CHARLES_web_small3

OBSAH

NauticaDataIcon 

O nás
Kdo jsme a co  děláme ?

NauticaDataIcon 

Chov
Chovatelský, bonitační a zápisní řád. Zprávy hlavní poradkyně  chovu,
Přehled vrhů
Katalog plemeníků

NauticaDataIcon 

Služby Chovatelský servis,    kontakty,
Formuláře,
poplatky.           
Inzerce
pro členy
klubu
Naše výstavy

NauticaDataIcon 

Aktuality
Přehled aktuálních  akcí. Zprávy výboru,   zápisy, atd.  
Ostatní výstavy , stručné výsledky
                    

header2

Vítejte...
na oficiálních stránkách Klubu chovatelů Kavalír a King Charles španělů Praha.  Klub vznikl v roce 1990 rozdělením dřívějšího klubu chovatelů Pekinézů, Japan-Chinů a neloveckých  španělů, který byl součástí tehdejšího Českého svazu chovatelů. Nový klub byl nejprve začleněn v nově vzniklé organizaci SKK (Sdružení kynologických klubů). Po vzniku Českomoravské kynologické unie (ČMKU) přešel klub přímo do této nové národní zastřešující organizace, zastupující Českou republiku v FCI.  Z počátečního počtu 116 zakládajících členů se členská základna rychle rozrostla na několik set členů. Od samého počátku klub vydával 4x ročně informační Zpravodaj, vedl členskou evidenci a plemenou knihu v databázích na počítači. V roce 1992 odešlo z klubu několik chovatelů a založilo samostatný menšinový klub (Cavalier King Charles klub Čech, Moravy a Slezska). Od svého založení náš klub pořádá tradiční Klubové výstavy s účastí mezinárodních rozhodčích.  Ta první se konala v roce 1991 v Paláci kultury v Praze a prvními zahraničními posuzovateli byli pan  Dr. Andreas Schemel z Rakouska a paní Marja Kurittu z Finska. Od roku 2002 provozujeme tyto informační webové stránky.
Bližší informace o klubu a informační letáky jsou na stránce
O nás

Jarní Klubová výstava a Speciální výstava kavalírů a kingů 2011 se konaly 11. a 12. června 2011,  opět s partnerem výstav panem knížetem Jiřím Lobkowiczem na zámeckém nádvoří v Mělníku.
Lobkowicz-erb_dark_webZamek_web
 
PZ_logo-TIMG_1975webNOVE_LOGO-PRO PLAN_220
.
Výsledky s posudky najdete na obvyklém místě v sekci Výstavy. Fotogalerii umístíme až na nový web, který v současné době plníme daty.

Podzimní klubová výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz, CAC, CAJC
se koná 1. října 2011 v kongresovém sále Wellness hotelu STEP
Posuzují pan Frank Kane a pan Ken Town z Velké Británie.
Propopozice a přihlášku si můžete stáhnout ze stránky
Výstavy.
I. uzávěrka je 1.9.2011, II. uzávěrka 8.9.2011
   

V souvislosti s s přechodem na nové webové stránky připravujeme rozšířenou verzi katalogu plemeníků o katalog chovných fen. Feny budou zveřejněny zpětně od jarní bonitace. Katalog plemeníků má na 300 záznamů a tak převedení starších dat bude nějakou dobu trvat. Zároveň se snižuje poplatek za zveřejnění v katalogu z 350 na 250 Kč. Mezi novinkami na novém webu bude i přehled uskutečněných krytí. Přechod na nové stránky plánujeme předběžně na srpen, vše závisí na postupu převodu dat.. 

Termín nejbližší bonitace je 25. 9. 2011, v KD, Městec Králové.
Bližší informace o bonitacích najdete na stránce Bonitace v sekci Chov
Termín listopadové bonitace bude stanoven dodatečně.

Zápis z členské schůze 2011
vč. zpráv funkcionářů, najdete na stránce
Aktuality

Akce k výročí 100 let FCI
v letošním roce slaví FCI 100 let od svého založení. V rámco oslav proběhne v Evropě několik jubilejních výstav v jejichž rámci budou uděleny speciální jubilejní tituly. Bližší informace jsme uvěřejnili na stránce
Aktuality na tomto webu a na webu FCI.

X. valná hromada ČMKU
12.března 2011 se konala volební VH ČMKU, z 220 pozvaných delegátů se 211
dostavilo. Počet delegátů se řídí počtem členů příslušného subjektu – člena ČMKU, v našem případě jsme měli nárok na vyslání dvou delegátů. Náš klub vyslal 2 delegáty - předsedu klubu ing. Stehlíka a HPCH pí Severovou.
Podrobný zápis z VH je na webových stránkách ČMKU, spolu s výsledky voleb do
orgánů ČMKU. Tato VH schválila, mimo jiné, dva závažné body, které se nás přímo
dotýkají:
1. Byl schválen návrh výstavní komise na zrušení minulého usnesení VH o posuzování barevných rázů na výstavách a nyní je ponecháno na chovatelských klubech zda požádají P ČMKU a výstavní komisi o rozdělení barevných rázů a zadávání CAC pro každou barevnou varietu zvlášť.
Náš klub pošle žádost P ČMKU, aby se barevné rázy i na MVP posuzovaly odděleně a  rozhodnutí  je v kompetenci P ČMKU a výstavní komise.
2. Potřebný počet ocenění CAC pro získání titulu Český šampion se vrací zpět z 5 na 4x CAC, ostatní ustanovení (dvě sezóny a počet MVP) jsou i nadále platná.
Návrh Spolku chovatelů slovenských čuvačů, aby do třídy vítězů na Speciálních, Klubových a Národních výstavách byli zařazeni psi, kteří dosáhli titulu Krajský nebo Oblastní vítěz. Návrh byl zamítnut.
Zvolení byli následující kandidáti do předsednictva ČMKU:
1. lovecká plemena – Kašpar Miloš, Kubeš Jan ing., Uchytil Břetislav,
2. pracovní plemena – Karban Antonín, Nováková Iveta, Široký Lubomír MVDr.,
3. společenská plemena – Kudrnáčová Jana, Lysák Radovan ing., Václavík Miroslav.
Zvolení kandidáti do Dozorčí Rady ČMKU:
1. pracovní plemena – Brothánková Marcela, Fiala Radim ing.
2. Společenská plemena – Krinke Milan, Márová Petra, Matějková Helena

Podzimní klubová výstava 2010 pořádaná s partnerem výstav panem knížetem Jiřím Lobkowiczem se konala 23.10.2010 na zámeckém nádvoří v Mělníku
Posuzovaly majitelky známé chov. stanice Amantra,
paní Diane Fry s dcerou slečnou Tracy Jackson z Velké Británie.
Generálním sponzorem byla výrobce krmiv, firma Purina Proplan,
www.proplan.cz
Dalším sponzorem byla fa Cowboy Magic, výrobce psí kosmetiky.
Díky slunečnému počasí se výstava vydařila, poděkování patří panu knížeti Lobkowiczovi a správě zámku za dobrou spolupráci, jakož i překladatelkám, personálu v kruzích a členům výboru za jejich obětavou práci při páteční přípravě i v průběhu celé akce.
Přihlášeno bylo 219 psů + 2 ve třídě čestné, stručný přehled výsledků naleznete
ZDE
Vítězem výstavy (BIS) se stal King Charles španěl Shorty Endy Fapella Gray, maj. P.Fasory.
Překlady výsledků a fotogalerii najdete na stránce
Výstavy, přímý link je ZDE.

Me1010063aIMG_6739a 

Letošní VH ČMKU změnila podmínky pro titul Šampión ČR
zpět na 4 x CAC !!!
Rozhodnutím X. Valné hromady ČMKU dne 12.3.2011 byly podmínky pro získání titulu Šampión ČR vráceny zpět na stav platný do r. 2010, tj.:
plemena nepodřízená zkoušce musí mít 
4x CAC ! Platí od 1.4.2011.

JUBILEJNÍ ROČENKA 2010
zbylé výtisky jsou ještě k objednání na adrese paní Jiřiny Severové,
 
VYSTAVUJEME
   oblíbená příručka pro vystavovatele je také k objednání, obě publikace jsou k dostání také na klubových akcích, stejně jako zbývající jubilejní hrnky s klubovým logem.
   Bližší informace na stránce
Aktuality

Pes ZIPPY Prokopská hvězda zakončil úspěšnou sezónu.
Zippy Prokopská Hvězda se kvalifikoval do finále soutěže Šampión šampionů, kde se umístil na 3. místě ve skupině IX a na 4. místě v celkovém pořadí. Uveřejňujeme jeho foto a majitelce Haně Novákové gratulujeme. Výbor klubu.
 
zippy-web 

Loňská jarní klubová výstava se konala 5.6.2010 ve Floret centru v Průhonicích za účasti anglických rozhodčích, pánů Briana Rixe a Kevana Berryho .Bylo přihlášeno 191 psů a fen.
     Výsledky a překlady posudků najdete ZDE.

       Reakce na článek „výstavní poplatky".
  Otevřený dopis předsedkyně Slovenského klubu, zveřejněný na webových stránkách slovenského klubu ohledně poplatků na klubové výstavy je velice emotivní, ale bohužel i velice zavádějící. Je ale obdivuhodné, že paní předsedkyně se za svůj názor nestydí a je pod ním podepsaná, což se o pisateli „českého překladu" na webových stránkách www.cavalier.cz  říci nedá. Nehodláme se pouštět do nekonečných diskusí, pouze chceme pár věcí uvést na pravou míru, aby si každý člen a vystavovatel mohl učinit svůj vlastní názor.
    1.Smlouva nemohla být porušena, protože nikdy nebyla žádná smlouva mezi slovenským a naším klubem uzavřena. Pouze se do přechodu Slovenska na Euro tolerovaly pro vystavovatele poplatky číselně stejné jako pro členy pořádajícího klubu. Bohužel pro české vystavovatele byly na Slovensku poplatky vyžadovány v umělém směnném kurzu CZK/SK 1:1, takže reálné platby i tehdy vycházely pro Čechy platící v CZK o cca 33% vyšší, zatímco slovenští vystavovatelé poukazující stejnou sumu v SK to měli naopak ještě o 25% levnější. Pokud se vedení slovenského klubu dnes ohání nějakou smlouvou, nechť ji zveřejní, rádi si ji všichni přečteme!
    2.Ing. Diky jménem výboru našeho klubu nabídl v říjnu 2010 uzavřít písemnou smlouvu mezi oběma kluby (tedy slovenským a naším) s tím, že by vystavovateli stačilo pouze členství ve svém domovském klubu, nemusel by tedy platit členství v klubu, kde jiné služby ani nepotřebuje a ani nevyužije. Na návrh nebyla z druhé strany žádná odezva.
    3.Paní RNDr. Mikulášová asi nebyla zcela přesně informována, ale bohužel platby se měly opravdu posílat  přes soukromou osobu (konkrétně pí Hroncovou) a tato informace pocházela přímo od pí Lackovičové - bylo to na MV v únorovém Brně, později bylo již uvedené číslo konta nefunkční a platby se tak nedaly poukázat vůbec. Při dotazu na platbu na místě bylo pí Lackovičovou řečeno, že to nejde, neboť nevědí jak dohnat ty Čechy, kteří nepřijedou a nezaplatí. Další informací bylo, že platbu ve stejné výši jako slovenští vystavovatelé mohou mít pouze ti čeští vystavovatelé, kteří si zaplatí členství ve slovenském klubu. Čili pokud někdo chtěl jet na jednu výstavu, zaplatil vlastně dvojnásobek – výstavní poplatek + členství. To bylo v pořádku?
  4.Neporušujeme ani dobré mravy, ba ani zákony ČR jak hovoří „překladatel", protože dvojí cena na našich výstavách neexistuje – všichni zahraniční vystavovatelé platí stejnou sumu v EUR (Slováci dokonce tedy ve své domácí měně) a to i na místě. Všichni zahraniční vystavovatelé platí stejné poplatky také na MV pořádaných v ČR a nikdo se nad tím nepozastavuje! Že by to byl dvojí metr od pisatele nebo  nevědomost, či zlý úmysl? Lze s podivem jen konstatovat, že výbor druhého klubu nechal tento nesmysl zveřejnit na svých oficiálních stránkách.
  5.Výstavní poplatky na výstavách slovenského klubu jsou pro české vystavovatele rozdílné – hledáte-li dvojí ceny. Členové jednoho českého klubu platí méně a členové druhého českého klubu výrazně více. Máte stále pocit, že to dává právo paní RNDr. Mikulášové a dalším moralizovat? Takže jak píše „překladatel" je to vlastně  Slovenský klub, který diskriminuje cizince – členy našeho klubu a to je v rozporu s dobrými mravy ! Lépe by to nemohl nikdo říci, děkujeme ti vzácný neznámý příteli za podporu !
                                                                                   Výbor klubu.
  Errata: Webové stránky, citované v předchozím textu, nejsou oficiálními stránkami klubu Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska, jak jsme dodatečně zjistili,  ale stránkami soukromé osoby (www.cavalier.cz
). Věříme tedy, že autor nepublikoval zmíněný "český překlad" slovenského textu jako stanovisko uvedeného klubu. Omlouváme se proto za tuto nepřesnost, kterou jsme opravili.

Datum poslední aktualizace: 14.8.2011 (Info o podzimní KV)

Tyto stránky jsou oficiálními webovými stránkami výše uvedeného klubu. Publikované zprávy a články jsou autorizovány výborem klubu. 

[Klub] [O nás] [Chov] [Služby] [Aktuality] [Odkazy]

Kontaktujte, prosím, Webmastera s pochvalami, nápady a konstruktivními připomínkami
© Copyright 2003-11 KaKCHš klub, Praha,  Všechna práva vyhrazena.