Nové oblastní poradkyně chovu.

Výbor na svém zasedání 19.3.2022 schválil na návrh HPCH dvě nové oblastní poradkyně chovu s oprávněním provádět kontroly vrhu pro obě klubová plemena.

 

Jsou to:

 

  • paní Tereza Havlenová, bytem 330 16 Všeruby 333,  pro Plzeňský kraj a přilehlé okresy
  • paní Lenka Máchová, bytem Fr. Ondříčka 34, 370 11 České Budějovice, pro Jihočeský kraj

 

Bližší kontaktní údaje najdete v seznamu OPCH: http://www.kavalir-king-klub.org/o-nas/opch/.

Tím je doplněn početní stav OPCH na původních 12 osob, připomínáme, že pro nejbližší okolí je oprávněna vykonávat kontroly vrhů i hlavní poradkyně chovu, sídlíci v Lišanech u Rakovníka.

Přejeme oběma nově jmenovaným OPCH hodně úspěchů v nadcházející činnosti.