CHARLES_web_small3
 Katalogy
 Přehled vrhů
 Poradci chovu
 Tiskopisy
 Bonitace
 Chov
Isa

Základní informace.
Chov a zápis štěňat se řídí pravidly, která jsou zakotvena v
Chovatelském a zápisním řádu. Štěňata odchovaná v souladu s těmito předpisy obdrží průkazy původu vydané Českomoravskou  kynologickou unií. Tyto průkazy jsou mezinárodně uznávány ve všech členských zemích FCI (Féderation Cynologique Internationale, http://www.fci.be). Podmínkou případného vývozu psa/feny do zahraničí je požádání chovatele o exportní verzi průkazu. Exportní průkaz musí obsahovat jméno a adresu nového majitele v zahraničí a je označen přetiskem "Export pedigree" a speciální značkou.
 Uchovnění psa/feny je podmíněno jeho bonitací. Podmínky bonitace (Bonitační řád) a přihlášky na bonitaci jsou k dispozici v samostatné sekci.
 
 
 Standardy klubových plemen (české překlady oficiálních standardů FCI) ve formátu .pdf :
 
 Cavalier King Charles Spaniel          King Charles Spaniel
 
 

 
Odběr štěněte
 Štěňata se mohou tetovat nebo čipovat nejdříve po dovršení věku 6-ti týdnů, prodávat se mohou nejdříve po dovršení věku 7-mi týdnů (po dovršení 49. dne života). Je to v souladu jak s CHŘ klubu, tak i s CHŘ ČMKU a v tomto bodě nebyla provedena žádná změna !
 Proč to zdůrazňujeme? Údajně se vyskytly případy, kdy bylo chovatelům řečeno, že se štěňata smí prodávat až po dovršení osmého týdne života. Není to pravda a žádná nová úprava neexistuje a neexistovala !
 

Označování štěňat
Podle usnesení PČMKU ze dne 07.10.2004 č.1/04/04 a ze dne 04.11.2004 č. upřesnění Ad 7, je nyní možné označovat štěňata jak tetováním nebo čipováním, či obě metody kombinovat za předpokladu, že celý vrh bude označen pouze jednou z uvedených možností. Podle rozhodnutí výboru klubu, si naši mohou chovatelé mohou sami zvolit metodu označování.
Připomínám – celý vrh musí být označen jednou metodou!!!
Jak tetování, tak i čipování je možné provádět nejdříve po ukončeném 6-tém týdnu života štěňat.
Pořád je ovšem nutné žádat o zápisová (tetovací) čísla vrhu.
Jak postupovat?
1.Při tetování se postupuje obvyklým způsobem tak jako dosud (tj. po tetování se zašlou potřebné doklady pro vystavení PP – přihláška vrhu, tetovací pásek, kontrola vrhu, žádanka o přidělení zápisových (dříve nazvaných tetovacích) čísel a případné kopie o nově získaných titulech pro rodiče štěňat.Tetování na základě nařízení ČMKU ze srpna 2005 provádí do odvolání veterinář. Bližší informace HPCH najdete níže na této stránce.
2.Při čipování chovatel kromě ostatních, výše uvedených dokladů, přiloží kopii registrační karty pro každé štěně, dále (nejlépe do společné obálky) vloží pro každé štěně jeden originál samolepky s číslem. ČÍSLA NEVYLEPUJTE, budou vylepeny pracovnicemi Plemenné knihy ČMKU do vystavených průkazů původu.
Jiřina Severová

ČMKU – referáty jednotlivých činností
Sekretariát:
Ivana Jarošová -  Interšampionáty, pracovní šampionáty, certifikáty, rozhodčí, záležitosti klubu.
234 602 274
Iveta Leová - šampionáty ČR
234 602 277
Tereza Opatrná - rejstřík chovatelských stanic, exportní PP
234 602 276
Plemenná kniha ČMKU:
Libuše Pečená - vydávání zápisových čísel, průkazy původu, přílohy k PP.
 234 602 273, 602 216 874
 
Další informace jsou na oficiálních stránkách ČMKU: www.cmku.cz
 
 

Sdělení hlavní poradkyně chovu paní J. Severové o změně v postupu označování štěňat ze dne 20.8.2005
 
 
Vážený pane chovateli, Vážená paní chovatelko!
 
 Vzhledem ke stanovisku ÚKOZ (Ústřední komise pro ochranu zvířat) a SVS (Státní veterinární správy) na chovatelkou zaslaný podnět proti týrání zvířat tetováním", muselo ČMKU zaujmout stanovisko k tetování štěňat v klubech a požádat všechny kluby o dodržování příslušného veterinárního zákona, resp. jeho § 59, podle něhož tetování smí provádět pouze veterinární lékaři, veterinární technici a osoby vyškolené SVS.
  Školení provedená v tomto směru v minulosti prý již s novou legislativou nejsou platná, neboť se jedná o zájmovou činnost. Naši OPCH, kteří mají toto školení ze dřívější doby, jsou tedy podle tohoto výkladu k této činnosti již nezpůsobilí.
  Zatím není známo, zda nové školení tetovačů bude provedeno SVS pro všechny kluby prostřednictvím právě ČMKU, nebo zda si bude muset každý klub zajistit toto školení sám a na své náklady, dosud je vše v jednání. V každém případě usilujeme to, aby naši tetovači v budoucnu směli pokračovat  v činnosti, protože většina z nich má v tetování větší praxi než mnozí veterináři a navíc jsou mnohem levnější, protože účtují jen režijní poplatek. 
  Skutečnost, že OPCH nebudou zatím tetovat štěňata, neovlivňuje vlastní provádění kontrol vrhů, ty jsou i nadále nezastupitelným úkonem pro vydání průkazů původu (jak bylo mj. potvrzeno také rozhodnutím ČS ze dne 28.11.2004).
 OPCH budou kontrolovat vrhy stejně jako dříve, jen chovatel se sám bude muset postarat o označení štěňat buď tetováním nebo čipováním podle uvedeného zákona, ještě před kontrolou vrhu.
   K tomuto účelu dostáváte tetovací pásek poštou, aby mohl veterinář otiskem potvrdit tetování před kontrolou vrhu, pokud zvolíte tetování jako označení pro svůj vrh. Stále platí, že bez tohoto dokladu (při tetování vrhu) nelze vydat PP.
   Pokud zvolíte čipování, nepoužitý tetovací pásek prostě vraťte spolu s doklady o čipování podle návodu ve Zpravodaji 2/05 strana 4.
   Při hlášení o nových vrzích budou chovatelé dostávat již tetovací pásek s ostatními potřebnými tiskopisy
.