CHARLES_web_small3
 Výsledky Klubové výstavy 2010 - I v Průhonicích

Fotoreportáž

Galerie vítězů

Výsledky Klubové výstavy kavalírů a kingů 2010 - I, Floret Průhonice, 5.6.2010, včetně posudků.

1 KING PSI BT tř. MLADÝCH OZZY Karaj V2

Nar.:27.6.2009 CMKU/KCS 959/09 O: CARLOS de la Tierra de Suerte M: VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

Majitel: Věra MATHAUSEROVÁ, Domažlice

Nice size BT, with pleasing head, good dark eyes, lovely tan markings in all the correct places, get a good topline moving, needs more body weight and

strength in front movement.

BT pěkné velikosti, s nádhernou hlavou, správné tmavé oči, báječně znakovaný na všech správných místech, v pohybu má dobrou horní linii, potřebuje více

tělesné hmoty a vepředu zesílit v pohybu

2 PSI BT tř. MLADÝCH PADDY od Dvou ořechů V1, CAJC, NMP

Nar.:11.6.2009 PKR IX 54446 O: Othmese CELTIC VICTORY M: PADDY od Dvou ořechů

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, PL, Bialystok

Lovely headed BT, very good head, eye and expression, firm in body and sound in movement, a very promising youngster.

BT s nádhernou hlavou, velmi dobrá hlava, oko a výraz, pevný v těle a jistý v pohybu, velmi slibný mladík.

3 PSI BT tř. MLADÝCH PERCY z Cerekvické stráně V3

Nar.:29.7.2009 CMKU/KCS 964/09 O: CASPER CRYSTAL ze Slunné stráně M: IRIS z Cerekvické stráně

Majitel: Dana FÁČKOVÁ, Nová Cerekev

Really nice BT, well bodied, with a lovely head and dark eyes, good pigmentation, slightly unsettled on the move, but excellent quality.

Skutečně pěkný BT, dobře vyvinuté tělo, s nádhernou hlavou a tmavýma očima, dobrá pigmentace, trochu neusazený v pohybu, ale výborné kvality.

4 PSI BT tř. OTEVŘENÁ EGESI Bohemia Zlatava V2

Nar.: 6.10.2007 CMKU/KCS 842/07 O: HSAMUEL von Santa Felicia M: VANESA Bohemia Zlatava

Majitel: Irina KORBELOVÁ, Lovosice

Correct size, pleasant head, good eye, very sound bone, moved well, lacking coat, I would have liked a better presentation, but a sound excellent example of the

breed.

Korektní velikost, pěkná hlava, dobré oko, velmi pevná kostra, pohyboval se dobře, nedostatečné osrstění, uvítal bych lepší předvedení, ale je určitě výborným

představitelem plemene.

5 PSI BT tř. OTEVŘENÁ JEWEL Rubinowy Skarb V1, CAC, VB, VKV, BOB

Nar.:22.3.2008 PKR IX 51714 O: QUENCY MACABEUS Bedit M: BLOOM Rubinowy Skarb

Majitel: Dorota LEDZEWICZ, PL, Bialystok

Outstanding example, typical head, with a correct skull, beautiful eyes and expression, lots of lovely bright tan, good neck and shoulders, excellent topline,

good tailset and croup, good movement, I would like to see him move in a bigger ring.

Vynikající exemplář, typická hlava se správnou lebkou, nádherné oči a výraz, spousta nádherně jasného pálení, dobrý krk a lopatky, výborná horní linie, dobré

nasazení ocasu a zadek, dobrý pohyb, rád bych ho viděl v pohybu ve větším kruhu.

6 PSI BT tř. OTEVŘENÁ XANTOS MACABEUS Bedit VD3

Nar.:12.11.2007CMKU/KCS 845/07/09 O: MAXIM MACABEUS Bedit M: GERALDINA Verum Gaudium

Majitel: Monika VOBORSKÁ, Chýnov

Pleasant head with a sweet expression, eye could be a little darker, tended to dip a little in topline, and slightly unsettled in the movement.

Pěkná hlava s něžným výrazem, oko by mohlo být o něco tmavší, horní linie má sklon se trochu svažovat, a je poněkud neustálený v pohybu.

7 PSI BT tř. VÍTĚZŮ CARLOS de la Tierra de Suerte VD2

Nar.: 1.11.2007 CMKU/CKC 876/08 O: TSAR des Trois Maillets M: AICHA au Pays du Cadre Noir

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

BT, pleasant head, in good coat, moved soundly, up to size, and I would like the tan brighter.

BT, pěkná hlava, v dobré srsti, pohyboval se jistě, větší velikost a chtěl bych, aby měl světlejší pálení.

8 PSI BT tř. VÍTĚZŮ TEDDY ASHANT Fapella Gray V1,---

Nar.:15.6.2007 CMKU/KCS 819/07 O: AŠANT ze Zámku Lešná M: LADY B. AILLI Fapella Gray

Majitel: Helena MAJERNÍKOVÁ, Lomnice

Well coated BT, very good tan markings, nice size, good pigmentation, unsettled on the move, I would have have preferred a firmer topline.

Dobře osrstěný BT, velmi dobré pálení, pěkná velikost, dobrá pigmentace, neusazený v pohybu, preferoval bych pevnější horní linii.

9 PSI BT tř. VETERÁNŮ MAXIM MACABEUS Bedit V1, nejlepší veterán

Nar.:13.11.2001CMKU/KCS 512/01/03 O: Marsward MIGHTY MACABEUS M: DESDEMONA Verum Gaudium

Majitel: Dana TUTSCHKOVÁ, Krupka

Very sound BT, in excellent coat, very well presented, perhaps up to size, but of excellent quality.

Velmi důkladný BT, vevýborné srsti, velmi dobře předvedený, možná trochu velký, ale výborné kvality.

10 PSI BH tř. DOROSTU ACHIM od Čitunky VN1

Nar.:28.9.2009 CMKU/KCS 980/09 O: BONAPARTE des Vercheres de Montdidier M: VERA TIZIAN Verum Gaudium

Majitel: Hana BRANDSTETTROVÁ, Praha 8

Lightly marked BH, sweet head, but still to improve, good dark eye, nice constructed, bud unsettled on the move, in time he will muscle up and it will improve

greatly.

Světle znakovaný BH, sladká hlava, ale ještě se musí zlepšit, dobré, tmavé oko, pěkně stavěný, ale neusazený v pohybu, časem se mu vyvinou svaly a tím se

hodně zlepší.

11 PSI BH tř. MEZITŘÍDA MARCO z Cerekvické stráně VD2

Nar.: 3.3.2009 CMKU/KCS 922/09 O: AZZARO de la Bascka M: KLAUDIE z Cerekvické stráně

Majitel: Dana FÁČKOVÁ, Nová Cerekev

Well broken coat BH, good topline, very good dark eye, unfortunately he was lacking animation and reluctant to move, very good King Charles.

BH s dobře rozdělenou barvou srsti, dobrá horní linie, velmi dobré, tmavé oko, bohužel postrádal čilost a byl neochotný k pohybu, velmi dobrý King Charles.

12 PSI BH tř. MEZITŘÍDA ZICO D. ROBSON Fapella Gray V1, CAC

Nar.:28.12.2008CMKU/KCS 904/08 O: DUSTIN Charly Unlimited M: CHERY LADY B. Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Well broken BH colour, lovely head quality, very good pigmentation, he has good topline, and moves well, but lacks a little muscle behind.

Dobře vybarvený BH, báječná kvalita hlavy, velmi dobrá pigmentace, má dobrou horní linii a dobře se pohybuje, ale vzadu poněkud postrádá svalstvo.

13 PSI BH tř. OTEVŘENÁ BONSAI des Vercheres de Montdidier V1, CAC

Nar.: 5.9.2006 CMKU/KCS 796-07/06 O: TIMOTHY de Melcourt M: ASTURIAS de la Bascka

Majitel: Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ, Kolešovice

Richly marked BH, of good breed type and quality, lovely size, pleasant head, excellent pigmantation, friendly happy temperament.

Bohatě znakovaný BH, dobrého typu a kvality, nádherná velikost, pěkná hlava, výborná pigmentace, přátelský veselý temperament.

14 PSI BH tř. OTEVŘENÁ ILIAN Karaj VD2

Nar.:12.12.2007CMKU/KCS 850/07 O: BONAPARTE des Vercheres de Montdidier M: Dixie Acres TYNA AT JARKA

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

BH well marked, sadly with a little bit of ticking in the coat, he has a pleasant head, kind sweet expression, a little apprehensive on the move.

Dobře znakovaný BH, žel s trochou melírování v srsti, má pěknou hlavu, milý něžný výraz, trochu nejistý v pohybu.

15 PSI BH tř. VÍTĚZŮ SHORTY ENDY Fapella Gray V1, CAC, VB

Nar.:11.2.2007 CMKU/KCS 788/07/08 O: ENDY BRILLIANCY Fapella Gray M: CHERRY LADY B. Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Very well marked BH, sound stylish mover, good bone, correct tailset and croup, pleasing head, good dark eye, pigment could be a little stronger, but overall

an excellent dog.

Velmi dobře znakovaný BH, jistý a elegantní pohyb, dobrá kostra, správné nasazení ocasu a zadek, pěkná hlava, dobré tmavé oko, pigment by mohl být

výraznější, ale celkově výborný pes.

16 PSI RU tř. MLADÝCH PADDY z Cerekvické stráně V1,---

Nar.:29.7.2009 CMKU/CKC 962/09 O: CASPER CRYSTAL ze Slunné stráně M: IRIS z Cerekvické stráně

Majitel: Věra MATHAUSEROVÁ, Domažlice

On the table it is a lovely example of the breed, very good head, lovely eyes, good bone, excellent coat, lovely topline, he moves well, but he is very

apprehensive.

Na stole je to nádherný představitel plemene, velmi dobrá hlava, nádherné oči, dobrá kostra, výborná srst, pěkná horní linie, pohybuje se dobře, ale je velmi

bázlivý.

17 PSI RU tř. VÍTĚZŮ UNO MACABEUS Fapella Gray V1, CAC, VB

Nar.:30.6.2007 CMKU/KCS 824/07/09 O: MORIS MACABEUS Bedit M: MONNY DEISY Fapella Gray

Majitel: Petr FASORA, Hovorany

Lovely sized RU, in excellent coat, good eye colour, nose could be a little darker, good neck and shoulders, nice topline, tailset and croup, very good

movement, excellent temperament.

Ruby báječné velikosti, ve výborné srsti, dobrá barva oka, nos by mohl být trochu tmavší, dobrý krk a lopatky, pěkná horní linie, nasazení ocasu a zadek,

velmi dobrý pohyb, výborný temperament.

18 PSI TR tř. DOROSTU AKIM od Čitunky VN1, NPD

Nar.:28.9.2009 CMKU/KCS 982/09 O: BONAPARTE des Vercheres de Montdidier M: VERA TIZIAN Bedit

Majitel: Hana BRANDSTETTROVÁ, Praha 8

Outstanding puppy, has the most divine head, lovely dark eyes, excellent pigmentation, nicely marked coat, shows the promise of a good coat, very well

constructed, lovely topline, correct tailset and croup, nothing to criticize about this exhibit.

Vynikající štěně, má nejdokonalejší hlavu, nádherně tmavé oči, výbornou pigmentaci, pěkně znakovanou srst, ukazuje příslib dobrého osrstění, velmi dobře

stavěný, báječná horní linie, správné nasazení ocasu a záď, na tomto předvedeném se nedá nic kritizovat.

19 PSI TR tř. MEZITŘÍDA MONTY Karaj VD1

Nar.:10.2.2009 CMKU/KCS 915/09 O: AZZARO de la Bascka M: SEDEMONA Charly Unlimited

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Very nice headed TR, good eye colour, nice nose placement, good neck and shoulders, good topline, a little longer in body, could carry a little more weight, a

little unsteady on the move.

TR s velmi hezkou hlavou, správná barva oka, pěkně umístěný nos, dobrý krk a lopatky, dobrá horní linie, trochu delší v těle, měl by nést více váhy, trochu

neustálený v pohybu.

20 PSI TR tř. OTEVŘENÁ ANDY Mapeon V2

Nar.: 3.4.2008 CMKU/KCS 973/09 O: ASHLEY de la Tierra de Suerte M: DARJA Bohemia Zlatava

Majitel: Markéta DUNDÁČKOVÁ, Morašice

Mature male, pleasing head, good dark eyes, good bright tan, good bone, moves quite soundly.

Vyspělý pes, nádherná hlava, dobré tmavé oči, správné jasné pálení, dobrá kostra, pohybuje se docela jistě.

21 PSI TR tř. OTEVŘENÁ CHARLIE BOY Karaj V1, CAC, VB

Nar.:29.11.2007CMKU/KCS 849/07 O: BONAPARTE des Vercheres de Montdidier M: DESDEMONA Charly Unlimited

Majitel: Jaroslava VOTÁPKOVÁ, Údlice

Lovely headed male, excellent dome, beautiful dark eyes, correct expression, lovely long ear fringes, nice neck and shoulders, needs a little more body weight,

lovely temperament, moves well, but is difficult to assess, but overall of excellent quality.

Samec s nádhernou hlavou, výborná klenba, krásné tmavé oči, správný výraz, nádherně dlouhé ušní závěsy, pěkný krk a lopatky, potřebuje více tělesné hmoty,

báječný temperament, pohybuje se dobře, ale je těžké ho posoudit, ale celkově výborná kvalita.

22 KAVALÍR PSI BT tř. DOROSTU ALVIN Koblížek VN1

Nar.: 1.11.2009 CMKU/CKC 11228/09 O: NELSON ze Starého Dobrasa M: CAVALÍRKA Arinin sen

Majitel: Jan BUDINA, Turnov

Nice size BT, with very good tan, good dark eyes, nice topline moving, head needs time to develop, but very promising nonetheless.

BT pěkné velikosti s velmi dobrým pálením, dobré tmavé oči, pěkná horní linie v pohybu, hlava potřebuje čas, aby se vyvinula, přesto je velmi nadějný.

23 PSI BT tř. MLADÝCH ACE OF CLUBS Baltic Harmony V1, ---

Nar.:16.6.2009 CMKU/CKC 11515-10/ O: CERES vom Paulinenhof M: BLACK OBSESSION Pomerian Beauties

Majitel: Ivana KOROUSOVÁ, Třinec

Well coated youngster, large dark appealing eyes, very good tan, nice neck and shoulders, well bodied, with a good spring of rib, moves freely, a quality

exhibit.

Dobře osrstěný mladík, velké tmavé půvabné oči, velmi dobré pálení, pěkný krk a lopatky, dobře vyvinuté tělo s dobrou klenbou hrudníku, pohybuje se volně,

kvalitní vystavovaný exemplář.

24 PSI BT tř. MLADÝCH IRON MAN Zlatý kavalír VD2

Nar.:23.6.2009 CMKU/CKC 11043/09 O: ALFI Sylena M: GALLICA Terako

Majitel: Jana NOVOTNÁ, Praha 2

Pleasant headed dog, good dark eyes, good tan, good ear leathers, well feathered, in good coat and condition - but needs a little more body weight, proud ofhis

tail, but moved soundly.

Pes s báječnou hlavou, dobré tmavé oči, dobré pálení, dobré ušní závěsy, dobře osrstěný, v dobré srsti a kondici - ale potřebuje o něco více tělesné hmoty,

pyšný na svůj ocas, ale pohyboval se dobře.

25 PSI BT tř. MLADÝCH IRWING SIR Zlatý kavalír xxx

Nar.:23.6.2009 CMKU/CKC 11044/09 O: ALFI Sylena M: GALLICA Terako

Majitel: Ing. Miroslav MAŠITA, Praha 10

nebyl

26 PSI BT tř. MEZITŘÍDA INSTINKT BLACK z Hradu Doubravka V1, CAC

Nar.: 7.8.2008 CMKU/CKC 10502/08 O: NIGHT FEVER du Chateau Noblesse M: DAMINA GOLD z Hradu Doubravka

Majitel: Iveta TOMANCOVÁ, Teplice

Correct size, lovely eyes and expression, lots of bright tan, well feathered ears, good spring of rib, moved gaily round the ring, very nice cavalier.

Správná velikost, nádherné oči a výraz, hodně jasného pálení, dobře osrstěné uši, správná klenba žeber, pohyboval se vesele kruhem, velmi pěkný kavalír.

27 PSI BT tř. MEZITŘÍDA Loranka's STAR PRINCE V2, ---

Nar.:29.1.2008 CMKU/CKC 11509-10/ O: Loranka's REBEL REBEL M: Loranka's PRINCESS

Majitel: A.BEDOUI + J.ŠPAČEK, Skalsko

Nice headed male, large dark round eyes, lovely size, good topline, nice angulation, needs more body weight, moves OK, but lacks the coat.

Pes s pěknou hlavou, velké tmavé oči, nádherná velikost, dobrá horní linie, pěkné úhlení, potřebuje více tělesné hmoty, pohyb OK, ale postrádá srst.

28 PSI BT tř. OTEVŘENÁ FALCO Syparo V3

Nar.: 1.5.2008 CMKU/CKC 10253/08/ O: AKIM Syparo M: BELLINDA z Bellai

Majitel: Blanka KMOCHOVÁ, Liberec

Very well coated dog, with good tan, and excellent pigmentation, in good coat and condition, I wish he was a little bit smaller, moves soundly, but a little close

in the rear, lovely temperament.

Velmi dobře osrstěný pes, se správným pálením a výbornou pigmentací, v dobré srsti a kondici, přál bych si, aby byl trochu menší, pohybuje se jistě, ale je

vzadu trochu úzký, báječný temperament.

29 PSI BT tř. OTEVŘENÁ MOLODĚC Sladká krása V2, res. CAC

Nar.:17.7.2006 CMKU/CKC 9145/06/0 O: Lolita's DREAMING MILLENNIUM AKEEM M: ISADORA Sladká krása

Majitel: Helena MAJERNÍKOVÁ, Lomnice

In lovely condition, very well coated, very good topline, tailset, nice angulation behind, well muscled, pleasing head, an bright alert expression, a little proud of

his tail, a little close in the rear movement.

V nádherné kondici, velmi dobře osrstěn, velmi dobrá horní linie, nasazení ocasu, pěkné zaúhlení, dobře osvalen, nádherná hlava, bystrý, ostražitý výraz,

trochu pyšný na svůj ocas, v pohybu trochu úzký vzadu.

30 PSI BT tř. OTEVŘENÁ Volney BONANZA V1, CAC, VB

Nar.: 6.6.2006 CMKU/CKC 11403-10/ O: Pascavale STANLEY M: Volney MARGARITA

Majitel: K.+ R. ŠMEJKALOVI, Straky

Outstanding headed dog, correct earset, ears well feathered, large dark appealing eyes, excellent pigmentation, very good neck and shoulder, good topline and

tailset, nicely muscled hindquarters, perfect movement.

Pes s vynikající hlavou, dobré nasazení uší, oči jsou dobře osrstěné, velké tmavé roztomilé oči, výborná pigmentace, velmi dobrý krk a lopatka, dobrá horní

linie a nasazení ocasu, pěkně osvalená zadní partie, perfektní pohyb.

31 PSI BT tř. VÍTĚZŮ KELSO SIRI Bielý démon V1, CAC

Nar.:15.5.2008 SPKP 2286 O: Babbler's LATEST NEWS M: XSARA QIRI Bielý démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

BT of a correct size, good earset, in good coat and condition, well muscled hindquarters, nice topline and tailset, and croup, good pigmentation, very good

movement, nice dog.

BT správné velikosti, dobře nasazené uši, v dobré srsti a kondici, dobře osvalen v zadních partiích, pěkná horní linie a nasazení ocasu a záď, dobrá

pigmentace, velmi dobrý pohyb, pěkný pes.

32 PSI BH tř. ŠTĚŇAT ATREY MAX Darlaimy VN3

Nar.: 1.1.2010 CMKU/CKC 11354/10 O: MAXWELL z Willany M: I TWO ISABELLA BONY z Usedlosti Újezdec

Majitel: Eva KUBÁTOVÁ, Boršov nad Vltavou

Very nicely marked BH, lovely temperament, good dark eyes and pigmentation, promise of a good coat, sound behind, but needs to improve in front.

Velmi pěkně vybarvený BH, báječný temperament, dobré tmavé oči a pigmentace, příslib dobré srsti, pevný vzadu, ale potřebuje se zlepšit vepředu.

33 PSI BH tř. ŠTĚŇAT CASSIDY z Jezerního království VN2

Nar.:29.12.2009CMKU/CKC 11336/09 O: COWLEY z Vrchu králů M: NINA RICCI z Krásné Gladys

Majitel: Věra REJFKOVÁ, Heřmanův Městec

Lovely size BH, well broken coat, with lovely temperament, good dark eye and pigmentation, needs to settle on the move, but is quite sound, promising

prospect.

BH báječné velikosti, dobré rozdělení barvy srsti, s nádherným temperamentem, správné tmavé oko a pigmentace, potřebuje se usadit v pohybu, ale je docela

jistý, slibné vyhlídky.

34 PSI BH tř. ŠTĚŇAT KASCHMIR ART z Usedlosti Újezdec VN1, NPŠ

Nar.: 1.1.2010 CMKU/CKC 11360/10 O: MAWWELL z Willany M: N TWO NANNIE LIZ z Usedlosti Újezdec

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Very promising well broken BH, correct earset, lovely dark eyes, excellent pigmentation, nice neck and shoulder, good topline, nicely developed in body for

his age, perfect movement.

Velmi nadějný dobře vybarvený BH, korektní nasazení ucha, výborná pignentace, pěkný krk a lopatka, dobrá horní linie, na jeho věk pěkně vyvinuté tělo,

perfektní pohyb.

35 PSI BH tř. DOROSTU ISWOOD ART z Usedlosti Újezdec N2

Nar.: 9.11.2009 CMKU/CKC 11252/09 O: MAXWELL z Willany M: PETITTE LIN z Usedlosti Újezdec

Majitel: Radka SZIKOROVÁ, Dvůr Králové

Nicely marked BH, with good eye and pigmentation, needs to body up a little more, and the coat needs to follow up, moves true back and front.

Pěkně vybarvený BH, s dobrým okem a pigmentací, potřebuje trochu více vyspět v těle a srst bude následovat, pohybuje se správně vzadu i vpředu.

36 PSI BH tř. DOROSTU YERRY Moravia Eden VN1

Nar.:20.11.2009CMKU/CKC 11296/09 O: Lanola ROLAND GARROS M: ICE FLOWER Moravia Eden

Majitel: Libuše KRISTOVÁ, Kunovice

Well balanced, lovely neck and shoulders, good bone, nice topline and tailset, good muscled, nice dark eye, pigment will improve, excellent movement.

Dobře vyvážený, nádherný krk a lopatky, dobrá kostra, dobrá horní linie a nasazení ocasu, dobře vyvinuté svaly, pěkné tmavé oko, pigment se zlepší, výborný

pohyb.

37 PSI BH tř. MLADÝCH ERLIN Salvia Rose VD4

Nar.:22.1.2009 CMKU/CKC 10732/09 O: CLAUDY Orineiro M: CONNIE Severní království

Majitel: Josef SADÁK, Zásmuky

Well broken BH colour, with good earset, kind dark eyes, which give a sweet expression, good pigmentation, well bodied, lovely temperament, moved nicely.

Dobře rozdělené BH barvy, s dobrým nasazením ucha, milé tmavé oči, které mu dávají něžný výraz, dobrá pigmentace, dobře vyvinuté tělo, báječný

temperament, pohyboval se pěkně.

38 PSI BH tř. MLADÝCH ÉTIENNE Salvia Rose VD3

Nar.:22.1.2009 CMKU/CKC 10733/09 O: CLAUDY Orineiro M: CONNIE Severní království

Majitel: Elena NECHAEVA, Praha 9

Lightly marked BH, lovely head, good eye colour, nice pigmentation, in good coat, of a correct texture, little unsettled on the move and did appear a little

longer in the body.

Světle znakovaný BH, nádherná hlava, dobrá barva oka, pěkná pigmentace, v dobré srsti se správnou strukturou, trochu neusazený v pohybu a jevil se trochu

dlouhý v těle.

39 PSI BH tř. MLADÝCH LEONARDO z Panství Lomnice VD

Nar.:14.4.2009 CMKU/CKC 10895/09 O: COWLEY z Vrchu králů M: IASMINE Moravia Eden

Majitel: Gabriela SOUŠKOVÁ, Radiměř

Very richly marked BH, nicely marked, pleasing head, lacking the glamour at the moment, this is due to lack of coat, good bone, moved with level topline and

moved correctly.

Velmi bohatě vybarvený BH, dobře znakovaný, pěkná hlava, momentálně postrádá půvab, je to nedostatkem srsti, dobrá kostra, v pohybu rovná horní linie a

pohyboval se správně.

40 PSI BH tř. MLADÝCH Royal Times DARLINGTON V1, CAJC, NMP, NMJ

Nar.: 6.8.2009 CMKU/CKC 11283-09/ O: Maibee PICTURE PERFECT M: Royal Times ALLY MC BEAL

Majitel: Libuše KRISTOVÁ, Kunovice

Very well balanced and very well broken BH colour, excellent neck and shoulders, very good topline, nice tailset and croup, good turn of stifle, lovely head,

large dark appealing eyes, good pigmentation, the overall balance appeals enormously, excellent movement.

Velmi dobře vyvážený a dobře rozdělená BH barva, výborný krk a lopatky, velmi dobrá horní linie, pěkné nasazení ocasu a zadek, dobré zaúhlení zadních

končetin, nádherná hlava, velké, tmavé, půvabné oči, dobrá pigmentace, celková vyváženost je mimořádně půvabná, výborný pohyb.

41 PSI BH tř. MLADÝCH WYATT TRES z Císařského mlýna V2

Nar.: 1.7.2009 CMKU/CKC 11022/09 O: Toraylac BOHEMIAN RHAPSODY M: UMMA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Jitka BAJEROVÁ, Nová Paka

Lovely temperament on this appealing BH, has a very good eye, and also the desired expression, has good pigmentation, does not cooperate with his handler

very well, so perhaps more ring dresure would be needed, moves suprisingly well.

Báječný temperament u tohoto půvabného BH, má velmi dobré oko a také požadovaný výraz, má dobrou pigmentaci, nespolupracuje příliš dobře se svým

handlerem, takže by snad bylo potřeba více drezúry v kruhu, překvapivě dobře se pohybuje.

42 PSI BH tř. MEZITŘÍDA ALLEGRO Scherzo Capriccioso VD2

Nar.:20.9.2008 CMKU/CKC 10535/08 O: BAYARDI PERI Bielý démon M: ECHENZA EBBI Merlin Bohemia

Majitel: Martina KRÁLOVÁ, Brno

Nicely marked BH, nice and flat between the ears, lovely temperament, up to size, movement is sound, just lacks a little bit of finish.

Pěkně znakovaný BH, pěkný a plochý mezi ušima, báječný temperament, větší velikosti, pohyb je správný, právě trochu postrádá finiš.

43 PSI BH tř. MEZITŘÍDA GWYNN Llewellyn Bohemia VD3

Nar.:17.10.2008CMKU/CKC 10552/08 O: ALBERTO Jizutoji M: DIAMONDS SPARKLE Llewellyn Bohemia

Majitel: Zdeňka KABÁTOVÁ, Špindlerův Mlýn

Nice size BH, soft silky texture of coat, dark eyes, nose pigment could be a little bit darker, I would like a bit more body weight, moved nicely, if a little close

behind.

BH pěkné velikosti, měkká, hedvábná struktura srsti, tmavé oči, nosní pigment by mohl být trochu tmavší, chtěl bych, aby trochu více vážil, pěkně se pohyboval,

i když trochu úzký vzadu.

44 PSI BH tř. MEZITŘÍDA ZIPPY Prokopská hvězda V1,CAC,VB,VKV,BOB,BIS

Nar.:13.12.2008CMKU/CKC 10642/08 O: Miletree JAMBO M: TORAYA Prokopská hvězda

Majitel: Hana NOVÁKOVÁ, Praha 5

Outstanaing cavalier, beautiful head, correct earset, lovely eye, good pigmentation, lovely layback of shoulder, very well bodied, with a nice spring of rib,

good tailset and croup, well muscled hindquarters, lovely richly marked coat, beautifully presented, beautiful movement.

Pozoruhodný kavalír, krásná hlava, správné nasazení ucha, nádherné oko, dobrá pigmentace, nádherně dozadu položená lopatky, velmi dobře vyvinuté tělo s

pěknou klenbou žeber, dobré nasazení ocasu a zadek, dobře osvaleneé zadní partie, báječně bohatě znakovaná srst, krásně předveden, krásný pohyb.

45 PSI BH tř. OTEVŘENÁ DA VINCI z Vrchu králů V3

Nar.:14.1.2007 CMKU/CKC 9439/07/0 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: My Exotic World PRETTY WOMAN

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Nicely marked BH, lovely pigmantation, kind dark eye giving a sweet expression, very correctly set in the head, well muscled, moves soundly with a correct tail

carriage.

Pěkně znakovaný BH, nádherná pigmentace, milé tmavé oko dává něžný výraz, velmi správně umístěné v hlavě, dobře vyvinuté svaly, pohyboval se dobře se

správně neseným ocasem.

46 PSI BH tř. OTEVŘENÁ DIRE STRAITS of Woodville VD4

Nar.:19.7.2008 CMKU/CKC 10791-09/ O: Lanola MONTLUCON M: ALLEGRA of Woodville

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice

Richly marked BH, of the correct size, a typical toy spaniel, nice head with good dark eye, with good pigmentation, moved nicely in front, but a little erratic in

rear.

Bohatě vybarvený BH, správné velikosti, typický malý španěl, pěkná hlava s dobrým tmavým okem, s dobrou pigmentací, pohyboval se pěkně vepředu, ale

poněkud nepravidelně vzadu.

47 PSI BH tř. OTEVŘENÁ GALLANTE Merlin Bohemia V1, CAC

Nar.: 9.5.2007 CMKU/CKC 9612/07/0 O: Miletree NIJINSKY'S SECRET M: Anncourt THELMA

Majitel: Mgr. Alena ČÍHALOVÁ, Černošice

Good headed BH, lovely neck and shoulders, good spring of rib, kind dark eyes, in excellent coat, moved very well.

BH s dobrou hlavou, nádherný krk a lopatky, dobrá klenba hrudníku, milé tmavé oči, ve výborné srsti, pohyboval se velmi dobře.

48 PSI BH tř. OTEVŘENÁ HAYDEN od Ptačí skály V2, res. CAC

Nar.:26.11.2007CMKU/CKC 9955/07 O: Judyland STYLISTIC M: EVITHA Spanilá věž

Majitel: J.+A. VETEŠNÍKOVI, Obrataň

Very well constructed dog, nicely presented, in good coat, nice neck and shoulders and a good topline, good head, nice and flat between the ears, very good

pigmentation, front movement good, hind movement a little bit close.

Velmi dobře stavěný pes, pěkně předvedený, v dobré srsti, pěkný krk a lopatky a dobrá horní linie, dobrá hlava, pěkná a plochá mezi ušima, velmi dobrá

pigmentace, přední pohyb dobrý, vzadu v pohybu trochu úzký.

49 PSI BH tř. OTEVŘENÁ LUMI z Vítové D

Nar.: 1.3.2007 CMKU/CKC 9497/07 O: Habanera's HITCHHIKER M: HANNAH z Vítové

Majitel: Dagmar VALOUŠKOVÁ, Liberec

Lightly marked BH, correct size, well feathered, looking a little anxious, quite unsettled on the move.

Světle znakovaný BH, správná velikost, dobře osrstěn, vypadá trochu nervózní, poněkud neustálený v pohybu.

50 PSI BH tř. OTEVŘENÁ SARKA FARKA TRES z Císařského mlýna D

Nar.: 7.1.2008 CMKU/CKC 10038/08/ O: ISSYK TRES z Císařského mlýna M: BAIHA Růžový sen

Majitel: MUDr. Janka TOČÍKOVÁ, Budečská 36

Very well marked BH, seems to be a bit anxious, up to size, has a nice temperament, moves well, but rather proud of his tail.

Velmi dobře vybarvený BH, zdá se být trochu nervózní, velký, má pěkný temperament, pohybuje se dobře, ale je poněkud pyšný na svůj ocas.

51 PSI BH tř. VÍTĚZŮ Angel's Pride NAPOLEONE V4

Nar.: 7.3.2007 CMKU/CKC 9803-07/0 O: Timsar FORTUNE FEEKER M: Tismar MISS TEEQ

Majitel: Libuše KRISTOVÁ, Kunovice

Very well coated BH, well presented, good eye of correct size, nice neck and shoulders, well balanced in body, sound positive mover.

Velmi dobře osrstěný BH, dobře předveden, dobré oko správné velikosti, pěkný krk a lopatky, dobře vyvážen v těle, pevný a pozitivní v pohybu.

52 PSI BH tř. VÍTĚZŮ Bonitos Companeros ITZI BITZI TINY WINY V2, res. CAC

Nar.:12.12.2008CMKU/CKC 11233-09/O: Rosscrea DIPLOMATIC M: Bonitos Companeros REGENCY SILK

Majitel: Hana ŠAŠKOVÁ, Jevíčko

Lovely sized, good colour, nice and flat top of skull, large dark appealing eyes, good pigmentation, good bone, moved very well.

Báječná velikost, dobrá barva, pěkná a nahoře plochá lebka, velké, tmavé půvabné oči, dobrá kostra, pohyboval se velmi dobře.

53 PSI BH tř. VÍTĚZŮ CHIANTI z Vrchu králů V3

Nar.: 1.8.2008 SPKP 2355 O: Maibee MOFFAT M: Kaishmar KARRIANNA 'S DREAM

Majitel: Mária PREDNÁ, SK, Holíč

Richly marked BH, with excellent pigment, large dark appealing eyes, good reach of neck bending into a level topline, could move with a little bit more drive in

the rear.

Bohatě vybarvený BH, s výborným pigmentem, velké tmavé, půvabné oči, správná délka krku přecházející do rovné horní linie, mohl by se pohybovat s větší

aktivitou zezadu.

54 PSI BH tř. VÍTĚZŮ Moorfields FRATERNITE V1, CAC

Nar.:14.7.2007 HR 10230 KKS O: Maibee MONTROSE M: Moorfields EDENIQUE

Majitel: Vlatka LEBINAC, CRO - Zagreb

Lovely size, well coated BH, dark eyes, pigment could be a bit darker, in lovely coat and condition, moved very well.

Nádherná velikost, dobře osrstěný BH, tmavé oči, pigment by mohl být tmavší, v báječné srsti a kondici, pohyboval se velmi dobře.

55 PSI RU tř. ŠTĚŇAT JAMES MARTY z Usedlosti Újezdec VN1

Nar.: 6.12.2009 CMKU/CKC 11279/09 O: FIDO FOON Charmander M: Q TWO QUENTINIA LILI z Usedlosti Újezdec

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Lovely size, very pretty head, lovely eye and expression, good ear leathers, nice neck and shoulders, good topline, very good hindquarters, good temperament,

moved well.

Báječná velikost, velmi krásná hlava, nádherné oko a výraz, dobré ušní boltce, pěkný krk a lopatky, dobrá horní linie, velmi dobré zadní partie, dobrý

temperament, pohyboval se dobře.

56 PSI RU tř. DOROSTU LOOP GOLD z Hradu Doubravka VN1

Nar.: 2.12.2009 CMKU/CKC 11301/09 O: VALENTINO NOIR de Passeriphane M: GLORIA GWYNETH BLACK z Hradu Doubravka

Majitel: Iveta TOMANCOVÁ, Teplice

Lovely baby of 6 months, beautiful eyes and expression, nicely balanced head, nice neck, good shoulders, good body with a nice spring of rib, good hindquarters,

coat is clearing, but it will and up with a lovely colour, moved well.

Báječné 6-ti měsíční bejby, krásné oči a výraz, pěkné vyvážená hlava, pěkný krk, dobré lopatky, dobré tělo se správnou klenbou žeber, dobré zadní partie, srst

je v línání, ale bude ???? a s pěknou barvou, pohyboval se dobře.

57 PSI RU tř. MLADÝCH BOB DYLAN Gardyth VD1

Nar.:26.6.2009 CMKU/CKC 11078/09 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: Aneridee TIA MARIA

Majitel: Simona ŠVACHULOVÁ, Brno

Good headed RU, in good coat and condition, good bone, lovely colour, moves well, I would like him a bit smaller and shorter back.

RU se správnou hlavou, v dobré srsti a kondici, dobrá kostra, nádherná barva, pohybuje se dobře, chtěl bych, aby byl trochu menší a kratší ve hřbetě.

58 PSI RU tř. MEZITŘÍDA ARNY z Andulčiny zahrady V2, res. CAC

Nar.:20.2.2009 CMKU/CKC 10806/09/ O: B TWO BARNABY z Usedlosti Újezdec M: P TWO PATRICIA SISSI z Usedlosti Újezdec

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

Nice sized RU, well bodied, good bone, very nice neck and shoulders, good head, nicely flat between the ears, correct dark eyes of good size, excellent

pigmentation, moves soundly, but a little close in the rear, excellent quality.

RU pěkné velikosti, dobré tělo, dobrá kostra, velmi dobrý krk a lopatky, dobrá hlava, pěkně plochá mezi ušima, dobré tmavé oči správné velikosti, výborná

pigmentace, pohybuje se jistě, ale je trochu úzký vzadu, výborná kvalita.

59 PSI RU tř. MEZITŘÍDA BEL CANTO Scherzo Capriccioso D

Nar.:13.11.2008CMKU/CKC 10605/08 O: LANCELOT Bielý démon M: BABETTE Syparo

Majitel: Martina KRÁLOVÁ, Brno

Nice sized RU, lacking ear fringes, pleasant head, good mouth, poor hind quarters in the movement, and upright shoulder.

RU správné velikosti, postrádá ušní závěsy, pěkná hlava, dobrá tlama, v pohybu slabé zadní partie a strmá lopatka..

60 PSI RU tř. MEZITŘÍDA QWILLERAN SIRI Bielý démon V1, CAC

Nar.:30.9.2008 SPKP 2332 O: Leelyn FLASH HARRY M: FURUZÉ QIRI Bielý démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Lovely sized 20 months dog, in excellent coat and condition, very good bone, nicely balanced body, most appealing head, kind soft expression coming from large

eyes, light easy effortless movement.

20-ti měsíční pes nádherné velikosti, ve výborné srsti a kondici, velmi dobrá kostra, pěkně vyvážené tělo, nejvíce atraktivní hlava, jemný milý výraz vytvářený

velkýma očima, lehký snadný, nenásilný pohyb.

61 PSI RU tř. OTEVŘENÁ APRICOT KISS Harmony Line VD2

Nar.: 6.8.2007 CMKU/CKC 9801/07/0 O: LANCELOT Bielý démon M: FANTASY Caroli Regis

Majitel: Eva FRYDRYŠKOVÁ, Praha 8

Well coated, good coloured RU, appealing expression, good pigment, little unsettled on the move, but is sound.

Dobře osrstěný, dobře vybarvený RU, roztomilý výraz, dobrý pigment, trochu neusazený v pohybu, ale je jistý.

62 PSI RU tř. OTEVŘENÁ BAILEYS Harmony Line V1,---

Nar.:28.4.2008 CMKU/CKC 10284/08 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: FANTASY Caroli Regis

Majitel: Dita BREZOVÁKOVÁ, Brandýs nad Labem

Well coated, and very well bodied, good bone, correct head quality, excellent pigmentation, moved well.

Dobře osrstěný a s dobře vyvinutým tělem, dobrá kostra, korektní kvalita hlavy, výborná pigmentace, pohyboval se dobře.

63 PSI RU tř. OTEVŘENÁ BOO-BOO Kareli pod Radyní VD3

Nar.:31.7.2008 CMKU/CKC 10474/08/ O: B TWO BARNABY z Usedlosti Újezdec M: LADRONKA Sladká krása

Majitel: Vlasta BÁRTOVÁ, Plzeň

Very sound, up to size RU, lovely head, correct expression, good pigmentation, good temperament, moving a little close behind.

Velmi pevný, velký ruby, nádherná hlava, korektní výraz, dobrá pigmentace, dobrý temperament, pohybuje se vzadu trochu sevřeně.

64 PSI RU tř. OTEVŘENÁ CORNEL z Panství Lomnice VD4

Nar.: 1.12.2004 CMKU/CKC 8136/04/0 O: HAPPY z Horpu M: ANTOINETTE z Panství Lomnice

Majitel: Ing. Dagmar JOSÍFOVÁ, Křinec

Very glamorous 6-year old in lovely coat of correct colour, long ear fringes, I would like a slightly darker eye, poor hindquarters.

Velmi oslnivý 6-ti letý pes v nádherné srsti správné barvy, dlouhé ušní závěsy, uvítal bych o trochu tmavší oko, slabé zadní partie,

65 PSI RU tř. OTEVŘENÁ GOLDEN FIRE z Vrchu králů xxx

Nar.:11.6.2008 CMKU/CKC 10393/08 O: Leelyn FLASH HARRY M: CÁCORKA Fimfárum

Majitel: Ing. Miroslav MAŠITA, Praha 10

nebyl

66 PSI RU tř. OTEVŘENÁ NEMO Sladká krása VD

Nar.: 1.9.2007 CMKU/CKC 9856/07/1 O: Harana STARMAN M: ISADORA Sladká krása

Majitel: A.BEDOUI + J.ŠPAČEK, Skalsko

Correct size, pleasant head, good eyes in size and colour, nice topline, very short of coat, particularly on hindquarters, this tended to show his poor movement.

Správná velikost, nádherná hlava, dobré oči, co do velikosti a barvy, pěkná horní linie, velmi krátká srst, obzvlášť v zadních partiích, měl sklon ukazovat svůj

slabý pohyb.

67 PSI RU tř. VÍTĚZŮ ENRICO PERI Bielý démon V3

Nar.:13.7.2006 CMKU/CKC 9390-06/0 O: NABUCO TRIES Bielý démon M: LOSTRESS Bielý démon

Majitel: Eva HRDLIČKOVÁ, Praha 4

Very sound well muscled and well bodied, good top skull, kind darker eyes, good layback of shoulder, a little proud of his tail, a perhaps a little close behind.

Velmi pevný, dobře osvalený s dobře vyvinutým tělem, dobrý vršek lebky, milé tmavé oči, dobrá poloha lopatek, tochu pyšný na ocas, asi trochu úzký vzadu.

68 PSI RU tř. VÍTĚZŮ CHRISTOPER z Panství Lomnice V1, ---

Nar.:11.4.2007 CMKU/CKC 9577/07/0 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: CATHERINE z Panství Lomnice

Majitel: Helena MAJERNÍKOVÁ, Lomnice

Lovely head, beautiful expression, excellent pigmentation, sound in body, lovely topline, good spring of rib, well muscled hind quarters, movement is sound, just

a bit proud of his tail.

Nádherná hlava, báječný výraz, výborná pigmentace, pevné tělo, nádherná horní linie, dobrá klenba žeber, dobře vyvinuté zadní partie, pohyb je jistý, jen je

trochu pyšný na svůj ocas.

69 PSI RU tř. VÍTĚZŮ Lisgarth DYLAN THOMAS V2, ---

Nar.: 3.1.2003 CMKU/CKC 7275-03/0 O: SALLCOTT ADAGIO of Culverhill M: POLLYBENT GOLDEN ROSE of Lisgarth

Majitel: Olga JAČKOVÁ, Praha 1

Very well bodied, in excellent condition for his age, lovely eyes, good pigmentation, happy temperament, moving a little close behind, overall quality excellent.

Velmi dobře vyvinuté tělo, ve výborné kondici na jeho věk, nádherné oči, dobrá pigmentace, veselý temperament, pohybuje se vzadu trochu úzký, ceková kvalita

je výborná.

70 PSI TR tř. DOROSTU D'ARTAGNAN Perle du Sahel VN2

Nar.: 5.11.2009 CMKU/CKC 11342/09 O: Loranka's CHANEL PARIS M: JACYNTHE Perle du Sahel

Majitel: A.BEDOUI + J.ŠPAČEK, Skalsko

Well broken TR, with good bright tan, nicely set and good colour, dark eyes, well balanced head, nice compact body, moved quite nicely, I would like to see him

in full coat.

Velmi dobře vybarvený TR, s dobrým zářivým pálením, pěkně umístěným a dobrá barva, tmavé oči, dobře vyvážená hlava, pěkné kompaktní tělo, pohyboval se

docela pěkně, rád bych ho viděl v plné srsti.

71 PSI TR tř. DOROSTU KAPITÄN HOOK vom Kaninchengarden VN1, NPD

Nar.:21.9.2009 SPKP 2484 O: Graigowl SANTANA M: ARIELLE-FIRST-GIRL vom Kaninchengarden

Majitel: Mária PREDNÁ, SK, Holíč

Well made TR, pleasant head, kindly expression, good bone, nice lay back of shoulder, good topline, well muscled hindquarters, moved nicely.

Dobře utvářený TR, nádherná hlava, vlídný výraz, dobrá kostra, pěkně dozadu položená lopatka, dobrá horní linie, dobré zaúhlení zadních, pohyboval se

pěkně.

72 PSI TR tř. MLADÝCH ECRIN-DE-SOIE de l'Angelarde V1, ---

Nar.:18.8.2009 CMKU/CKC 11431-10/ O: VAN GOGH de l'Angelarde M: CALYSTA de l'Angelarde

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice

Lovely headed male, very well balanced head, good eyes and expression, good reach of neck, good topline, correct tailset, needs a little more body, well

muscled hindquarters, needs to strengthen in hind movement.

Pes s nádhernou hlavou, velmi dobře vyváženou, dobré oči a výraz, dobrá délka krku, dobrá horní linie, správné nasazení ocasu, potřebuje trochu více tělesné

hmoty, dobře osvalené zadní partie, potřebuje posílit zadní pohyb.

73 PSI TR tř. MLADÝCH ILLUSION Jizutoji VD2

Nar.:30.6.2009 CMKU/CKC 11058/09 O: ALBERTO Jizutoji M: CAPPY TRES z Císařského mlýna

Majitel: Jiří HRADEČNÝ, Městec Králové

Well broken coat colour, good tan, dark eyes, would like a slightly softer expression, nice compact body, with promise of a big coat in maturity, moves well, but a

little unsettled.

Dobře rozdělená barva srsti, dobré pálení, tmavé oči, rád bych trochu jemnější výraz, pěkné kompaktní tělo, s příslibem dobré srsti v dospělosti, pohybuje se

dobře, ale trochu neustáleně.

74 PSI TR tř. MEZITŘÍDA ARCHIBALD Royal Claris VD4

Nar.:20.2.2009 SPKP 2373 O: EVANS MONARCH Hanácký ráj M: CLARISSA Jandaluz

Majitel: MVDr. Hana BLANÁRIKOVÁ, SK, Myjava

Pleasant headed dog with good eye, super tan, good ear leathers, very nice dog, just up to size and running close behind.

Pes s nádhernou hlavou a dobrým okem, super pálení, dobré ušní boltce, velmi pěkný pes, ale trochu velký a běhá trochu úzký vzadu.

75 PSI TR tř. MEZITŘÍDA DIDI z Dvorů Stanislavic V3

Nar.:31.10.2008CMKU/CKC 10616/08 O: Toraylac BOHEMIAN RHAPSODY M: INARI TRES z Císařského mlýna

Majitel: Gabriela SOUŠKOVÁ, Radiměř

Lovely head, nicely flat on top, very good dark eyes and pigmentation, nice neck and shoulder placement, good topline, moving close behind, excellent

expression.

Nádherná hlava, nahoře pěkně plochá, velmi dobré tmavé oči a pigment, pěkné položený krk a lopatky, dobrá horní linie, vzadu se pohybuje sevřeně, výborný

výraz.

76 PSI TR tř. MEZITŘÍDA Elvenhome MADEINOZ V2, res. CAC

Nar.:10.6.2008 FI 26227/09 O: Elvenhome DARETOIMAGIN M: Elvenhome MAIDOV HONR

Majitel: K.+ R. ŠMEJKALOVI, Straky

Sound and well balanced TR, well bodied, good hindquarters, nice bend of stifle, dark eyes and good pigment, but I would like a softer expression, moves

correctly with good tail carriage.

Pevný a dobře vyvážený TR, dobře vyvinutý v těle, dobré zadní partie, pěkně zaúhlená kolena, tmavé oči a dobrý pigment, ale raději bych jemnější výraz,

pohybuje se správně s dobrým nesením ocasu.

77 PSI TR tř. MEZITŘÍDA SHALIMMAR SIRI Bielý démon V1, CAC

Nar.:28.11.2008SPKP 2357 O: GRANDWILLE Rubínový květ M: WEBBI TRIES Bielý démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

Lovely size, good bone, sound, well bodied, good dark eyes and pigmentation, very dark tan, good bend of stifle, moved true back and front, a little more coat

would complete a picture.

Nádherná velikost, dobrá kostra, pevný, dobře vyvinutý v těle, dobré tmavé oko a pigmentace, velmi tmavé pálení, dobré úhlení zadních, pohybuje se správně

vzadu i vepředu, trochu více srsti by doplnilo jeho obraz.

78 PSI TR tř. OTEVŘENÁ ARMANI Vanmar Majesty D

Nar.: 7.9.2005 CMKU/CKC 8708-05/0 O: POWER Bielý démon M: MARYLIN Dejvické údolí

Majitel: Barbora SKALSKÁ, Praha 5

Pleasant headed dog, with eye and pigmentation, lacking body weight, not moving well today.

Pes s nádhernou hlavou, okem a pigmentací, postrádá tělesnou váhu, dnes se nepohybuje dobře.

79 PSI TR tř. OTEVŘENÁ CZIKO Kareli pod Radyní VD1

Nar.:31.7.2008 CMKU/CKC 10479/08 O: RUPRECHT TWAI z Císařského mlýna M: ELISABETH CAMI z Mokropes

Majitel: Markéta VRTĚLOVÁ, Plzeň

Well marked, nice coat texture, good eye - and earset, well feathered, good bright tan, too low tailset, and he is a bit proud of his tail, movement OK.

Dobře znakován, pěkná struktura srsti, dobré oko - a nasazení uší, dobře osrstěn, dobré, jasné pálení, příliš nízko nasazený ocas a je trochu pyšný na ocas,

pohyb OK.

80 PSI TR tř. OTEVŘENÁ RÜBEZAHL TRES z Císařského mlýna D

Nar.: 4.1.2008 CMKU/CKC 10035/08/ O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: FILOMENA TRES z Císařského mlýna

Majitel: Helena BIELANOVÁ, Říčany

Beautiful large dark eyes, very well feathered ears and coat, sound in body, probably a sound moving dog, but difficult to assess.

Krásné velké tmavé oči, velmi dobré ušní závěsy a srst, pevný v těle, pravděpodobně i dobrý pohyb, ale je těžké ho posoudit.

81 PSI TR tř. OTEVŘENÁ UNCLE BENZ Dejvické údolí VD2

Nar.:17.10.2007CMKU/CKC 9928/07/1O: ALEXANDER THE GREAT de l'Angelarde M: ROSALYN Dejvické údolí

Majitel: A.BEDOUI + J.ŠPAČEK, Skalsko

Lovely size, well broken TR, a little bit short of coat, good bone, slightly overangulated behind, and it is shown in his movement.

Nádherná velikost, dobře rozdělené barvy TR, trochu krátká srst, dobrá kostra, lehce přeúhlený vzadu, a je to vidět na jeho pohybu.

82 PSI TR tř. VÍTĚZŮ ALBERTO Jizutoji V2, res. CAC

Nar.:22.2.2004 CMKU/CKC 7614/04/0 O: Stonehill's WEST SIDE STORY M: NIKITA BOOM z Kamilkové zahrady

Majitel: Jiří HRADEČNÝ, Městec Králové

Correct bite, pleasant headed, good dark eyes and pigmentation, well feathered, good neck and shoulders, nice spring of rib, good tailset and croup, nice

angulated hindquarters, moved well.

Spávný skus, nádherná hlava, dobré tmavé oči a pigmentace, dobře osrstěn, dobrý krk a lopatky, pěkná klenba žeber, dobré nasazení ocasu a zadek, pěkně

zaúhlené zadní, pohyboval se dobře.

83 PSI TR tř. VÍTĚZŮ Babbler's LATEST NEWS V1, CAC, VB

Nar.:22.3.2006 SPKP 2135 O: Babbler's MCLAREN M: Baletta's LILLA LI

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

A very sound, well broken dog, lovely topline, tailset and croup, good lay of shoulder, well coated, good tan, I would prefer slightly flatter skull, but overall an

excellent quality dog, moved well.

Velmi pevný pes s dobrým rozdělením barev, nádherná horní linie, nasazení ocasu a zadek, dobře osrstěn, dobré pálení, preferoval bych trochu plošší lebku,

ale celkově pes výborných kvalit, pohyboval se dobře.

84 PSI TR tř. VÍTĚZŮ FILIPE Bonimo V4

Nar.:22.3.2008 CMKU/CKC 10190/08/ O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: ALIZÉ z Vrchu králů

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

Good quality male, lovely large dark eyes, excellent pigmentation, good tan markings, nice topline and good tailset, well muscled hindquarters, moved very

well.

Pes dobré kvality, nádherné, velké tmavé oči, výborná pigmentace, dobré tříslové znaky, pěkná horní linie a dobré nasazení ocasu, dobře osvalené zadní

partie, pohyboval se velmi dobře.

85 PSI TR tř. VÍTĚZŮ VALDŠTEJN TRES z Císařského mlýna V3

Nar.:25.6.2008 CMKU/CKC 10367/08 O: ISSYK TRES z Císařského mlýna M: IDRUS TWAI z Císařského mlýna

Majitel: Yvona NEUMANNOVÁ, Zlín

Possibly the best headed dog in the class, most glorious dark eyes, lovely flat skull, with good eye and earset, ears have lovely feathering on them, nice lay of

shoulder, little longer in back, well muscled hindquarters, a little proud ofhis tail, but moved nicely.

Možná pes s nejlepší hlavou ve třídě, nejúžasnější tmavé oči, báječná plochá lebka, se správným okem a nasazením ucha, uši mají nádherné závěsy, pěkná poloha

lopatky, trochu delší ve hřbetě, dobře osvalená zadní partie, trochu pyšný na svůj ocas, ale pohyboval se pěkně.

86 PSI TR tř. VETERÁNŮ EVANS MONARCH Hanácký ráj V1, nejlepší veterán

Nar.: 3.1.2002 CMKU/CKC 6550/02 O: Milkeyn MONARCH AT LYMREY M: INSIDER LADY of Fairytale forest

Majitel: Ing. Radomír UHER, Prostějov

Very alert, correct size, still has a lovely sparkly eye and lovely bright tan, and still shows a great enthusiasm in the show ring.

Velice ostražitý, správná velikost, dosud má nádherné jiskrné oko a nádherně zářivé pálení a ještě předvádí velké nadšení ve výstavním kruhu.

87 FENY BT tř. ŠTĚŇAT DAXI ze Šibeničního vrchu VN2

Nar.:18.1.2010 CMKU/CKC 11408/10 O: APRICOT KISS Harmony Line M: CELESTA ze Šibeničního vrchu

Majitel: Dagmar MAREŠOVÁ, Batelov u Jihlavy

Five month old BT, dark eyes, good nose pigment, correct mouth, good reach of neck, kept level topline, tan was nice and bright, raven black coat, good

temperament, needs time.

Pět měsíců stará BT, tmavé oči, dobrý nosní pigment, korektní tlama, správná délka krku, držela rovnou horní linii, palení bylo pěkné a zářivé, havraní černá

srst, dobrý temperament, potřebuje čas.

88 FENY BT tř. ŠTĚŇAT EMMA RUTH z Dvorů Stanislavic VN1

Nar.:17.12.2009CMKU/CKC 11294/09 O: Rebhann RAYMOND M: U TWO UNIE EVE z Usedlosti Újezdec

Majitel: Hana PETŘEKOVÁ, Stanislavice

Five montsh old BT, large dark eyes, gentle expression, good nose pigment, correct mouth, good neck and shoulders, kept level topline when moved, well

angulated hind quarters, bright tan, raven black coat.

Pět měsíců stará BT, velké tmavé oči, něžný výraz, dobrý nosní pigment, správná tlama, dobrý krk a lopatky, za pohybu držela rovnou horní lini, dobře zaúhlené

zadní partie, jasné pálení, černá havraní srst.

89 FENY BT tř. DOROSTU LUSSY BLACK z Hradu Doubravka VN2

Nar.: 2.12.2009 CMKU/CKC 11304/09 O: VALENTINO NOIR de Passeriphane M: GLORIA GWYNETH BLACK z Hradu Doubravka

Majitel: Iveta TOMANCOVÁ, Teplice

6 m. old BT, dark eyes, bright tan markings on face, correct mouth, good reach of neck, kept a level topline when moved, needs to mature more.

6 měsíců stará BT, tmavé oči, jasné tříslové znaky na tváři, korektní tlama, správná délka krku, v pohybu držela rovnou horní linii, potřebuje víc vyspět.

90 FENY BT tř. DOROSTU MATYLDA z Vrchu králů VN1

Nar.:18.10.2009CMKU/CKC 11237/09 O: Loranka's BRONSON M: ESSENCE z Vrchu králů

Majitel: Jana HODKOVÁ, Kamenné Žehrovice

8m. old BT, dark eyes, good nose pigment, difficult to asses mouth, short compact body, in good condition, very nice bitch, will benefit from training.

Osmi měsíční BT, tmavé oči, dobrý nosní pigment, je těžké posoudit tlamu, krátké kompaktní tělo, v dobré kondici, velmi pěkná fenka, získá více tréninkem.

91 FENY BT tř. MLADÝCH BARBARA z Jezerního království V2

Nar.:16.6.2009 CMKU/CKC 11031/09 O: LANCELOT Bielý démon M: NOSTALGIA Rubínový květ

Majitel: Věra REJFKOVÁ, Heřmanův Městec

11 m. old BT, nice dark eyes, correct mouth and good nose pigment, well placed ears, good reach of neck, well balanced bitch, well angulated, hindquarters

closed when moved.

11-ti měsíční BT, pěkné tmavé oči, správná tlama a dobrý nosní pigment, dobře umístěné uši, správná délka krku, dobře vyvážená fenka, dobře zaúhlená, zadní

končetiny za pohybu sevřené.

92 FENY BT tř. MLADÝCH BEATRIX VAN ORANJE Gardyth V4

Nar.:26.6.2009 CMKU/CKC 11080/09 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: Aneridee TIA MARIA

Majitel: Olga JAČKOVÁ, Praha 1

10 m. old BT, dark eyes, would prefer better nose pigment, level mouth, would benefit from better neck, however, this bitch is carying a bit too much weigh,

good breed type, very good in move.

10 měsíců stará BT, tmavé oči, preferoval bych lepší nosní pigment, klešťový skus, prospěl by mu lepší krk, avšak, tato fena je příliš těžká, dobrý plemenný typ,

velmi dobrá v pohybu.

93 FENY BT tř. MLADÝCH EIMY ROZA Kareli pod Radyní V3

Nar.:24.6.2009 CMKU/CKC 11033/09 O: FIDO FOON Charmander M: LADRONKA Sladká krása

Majitel: Vlasta BÁRTOVÁ, Plzeň

11 m. old BT, nice dark eyes, good nose pigment, correct mouth, good neck and shoulders, movement very good, good tepmerament, needs to soften the expression,

is full meassured in size, but still ok.

11-ti měsíční BT, pěkné tmavé oči, dobrý nosní pigment, správná tlama, dobrý krk a lopatky, pohyb je velmi dobrý, dobrý temperament, potřebuje zjemnit výraz,

je na horní hranici velikosti, ale ještě OK.

94 FENY BT tř. MLADÝCH HARMONY Lemna Minor xxx

Nar.:16.5.2009 SPKP 2423 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: FAIDRA Caroli Regis

Majitel: Helena MIROVSKÁ, Plzeň

nebyla

95 FENY BT tř. MLADÝCH INDIANA BLACK Zlatý kavalír VD

Nar.:23.6.2009 CMKU/CKC 11045/09 O: ALFI Sylena M: GALLICA Terako

Majitel: Lenka NOVÁKOVÁ, Praha 10

11m. old BT, lovely eyes, good nose pigment, correct mouth, good temperament, lovely coat condition, tail too low set, poor hindquarters.

11-ti měsíční BT, nádherné oči, dobrý nosní pigment, korktní tlama, dobrý temperament, nádherná kondice srsti, ocas příliš nízko nasazen, slabé zadní partie.

96 FENY BT tř. MLADÝCH ISIS DEA Zlatý kavalír VD

Nar.:23.6.2009 CMKU/CKC 11048/09 O: ALFI Sylena M: GALLICA Terako

Majitel: Jana MINÁŘOVÁ, Kopidlno

12 m. old BT, dark eyes, correct mouth too long in nose, coat was in lovely condition, good front, moving too close behind today, good temperament.

12-ti měsíční BT, tmavé oči, korektní tlama, příliš dlouhý nos, srst byla v báječné kondici, dobrý předek, dnes je v pohybu vzadu příliš úzká, dobrý

temperament.

97 FENY BT tř. MLADÝCH KATIA Santana Gwellian V

Nar.:29.6.2009 CMKU/CKC 11021/09 O: BLOSSOM Perle du Sahel M: DILIA Santana Gwellian

Majitel: Jana BROUMOVÁ, Rakovník

11 m. old BT, beautiful eyes, nice BT, good nose pigment, correct mouth, good neck and shoulders, kept level topline when moved, well set tail, movement behind

was a little close today.

11-ti měsíční BT, krásné oči, pěkná BT, dobrý nosní pigment, korekní tlama, dobrý krk a lopatky, drží rovnou horní linii v pohybu, dobře nasazený ocas, pohyb

vzadu byl dnes trochu úzký.

98 FENY BT tř. MLADÝCH YSSIL SIRI Bielý démon V1, CAJC, NMF

Nar.:12.4.2009 SPKP 2400 O: YUPPIE PERI Bielý démon M: XSARA QIRI Bielý démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

13 m. old BT, nice rouded eyes, prefere darker colour, good mouth, good reach of neck, good shoulders, short in back, kept level topline when moved, would

prefer softer expression.

13-to měsíční BT, pěkné okrouhlé oči, prefruji tmavší barvu, dobrá tlama, správná délka krku, dobré lopatky, krátká ve hřbetě, drží v pohybu rovnou horní linii,

přeferoval bych jemnější výraz.

99 FENY BT tř. MEZITŘÍDA HEDELLAY FOON Charmander V1, CAC, VB

Nar.: 7.1.2009 CMKU/CKC 10664/09 O: Lolita's DREAMING MILLENNIUM AKEEM M: ISABELA Sladká krása

Majitel: Dana VYKOUKALOVÁ, Vysoké Mýto

15 m. old BT, nice dark eyes, soft gentle expression, good nose pigment, correct mouth, good neck and shoulders, excellent bones, short in body, well set tail,

movement good.

15-ti měsíční BT, pěkné tamavé oči, jemný, něžný výraz, dobrý nosní pigment, korektní tlama, dobrý krk a lopatky, výborná kostra, krátká v těle, dobře

nasazený ocas, dobrý pohyb.

100 FENY BT tř. MEZITŘÍDA INSPIRACE BLACK z Hradu Doubravka V2, res. CAC

Nar.: 7.8.2008 CMKU/CKC 10504/08 O: NIGHT FEVER du Chateau Noblesse M: DAMINA GOLD z Hradu Doubravka

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

22 m. old BT, glorious head expression, beautiful large dark eyes, good nose pigment, correct mouth, good neck and shoulders, short in body, ideal body size,

well angulated hindquarters, little close moved today.

22-měsíční BT, překrásný výraz hlavy, krásné, velké, tmavé oči, dobrý nosní pigment, správná tlama, dobrý krk a lopatky, krátká v těle, ideální velikost těla,

dobře zaúhlené zadní partie, dnes se pohybuje trochu sevřeně.

101 FENY BT tř. OTEVŘENÁ BABETTE Syparo V2, res. CAC

Nar.:18.2.2006 CMKU/CKC 8816/06/0 O: ARON ze Starých Pavlovic M: MERRYL Li-Ro Moravia

Majitel: Martina KRÁLOVÁ, Brno

4 y. BT, nice eyes, good nose pigment, correct mouth, beautiful coat condition, excellent neck and shoulders, kept level topline on the move, tail set was good,

moving slightly close behind today, would prefere more enthusiasms.

Čtyřletá BT, pěkné oči, dobrý nosní pigment, korektní tlama, nádherná kondice srsti, výborný krk a lopatky, v pohybu drží rovnou horní linku, nasazení ocasu

bylo dobré, dnes se pohybovala vzadu trochu sevřeně, preferoval bych více nadšení.

102 FENY BT tř. OTEVŘENÁ BRIGITTE Harmony Line VD3

Nar.:28.4.2008 CMKU/CKC 10288/08 O: Lisghart DYLAN THOMAS M: FANTASY Caroli Regis

Majitel: Mgr. Markéta JINDROVÁ, Teplice

2 y. BT, dark eyes, correct nose pigment, good mouth, ideal size, nice coat with bright tan, temperament was poor, which do not allowe me to judge the dog

well.

2- letá BT, tmavé oči, správný nosní pigment, dobrá tlama, ideální velikost, pěkná srst s jasným pálením, měla slabý temperament, který mi nedovolil hodnotit ji

dobře.

103 FENY BT tř. OTEVŘENÁ HILLARY CARMEN z Mokropes V1, CAC

Nar.:25.10.2007CMKU/CKC 9967/07/0O: AMEER Perle du Sahel M: CARMEN CAMELIA z Mokropes

Majitel: Mgr. Alena ČÍHALOVÁ, Černošice

2,5 y. old BT, dark eyes, good nose pigment, correct mouth, good neck and shoulders, short body, ideal size, moved soundly in most direction, moving little

close behind.

2,5 letá BT, tmavé oči, dobrý nosní piment, korektní tlama, dobrý krk a lopatky, krátké tělo, ideální velikost, pohybovala se jistě ve většině směrů, za pohybu

vzadu trochu úzká.

104 FENY BT tř. VÍTĚZŮ ANNA MARIA Gardyth V2, res. CAC

Nar.:10.8.2007 CMKU/CKC 9834/07 O: WARWICK Bielý démon M: Aneridee TIA MARIA

Majitel: Olga JAČKOVÁ, Praha 1

3 y. old BT, nice dark eyes, good nose pigment, correct mouth, head have a nice topskull, little bit wide, excellent neck and shoulder, kept level topline on

move, nice outgoing temperament, moving little close behind.

3-letá BT, pěkné tmavé oči, dobrý nosní pigment, korektní tlama, hlava má pěkné temeno, trochu široká, výborný krk a lopatka, držela za pohybu rovnou horní

linii, pěkný společenský temperament, pohybuje se vzadu trochu sevřeně.

105 FENY BT tř. VÍTĚZŮ Carham BILLIE JEAN V1, CAC

Nar.:28.4.2006 CMKU/CKC 11142-09/ O: Harana ASTAIRE M: ULTIMA RECITAL of Sevijean's

Majitel: Zuzana GLADIŠOVÁ, Havířov

4 y. old BT, dark eyes, good nose pigment, correct mouth, pretty head with long ears, good neck and shoulders, short in back, good temperament, moving close

behind today.

4-letá BT, tmavé oči, dobrý nosní pigment, korektní tlama, krásná hlava s dlouhýma ušima, dobrý krk a lopatky, krátká ve hřbetě, dobrý temperament, dnes je

v pohybu vzadu úzká.

106 FENY BH tř. ŠTĚŇAT HELIE Llewellyn Bohemia VN1, NFŠ

Nar.:27.12.2009CMKU/CKC 11317/09 O: ALBERTO Jizutoji M: DIAMOND SPARKLE Llewellyn Bohemia

Majitel: Šárka SOUKUPOVÁ, Chotěboř

5 m. old BH, dark eyes, good nose pigment, correct mouth, nice shaped head, complete with lozenge, nice neck and shoulders, attractive, moved soundly,

happy temperament.

5-ti měsíční BH, tmavé oči, dobrý nosní pigment, korektní tlama, pěkně tvarovaná hlava, doplněná korunkou, pěkný krk a lopatky, atraktivní, pohybovala se

jistě, veselý temperament.

107 FENY BH tř. ŠTĚŇAT KATRIN NANY z Usedlosti Újezdec VN2

Nar.: 1.1.2010 CMKU/CKC 11362/10 O: MAXWELL z Willany M: N TWO NANNIE LIZ uz Usedlosti Újezdec

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

5 m. old BH, dark eyes which gives her nice expression, nice head, correct mouth, attractively marked coat, good shape, immature, needs more confidence.

5-ti měsíční BH, tmave oči, které jí dávají pěný výraz, pěkná hlava, korektní tlama, atraktivně zbarvená srst, dobře tvarovaná, nedospělá, potřebuje více

jistoty.

108 FENY BH tř. ŠTĚŇAT TINA SOFFIA ze Zámku Lešná VN3

Nar.:17.12.2009CMKU/CKC 11277/09 O: Elvenhome MADEINOZ M: PINKY POINT ze Zámku Lešná

Majitel: Gabriela SOUŠKOVÁ, Radiměř

6 m. old BH, nice round dark eyes, good nose pigment, correct mouth, ears set was slightly low, the skull was rounded - not flat, good neck and shoulders,

excellent temperament, attractive coat.

6-ti měsíční BH, pěkné, kulaté tmavé oči, dobrý nosní pigment, korektní tlama, nasazení uší bylo poněkud nízké, lebka byla kulatá - ne plochá, dobrý krk a

lopatky, výborný temperament, atraktivní srst.

109 FENY BH tř. DOROSTU BONSISI Prokopská hvězda VN2

Nar.:26.11.2009CMKU/CKC 11264/09 O: Timsar MASTER STORMMAKER ON AZALEA M: Toraya Prokopská hvězda

Majitel: Robert KŘIŽOVIČ, Praha 5

6 m. old BH, large dark eyes, good nose pigment, correct mouth, good reach of neck, good bones, needs to tight in movement, better turn of rear legs, lovely

temperament, needs more schooling.

6-ti měsíční BH, velké tmavé oči, dobrý nosní pigment, korektní tlama, dobrá délka krku, dobré kosti, potřebuje zpevnit v pohybu, lepší úhlení zadních nohou,

nádherný temperament, potřebuje další výchovu.

110 FENY BH tř. DOROSTU JUST A LITTLE SMILE vom Kaninchengarden xxx

Nar.:21.9.2009 SPKP 2483 O: Keyingham BRANWELL M: BIENE MAJA vom Kaninchengarden

Majitel: Mária PREDNÁ, SK, Holíč

nebyla

111 FENY BH tř. DOROSTU NICOLINA z Vrchu králů VN3

Nar.:28.10.2009CMKU/CKC 11243/09 O: Lanola ROLAND GARROS M: Kaishmar KARRIANNA'S DREAM

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

7 m. old BH, dark eyes, good nose pigment, correct mouth, attractively coloured coat, not symetrical face markings, matured in body but lacks confidence on

move.

7-mi měsíční BH, tmavé oči, dobrý nosní pigment, korektní tlama, atraktivně zbarvená srst, nesymericky znakované tváře, vyspělá v těle, ale postrádá jistotu v

pohybu.

112 FENY BH tř. DOROSTU OLIVIA Králův španěl xxx

Nar.:28.10.2009CMKU/CKC 11213/09 O: DA VINCI z Vrchu králů M: ILAVA TRES z Císařského mlýna

Majitel: Emma MICHALOVÁ, Praha 9

nebyla.

113 FENY BH tř. DOROSTU YSALSA Moravia Eden VN1, NFD

Nar.:20.11.2009CMKU/CKC 11299/09 O: Lanola ROLAND GARROS M: ICE FLOWER Morvia Eden

Majitel: Libuše KRISTOVÁ, Kunovice

6 m. old BH, delightful temperament, beautiful body shape - so well balanced, dark eyes, good nose pigment, mouth with undershot, correct in size, would

prefere better hindquarters movement.

6-ti měsíční BH, rozkošný temperament, krásně tvarované tělo - tak dobře vyvážené, tmavé oči, dobrý nosní pigment, tlama s předkusem, správná velikost,

preferoval bych lepší pohyb zadních.

114 FENY BH tř. MLADÝCH DAISY z Královského města V

Nar.: 8.5.2009 CMKU/CKC 10926/09 O: DA VINCI z Vrchu králů M: CAROLAIN ze Západní stráně

Majitel: Jana ČERMÁKOVÁ, Louny

13 m. old BH, nice dark eyes, nice expression, good nose pigment, correct mouth, clean neck and shoulders, attractivelly marked coat, would benefit from little

more training.

13-ti měsíční BH, pěkné tmavé oči, pěkný výraz, dobrý nosní pigment, korektní tlama, čistý krk a lopatky, atraktivně vybarvená srst, získala by trochu větším

tréninkem.

115 FENY BH tř. MLADÝCH DALMATIA SUNSHINE Silver Capricorn V2

Nar.: 5.2.2009 CMKU/CKC 10789/09 O: Loranka's CHANEL PARIS M: CREAM CAMELLIA Perle du Sahel

Majitel: JUDr. Ivana JANDOVÁ, Vinařice

16 m. old BH, nice dark eyes, good expression, good nose pigment, correct mouth, good neck and shoulders, well shaped body, moved soundly but lacks

confidence, coat not in the best condition today.

16-ti měsíční BH, pěkné tmavé oči, správný výraz, dobrý nosní pigment, korektní tlama, dobrý krk a lopatky, dobře utvářené tělo, pohybuje se dobře ale nedostatek

jistoty, srst dnes není v nejlepší kondici.

116 FENY BH tř. MLADÝCH DAVINIA LANTARA Minowara xxx

Nar.:10.8.2009 CMKU/CKC 11087/09 O: GALLANTE Merlin Bohemia M: MIRABELA ze Zámku Lešná

Majitel: Mgr. Jana KUDLÁKOVÁ, Písek

nebyla

117 FENY BH tř. MLADÝCH DITA Květ sakury VD

Nar.:11.5.2009 CMKU/CKC 10938/09 O: BRIAN MAY do Kapsy M: DAFNE Bedit

Majitel: Ing. Milan DIKY, Duchcov

12 m. old BH, dark eyes, but too much round outside the eye which spoiled her expression, good nose pigment, correct mouth, happy temperament, moves

soundly.

12-ti měsíční BH, tmavé oči, ale příliš široké kruhy vně oka (bělmo ?), které rušily výraz, dobrý nosní pigment, korektní tlama, veselý temperament, pohybuje se

dobře.

118 FENY BH tř. MLADÝCH FAYCEE SEVI Bielý démon V3

Nar.:12.7.2009 SPKP 2435 O: GABIN Spanilá věž M: WENITTA Bielý démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

10 m. old BH, nice dark eye, which gives her soft expression, good nose pigment, correct mouth, ideal size, movement was difficult to assess, lacking

confidence, but excellent breed type.

10-ti měsíční BH, pěkné tmavé oko, které jí dává jemný výraz, dobrý nosní pigment, korektní tlama, ideální velikost, pohyb bylo těžké posoudit, nedostatek

jistoty, ale výborná v plemenném typu.

119 FENY BH tř. MLADÝCH INCOMPARABLE Azalea V1, CAJC

Nar.:28.7.2009 PKR-IX 54872 O: Byermoor QUEENS BEAU TO AZALEA M: UNE ROSE de la Fieffe au Songeur

Majitel: Dana TOŠENOVJANOVÁ, Ostrava

Dark eyes, giving a nice expression, good nose pigment. correct mouth, good neck and shoulders, short in back, attractively coloured coat, good temperament,

moves soundly.

Tmavé oči, dávající pěkný výraz, dobrý nosní pigment, korektní tlama, dobrý krk a lopatky, krátká ve hřbetě, atraktivně zbarvená srst, dobrý temperament,

pohybuje se jistě.

120 FENY BH tř. MLADÝCH JAMAICA z Vrchu králů V4

Nar.:20.2.2009 CMKU/CKC 10808/09 O: Angel's Pride NAPOLEONE M: My Exotic World PRETTY WOMAN

Majitel: Jana HOŘELICOVÁ, Valašské Meziříčí

15 m. old BH, dark eyes, good nose pigment, correct mouth, attractively marked coat, would benefit from little more neck, moves well, lovely temperament.

15-ti měsíční BH, tmavé oči, dobrý nosní pigment, korektní tlama, atraktivně zbarvená srst, prospěl by jí delší krk, pohybuje se dobře, báječný temperament.

121 FENY BH tř. MLADÝCH LILY Santana Gwellian V

Nar.:31.8.2009 CMKU/CKC 11111/09 O: VLAD TEPES de l'Angelarde M: CAROLINA Santana Gwellian

Majitel: Jana BROUMOVÁ, Rakovník

9 m. old BH, dark eyes, good nose pigment, attractively marked coat complete with lozenges, nice neck and shoulders, kept level topline, rather straights in

stifle, good temperament.

9-ti měsíční BH, tmavé oči, dobrý nosní pigment, atraktivně zbarvená srst doplněná korunkou, pěkný krk a lopatky, držela rovnou horní linii, poněkut strmá v

kolenou, dobrý temperament.

122 FENY BH tř. MEZITŘÍDA AISHA of Goldenleon V2, res. CAC

Nar.:22.10.2008CMKU/CKC 10574/08 O: Rakelton's GENTLEMAN M: KATHY TRES z Císařského mlýna

Majitel: Soňa TEPLÁ, Březová nad Svitavou

18 m. old BH, nice round eyes, correct mouth, attractively marked coat, excellent bones, in good condition, would benefit from better training, good breed

type.

18-ti měsíční BH, pěkné kulaté oči, korektní tlama, atraktivně zbarvená srst, výborná kostra, v dobré kondici, prospěl by jí lepší trénink, dobrý plemenný typ.

123 FENY BH tř. MEZITŘÍDA AZALEA z Údolí kavalírů VD3

Nar.:27.12.2008CMKU/CKC 10674/08 O: WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec M: CASSIE z Bořkovických lesů

Majitel: Ing. Helena ZVONÍČKOVÁ, Praha 4

17 m. old BH, nice round dark eyes, good nose pigment and mouth, complete with lozenges, in beautiful coat condition, attractively marked coat, lacked filling

on the (patrně mělo být "under") eyes, up to size.

17-ti měsíční BH, pěkné, kulaté tmavé oči, dobrý nosní pigment a tlama, doplněo korunkou, srst v krásné kondici, atraktivně vybarvená, nedostatečné výplně pod

očima, větší velikost.

124 FENY BH tř. MEZITŘÍDA PIAF SIRI Bielý démon V1, CAC

Nar.:16.9.2008 SPKP 2328 O: CAIRO Bielý démon M: NIMMAIMA QIRI Bielý démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

20 m. old BH, large round eyes, would prefere darker colour, correct mouth, excellent neck and shoulders, well angulated hindquarters, excellent breed type,

soundly moved.

20-ti měsíční BH, velké kulaté oči, preferoval bych tmavší barvu, korektní tlama, výborný krk a lopatky, dobře zaúhlené zadní partie, výborný plemenný typ,

jistý pohyb.

125 FENY BH tř. MEZITŘÍDA PRINCESS ROSE Aldaha Gold xxx

Nar.:31.12.2008CMKU/CKC 10685/08/O: GORGEOUS Azalea M: ITICA Aldaha Gold

Majitel: Dana TOŠENOVJANOVÁ, Ostrava

nebyla

126 FENY BH tř. MEZITŘÍDA YOGITEA Prokopská hvězda xxx

Nar.:14.7.2008 CMKU/CKC 10416/08 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: OLINDA Prokopská hvězda

Majitel: Ing. Hana KOVAŘÍKOVÁ, Praha 5

nebyla

127 FENY BH tř. OTEVŘENÁ AGATHA z Jezerního království V

Nar.: 9.4.2008 CMKU/CKC 10226/08/ O: MONTEK MAGIC ze Zámku Lešná M: NINA RICCI z Krásné Gladys

Majitel: Věra REJFKOVÁ, Heřmanův Městec

2 y, old BH, dark eyes, good nose pigment, correct mouth, good neck and shoulders, excellent tail set, moves soundly, handled very well, up to size, would prefere

little softer expression.

Dvouletá BH, tmavé oči, dobrý nosní pigment, korektní tlama, dobrý krk a lopatky, výborné nasazení ocasu, pohybuje se jistě, předvedena dobře velmi dobře,

velká, preferoval bych trochu jemnější výraz.

128 FENY BH tř. OTEVŘENÁ BEAUTY z Horáckého knížectví V4

Nar.: 3.2.2008 CMKU/CKC 10066/08/ O: MATHIAS z Krásné Gladys M: GRACE od Zlatého Roxe

Majitel: Dagmar MAREŠOVÁ, Batelov u Jihlavy

2 y. old BH, large eyes giving a soft and gentle expression, correct lenght of nose, good nose pigment, correct mouth, well balancing body, attractively

marked coat, good temperament.

2-letá BH, velké oči jí dávají jemný a něžný výraz, správná délka nosu, dobrý nosní pigment, korektní tlama, dobře vyvážené tělo, atraktivní vybarvení srsti,

dobrý temperament.

129 FENY BH tř. OTEVŘENÁ CLARISSA Jandaluz V3

Nar.: 8.4.2006 SPKP 2034 O: UNNO Bielý démon M: ORISSA TWAI z Císařského mlýna

Majitel: MVDr. Hana BLANÁRIKOVÁ, SK, Myjava

4 y. old BH, very pretty head, large eyes giving her lovely expression, good nose pigment, good mouth, excellent boned, in good coat condition, little sloan

(patrně "slow") on the move, excellent breed type.

4-letá BH, velmi krásná hlava, velké oči jí dávají nádherný výraz, dobrý nosní pigment, dobrá tlama, výborná kostra, srst v dobré kondici, trochu pomalá v

pohybu, výborný plemenný typ.

130 FENY BH tř. OTEVŘENÁ DOMINICA z Vrchu králů V

Nar.:14.1.2007 CMKU/CKC 9440/07 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: My Exotic World PRETTY WOMAN

Majitel: Iveta LOUDOVÁ, Pchery

3 y old BH, dark eyes, good nose pigment, correct mouth, pretty head expression, attractively marked coat, moves soundly.

3-letá BH, tmavé oči, dobrý nosní pigment, korekní tlama, krásný výraz hlavy, atraktivně vybarvená srst, pohybuje se dobře.

131 FENY BH tř. OTEVŘENÁ FANERETTE SIRI Bielý démon V2, res. CAC

Nar.:30.3.2008 SPKP 2277 O: KLEO QIRI Bielý démon M: HENNETICA Rubínový květ

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

2 y. old BH, dark eyes giving her nice expression, good mouth, good reach of neck, excellent top line on the move, lacks coat today.

2-letá BH, tmavé oči jí dávají pěkný výraz, dobrá tlama, správná délka krku, výborná horní linie za pohybu, dnes postrádá srst.

132 FENY BH tř. OTEVŘENÁ PERUŠKA ze Zámku Lešná V1, CAC

Nar.:27.8.2007 CMKU/CKC 9838/07 O: MONTEK MAGIC ze Zámku Lešná M: NORMA JEAN ze Zámku Lešná

Majitel: Irena DRAHOTÍNSKÁ, Praha 6

2,5 y. old BH, nice round eyes, correct mouth, would prefere better nose pigment, sound and style shows on the move, moving thought (pravděpodobnější je

"tight"= sevřený) in both case, lacks training on the table.

2,5 roku stará BH, pěkné kulaté oči, správná tlama, preferoval bych lepší nosní pigment, jistě a stylově se předvádí v pohybu, pohyb sevřený (?) v obou

případech (zepředu i zezadu), postrádá trénink na stole.

133 FENY BH tř. OTEVŘENÁ TESSI od Zlatého Roxe xxx

Nar.:17.2.2008 CMKU/CKC 10083/08 O: Toraylac ZIG ZIGLAR M: IRISKA od Zlatého Roxe

Majitel: Marie KULHAVÁ, Humpolec

nebyla

134 FENY BH tř. OTEVŘENÁ V TWO VANESSA LIZ z Usedlosti Újezdec V

Nar.:23.2.2008 CMKU/CKC 10120/08/ O: F TWO FANDANGO z Usedlosti Újezdec M: ILLUSION FLEUR z Usedlosti Újezdec

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

2,5 y old BH, dark eyes, good nose pigment, correct mouth, well broken coat, happy temperament, showed well.

2,5 letá BH, tmavé oči, dobrý nosní pigment, korektní tlama, dobře rozdělená srst (o barvě), veselý temperament, dobře předvedena.

135 FENY BH tř. VÍTĚZŮ IDISS SIRI Bielý démon V1, CAC, VB, VKV

Nar.:21.4.2008 SPKP 2283 O: GABIN Spanilá věž M: NIMMUE TRIES Bielý démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

2 y. old BH, dark eyes giving her nice expression, good nose, correct mouth, level topline, good tail set on croup, well angulated hindquarters, perfect

balanced.

2-letá BH, tmavé oči jí dávají pěkný výraz, dobrý nos, korektní tlama, rovná horní linie, dobré nasazení ocasu na zádi, dobře zaúhlené zadní partie, perfektné

vyvýžená.

136 FENY RU tř. ŠTĚŇAT CONNYE Bezzábran VN 2

Nar.:18.12.2009CMKU/CKC 11327/09 O: Leelyn FLASH HARRY M: BARKA Fimfárum

Majitel: Ivana NOVOTNÁ, Dolní Jirčany

5 m. old RU, dark eyes, very dark pigment, correct mouth, needs to filling foreface, excellent bone, moved in confidence, carying high tail today.

5-ti měsíční RU, tmavé oči, velmi tmavý pigment, korektní tlama, potřebuje vyplnit líce, výborná kostra, pohybuje se jistě, nesouc dnes vysoko ocas.

137 FENY RU tř. MLADÝCH CHERRY DIES Scarlett team V2

Nar.: 8.6.2009 SPKP 2427 O: NANUK Sladká krása M: JESSICA Scarlett team

Majitel: Mária PREDNÁ, SK, Holíč

1 y. old RU, round eyes would prefere darker color, good mouth rather long in, good neck and shoulders, in beautiful condition, angled very well, moving too

close behind today.

Roční RU, kulaté oči, preferoval bych tmavší barvu, dobrá tlama poněkud delší, dobrý krk a lopatky, v krásné kondici, velmi dobře zaúhlená, dnes je v pohybu

vzadu úzká.

138 FENY RU tř. MLADÝCH XANTHIA SIRI Bielý démon V1, CAJC

Nar.: 8.4.2009 CMKU/CKC 11214-09/ O: GREYSTOKE PERI Bielý démon M: FIRUZÉ QIRI Bielý démon

Majitel: Jitka KUBÍČKOVÁ, Praha 7

14 m. old RU, large dark eyes, good expression, good nose pigment, correct mouth, nice neck and shoulders, good condition, too close in rear movement,

good temperament.

14-ti měsíční RU, velké tmavé oči, správný výraz, dobrý nosní pigment, korektní tlama, pěkný krk a lopatky, dobrá kondice, příliš úzká vzadu v pohybu, dobrý

temperament.

139 FENY RU tř. MEZITŘÍDA BARKAROLA Scherzo Capriccioso V1, CAC

Nar.:13.11.2008CMKU/CKC 10607/08 O: LANCELOT Bielý démon M: BABETTE Syparo

Majitel: Martina KRÁLOVÁ, Brno

18 m. old RU, pretty head expression, dark eyes, good nose pigment, correct mouth, would prefere slightly longer neck, kept level topline on the move, rear

movement rather close, excellent breed type.

18-ti měsíční RU, krásný výraz hlavy, tmavé oči, dobrý nosní pigment, korektní tlama, preferoval bych o trochu delší krk, držela v pohybu rovnou horní linii,

pohyb zadních trochu sevřený, výborný plemenný typ.

140 FENY RU tř. OTEVŘENÁ DAMINA GOLD z Hradu Doubravka V1, CAC, VB

Nar.:12.4.2006 CMKU/CKC 8994/06 O: Loranka 's STARLITE M: GWYNETH z Hradu Špilberk

Majitel: Iveta TOMANCOVÁ, Teplice

4 y. old RU, very pretty ruby, good size, kind dark eyes, good nose pigment, correct mouth, sound movement, good condition.

4-letá RU, velmi krásná ruby, správná velikost, milé tmavé oči, dobrý nosní pigment, správná tlama, jistý pohyb, dobrá kondice.

141 FENY RU tř. OTEVŘENÁ FRANCESKA Charle's Angels V4

Nar.:16.4.2008 CMKU/CKC 10236/08/ O: ONTARIO QIRI Bielý démon M: ANNY Charle's Angels

Majitel: Monika KIRMANOVÁ, Rychvald

Large dark eyes, good nose pigment, correct mouth, good neck and shoulder, kept level topline on move, rather tall on leg, good termperament.

Velké tmavé oči, dobrý nosní pigment, dobrý krk a lopatky, v pohybu držela rovnou horní linii, poněkud vysoké nohy, dobrý temperament.

142 FENY RU tř. OTEVŘENÁ GINETTE FOON Charmander V3

Nar.: 2.1.2008 CMKU/CKC 10027/08/ O: Leelyn TY IN BLACK M: ISABELA Sladká krása

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ, Vodňany

2,5 y. old RU, large dark eyes, good expression, would prefere darker nose pigment, correct mouth, good neck and shoulder, well balanced, in good condition.

2,5-letá RU, velké tmavé oči, správný výraz, preferoval bych tmavší nosní pigment, správná tlama, dobrý krk a loptka, dobře vyvážena, v dobré kondici.

143 FENY RU tř. OTEVŘENÁ CHERRY AN od Ptačí skály V2, res. CAC

Nar.:11.6.2008 CMKU/CKC 10343/08 O: Loranka's STARSTEALER M: CAVINO-ANGEE Fan de Zwemmer

Majitel: J.+A. VETEŠNÍKOVI, Obrataň

2y. old RU, glorious large round dark eyes, lovely dark pigment around eye area, excellent nose pigment, correct mouth, the prettiest expression, good neck and

shoulders, level topline, moves rather close behind today, very typical curly.

2-letá RU, překrásné, velké, kulaté tmavé oči, nádherně tmavý pigment kolem očí, výborný pigment nosu, korektní tlama, nejkrásnější výraz, dobrý krk a

lopatky, rovná horní linie, dnes se pohybuje poněkud sevřeně, velmi svérázně kudrnatá.

144 FENY RU tř. OTEVŘENÁ LADRONKA Sladkí krása xxx

Nar.:13.6.2006 CMKU/CKC 9098/06/0 O: Lisgarth DYLAN THOMAS M: FRIDOLINA Sladká krása

Majitel: Vlasta BÁRTOVÁ, Plzeň

odstoupila

145 FENY RU tř. VÍTĚZŮ EROUICA PERI Bielý démon V1, CAC

Nar.:13.7.2006 SPKP 2101 O: NABUCO TRIES Bielý démon M: LOSTRESS Bielý démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

4 y. old RU, large round eyes, with nice expression, nice nose pigment, correct bite with missing teeth, good neck and shoulders, short in body, just not in the

best bloom today.

4-letá RU, velké kulaté oči, s pěkným výrazem, pěkný nosní pigment, korektní skus s chybějícím zubem, dobrý krk a lopatky, krátká v těle, dnes právě není v

nejlepším rozkvětu.

146 FENY TR tř. ŠTĚŇAT ALŽBĚTA FIDWOR z Císařského mlýna VN1

Nar.:28.1.2010 CMKU/CKC 11392/10 O: WHISKY MC Perle du Sahel M: KIRA TRES z Císařského mlýna

Majitel: BAJEROVÁ + SEVEROVÁ, Kněžice

4 m. old TR, dark eyes, good nose pigment, could not just asses mouth, well balanced body, attractively marked coat.

4-měsíční TR, tmavé oči, dobrý nosní pigment, nyní jsem nemohl posoudit tlamu (skus), dobře vyvážené tělo, atraktivně znakovaná srst.

147 FENY TR tř. ŠTĚŇAT CLEOPATRA z Jezerního království VN2

Nar.:29.12.2009CMKU/CKC 11339/09 O: COWLEY z Vrchu králů M: NINA RICCI z Krásné Gladys

Majitel: Věra REJFKOVÁ, Heřmanův Městec

5 m. old TR, round dark eyes, good nose pigment, correct mouth, excellent bones, would prefere better turn of stifle.

5-ti měsíční TR, kulaté tmavé oči, dobrý nosní pigment, korektní tlama, výborné kosti, preferoval bych lepší zaúhlení kolen.

148 FENY TR tř. DOROSTU Royal Gigolo's CELEBRATION TIME VN1

Nar.:10.11.2009SPKP 2482 O: Lanola Roland Garros M: Royal Gigolo's Aura

Majitel: Mária PREDNÁ, SK, Holíč

6 m. old TR, dark eyes, good nose pigment, correct mouth, sweet expression, excellent bones, in good coat, will have big coat.

6-ti měsíční TR, tmavé oči, dobrý nosní pigment, korektní tlama, sladký výraz, výborné kosti, v dobré srsti, bude mít hodně srsti.

149 FENY TR tř. MLADÝCH Anncourt DIANA V3

Nar.:27.4.2009 CMKU/CKC 11205-09/ O: Anncourt BONDI BEACH M: Chacombe CO CO

Majitel: K.+ R. ŠMEJKALOVI, Straky

13 m. old TR, dark eyes, good nose pigment, correct mouth, clean neck and shoulders, level topline, good tail set on croup, needs more coat to finish the picture,

rather close in rear.

13-ti měsíční TR, tmavé oči, dobrý nosní pigment, správná tlama, čistý krk a lopatky, rovná horní linie, dobré nasazení ocasu na zádi, potřebuje více srsti k

doplnění obrazu, poněkud úzká vzadu.

150 FENY TR tř. MLADÝCH DORI z Královského města V

Nar.: 8.5.2009 CMKU/CKC 10928/09 O: DA VINCI z Vrchu králů M: CAROLAIN ze Západní stráně

Majitel: Věra LAPÁČKOVÁ, Slaný

1 y. old TR, dark eyes, good nose pigment, correct mouth, needs to soften in expression, attractively marked, in good condition, moves soundly.

1 rok stará TR, tmavé oči, dobrý nosní pigment, korektní tlama, potřebuje zjemnit výraz, atraktivně vybarvená, v dobré kondici, pohybuje se jistě.

151 FENY TR tř. MLADÝCH GRÉTTE Bonimo V2

Nar.: 6.3.2009 CMKU/CKC 10849/09 O: COWLEY z Vrchu králů M: BETTY Královská hvězda

Majitel: Jana BROUMOVÁ, Rakovník

15 m. old TR, nice dark eyes, good nose pigment, correct mouth, in lovely coat condition, excellent bones, moves with style but not so good in behind, erratic

movement.

15-ti měsíční TR, pěkné tmavé oči, dobrý nosní pigment, korktní tlama, v báječné kondici srsti, výborná kostra, pohybuje se stylově, ale ne tak dobře vzadu,

nevyrovnaný pohyb.

152 FENY TR tř. MLADÝCH HÉBÉ Bonimo V

Nar.:11.3.2009 CMKU/CKC 10853/09 O: DA VINCI z Vrchu králů M: ALIZÉ z Vrchu králů

Majitel: Jolana BÁČOVÁ, Brandýsek

15 m. old TR, large eyes, would prefere darker colour, good nose pigment, correct mouth, nice size, would prefere stronger behind.

15-ti měsíční TR, velké oči, preferoval bych tmavší barvu, dobrý nosní pigment, korektní tlama, pěkná velikost, preferoval bych silnější zadek.

153 FENY TR tř. MLADÝCH NITOUCHE z Vítové V

Nar.: 3.5.2009 CMKU/CKC 10941/09 O: FIORINO Merlin Bohemia M: HANNAH z Vítové

Majitel: Hana BRÁZDILOVÁ, Fryšták

1 y. old TR, large eyes, good nose pigment, ideal size, correct mouth, glamorous long ear fringes, but not good expression in show, little close behind in move.

Roční TR, velké oči, dobrý nosní pigment, ideální velikost, korektní tlama, fascinující dlouhé ušní závěsy, ale nedobrý projev při předvedení, v pohybu vzadu

trochu úzká.

154 FENY TR tř. MLADÝCH OCTAVIA WELL Arušava V4

Nar.:21.5.2009 CMKU/CKC 10975/09 O: WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec M: O TWO OCTAVIE DAISY z Usedlosti Újezdec

Majitel: Andrea VEVERKOVÁ, Trhanov

1 y. old TR, large dark eyes, expression slightly spoiled with wise (white ?) around eyes, good nose pigment, correct mouth, nice body shape, would prefere

better movement.

Roční TR, velké tmavé oči, výraz je lehce rušen bělmem (?) kolem očí, dobrý nosní pigment, korektní tlama, pěkný tvar těla, preferoval bych lepší pohyb.

155 FENY TR tř. MLADÝCH ZENNICA SIRI Bielý démon V1, CAJC

Nar.:26.4.2009 SPKP 2405 O: Babbler's LATEST NEWS M: WAIKIKI TRIES Bielý démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

13 m. old TR, pretty headed TR, large round dark eyes with nice expression, ideal size, good coat condition, would prefer better hind movement.

13-ti měsíční TR, s pěknou hlavou, velké okrouhlé oči s pěkným výrazem, ideální velikost, dobrá kondice srsti, preferoval bych lepší pohyb zadních.

156 FENY TR tř. MEZITŘÍDA ANNY of Goldenleon V3

Nar.:22.10.2008CMKU/CKC 10575/08/O: Rakelton's GENTLEMAN M: KATHY TRES z Císařského mlýna

Majitel: Romana JŮZOVÁ, Chýnov

1,5 y. old TR, large eyes, pretty expression, nice bright tan, correct mouth, attractively marked coat, needs more neck, prefer stronger hindquarters, little less

weight would be better.

1,5 letá TR, velké oči, krásný výraz, pěkné výrazné pálení, korektní tlama, atraktivně zbarvená srst, potřebuje delší krk, preferuji silnější zadní partie, bylo by

lepší trochu shodit váhu.

157 FENY TR tř. MEZITŘÍDA ARNIKA z Údolí kavalírů V4

Nar.:27.12.2008CMKU/CKC 10673/08 O: WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec M: CASSIE z Bořkovických lesů

Majitel: MUDr. Janka TOČÍKOVÁ, Praha 2

17 m. old TR, nice round eyes, good nose pigment, correct mouth, would prefer softer expression, nice shape, in good coat condition, moved well.

17-ti měsíční TR, pěkné kulaté oči, dobrý nosní pigment, korektní tlama, preferoval bych jemnější výraz, pěkný tvar, v dobré kondici srsti, pohybovala se

dobře.

158 FENY TR tř. MEZITŘÍDA CHANTÉ z Vrchu králů V1, res. CAC

Nar.: 1.8.2008 CMKU/CKC 10500/08 O: Maibee MOFFAT M: Kaishmar KARRIANNA'S DREAM

Majitel: Iveta LOUDOVÁ, Pchery

22 m. old TR, very pretty headed, large round eyes with nice expression, good nose pigment, correct mouth, good neck and shoulders, moved with confidence.

22-ti měsíční TR, velmi krásná hlava, velké kulaté oči s pěkným výrazem, dobrý nosní pigment, korektní tlama, dobrý krk a lopatky, pohybuje se s jistotou.

159 FENY TR tř. MEZITŘÍDA NESSEEM SIRI Bielý démon V1, CAC

Nar.: 8.8.2008 SPKP 2317 O: NABUCO TRIES Bielý démon M: CALYPSO PERI Bielý démon

Majitel: RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ, SK, Svätý Jur

22 m. old TR, pretty large round eyes, good nose pigment, correct mouth, ideal size, good shape, moved soundly.¨

22-ti měsíční TR, krásné velké kulaté oči, dobrý nosní pigment, korektní tlama, ideální velikost, dobře modelovaná, pohybovala se jistě.

160 FENY TR tř. OTEVŘENÁ ARLETA z Královského města V4

Nar.:12.9.2006 CMKU/CKC 9201/06/0 O: PERCIVAL TWAI z Císařského mlýna M: PAMELA Fraking

Majitel: Helena BRANDOVÁ, Praha 9

3 y. old TR, large eyes, good nose pigment, correct mouth, bright tan markings, coat is in good condition but stripping on neck, carying too much weight, need

better hind movement, but is good breed type.

3- letá TR, velké oči, dobrý nosní pigment, korektní tlama, jasné pálení, srst je v dobré kondici, ale pruhování (může být i obnažená) na krku, nese příliš

váhy, potřebuje lepší pohyb vzadu, ale je dobrým plemenným typem.

161 FENY TR tř. OTEVŘENÁ BREE VIVIEN Amor Real xxx

Nar.:18.7.2008 CMKU/CKC 10463/08 O: Miletree JAMBO M: FLORENTINA Spanilá věž

Majitel: Marie KULHAVÁ, Humpolec

nebyla

162 FENY TR tř. OTEVŘENÁ CARAVELLA TRE z Usedlosti Újezdec V3

Nar.:26.1.2009 CMKU/CKC 10730/09/ O: F TWO FANDANGO z Usedlosti Újezdec M: N TWO NANNIE LIZ z Usedlosti Újezdec

Majitel: Jindra DIBLÍKOVÁ,