Zápis z VS 19.5.2022

Zápis z VS KaKCHŠdne 19.5.2022, od 17:30 do 19:00 hod., Praha 6, restaurace U Švejka

 

Přítomni:     Brandstettrová, Fadel-Brandstettrová, Kohoutová, Ing. Stehlík, Tutschková

 

Omluveni:   Ing.Diky, Havlena

________________________________________________________________________

 

  1. Vývoj nového klubového webu, průběžná informace: dosud nedořešeny problémy výstupního formátu dat a jejich konverze z Excelu do dBase s V. Jílkovou. Rovněž není hotova registrace uživatelských účtů na webu pro bezpečné přihlašování k formulářové aplikaci. Vzhledem k blížícím se termínům uzávěrky bylo rozhodnuto online přihlašování spustit až od další výstavy a pro výstavy v Nečtinách přijímat standardní přihlášky e-mailem jako dosud. Přihlášky již přicházejí.

 

  1. David Havlena měl prověřit možnost pronájmu stanů na výstavy v Nečtinách a možnost sponzoringu. Vzhledem k jeho neúčasti na VS informace dosud chybí. Úkol trvá. Zajištění výstav bude tématem červnové schůze.

 

  1. Zpravodaj 1/2022 – poslední dokumenty ke zveřejnění zaslány 15.4. D. Havlenovi. Zpravodaj je stále v přípravě.

 

  1. Na VS proběhla mimořádná bonitace, rozhodčí byla paní Ing. Hana Kovaříková.

 

  1. Tutschková podala zprávu o zpracování účetnictví.

 

  1. S okamžitou platností se mění přechodné ustanovení o schvalování vyúčtování cestovného pro OPCH předsedou, formuláře zasílejte ke schválení opět HPCH, Haně Fadel-Brandstettrové.

 

  1. Výbor schválil příspěvek 2000,- Kč zpracovatelům výsledků chovatelských soutěží.

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Z. Stehlík

Kontrola: Hana Brandstettrová