CHARLES_web_small3
 Bonitace

  Bonitace je odborné posouzení vlastností psa/feny před jeho zařazením do chovu. Pravidla pro bonitace stanovuje bonitační řád.
 
 
Termíny bonitací a svodů v roce 2011
 
 Bonitace a svod:  13. února 2011, TJ Sokol, Středokluky
 Bonitace a svod: 7. května 2011, TJ Orel, Ochoz u Brna
Bonitace a svod: 25. září 2011, Kulturní dům, Městec Králové
Bonitace a svod: listopad 2011 (datum bude upřesněno), TJ Sokol, Středokluky
 
Přihlášky zasílejte na adresu paní Dany Tutschkové – bonitační referentky klubu!
 Uzávěrky přihlášek jsou cca jeden měsíc před datem konání akce.
 
 
Dana Tutschková
Šeříková 232, 417 42 Krupka 1,
 Mobil: 605 255 084
 
  Formulář přihlášky na bonitaci/svod.
 
Tabulky bonitačních kódů pro plemeno KAVALÍR v. E  a KAVALÍR v. F a  pro plemeno KING
(bonitační číselník pro kavalíry byl zjednodušen na základě usnesení ČS 2008, verze F platí od 1.1.2009 !!)
 
 
Základní informace o bonitačním postupu:

Individuální bonitace
   Individuální bonitace umožňuje Čl 12 BŘ Klubu. Každý člen klubu má možnost této bonitace využít, ale je nutné se předem přihlásit. Individuální bonitace se provádí v době konání výborových schůzí nebo klubových výstav, evtl. dalších akcích, na kterých je vždy přítomna některá z rozhodčích. Komisi na této „individuálce" tvoří členové výboru, nebo poradci chovu, kteří pravidelně na bonitacích pracují.
  Cena takové bonitace je 1 500,-Kč

 Pořadí psů na bonitacích
 Pořadí se bonitovanému psu se přiděluje při registraci, lze přihlédnout  i k přání majitele. Majitelé psů by se měli sami řadit podle přidělených čísel a hlídat si své pořadí.
Uchovnění je pro Vašeho psa velice důležitým aktem, který se provádí jednou za život, proto je vhodné počítat s delším časovým úsekem, aby v případě časového skluzu nedocházelo ke zbytečné nervozitě. Bonitace jsou veřejné a je vhodné se na bonitaci zdržet až do konce. Pro chovatele, kteří své psy nebonitují, je to jedinečná příležitost, kdy mohou vidět odchovy ostatních a získat mnoho informací od ostatních majitelů psů, eventuálně si zde mohou vybrat partnera pro svoji fenu.

 Odložení bonitace
 Bonitaci psa je možné odložit za předem stanovených podmínek – BŘ Čl. 5, odst. 7):
V případech, kdy se majitel psa z vážných důvodů nemůže bonitace zúčastnit a předem se řádně omluví, neplatí na následující bonitaci nový poplatek a nezasílá novou přihlášku. Pokud svou účast takto neomluví, poplatek propadá ve prospěch klubu.

 Co všechno předchází, než-li se pes dostane před komisi?
 1.Nejprve musí majitel odevzdat PP psa a vyzvednout si bonitační lístek u tzv. přejímky – obvykle u bonitační referentky. Naše bonitace probíhají anonymně, na bonitačním lístku je uvedeno pouze pořadové číslo, nikoliv jméno psa a majitele.
 
2.Následuje kontrola veterinářem.
 
3.Psa je třeba zvážit – váhu obsluhuje a výsledek do bonitačního lístku zapisuje pověřený člen klubu.
 
4.Se zapsaným údajem o váze do bonitačního lístku pak v pořadí podle registračních čísel předstupuje majitel se psem před bonitační komisi.
 
5.Po zapsání výsledku bonitace (formou přidělení bonitačního kódu na bonitační lístek) s podpisy komise a posuzovatele, se musí majitel psa vrátit zpět k přejímce a vyměnit tento lístek za „potvrzení chovnosti". To je doklad o absolvování bonitace s vypsaným bonitačním kódem, podpisem bonitačního referenta a klubovým razítkem. Toto potvrzení slouží majiteli jako doklad do doby než obdrží z PK přeregistrovaný PP se zapsanými údaji o bonitaci a přeregistraci psa.

    Svod plemeníků
     Výbor klubu obnovuje opět svod plemeníků. Na tento svod je možné přihlásit chovného plemeníka v jakémkoliv věku písemně či telefonicky u bonitační referentky, nebo přímo před začátkem bonitace za poplatek 100,-Kč. Pes bude vyšetřen přítomným veterinářem a výsledek prohlídky bude zapsán do diplomu, který obdrží každý účastník svodu plemeníků.
    Účastníci svodu plemeníků budou uvedeni s datem narození v nejbližším Zpravodaji spolu s výsledkem vyšetření (srdce a pately).

Výše  bonitačních poplatků
 Výbor klubu stanovuje podle BŘ Čl.9 bonitační poplatky .
 
Bonitace             350,-Kč,     pozdní přihlášení   600,-Kč ( v době kratší než 1 měsíc před bonitací po dohodě s bon. referentem)
 
Svod dorostu      200,-Kč,     pozdní přihlášení    400,-Kč
 
Svod plemeníků 100,-Kč,  zde je možné se přihlásit i na místě bez příplatku!