CHARLES_web_small3
 Výbor  a KK klubu
 Kontakty
 O plemenech
 O nás

Činnost klubu
 
Klub  je občanským sdružením chovatelů a přátel plemen Cavalier King Charles Spaniel a King Charles Spaniel. Klub řídí  výbor volený z řad členů vždy na 4 leté funkční období. Klub je nekomerční organizací, získávající prostředky na svou činnost z členských příspěvků a poplatků, z výnosů výstav a prodeje tiskovin a propagačních předmětů, případně ze sponzorských darů.  Členové výboru vykonávají své funkce dobrovolně, bez nároku na odměnu.
    Kromě propagace klubových plemen, organizace klubových a speciálních výstav a společných setkání chovatelů a majitelů psů uvedených plemen, zajišťuje kompletní chovatelský servis pro kontrolovaný chov odpovídající národním a mezinárodním standardům a předpisům, vydávaných ČMKU a FCI.  Klub je zodpovědný těmto organizacím za chovatelskou činnost. Interně za tuto činnost odpovídá hlavní poradce chovu, který  je členem výboru a jemuž podléhá tzv. Chovatelské kolegium, složené z oblastních poradců chovu.  Bližší informace pro chovatele jsou v sekci
Chov .
 
 Pro bližší informace čtěte stanovy klubu a informační leták na této straně
.
 
 
Stanovy klubu                                     Organizační řád                              Informační leták klubu
                            
                                                  
                                                                                      
Dosavadní předsedové Klubu chovatelů Kavalír a King Charles španělů Praha v chronologickém řazení:
 

Funkční období

Jméno

02/1990 - 03/1991 

JUDr. Pavel Klimeš (předseda přípravného výboru již od r. 1989)

03/1991 - 04/1994

JUDr. Jiří Šušlík

04/1994 - 12/1994

Ing. Milan Diky

12/1994 - 11/2002

Ing. Jan Kovařík

11/2002 - 11/2004

JUDr. Ivana Jandová

11/2004 - 12/2006

Ing. Zdeněk Stehlík

12/2006 - 02/2009

Ing. Milan Diky

02/2009 -

Ing. Zdeněk Stehlík


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
[Klub] [O nás] [Chov] [Služby] [Aktuality] [Odkazy]

Kontaktujte, prosím, Webmastera s pochvalami, nápady a konstruktivními připomínkami
© Copyright 2003-9 KaKCHš klub, Praha,  Všechna práva vyhrazena.