska v Kamenici u Prahy. Pozvání přijala dvojice rozhodčích z Anglie – Mrs. Lesley Kilcoyne a Mrs. Leila Tarabad. Bude zveřejněno na webu.

Pro nakrytí podlahy bude potřeba více koberců. Rozhodnuto dokoupit stejné ke kombinaci se stávajícími, dodají BVV.

6.     Online přihlášky na KV: s přítomnou sl. Jílkovou autorkou webového formuláře, předseda projednal úpravy formátu výstupní tabulky v MS Excelu nutné pro import dat do databáze dBase.

7.      D. Havlena intenzivně pracuje na nových webových stránkách. Verze k testování bude hotova do konce října. Následně budou zapracovány připomínky výboru. Aktuálně se finalizuje design – podvojné zobrazení (pro PC stolní počítače, pro telefony/tablety) + elektronické formuláře (např. členská přihláška), které budou přímou součástí webu.

8.     ČMKU kladně přijalo klubem navržený seznam rozhodčích na výstavní sezonu 2023. D. Havlena obeznámen od ČMKU o vyrozumění. ČMKU chce vyjít maximálně vstříc.

9.     Letní výstava konaná 2. – 3. 9. 2023 bude jeden den klubová a druhý den speciální. Dohodnuto s klubem kingů p. Dolejšové a moravským klubem p. Čermákové.

 

 

Zapsal: Ing. Z. Stehlík

Kontrola: Hana Brandstettrová