CHARLES_web_small3
 Výsledky Klubové výstavy 2010 - II v Mělníku

Fotoreportáž

Výsledky Klubové výstavy kavalírů a kingů 2010 - II, zámek Mělník, 23.10.2010, včetně posudků.

 1 King PSI BT tř. MLADÝCH OZZY Karaj V2

Nar.:27.6.2009 CMKU/KCS 959/09 O: CARLOS de la Tierra de Suerte M: VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

 Majitel: Věra MATHAUSEROVÁ, DOMAŽLICE

BT of good size, nice bone, straight front, good head with low set ears, nice round eyes, moved OK, needs more training. 

BT správné velikosti, pěkná kostra, rovný předek, správná hlava s nízko nasazenýma ušima, pěkné kulaté oči, pohyboval se dobře, potřebuje více tréninku.

 2 PSI BT tř. MLADÝCH PADDY od Dvou ořechů xxx

Nar.:11.6.2009 PKR. IX-54446 O: Othmese CELTIC VICTORY M: MAY od Dvou Ořechů

 Majitel: Dorota LEDZEWICZ, PL, BIALYSTOK

nebyl

 3 PSI BT tř. MLADÝCH PEPINO Karaj V1, CAJC

Nar.:20.10.2009CMKU/KCS 978/09 O: CARLOS de la Tierra de Suerte M: DEBY z Cerekvické stráně

 Majitel: Petr FASORA, HOVORANY

BT with well domed head, nice bright tans, and dark rimed eyes, well boned, nice neck and shoulders, needs more confidence.

BT s dobře klenutou hlavou, pěkné jasné pálení a tmavě lemované oči, dobré kosti, pěkný krk a lopatky, potřebuje více jistoty.

 4 PSI BT tř. OTEVŘENÁ EGESI Bohemia Zlatava VD2

Nar.: 6.10.2007 CMKU/KCS 842/07 O: HSAMUEL von Santa Felicia M: VANESA Bohemia Zlatava

 Majitel: Irina KORBELOVÁ, LOVOSICE

BT with good body and bone, short back, nice bright tans, dark eyes, moved OK, would prefer more dome to his head, and more ear fringing.

BT s dobrým tělem a kostrou, krátký hřbet, pěkné jasné pálení, tmavé oči, pohyboval se dobře, preferovala bych více vyklenutou hlavu a více třásní na uších.

 5 PSI BT tř. OTEVŘENÁ GIN-FIZZ Karaj V1, CAC

Nar.:23.4.2007 CMKU/KCS 804/07 O: TIZIAN Verum Gaudium M: AYA de la Bacska

 Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, ÚDLICE

Sound moving BT, nice neck and shoulders, bright tans, flat coat, good head, I would prefer more filling under his eyes, a nice type, but I would like him a bit

smaller.

Důkladně se pohybující BT, pěkný krk a lopatky, jasné pálení, rovná srst, dobrá hlava, preferovala bych více výplně pod očima, pěkný typ, ale měla bych ho

raději o něco menšího.

 6 PSI BT tř. VÍTĚZŮ CARLOS de la Tierra de Suerte V1, CAC, VB

Nar.: 1.11.2007 CMKU/KCS 876-08/07 O: TSAR des Trois Maillets M: AICHA Au Pays du Cadre Noir

 Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, ÚDLICE

Well bodied BT, good bone, moved well, nice head, with good dome, nice rimed eyes, good topline.

BTs dobře vyvinutým tělem, dobrá kostra, pohyboval se dobře, pěkná hlava se správnou klenbou, pěkně zarámované oči, dobrá horní linie.

 7 PSI BT tř. VÍTĚZŮ OZZY MACABEUS Fapella Gray VD3

Nar.:20.10.2005CMKU/KCS 698/05/08 O: MORIS MACABEUS Bedit M: CATHY COX Faleppa Gray

 Majitel: Ing. Danuše FOJTÍKOVÁ, HAVÍŘOV

BT with good temperament, moved soundly, nice bright tans, good bone, needs more dome and more filling under his eyes.

BT s dobrým temperamentem, pohyboval se jistě, pěkné jasné pálení, dobrá kostra, potřebuje větší klenbu (lebky) a více výplně pod očima.

 8 PSI BT tř. VÍTĚZŮ TEDDY ASHANT Fapella Gray V2, res. CAC

Nar.:15.6.2007 CMKU/KCS 819/07/10 O: AŠANT ze Zámku Lešná M: LADY B. AILLI Fapella Gray

 Majitel: Petra PŘIKRYLOVÁ, UNÍN

BT with good bone, nice tan, round eyes, adequate head, good pigment, but needs more depth to his chest.

BT s dobrou kostrou, pěkné pálení, kulaté oči, odpovídající hlava, dobrý pigment, ale potřebuje hlubší hrudník.

 9 PSI BT tř. VETERÁNŮ MAXIM MACABEUS Bedit xxx

Nar.:13.11.2001CMKU/KCS 512/01/03 O: Marsward MIGHTY MACABEUS M: DESDEMONA Verum Gaudium

 Majitel: Dana TUTSCHKOVÁ, KRUPKA

nebyl

 10 PSI BH tř. MLADÝCH ACHIM od Čitunky V1, CAJC

Nar.:28.9.2009 CMKU/KCS 980/09 O: BONAPARTE des Vercheres de Montdidier M: VERA TIZIAN Bedit

 Majitel: Hana BRANDSTETTROVÁ, PRAHA 8

Well marked BH, nice dome, nice coat condition, moved OK around the ring, needs to tighten in front, but he is young, nice bone, would preferer a darker eye,

nice large nose pad.

Dobře znakovaný BH, pěkná klenba (lebky), pěkná kondice srsti, pohyboval se OK kruhem, potřebuje zpevnit vepředu, ale je mladý, pěkná kostra, preferovala

bych tmavší oko, pěkný velký vypolštářovaný čenich.

  11 PSI BH tř. VÍTĚZŮ BONSAI des Vercheres de Montdidier V2, res. CAC

Nar.: 5.9.2006 CMKU/KCS 796-07/06 O: TIMOTHY de Melcourt M: ASTURIAS de la Bacska

 Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, KOLEŠOVICE

Sound BH, moved well around the ring, well broken coat, lovely dark eyes, happy temperament, nice chest and bone, good pigment, could have a little more

dome.

Důkladný BH, pohyboval se dobře v kruhu, dobře rozdělená barva srsti, nádherné tmavé oči, veselý temperament, pěkný hrudník a kostra, dobrý pigment, mohl by

mít více klenutou hlavu.

 12 PSI BH tř. VÍTĚZŮ GERRY Stamíra V3

Nar.:31.12.2008CMKU/KCS 910/08 O: ASHLEY de la Tierra de Suerte M: ANNABELL Stamíra

 Majitel: Vladimíra LŮZUMOVÁ, OPAŘANY

BH with spots, happy temperament, sweet head, with lovely eyes, giving soft expression, good pigment, nice bone, silky coat, movement needs to tighten.

BH se skvrnami, veselý temperament, sladká hlava s nádhernýma očima, které mu dávají něžný výraz, dobrý pigment, pěkná kostra, hedvábná srst, v pohybu

potřebuje zpevnit.

 13 PSI BH tř. VÍTĚZŮ SHORTY ENDY Fapella Gray V1, CAC, VB, KV, BOB, BIS

Nar.:11.2.2007 CMKU/KCS 788/07/08 O: ENDY BRILLIANCY Fapella Gray M: CHERRY LADY B. Fapella Gray

 Majitel: Petr FASORA, HOVORANY

Well marked BH in good coat, moved well around the ring, good bone, nice neck and topline, well set ears, nice rimed eyes, could have a little more filling under

his eye.

Dobře znakovaný BH v dobré srsti, pohybobal se dobře v kruhu, dobrá kostra, pěkný krk a horní linie, dobře nasazené uši, pěkně orámované oči, mohl by mít

trochu více výplní pod očima.

 14 PSI RU tř. MLADÝCH PADDY z Cerekvické stráně VD1

Nar.:29.7.2009 CMKU/KCS 962/09 O: CASPER CRYSTAL ze Slunné stráně M: IRIS z Cerekvické stráně

 Majitel: Věra MATHAUSEROVÁ, DOMAŽLICE

RU of good colour, nice neck and shoulders, good bone with straight front, needs more dome and filling under his eye, carrying too much weight on his shoulders,

needs a bit more training.

RU správné barvy, pěkný krk a lopatky, dobrá kostra s rovnými předními, potřebuje větší klenutí (hlavy) a výplň pod očima, nosí příliš velkou váhu na svých

ramenou, potřebuje trochu více tréninku.

 15 PSI RU tř. MEZITŘÍDA Five o Frenchies RHETT V1, CAC

Nar.:13.4.2009 CMKU/KCS 1004-10/0 O: Smokey Valley's BOGIE M: Smokey Valley's SKIP TO MY LOU

 Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, KOLEŠOVICE

Nice sized RU, good bone, good pigment, round eyes, short back, moved OK, needs more body and confidence.

RU pěkné velikosti, dobrá kostra, dobrý pigment, kulaté oči, krátký hřbet, pohyboval se OK, potřebuje více hmoty v těle a jistotu.

 16 PSI RU tř. OTEVŘENÁ QUELL Bedit V1, CAC, VB

Nar.: 1.7.2005 CMKU/KCS 666/05/07 O: LUDWIG Verum Gaudium M: NYMUE MACABEUS Bedit

 Majitel: Dana TUTSCHKOVÁ, KRUPKA

RU with a beautiful domed head, very full over his eyes, good low set ears, round dark eyes, short level back, moved well around the ring, front needs to tighten,

would prefer more weight on him.

RU s krásně vyklenutou hlavou, má toho hodně nad očima, správně nízko nasazené uši, kulaté tmavé oči, krátký, rovný hřbet, přeferovala bych na něm větší váhu.

 17 PSI RU tř. VÍTĚZŮ IVORY Rubinowy Skarb xxx

Nar.:24.1.2008 PKR. IX-50618 O: VIDOR KING de la Bacska M: Marjaniemen QUEEN OF HOPES

 Majitel: Dorota LEDZEWICZ, PL, BIALYSTOK

nebyl

 18 PSI RU tř. VÍTĚZŮ UNO MACABEUS Fapella Gray V1, CAC

Nar.:30.6.2007 CMKU/KCS 821/07/09 O: MORIS MACABEUS Bedit M: MONNY DEISY Fapella Gray

 Majitel: Petr FASORA, HOVORANY

RU of good colour, well presented with silky coat, moved well around the ring with good topline, good bone, round eyes, good pigment, would prefer a little more

dome to the head.

RU správné barvy, dobře předveden v hedvábné srsti, kruhem se pohyboval dobře s dobrou horní linií, dobrá kostra, kulaté oči, dobrý pigment, preferovala bych

trochu více vyklenutou hlavu.

 19 PSI TR tř. MLADÝCH AKIM od Čitunky V1, CAJC, NMP, NMJ

Nar.:28.9.2009 CMKU/KCS 982/09 O: BONAPARTE des Vercheres de Montdidier M: VERA TIZIAN Bedit

 Majitel: Hana BRANDSTETTROVÁ, PRAHA 8

Well marked TR, well presented, in good condition, well domed head, with low set ears, bright tans, good bone, moved elegantly.

Dobře znakovaný TR, dobře předvedený v dobré kondici, dobře vyklenutá hlava s nízko nasazenýma ušima, jasné pálení, dobrá kostra, pohyboval se elegantně.

 20 PSI TR tř. MEZITŘÍDA LUPÍNEK Karaj V2, res. CAC

Nar.: 4.12.2008 CMKU/KCS 906/08/10 O: Dixie Acres SIR GEORGE M: VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

 Majitel: Jaroslava PEŘINOVÁ, ŽATEC

Well marked TR, low set ear and good dome, needs more filling under his eye, well boned, moved happily, would preferer a little more neck, and a little less leg.

Dobře vybarvený TR, nízko nasazené uši a správná klenba, potřebuje více výplně pod očima, dobrá kostra, radostně se pohyboval, preferovala bych delší krk a

kratší nohy.

 21 PSI TR tř. MEZITŘÍDA XANTY ENDY Fapella Gray V1, CAC

Nar.:27.10.2008CMKU/KCS 890/08 O: ENDY BRILLIANCY Fapella Gray M: OMONA CATHY COX Fapella Gray

 Majitel: Petra PŘIKRYLOVÁ, UNÍN

Lightly marked TR, with good body, and bone, good topline, nice dome, low set ears, needs more filling under his eye and front could be better.

Lehce znakovaný TR, s dobrým tělem a kostrou, dobrá horní linie, pěkná klenba (lebky), nízko nasazené uši,  potřebuje více výplní pod očima a vepředu by mohl

mít lepší.

 22 PSI TR tř. OTEVŘENÁ HARRY POTTER Rubinowy Skarb xxx

Nar.:24.9.2007 PKR. IX-50310 O: Winsdor PURE PANDA MONIUM M: Cwmhaf VAUDERVILLE

 Majitel: Dorota LEDZEWICZ, PL, BIALYSTOK

nebyl

 23 PSI TR tř. VÍTĚZŮ BALTHAZAR de l'Epine á Miel V1, CAC, VB

Nar.: 4.4.2006 CMKU/KCS 793-07/06 O: Rossbonny KENTON M: U-BETTY-BOOP de l'Epine á Miel

 Majitel: Petr FASORA, HOVORANY

TR with lovely head, well domed with low set ear, good nose placement, and rimed dark eyes, nice size, good bone with straight front, short back, not moving as

well behind today.

TR s nádhernou hlavou, dobře klenutá hlava s nízko nasazenýma ušima, dobře umístěný nos a zarámované tmavé oči, pěkná velikost, dobrá kostra s rovným

předkem, krátký hřbet, vzadu se dnes nepohybuje tak dobře.

 24 PSI TR tř. VÍTĚZŮ CHARLIE BOY Karaj V2, res. CAC

Nar.:29.11.2007CMKU/KCS 849/07 O: BONAPARTE des Vercheres de Montdidier M: DESDEMONA Charly Unlimited

 Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, ÚDLICE

Well marked TR, nicely domed head, and low set ear, nice rimed eyes, good bone, would prefer him a little bit shorter in back, happy temperament, moved OK.

Dobře znakovaný TR, pěkně vyklenutá hlava a nízko nasazené ucho, pěkně orámované oči, dobrá kostra, preferovala bych, kdyby byl kratší ve hřbetě, veselý

temperament, pohyboval se OK.

 25 Kavalír PSI BT tř. ŠTĚŇAT LINCOLN MANY z Usedlosti Újezdec VN1, NPŠ

Nar.:29.5.2010 CMKU/CKC 11623/10 O: WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec M: VALKÝRA TRES z Císařského mlýna

 Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, VODŇANY

Sweet puppy, nice head, good bite, nice dark eye, good pigment, moved happily, nice body.

Sladké štěně, pěkná hlava, správný skus, pěkné tmavé oko, dobrý pigment, pohyboval se šťastně, pěkné tělo.

 26 PSI BT tř. ŠTĚŇAT NORMEN MARTY z Usedlosti Újezdec VN2

Nar.:18.6.2010 CMKU/CKC 11678/10 O: FIDO FOON Charmander M: PETITTE LIN z Usedlosti Újezdec

 Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, VODŇANY

Happy puppy, sweet head, nice rimed dark eyes, well bodied, short level back, moved well.

Veselé štěně, sladká hlava, pěkně lemované tmavé oči, dobré tělo, krátký, rovný hřbet, pohyboval se dobře.

 27 PSI BT tř. DOROSTU CYRIL BOUDA Gardyth VN1

Nar.:17.3.2010 CMKU/CKC 11538/10 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: Aneridee TIA MARIA

 Majitel: Olga JAČKOVÁ, PRAHA 1

Nice size and shape, walks well with good topline, nice neck and shoulders, promising head, good pigment and eyes, well boned, bite needs to correct, but he his

still young.

Pěkná velikost a tvar, vykračuje si dobře se správnou horní linií, pěkný krk a lopatky, slibná hlava, dobrý pigment a oči, dobrá kostra, skus se potřebuje spravit,

ale je ještě mladý.

 28 PSI BT tř. DOROSTU GAWIN Minowara VN2

Nar.:23.3.2010 SPKP 2548 O: Volney BONANZA M: MIRABELA ze Zámku Lešná

 Majitel: Lubica JANKOVIČOVÁ, SK, TOMÁŠOV

Good size BT, promising head, well used ears, good mouth, good topline, happy temperament, needs to settle on the move.

BT správné velikosti, slibná hlava, dobře používá uši, dobrá tlama, správná horní linie, veselý temperament, potřebuje ustálit v pohybu.

 29 PSI BT tř. MLADÝCH ALVIN Koblížek V4

Nar.: 1.11.2009 CMKU/CKC 11228/09 O: NELSON ze Starého Dobrasa M: CAVALÍRKA Arinin sen

 Majitel: Jan BUDINA TURNOV

BT in good condition, with silky coat, nice bright tans, good neck and shoulders, and level back, promising head with well used ears, good pigment and bite,

needs more training on the lead.

BT v dobré kondici s hedvábnou srstí, pěkné jasné pálení, dobrý krk a lopatky a rovný hřbet, slibná hlava s dobře umístěnýma ušima, správný pigment a skus,

potřebuje více tréninku na vodítku.

 30 PSI BT tř. MLADÝCH ANTONIO Koblížek VD

Nar.: 1.11.2009 CMKU/CKC 11229/09 O: NELSON ze Starého Dobrasa M: CAVALÍRKA Arinin sen

 Majitel: Radek PEŘINA, KLADNO

Sound moving BT, lovely bright tan, dark eyes, good bite and pigment, well boned, but I wish he were a little smaller and shorter in back.

Jistě se pohybující BT, nádherně zářivé pálení, tmavé oči, správný skus a pigment, dobrá kostra, ale přála bych si, aby byl trochu menší a kratší ve hřbetě.

 31 PSI BT tř. MLADÝCH EMANUEL BLACK z Dvorů Stanislavic V2

Nar.:17.12.2009CMKU/CKC 11292/09 O: Rebhann RAYMOND M: U TWO UNIE EVE z Usedlosti Újezdec

 Majitel: Jiřina RAŠKOVÁ, KOPŘIVNICE

BT moving well, holding a good topline and tailset, promising head still needs more cushioning, bright tans, good bite and pigment.

BT dobře se pohybující, drží správnou horní linii a nasazení ocasu, slibná hlava ještě potřebuje více výplní, jasné pálení, správný skus a pigment.

 32 PSI BT tř. MLADÝCH IRON MAN Zlatý kavalír xxx

Nar.:23.6.2009 CMKU/CKC 11043/09 O: ALFI Sylena M: CALLICA Terako

 Majitel: Jana NOVOTNÁ, PRAHA 2

nebyl

 33 PSI BT tř. MLADÝCH IRWING SIR Zlatý kavalír V3

Nar.:23.6.2009 CMKU/CKC 11044/09 O: ALFI Sylena M: GALLICA Terako

 Majitel: Ing. Miroslav MAŠITA, PRAHA 10

Happy BT, moves soundly with good front, nice coat coming, good ear fringes, bright tan, good bite, nice round eyes, would prefer him a little shorter in back.

Veselý BT, pohybuje se důkladně s dobrým předkem, pěkně se osrsťuje, dobré ušní závěsy, jasné pálení, pěkné kulaté oči, preferovala bych ho trochu kratšího ve

hřbetě.

 34 PSI BT tř. MLADÝCH KRISTIAN od Ptačí skály V1, CAC, NMP, NMJ

Nar.: 7.9.2009 CMKU/CKC 11135/09 O: Bonitos Companeros POLISH GOLD M: CAVINO-ANGEE Fan de Zwemmer

 Majitel: Josef+Alena VETEŠNÍKOVI, OBRATAŇ

BT of good size, moved soundly and happily, keeping a level topline, nice head, good bite, nice rimed eyes, good tans, I would prefer a little more neck.

BT správné velikosti, pohyboval se jistě a šťastně, udržoval rovnou horní linii, pěkná hlava, správný skus, pěkně lemované oči, dobré pálení, preferovala bych delší krk.         

                                         

 35 PSI BT tř. MEZITŘÍDA ACE OF CLUBS Baltic Harmony V1, CAC

Nar.:16.6.2009 CMKU/CKC/11515-10/ O: CERES vom Paulinenhof M: BLACK OBSESSION Porerian Beauties

 Majitel: Ivana KOROUSOVÁ, TŘINEC

Good size BT, well coated, good ear fringing, nice bright tans, with good bone, good bite, rimed dark eyes, but eyes a little too widely spaded, nice topline,

happy temperament.

BT správné velikosti, dobře osrstěn, dobé ušní závěsy, pěkné jasné pálení, s dobrou kostrou, správný skus, tmavě olemované oči, ale oči jsou trochu příliš široce

posazeny, pěkná horní linie, veselý temperament.

 36 PSI BT tř. MEZITŘÍDA HOOLIGAN Flowers City V2, res. CAC

Nar.:12.3.2009 CMKU/CKC 10825/09 O: FIDO FOON Charmander M: DIRKÉ ze Západní stráně

 Majitel: Zuzana GLADIŠOVÁ, HAVÍŘOV

Well presented BT, in good coat, good ear fringing, nice tans, good bone and straight front, good bite and pigment, needs more training as movement was

unsettled.

Dobře předvedený BT, v dobré srsti, správné ušní závěsy, pěkné pálení, dobrá kostra a rovné přední, správný skus a pigment, potřebuje více tréninku, protože

pohyb je neustálený.

 37 PSI BT tř. OTEVŘENÁ B TWO BARNABY z Usedlosti Újezdec V1, CAC

Nar.: 5.10.2005 CMKU/CKC 8614/05/0 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: EVE ROYAL Tempo-Krč

 Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, VODŇANY

BT of good type, moved OK, good bone with straight front, pleasing head, bright tans, good topline, needs more enthusiasm.

BT správného typu, pohyboval se OK, dobrá kostra s rovným předkem, báječná hlava, jasné pálení, dobrá horní linie, potřebuje více nadšení.

 38 PSI BT tř. OTEVŘENÁ KIMMY z Cerekvické stráně VD2

Nar.: 2.5.2007 CMKU/CKC 9635/07 O: IMHOTEP Rubínový květ M: FATYMA z Cerekvické stráně

 Majitel: Vladimíra LŮZUMOVÁ, OPAŘANY

Sound moving BT, good coat, happy temperament, good bite, would like a brighter tan, eyes need to be much darker.

Jistě se pohybující BT, dobrá srst, veselý temperament, dobrý skus, chtěla bych světlejší pálení, oči potřebují být o mnoho tmavší.

 39 PSI BT tř. VÍTĚZŮ EDEN BLACK z Hradu Doubravka V1, CAC, VB

Nar.: 3.4.2007 CMKU/CKC 9706/07/0 O: Clopsville DRAMBUIE M: ANASTASIA BLACK z Hradu Doubravka

 Majitel: Blanka KMOCHOVÁ, LIBEREC

BT of good type, masculine head, with well placed ears, and good fringing, nice rimed eyes, with good expression, good bone, short level back, a little proud of his

tail today.

BT správného typu, samčí hlava s velmi dobře umístěnýma ušima a dobrými závěsy, pěkně lemované oči, se správným výrazem, dobrá kostra, krátký, rovný hřbet,

dnes je trochu pyšný na svůj ocas.

 40 PSI BH tř. DOROSTU BARBADELLO z Benáckého dvora N

Nar.: 1.2.2010 CMKU/CKC 11410/10 O: GENESIS Jizutoji M: ELISA Santana Gwellian

 Majitel: Jana CHARVÁTOVÁ, KOSTELEC nad LABEM,

BH with good markings, happy temperament, moved OK around the ring, good bite, good black pigment, masculine head, but too big for the age and too long in

back.

BH s dobrým znakováním, veselý temperament, v kruhu se pohyboval OK, dobrý skus, správný černý pigment, samčí hlava, ale je příliš velký na svůj věk a příliš

dlouhý ve hřbetě.

 41 PSI BH tř. DOROSTU ENRICO PERSI Zbirožské podzámčí VN3

Nar.:30.3.2010 CMKU/CKC 11542/10 O: PERCIVAL TWAI z Císařského mlýna M: UNIVERSE CHERI z Usedlosti Újezdec

 Majitel: L.+ O. FALEŠNÍKOVI, VELKÉ PŘÍLEPY

Well marked BH, well presented and well training, short level back, moved well, pleasing head for the age, good bite and excellent pigment.

Dobře znakovaný BH, dobře předvedený a dobře trénovaný, krátký, rovný hřbet, pohyboval se dobře, nádherná hlava na jeho věk, správný skus a výborný

pigment.

 42 PSI BH tř. DOROSTU FOGGY Orineiro VN2

Nar.: 9.3.2010 CMKU/CKC 11455/10 O: FILIPE Bonimo M: CAMILLA Orineiro

 Majitel: Markéta UŠELOVÁ, BRANDÝS nad LABEM

Happy puppy, with spots, promising head, nice eyes with good expression, lovely pigment and good bite, soft coat, moved OK.

Veselé štěně, se skvrnkami, slibná hlava, pěkné oči se správným výrazem, nádherný pigment a dobrý skus, jemná srst, pohyboval se dobře.

 43 PSI BH tř. DOROSTU JOVIŠ Bonimo VN

Nar.: 6.3.2010 CMKU/CKC 11490/10 O: Loranka's BRANDON M: ALIZÉ z Vrchu králů

 Majitel: Jolana BÁČOVÁ, BRANDÝSEK

Well marked puppy, moved happily around the ring, holding his topline, good pigment, good bite, would prefer a little more neck.

Dobře vybarvené štěně, v kruhu se pohyboval vesele, držel horní linii, dobrý pigment, správný skus, preferovala bych delší krk.

 44 PSI BH tř. DOROSTU SMOKY von der Zigeunerkiefer VN1, NPD

Nar.: 1.3.2010 CMKU/CKC 11726-10/ O: My Exotic World VICTORIOUS MASTERPIECE M: VICTORIA von der Zigeunerkiefer

 Majitel: Dana MADĚROVÁ, PRAHA 8

Nice type of puppy, very sweet head, good ears and fringing, the pigment and bite, nice eyes with gentle expression, good coat coming, moved OK, but needs to

settle on the move.

Pěkný typ štěněte, velmi sladká hlava, dobré uši a závěsy, pigment a skus, pěkné oči s něžným výrazem, dobře se osrsťuje, pohyboval se OK, ale potřebuje ustálit

v pohybu.

 45 PSI BH tř. DOROSTU UMBERTO ze Zámku Lešná VN4

Nar.:27.1.2010 CMKU/CKC 11396/10 O: GALLANTE Merlin Bohemia M: JAMIE-LEE ze Zámku Lešná

 Majitel: Jarmila STRAKOVÁ, PRAHA 3

Richly marked BH with spots, in good coat for his age, very masculine head, nice eyes, with good expression, good bite, well boned, movement needs to settle and a

bit proud of his tail. 

Bohatě znakovaný BH se skvrnkami, na jeho věk v dobré srsti, velmi samčí hlava, pěkné oči se správným výrazem, dobrý skus, dobrá kostra, pohyb potřebuje

ustálit a je trochu pyšný na svůj ocas.

 46 PSI BH tř. MLADÝCH CASSIDY z Jezerního království V1, CAJC

Nar.:29.12.2009CMKU/CKC 11336/09 O: COWLEY z Vrchu králů M: NINA RICCI z Krásné Gladys

 Majitel: Věra REJFKOVÁ, HEŘMANŮV MĚSTEC

Nice type of BH, well made with good neck and shoulders, short level back, moved well, promising head for the age, good bite and pigment, nice eyes, with good

expression.

Pěkný typ BH, dobře utvářen a dobrým krkem a lopatkami, krátký, rovný hřbet, pohyboval se dobře, nadějná hlava vzhledem k věku, dobrý skus a pigment, pěkné

oči se správným výrazem.

 47 PSI BH tř. MLADÝCH ERICK z Královského města V4

Nar.:10.9.2009 CMKU/CKC 11139/09 O: COWLEY z Vrchu králů M: PAMELA Fraking

 Majitel: Barbora HRTÁŇOVÁ, PRAHA 6

BH of good colour, moved well both ways, very good pigment, and good bite, good topline, nice bone, needs more training on the table, face markings detract a

litle from his expression.

BH správné barvy, pohyboval se v obou směrech dobře, velmi dobrý pigment a správný skus, dobrá horní linie, pěkná kostra, potřebuje více tréninku na stole,

znakování tváře mu poněkud ubírá na výrazu. 

 48 PSI BH tř. MLADÝCH HERIOT CHANY z Usedlosti Újezdec V3

Nar.:19.9.2009 CMKU/CKC 11183/09 O: CHERUBÍN Res Severa M: VENDULKA LIN z Usedlosti Újezdec

 Majitel: MUDr. Eva VEŘTÁTOVÁ, PÍSEK

Richly marked dog, with good neck and shoulders, moved well, masculine head, with well used ears, and good ear fringing, good bite and pigment, I would prefer

him a bit shorter in the back.

Bohatě znakovaný pes, s dobrým krkem a lopatkami, pohyboval se dobře, samčí hlava s dobře nasazenýma ušima a dobrými ušními závěsy, správný skus a pigment,

preferovala bych, kdyby byl trochu kratší ve hřbetě.

 49 PSI BH tř. MLADÝCH CHARLES GOLD Fraking xxx

Nar.:31.7.2009 CMKU/CKC 11093/09 O: COWLEY z Vrchu králů M: BABY GOLD Fraking

 Majitel: Věra DUŠKOVÁ, MĚLNÍK

nebyl

 50 PSI BH tř. MLADÝCH KASCHMIR ART z Usedlosti Újezdec V

Nar.: 1.1.2010 CMKU/CKC 11360/10 O: MAXWELL z Willany M: N TWO NANNIE LIZ z Usedlosti Újezdec

 Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, VODŇANY

BH of nice type, promising head, lovely pigment, and good bite, nice rimed eyes, I would prefer them a little darker, well boned, nice happy temperament, moved

OK, just needs a little more training.

BH pěkného typu, nadějná hlava, nádherný pigment a správný skus, pěkně lemované oči, preferovala bych je o trochu tmavší, dobrá kostra, pěkný, veselý

temperament, pohyboval se OK, teď potřebuje trochu více trénovat.

 219 PSI BH tř. MLADÝCH LUNAR Santana Gwellian V2

Nar.:31.8.2009 CMKU/CKC 11108/09 O: VLAD TEPES de ľ Angelarde M: CAROLINA Santana Gwellian

 Majitel: Zdenka BELAS, MĚLNÍK

BH of nice type, sweet head with nice expression, excellent pigment, good bite and nice eyes, well feathered ears, well presented in nice coat, moved OK, just

needs more ring confidence.

BH pěkný v typu, sladká hlava s pěkným výrazem, výborný pigment, správný skus a pěkné oči, dobře osrstěné uši, dobře předveden v pěkné srsti, pohyboval se

dobře, teď potřebuje více jistoty v kruhu.

 51 PSI BH tř. MLADÝCH Rosebury HERMES V

Nar.:10.12.2009CMKU/CKC 11779-10/ O: Timsar FORTUNE SEEKER M: Rosebury BURBERRY

 Majitel: Jarmila STRAKOVÁ, PRAHA 3

Richly marked BH, in good coat for the age, pleasing head for the age, good bite and pigment, well boned, moved OK, but needs a little bit of training, needs

more body weight.

Bohatě znakovaný BH, na jeho věk v dobré srsti, nádherná hlava na jeho věk, správný skus a pigment, dobrá kostra, pohyboval se dobře, ale potřebuje trochu

trénovat, potřebuje mít více váhy v těle.

 52 PSI BH tř. MLADÝCH YERRY Moravia Eden V

Nar.:20.11.2009CMKU/CKC 11296/09 O: Lanola ROLAND GARROS M: ICE FLOWER Moravia Eden

 Majitel: Libuše KRISTOVÁ, KUNOVICE

Puppy in good coat, well marked, well trained, short level back, good bone, and front, I would prefer him not to show white around his eyes, bite not correct.

Štěně v dobré srsti, dobře vybarvený, dobře trénovaný, krátký rovný hřbet, dobrá kostra a předek, preferovala bych, kdyby neukazoval bělmo kolem očí, skus není

korektní.

 53 PSI BH tř. MEZITŘÍDA BALANTAIN z Orlické tůně VD3

Nar.: 3.5.2009 CMKU/CKC 10931/09 O: WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec M: ADINA z Orlické tůně

 Majitel: Roman SATÝNEK, PRAHA 6

Richly marked BH, good bite, good pigment, well boned, happy temperament, moved OK, but a bit long in body, rather long in muzzle.

Bohatě znakovaný BH, správný skus, dobrý pigment, dobrá kostra, veselý temperament, v pohybu OK, ale trochu delší v těle, poněkud dlouhý čenich.

 54 PSI BH tř. MEZITŘÍDA BALTIMORE z Orlické tůně VD4

Nar.: 3.5.2009 CMKU/CKC 10932/09 O: WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec M: ADINA z Orlické tůně

 Majitel: Renata KRATOCHVÍLOVÁ, ČIMELICE

Well broken BH, of rich colour, excellent dark pigment, good bite, well boned, short back, but I would prefer him to have more neck and not to show the white of

his eyes.

Dobře vybarvený BH, výrazná barva, vnikající tmavý pigment, dobrý skus, dobrá kostra, krátký hřbet, ale preferovala bych delší krk a kdyby neukazoval bělmo

svých očí.

 55 PSI BH tř. MEZITŘÍDA DAKAR DANGER Silver Capricorn V1,---

Nar.: 5.2.2009 CMKU/CKC 10786/09 O: Loranka's CHANEL PARIS M: CREAM CAMELLIA Perle du Sahel

 Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, VINAŘICE

Small BH with spots, rich markings, adequate head, with nice round dark eyes, mouth level, short level back, moved OK, needs more coat for his age.

Malý BH se skvrnkami, bohatě znakován, odpovídající hlava s pěknýma, kulatýma, tmavýma očima, klešťový skus, krátký rovný hřbet, pohyboval se OK, na svůj věk

potřebuje více srsti.

 56 PSI BH tř. MEZITŘÍDA LEONARDO z Panství Lomnice V2

Nar.:14.4.2009 CMKU/CKC 10895/09 O: COWLEY z Vrchu králů M: IASMINE Moravia Eden

 Majitel: Gabriela ŠKORPÍKOVÁ, RADIMĚŘ

BH with rich markings, and spots, masculine head, good pigment, good mouth and round eyes, well boned, moved OK, but needs coat.

BH s bohatým znakováním a skvrnkami, samčí hlava, dobrý pigment, dobrá tlama a kulaté oči, dobrá kostra, pohyboval se dobře, ale potřebuje srst.

 57 PSI BH tř. OTEVŘENÁ ALLEGRO Scherzo Capriccioso V2, res. CAC

Nar.:20.9.2008 CMKU/CKC 10535/08 O: BAYARDI PERI Biely démon M: ECHENZA EBBI Merlin Bohemia

 Majitel: Martina KRÁLOVÁ, BRNO

Well broken BH, moves smartly, keeping the topline, pleasing head, good mouth and pigment, nice bone, good neck and shoulders, the white showing in one eye

detracts from the expression.

Dobře vybarvený BH, pohybuje se elegantně, držíc horní linii, nádherná hlava, dobrá tlama a pigment, pěkná kostra, dobrý krk a lopatky, bělmo, které ukazuje v

jednou oku, mu ubírá na výrazu.

 58 PSI BH tř. OTEVŘENÁ Bonitos Companeros ITZI BITZI TINI WINY V1, CAC

Nar.:12.12.2008CMKU/CKC 11233-09/ O: Rosscrea DIPLOMATIC M: Bonitos Companeros REGENCY SILK

 Majitel: Hana ŠAŠKOVÁ, Jevíčko

Very short coupled dog, richly marked, but soft coat, good ears and fringings, pleasing head with nice expression, good mouth and pigment, good bone for the

size, I would prefer him a touch larger.

Velmi krátce stavěný pes, bohatě znakovaný, ale jemná srst, dobré uši a střapce, nádherná hlava s pěkným výrazem, dobrá tlama a pigment, dobrá kostra na jeho

velikost, preferovala bych, kdyby byl drobet větší.

 59 PSI BH tř. OTEVŘENÁ DA VINCI z Vrchu králů V4

Nar.:14.1.2007 CMKU/CKC 9439/07/0 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: My Exotic World PRETTY WOMAN

 Majitel: Jolana BÁČOVÁ, BRANDÝSEK

Richly marked boy, moves smartly around the ring, short level back, masculine head, with good pigment and mouth, well boned, good coat coming, I would just

prefer a slightly darker eye.

Bohatě znakovaný chlapec, v kruhu se pohybuje elegantně, krátký rovný hřbet, samčí hlava, s dobrým pigmentem a tlamou, dobré kosti, dobře se osrsťuje, jen

bych dala přednost o něco tmavším očím.

 60 PSI BH tř. OTEVŘENÁ GWYNN Llewellyn Bohemia VD

Nar.:17.9.2008 CMKU/CKC 10553/08 O: ALBERTO Jizutoji M: DIAMONDS SPARKLE Llewellyn Bohemia

 Majitel: Zdeňka KABÁTOVÁ, ŠPINDLERŮV MLÝN

Well broken BH with spots, short level back, straight front with good bone, good mouth, dark eyes, the white showing in one eye detracts from his expression,

pigment could be better, he was moving a bit unsteady.

Dobře vybarvený BH se skvrnkami, krátký rovný hřbet, rovný vepředu s dobrou kostrou, dobrá tlama, tmavé oči, bělmo, které ukazuje v jednom z očí, kazí jeho

výraz, pigment by mohl být lepší, pohyboval se poněkud neustáleně.

 61 PSI BH tř. OTEVŘENÁ Helandros MASTERPIECE xxx

Nar.:29.12.2008CMKU/CKC 10/860-09/O:Lymrey HI MOON M: Helandros ICE PEARL

 Majitel: Lenka POLÁKOVÁ, MNICHOVO HRADIŠTĚ

nebyl

 62 PSI BH tř. OTEVŘENÁ CHOPIN Spanilá věž V3

Nar.:22.12.2008CMKU/CKC 10644/08/ O: FLOREN od Ptačí skály M: GREASY Spanilá věž

 Majitel: Petra DRLÍKOVÁ, VELKÁ BYSTŘICE

Nice type BH, pleasing head with well used ears, good mouth and pigment, round eyes, but I would prefer them a shade darker, nice neck and shoulders, short

level back.

BH pěkný v typu, nádherná hlava s dobře utvářenýma ušima, dobrá tlama a pigment, kulaté oči, ale dala bych přednost o odstín tmavším, pěkný krk a lopatky,

krátký rovný hřbet.

 63 PSI BH tř. OTEVŘENÁ ULRYCH TRES z Císařského mlýna V

Nar.:20.5.2008 CMKU/CKC 10294/08 O: ALBERTO Jizutoji M: UMMA TWAI z Císařského mlýna

 Majitel: Miloš KOPECKÝ, ŠTENBERK

Nice type of BH, richly marked, good bone, short level back, good mouth and dark eyes, but his eye could be a bit larger, moved OK, rather proud of his tail.

BH pěkného typu, bohatě znakovaný, dobrá kostra, krátký rovný hřbet, dobrá tlama a tmavé oči, ale jeho oko by mohlo být o trochu větší, pohyboval se OK,

poněkud pyšný na svůj ocas.

 64 PSI BH tř. VÍTĚZŮ CELTIC MAGICIAN de la Fieffe au Songeur xxx

Nar.:28.1.2007 LOF 70689/9508 O: Pascavale JAMIE M: UNE ENCHANTERESSE de la Fieffe au S.

 Majitel: Nancy GEIPEL, D, Lutherstadt-Witt.

nebyl

 65 PSI BH tř. VÍTĚZŮ CHIANTI z Vrchu králů V2, res. CAC

Nar.: 1.8.2008 SPKP 2355 O: Maibee MOFFAT M: Kaishmar KARRIANNA 'S DREAM

 Majitel: Mária PREDNÁ, SK, HOLIČ

Richly marked dog, of good colour, nice size, of good type, with pleasing head, nice dark eyes, good mouth and pigment, well boned, moves smartly with a good

topline and tailset.

Bohatě znakovaný pes, správné barvy, pěkné velikosti, správného typu, s nádhernou hlavou, pěkné tmavé oči, dobrá tlama a pigment, dobrá kostra, pohybuje se

elegantně s dobrou horní linií a nasazením ocasu.

 66 PSI BH tř. VÍTĚZŮ ZIPPY Prokopská hvězda V1, CAC, VB, KV, BOB

Nar.:13.12.2008CMKU/CKC 10642/08/ O: Miletree JAMBO M: TORAYA Prokopská hvězda

 Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, PRAHA 5

BH of good colour, richly marked, moved nicely around the ring, with a good topline and tailset, good head of nice type, good mouth and pigment, well boned.

BH správné barvy, bohatě znakován, v kruhu se pohyboval pěkně, s dobrou horní linií a nasazením ocasu, správná hlava pěkného typu, dobrá tlama a pigment,

dobrá kostra.

 67 PSI BH tř. VETERÁNŮ NICO Fraking V1, nejlepší veterán BH

Nar.:31.7.2002 CMKU/CKC 6885/02/0 O: Stonehill's WEST SIDE STORY M: IORIKA Fraking

 Majitel: Šárka HÁJKOVÁ, VELVARY

Well marked BH, in good coat and condition, masculine head, with round eyes and good bite, good ear fringing, well boned, moved OK, just carrying a little bit

too much weight.

Dobře vybarvený BH, v dobré srsti a kondici, samčí hlava s kulatýma očima a správným skusem, správné střapce na uších, dobrá kostra, pohyboval se dobře, nyní

nosí trochu příliš mnoho váhy.

 68 PSI RU tř. DOROSTU PADDY z Panství Lomnice VN1

Nar.:24.2.2010 CMKU/CKC 11464/10 O: YELOW du Chateau Noblesse M: HANIČKA z Panství Lomnice

 Majitel: Petra PŘIKRYLOVÁ, UNÍN

Sweet head, lovely round dark eyes, good pigment and mouth, rich colour, nice coat texture, good topline and tailset, just needs to tighten in its front movement.

Sladká hlava, nádherně kulaté, tmavé oči, dobrý pigment a tlama, výrazná barva, pěkná struktura srsti, dobrá horní linie a nasazení ocasu, v pohybu nyní

potřebuje zpevnit vepředu.

 69 PSI RU tř. MLADÝCH ARTUR Koblížek V1, CAJC

Nar.: 1.11.2009 CMKU/CKC 11230/09 O: NELSON ze Starého Dobrasa M: CAVALÍRKA Arinin sen

 Majitel: MUDr. Lucie VESELÁ, BEROUN

Good coloured RU, flat silky coat, pleasing head, with lovely dark eyes and nice expression, good mouth and pigment, level topline, just needs to tighten up on

movement.

Dobře vybarvený RU, hladká hedvábná srst, nádherná hlava, s báječně tmavýma očima a pěkným výrazem, dobrá tlama a pigment, rovná horní linie, nyní

potřebuje zpevnit v pohybu.

 70 PSI RU tř. MLADÝCH CHLIFF FOON Charmander V2

Nar.: 2.12.2009 CMKU/CKC 11268/09 O: YELOW du Chateau Noblesse M: GEORGIA FOON Charmander

 Majitel: Dana VYKOUKALOVÁ, VYSOKÉ MÝTO

RU of good colour, nice coat coming, pleasing head, nice dark round eyes, good bite, nose pigment could be darker, well boned, nice straight front, good topline,

needs more ring confidence.

RU správné barvy, pěkně se osrsťuje, nádherná hlava, pěkné tmavé kulaté oči, správná skus, nosní pigment by mohl být tmavší, dobrá kostra, pěkně rovný předek,

správná horní linie, potřebuje víc jistoty v kruhu.

 71 PSI RU tř. MLADÝCH JAMES MARTY z Usedlosti Újezdec V3

Nar.: 6.12.2009 CMKU/CKC 11279/09 O: FIDO FOON Charmander M: Q TWO QUENTINA LILI z Usedlosti Újezdec

 Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, VODŇANY

RU of nice size, good rich colour, good head with well used ears, excellent pigment, good mouth, nice dark eyes, well boned, with good front, moved OK, but

needs more ring training.

RU pěkné velikosti, dobrá zářivá barva, správná hlava s dobře položenýma ušima, výborný pigment, dobrá tlama, pěkné tmavé oči, dobrá kostra s dobrým

předkem, pohyboval se dobře, ale potřebuje více tréninku v kruhu.

 72 PSI RU tř. MEZITŘÍDA ARNY z Andulčiny školky V1, CAC

Nar.:20.2.2009 CMKU/CKC 10806/09/ O: B TWO BARNABY z Usedlosti Újezdec M: P TWO PATRICIA SISSI z Usedlosti Újezdec

 Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, VODŇANY

RU of good colour and good coat, masculine head, well placed ears, nice round dark eyes, good pigment and mouth, well boned, straight front, moved OK.

RU správné barvy a správné srsti, samčí hlava, dobře umístěné uši, pěkné, kulaté, tmavé oči, dobrý pigment a tlama, dobrá kostra, rovný předek, pohyboval se

OK.

 73 PSI RU tř. MEZITŘÍDA BEL CANTO Scherzo Capriccioso VD2

Nar.:13.11.2008CMKU/CKC 10605/08 O: LANCELOT Biely démon M: BABETTE Syparo

 Majitel: Martina KRÁLOVÁ, BRNO

Elegant RU, of good coat and colour, good mouth, dark eye and pigment, moved holding the topline, well boned, but unfortunately not well handled on the table.

Elegantní RU, dobré srsti a barvy, dobrá tlama, tmavé oko a pigment, pohyboval se a držel horní linii, dobrá kostra, ale bohužel nedobře předveden na stole.

 74 PSI RU tř. OTEVŘENÁ APRICOT KISS Harmony Line VD4

Nar.: 6.8.2007 CMKU/CKC 9801/07/0 O: LANCELOT Biely démon M: FANTASY Caroli Regis

 Majitel: Eva FRYDRYŠKOVÁ, PRAHA 8

Nice type RU, in full coat, pleasing head, nice round eyes, good mouth, well boned, with good front, not happy to be handled on the table.

RU pěkný v typu, v plné srsti, nádherná hlava, pěkné kulaté oči, dobrá tlama, dobrá kostra, s dobrým předkem, nešťastný, že má být předveden na stole.

 75 PSI RU tř. OTEVŘENÁ BOO-BOO Kareli pod Radyní V2,---

Nar.:31.7.2008 CMKU/CKC 10474/08/ O: B TWO BARNABY z Usedlosti Újezdec M: LADRONKA Sladká krása

 Majitel: Vlasta BÁRTOVÁ, PLZEŇ

RU of good colour, moved soundly both ways, holding a good topline, masculine head, mouth not right, pigment could be darker, happy temperament.

RU správné barvy, pohyboval se jistě v obou směrech, držel horní linii, samčí hlava, tlama není správná (o skusu), pigment by mohl být tmavší, veselý

temperament.

 76 PSI RU tř. OTEVŘENÁ EDISON Kouzelná Metuje V1, CAC

Nar.:11.11.2006CMKU/CKC 9286/06/1 O: IMPERIO Rubínový květ M: BARONESSE Kouzelná Metuje

 Majitel: Eva KALKUŠOVÁ, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Elegant RU, of nice type, pleasing head, with well placed ears and good fringing, good mouth and pigment, nice expression, good straight front, needs to

strengthen behind, needs more body weight.

Elegantní RU, pěkný v typu, nádherná hlava s dobře umístěnýma ušima a dobrými závěsy, dobrá tlama a pigment, pěkný výraz, správně rovný předek, potřebuje

zesílit vzadu, potřebuje více tělesné hmoty.

 77 PSI RU tř. OTEVŘENÁ YELLOW du Chateau Noblesse VD3

Nar.: 8.6.2010 CMKU/CKC 10577-08/ O: Leelyn FLASH HARRY M: KATINKA du Chateau Noblesse

 Majitel: Lenka POLÁKOVÁ, MNICHOVO HRADIŠTĚ

RU in lovely coat condition, nice head, well placed ears, and good fringing, dark eyes, good mouth, but much too short in leg, and rather proud of his tail.

RU v báječné kondici srsti, pěkná hlava, dobře umístěné uši a dobré střapce (závěsy), tmavé oči, dobrá tlama, ale příliš krátké nohy a poněkud pyšný na svůj

ocas.

 78 PSI RU tř. VÍTĚZŮ ALFI Sylena V1, CAC, VB

Nar.:20.5.2007 CMKU/CKC 9858-07/0 O: ACAJOU de Passeriphane M: ELSA ROYAL Tempo-Krč

 Majitel: Michaela ČERMÁKOVÁ, PRAHA 4

Nice type of RU, masculine head, with good earset, well fringed ears, nice round dark eyes, with good expression, good bite and pigment, good front and bone,

nice topline.

Ruby pěkný v typu, samčí hlava s dobře nasazeným uchem, dobře osrstěné uši, pěkné kulaté, tmavé oči s dobrým výrazem, správný skus a pigment, dobrý předek a

kostra, pěkná horní linie.

 79 PSI RU tř. VÍTĚZŮ ENRICO PERI Biely démon V2, res. CAC

Nar.:13.7.2006 CMKU/CKC 9390-06/0 O: NABUCO TRIES Biely démon M: LOSTRESS Biely démon

 Majitel: Eva HRDLIČKOVÁ, PRAHA 4

Well coated RU of good colour, masculine head, well used ears, nice round eyes and good bite, pigment slightly off at the moment, nice neck and shoulders, good

topline, moved OK.

Dobře osrstěný RU správné barvy, samčí hlava, dobře nasazené uši, pěkné, kulaté oči a správný skus, v tomto okamžiku je pigment trochu slabý, pěkný krk a

lopatky, dobrá horní linie, pohyboval se dobře.

 80 PSI RU tř. VÍTĚZŮ L TWO LOVELY BERT z Usedlosti Újezdec xxx

Nar.: 3.10.2006 CMKU/CKC 9227/06/0 O: AGENT 007 BOND Ywo M: DARLEE LADY Tempo-Krč

 Majitel: Ing. Olga ZÁLESKÁ, STŘEDOKLUKY

nebyl

 81 PSI TR tř. ŠTĚŇAT ELÍAS Malcriado de la Casa VN2

Nar.:22.5.2010 CMKU/CKC 11654/10 O: PERCIVAL TWAI z Císařského mlýna M: BLACKIE GOLD Šťastný koutek

 Majitel: L.+O. FALEŠNÍKOVI, VELKÉ PŘÍLEPY

Well marked TR puppy, nice bright tans, good mouth, good pigment and nice dark eyes, good bone for the age, moved happily.

Dobře znakované TR štěně, pěkné zářivé pálení, dobrá tlama, dobrý pigment a pěkné tmavé oči, na jeho věk dobrá kostra, pohybuje se vesele.

 82 PSI TR tř. ŠTĚŇAT QVADRIC z Panství Lomnice VN1

Nar.:12.6.2010 CMKU/CKC 11668/10 O: DIDI z Dvorů Stanislavic M: IASMINE Moravia Eden

 Majitel: Kamila HVÍŽĎOVÁ, TIŠNOV

Sweet puppy, nice rich tans, lovely dark eyes, moved confidently for a baby, with good topline, nice body.

Sladké štěně, pěkné, bohaté pálení, nádherně tmavé oči, pohybuje se jistě na to, že je to bejby, s dobrou horní linií, pěkné tělo.

 83 PSI TR tř. DOROSTU FRENCH LOVER de Castel Peyrac VN1

Nar.: 7.3.2010 CMKU/CKC 11697-10/ O: BRAVEMEARTS des Marais de Bremes M: CYLYPSO se Castel Peyrac

 Majitel: Dana TOŠENOVJANOVÁ, OSTRAVA

Well trained puppy of nice type, nice head for the age, good mouth, dark eyes, well placed ears, nice neck and shoulders, moved well holding the topline.

Dobře trénované štěně, pěkného typu, pěkná hlava na jeho věk, dobrá tlama, tmavé oči, dobře umístěné uši, pěkný krk a lopatky, pohyboval se dobře a držel horní

linii.

 84 PSI TR tř. DOROSTU IBSEN Spanilá věž VN2

Nar.:22.4.2010 CMKU/CKC 11548/10 O: ZANBERRY PERI Biely démon M: GREASY Spanilá věž

 Majitel: Iveta LOSOSOVÁ, HRADEC KRÁLOVÉ

Well marked puppy, sweet head with well placed ears, good mouth and pigments, dark eyes, do show white of one eye, which detract from his expression, good

body and bone, needs to tighten in his front movement.

Dobře znakované štěně, sladká hlava s dobře umístěnýma ušima, dobrá tlama a pigmenty, tmavé oči, v jednom oku ukazuje bělmo, což sráží jeho výraz, dobré tělo

a kostra, potřebuje vepředu zpevnit v pohybu.

 85 PSI TR tř. MLADÝCH ECRIN-DE-SOIE de l'Angelarde V1, CAJC

Nar.:18.8.2009 CMKU/CKC 11431-10/ O: VAN GOGH de l'Angelarde M: CALYSTA de l'Angelarde

 Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, VINAŘICE

Nice type of puppy, sweet head, nice round dark eyes, good expression, good  mouth, bright tans, nice coat coming, moved OK, holding a good topline, needs to

strengthen behind, I would prefer a little more neck.

Pěkný typ štěněte, sladká hlava, pěkné kulaté tmavé oči, správný výraz, dobrá tlama, jasné pálení, pěkně se osrsťuje, pohyboval se dobře, držíc správnou horní

linii, potřebuje vzadu zpevnit, dala bych přednost trochu delšímu krku.

 86 PSI TR tř. MLADÝCH EDWARD z Královského města V4

Nar.:10.9.2009 CMKU/CKC 11168/09 O: COWLEY z Vrchu králů M: PAMELA Fraking

 Majitel: Naďa OKOLITOVÁ, VALDICE

Heavily marked TR, moved elegantly, with a good topline, head OK for the age, well used ears, good mouth, good tans, good pigment, needs a bit more body.

Těžce znakovaný TR, elegantně se pohyboval s dobrou horní linií, hlava OK na jeho věk, dobře utvářené uši, dobrá tlama, správné pálení, dobrý pigment,

potřebuje trochu více tělesné hmoty.

 87 PSI TR tř. MLADÝCH FLUFFY z Královského města V2

Nar.: 8.1.2010 CMKU/CKC 11377/10 O: FILIPE Bonimo M: ANABEL z Královského města

 Majitel: Monika KLODWIGOVÁ, BRNO

Heavily marked TR, with sweet head and expression, well used ears, good mouth, dark eyes, happy temperament, moved holding his topline, but needs to tighten

in his front movement.

Těžce znakovaný TR se sladkou hlavou a výrazem, dobře utvářené uši, dobrá tlama, tmavé oči, veselý temperament, za pohybu držel horní linii, ale potřebuje

zpevnit v pohybu vepředu.

 88 PSI TR tř. MLADÝCH KAPITÄN HOOK vom Kaninchengarden V

Nar.:21.9.2009 SPKP 2484 O: Graigowl SANTANA M: ARIELLE-FIRST-GIRL vom Kaninchengarden

 Majitel: Mária PREDNÁ, SK, HOLIČ

Well marked TR, moves soundly, with good topline and tailset, good front with nice neck and shoulders, good bite, nice dark eyes, but I would prefer him not to

show any white in his eyes.

Dobře znakovaný TR, pohyboval se jistě, s dobrou horní linií a nasazeným ocasem, dobrý předek a pěkným krkem a lopatkami, správný skus, pěkné tmavé oči, ale

dala bych mu přednost, kdyby neukazoval oční bělmo.

 89 PSI TR tř. MLADÝCH NIKY ze Západní stráně V

Nar.: 8.9.2009 CMKU/CKC 11162/09 O: FLOREN od Ptačí skály M: JUNO ze Západní stráně

 Majitel: Ing. Vít SIGMUND, LÍBEZNICE

Well broken TR, good coat coming, well used ears with long fringing, good mouth, dark eyes, good tans, moves soundly, needs to be groomed better.

TR s dobře rozdělenou barvou, dobře se osrsťuje, dobře utvářené uši s dlouhými závěsy, dobrá tlama, dobré pálení, pohybuje se jistě, potřebuje být lépe upraven.

 90 PSI TR tř. MLADÝCH ZEPPELIN TRES z Císařského mlýna V3

Nar.:29.8.2009 CMKU/CKC 11104/09 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: FILOMENA TRES z Císařsého mlýna

 Majitel: Blažena BRDÍČKOVÁ, MLADÁ BOLESLAV

Heavily marked TR, moved soundly both, holding a good topline, sweet head, well set ears, good mouth, dark eyes, happy temperament, would like more body

weight on him, sometimes a bit proud of his tail.

Těžce znakovaný TR, pohyboval se důkladně v obou (směrech), držíc dobrou horní linii, sladká hlava, dobře nasazené uši, dobrá tlama, tmavé oči, veselý

temperament, přála bych si, aby měl víc tělesné hmoty, občas je příliš pyšný na svůj ocas.

 91 PSI TR tř. MEZITŘÍDA BENJAMIN z Orlické tůně V3

Nar.: 3.5.2009 CMKU/CKC 10933/09 O: WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec M: ADINA z Orlické tůně

 Majitel: Roman SATÝNEK, PRAHA 6

Well marked TR, but nice coat, nice head, well feathered ears, nice dark eyes, bright tans, good mouth, well boned, moved OK, needs coat, happy temperament.

Dobře znakovaný TR, ale pěkná srst, pěkná hlava, dobře osrstěné uši, pěkné tmavé oči, jasné pálení, dobrá tlama, dobrá kostra, pohyboval se OK, potřebuje srst,

veselý temperament.

 92 PSI TR tř. MEZITŘÍDA DIDI z Dvorů Stanislavic V1, CAC

Nar.:31.10.208 CMKU/CKC 10616/08/ O: Toraylac BOHEMIAN RHAPSODY M: INARI TRES z Císařského mlýna

 Majitel: Gabriela ŠKORPÍKOVÁ, RADIMĚŘ

Well marked boy of nice type, masculine head, well set ears of good length, good mouth, bright tans, good pigment, moved elegantly with good topline, but needs

more body weight.

Dobře znakovaný chlapec pěkného typu, samčí hlava, dobře nasazené uši správné délky, dobrá tlama, jasné pálení, dobrý pigment, pohyboval se elegantně s dobrou

horní linií, ale potřebuje více vážit.

 93 PSI TR tř. MEZITŘÍDA HÁDES Bonimo V

Nar.:11.3.2009 CMKU/CKC 10850/09 O: DA VINCI z Vrchu králů M: ALIZÉ z Vrchu králů

 Majitel: Eva FABIÁNOVÁ, NÁCHOD

Heavy marked dog, moved soundly both ways, well set ears with good leathers, good mouth and pigment, good topline, needs to carry more weight, I would prefer

a gentler expression.

Těžce znakovaný pes, pohybuje se jistě v obou směrech, dobře nasazené uši s dobrými boltci, dobrá tlama a pigment, dobrá horní linie, potřebuje nést větší váhu,

dala bych přednost něžnějšímu výrazu.  

 94 PSI TR tř. MEZITŘÍDA ILLUSION Jizutoji V2, res. CAC

Nar.:30.6.2009 CMKU/CKC 11058/09 O: ALBERTO Jizutoji M: CAPPY TRES z Císařského mlýna

 Majitel: Jiří HRADEČNÝ, MĚSTEC KRÁLOVÉ

Wel marked TR of nice type, lovely neck and shoulders, short level back, good bone, moved well with a good topline, masculine head, good earset, good mouth,

dark eyes, I would prefer no white showing around his eyes. 

Dobře vybarvený TR pěkný v typu, nádherný krk a lopatky, krátký, rovný hřbet, dobrá kostra, pohyboval se dobře se správnou horní linií, samčí hlava, dobré

nasazení ucha, dobrá tlama, tmavé oči, preferovala bych, kdyby neukazoval oční bělmo.

 95 PSI TR tř. MEZITŘÍDA LG'S SAVIO Legion Gagatków V4

Nar.:13.6.2009 PKR. IX-54009 O: Toraylac DRUNKEN DUNCAN M: SUNSHINE Dejanira

 Majitel: Izabela SIKORSKA, PL, KRAKÓW

Well presented TR in lovely coat and condition, masculine head, lovely long ears, good mouth, dark eyes, nice bone, straight front, moved OK, but I would like a

firmer topline.

Dobře předvedený TR v báječné srsti a kondici, samčí hlava, nádherně dlouhé uši, dobrá tlama, tmavé oči, pěkná kostra, rovný předek, pohyboval se OK, ale chtěla

bych, aby měl pevnější horní linii.

 96 PSI TR tř. OTEVŘENÁ ALBERT WELINGTON Zbirožské podzámčí V

Nar.: 3.2.2008 CMKU/CKC 10079/08 O: WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec M: UNIVERSE CHERI z Usedlosti Újezdec

 Majitel: Lukáš SOPOUŠEK, RUMBURK

Masculine TR, in full coat, good long ear leathers, dark eyes, good mouth and pigment, happy temperament, moved OK, just a bit big for me.

Samčí TR, v plné srsti, správné dlouhé ušní boltce, tmavé oči, dobrá tlama a pigment, veselý temperament, pohyboval se dobře, jen je na mě trochu velký.

 97 PSI TR tř. OTEVŘENÁ ARTUCH PERCI Kareli pod Radyní V4

Nar.:12.11.2008CMKU/CKC 9282/08/0 O: PERCIVAL TWAI z Císařsdkého mlýna M: ELISABET CAMI z Mokropes

 Majitel: Martina HLINKOVÁ, PŘÍBRAM

Heavily marked dog, of good type, moved well both ways, nice straight front, good bone, good neck and shoulders, level topline, but I would like a much darker

eye.

Těžce znakovaný pes, dobrého typu, pohyboval se dobře v obou směrech, pěkný rovný předek, dobrá kostra, dobrý krk a lopatky, rovná horní linie, ale měla bych

raději o mnoho tmavší oko.

 98 PSI TR tř. OTEVŘENÁ BUSTER GOLD Fraking xxx

Nar.:18.7.2007 CMKU/CKC 9791/07/0 O: Pensrick DIXY LEE M: DANAWE PRINCESS Moravia Eden

 Majitel: Ing. Bohuslav HOLÝ, PRAHA 10

nebyl

 99 PSI TR tř. OTEVŘENÁ CAPOTE Santana Gwellian V

Nar.:10.6.2006 CMKU/CKC 9068/06/0 O: LOUIS TWAI z Císařského mlýna M: RIVERA TWAI z Císařského mlýna

 Majitel: Jana HALLOVÁ, PRAHA 7

Well bodied TR, excellent bone, masculine head, dark eyes, nice bright tans, moved happily with a good topline, good long ear leathers, needs more body coat, I

would prefer no white shown in the eye.

Dobře vyvinutý TR, výborná kostra, samčí hlava, tmavé oči, pěkné zářivé pálení, pohyboval se vesele s dobrou horní linií, správně dlouhé ušní boltce, potřebuje

více srsti na trupu, preferovala bych, kdyby neukazoval oční bělmo.

 100 PSI TR tř. OTEVŘENÁ CZIKO Kareli pod Radyní V

Nar.:31.7.2008 CMKU/CKC 10479/08 O: RUPRECHT TWAI z Císařského mlýna M: ELISABET CAMI z Mokropes

 Majitel: Markéta VRTĚLOVÁ, PLZEŇ

Sound moving TR, masculine head, well set ears with good leathers, good eye and pigment, I would like a darker eye, which would give a softer expression,

happy temperament.

Jistě se pohybující TR, samčí hlava, dobře nasazené uši se správnými boltci, dobré oko a pigment, chtěla bych tmavší oko, které by mu dalo něžnější výraz,

veselý temperament.

 101 PSI TR tř. OTEVŘENÁ FLOREN od Ptačí skály V2, res. CAC

Nar.:28.8.2006 CMKU/CKC 9171/06/0 O: ALEXANDER THE GREAT de l'Angelarde M: EVITHA Spanilá věž

 Majitel: Zuzana NOVÁKOVÁ, SEZEMICE

Good tempered TR, masculine head, nice tans, good mouth, well used ears, with good leathers, short level back, moves soundly.

Dobře naladěný TR, samčí hlava, pěkné pálení, dobrá tlama, dobře utvářené uši s dobrými boltci, krátký, rovný hřbet, pohybuje se jistě.

 102 PSI TR tř. OTEVŘENÁ GALLIENUS Bonimo VD

Nar.: 6.3.2009 CMKU/CKC 10845/09 O: COWLEY z Vrchu králů M: BETTY Královská hvězda

 Majitel: Šárka HÁJKOVÁ, VELVARY

Well marked TR, head OK for the age, good mouth, dark eyes, nice neck and shoulders, needs a lot more weight, and more ring confidence, as movement is

difficult to assess.

Dobře vybarvený TR, hlava je OK na jeho věk, dobrá tlama, tmavé oči, pěkný krk a ramena, potřebuje o hodně víc váhy a více jistoty v kruhu, protože pohyb je

těžké posoudit.

 103 PSI TR tř. OTEVŘENÁ NORIS Králův španěl V

Nar.:17.4.2008 CMKU/CKC 10301/08 O: CAPOTE Santana Gwellian M: ELINOR Dianora Gold

 Majitel: Eliška ŠEBESTOVÁ, PRAHA 10

Masculine TR, well set ears, good mouth, bright tans, moved OK, needs to carry less weight on his shoulders, needs more body coat.

Samčí TR, dobře nasazené uši, dobrá tlama, jasné pálení, pohybuje se dobře, potřebuje nést na svých ramenou menší váhu, potřebuje více srsti na trupu.

 104 PSI TR tř. OTEVŘENÁ TWISTER Dejvické údolí V3

Nar.:15.1.2006 CMKU/CKC 8762/06/0 O: THUDDERBOLD des Plaines de la Varenne M: JOCELYN Dejvické údolí

 Majitel: Ing. Zdeněk STEHLÍK, PRAHA 6

TR with a gentle expression, nice bright tans, round eyes, good bone, nice neck and shoulders, moved OK, but needs more training.

TR s něžným výrazem, pěkné výrazné pálení, kulaté oči, dobrá kostra, pěkný krk a lopatky, pohyboval se OK, ale potřebuje víc tréninku.

 105 PSI TR tř. OTEVŘENÁ V TWO VARIETY FA z Usedlosti Újezdec V1, CAC, VB

Nar.:23.2.2008 CMKU/CKC 10117/08/ O: F TWO FANDANGO z Usedlosti Újezdec M: ILLUSION FLEUR z Usedlosti Újezdec

 Majitel: Jakub ŠVEJDA, PLZEŇ

Well presented TR, in lovely coat and condition, pleasing head, dark eyes, giving good expression, well feathered ears, good mouth and pigment, lovely neck and

shoulders, moved well both ways with good topline.

Dobře předvedený TR, v báječné srsti a kondici, nádherná hlava, tmavé oči dávající správný výraz, dobře osrstěné uši, dobrá tlama a pigment, báječný krk a

lopatky, pohyboval se dobře v obou směrech se správnou horní linií.

 106 PSI TR tř. VÍTĚZŮ ALBERTO Jizutoji V2, res. CAC

Nar.:22.2.2004 CMKU/CKC 7614/04/0 O: Stonehill's WEST SIDE STORY M: NIKITA BOOM z Kamilkové zahrady

 Majitel: Jiří HRADEČNÝ, MĚSTEC KRÁLOVÉ

Masculine dog, in nice coat, well boned, straight front, nice round dark eyes, good mouth, bright tans, nice neck and shoulder, with level topline, I would like a

better finish of lip.

Samčí pes, v pěkné srsti, dobrá kostra, rovný předek, pěkné, kulaté, tmavé oči, dobrá tlama, jasné pálení, pěkný krk a lopatka, s rovnou horní linií, chtěla bych

lepší zakončení pysků (sevřenější pysky ?).

 107 PSI TR tř. VÍTĚZŮ FILIPE Bonimo V1, CAC

Nar.:22.3.2008 CMKU/CKC 10190/08/ O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: ALIZÉ z Vrchu králů

 Majitel: Jolana BÁČOVÁ, BRANDÝSEK

Elegant TR, moved well around the ring, holding a level topline, nice neck and shoulders, masculine head, well set ears, good fringing, bright tans, good mouth,

nice dark eyes.

Elegantní TR, pohyboval se dobře v kruhu držíc rovnou horní linii, pěkný krk a lopatky, samčí hlava, dobře nasazené uši, dobré závěsy, jasné pálení, dobrá

tlama, pěkné tmavé oči.

 108 PSI TR tř. VÍTĚZŮ VALDŠTEJN TRES z Císařského mlýna xxx

Nar.:25.6.2008 CMKU/CKC 10367/08/ O: ISSYK TRES z Císařského mlýna M: IDRUS TWAI z Císařského mlýna

 Majitel: Yvona NEUMANNOVÁ, Zlín

nebyl

 109 PSI TR tř. VETERÁNŮ EVANS MONARCH Hanácký ráj xxx

Nar.: 3.1.2002 CMKU/CKC 6550/02 O: Milkeyn MONARCH AT LYMREY M: INSIDER LADY of Fairytale forest

 Majitel: Ing. Radomír UHER, PROSTĚJOV

nebyl

 110 FENY BT tř. DOROSTU ELIZABETH Arinin sen xxx

Nar.:13.3.2010 CMKU/CKC 11513/10 O: NELSON ze Starého Dobrasa M: ANETA Arinin sen

 Majitel: Ilona ŠTEKRTOVÁ, PRAHA 9

nebyla

 111 FENY BT tř. DOROSTU Rabymar ROSALIND VN1

Nar.:22.4.2010 dosud nevydán PP O: Rytonion ROB ROY M: Rabymar DANCING IN THE DARK

 Majitel: Libuše KRISTOVÁ, KUNOVICE

Very sweet girl, short level back, nicely balanced, good front, good angulation, lovely temperament, feminine head, sweet expression, nice eyes, good bite, just

like a clear tan in muzzle, but it can change when she gets older, nice movement.

Velmi sladké děvče, krátký rovný hřbet, pěkně vyvážená, dobrý předek, správné úhlení, báječný temperament, fenčí hlava, sladký výraz, pěkné oči, správný skus,

jen chci čistou tříslovou na čenichu, ale to se může změnit s věkem, pěkný pohyb.

 112 FENY BT tř. MLADÝCH COLETTE Bezzábran xxx

Nar.:18.12.2009CMKU/CKC 11328/09 O: Leelyn FLASH HARRY M: BARKA Fimfárum

 Majitel: Dagmar MLÝNKOVÁ, KUŘIM

nebyla

 113 FENY BT tř. MLADÝCH KATIA Santana Gwellian V1, CAJC

Nar.:29.6.2009 CMKU/CKC 11021/09 O: BLOSSOM Perle du Sahel M: DILIA Santana Gwellian

 Majitel: Jana BROUMOVÁ, RAKOVNÍK

Nice size, would like her shorter in back, she has a good reach of neck, level topline, feminine head, nice dark eyes, sweet expression, well placed long ears, good

bite.

Pěkná velikost, chtěla bych, aby byla kratší ve hřbetě, má správnou délku krku, rovná horní linie, fenčí hlava, pěkné, tmavé oči, sladký výraz, dobře umístěné

dlouhé uši, správný skus.

 114 FENY BT tř. MLADÝCH MATYLDA z Vrchu králů VD2

Nar.:18.10.2009CMKU/CKC 11237/09 O: Loranka's BRANSON M: ESSENCE z Vrchu králů

 Majitel: Jana HODKOVÁ, ŽEHROVICE

Quite small, sweet head, nice eyes, could not see her bite, straight front, well balanced - but could not asses her movement.

Dost malá, sladká hlava, pěkné oči, nemohu prohlédnout její skus, rovná vpředu, dobře vyvážená - ale nemohu ji posoudit v pohybu.

 115 FENY BT tř. MEZITŘÍDA BARBARA z Jezerního království V2, rs. CAC

Nar.:10.6.2009 CMKU/CKC 10031/09 O: LANCELOT Rubínový květ M: NOSTALGIA Rubínový květ

 Majitel: Věra REJFKOVÁ, HEŘMANŮV MĚSTEC

Very nice type, good head, nice eye expression, good bite, good bone, nice front, level topline, moves OK.

Velmi pěkný typ, dobrá hlava, pěkný výraz oka, správný skus, dobrá kostra, pěkný předek, rovná horní linie, pohybuje se OK.

 116 FENY BT tř. MEZITŘÍDA BEATRIX VAN ORANIEN Gardyth V3

Nar.:26.6.2009 CMKU/CKC 11080/09 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: Aneridee TIA MARIA

 Majitel: Olga JAČKOVÁ, PRAHA 1

Nice size, well balanced, good markings, nice bone and angulation, good neck and shoulders, a little short in muzzle but acceptible, level bite, moves well.

Pěkná velikost, dobře vyvážená, správné znaky, pěkná kostra a úhlení, dobrý krk a lopatky, trochu krátký čenich, ale akceptovatelný, klešťový skus, pohybuje se

dobře.

 117 FENY BT tř. MEZITŘÍDA HARMONY Lemna Minor V4

Nar.:16.5.2009 CMKU/CKC 11776-10/ O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: FAIDRA Caroli Regis

 Majitel: Helena MIROVSKÁ, PLZEŇ

Nice shape with good ribcage, well bodied, nice neck and shoulders. good angulation, well placed ears, nice head, dark eyes, good bite, moves OK. 

Pěkný tvar s dobrým hrudníkem, dobře vyvinutá v těle, pěkný krk a lopatky, dobré úhlení, dobře umístěné uši, pěkná hlava, tmavé oči, správný skus, pohybuje se

OK.

 118 FENY BT tř. MEZITŘÍDA HEDELLAY FOON Charmander V1, CAC

Nar.: 7.1.2009 CMKU/CKC 10664/09 O: Lolita's DREAMING MILLENNIUM AKEEM M: ISABELA Sladká krása

 Majitel: Dana VYKOUKALOVÁ, VYSOKÉ MÝTO

Very well balanced, good size, short, level bite, nice tail placement, very pretty head with soft expresion, good bone and front, moved well, well schooled with

handler.

Velmi dobře vyvážená, správná velikost, krátká, klešťový skus, pěkně umístěný ocas, velmi krásná hlava s něžným výrazem, dobrá kostra a předek, pohybovala se

dobře, dobře vycvičena předvádějícím.

 119 FENY BT tř. MEZITŘÍDA ISIS DEA Zlatý kavalír VD

Nar.:23.9.2009 CMKU/CKC 11048/09 O: ALFI Sylena M: GALLICA Terako

 Majitel: Bc. Jana MINÁŘOVÁ, KOPIDLNO

Well marked bitch but rather oversized, nice head, dark eyes, good bite, muzzle a little long, nice body.

Dobře znakovaná fenka, ale poněkud předimenzovaná, pěkná hlava, tmavé oči, správný skus, čenich trochu dlouhý, pěkné tělo.

 120 FENY BT tř. OTEVŘENÁ EIMY ROZA Kareli pod Radyní V2, res. CAC

Nar.:24.6.2009 CMKU/CKC 11033/09 O: FIDO FOON Charmander M: LADRONKA Sladká krása

 Majitel: Vlasta BÁRTOVÁ, PLZEŇ

Nicely marked with BT markings, nice size, well boned, straight front, nice outline, very pretty head, nice expression, moved well.

Pěkně znakovaná s BT znaky, pěkná velikost, dobrá kostra, rovný předek, pěkný formát, velmi krásná hlava, pěkný výraz, pohybovala se dobře.

 121 FENY BT tř. OTEVŘENÁ INDIANA BLACK Zlatý kavalír VD4

Nar.:23.6.2009 CMKU/CKC 11045/09 O: ALFI Sylena M: GALLICA Terako

 Majitel: Lenka NOVÁKOVÁ, PRAHA 10

Nice markings, nice head, good eyes and bite, nice expression, long lethers, nice bone, well balanced, when moving - the tail is carried little high.

Pěkné znaky, pěkná hlava, dobré oči a skus, pěkný výraz, dlouhé boltce, pěkná kostra, dobře vyvážená, když se pohybuje - ocas je nesen trochu vysoko.

 122 FENY BT tř. OTEVŘENÁ INSPIRACE BLACK z Hradu Doubravka V3

Nar.: 7.8.2008 CMKU/CKC 10504/08 O: NIGHT FEVER du Chateau Noblesse M: DAMINA GOLD z Hradu Doubravka

 Majitel: Jolana BÁČOVÁ, BRANDÝSEK

Small feminine bitch, good bone, good balanced, good topline and tail placement, very feminine in head, sweet expression, good bite, nicely angulated, good

movement.

Malá samiččí fenka, dobrá kostra, správně vyvážená, dobrá horní linie a umístění ocasu, velmi fenčí hlava, sladký výraz, správný skus, pěkně zaúhlená, dobrý

pohyb.

 123 FENY BT tř. OTEVŘENÁ PENELOPA CAVALIERLANDIA Norslaw RamotV1, CAC

Nar.:20.4.2008 PKR.IX-53352 O: Clopsville JACK DANIELS M: BERUŠKA Kavalíří kvarteto

 Majitel: Norbert RAMOTOWSKI, PL, GIELCZYN

Nice moving little bitch, good outline, correct tail, short level back, good neck and shoulders, excellent angulation, very pretty head, soft expression, small amount

of white, but quality good, best moving bitch in the class.

Pěkně se pohybující malá fenka, dobrý vzhled, korektní ocas, krátký, rovný hřbet, dobrý krk a lopatky, výborné zaúhlení, velmi krásná hlava, něžný výraz, malé

množství bílé barvy, ale kvalita je dobrá, nejlépe se pohybující fenka ve třídě.

 124 FENY BT tř. VÍTĚZŮ ANNA MARIA Gardyth V3

Nar.:10.8.2007 CMKU/CKC 9834/07 O: WARWICK Biely démon M: Aneridee TIA MARIA

 Majitel: Olga JAČKOVÁ, PRAHA 1

Pretty feminine bitch, rich tan markings, very nice head and expression, good reach of neck and depth of chest, happy temperament, moved with drive but a little

close behind, a nice all round bitch.

Krásná samiččí fenka, bohaté pálení, velmi pěkná hlava a výraz, správná délka krku a hloubka hrudníku, veselý temperament, pohybovala se s odpichem, ale

trochu úzká vzadu, celkově pěkná fenka.

 125 FENY BT tř. VÍTĚZŮ BABETTE Syparo V2, res. CAC

Nar.:18.2.2006 CMKU/CKC 8816/06/0 O: ARON ze Starých Pavlovic M: MERRYL Li-Ro Moravia

 Majitel: Martina KRÁLOVÁ, BRNO

Well balanced bitch with level topline, good reach of neck and good lay of shoulder, good front with nice bone, very attentive to her owner, moved well.

Dobře vyvážená fenka s rovnou horní linií, správná délka krku a správná poloha lopatky, dobrý předek s dobrou kostrou, velmi pozorná k svému majiteli,

pohybovala se dobře.

 126 FENY BT tř. VÍTĚZŮ ENNESIE SIRI Biely démon V1, CAC

Nar.:14.2.2008 SPKP 2255 O: Babbler's LATEST NEWS M: LOSTRESS Biely démon

 Majitel: Lubica JANKOVIČOVÁ, SK, TOMÁŠOV

Very sweet girl, so well balanced, good neck and shoulders, short level back, nice front and angulation, very sweet head, dark eyes, good bite, moved well with

good tail placement.

Velmi sladké děvčátko, tak dobře vyvážená, dobrý krk a lopatky, krátký rovný hřbet, pěkný předek a úhlení, velmi sladká hlava, tmavé oči, dobrý skus,

pohybovala se dobře s dobrou polohou ocasu.

 127 FENY BT tř. VETERÁNŮ DALILLA Tricyrtis V1, nejlepší veterán BT

Nar.: 7.9.1998 CMKU/CKC 4705/98/9 O: Bonema GOLD SOVEREING FOR CHOYA M: AMICITIA MAGNIFICA Res Pretiosa

 Majitel: Jar.+Luďka SIEGROVI, PLZEŇ-Červený Hrádek

Very nice old girl, nice head, clear eyes, teeth are clean, she moves very well, good body, very long well placed ears, very happy.

Velmi pěkná stará holka, pěkná hlava, čisté oči, zuby jsou čisté, pohybuje se velmi dobře, dobré tělo, velmi dlouhé dobře umístěné uši, velmi veselá.

 128 FENY BH tř. ŠTĚŇAT MADELENE od Ptačí skály VN2

Nar.:16.6.2010 CMKU/CKC 11650/10 O: Bonitos Companeros ITZI BITZI TINI WINY M: FELEEN od Ptačí skály

 Majitel: Josef+Alena VETEŠNÍKOVI, OBRATAŇ

Very sweet baby, nicely made, good bone, pretty head, nice eyes expression, at the moment scissors bite but it could change, nice temperament, moved very well.

Velice sladké bejby, pěkně stavěná, dobrá kostra, krásná hlava, pěkný výraz očí, v tomto momentě nůžkový skus, ale to se může změnit (pozn. překl.: v Anglii je

označení skusu obrácené - patrně šlo o předkus), pěkný temperament, pohybovala se velmi dobře.

 129 FENY BH tř. ŠTĚŇAT MEDEA od Ptačí skály xxx

Nar.:16.6.2010 CMKU/CKC 11651/10 O: Bonitos Companeros ITZI BITZI TINI WINY M: FELEEN od Ptačí skály

 Majitel: Josef+Alena VETEŠNÍKOVI, OBRATAŇ

nebyla

 130 FENY BH tř. ŠTĚŇAT MÉTIS od Ptačí skály VN1, NFŠ

Nar.:16.6.2010 CMKU/CKC 11652/10 O: Bonitos Companeros ITZI BITZI TINI WINY M: FELEEN od Ptačí skály

 Majitel: Soňa TEPLÁ, BŘEZOVÁ nad SVITAVOU

She is very outgoing and nicely made, good size, correct bone, very pretty head, lovely eye expression, moves soundly.

Je velmi společenská a pěkně stavěná, správná velikost, korektní kostra, velmi krásná hlava, nádherný výraz očí, pohybuje se jistě.

 131 FENY BH tř. DOROSTU ELISABETH CHERI Zbirožské podzámčí xxx

Nar.:30.3.2010 CMKU/CKC 11545/10 O: PERCIVAL TWAI z Císařského mlýna M: UNIVERSECHERI z Usedlosti Újezdec

 Majitel: L.+ O. FALEŠNÍKOVI, VELKÉ PŘÍLEPY

nebyla

 132 FENY BH tř. DOROSTU FINLANDIA MIDNIGHT Silver Capricorn VN4

Nar.:10.2.2010 CMKU/CKC 11429/10 O: Tanmerack CANALETO M: FIONA Santana Gwellian

 Majitel: Eva VOLFOVÁ, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Well marked BH, very feminine in head, dark eyes and pigment, good bite, good neck and shoulders, level topline, moves well.

Dobře znakovaná BH, velmi fenčí hlava, tmavé oči a pigment, správný skus, dobrý krk a lopatky, rovná horní inie, pohybuje se dobře.

 133 FENY BH tř. DOROSTU IDAIA Bonimo VN1

Nar.:28.2.2010 CMKU/CKC 11485/10 O: FILIPE Bonimo M: BETTY Královská hvězda

 Majitel: Marie ZVOLÁNKOVÁ, KOSTELEC n./Čer.lesy

Very sweet bitch, nicely marked, nice texture of the coat, good topline, pretty head and expression, good bite, nice temperament, moved well with correct tail.

Velmi sladká fenka, pěkně vybarvená, pěkná struktura srsti, dobrá horní linie, krásná hlava a výraz, správný skus, pěkný temperament, pohybovala se dobře s

korektním ocasem.

 134 FENY BH tř. DOROSTU ISIS Bonimo VN3

Nar.:28.2.2010 CMKU/CKC 11487/10 O: FILIPE Bonimo M: BETTY Královská hvězda

 Majitel: Jolana BÁČOVÁ, BRANDÝSEK

Well marked BH, very feminine in head, dark eyes, excellent pigment, good eyes, good neck and shoulders, and topline, but falls a little away in the croup, she

moves well.

Dobře vybarvená BH, velmi samiččí hlava, tmavé oči, výborný pigment, dobré oči, správný krk a lopatky a horní linie, ale na zádi se trochu svažuje dolů, pohybuje

se dobře. 

 135 FENY BH tř. DOROSTU KLÁRA GOLD Fraking VN2

Nar.:26.2.2010 CMKU/CKC 11482/10 O: FILIPE Bonimo M: URŠULA Fraking

 Majitel: Iveta LOUDOVÁ, PCHERY

Very pretty bitch, with lovely eyes, good pigment, good bite, a desired lozenge, rich tan markings, good neck and shoulders, good front and bone, moves soundly,

nice temperament and tail placement.

Velmi krásná fenka, s nádhernýma očima, dobrý pigment, správný skus, žádaná korunka, výrazné znaky, dobrý krk a lopatky, správný předek a kostra, pohybovala

se jistě, pěkný temperament a umístění ocasu.

 136 FENY BH tř. MLADÝCH BAMBOO Prokopská hvězda VD

Nar.:26.11.2009CMKU/CKC 11263/09 O: Timsar MASTER STORMMAKER ON AZALEA M: TORAYA Prokopská hvězda

 Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, PRAHA 5

Nicely marked, nice size, ear placement good, nice eyes, stop is a little too deep which gives her undershot bite, she is well made, nice topline.

Pěkně vybarvená, pěkná velikost, umístění uší je dobré, pěkné oči, stop je trochu moc hluboký, což jí dává předkus, je dobře stavěná, pěkná horní linie.

 137 FENY BH tř. MLADÝCH BONSISI Prokopská hvězda V

Nar.:26.11.2009CMKU/CKC 11264/09 O: Timsar MASTER STORMMAKER ON AZALEA M: TORAYA Prokopská hvězda

 Majitel: Robert KŘIŽOVIČ, PRAHA 5

Good feminine head, lovely eyes, her bite is good, good outline, nice bone, good temperament, moves with drive, just needs a little tighten in front, correct

temperament.

Správná fenčí hlava, nádherné oči, její skus je dobrý, dobrý formát, pěkná kostra, dobrý temperament, pohybuje se s odpichem, momentálně potřebuje trochu

zpevnit vepředu, korektní temperament.

 138 FENY BH tř. MLADÝCH DAISY z Královského města VD

Nar.: 8.5.2009 CMKU/CKC 10926/09 O: DA VINCI z Vrchu králů M: CAROLAIN ze Západní stráně

 Majitel: Jana ČERMÁKOVÁ, Louny

She is quite heavy, strong head, nice eyes and good bite, did not keep very good topline in stand and movement, her coat is little ticking, she is a strong mover.

Je poněkud těžká, mohutná hlava, pěkné oči a skus, nedržela velmi dobrou horní linii ve stoje a v pohybu, její srst je trochu flekatá (melír), má silný pohyb.

 139 FENY BH tř. MLADÝCH EMILY z Bořkovických lesů V1, CAJC, NMF

Nar.:18.1.2010 CMKU/CKC 11388/10 O: MAXWELL z Willanny M: I TWO IMAGINE BONY z Usedlosti Újezdec

 Majitel: Zuzana PETRICOVÁ, PARDUBICE

Very nice type, very sweet head expression, lovely dark eys, good pigment, good bite, short level back, very well balanced, moves very well, good bone, nice

temperament.

Velmi pěkný typ, velmi sladký výraz hlavy, nádherné tmavé oči, dobrý pigment, správný skus, krátký, rovný hřbet, velmi dobře vyvážená, pohybuje se velmi

dobře, dobrá kostra, pěkný temperament.

 140 FENY BH tř. MLADÝCH HELIE Llewellyn Bohemia V

Nar.:27.12.2009CMKU/CKC 11317/09 O: ALBERTO Jizutoji M: DIAMOND'S SPARKLE Llewellyn Bohemia

 Majitel: Šárka SOUKUPOVÁ, CHOTĚBOŘ

She is well broken with the lozenge, very feminine, lovely eyes, soft expression, good bite, nice bone and front, excellent neck and shoulders, short level back,

correct tail, moves very well.

Má dobré rozdělení barvy s korunkou, velmi samiččí. nádherné oči, něžný výraz, správný skus, pěkná kostra a předek, výborný krk a lopatky, krátký, rovný hřbet,

korektní ocas, pohybuje se velmi dobře.

 141 FENY BH tř. MLADÝCH JUST A LITTLE SMILE vom KaninchengardenV3

Nar.:21.9.2009 SPKP 2483 O: Keyingham BRANWELL M: BIENE MAYA vom Kaninchengarden

 Majitel: Mária PREDNÁ, SK, HOLIČ

Very sweet feminine bitch, nice size, pretty head, well placed ears, dark eyes and pigment, good neck and shoulders, nice front, well angulated, moves very well,

nice outline.

Velmi sladká samiččí fenka, pěkná velikost, krásná hlava, dobře umístěné oči, tmavé oči a pigment, dobrý krk a lopatky, pěkný předek, dobře zaúhlená, pohybuje

se velmi dobře, pěkný formát.

 142 FENY BH tř. MLADÝCH LILY Santana Gwellian V4

Nar.:31.8.2009 CMKU/CKC 11111/09 O: VLAD TEPES de l'Angelarde M: CAROLINA Santana Gwellian

 Majitel: Jana BROUMOVÁ, RAKOVNÍK

Lightly marked BH, correct skull, nice shaped head with correct stop, very dark eyes, good pigment and bite, nicely made with good bone, she moves very well.

Světle znakovaná BH, korektní lebka, pěkně utvářená hlava s korektním stopem, velmi tmavé oči, dobrý pigment a skus, pěkně stavěná s dobrou kostrou, pohybuje

se velmi dobře.

 143 FENY BH tř. MLADÝCH LOTA Santana Gwellian V

Nar.:31.8.2009 CMKU/CKC 11112/09 O: VLAD TEPES de l'Angelarde M: CAROLINA Santana Gwellian

 Majitel: Olga ŠLAHOROVÁ, ÚSTÍ NA LABEM

Very sweet bitch, smaller type, bone adequate for her size, pretty head and expression, she had undesired spot, nice expression, moves well keeping nice outline.

Velmi sladká fenka, menší typ, kostra odpovídá její velikosti, krásná hlava a výraz, měla nežádoucí skvrnu, pěkný výraz, pohybuje se dobře držíc pěkný obrys.

 144 FENY BH tř. MLADÝCH NICOLINA z Vrchu králů VD

Nar.:28.10.2009CMKU/CKC 11243/09 O: Lanola ROLAND GARROS M: Kaishmar KARRIANNA 'S DREAM

 Majitel: Jolana BÁČOVÁ, BRANDÝSEK

Smaller bitch, rather light in bone, short in back, head is feminine, she is rather apprehensive, I could not asses her movement.

Menší fenka, poněkud slabá kostra, krátký hřbet, hlava je samiččí, je poněkud bojácná, nemohu posoudit její pohyb.

 145 FENY BH tř. MLADÝCH OLIVIA Králův španěl V

Nar.:28.10.2009CMKU/CKC 11213/09 O: DA VINCI z Vrchu králů M: ILAVA TRES z Císařského mlýna

 Majitel: Emma MICHALOVÁ, PRAHA 9

Markings are good, rich in colour, nice head with sweet expression, large dark eyes, good front, nice bone, rather naughty in the move, well made throughout. 

Znakování je dobré, výrazné zbarvení, pěkná hlava se sladkým výrazem, velké tmavé oči, dobrý předek, pěkná kostra, poněkud neposlušná za pohybu, po všech

stránkách dobře stavěná.

 146 FENY BH tř. MLADÝCH PÉNELOPÉ Arušava xxx

Nar.:15.1.2010 CMKU/CKC 11407/10 O: MAXWELL z Willany M: KISS THE BEST Arušava

 Majitel: SEVEROVÁ + BAJEROVÁ, KNĚŽICE

nebyla

 147 FENY BH tř. MLADÝCH SIMONETTA EL POLACO CAVALIERLANDIA NV

Nar.: 7.7.2009 PKR. IX-55530 O: GORGEOUS Azalea M: KAPLIKARIA Cavalierlandia Norslaw Ramott

 Majitel: Norbert RAMOTOWSKI, PL, GIELCZYN

Smaller stacky bitch, good ribcage, nice bone, good angulation, good neck an shoulders and topline, very pretty head, nice expression, very happy, moves well.

Menší stohovatelná (?? patrně chyba v zápisu) fenka, dobrý hrudník, pěkná kostra, dobré úhlení, dobrý krk a lopatky a horní linie, velmi krásná hlava, pěkný

výraz, velmi veselá, pohybuje se dobře.

 148 FENY BH tř. MLADÝCH VICKY Dejvické údolí V2

Nar.:22.5.2009 CMKU/CKC 11006/09 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: ROMY Dejvické údolí

 Majitel: Ing. Zdeněk STEHLÍK, PRAHA 6

Very pretty feminine bitch, nicely marked, pretty head, nicely placed ears, lovely eyes, good neck an shoulders, nice angulation, moves with drive when settled,

level topline, nice outline.

Velmi krásná samiččí fenka, pěkně znakovaná, krásná hlava, pěkně umístěné uši, nádherné oči, dobrý krk a lopatky, pěkné úhlení, pohybuje se s odpichem, když se

ustálí, rovná horní linie, pěkná silueta.

 149 FENY Bh tř. MEZITŘÍDA DALMATIA SUNSHINE Silver Capricorn V1, CAC

Nar.: 5.2.2009 CMKU/CKC 10789/09 O: Loranka's CHANEL PARIS M: CREAM CAMELLIA Perle du Sahel

 Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, VINAŘICE

Nice size bitch, very feminine, typical head, soft expression, well balanced, nice bone and front, a little apprehensive temperament, did not use her tail on the

move.

Fenka pěkné velikosti, velmi samiččí, typická hlava, něžný výraz, dobře vyvážená, pěkná kostra a předek, trochu bojácná povaha, při pohybu nepoužívala svůj

ocas.

 150 FENY BH tř. MEZITŘÍDA JAMAICA z Vrchu králů V2, res. CAC

Nar.:20.2.2009 CMKU/CKC 10808/09/ O: Angel's Pride NAPOLEONE M: My Exotic World PRETTY WOMAN

 Majitel: Jana HOŘELICOVÁ, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Good size, nice head, good length of ears which are well placed, good bite, large round eyes, good neck and shoulders, short level back, correct tail, good bone,

nice temperament.

Správná velikost, pěkná hlava, správná délka uší, které jsou dobře umístěné, správný skus, velké kulaté oči, dobrý krk a lopatky, krátký rovný hřbet, správný

ocas, dobrá kostra, pěkný temperament.

 151 FENY BH tř. MEZITŘÍDA ROJA NAUKA CAVALIERLANDIA Norslaw RamV3

Nar.:19.12.2008PKR.IX-54216 O: Timsar MASTER STORMMAKER ON AZALEA M: KAPLIKARIA CAVALIERLANDIA Norslaw Ramott

 Majitel: Norbert RAMOTOWSKI, PL, GIELCZYN

Small well boned bitch, nicely balanced, correct tail placement, very feminine in head, round eyes, would like to be darker, nice temperament.

Málí fenka s dobrou kostrou, pěkně vyvážená, správné umístění ocasu, velmi fenčí hlava, kulaté oči, chtěla bych, aby byly tmavší, pěkný temperament.

 152 FENY BH tř. MEZITŘÍDA VIRNA Dejvické údolí VD4

Nar.:22.5.2009 CMKU/CKC 11007/09 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: ROMY Dejvické údolí

 Majitel: Ing. Zdeněk STEHLÍK, PRAHA 6

She is rather up to size, little apprehensive, she has a typical head, ears are well placed, she is unhappy in the ring. 

Je poněkud větší, trochu bojácná, má typickou hlavu, uši jsou velmi dobře umístěné, je nešťastná v kruhu.

 153 FENY BH tř. OTEVŘENÁ AGATHA z Jezerního království V2, res. CAC

Nar.: 9.4.2008 CMKU/CKC 10226/08/ O: MONTEK MAGIC ze Zámku Lešná M: NINA RICCI z Krásné Gladys

 Majitel: Věra REJFKOVÁ, HEŘMANŮV MĚSTEC

Very immature bitch, well made, strong head, dark eyes, good bite, nice bone, good topline, nice coat, happy temperament, moves well.

Velmi nedospělá fenka, dobře stavěná, mohutná hlava, tmavé oči, správný skus, pěkná kostra, správná horní linie, pěkná srst, veselý temperament, pohybuje se

dobře.

 154 FENY BH tř. OTEVŘENÁ AISHA of Goldenleon V3

Nar.:22.10.2008CMKU/CKC 10574/08 O: Rakelton's GENTLEMAN M: KATHY TRES z Císařského mlýna

 Majitel: Soňa TEPLÁ, BŘEZOVÁ nad SVITAVOU

Sweet little bitch, nice ribcage, short in back, good neck, nice bone, pretty head, large eyes, good stop, little apprehensive on the move, nice type.

Sladká malá fenka, pěkný hrudník, krátký hřbet, dobrý krk, pěkná kostra, krásná hlava, velké oči, správný stop, trochu nejistá v pohybu, pěkný typ.

 155 FENY BH tř. OTEVŘENÁ APUNTA Malcriado de la Casa xxx

Nar.:18.11.2007CMKU/CKC 9984/07 O: PERCIVAL TWAI z Císařského mlýna M: IVY Rusavská koliba

 Majitel: Dagmar MLÝNKOVÁ, KUŘIM

nebyla

 156 FENY BH tř. OTEVŘENÁ BELA ze Žudru V

Nar.:28.11.2008CMKU/CKC 10621/08 O: Angel's Pride NAPOLEONE M: DARLING CANDY Moravia Eden

 Majitel: Zdeněk+Dana BERNATÍKOVI, BRODEK u PROSTĚJOVA

She is rather up to size - little bit overweight, good rib, well balanced, nice neck, rather strong in head, good ears placement, nice eyes, correct stop, nice

temperament, she is happy on the move.

Je trochu větší - má trochu přes váhu, dobrý hrudník, dobře vyvážená, pěkný krk, poněkud mohutná hlava, dobré umístění uší, pěkné oči, korektní stop, pěný

temperament, je veselá při pohybu.

 157 FENY BH tř. OTEVŘENÁ CANDY z Vlčkovského splavu VD

Nar.:12.4.2008 SPKP 2275 O: BAYARDI PERI Bieloy démon M: ANITA z Vlčkovského splavu

 Majitel: Lubica JANKOVIČOVÁ, SK, TOMÁŠOV

Well marked, nice size, head is good, good eyes, neck, but she has bad topline on move. 

Dobře vybarvená, pěkná velikost, hlava je dobrá, dobré oči, krk, ale při pohybu má špatnou horní linii.

 158 FENY BH tř. OTEVŘENÁ DOMINICA z Vrchu králů V4

Nar.:14.1.2007 CMKU/CKC 9440/07/0 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: My Exotic World PRETTY WOMAN

 Majitel: Iveta LOUDOVÁ, PCHERY

Sand well marked bitch, moves very well, nicely compact body, good ear placement, feminine head, nice eyes, good pigment and bite, nice soft coat.

Pískově (??) dobře znakovaná fenka, pohybuje se velmi dobře, pěkně kompaktní tělo, dobré nasazení uší, fenčí hlava, pěkné oči, dobrý pigment a skus, pěkná jemná

srst.

 159 FENY BH tř. OTEVŘENÁ HESPERIA Jizutoji V1, CAC

Nar.:14.6.2008 CMKU/CKC 10362/08 O: ALBERTO Jizutoji M: CAPPY TRES z Císařského mlýna

 Majitel: Jiří HRADEČNÝ, MĚSTEC KRÁLOVÉ

Very sweet feminine bitch, very well made throughout, feminine head, nice eyes and expression, nice deep chest, good angulation, good bone and front, moved

well and keeps good topline, nice temperament.

Velmi sladká samiččí fena, celkově velmi dobře stavěná, fenčí hlava, pěkné oči a výraz, pěkný hluboký hrudník, správné úhlení, dobrá kostra a předek, pohybovala

se dobře a drží dobrou horní linii, pěkný temperament.

 160 FENY BH tř. OTEVŘENÁ KATHY Bedit V

Nar.:12.10.2008CMKU/CKC 10563/08 O: ALBERTO Jizutoji M: DAFNE Bedit

 Majitel: Zdenka MENDLOVÁ, ÚSTÍ nad LABEM

Lightly marked, short and compact body, deep body, good reach of neck, nice angulation, pretty head, uses her ears well, dark eyes, showes a little white in eye,

pigment not good today, nice move.

Světle znakovaná, krátké a kompaktní tělo, hluboké tělo (zřejmě o hrudníku - pozn. překl.), správná délka krku, pěkné úhlení, krásná hlava, dobře používá uši,

tmavé oči, trochu ukazuje oční bělmo, pigment dnes není dobrý, pěkný pohyb.

 161 FENY BH tř. OTEVŘENÁ LUCY od Zlatého Roxe V

Nar.: 9.3.2006 CMKU/CKC 8855/06/0 O: CASIDY NATANI od Zlatého Roxe M: TRINITY BOOM z Kamilkové zahrady

 Majitel: Marie KULHAVÁ, HUMPOLEC

She is a nice type of bitch - an old fashioned type, good reach of neck, good bone, could loose a bit of weight, nice head but showes a bit of white in eyes, good

bite, nice temperament.

Je to pěkný typ fenky - a ve starém stylu, správná délka krku, dobrá kostra, dobrá kostra, mohla by trochu shodit váhu, pěkná hlava, ale ukazuje trochu oční

bělmo, správný skus, pěkný temperament.

 162 FENY BH tř. OTEVŘENÁ PERUŠKA ze Zámku Lešná xxx

Nar.:27.8.2007 CMKU/CKC 9838/07 O: MONTEC MEGIC ze Zámku Lešná M: NORMA JEANS ze Zámku Lešná

 Majitel: Irena DRAHOTÍNSKÁ, PRAHA 6

nebyla

 163 FENY BH tř. OTEVŘENÁ V TWO VANESSA LIZ z Usedlosti Újezdec xxx

Nar.:23.2.2008 CMKU/CKC 10120/08/ O: F TWO FANDANGO z Usedlosti Újezdec M: ILLUSION FLEUR z Usedlosti Újezdec

 Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, VODŇANY

nebyla

 164 FENY BH tř. VÍTĚZŮ I TWO IMAGINE BONY z Usedlosti Újezdec V1, CAC, VB

Nar.:21.4.2006 CMKU/CKC 8967/06/0 O: Habanera's HITCHHIKER M: AIMY Jave King

 Majitel: Magdalena PÍNOVÁ, PRAHA 2

Very nice bitch, well marked, with spot, very nice head, excellent stop, good eye and pigment, good bite, nice neck and shoulders, good topline, nice bone, moves

well.

Velmi pěkná fenka, dobře znakovaná, s korunkou, velmi pěkná hlava, výborný stop, dobré oko a pigment, správný skus, pěkný krk a lopatky, dobrá horní linie,

pěkná kostra, pohybuje se dobře.

 165 FENY BH tř. VETERÁNŮ DULSINEA TWAI z Císařského mlýna V1, nejlepší veteránka BH

Nar.:21.6.2000 CMKU/CKC 5710/00/0 O: Stonehill's LOVE STORY M: Stonehill's WATERLILY

 Majitel: Lucie KUDLÁČKOVÁ, PRAHA 4

Very well marked BH in excellent condition, beautiful head, lovely eyes, soft expression, good pigment, nice shape, good neck and shoulders, good bone, sound

moving.

Velmi dobře znakovaná BH ve výborné kondici, krásná hlava, nádherné oči, něžný výraz, dobrý pigment, pěkný tvar, dobrý krk a lopatky, dobrá kostra, jistý

pohyb.

 166 FENY RU tř. ŠTĚŇAT BESSY Spoutaná Morava VN1

Nar.: 9.5.2010 CMKU/CKC 11593/10 O: IMPERIO Rubínový květ M: ANIE Spoutaná Morava

 Majitel: Pavlína VOSTROVSKÁ, ČÁSLAV

Very sweet baby, pretty head, lovely soft expression, nice front, good bone, just needs to settling the topline.

Velmi sladké bejby, krásná hlava, nádherný něžný výraz, pěkný předek, dobrá kostra, nyní potřebuje usadit v horní linii.

 167 FENY RU tř. ŠTĚŇAT FLOWER FAIR of Sevijeans VN2

Nar.: 7.5.2010 dosud nevydán PP O: DIOR de Sophline M: BARBOTINE de Sophline

 Majitel: Zuzana GLADIŠOVÁ, HAVÍŘOV

Very sweet baby, needs more body to complete picture, nice outline, very pretty head, nice expression.

Velmi sladké bejby, k doplnění obrazu potřebuje více tělesné hmoty, pěkný obrys, velmi krásná hlava, pěkný výraz.

 168 FENY RU tř. DOROSTU CATHERINE DENEUVE Gardyth VN1

Nar.:17.3.2010 CMKU/CKC 11540/10 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: Aneridee TIA MARIA

 Majitel: Olga JAČKOVÁ, PRAHA 1

Very nice puppy, beautiful head, melting expression, good bite, good bone and nice front, excellent neck and shoulders, nice topline, moved well, in very good

condition.

Velmi pěkné štěně, krásná hlava, dojemný výraz, správný skus, dobrá kostra a pěkný předek, výborný krk a lopatky, pěkná horní linie, pohybovala se dobře, ve

velmi dobré kondici.

 169 FENY RU tř. DOROSTU IWONNE FOON Charmander VN 2

Nar.:12.3.2010 CMKU/CKC 11478/10 O: Harana EDWIN STARR M: ISABELA Sladká krása

 Majitel: Jiří ALTMAN, ŠŤÁHLAVY

Very nice puppy, in nice condition, good topline, tail placement good, nice bone, very appealing head with lovely eye expression, good pigment, good bite, moved

well.

Velmi pěkné štěně, v pěkné kondici, dobrá horní linie, nasazení ocasu je dobré, pěkná kostra, velmi přitažlivá hlava s nádherným výrazem oka, dobrý pigment,

správný skus, pohybuje se dobře.

 170 FENY RU tř. DOROSTU PAIGE z Panství Lomnice xxx

Nar.:24.2.2010 CMKU/CKC 11469/10 O: YELOW du Chateau Noblesse M: HANIČKA z Panství Lomnice

 Majitel: Petra PŘIKRYLOVÁ, UNÍN

nebyla

 171 FENY RU tř. DOROSTU PIPER z Panství Lomnice VN3

Nar.:24.2.2010 CMKu/CKC 11471/10 O: YELLOW du Chateau Noblesse M: HANIČKA z Panství Lomnice

 Majitel: Jiřina RAŠKOVÁ, KOPŘIVNICE

Very nice size, sweet feminine head with most lovely eyes, soft exprerssion, good pigment and bite, compact and balanced body, moved well.

Velmi pěkná velikost, sladká fenčí hlava s nejnádhernějšíma očima, něžný výraz, dobrý pigment a skus, kompaktní a vyvážené tělo, pohybovala se dobře.

 172 FENY RU tř. MLADÝCH CONNYE Bezzábran V2

Nar.:18.12.2009CMKU/CKC 11327/09 O: Leelyn FLASH HARRY M: BARKA Fimfárum

 Majitel: Ivana NOVOTNÁ, DOLNÍ JIRČANY

Nice size, very compact, feminine head, well placed ears, nice size, good nose pigment, correct bite, moved well keeping good topline, nice temperament.

Pěkná velikost, velmi kompaktní, fenčí hlava, dobře umístěné uši, pěkná velikost, dobrý nosní pigment, korektní skus, pohybovala se dobře a držela dobrou horní

linii, pěkný temperament.

 173 FENY RU tř. MLADÝCH ISABELA LADY Zlatý kavalír V1, CAJC

Nar.:23.6.2009 CMKU/CKC 11047/09 O: ALFI Sylena M: GALLICA Terako

 Majitel: M. ČERMÁKOVÁ+M. PÍNOVÁ, PRAHA 4

Very pretty, very rich in colour, lovely size. well boned and angulated, good reach, very pretty head, well placed ears, large dark eyes, melting expression, good

pigment and bite, moves OK.

Velmi krásná, velmi výrazně zbarvená, báječná velikost, dobrá kostra a dobře zaúhlená, dobrá délka (krku), velmi krásná hlava, dobře nasazené uši, velké tmavé

oči, dojímavý výraz, dobrý pigment a skus, pohyb OK.

 174 FENY RU tř. MLADÝCH KIMBERLY vom Wiehengebirge V3

Nar.:22.11.2009CMKU/CKC 1156/10/0 O: Harana EDWIN STAR M: Liane's YAKIMA

 Majitel: Lenka POLÁKOVÁ, MNICHOVO HRADIŠTĚ

Correct size, good bone and outline, well balanced, good neck and shoulders, feminine head, well placed ears, good and nice movement.

Správná velikost, dobrá kostra a obrys (silueta), dobře vyvážená, dobrý krk a lopatky, fenčí hlava, dobře nasazené uši, správný a pěkný pohyb.

 175 FENY RU tř. MEZITŘÍDA BARKAROLA Scherzo Capriccioso V2,---

Nar.:13.11.2008CMKU/CKC 10607/08 O: LANCELOT Bielý démon M: BABETTE Syparo

 Majitel: Martina KRÁLOVÁ, BRNO

Very rich in colour, nice silky coat, good head, very sweet expression, dark eyes and pigment, well placed ears, good bones and angulation, she roached into back

(maybe she is nervous ?), nice type, in good condition.

Velmi výrazná barva, pěkná hedvábná srst, správná hlava, velmi sladký výraz, tmavé oči a pigment, dobře nasazené uši, dobrá kostra a úhlení, klenula se ve

hřbetě (možná nervozitou ?), pěkný typ v dobré kondici.

 176 FENY RU tř. MEZITŘÍDA XANTHIA SIRI Biely démon V1, CAC

Nar.: 8.4.2009 CMKU/CKC 11214-09/ O: GREYSTOKE PERI Biely démon M: FIRUZE QIRI Biely démon

 Majitel: Jitka KUBÍČKOVÁ, Praha 7

Very nice type, texture good properties, lovely eyes and expression, correct ears placement, nice body, good topline, tends to move a little close behind, she

needs to have more training, she has very happy temperament, nice condition.

Velmi pěkný typ, struktura (srsti) dobrých vlastností, nádherné oči a výraz, korektní nasazení uší, pěkné tělo, dobrá horní linie, má sklon se pohybovat trochu

úzká vzadu, potřebuje mít více tréninku, má velmi veselý temperament, pěkná kondice.

 177 FENY RU tř. OTEVŘENÁ CHERRY AN od Ptačí skály V1, CAC, VB

Nar.:11.6.2008 CMKU/CKC 10343/08 O: Loranka's STARSTEALER M: CAVINO-ANGEE Fan de Zwemmer

 Majitel: Josef+Alena VETEŠNÍKOVI, OBRATAŇ

Very pretty bitch, lovely outline, standing and moving, good bone and angulation, beautiful head, lovely eyes and expression, good pigment, excellent bite, very

showy, nice temperament.

Velmi krásná fenka, báječná silueta, ve stoje i v pohybu, dobrá kostra a úhlení, krásná hlava, nádherné oči a výraz, dobrý pigment, výborný skus, velmi

pohledná, pěkný temperament.

 178 FENY RU tř. OTEVŘENÁ JACQUELINE LEE Moravia Eden V2, res. CAC

Nar.:17.7.2007 CMKU/CKC 9788/07/0 O: IMPERIO Rubínový květ M: ENGLISH BEAUTY Moravia Eden

 Majitel: Jiří ALTMAN, ŠŤÁHLAVY

Nice moving RU, nice outline, good neck and shoulders, nice bone, nice angulation, typical head, nice expression, dark eyes, pigment a little off today, good tail

placement.

Pěkně se pohybující RU, pěkná silueta, dobrý krk a lopatky, pěkná kostra, pěkné úhlení, typická hlava, pěkný výraz, tmavé oči, dnes trochu chybí pigment, dobré

nasazení ocasu.

 179 FENY RU tř. VÍTĚZŮ GINETTE FOON Charmander xxx

Nar.: 2.1.2008 CMKU/CKC 10027/08 O: Leelyn TY IN BLACK M: ISABELA Sladká krása

 Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, VODŇANY

nebyla

 180 FENY RU tř. VETERÁNŮ EVELYN z Krásné Gladys xxx

Nar.: 9.5.1999 CMKU/CKC 5071/99/0 O: Bonema GOLD SOVEREIGN FOR CHOYA M: XENIE z Kamiljkové zahrady

 Majitel: Dagmar MLÝNKOVÁ, KUŘIM

nebyla

 181 FENY TR tř. ŠTĚŇAT BIALA ARGENTYNA z Królewskie Dvora VN1

Nar.:10.5.2010 dosud nevydán PP O: Loranka's CHANEL PARIS M: AY LA CUMBIA SABROSA z Królew. Dvora

 Majitel: A. JEZIERSKA+J. DZIUBA PL, KIELCE

Very well marked, nice size, typical head, lovely eye expression, rich tan markings, short and compact body, nice movement, correct tail.

Velmi dobře znakovaná, pěkná velikost, typická hlava, nádherný výraz očí, bohaté pálení, krátké a kompaktní tělo, pěkný pohyb, korektní ocas.

 182 FENY TR tř. ŠTĚŇAT GEORGIA ON MY MIND Silver Capricorn VN4

Nar.: 8.6.2010 CMKU/CKC 11689/10 O: Toraylac BOHEMIAN RHAPSODY M: CREAM CAMELLIA Perle du Sahel

 Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, VINAŘICE

Very sweet little bitch, correct tan markings, well balanced, lovely temperament, moved freely.

Velmi sladká malá fenka, korektní pálení, dobře vyvážená, nádherný temperament, pohybovala se uvolněně.

 183 FENY TR tř. ŠTĚŇAT PRETTY Králův španěl VN2

Nar.:27.5.2010 CMKU/CKC 11620/10 O: FILIPE Bonimo M: ILAVA TRES z Císařského mlýna

 Majitel: Emma MICHALOVÁ, PRAHA 9

Very well marked, lovely temperament, correct head, nice eyes, good expression, well put together, moved well, nice temperament. 

Velmi dobře znakovaná, nádherný temperament, korektní hlava, pěkné oči, správný výraz, dobře sestavená, pohybovala se dobře, pěkný temperament.

 184 FENY TR tř. ŠTĚŇAT QUEEN VICTORIA z Panství Lomnice VN3

Nar.:12.6.2010 CMKU/CKC 11672/10 O: DIDI z Dvorů Stanislavic M: IASMINE Moravia Eden

 Majitel: Gabriela ŠKORPÍKOVÁ, RADIMĚŘ

Nice size, well boned, compact body, pretty head, nice tail placement, very happy.

Pěkná velikost, dobrá kostra, kompaktní tělo, krásná hlava, pěkné umístění ocasu, velmi veselá.

 185 FENY TR tř. DOROSTU ALŽBĚTA FIDWOR z Císařského mlýna VN1

Nar.:28.1.2010 CMKU/CKC 11392/10 O: WHISKY MC Perle du Sahel M: KIRA TRES z Císařského mlýna

 Majitel: SEVEROVÁ + BAJEROVÁ, KNĚŽICE

Nice short bitch, rich tan markings, nice head, nice eyes, good length of legs, nice shoulders, good bone, moved well.

Pěkně krátká fenka, výrazné pálení, pěkná hlava, pěkné oči, správná délka končetin, pěkné lopatky, dobrá kostra, pohybovala se dobře.

 186 FENY TR tř. MLADÝCH BABIANA z Údolí kavalírů VD4

Nar.: 5.11.2009 CMKU/CKC 11257/09 O: Rakelton's GENTLEMAN M: CASSIE z Bořkovických lesů

 Majitel: MUDr. Janka TOČÍKOVÁ, PRAHA 2

Small bitch, very feminine in head but stop is not deep enough, dark eyes, topline is rather roached, movement is rather stilted, she needs more colouring but she

had correct tan markings on the head. 

Malá fenka, velmi fenčí hlava, ale stop není dostatečně hluboký, tmavé oči, horní linie je poněkud klenutá, pohyb je poněkud toporný, potřebuje lepší vybarvení,

ale má korektní pálení na hlavě.

 187 FENY TR tř. MLADÝCH DORI z Královského města xxx

Nar.: 8.5.2009 CMKU/CKC 10928/09 O: DA VINCI z Vrchu králů M: CAROLAIN ze Západní stráně

 Majitel: Věra LAPÁČKOVÁ, SLANÝ

nebyla

 188 FENY TR tř. MLADÝCH OCTAVIA WELL Arušava V1, CAJC

Nar.:21.5.2009 CMKU/CKC 10975/09 O: WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec M: O TWO OCTAVIE DAISY z Usedlosti Újezdec

 Majitel: Andrea VEVERKOVÁ, TRHANOV

Heavily marked with rich markings, nice outline when standing, good front, nice head with well placed ears, correct stop, dark eyes showing a little white, nice

temperament, moved OK.

Těžce znakovaná (hodně černé) s výrazným pálením, pěkný obrys (silueta) ve stoje, dobrý předek, pěkná hlava s dobře umístěnýma ušima, korektní stop, tmavé

oči ukazují trochu bělmo, pěkný temperament, pohyb OK.

 189 FENY TR tř. MLADÝCH Royal Gigolo's CELEBRATION TIME V2

Nar.:10.11.2009SPKP 2482 O: Lanola ROLAND GARROS M: Royal Gigolo's AURA

 Majitel: Mária PREDNÁ, SK, HOLIČ

Heavily marked TR with good neck and shoulders, level topline, correct tail, nice temperament, feminine head, nice tan markings, good bite, nice expression,

moves OK.

Silně znakovaná TR s dobrým krkem a lopatkami, rovná horní linie, korektní ocas, pěkný temperament, fenčí hlava, pěkné pálení, správný skus, pěkný výraz,

pohybuje se OK.

 190 FENY TR tř. MLADÝCH WINONA TRES z Císařského mlýna V3

Nar.: 1.7.2009 CMKU/CKC 11026/09 O: Toraylac BOHEMIAN RHAPSODY M: UMMA TWAI z Císařského mlýna

 Majitel: Zuzana PETRICOVÁ, PARDUBICE

She is slightly up to size, very strong (in bone), positive in movement, very nice outline, well angulated, correct tail, nice bone and front, well balanced head,

good expression.

Je trochu větší, velmi silná (v kostech), pozitivní v pohybu, velmi pěkný obrys, dobře zaúhlená, korektní ocas, pěkná kostra a předek, dobře vyvážená hlava,

správný výraz.

 191 FENY TR tř. MEZITŘÍDA ARNIKA z Údolí králů V4

Nar.:27.12.2008CMKU/CKC 10676/08 O: WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec M: CASSIE z Bořkovických lesů

 Majitel: MUDr. Janka TOČÍKOVÁ, PRAHA 2

She is a happy bitch, deep rib, slightly overweight, good head shape but the markings are distract, good lay of back and shoulders, nice topline, correct tail,

moves OK.

Je to veselá fenka, hluboký hrudník, lehce přes váhu, dobrý tvar hlavy, ale znaky ruší, správná poloha hřbetu a lopatek, pěkná horní linie, korektní ocas, pohybuje

se OK. 

 192 FENY TR tř. MEZITŘÍDA GRÉTTE Bonimo V3

Nar.: 6.3.2009 CMKU/CKC 10849/09 O: COWLEY z Vrchu králů M: BETTY Královská hvězda

 Majitel: Jana BROUMOVÁ, RAKOVNÍK

Typical TR with tan markings, nicely compact body, well boned, moved freely, eyes large and dark, but would like slightly darker, good temperament.

Typická TR s pálením, pěkně kompaktní tělo, dobrá kostra, pohybovala se volně, oči jsou velké a tmavé, ale mohly by být ještě o trochu tmavší, dobrý

temperament.

 193 FENY TR tř. MEZITŘÍDA HÉBÉ Bonimo V

Nar.:11.3.2009 CMKU/CKC 10853/09 O: DA VINCI z Vrchu králů M: ALIZÉ z Vrchu králů

 Majitel: Jolana BÁČOVÁ, BRANDÝSEK

Nice little feminine bitch, good head properties, round eyes would like to be little darker, good pigment, good ear placement, good angulation, nice outline,

moved OK.

Pěkná malá samiččí fenka, hlava dobrých vlastností, chtěla bych, aby kulaté oči byly trochu tmavší, dobrý pigment, správné umístění uší, dobré úhlení, pěkná

silueta, pohybovala se OK. 

 194 FENY TR tř. MEZITŘÍDA VANILLA BLISS Perle du Sahel V1, CAC

Nar.: 7.1.2009 CMKU/CKC 10758/09 O: Toraylac BOHEMIAN RHAPSODY M: EPPLE BRANDY Perle du Sahel

 Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, VINAŘICE

Nice sized little bitch, with elegant head carriage, typical head, good stop, lovely eyes and expression, rich tan markings, good neck and shoulders, short level

back, moved happily with correct tail.

Malá fenka pěkné velikosti, s elegantně nesenou hlavou, typická hlava, dobrý stop, nádherné oči a výraz, bohaté tříslové znaky, dobrý krk a lopatky, krátký

rovný hřbet, pohybovala se radostně se správným ocasem. 

 195 FENY TR tř. MEZITŘÍDA VOLVERE Y SERE MILLONES z Królew. DvoruV2, res. CAC

Nar.: 9.3.2009 PKR IX-53192 O: Rosebury JUSTIN THYME M: AY LA CUMBIA SABROSA z Królew. Dvoru

 Majitel: Aneta JEZIERSKA, PL, KIELCE

Pretty little bitch, very rich tan, very short and compact, feminine head, lovely eyes, nice expression, lovely outline and tail placement, moved very well - very well

trained.

Krásná malá fenka, velmi bohaté pálení, velmi krátká a kompaktní, samiččí hlava, nádherné oči, pěkný výraz, nádherná silueta a pozice ocasu, pohybovala se

velmi dobře - velmi dobře trénována.

 196 FENY TR tř. OTEVŘENÁ ALIZÉ z Vrchu králů V3

Nar.:25.11.2005CMKU/CKC 8696/05/0 O: VLAD TEPES de l'Angelarde M: CLERY z Brčálníčku

 Majitel: Jolana BÁČOVÁ, BRANDÝSEK

Nice sized bitch, small and compact outline, nice angulation, sweet head, correct tans, good length of ears, moved OK.

Fenka pěkné velikosti, malá a kompaktní silueta, pěkné úhlení, sladká hlava, korektní pálení, dobrá délka uší, pohybovala se OK.

 197 FENY TR tř. OTEVŘENÁ ANABEL z Královského města VD4

Nar.:12.9.2006 CMKU/CKC 9200/06/0 O: PERCIVAL TWAI Z Císařského mlýna M: PAMELA Fraking

 Majitel: Věra LAPÁČKOVÁ, SLANÝ

She is rather up to size, good ribcage, she falls away, she moves close behind, head is well balanced, dark eyes, nice expression.

Je poněkud velká, dobrý hrudník, svažuje se dolů (k zádi - pozn. překl.), vzadu se pohybuje sevřeně, hlava je dobře vyvážená, tmavé oči, pěkný výraz.

 198 FENY TR tř. OTEVŘENÁ BREE VIVIEN Amor Real V2, res. CAC

Nar.:18.7.2008 CMKU/CKC 10463/08/ O: Miletree JAMBO M: FLORENTINA Spanilá věž

 Majitel: Marie KULHAVÁ, HUMPOLEC

Nice size, good spring of rib, short level back, correct tail, feminine head, rich tans, lovely eyes, sweet expression, nice temperament, moves very well.

Pěkná velikost, dobrá klenba žeber, krátký rovný hřbet, korektní ocas, fenčí hlava, bohaté pálení, nádherné oči, sladký výraz, pěkný temperament, pohybuje se

velmi dobře.

 199 FENY TR tř. OTEVŘENÁ MARY LOU Brno-Frost VD

Nar.:18.2.2009 CMKU/CKC 10804/09 O: BORBERT z Krásné Gladys M: JESSICA Brno-Frost

 Majitel: Z. + O. CHLUMSKÝ, MĚLNÍK

She is a nice and well marked, nice fringes, topline falls away at the croup, head correct, eyes are round and dark but showed a little white.

Je pěkná a dobře znakovaná, pěkné třásně, horní linie se svažuje k zádi, hlava korektní, oči jsou kulaté a tmavé, ale ukazují trochu bělmo.

 200 FENY TR tř. OTEVŘENÁ My Exotic World YOUNG DOLLY DANCER xxx

Nar.: 6.2.2008 VDH-VK 08.0216 O: My Exotic World TENNESSEE WALKER M: COQUINE van het Lamslag

 Majitel: Nancy GEIPEL, D, Lutherstadt-Witt.

nebyla

 201 FENY TR tř. OTEVŘENÁ Rosebury EYE CATCHING V1, CAC

Nar.:30.8.2008 PKR. IX-53055 O: Maibee MOFFAT M: Rosebury ROMANTIC CLASSIC

 Majitel: Inga WYSOCKA, PL, KRAKÓW

Well marked, richest in tans, classic head, beautiful eyes with soft expression, nice neck and topline, correct tail, moves so well, excellent coat condition,

movement very good.

Dobře znakovaná, s nejbohatším pálením, klasická hlava, krásné oči s něžným výrazem, pěkný krk a horní linie, korektní ocas, pohybuje se tak dobře, výborná

kondice srsti, pohyb velmi dobrý.

 202 FENY TR tř. VÍTĚZŮ BRINCLEY SIRI Biely démon V3

Nar.: 3.12.2007 CMKU/CKC 10446-08/ O: Babbler's LATEST NEWS M: WIXI QIRI Biely démon

 Majitel: Lucie KUDLÁČKOVÁ, PRAHA 4

Small well balanced bitch, very feminine, nice outline, moves well, correct tail, nice head, good topline.

Malá dobře vyvážená fenka, velmi samiččí, pěkná silueta, pohybuje se dobře, korektní ocas, pěkná hlava, dobrá horní linie.

 203 FENY TR tř. VÍTĚZŮ CHANTÉ z Vrchu králů V2, res. CAC

Nar.: 1.8.2008 CMKU/CKC 10500/08 O: Maibee MOFFAT M: Kaishmar KARRIANNA 'S DREAM

 Majitel: Iveta LOUDOVÁ, PCHERY

Very nicely put together bitch, nice feminine head, good eye and expression, rich tans, good outline standing and moving, in nice show condition, good strong

movement.

Velmi dobře sestavená fenka, pěkná samiččí hlava, dobré oči a výraz, bohaté pálení, dobrá silueta ve stoje i za pohybu, v pěkné výstavní kondici, správně silný

pohyb.

 204 FENY TR tř. VÍTĚZŮ MADONNA V.L.CICCONE z Królewskiego DvorV1, CAC, VB, KV

Nar.:23.2.2008 PKR. IX-51789 O: Juci BACARDI RIGO M: AY LA CUMBIA SABROSA z Królew. Dvoru

 Majitel: Janina KARLOWSKA, PL, LUBLAŇ

Very nice size, glamorous bitch in supercoat condition, so well balanced, beautiful head properties, lovely eye and expression, good front, supershape, correct

tail, lovely temperament.

Velmi pěkná velikost, okouzlující fenka se srstí v super kondici, tak dobře vyvážená, nádherné proporce hlavy, nádherné oko a výraz, dobrý předek, super tvar,

korektní ocas, nádherný temperament.

 205 King FENY BT tř. MLADÝCH PERLA Rubinowy Skarb xxx

Nar.:15.7.2009 PKR. IX-54175 O: Brynmar's RED CLIFORD M: BLOOM Rubinowy Skarb

 Majitel: Dorota LEDZEWICZ, PL, BIALYSTOK

nebyla

 206 FENY BT tř. OTEVŘENÁ FELIS Bohemia Zlatava xxx

Nar.:28.2.2007 CMKU/KCS 871/08 O: HEMAN Bedit M: RAJKA Bohemia Zlatava

 Majitel: Irina KORBELOVÁ, LOVOSICE

nebyla

 207 FENY BT tř. VÍTĚZŮ Marjaniemen QUEEN OF HOPES xxx

Nar.:28.4.2005 PKR. IX-45952 O: Marsward MY MATE MARCHOG M: Marsward LITTLE MISS MOLLY

 Majitel: Dorota LEDZEWICZ, PL, BIALYSTOK

nebyla

 208 FENY BH tř. MEZITŘÍDA NANCY Karaj V1, CAC

Nar.:10.2.2009 CMKU/KCS 918/09 O: TIZIAN Verum Gaudium M: Dixie Acres TYNA AT JARKA

 Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, ÚDLICE

She is well broken, soletly (má být asi "solidly) made, good bone, well angulated, good tone (zřejmě "dome"), nice dark eyes, good nose placement, well filled

muzzle and correct set ears, moved soundly.

Je dobře vybarvená, pevně stavěná, dobrá kostra, dobře zaúhlená, dobrá klenba, pěkné tmavé oči, dobře umístěný nos, dobře vyplněný čenich a korektně nasazené

uši, pohybovala se jistě.

 209 FENY BH tř. VÍTĚZŮ ZAIRA Bohemia Zlatava V1, CAC, VB

Nar.: 8.10.2005 CMKU/KCS 700/05/06 O: AMÁN Bohemia Zlatava M: GLORYS Bohemia Zlatava

 Majitel: Světlana ROSENTHALOVÁ, MŠENÉ LÁZNĚ

Very nice size, short and coppy (má být patrně cobby=zavalitý a kompaktní - pozn překl.), good spring of rib, good front, nice head, dark eye, good nose

placement, well filled muzzle, very sound.

Velmi pěkná velikost, krátká a kompaktní, správně klenutá žebra, dobrý předek, pěkná hlava, tmavé oko, dobré umístění nosu, dobře vyplněný čenich, velmi

důkladná.

 210 FENY RU tř. OTEVŘENÁ YARIS MONNY Fapella Gray V1, CAC

Nar.:14.11.2008CMKU/KCS 894/08/10 O: ERNY z Cerekvické stráně M: MONNY DEISY Fapella Gray

 Majitel: Petr FASORA, HOVORANY

Very rich RU, lovely coat and condition, good head properties, dark eyes, very nice expression, good nose placement, well filled cheeks, nice bone and front,

good angulation and topline.

Velmi výrazná rubínka, báječná srst a kondice, hlava správných vlastností, tmavé oči, velmi pěkný výraz, správné umístění nosu, dobře vyplněné tváře, pěkná

kostra a předek, dobré úhlení a horní linie.

 211 FENY RU tř. VÍTĚZŮ MAY od Dvou Ořechů V1, CAC, VB

Nar.:11.9.2006 CMKU/KCS 758/06 O: GERI of Tsing-Ling-Schan M: KANACHÉ od Dvou ořechů

 Majitel: Světlana ROSENTHALOVÁ, MŠENÉ LÁZNĚ

Very nice size bitch, lovely head, super expression in the dark eyes, good deep of chest, good bone, nice cobby body, good topline, moved very soundly, nice

temperament.

Fenka velmi pěkné velikosti, nádherná hlava, super výraz ve tmavých očích, správná hloubka hrudníku, dobrá kostra, pěkně kompaktní tělo, dobrá horní linie,

pohybovala se velmi jistě, pěkný temperament. 

 212 FENY TR tř. MLADÝCH DOLORES NELLY Fapella Gray V2

Nar.:27.10.2009CMKU/KCS 984/09 O: BALTHAZAR de l'Epine á Miel M: NELLY CHERRY Fapella Gray

 Majitel: Petr FASORA, HOVORANY

Well marked TR with lovely rich tans, very feminine, small but well balanced, would like little more bone, she is nice outlined, she needs a little more weight to

finish the picture.

Dobře znakovaná TR s nádherným výrazným pálením, velmi fenčí, malá ale dobře vyvážená, chtěla bych trochu silnější kostru, má pěknou siluetu, potřebuje

trochu přibrat pro dotažení obrazu.

 213 FENY TR tř. MLADÝCH ROSIE Karaj V1, CAJC, NMF

Nar.:16.12.2009CMKU/KCS 995/09 O: HARRY POTTER Rubinowy Skarb M: HAPPY Karaj

 Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, ÚDLICE

Very solid, well marked, wonderful chest and bone, lovely neck and topline, good deep body, wonderful head with low set ears, lovely round dark eyes, super

expression, moved soundly.

Velmi pevná, dobře znakovaná, báječný hrudník a kostra, nádherný krk a horní linka, správně hluboká v těle, nádherná hlava s nízko nasazenýma ušima, nádherně

kulaté tmavé oči, super výraz, pohybovala se jistě.

 214 FENY TR tř. MEZITŘÍDA MYSTERY z Valldemose V1, CAC

Nar.:24.11.2008CMKU/KCS 896/08 O: BONSAI des Vercheres de Montdidier M: Smokey Valley's KRISTINE

 Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, KOLEŠOVICE

Nice size, well marked, pretty head, enough tone, large dark eyes, well placed nose, nice open nostrils, well set ears, nice shape, nice temperament, sound.

Pěkná velikost, dobře znakovaná, krásná hlava, velké tmavé oči, dobře umístěný nos, pěkně otevřené nozdry, dobře nasazené uši, pěkný tvar, pěkný temperament,

jistá.

 215 FENY TR tř. OTEVŘENÁ ERNA Stamíra V2, res. CAC

Nar.: 1.1.2008 CMKU/KCS 861/08 O: ASHLEY de la Tierra de Suerte M: ARETHA Astra-Nera

 Majitel: Vladimíra LŮZUMOVÁ, OPAŘANY

Coby little bitch with correct tan markings, enough head but needs a little more dome, she has dark eyes, well nose, good depth of chest, nice shape, moves

soundly.

Svalnatá malá fenka s korektním pálením, dostatečná hlava, ale potřebuje o trochu větší klenutí, má tmavé oči, dobrý nos, správná hloubka hrudníku, pěkný tvar,

pohybuje se jistě.

 216 FENY TR tř. OTEVŘENÁ LILEBETH z Valldemose V1, CAC

Nar.: 2.9.2008 CMKU/CKC 888/08 O: BACCHUS de Sorine M: BABETKA z Vesničky u hranic

 Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, KOLEŠOVICE

Lightly marked, good width of chest, nice bone, short and cobby body, well angulated, nice domed head, well placed ears, eyes and nose, good width of muzzle,

moves soundly.

Lehce znakovaná, správná šířka hrudníku, pěkná kostra, krátké a kompaktní svalnaté tělo, dobře zaúhlená, pěkně vyklenutá lebky, dobře umístěné uši, oči a nos,

správná šířka čenichu, pohybuje se jistě.

 217 FENY TR tř. VÍTĚZŮ HAPPY Karaj V2, res. CAC

Nar.:14.6.2007 CMKU/KCS 816/07 O: ASHLEY der la Tierra de Suerte M: ELIZABETH z Vyhlídky

 Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, ÚDLICE

Well made with correct markings, good domed head, low set ears, nice eyes and expression, good neck, level topline, good spring of rib, sound.

Dobře stavěná s korektními znaky, dobře vyklenutá lebka, nízko nasazené uši, pěkné oči a výraz, dobrý krk, rovná horní linie, správně klenuté žebro, jistá.

 218 FENY TR tř. VÍTĚZŮ VICTORIA TIZIAN Bedit V1, CAC, VB, KV

Nar.:12.6.2007 CMKU/KCS 818/07/08 O: TIZIAN Verum Gaudium M: VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

 Majitel: Jiřina SEVEROVÁ, KNĚŽICE

Very well marked rich, correct size, good head, nice tan markings, good bone, nice dark eyes, good muzzle, nice neck and shoulders, short level back, very

compact, nice movement and temperament.

Velmi dobře znakovaná fenka, správná velikost, dobrá hlava, pěkné pálení, dobrá kostra, pěkné tmavé oči, správný čenich, pěkný krk a lopatky, krátký rovný

hřbet, velmi kompaktní, pěkný pohyb a temperament.