Výsledky Speciální výstavy kavalírů 2015 a Klubové výstavy kingů 2015-II

Speciální výstava kavalírů 2015 a Klubová výstava kingů 2015-II se konaly 22. března v Kongresovém sále Wellness hotelu STEP v Praze 8.
Posuzovaly rozhodčí z Finska, v 1. kruhu kavalíry-feny (1-55) paní Marja Kurittu, v 2. kruhu kavalíry-psy (56-94) a KV kingů (95-123) paní Marja Kosonen.
V tomto příspěvku naleznete originální texty posudků s jejich českými překlady v HTML formátu k přímému prohlížení, jakož i v PDF souboru ke stažení. K dispozici je i link na galerii fotografií z výstavy. Přepis posudků a úpravu fotografií provedla Jiřina Severová, překlad posudků Kateřina Schreibová. Autor fotografií Ing. Zdeněk Stehlík.

 

Fotogalerie SV a KV-II

 

Posudky ke stažení v PDF souboru.

 

Posudky k online prohlížení v HTML formátu.

 

 

Speciální výstava Kavalír King Charles španělů.

 

1 KAVALÍR FENY       BT  tř. ŠTĚŇAT       YANIKA FOON Charmander VN1

Nar.: 9.11.2014 CMKU/CKC 14089/14  O:                                                                FLANAGEN Bezzábran M:         FRANCIS FOON Charmander

Majitel:    Dana VYKOUKALOVÁ,                  VYSOKÉ MÝTO

Very lovely type, nice head, correct eyes and bite, excellent body, well angulated front and rear, excellent topline, moves, showes very well, lovely temperament.

Velmi půvabný typ, hezká hlava, správné oko a skus, výborné tělo, dobré úhlení vpředu i vzadu, výborná horní linie, velmi dobré předvedení, pohyb, půvabný temperament.

2 FENY       BT  tř. DOROSTU     DAVINA Naše radost VN 2

Nar.:14.8.2014  CMKU/CKC 14052/14  O:                                                                Rakelton’s GENTLEMAN           M:         ORCHIDEA HANNY z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Věra PRÁŠILOVÁ,                        TŘEBECHOVICE p. OREB

Very nice type, good size, lovely head and expression, correct bite, excellent front and rear angulated, good body for age, excellent tail set and carriage, beautiful silky coat quality, nice colour, moves well, very happy temperament.

Velmi hezký typ, dobrá velikost, půvabná hlava a výraz, správný skus, výborné úhlení vpředu a vzadu, dobré tělo vzhledem k věku, výborně nasazený a nesený ocas, nádherná hedvábná kvalita osrstění, hezká barva, dobrý pohyb, velmi šťastný temperament.

3 FENY       BT  tř. DOROSTU     Timon’s DIAMONDS ARE FOREVER VN1

Nar.: 1.7.2014  CMKU/CKC 14085-14/ O:                                                                QUATERBACK vom Kaninchengarten        M:         Rabymar ARRIANNA

Majitel:    MVDr. Lucie VESELÁ,                   BZOVÁ u HOŘOVIC

Excellent type and size, excellent body proportion, lovely head and expression, correct bite, well angulated front and rear, excellent body for age, excellent topline, a little bit high tail carriage, lovely coat and quality, moves very well, lovely temperament.

Výborný typ a velikost, výborné proporce těla, půvabná hlava a výraz, správný skus, dobré úhlení vpředu i vzadu, vzhledem k věku výborné tělo, výborná horní linie, poněkud výše nesený ocas, půvabná srst a kvalita, velmi dobrý pohyb, půvabný temperament.

4 FENY       BT  tř. MLADÝCH     NAOMI Cursum Perficio V

Nar.: 5.6.2014  CMKU/CKC 14084-14/ O:                                                                BARTOLONESCO Baltic Harmony            M:         KEIRA KNIGHTLEY Flowers City

Majitel:    Petra TOMÍČKOVÁ,                      DOLNÍ DOMASLAVICE

Nice type and size, excellent body proportion. lovely head, sweet expression, correct bite, good front, good body for her age, well angulated front and rear, quite low tail set, and in the movement tail set too high, lovely silky coat, nice colour, moves, shows well, happy temperament.

Hezký typ a velikost, výborné proporce těla, půvabná hlava, líbezný výraz, správný skus, dobrá přední fronta, vzhledem k jejímu věku dobré tělo, dobré úhlení vpředu i vzadu, celkem nízko nasazený ocas a v pohybu je ocas nasazen příliš vysoko, půvabná hedvábná srst, hezká barva, pohybuje, předvádí se dobře.

5 FENY       BT  tř. MLADÝCH     SUNSHINE Flowers City V3

Nar.:22.12.2013CMKU/KCS 13665/13  O:                                                                YARIS di Cjhateau Noblesse      M:         DESTINATION SOLEIL of Sevijean’s

Majitel:    Lenka MARTYČÁKOVÁ,                 ZLÍN

Lovely size and type, very sweet head and expression, beautiful eyes, correct bite, well angulated front, enough behind, good body for age, good topline, a little bit low tail set, moves well, but carried high tail, very happy temperament.

Půvabná velikost a typ, velmi líbezná hlava a výraz, nádherné oči, správný skus, dobré úhlení vpředu, dostatečné vzadu, na věk dobré tělo, dobrá horní linie, poněkud níže nasazený ocas, dobrý pohyb, ale ocas nese vysoko, velmi šťastný temperament.

6 FENY       BT  tř. MLADÝCH     TROYA Flowers City V2

Nar.: 1.1.2014  CMKU/CKC 13674/14  O:                                                                YARIS du Chateau Noblesse      M:         COCO DE L’AMOUR Flowers City

Majitel:    Zuzana GLADIŠOVÁ,                    STAŘÍČ

Very nice type and size, lovely head and pretty expression, correct bite, well angulated front and rear, good neck and topline, good body for age, nice silky coat, moves well, happy temperament.

Velmi hezký typ a velikost, půvabná hlava a pěkný výraz, správný skus, dobré úhlení vpředu i vzadu, dobrý krk a dobrá horní linie, vzhledem k věku dobré tělo, hezká hedvábná srst, dobrý pohyb, šťastný temperament.

7 FENY       BT  tř. MLADÝCH     ULMA FOON Charmander V4

Nar.:18.4.2014  CMKU/CKC 13828/14  O:                                                                HOCUS POCUS of Woodville      M:         NESIE FOON Charmander

Majitel:    Dana VYKOUKALOVÁ,                  VYSOKÉ MÝTO

Very nice type and bigger size, lovely head and sweet expression, beautiful eyes, correct bite, well angulated front, enough behind, lovely silky coat, nice temperament.

Velmi hezký typ a větší velikost, půvabná hlava a líbezný výraz, nádherné oči, správný skus, dobré úhlení vpředu, dostatečné vzadu, půvabná hedvábná srst, milý temperament.

8 FENY       BT  tř. MLADÝCH     ZOFIA ADÉLA z Usedlosti Újezdec V1, CAJC

Nar.: 3.6.2014  CMKU/CKC 13849/14  O:                                                                LINCOLN MANY z Usedlosti Újezdec         M:         ADÉLKA GINETT z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Very nice type and size, lovely body proportion, beautiful head and sweet expression, ok bite for age, well angulated front and rear, excellent body and topline, silky beautiful coat, moves very well, happy temeprament.

Velmi hezký typ a velikost, půvabné proporce těla, nádherná hlava a líbezný výraz, skus vzhledem k věku O.K., dobré úhlení vpředu i vzadu, výborné tělo a horní linie, hedvábná krásná srst, velmi dobrý pohyb, šťastný temperament.

9 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    AERIN MAGIC RAINBOW Dagymery V2, res. CAC

Nar.:23.5.2013  CMKU/CKC 13371/13  O:                                                                ARTUR Koblížek         M:         DAXI ze Šibeničního vrchu

Majitel:    Lukáš CHUDOBA,                        SVITAVY

Nice type and size, correct head anbd sweet expression, ok bite, good neck and front, well angulated front and rear. good topline but a little bit low tail set, good body, moves well in front and a little bit narrow behind, nice temperament, lovely silky coat and colour.

Hezký typ a velikost, správná hlava a líbezný výraz, skus O.K., dobrý krk a přední fronta, dobré úhlení vpředu i vzadu, dobrá horní linie, ale trochu nízko nasazený ocas, dobré tělo, dobrý pohyb vpředu, poněkud úzký vzadu, hezký temperament, půvabná hedvábná srst a barva.

10 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    ALAINN PRIMA Petulenka V4

Nar.:15.6.2013  CMKU/CKC 13392/13  O:                                                                Volney BONANZA       M:         TESALONA ze Zámku Lešná

Majitel:    Lenka KOVALČÍKOVÁ,                  NYMBURK

Very nice type, lovely head and sweet expression, correct bite, beautiful eyes, well angulated front, enough behind, good topline and body, a little bit low tail set, lovely silky coat, moves, shows very well, happy temperament.

Velmi hezký typ, půvabná hlava a líbezný výraz, správný skus, nádherné oči, dobré úhlení vpředu, dostatečné vzadu, dobrá horní linie a tělo, poněkud níže nasazený ocas, půvabná hedvábná srst, pohybuje, předvádí se velmi dobře, šťastný temperament.

11 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    ANDRATX-ALLEGRA vom Lechwehr VD

Nar.:19.7.2013  VDH-CCD 13/7941     O:                                                                QUATERBACK vom Kaninchengarten        M:     Annabell’s Dream BELLA BAFANE

Majitel:    Anja KETTNER,                           D, LANDSBERG am LECH

Very nice type and size, good body proportions, sweet head and expression, correct bite, well angulated front, could have better angulations behind, the topline is higher behind, tail carriage high, moves well, in front could have more track, lovely temperament, silky coat.

Velmi hezký typ a velikost, dobré proporce těla, líbezná hlava a výraz, správný skus, dobré úhlení vpředu, mohla by mít lepší úhlení vzadu, horní linie je vzadu vyšší, vysoko nesený ocas, dobrý pohyb, mohl by mít vpředu širší stopu, půvabný temperament.

12 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    BEATRIS GOLD Wiktoris V3

Nar.:21.9.2013  CMKU/CKC 13541/13  O:                                                                Volney BONANZA       M:         LAISY GOLD Fraking

Majitel:    JUDr. Josef ŠTĚTINA,                    DOMAŽLICE

Very nice type, good size, lovely head and sweet expression, good eyes, the bite could be a little bit better, well angulated front and rear, good body and topline, moves well, happy temperament.

Velmi hezký typ, dobrá velikost, půvabná hlava a líbezný výraz, dobré oči, skus by mohl být o trochu lepší, dobré úhlení vpředu i vzadu, dobré tělo a horní linie, dobrý pohyb, šťastný temperament.

13 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    INCREASING BEAUTY du Domaine de BlakV

Nar.:27.8.2013  CMKU/CKC 13627-13/ O:                                                                FLASH GORDON du Chateau Noblesse     M:         GINI du Clos de Larpege

Majitel:    Zuzana GLADIŠOVÁ,                    STAŘÍČ

Very nice type and size, lovely head, sweet expression, ok bite, excellent front and rear angulation, a little bit soft topline, good body, lovely silky coat, moves very well, nice temperament.

Velmi hezký typ a velikost, půvabná hlava, líbezný výraz, skus O.K., výborné úhlení vpředu i vzadu, poněkud nezpevněná horní linie, dobré tělo, půvabná hedvábná srst, velmi dobrý pohyb, hezký temperament.

14 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   COLETA Koblížek V2, res. CAC

Nar.: 6.9.2012  CMKU/CKC 12981/12  O:                                                                QIRI PERI Biely démon  M:         CAVALÍRKA Arinin sen

Majitel:    Iva NOVOTNÁ,                            HRADEC KRÁLOVÉ

Nice type, good body proportion, lovely head, sweet expression, correct bite, well angulated front and rear, good topline and body, silky coat and nice colours, moves (and) shows well, nice temperament.

Hezký typ, dobré proporce těla, půvabná hlava, líbezný výraz, správný skus, dobré úhlení vpředu i vzadu, dobrá horní linie a tělo, hedvábná srst a hezká barva, dobrý pohyb (a) předvedení, hezký temperament.

15 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   GALATHEA KARA Minowara V3

Nar.:23.3.2010  CMKU/CKC 11499/10/ O:                                                                Volney BONANZA       M:         MIRABELA ze Zámku Lešná

Majitel:    Miloslava PAVELKOVÁ,                 NOVÝ JÁCHYMOV

Nice type and size, correct head and bite, sweet expression, lovely ears, good front, angulated enough behind, good topline, a little bit weight, moves well front, a little bit narrow behind, silky coat, nice temperament.

Hezký typ a velikost, správná hlava a skus, líbezný výraz, půvabné uši, dobrá přední fronta, vzadu dostatečné úhlení, dobrá horní linie, poněkud těžký, dobrý pohyb vpředu, poněkud užší vzadu, hedvábná srst, hezký temperament.

16 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   JACARTA ISMENE Minowara V1, CAC, VB

Nar.:29.11.2012CMKU/CKC 13070/12  O:                                                                Volney BONANZA       M:         BOTHICA Merlin Bohemia

Majitel:    K.+ R. ŠMEJKALOVI,                    STRAKY

Excellent type and size, very beautiful head, sweet expression, well eyes and ears, correct bite, well angulated front and rear, excellent body proportions, a little bit short tail, moves shows beautiful, nice temperament.

Výborný typ a velikost, velmi krásná hlava, líbezný výraz, dobré oči a uši, správný skus, dobré úhlení vpředu i vzadu, výborné proporce těla, poněkud krátký ocas, krásný pohyb, předvedení, hezký temperament.

17 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   NESSIE FOON Charmander V4

Nar.:27.10.2011CMKU/CKC 12507/11  O:                                                                Leelyn BUDDY HOLLY M:         HEDELLAY FOON Charmander

Majitel:    Dana VYKOUKALOVÁ,                  VYSOKÉ MÝTO

Nice type, bigger size, lovely head, beautiful eyes and ears, sweet expression, ok bite, well angulated front, enough behind, could loose some weight, very strong body, lovely silky coat, moves well front, a little bit narrow behind, tail carriage a little bit high.

Hezký typ, větší velikost, půvabná hlava, krásné oči a uši, líbezný výraz, skus O.K., dobré úhlení vpředu, dostatečné vzadu, mohl  by trochu zhubnout, velmi statné tělo, půvabná hedvábná srst, dobrý pohyb vpředu, vzadu poněkud užší, poněkud výše nesený ocas.

18 FENY       BT  tř. VÍTĚZŮ        EVELYN Górska Fantazja V1, CAC

Nar.:23.5.2012  CMKU/CKC 13002-12/ O:                                                                Leelyn JOHNNY CASH M:         TOFFY FEE Górska Fantazja

Majitel:    Bc. Lucie MELICHAROVÁ,              MILÍN

Very nice type and size, lovely head and expression, correct bite, well angulated front and rear, excellent topline and tail carriage, lovely silky coat, moves well in front, a little bit narrow behind, very happy temperament.

Velmi hezký typ a velikost, půvabná hlava a výraz, správný skus, dobré úhlení vpředu i vzadu, výborná horní linie a nesení ocasu, půvabná hedvábná srst, dobrý pohyb vpředu, poněkud užší vzadu, velmi šťastný temperament.

19 FENY       BH  tř. ŠTĚŇAT       DARLEE MATYLDA z Usedlosti Újezdec VN1

Nar.:16.11.2014CMKU/CKC 14102/14  O:                                                                Rakelton’s GENTLEMAN           M:         MATHILD NESSI z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Lovely type and size, beautiful head, sweet expression, excellent pigmentation, dark eyes, excellent front and rear angulation, lovely body for age, excellent topline and tail set and carriage, moves, shows very well, nice temperament.

Půvabný typ a velikost, krásná hlava, líbezný výraz, výborná pigmentace, tmavé oči, výborné úhlení vpředu i vzadu, vzhledem k věku půvabné tělo, výborná horní linie a nasazení a nesení ocasu, velmi dobrý pohyb, hezký temperament.

20 FENY       BH  tř. DOROSTU     HESSY GOLD od Zlatého Roxe VN3

Nar.: 3.7.2014  CMKU/CKC 13956/14  O:                                                                ORLANDO BLOOM Bonimo        M:         DELPHINE Jelis

Majitel:    Marie KULHAVÁ,                         HUMPOLEC

Nice type and size, beautiful head, very sweet expression, dark round eyes, good front and well angulated behind, good body for age, good topline, but very low tail set and carriage, very well moves front and rear, happy temperament.

Hezký typ a velikost, krásná hlava, velmi líbezný výraz, tmavé kulaté oči, dobré úhlení vpředu i vzadu, vzhledem k věku dobré tělo, dobrá horní linie, ale velmi nízko nasazený a nesený ocas, velmi dobrý pohyb vpředu i vzadu, šťastný temperament.

21 FENY       BH  tř. DOROSTU     MEMPHIS BEAUTY Silver Capricorn VN4

Nar.:25.6.2014  CMKU/CKC 13969/14  O:                                                                ALONSO FERRARI von Starburg  M:         DALMATIA SUNSHINE Silver Capricorn

Majitel:    Zdeněk VECKA,                          Postřekovská 774

Nice type, smaller size, correct head, with still need a lot of time to maturate, dark eyes, good pigmentation, good bite, well angulated front, maturate, moves shows well, nice temperament.

Hezký typ, menší velikost, správná hlava, ještě potřebuje spoustu času dospět, tmavé oko, dobrá pigmentace, dobrý skus, dobré úhlení vpředu, zraje, dobrý pohyb, předvedení, hezký temperament.

22 FENY       BH  tř. DOROSTU     MONTANA HANNAH Silver Capricorn VN1 NFD, BOP

Nar.:25.6.2014  CMKU/CKC 13970/14  O:                                                                ALONSO FERRARI von Starburg  M:         DALMATIA SUNSHINE Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                  VINAŘICE

Lovely type and size, beautiful head and expression, dark round eyes, good pigmentation, correct bite, well angulated front and rear, excellent body for age, excellent topline and tail carriage, nice broken colour, moves well, lovely temperament.

Půvabný typ a velikost, krásná hlava a výraz, tmavé kulaté oči, dobrá pigmentace, správný skus, dobré úhlení vpředu i vzadu, vzhledem k věku výborné tělo, výborná horní linie a nesení ocasu, hezká od sebe oddělená barva, správný pohyb, půvabný temperament.

23 FENY       BH  tř. DOROSTU     SAMBA Love Me VN2

Nar.:21.9.2014  dosud nepřeregistrov  O:                                                                STRAWBERRY Górska Fantazja  M:         Iskierka Love Me

Majitel:    Lenka POLÁKOVÁ,                      MNICHOVO HRADIŠTĚ

Lovely type and size, excellent body proportion, beautiful head, dark round eyes, pigmentated still needs the time, correct bite, well angulated front and rear, excellent body and topline, excellent tail set and carriage, moves shows, very well, lovely temperament.

Půvabný typ a velikost, výborné proporce těla, krásná hlava, tmavé kulaté oči, pigmentace potřebuje ještě čas, správný skus, správné úhlení vpředu i vzadu, výborné tělo a horní linie, výborné nasazení a nesení ocasu, velmi dobrý pohyb, předvedení, půvabný temperament.

24 FENY       BH  tř. MLADÝCH     BERNADETA ze Zámku Lešná xxx

Nar.: 3.1.2014  CMKU/CKC 13688/14  O:                                                                QUINN TERNO z Kamilkové zahrady          M:         USCHI ze Zámku Lešná

Majitel:    Romana TYSLOVÁ,                      DRAHELČICE

nenastoupila

25 FENY       BH  tř. MLADÝCH     GULIETTA Magnolia PassCo V1, CAJC, NMF, BOJ

Nar.: 6.5.2014  CMKU/CKC 13966-14/ O:                                                                LAMBERT Love Me     M:         MÉDEA od Ptačí skály

Majitel:    Iva NOVOTNÁ,                            HRADEC KRÁLOVÉ

Very nice type, good size and body proportions, lovely head and expression, a little bit straight in front, enough behind, good body, tail carriage good, lovely deep chestnut colour, silky coat, moves shows well, happy temperament.

Velmi hezký typ, dobrá velikost a proporce těla, půvabná hlava a výraz, poněkud strmější (úhlení) vpředu, dostatečné vzadu, dobré tělo, dobré nesení ocasu, půvabná tmavě kaštanová barva, hedvábná srst, dobrý pohyb, předvedení, šťastný temperament.

26 FENY       BH  tř. MLADÝCH     PAPAYA Caressema V2

Nar.:17.5.2014  CMKU/CKC 13863/14  O:                                                                Bonitos Companeros ITZI BITZI TINI WINY    M:         DAVINIA Caressema

Majitel:    Lenka MARTYČÁKOVÁ,                 ZLÍN

Very nice type and size, excellent body proportions, lovely head and expression, correct bite, dark round eyes, nose pigmentation still need to close and deep darker, well angulated front and rear, lovely neck and topline, well set and carried tail, broken chestnut well, silky coat, moves ok, lovely temperament.

Velmi hezký typ a velikost, výborné proporce těla, půvabná hlava a výraz, správný skus, tmavé kulaté oči, pigmentace nosu se ještě potřebuje uzavřít a ztmavnout, dobré úhlení vpředu i vzadu, půvabný krk a horní linie, dobře nasazený  nesený ocas, dobré oddělení kaštanové barvy, hedvábná srst, pohyb O.K., půvabný temperament.

27 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    FINEE GOLD od Zlatého Roxe V1, CAC, VB

Nar.:14.8.2013  CMKU/CKC 13471/13  O:                                                                QUINN TERNO z Kamilkové zahrady          M:         BREE VIVIEN Amor Real

Majitel:    Blanka ELIÁŠOVÁ,                       LOVOSICE

Lovely type, bigger size, beautiful head, expression, dark round eyes, correct bite, full pigmentation, well angulated front and rear,could lose a little bit weight, excellent topline, tail carriage and topline, beautiful broken colour, moves shows well, very happy temperament.

Půvabný typ, větší velikost, krásná hlava, výraz, tmavé kulaté oči, správný skus, plná pigmentace, dobré úhlení vpředu i vzadu, mohl by trochu zhubnout, výborná horní linie, nesení ocasu a horní linie, krásná od sebe oddělená barva, správný pohyb, předvedení, velmi šťastný temperament.

28 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    FLORA ROSA Gardyth xxx

Nar.: 1.5.2013  CMKU/CKC 13366/13  O:                                                                BRUNO BANANI vom Welfenhof   M:         ANNA MARIA Gardyth

Majitel:    Olga JAČKOVÁ,                          TŘEBESTOVICE

nenastoupila

29 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    MEGGIE Salvia Rose V2,—

Nar.: 8.4.2013  CMKU/CKC 13296/13  O:                                                                KENDY GOLD Fraking  M:         GWENDY QUEEN Salvia Rose

Majitel:    Daniela JUGASOVÁ,                    VESELÍ nad MORAVOU

Nice type and size, correct head with still need the time to maturate, sweet eyes, could have a little bit darker pigmentation, well angulated front, enough behind, just a little bit shorter loin, good topline and tail carriage, nicely broken color, silky coat, moves well, happy temperament.

Hezký typ a velikost, správná hlava, která stále potřebuje dospět, líbezné oči, pigmentace by mohla být o trochu tmavší, dobré úhlení vpředu, dostatečné vzadu, trošku kratší bedra, dobrá horní linie a nesení ocasu, hezky od sebe oddělená barva, hedvábná srst, dobrý pohyb, šťastný temperament.

30 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   JAMAICA REGGAE Silver Capricorn V1, CAC

Nar.:17.3.2013  CMKU/CKC 13257/13  O:                                                                BRUNO BANANI vom Welfenhof   M:         DALMATIA SUNSHINEW Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Josef ŠTĚTINA,                    DOMAŽLICE

Very nice type and size, lovely head with sweet expression beautiful big dark eyes, good pigmentation and bite, straight, could behind a little bit longer in loin, nicely broken colour, mover shows well, sweet temperament.

Velmi hezký typ a velikost, půvabná hlava s líbezným výrazem, krásné velké tmavé oči, dobrá pigmentace a skus, rovný, bedra by mohla být poněkud delší, hezky od sebe oddělená barva, dobrý pohyb, předvedení, líbezný temperament.

31 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   RELEASE ME TO WORLD Aldaha Gold V2,—

Nar.:26.8.2010  CMKU/CKC 11811/10/ O:                                                                Angel’s Pride ROBIN    M:         ITICA Aldaha Gold

Majitel:    Maya BELANOHAVA,                    TUCHOMĚŘICE

Nice size and type, lovely head, with sweet expression, dark brown  eyes, good ears, well angulated in front, enough behind, a little short topline, she should lose some weight, she moves wide in front, ok behind, silky coat, very happy temperament.

Hezká velikost a typ, půvabná hlava se sladkým výrazem, tmavě hnědé oči, dobré uši, dobré úhlení vpředu, dostatečné vzadu, trochu kratší horní linie, mohla by trochu zhubnout, pohyb vpředu široký, vzadu O.K., hedvábná srst, velmi šťastný temperament.

32 FENY       BH  tř. VETERÁNŮ   Anncourt QUEENS LETTER V2

Nar.:31.10.2005CMKU/CKC 8787-06/0 O:                                                                ELVENHOME Finlandia            M:         Byermoor QUEENS Request

Majitel:    ŠMEJKALOVI + PAVELKOVÁ,          STRAKY

Lovely type and size, still in very good condition, nice head and sweet expression, big round dark eyes, still good bite, good pigmentation, lovely ears, good strong body, well angulated front and rear, excellent topline, moves shows very well, lovely temperament.

Půvabný typ a velikost, stále ve velmi dobré kondici, hezká hlava a líbezný výraz, velké kulaté tmavé oči, stále dobrý skus, dobrá pigmentace, půvabné uši, dobré silné tělo, dobré úhlení vpředu i vzadu, výborná horní linie, velmi dobrý pohyb, předvedení, líbezný temperament.

33 FENY       BH  tř. VETERÁNŮ   I TWO IMAGINE BONY z Usedlosti ÚjezdecV1, NFV

Nar.:21.4.2006  CMKU/CKC 8967/06   O:                                                                Habanera’s HITCHHIKER           M:         AIMY Jave-King

Majitel:    Magdalena PÍNOVÁ,                     PRAHA 2

Lovely type, size, beautiful head and expression, dark brown eyes, still good pigmentation, beautiful ears, well angulated front and rear, excellent body and topline, good tail carriage and set, moves well, happy temperament.

Půvabný typ, velikost, krásná hlava a výraz, tmavě hnědé oči, stále dobrá pigmentace, krásné uši, dobré úhlení vpředu a vzadu, výborné tělo a horní linie, dobré nesení a nasazení ocasu, dobrý pohyb, šťastný temperament.

34 FENY       RU  tř. DOROSTU     HAPPY BEAUTY Bezzábran VN2

Nar.:19.9.2014  CMKU/CKC 14071/14  O:                                                                HOCUS POCUS of Woodville      M:         CANDY Bezzábran

Majitel:    JUDr. Josef ŠTĚTINA,                    DOMAŽLICE

Very lovely type and size, sweet head, lovely expression, ok bite, excellent topline and body for age, well angulated front and rear, good tail set and carriage, lovely ruby colour, silky coat, moves hapily, sweet temperament.

Velmi půvabný typ a velikost, líbezná hlava, půvabný výraz, skus O.K., výborná horní linie a tělo vzhledem k věku, dobré úhlení vpředu i vzadu, dobré nasazení a nesení ocasu, půvabná ruby barva, hedvábná srst, šťastný pohyb, líbezný temperament.

35 FENY       RU  tř. DOROSTU     CHELSEA z Šostýnského podhradí xxx

Nar.:25.8.2014  CMKU/CKC 14039/14  O:                                                                EMANUEL BLACK z Dvorů Stanislavic       M:     AVALANCHE z Šostýnského podhradí

Majitel:    Jiřina RAŠKOVÁ,                         KOPŘIVNICE

nenstoupila

36 FENY       RU  tř. DOROSTU     ISABELLE Krásná louka VN 1

Nar.:15.9.2014  CMKU/CKC 14068/14  O:                                                                FRANCO Krásná louka M:         FANESCO OKTI Biely démon

Majitel:    Mikuláš FOCKO,                          PRAHA 4

Lovely size and type, beautiful sweet head, excellent bite, lovely eyes, well angulated in front and rear, excellent topline, good body for age, beautiful broken colour and deep, shows happily movement, sweet temperament.

Půvabná velikost a typ, krásná líbezná hlava, výborný skus, půvabné oči, dobré úhlení vpředu i vzadu, výborná horní linie, dobré tělo vzhledem k věku, krásná přerušovaná a sytá barva, předvádí šťastný pohyb, líbezný temperament.

37 FENY       RU  tř. MLADÝCH     UTILITY Flowers City V2

Nar.: 2.4.2014  CMKU/CKC 13825/14  O:                                                                ENRICO BLACK z Dvorů Stanislavic          M:         JOAN OF ARC Flowers City

Majitel:    Zuzana GLADIŠOVÁ,                    STAŘÍČ

Very nice type and size, lovely head and sweet expression, ok bite, straight in front, could have better angulation behind, just a little short in loin, good topline, and good body, lovely deep ruby colour, silky coat, moves shows happily, sweet temperament.

Velmi hezký typ a velikost, půvabná hlava a líbezný výraz, skus O.K., strmá vpředu, mohla by mít lepší úhlení vzadu, trochu kratší v bedrech, dobrá horní linie a dobré tělo, půvabní sytá ruby barva, hedvábná srst, pohybuje, předvádí se šťastně, líbezný temperament.

38 FENY       RU  tř. MLADÝCH     WAIMEA TINI Biely démon V1, CAJC

Nar.:21.4.2014  SPKP 2998             O:                                                                YUPPIE PERI Biely démon         M:         URRIELLE SEVI Biely démon

Majitel:    RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ,             SK, SVÄTÝ JUR

Lovely type and size, sweet head and expression, dark eyes and pigmentation correct bite, excellent angulated front and rear, good topline and body, well tail set, very silky coat quality, beautiful colour, moves shows well, happy temperament.

Půvabný typ a velikost, líbezná hlava a výraz, tmavé oči a pigmentace, správný skus, výborné úhlení vpředu i vzadu, dobrá horní linie a tělo, dobře nasazený ocas, velmi hedvábná kvalita srsti, krásná barva, pohybuje, předvádí se dobře, šťastný temperament.

39 FENY       RU  tř. MEZITŘÍDA    BENFICA DA LUZ Jollynea’s V2,—

Nar.:22.5.2013  CMKU/CKC 13353/13  O:                                                                Loranka’ STAR PRINCE M:         FLOWER FAIR of Sevijean’s

Majitel:    Sára RÁLIŠOVÁ,                         HOSTIVICE

Nice type and size, lovely head with sweet expression, correct bite, well angulated front and rear, good topline and body, a little bit low tail set, silky coat, nice colour, moves well front, quite narrow behind, and carries her tail a little bit high, nice temperament.

Hezký typ a velikost, půvabná hlava s líbezným výrazem, správný skus, dobré úhlení vpředu i vzadu, dobrá horní linie a tělo, poněkud nízko nasazený ocas, hedvábná srst, hezká barva, dobrý pohyb vpředu, docela úzký vzadu, a nese ocas poněkud vysoko, hezký temperament.

40 FENY       RU  tř. MEZITŘÍDA    RUBY XYTTA Van Cavino V1, CAC

Nar.:30.3.2013  CMKU/CKC 13493-13/ O:                                                                Sandbrae BOLT FROM THE BLUE           M:     MADELENE Van Cavino

Majitel:    J. + A. VETEŠNÍKOVI,                   OBRATAŇ

Excellent type and size, beautiful head, sweet expression, beautiful eyes and ears, correct bite, excellent  body proportion, front and rear angulated, excellent topline, tail set and carriage, lovely silky coat, moves shows well, happy temperament.

Výborný typ a velikost, krásná hlava, líbezný výraz, krásné oči a uši, správný skus, výborné proporce těla, úhlení vpředu i vzadu, výborná horní linie, nasazení a nesení ocasu, půvabná hedvábná srst, šťastný temperament.

41 FENY       RU  tř. OTEVŘENÁ   BARCELONA BLAUGRANA Jollynea’s V1, CAC, VB

Nar.:22.5.2013  CMKU/CKC 13352/13  O:                                                                Loranka’s STAR PRINCE           M:         FLOWER FAIR of Sevijean’s

Majitel:    Lenka KŘUPKOVÁ,                      MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Nice type and size, nice head, sweet expression, dark round eyes, good pigmentation, ok bit, well angulated front and rear, good topline and body, nice tail set and carriage, moves shows very well, sweet temperament.

Hezký typ a velikost, hezká hlava, líbezný výraz, tmavé kulaté oči, dobrá pigmentace, skus O.K., dobré úhlení vpředu i vzadu, dobrá horní linie a tělo, hezké nasazení a nesení ocasu, pohybuje, předvádí se velmi dobře, líbezný temperament.

42 FENY       RU  tř. VÍTĚZŮ        CALISTA OKTI Biely démon V1, CAC

Nar.:27.2.2011  CMKU/CKC 12396-11/ O:                                                                KRISTIAN od Ptačí skály           M:         QERIDA PERI Biely démon

Majitel:    J. + A. VETEŠNÍKOVI,                   OBRATAŇ

Very nice type, good size, lovely head with sweet expression, beautiful ears and eyes, ok bite, good pigmentation, angulation a little bit straight front, enough behind, good topline and body and tail carriage, moves well front, a little bit narrow behind, lovely silky coat, happy temperament.

Velmi hezký typ, dobrá velikost, půvabná hlava s líbezným výrazem, krásné uši a oči, skus O.K., dobrá pigmentace, poněkud strmější úhlení vpředu, dostatečné vzadu, dobrá horní linie a tělo a nesení ocasu, dobrý pohyb vpředu, poněkud užší vzadu, půvabné hedvábné osrstění, šťastný temperament.

43 FENY       TR  tř. ŠTĚŇAT       CARRIE Charles Garden VN1, NFŠ, nejlepší štěně

Nar.:11.10.2014CMKU/CKC 14075/14  O:                                                                Turretbank TRIBERRY  M:         Stonehill’s X-ELLENT BELLE OF THE BALL

Majitel:    Bc. Lucie MELICHAROVÁ,              MILÍN

Very lovely type, nice size, beautiful head, sweet expression, ok bite, dark eyes, excellent front and well angulated behind, good topline, good body for age, low tail set, body colour could be a little bit broken, silky coat quality, moves happily, sweet temperament.

Velmi půvabný typ, hezká velikost, krásná hlava, líbezný výraz, skus O.K., tmavé oči, výborné úhlení vpředu a dobré vzadu, dobrá horní linie, dobré tělo vzhledem k věku, nízko nasazený ocas, barva těla by od sebe mohla být oddělenější, hedvábná kvalita srsti, šťastně se pohybuje, líbezný temperament.

44 FENY       TR  tř. ŠTĚŇAT       CELTIC PRINCESS Sylena VN2

Nar.: 6.10.2014 PKR.IX-68289           O:                                                                COOL’N BREEZY vom Welfenhof M:         EVERLASTING LOU Sylena

Majitel:    Pavlína GROSSEROVÁ,                OPAVA

Lovely type, good size, sweet head, wide place could be more eye, very sweet expression, correct bite, well angulated front and rear, excellent body proportions, excellent body for age, moves ok, sweet temperament.

Půvabný typ, dobrá velikost, líbezná hlava, oči by mohly být uloženy dále od sebe (?), velmi líbezný výraz, správný skus, dobré úhlení vpředu i vzadu, výborné proporce těla, výborné tělo vzhledem k věku, pohyb O.K.,líbezný temperament.

45 FENY       TR  tř. ŠTĚŇAT       DAPHNE MATYLDA z Usedlosti Újezdec VN 3

Nar.:16.11.2014CMKU/14101/14        O:                                                                Rakelton’s GENTLEMAN           M:         MATHILD NESSI z Usedlosti Újezdec

Majitel:    MUDr. Štěp. DOČEKALOVÁ,            HRADEC KRÁLOVÉ

Nice type and size, nice head with still need some time to maturity, little bit small eyes, good bite, should have more wide placed eyes, well angulated front and rear, very good body for her age, good topline and tail set, moves shows happily, sweet temperament.

Hezký typ a velikost, hezká hlava, které ještě potřebuje čas dospět, poněkud menší oči, dobrý skus, měla by mít dál od sebe uložené oči, dobré úhlení vpředu i vzadu, velmi dobré tělo vzhledem k věku, dobrá horní linie a nasazení ocasu, pohybuje, předvádí se šťastně, líbezný temperament.

46 FENY       TR  tř. MLADÝCH     BRITTANY z Thůnova panství V2

Nar.: 6.4.2014  CMKU/CKC 13814/14  O:                                                                ALBERT z Fatkovského dvora     M:         ISABEAU Spanilá věž

Majitel:    K. + A. PALACKÁ,                        VARNSDORF

Very nice type and size, lovely head and expression, well angulated front and rear, good topline and body for age, nicely broken colour, silky coat, moves well, correct bite, nice temperament.

Velmi hezký typ a velikost, půvabná hlava a výraz, dobré úhlení vpředu i vzadu, dobrá horní linie a tělo vzhledem k věku, hezky od sebe oddělená barva, hedvábná srst, dobrý pohyb, správný skus, hezký temperament.

47 FENY       TR  tř. MLADÝCH     INETT Llewellyn Bohemia V1, CAJC

Nar.:16.3.2014  CMKU/CKC 13762/14  O:                                                                DIDI z Dvorů Stanislavic            M:         HELIE Llewellyn Bohemnia

Majitel:    JUDr. Josef ŠTĚTINA,                    DOMAŽLICE

Very nice type, good size and body proportions, sweet head and expression, dark eyes, correct bite, lovely ears, good front and rear angulation, good topline and tail set, moves shows happily, nice temperament.

Velmi hezký typ, dobrá velikost a proporce těla, líbezná hlava a výraz, tmavé oči, správný skus, půvabné uši, dobré úhlení vpředu i vzadu, dobrá horní linie a nasazení ocasu, pohybuje, předvádí se šťastně, hezký temperament.

48 FENY       TR  tř. MLADÝCH     LADY JANE Spanilá věž VD

Nar.: 9.6.2014  CMKU/CKC 13901/14  O:                                                                NICHICCO od Ptačí skály           M:         JENNY Spanilá věž

Majitel:    Jitka KUBÍČKOVÁ,                       PRAHA 7

Good type, correct head, correct bite, dark eyes, shows some white, strong body, curved back when standing, moves a little bit wide in front, ok behind, nicely broken colour, but coat quality is poolen (asi poor ??), happy temperament.

Dobrý typ, správná hlava, správný skus, tmavé oči, ukazuje trochu bělmo, silné tělo, zakřivená záď, když stojí, pohybuje se vpředu poněkud široce, vzadu O.K., hezky od sebe oddělená barva, však kvalita srsti je slabá, šťastný temperament.

49 FENY       TR  tř. MLADÝCH     YAYA BONY z Usedlosti Újezdec V3

Nar.: 6.4.2014  CMKU/CKC 13801/14  O:                                                                SZEJK Zlodziejska Zgraja          M:         GRACE DAISY Zbirožské podzámčí

Majitel:    Edita RUDOLF,                           CHOMUTOV

Correct type and size, correct head and eyes, dark eyes, nice ears, well angulated front and rear, good topline, a little bit low tail set, nicely broken colour, moves well and happy temperament.

Správný typ a velikost, správná hlava a oči, tmavé oči, hezké uši, dobré úhlení vpředu i vzadu, dobrá horní linie, poněkud nízko nasazený ocas, hezky přerušovaná barva, dobrý pohyb a šťastný temperament.

50 FENY       TR  tř. MLADÝCH     YEZZDA TINI Biely démon V4

Nar.:24.4.2014  SPKP 3006             O:                                                                Aranel GENESIS        M:         MEZANINE OKTI Biely démon

Majitel:    RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ,             SK, SVÄTÝ JUR

Nice type and size, but still a little bit low on legs, sweet head and expression, ok bite, well angulated front and rear, nice topline, a little bit low tail set, strong body, silky coat, moves happily with temperament.

Hezký typ a velikost, ale ještě poněkud nízká, líbezná hlava  výraz, skus O.K., dobré úhlení vpředu i vzadu, hezká horní linie, poněkud nízko nasazený ocas, silné tělo, hedvábná srst, pohybuje se šťastně a temperamentně.

51 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    FIORKA GOLD od Zlatého Roxe V2,—

Nar.:14.8.2013  CMKU/CKC 13472/13  O:                                                                QUINN TERNO z Kamilkové zahrady          M:         BREE VIVIEN Amor Real

Majitel:    Jaroslava KOSOVÁ,                     JINDŘICHŮV HRADEC

Nice type, correct head, good eyes and ears, correct bits, well angulated front, enough behind, good topline, low tail set, she should lose some weight, the coat should be more silky, moves happily, nice temperament.

Hezký typ, správná hlava, dobré oči a uši, správný skus, dobré úhlení vpředu, dostatečné vzadu, nízko nasazený ocas, měla by trochu zhubnout, srst by měla být hedvábnější, pohybuje se šťastně, hezký temperament.

52 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    MARSEY Merlin Bohemia V1, CAC, VB, VSV, BOS

Nar.:21.9.2013  CMKU/CKC 13536/13  O:                                                                CHOCOLATE CHIPS Perle du Sahel         M:         Anncourt DIANA

Majitel:    Miloslava PAVELKOVÁ,                 NOVÝ JÁCHYMOV

Lovely type and size, excellent head with expression sweet, correct bite, dark round eyes, lovely ears, well angulated front and rear, good topline and tail carriage, beautifully broken silky coat, sweet temperament.

Půvabný typ a velikost, výborná hlava s líbezným výrazem, správný skus, tmavé kulaté oči, půvabné uši, dobré úhlení vpředu i vzadu, dobrá horní linie a nesení ocasu, krásné přerušované hedvábné osrstění, líbezný temperament.

53 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   DAPHNE LADY Vanilla Wafer xxx

Nar.:16.8.2013  CMKU/CKC 13480/13  O:                                                                SZEJK Zlodziejska Zgraja          M:         CARIOCA TRE z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Lenka KRPCOVÁ,                        LYSÁ nad LABEM

nenastoupila

54 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   FLER GOLD od Zlatého Roxe V1, CAC

Nar.:14.8.2013  CMKU/CKC 13473/13  O:                                                                QUINN TERNO z Kamilkové zahrady          M:         BREE VIVIEN Amor Real

Majitel:    Marie KULHAVÁ,                         HUMPOLEC

Very nice type, lovely head, beautiful eyes, sweet expression, correct bite, beautiful ears, well angulated front and rear, good topline and ribcage, but could loose a little bit weight, moves shows beautifully, sweet temperament.

Velmi hezký typ, půvabná hlava, krásné oči, líbezný výraz, správný skus, krásné uši, dobré úhlení vpředu i vzadu, dobrá horní linie a hrudník, ale mohla by trochu zhubnout, pohybuje, předvádí se krásně, líbezný temperament.

55 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        WENEXIA OKTI Biely démon V1, CAC

Nar.:10.5.2012  SPKP 2773             O:                                                                Babbler’s LATEST NEW            M:         SUNNETTA PERI Biely démon

Majitel:    RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ,             SK, SVÄTÝ JUR

Sweet head, dark eyes, correct bite, excellent front and rear, good topline and body, good in front, little bit narrow behind moves, nice temperament. Very nice type and size.

Líbezná hlava, tmavé oči, správný skus, výborná vpředu i vzadu, dobrá horní linie a tělo, pohyb dobrý vpředu, poněkud užší vzadu, hezký temperament. Velmi hezký typ a velikost.

56 PSI          BT  tř. ŠTĚŇAT       GIUSEPPE VERDI Gardyth VN1, NPŠ

Nar.:19.10.2014CMKU/CKC 14092/14  O:                                                                Volney BONANZA       M:         CATHERINE DENEUEVE Gardyth

Majitel:    Olga JAČKOVÁ,                          TŘEBESTOVICE

Excellent type and size, dark eyes, correct bite, well set ears, good front, very good body for his age, well angulated in front, enough angulated in back. Nice move, nice tail carriage when moving, good colour, correct coat quality, nice temperament.

Výborný typ a velikost, tmavé oči, správný skus, dobře nasazené uši, dobrá přední fronta, velmi dobré tělo vzhledem k věku, dobré úhlení vpředu, dostatečné úhlení vzadu. Hezký pohyb, hezké nesení ocasu v pohybu, dobrá barva, správná kvalita osrstění, hezký temperament.

57 PSI          BT  tř. MLADÝCH     WILLIBALD GLUCK Bonimo V1, CAJC

Nar.: 2.10.2013 CMKU/CKC 13572/13/ O:                                                                Volney BONANZA       M:         ORIENTHAL NIGHT du Chateau Noblesse

Majitel:    Marie ČÁLKOVÁ,                         UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Excellent type and size, excellent proportions, very beautiful head, correct bite, correct ear set, Strong bones, good ribcage, strong tight, well angulated, correct tail set but carries it a little bit high when moving, good side movement, good colour, good coat quality and coat is in excellent condition, excellent temperament.

Výborný typ a velikost, výborné proporce, velmi krásná hlava, správný skus, správně nasazené uši, silná kostra, dobrý hrudník, silný, pevný, dobré úhlení, správné nasazení ocasu, ale v pohybu poněkud vysoko nesen, dobrý pohyb z boku, dobrá barva, dobrá kvalita srsti a srst je ve výborné kondici, výborný temperament.

58 PSI          BT  tř. MEZITŘÍDA    ALEXIUS Černý turmalín xxx

Nar.: 8.10.2013 CMKU/CKC 13548/13  O:                                                                CHE GUEVARA Flowers City      M:         EBBI ROSE Bezzábran

Majitel:    Simona PATOČKOVÁ,                   KOLÍN 2

nenastoupil

59 PSI          BT  tř. MEZITŘÍDA    HARRY POTTER Krásná louka V1, CAC

Nar.:17.6.2013  CMKU/CKC 13399/13/ O:                                                                PRIMA QUARTETT Amore Mio     M:         FINESSA OKTI Biely démon

Majitel:    Vladimíra JALŮVKOVÁ,                 MNÍŠEK pod BRDY

Correct bite size, pretty head, great ear set, correct bite, good bones, good rib cage, long loin, strong tight, short tail, correct tail set but lightly high when movement, correct coat quality, very nice move, good colour, excellent temperament.

Správný skus, velikost, hezká hlava, skvělé nasazení uší, správný skus, dobrá kostra, dobrý hrudník, dlouhá záď, silný, pevný, krátký ocas, správné nasazení ocasu, ale v pohybu lehce výš nesen, správná kvalita srsti, velmi hezký pohyb, dobrá brva, výborný temperament.

60 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   FIGARO ALFI od Vyšebrodského kláštera V1,—

Nar.:31.10.2012CMKU/CKC 13112/12  O:                                                                ALFI Sylena  M:         DARLING od Vyšebrodského kláštera

Majitel:    Ing. Petra VÍŠKOVÁ,                     PRAHA 7

Correct type and size, beautiful head. correct bite, correct ear set, strong bones, good ribcage, bit long loin, moving a bit close in behind, correct movement from the side, good coat quality but not best today, correct tail carriage when moving.

Kprávný typ a velikost, krásná hlava, správný skus, správně nsazené uši, silná kostra, dobrý hrudník, trochu delší bedra, pohyb vzadu poněkud užší, správný pohyb ze strany, dobrá kvalita srsti, ale dnes ne nejlepší, v pohybu správné nesení ocasu.

61 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        FLANAGEN Bezzábran V2, res. CAC

Nar.: 6.3.2013  CMKU/CKC 13203/13  O:                                                                DORIAN GRAY of Woodville       M:         CANDY Bezzábran

Majitel:    Ing. Marek SVOBODA,                   PRAHA 10

Excellent type, very beautiful champion, beautiful head and expression, correct ears, correct bite, beautiful topline, correct bones, balanced angulation, correct coat quality, balanced move, beautiful colour, excellent temperament.

Výborný typ, velmi krásný šampion, krásná hlava a výraz, správné uši, správný skus, krásná horní linie, správná kostra, vyvážené úhlení, správná kvalita srsti, vyvážený pohyb, krásná barva, výborný temperament.

62 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        ISIDOR Kareli pod Radyní V1, CAC, VSV, BOB

Nar.:27.12.2012CMKU/CKC 13123/12/ O:                                                                YARIS du Chatea Noblesse        M:         LADRONKA Sladká krása

Majitel:    Martina HARTMANNOVÁ,               ROKYCANY

Excellent type and size, beautiful head with big dark eyes, correct bite, good bones, enough ribcage, strong tail, short light, correct angulation, good move, correct coat type and beautiful colour, good temperament.

Výborný typ a velikost, krásná hlava s velkýma tmavýma očima, správný skus, dobrá kostra, dostatečný hrudník, silný ocas, krátký, lehký, správné úhlení, dobrý pohyb, správný typ osrstění a krásná barva, dobrý temperament.

63 PSI          BT  tř. VETERÁNŮ   Volney BONANZA V1, NPV, BOV

Nar.: 6.6.2006  CMKU/CKC 11403-10/ O:                                                                Pascavale STANLEY   M:         Volney MARGARITA

Majitel:    K.+ R. ŠMEJKALOVI,                    STRAKY

Beautiful veteran, beautiful head and very gentle expression, beautiful dark eyes, correct ear set and bite, good bones, enough body, correct coat type but not best coat today, correct move, lovely temperament, super veteran.

Krásný veterán, krásná hlava a velmi něžný výraz, krásné tmavé oči, správně nasazené uši a skus, dobrá kostra, dostatečné tělo, správný typ osrstění, ale dnes není v nejlepší srsti, správný pohyb, půvabný temperament, super veterán.

64 PSI          BH  tř. DOROSTU     CRANE Naše radost VN1, NPD

Nar.: 2.8.2014  CMKU/CKC 14047/14  O:                                                                PICCOLO MONTY z Usedlosti Újezdec       M:     CHEROKEE GLORY Silver Capricorn

Majitel:    Petra ZVAROVÁ,                         PŘEZLETICE

Correct type and size, beautiful head, large dark eyes, correct bite, correct ear set, very good body for his age, strong tight, correct movements, nice tail carriage, good colour, correct coat type, nice temperament.

Správný typ a velikost, krásná hlava, veliké tmavé oči, správný skus, správné nasazení uší, velmi dobré tělo vzhledem k věku, silný, pevný, správný pohyb, hezké nesení ocasu, dobrá barva, správný typ osrstění, hezký temperament.

65 PSI          BH  tř. DOROSTU     Royal Romance EXXCLUSIVE N2

Nar.:11.9.2014  VDH-CCD 5664/14     O:                                                                Brymarden CAROLINA SUNRISE  M:         Royal Romance A SAMBA PA TI

Majitel:    Ing. Lenka SVOBODOVÁ,               PRAHA 10

Correct size and type, good bones, correct body for his age, topline correct tail set, correct proportions on head, correct bite, bit low ear set, very wooly coat type, bit narrow in movement, correct side movement, nice temperament.

Správný typ a velikost, dobrá kostra, správné tělo vzhledem k věku, horní linie, správné naszení ocasu, správné proporce hlavy, správný skus, trochu níž nasazené uši, velmi vlnitý typ srsti, poněkud užší pohyb, správný pohyb ze strany, hezký temperament.

66 PSI          BH  tř. MLADÝCH     LENNON Spanilá věž V3

Nar.: 9.6.2014  CMKU/CKC 13899/14  O:                                                                NICHICCO od Ptačí skály           M:         JENNY Spanilá věž

Majitel:    Radek KOHÁK,                           PRAHA 10

Correct bite and size, nice head, correct and dark eyes, good pigmentation, correct bite, a bit runny eyes, good bones for his size, good ribcage, a bit long in loin, Correct side movement, bit high tail carriage when moving, nice colour, correct coat type, but today not best, nice temperament.

Správný skus a velikost, hezká hlava, správné a tmavé oči, dobrá pigmentace, správný skus, trochu slzící oči, dobrá kostra na jeho velikost, dobrý hrudník, poněkud delší v bedrech, správný pohyb z boku, v pohybu trochu vysoko nesený ocas, hezká barva, správný typ osrstění, avšk dnes ne nejlepší, hezký temperament.

67 PSI          BH  tř. MLADÝCH     WIMBLEDON MANY z Usedlosti Újezdec V1, CAJC

Nar.: 8.1.2014  CMKU/CKC 13691/14  O:                                                                WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec       M:         UNIQA NANY z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Correct type and size, beautiful head with dark eyes, good deep expression, good ear set, correct bite, good bones, ribcage, a bit long loin, good strong tight, today a bit skinny, nice move, good tail carriage when moving, good temperament, nice colouring, good coat quality, not the best coat today.

Správný typ a velikost, krásná hlava s tmavýma očima, dobrý hluboký výraz, dobře nasazené uši, dobrá kostra, hrudník, trochu delší bedra, dobrý, silný, pevný, dnes trochu vyhublý, pěkný pohyb, v pohybu dobře nesený ocas, dobrý temperament, hezké zbrvení, dobrá kvalita osrstění, dnes ne v nejlepší srsti.

68 PSI          BH  tř. MLADÝCH     XIWEN TINI Biely démon V2

Nar.:22.4.2014  SPKP 3001             O:                                                                Lorphil LIGHT MY FIRE M:         IDISS SIRI Biely démon

Majitel:    RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ,             SK, SVÄTÝ JUR

Excellent type and size, very cobby, nice expression, but head is very strong, a lot of loose skin under jaw, good front, bones, good ribcage, good loin and type, good colour, correct coat quality, very heavy and outgoing temperament, good angulation back and front, nice move, good tail carriage when moving.

Výborný typ  velikost, velmi podsaditý, hezký výraz, hlava je velmi statná, mnoho volné kůže pod tlamou, dobrá přední fronta, kostra, dobrý hrudník,dobrá bedra a typ, dobrá barva, správná kvalita strsi, velmi těžký a společenský temperament, dobré úhlení vpředu i vzadu, pěkný pohyb, v pohybu dobře nesený ocas.

69 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    FLAVIO GOLD od Zlatého Roxe V2, res. CAC

Nar.:14.8.2013  CMKU/CKC 13470/13/ O:                                                                QUINN TERNO z Kamilkové zahrady          M:         BREE VIVIEN Amor Real

Majitel:    Zdeňka MATOUŠKOVÁ,                 BRNO

Correct size and type, very pretty head, correct ear set, good pigmentation, correct bite, good front, good ribcage, good strong tight, correct bones, good topline, well angulated, nice move, a bit high tail carriage when moving, good colour and correct coat quality, excellent temperament.

Správná velikost a typ, velmi hezká hlava, správné nasazené uši, dobrá pigmentace, správný skus, dobrá přední fronta, dobrý hrudník, dobře silný, pevný, správná kostra, dobrá horní linie, dobré úhlení, hezký pohyb, v pohybu trochu výše nesený ocas, dobrá barva a správná kvalita osrstění, výborný temperament.

70 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    LYRICK Merlin Bohemia V1, CAC

Nar.:17.6.2013  CMKU/CKC 13397/13  O:                                                                Turretbank TRIBERRY  M:         QUINETE TERNO z Kamilkové zahrady

Majitel:    K.+ R. ŠMEJKALOVI,                    STRAKY

Excellent type and size, very beautiful head with big dark eyes, correct ear set, correct bite, pigmentation darker, good bones, strong tight, good bones, correct angulation, moves nicely, good tail carriage when moving, nice colour, good coat quality, good temperament.

Výborný typ a velikost, velmi krásná hlava s velkýma tmavýma očima, správně nasazené ucho, tmvší pigmentce, dobrá kostra, silný pevný, dobrá kostra, správné úhlení, hezký pohyb, v pohybu dobře nesený ocas, hezká barva, dobrá kvalita osrstění, dobrý temperament.

71 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    QUENTIN Brno-Frost V4

Nar.: 1.7.2013  CMKU/CKC 13427/13  O:                                                                IBSEN Spanilá  věž     M:         ENNIA Květ sakury

Majitel:    Tereza MATOUŠKOVÁ,                  PRAHA 10

Correct size and type, beautiful head proportions, but lot of white in his eye. Correct bite, good front, good bones, very good ribcage and body. Good strong tight. Could have longer side movement. Quite high tail carriage when moving. Beautiful mahagony and white colour. Excellent coat type. Good temperament.

Správná velikost a typ, krásné proporce hlavy, ale hodně bělma v jeho oku. Správný skus, dobrý předek, dobré kosti, velmi dobrý hrudník a tělo. Dobře silný pevný. Z boku by mohl mít delší pohyb (záběr). V pohybu poněkud vysoko nesený ocas.Krásná mahagonová a bílá barva. Výborný typ osrstění, dobrý temperament.

72 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    WENTY Rubínový květ V3

Nar.:16.4.2013  CMKU/CKC 13312/13  O:                                                                SEMIR Rubínový květ   M:         ILANDERE Rubínový květ

Majitel:    Markéta TOMKOVÁ,                      NIŽBOR

Correct size and type, good head, good dark eyes, correct ear set, correct bite, good front, correct bone, good ribcage, good strong tight, well angulated, bit narrow, correct side movements, good colour, correct coat type, very good temperament.

Správná velikost a typ, dobrá hlava, dobré tmavé oči, správné nasazení ucha, správný skus, dobrý předek, správná kostra, dobrý hrudník, dobrá silná vazba, dobře úhlený, trochu úzký, ze strany správný pohyb, dobrá barva, správný typ srsti, velmi dobrý temperament.


73 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   OSCAR WILDE z Usedlosti Újezdec V2

Nar.: 1.7.2013  CMKU/CKC 13417/13/ O:                                                                Roseburry HERMES     M:         FLEUR ILLUSION z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Correct type and size, nice head, good dark eyes, excellent pigmentation, correct ear set, little runny eyes, good front, good ribcage, a bit long loin, good strong tight, correct angulation, a bit narrow back movement, correct move from side, nice tail carriage when moving, bit soft topline, good temperament.

Správný typ a velikost, hezká hlava, dobré tmavé oči, výborná pigmentace, správné nsazení uší, trochu slzící oči, dobrá přední fronta, dobrý hrudník, poněkud delší bedra, dobře silný pevný, správné úhlení, pohyb vzadu poněkud užší, správný pohyb z boku, v pohybu hezké nesení ocasu, poněkud nezpevněná horní linie, dobrý temperament.

74 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   Sweetbriar SHAKESPEARE   V1, CAC

Nar.:27.6.2012  AP 04443605           O:                                                                Maibee HARDY          M:         Angel’s Pride ELIZA DUULITTLE

Majitel:    RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ,             SK, SVÄTÝ JUR

Excellent size and type, very beautiful head, a bit feminine expression, beautiful dark eyes, excellent pigmentation, correct bite, good front, ribcage, good strong loin and size, balanced angulation, nice move, good tail, carriage when moving, nice colour, excellent coat quality, excellent temperament.

Výborná velikost a typ, velmi krásná hlava, poněkud fenčí výraz, krásné tmavé oči, výborná pigmentace, správný skus, dobrá přední fronta, hrudník, dobrá silná bedra  a velikost, vyvážěné úhlení, hezký pohyb, ocas v pohybu dobře nesen, hezká barva, výborná kvalita osrstění, výborný temperament.

75 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        Clopsville BREEZER V1, CAC, VB

Nar.:17.6.2011  CMKU/CKC 12589-11/ O:                                                                Aranel MAVERIC        M:         Clopsville SEA BREEZE

Majitel:    Lenka POLÁKOVÁ,                      MNICHOVO HRADIŠTĚ

Excellent type and size, beautiful classical, beautiful head and expression, correct bite, dark eyes, well set ears, good front, good strong body, balanced angulation, balanced move, beautiful colour, good coat quality, beautiful fringes on ears, excellent temperament.

Výborný typ a velikost, krásný klasický, krásná hlava a výraz, správný skus, tmvé oči, dobře nasazené uši, dobrá přední fronta, dobře silné tělo, vyvážené úhlení, vyvážený pohyb, krásná barva, dobrá kvalita osrstění, krásné závěsy na uších, výborný temperament.

76 PSI          BH  tř. VETERÁNŮ   WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec V1

Nar.:31.1.2005  CMKU/CKC 8192/05/0 O:                                                                Habanera’s HITCHHIKER           M:         ILLUSION FLEUR z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Excellent type, ten years old veteran still in good condition, beautiful eyes, nice expression, correct front, good body, correct angulation, good move, good coat quality, nice colour, excellent temperament, has enjoying his day out.

Výborný typ, 10-letý veterán stále v dobré kondici, krásné oči, hezký výraz, správná přední fronta, dobré tělo, správné úhlení, dobrý pohyb, dobrá kvalita osrstění, hezká barva, výborný temperament, užívá si dne venku.

77 PSI          RU  tř. DOROSTU     HAPPY BOY z Šostýnského podhradí xxx

Nar.:14.7.2014  CMKU/CKC 13986/14  O:                                                                ANDREW Amicitia fidelis           M:         PIPER z Panství Lomnice

Majitel:    Alena PYTLÁKOVÁ,                     ÚDLICE

nebyl

78 PSI          RU  tř. MLADÝCH     ZEPELLIN BLACK z Usedlosti Újezdec V1, CAJC

Nar.: 3.6.2014  CMKU/CKC 13845/14  O:                                                                LINCOLN MANY z Usedlosti Újezdec         M:         ADÉLKA GINETT z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Martina JŮZOVÁ,                         LIBŠTÁT

Correct size and type, very nice head, beautiful dark eyes, good pigmentation, good ear set, at the moment reverse scissors bite, good bones and body for his age, balanced angulation, nice move, nice tail carriage when moving, good colour, correct coat type, nice temperament.

Správná velikost a typ, velmi hezká hlava, krásné tmavé oči, dobrá pigmentace, dobře nsazené uši, v současnosti reverzibilní nůžkový skus, dobrá kostra a tělo vzhledem k jeho věku, vyvážené úhlení, hezký pohyb, v pohybu hezké nesení ocasu, dobrá barva, správný typ osrstění, hezký temperament.

79 PSI          RU  tř. MEZITŘÍDA    BASTIEN GOLD Wiktoris V2, res. CAC

Nar.:21.9.2013  CMKU/CKC 13539/13  O:                                                                Volney BONANZA       M:         LAISY GOLD Fraking

Majitel:    Martina HARTMANNOVÁ,               ROKYCANY

Correct size and type, beautiful head, nice expression, correct ear set, correct bite, good front and ribcage, long loin, balanced angulation, bit narrow hind movement, moving correctly from the side, good coat quality, colour, nice temperament.

Správná velikost a typ, krásná hlava, hezký výraz, správné nasazení uší, správný skus, dobrá přední fronta a hrudník, dlouhá bedra, vyvážené úhlení, poněkud užší pohyb vzadu, pohybuje se správně ze strany, dobrá kvalita osrstění, barvy, hezký temperament.

80 PSI          RU  tř. MEZITŘÍDA    COMEDY HIP HOP Scherzo Capriccioso V1, CAC

Nar.:21.6.2013  CMKU/CKC 13410/13  O:                                                                GAWIN Minowara        M:         BARKAROLA Scvherzo Capriccioso

Majitel:    Šárka ONDRYSKOVÁ,                   NEHVIZDY

Correct type and size, nice head, correct bite, a bit light eyes, correct ear set, good front and body, good strong tight, well angulated front and hind, bit narrow hind movement, side moving ok. good coat quality, nice colour, ok temperament.

Správný typ a velikost, hezká hlava, správný skus, poněkud světlejší oči, správně nasazené uši, dobrá přední fronta a tělo, dobře silný pevný, dobré úhlení vpředu i vzadu, poněkud užší pohyb pánevních končetin, pohyb z boku O.K., dobrá kvalita osrstění, hezká barva, temperament O.K.

81 PSI          RU  tř. OTEVŘENÁ   EDDIE z Fatkovského dvora V2,—

Nar.:22.11.2012CMKU/CKC 13096/12  O:                                                                HOWARD Čajový lístek M:         WILD TEMPRENCE Rubínový květ

Majitel:    Radka ROKYTOVÁ,                      KOPŘIVNICE

Very happy and outgoing boy, correct type and size, nice head, good eyes, correct ears set, correct bite, good front, good bones, good ribcage, a bit long in loin, good strong tight, well angulated front and back, nice move, bit high tail carriage when moving, correct coat type but today not at the best.

Velmi šťastný a společenský psík, správný typ a velikos, hezká hlva, dobré oči, správně nasazené uši, správný skus, dobrá přední fronta, dobrá kostra, dobrý hrudník, trochu delší v bedrech, dobře silný pevný, dobré úhlení vpředu i vzadu, hezký pohyb, v pohybu poněkud vysoko nesený ocas, správný typ osrstění, ale dnes ne nejlepší.

82 PSI          RU  tř. OTEVŘENÁ   IVANHOE ART Zbirožské podzámčí V1, CAC, VB

Nar.:26.3.2012  CMKU/CKC 12762/12  O:                                                                MAXWELL z Willany    M:         VALKÝRA TRES z Císařského mlýna

Majitel:    Iveta LENCOVÁ,                          LITOMĚŘICE

Excellent type, very strong but not too big dog, correct ear set, bit light eyes, excellent pigmentation, correct bite, good front, strong bones and body, good strong tight, enough angulated back and front, beautiful coat colour and texture, nice move, bit high tail when moving, nice temperament.

Výborný typ, velmi statný ale ne příliš velký pes, správné nasazení uší, trochu světlejší oči, výborná pigmentace, správný skus, dobrá přední fronta, silná kostra a tělo, dobře silný pevný, dostatečné úhlení vzadu a vpředu, krásná barva srsti a textura, hezký pohyb, v pohybu poněkud vysoko nesený ocas, hezký temperament.

83 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        Sorata GINGER ALE V1, CAC

Nar.:15.5.2011  SPKP 2723             O:                                                                Sorata DON VITO        M:         Sorata RUBY WINE

Majitel:    RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ,             SK, SVÄTÝ JUR

Excellent champion dog, right proportions in body, beautiful dark eyes, correct ear set, correct bite, good front, good strong body for the size, good tight, well angulated, nice move, correct tail, carriage when moving, beautiful colour and texture, nice temperament.

Výborný šampion pes, správné proporce těla, krásné tmavé oči, správně nasazené uši, správný skus, dobrá přední fronta, dobře silné tělo vzhledem k velikosti, dobře pevný, dobré úhlení, hezký pohyb, v pohybu správně nesený ocas, krásná barva a textura, hezký temperament.

84 PSI          RU  tř. VETERÁNŮ   ENRICO PERI Biely démon V1

Nar.:13.7.2006  CMKU/CKC 9390-06/0 O:                                                                NABUCO TRIES Biely démon      M:         LOSTRESS Biely démon

Majitel:    Eva HRDLIČKOVÁ,                       PRAHA 11

Correct size and type, very nice head, really male head, beautiful dark eyes, correct ears, correct bite, good front, good ribcage bones, still moving nicely, excellent temperament.

Správná velikost a typ, velmi hezká samčí hlava, krásné tmavé oči, správné uši, správný skus, dobrá přední fronta, dobrý hrudník, kostra, stále se hezky pohybuje, výborný temperament.

85 PSI          RU  tř. VETERÁNŮ   Lisgarth DYLAN THOMAS V2

Nar.: 3.1.2003  CMKU/CKC 7275-03/0 O:                                                                SALLCOTT ADAGIO Culverhill    M:         POLLYBENT GOLDEN ROSE of Lisgarth

Majitel:    Olga JAČKOVÁ,                          TŘEBESTOVICE

Twelve years old veteran, still going strong, beautiful eyes, good ribcage, good bones and front, good pigmentation, but skinny condition today, still correct move, nice temperament.

12-letý veterán, stále se pohybuje rozhodně, krásné oči, dobrý hrudník, dobrá kostra a přední fronta, dobrá pigmentace, ale dnes ve vyhublé kondici, stále správný pohyb, hezký temperament.

86 PSI          TR  tř. DOROSTU     BRUCE Royal shine VN1

Nar.:27.8.2014  CMKU/CKC 14058/14  O:                                                                Pascavale VALENTINO M:         FRANCIS CHERI Zbirožské podzámčí

Majitel:    Mgr. Radka DUŠKOVÁ,                  PŘÍBRAM

Excellent size and type, very beautiful head, nice dark eyes, correct ear set, correct bite, good front, good bones, very well developed body for his age, good strong type, balanced angulation, I would like to have more broken colour, good coat quality, a bit narrow front movement but side movement ok, nice tail carriage when moving, very lovely and outgoing temperament.

Výborná velikost a typ, velmi krásná hlava, hezké tmavé oči, správné nasazení uší, správný skus, dobrá přední fronta, dobrá kostra, vzhledem k věku velmi dobře vyvinuté tělo, dobrý silný typ, vyvážené úhlení, přála bych si více od sebe oddělenou barvu, dobrá kvalita osrstění, poněkud užší pohyb vpředu, ale pohyb z boku O.K., v pohybu dobře nesený ocas, velmi půvabný a společenský temperament.

87 PSI          TR  tř. DOROSTU     Clopsville NEVADA VN2

Nar.:13.8.2014  dosud nepřereg.        O:                                                                Gamble On You des Contempolations At Pas           M:     Clopsville SANTA YNEZ

Majitel:    Lenka POLÁKOVÁ,                      MNICHOVO HRADIŠTĚ

Corect size and type, nice head with beautiful expression, dark eyes, correct pigmentation, correct bite, good bones, body for his age, enough angulation back and front, good colour, quite wooly coat quality at the moment, still little bit narrow back movement and high front movement, lovely temperament.

Správná velikost a typ, hezká hlava s krásným výrazem, tmavé oči, správná pigmentace, správný skus, dobrá kostra, tělo vzhledem k jeho věku, dostatečné úhlení vpředu i vzadu, dobrá barva, momenálně docela vlněná/huňatá kvalita osrstění, nicméně poněkud užší pohyb vzadu a vysoký pohyb vpředu, půvabný temperament.

88 PSI          TR  tř. MLADÝCH     BENTLEY z Thůnova panství V1,—

Nar.: 6.4.2014  CMKU/CKC 13810/14  O:                                                                ALBERT z Fatkovského dvora     M:         ISABEAU Spanilá věž

Majitel:    Adéla PALACKÁ,                         VARNSDORF

Correct type and size, nice head, big eyes, correct ear set, good front and bones, good ribcage for his age but a bit long loin, good strong tight, balanced angulation, when he wants, he shows nice moves, a bit high tail carriage, nice colour, good coat quality, he doesn’t like to be in a ring, otherwise he has a nice temperament.

Správný typ a velikost, hezká hlava, velké oči, správné nasazení uší, dobrá přední fronta, kostra, dobrý hrudník na jeho věk, ale poněkud delší v bedrech, dobře silný pevný, vyvážené úhlení, když chce, předvádí hezký pohyb, poněkud výše nesený ocas, hezká barva, dobrá kvalita srsti, není rád ve výstavním kruhu, jinak má hezký temperament.

89 PSI          TR  tř. MEZITŘÍDA    DYLEN Karlovarský porcelán V1, CAC

Nar.:10.5.2013  CMKU/CKC 13347/13  O:                                                                GENESIS Jizutoji        M:         ZACKYA Karlovarský porcelán

Majitel:    Ing. Nikol DIKYOVÁ,                     ARCHLEBOV

Nice size and type, very strong for his size, beautiful head, dark eyes, well set ears, good pigmentation, correct bite, he has a bit feminine expression, good bones, strong body, good strong loin, very narrow back movement, a bit narrow in front, nice side movements, good colour, coat quality correct but not the best today, nice temperament.

Pěkná velikost a typ, velmi silný na jeho velikost, krásná hlava, tmavé oči, dobře nasazené uši, dobrá pigmentace, správný skus, má trochu fenčí výraz, dobré kosti, silné tělo, dobrá, silná bedra, velmi úzký pohyb vzadu, trochu užší vepředu, pěkný pohyb ze strany, dobrá barva, kvalita srsti je korektní, ale dnes není nejlepší, pěkný temperament.

90 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   Loranka’s KING OF POP V1, CAC, VB

Nar.:19.6.2011  AM 04581001           O:                                                                Loranka’s MOMENT IN TIME       M:         Loranka’s MOON LILY

Majitel:    A.+ J. ŠPAČKOVI,                        SKALSKO

Excellent type and size, very beautiful head, a bit light eyes, excellent pigmentation, correct ear set, correct bite, good bones, good ribcage, good muscles, but little bit skinny today, correct angulation, excellent colour, coat quality not best today, yellow in his paws are little bit disturbing, a bit narrow back movement, but moving ok on side, nice tail carriage when moving, nice temperament.

Výborný typ a velikost, velmi krásná hlava, trochu světlejší oči, výborná pigmentace, správně nasazené uši, správný skus, dobrá kostra, dobrý hrudník, dobré osvalení, ale dnes poněkud vyhublejší, správné úhlení, výborná barva, kvalita srsti dnes není nejlepší, žlutá na jeho tlapkách trochu ruší, trochu úzký pohyb zadních, ale v pohybu ze strany O.K., v pohybu pěkně nesený ocas, pěkný temperament.

91 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        BATUL Cavalier Prague V1, CAC

Nar.:25.2.2012  CMKU/CKC 12691/12  O:                                                                WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec       M:     BABAIANA z Údolí kavalírů

Majitel:    MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,                PRAHA 2

Excellent type and size, really champion quality, good head proportions, dark eyes but showing a bit white, good ear set, correct bite, good front, bones, a bit long loin, nicely angulated, nice move, good tail carriage when moving, good coat quality, nice colour, nice temperament.

Výborný typ a velikost, kvality opravdového šampiona, dobré proporce hlavy, tmavé oči, ukazující však trochu bělma, dobré nasazení uší, správný skus, dobrá přední fronta, kostra, poněkud delší v bedrech, hezké úhlení, hezký pohyb, v pohybu dobře nesený ocas, dobrá kvalita osrstění, hezká barva, hezký temperament.

92 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        MARLEY Rusavská koliba V2, res. CAC

Nar.:15.8.2010  CMKU/CKC 11812/10  O:                                                                FIORINO Merlin Bohemia           M:         JESSIE Rusavská koliba

Majitel:    Iveta LENCOVÁ,                          LITOMĚŘICE

Excellent type and size, very beautiful head with correct ear set, dark eyes, good pigmentation, correct bite, good ribcage, strong loin and tight, balanced angulation, correct movements back and front, but could have longer side movement, nice coat quality and colour, nice temperament.

Výborný typ a velikost, velmi krásná hlava se správně nasazenýma ušima, tmavé oči, dobrá pigmentace, správný skus, dobrý hrudník, silná bedra a pevná, vyvážené úhlení, správný pohyb vzdu i vpředu, ale mohl by mít delší pohyb ze strany, hezká kvalita osrstění a barva, hezký temperament.

93 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        Turretbank TRIBERRY V3

Nar.:20.10.2011CMKU/CKC 13225-13/ O:                                                                Angel’s Pride GENTLEMAN        M:         Rockin’REBELS CAMED At Turretbank

Majitel:    K.+ R. ŠMEJKALOVI,                    STRAKY

Excellent type and size, beautiful male head, good dark eyes, good pigmentation, correct bite, correct ear set, good front, enough ribcage, good strong tight, nice topline. I would like to have more broken colour, a bit narrow back and front movement and I would like to have larger step from the side, good coat quality, nice temperament, nicely carried tail when moving.

Výborný typ a velikost, krásná samčí hlava, dobře tmavé oči, dobrá pigmentace, správný skus, správné nasazení uší, dobrá přední fronta, dostatečný hrudník, dobře silný, pevný, hezká horní linie, přála bych si více od sebe oddělenou barvu, poněkud užší pohyb vzadu i vpředu a přála bych si delší krok při pohybu z boku, dobrá kvalita srsti, hezký temperament, v pohybu hezky nesený ocas.

94 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        XTEMPORE OKTI Biely démon V4

Nar.:12.5.2012  CMKU/CKC 12976-12/ O:                                                                ZENGY SIRI Biely démon           M:         BAUCIS QIRI Biely démon

Majitel:    Jiřina RAŠKOVÁ,                         KOPŘIVNICE

Excellent type, very correct small size, beautiful head, a bit light eyes, correct ear set, correct bite, good front, enough ribcage for his size, good strong muscles, very good move, good colour, correct coat quality but not at his best coat today and colouring on paws is little bit disturbing, excellent temperament.

Výborný typ, velmi správná malá velikost, krásná hlava, poněkud světlejší oči, správně nasazené uši, správný skus, dobrá přední fronta, dostatečný hrudník na jeho velikost, dobré pevné osvalení, velmi dobrý pohyb, dobrá barva, správná kvalita osrstění, ale dnes ne nejlépe v srsti a zbarvení na tlapkách je poněkud rušící, výborný temperament.

 

Klubová  výstava King Charles španělů.

 

95 KING      FENY       BT  tř. MLADÝCH     FIDORKA z Medoušku V1, CAJC

Nar.: 7.4.2014  ČLP/KCS 1272         O:                                                                NINO of Tsin Ling Schan           M:         CELINE Carcharias

Majitel:    Světlana ROSENTHALOVÁ,            MŠENÉ LÁZNĚ

Nice size, good proportions, excellent type, very nice head, correct hear set, nice dark eyes, correct bite, very good body for her age, good ribcage, good loin, strong muscles, nice move when she wants, good colour, good coat quality, very nice overal type, very typical temperament.

Hezká velikost, dobré proporce, výborný typ, velmi hezká hlava, správně nasazené uší, hezky tmavé oči, správný skus, vzhledem k věku velmi dobré tělo, dobrý hrudník, dobrá bedra, silné osvalení, hezký pohyb, když chce, dobrá barva, dobrá kvalita srsti, celkově velmi hezký typ, velmi typický temperament.

96 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    GLORIA od Čitunky V1, CAC, VB, VKV, BOS

Nar.: 6.8.2013  CMKU/KCS 1227/13   O:                                                                PADDY z Cerekvické stráně        M:         DEBBIE od Čitunky

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

Excellent type and size, very beautiful head, correct ear set, nice dark eyes, correct bite. Good body, bit long loin, good strong muscles, enough bones for size, well angulated, beautiful colour, excellent coat type, nice movement, excellent temperament, very outgoing female.

Výborný typ a velikost, velmi krásná hlava, správně nasazené uši, hezky tmavé oči, správný skus. Dobré tělo, poněkud delší v bedrech, dobré pevné osvalení, na velikost dostatečná kostra, dobré úhlení, krásná barva, výborný typ osrstění, hezký pohyb, výborný temperament, velmi společenská fena.

97 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    SHEALAGH od Dvou ořechů xxx

Nar.: 4.10.2013 ČLP/KCS 1232         O:                                                                NINO od Tsing Ling Schan         M:         PAIGE od Dvou ořechů

Majitel:    M. + M. HRONCOVÁ,                     VELKÉ PŘÍLEPY

nenastoupila

98 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   ENNIE od Čitunky V1, CAC

Nar.:30.11.2011CMKU/KCS 1124/11   O:                                                                ACHIM od Čitunky       M:         URŠULA TIZIAN Bedit

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

Excellent type and size, very beautiful head, nice dome, well set ears and big open nostrils, good front, enough body, long loin, good angulated, very narrow from front movement, bit soft topline but holding it well when moving, nice moving from side, good temperament.

Výborný typ a velikost, velmi krásná hlava, hezká věžička, dobře nasazené uši a velké otevřené nosní otvory, dobrá přední fronta, dostatečné tělo, dlouhá bedra, dobré úhlení, velmi úzký pohyb vpředu, poněkud nezpěvněná horní linie, ale v pohybu dobrá, hezký pohyb z boku, dobrý temperament.

99 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   FAY z Rosenthalu V2, res. CAC

Nar.:29.7.2014  ČLP/KCS 1219         O:                                                                NINO of Tsin Ling Schan           M:         PENNY od Dvou ořechů

Majitel:    Světlana ROSENTHALOVÁ,            MŠENÉ LÁZNĚ

Excellent type and size, beautiful head, good dome, correct well set ears, correct bite, dark eyes, good body, strong loin and muscles, good angulation, bit narrow front movement, moving nicely on side, good colour, coat quality but not at the best today, good temperament.

Výborný typ a velikost, krásná hlava, dobrá věžička, správně dobře nasazené uši, správný skus, tmavé oči, dobré tělo, silná bedra a osvalení, dobré úhlení, poněkud užší pohyb vpředu, pohybuje se hezky ze strany, dobrá barva, kvalita osrstění, dnes ne v nejlepší srsti, dobrý temperament.

100 FENY       BH  tř. DOROSTU     JAPITA od Čitunky VN1

Nar.: 9.9.2014  CMKU/KCS 1312/14   O:                                                                ROCKY Karaj M:         VERA TIZIAN Bedit

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

Correct type and size, enough body for age, good bones, well angulated in body, could have better angulation in front, beautiful head, beautiful dark eyes, well set ears, good pigmentation, good colour, narrow movement in front but showing a nice side movement when she wants, good coat quality and nice colour, typical temperament for the age.

Správný typ a velikost, na věk dostatečné tělo, dobrá kostra, dobré úhlení těla, mohl by mít lepší úhlení vpředu, krásná hlava, krásné tmavé oči, dobře nasazené uši, dobrá pigmentace, dobrá barva, úzký pohyb vpředu, ale předvádí hezký pohyb ze strany, když chce, dobrá kvalita osrstění a hezká barva, věku typický temperament.

101 FENY       BH  tř. MLADÝCH     IZZIE od Čitunky V1, CAJC, NMF

Nar.:31.5.2014  CMKU/KCS 1277/14   O:                                                                AZZARO de la Bascka  M:         CONNI od Čitunky

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

Excellent type, bigger size, excellent head, correct shape of scull, correct ear set, dark eyes, correct length of muzzle, big nostrils, correct bite. Good body for her age, moves a little bit close in front but nice side movement, good markings but colour could be more intense, excellent coat type, nice temperament.

Výborný typ, větší velikost, výborná hlava, správný tvar lebky, správně nasazené ucho, tmavé oči, správná délka čenichové partie, velké nosní otvory, správný skus. Vzhledem k věku dobré tělo, pohyb vpředu poněkud užší, ale hezký ze strany, dobré znakování, ale barva by mohla být sytější, výborný typ osrstění, hezký temperament.

102 FENY       BH  tř. MLADÝCH     LORRAINE Stamíra V2

Nar.:18.6.2014  ČLP/KCS 1284/14      O:                                                                GERRY Stamíra          M:         ALEXIS TWEE z Valldemose

Majitel:    Ivan SMEJKAL,                           ZÁKOLANY

Correct type and size, correct scull shape, big eyes, but showing quite a lot of white, eyes are little bit runny, correct bite, good body for her age, enough bones, could be better angulated from back, nice move, nice colour and correct coat type, excellent temperament.

Správný typ a velikost, správný tvar lebky, velké oči, ale ukazují docela dost bělma, oči poněkud slzí, správný skus, vzhledem k věku dobré tělo, dostatečná kostra, úhlení vzadu by mohlo být lepší, hezký pohyb, hezká barva a správný typ srsti, výborný temperament

103 FENY       RU  tř. OTEVŘENÁ   YENNY z Valldemose VD1

Nar.:13.1.2011  CMKU/KCS 1051/11   O:                                                                BONSAI des Vercheres de Montdidier        M:         CLEA z Vesničky u hranic

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,            KOLEŠOVICE

Excellent type and size, correct head shape, correct ear set, nice eyes, correct bite, little pale pigmentation, good ribcage, soft topline, she is not correct from behind, ok angulation, if she wants, she has ok side movements, good coat quality but not her best today, typical temperament for the breed.

Výborný typ a velikost, správný tvar hlavy, správně naszené ucho, hezké oči, správný skus, poněkud světlejší pigmentace, dobrý hrudník, nezpevněná horní linie, není správná zezadu, úhlení O.K., když chce, má pohyb z boku O.K., dobrá kvalita osrstění, ale dnes ne v nejlepší srsti, typický temperament pro plemeno.

104 FENY       RU  tř. VETERÁNŮ   AJA de la Bascka xxx

Nar.: 2.9.2005  CMKU/KCS 709-06/15 O:                                                                VALESPOIR au Pays du Cadre Noir          M:         TIHYA de la Bascka

Majitel:    Jaroslava VOTÁPKOVÁ,                ÚDLICE

nenastoupila

105 FENY       TR  tř. DOROSTU     KIMI Karaj VN1, NFD

Nar.:10.9.2014  CMKU/KCS 1311/14   O:                                                                YASPER Karaj           M:         VENDY Karaj

Majitel:    Jaroslava VOTÁPKOVÁ,                ÚDLICE

Good size and type, good head shape, nice eyes, correct bite, good front, nice body for the age, correct angulations, moving a bit wide in front, but nice side movements, nice colour, correct coat type, nice character.

Dobrá velikost a typ, dobrý tvar hlavy, hezké oči, správný skus, dobrá přední fronta, na věk hezké tělo, správné úhlení, pohyb vpředu poněkud širší, ale hezký ze strany, hezká barva, správný typ osrstění, hezký charakter.

106 FENY       TR  tř. MLADÝCH     BELLA z Císařského mlýna VD2

Nar.:22.6.2014  CMKU/KCS 1280/14   O:                                                                HOOKI Bohemia Zlatava           M:         VICTORIA TIZIAN Bedit

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

Nice size and type, correct head shape, correct ear set, nice dark eyes, correct bite, enough bones for her size, good body for her age, balanced angulated, back movement is very narrow and not correct, nice colour, good coat quality, typical temperament.

Hezká velikost a typ, správný tvar hlavy, správně nasazené ucho, hezky tmavé oči, správný skus, na její velikost dostatečná kostra, na věk dobré tělo, vyvážené úhlení, pohyb vzadu je velmi úzký a ne správný, hezká barva, dobrá kvalita osrstění, typický temperament.

107 FENY       TR  tř. MLADÝCH     JINGELS Shawanaga’s V1, CAJC

Nar.:21.5.2014  ČLP/KCS 1300         O:                                                                DANDY Sans Affixe     M:         FLEUR de the des Trois Maillets

Majitel:    Světlana ROSENTHALOVÁ,            MŠENÉ LÁZNĚ

Correct type and size, correct head shape and ear set, beautiful dark eyes, enough body for her age, balanced angulated, a bit long loin, nice move, nice colouring, correct coat type, lovely temperament.

Správný typ a velikost, správný tvar hlavy a nasazení ucha, krásné tmavé oči, na věk dostatečné tělo, vyvážené úhlení, poněkud delší bedra, hezký pohyb, hezké zbarvení, správný typ osrstění, půvabný temperament.

108 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   ANABELLA Izuz V1, CAC, VB

Nar.:10.9.2012  ČLP/KCS 1173/12      O:                                                                AZZARO de la Bascka  M:         TARA Karaj

Majitel:    Ivana HILDEBRANDOVÁ,                TUCHLOVICE

Excellent type, nice head shape, beautiful eyes, correct ear set, correct bite, I would like to have bigger nostrils, good front, good body, good strong loin and muscles, balanced angulated, nice move, good colour, correct coat type, the colouring on front legs disturbs the whole picture, good temperament.

Výborný typ, hezký tvar hlavy, krásné oči, správné nasazení uší, správný skus, přála bych si větší nosní otvory, dobrá přední fronta, dobré tělo, dobře silná bedra a osvalení, vyvážené úhlení, hezký pohyb, dobrá barva, správný typ osrstění, zbarvení na předních končetinách ruší celkový dojem, dobrý temperament.

109 PSI          BT  tř. MLADÝCH     EXPERT TWEE z Valldemose V1, CAJC, NMP, BOJ

Nar.:12.2.2014  CMKU/KCS 1259/14   O:                                                                PEPÍNO Karaj            M:         YENNY z Valldemose

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,            KOLEŠOVICE

Correct type and size, correct head shape and ear set, nice eyes, correct bite, good bones, enough body for his age, a bit long loin, correct angulations, very nice move, beautiful colour, correct coat type, very happy and outgoing.

Správný typ a velikost, správný tvar hlavy a nasazení ucha, hezké oči, správný skus, dobrá kostra, na věk dostatečné tělo, poněkud delší bedra, správné úhlení, velmi hezký pohyb, krásná barva, správný typ osrstění, velmi šťastný a společenský.

110 PSI          BT  tř. MLADÝCH     GALAXY Love Real Miracle VD2

Nar.:18.6.2014  ČLP/KCS 1317         O:                                                                PREZENT to the King Boomer     M:         New Senturiun GOLDEN BEE

Majitel:    Světlana ROSENTHALOVÁ,            MŠENÉ LÁZNĚ

Good size, correct type, beautiful head with correct ear set, correct proportions in head, beautiful dark eyes, correct bite, enough bones for his size, but ribcage still very undeveloped, when he want, he shows a nice side movement, today he doesn’t want to show himself, nice colour, correct coat quality.

Dobrá velikost, správný typ, krásná hlava se správně nasazeným uchem, správné proporce hlavy, krásné tmavé oči, správný skus, na jeho velikost dostatečná kostra, ale dosud ještě nevyvinutý hrudník, když chce, předvádí hezký pohyb ze strany, dnes se nechce předvádět, hezká barva, správná kvalita srsti.

111 PSI          BT  tř. MEZITŘÍDA    Russisch GEIST ANDREE V1, CAC

Nar.:15.8.2013  ČLP/KCS 1267-13/14  O:                                                                NINO of Tsing Ling Schan         M:         Marjaniemen DAIMOND’S IVORY

Majitel:    M. + M. HRONCOVÁ,                     VELKÉ PŘÍLEPY

Excellent type and size, excellent head, a bit high set ears, correct bite, good nose and nostrils, beautiful eyes, engugh bone for his size and just enough body, I would like to see him when he is grown up, good muscles, moves quite close from behind, very nice side movements, good colour, correct coat quality, nice temperament.

Výborný typ a velikost, výborná hlava, poněkud výše nasazené uši, správný skus, dobrý čenich a nosní otvory, krásné oči, na velikost dostatečná kostra a ještě dostatečné tělo, ráda bych ho viděla, když vyroste, dobré osvalení, docela úzký pohyb vzadu, velmi hezký pohyb z boku, dobrá barva, správná kvalita osrstění, hezký temperament.

temperament.

112 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        HELIOS de la Cote Chaude V1, CAC, VB, VKV, BOB

Nar.:30.11.2012ČLP/KCS 1211/12      O:                                                                FANTOMAS de la Bacska          M:         D’EBENE ET D’AMBRE de la Bascka

Majitel:    Světlana ROSENTHALOVÁ,            MŠENÉ LÁZNĚ

Excellent type and size, good head, beautiful expression, dark eyes, correct bite, good bones and ribcage, good muscles, well angulated in front, enought in back, bit narrow back movement, nice side movement, good colour, correct coat type, nice temperament.

Výborný typ a velikost, dobrá hlava, krásný výraz, tmavé oči, správný skus, dobrá kostra a hrudník, dobré osvalení, dobré úhlení vpředu, dostatečné vzadu, pohyb vzadu poněkud užší, hezký pohyb ze strany, dobrá barva, správný typ osrstění, hezký

 

113 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        WILLI Karaj V2, res. CAC

Nar.:11.2.2011  CMKU/KCS 1064/11   O:                                                                GIN-FIZZ Karaj           M:         VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

Majitel:    Jaroslava VOTÁPKOVÁ,                ÚDLICE

Excellent type and size, very beautiful head, correct ear set, dark eyes, correct bite, good front, good bones, good ribcage, bit low and shaped loin, balanced angulated, very good move with long side step, nice colour, good coat quality, lovely temperament.

Výborný typ a velikost, velmi krásná hlava, správně nasazené ucho, tmavé oči, správný skus, dobrá přední fronta, dobrá kostra, dobrý hrudník, poněkud nižší a tvarovaná bedra, vyvážené úhlení, velmi dobrý pohyb s dlouhým krokem z boku, hezká barva, dobrá kvlita osrstění, půvabný temperament.

 

114 PSI          BH  tř. DOROSTU     BACARDI z Lístkových oříšků xxx

Nar.:25.8.2014  CMKU/KCS 1308/14   O:                                                                FIVE o Frenchles Rhett M:         DOROTY z Rosenthalu

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,            KOLEŠOVICE

nenstoupil

115 PSI          BH  tř. MLADÝCH     Bonitos Comapneros DELUXE MANGOLD V1, CAJC

Nar.:14.2.2014  CMKU/KCS 1288-14/1 O:                                                                Maibee DEBONAIRE    M:         Bonitos Companeros DELXE FROU FROU

Majitel:    Jaroslava VOTÁPKOVÁ,                ÚDLICE

Correct size and type, nice head with good ear set, nice eyes, correct bite, good front and bones, correct ribcage for his age, bit long loin, balanced angulations, very narrow back movement, but moves correctly from the side, nice colour, good coat quality, typical temperament.

Správná velikost a typ, hezká hlava s dobře nasazeným uchem, hezké oči, správný skus, dobrá přední fronta a kostra, na jeho věk správný hrudník, poněkud delší bedra, vyvážené úhlení, velmi úzký pohyb vzadu, ale ze strany se pohybuje správně, hezká barva, dobrá kvalita srsti, typický temperament.

116 PSI          BH  tř. MLADÝCH     Cavinkaas JAMES AT SKELDALEHOUSE VD3

Nar.: 2.4.2014  ČLP/KCS 1284/14      O:                                                                Bonitos Comapaneros Deluxe GALKILEO GALI         M:     Cavinkaas ISOLDE GLOWING SENSATION

Majitel:    Ivan SMEJKAL,                           ZÁKOLANY

Good size, correct type, nice head, correct shape of the scull, bit high ear placement, correct bite, good bones, front legs could be more straight, good body for his age, good muscle and tight, balanced angulations, very narrow, movements front and back, good side movement, very high tail carriage when moving, nice colour, stains on the back disturb the picture, correct coat quality, lovely temperament.

Dobrá velikost, správný typ, hezká hlava, správný tvar lebky, poněkud vysoko nsazené ucho, správný skus, dobrá kostra, přední končetiny by mohly být rovnější, na věk dobré tělo, dobré osvalení a pevný, vyvážené úhlení, velmi úzký pohyb vpředu i vzadu, dobrý pohyb ze strany, v pohybu velmi vysoko nesený ocas, hezká barva, skvrny vzadu ruší dojem, správná kvalita osrstění, půvabný temperament.

117 PSI          BH  tř. MLADÝCH     LION Stamíra V2

Nar.:18.6.2014  ČLP/KCS 1282         O:                                                                GERRY Stamíra          M:         ALEXIS TWEE z Valldemose

Majitel:    Ivana HILDEBRANDOVÁ,                TUCHLOVICE

Correct type, good size, nice head, very high ear set, nice dark runny eyes, correct bite, good body for his age, good front but legs could best tighter, balanced angulated, narrow front movement but moving nicely from the side, good coat quality, nice temperament.

Správný typ, dobrá velikost, hezká hlava, velmi vysoko nasazené ucho, hezké tmavé oči –slzící, správný skus, na věk dobré tělo, dobrá přední fronta, ale končetiny by mohly být pevnější, vyvážené úhlení, užší pohyb vpředu, ale hezký pohyb ze strany, dobrá kvalita osrstění, hezký temperament.

 

118 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   FAIR PLAY de la Cote Chaude xxx

Nar.:20.9.2010  ČLP/KCS 1212/12      O:                                                                CHRIS CHARLES de l’Etang aus Grands    M:         BETTY BOOP de la Cote Chaude

Majitel:    Světlana ROSENTHALOVÁ,            MŠENÉ LÁZNĚ

nenastoupil

119 PSI          BH  tř. VETERÁNŮ   BONSAI des Vercheres de Montdidier V1, NPV, BOV

Nar.: 5.9.2006  CMKU/KCS 796-07/06 O:                                                                TIMOTHY de Melcourt   M:         ASTURIAS de la Bascka

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,            KOLEŠOVICE

Excellent type and size, beautiful head shape, beautiful dark eyes, bit pale pigmentation, good ear set, excellent body, good bones, still in very good muscle condition, balanced angulated, very good move, very happy outgoing character, good coat quality but not his best today, staining on tail disturbs the whole picture.

Výborný typ a velikost, krásný tvar hlavy, krásné tmavé oči, poněkud světlejší pigmentace, dobře nasazené ucho, výborné tělo, dobrá kostra, osvalení stále ještě ve velmi dobré kondici, vyvážené úhlení, velmi dobrý pohyb, velmi šťastný, společenský charakter, dobrá kvalita osrstění, ale ne v nejlepší srsti, skvrny na ocase kazí celkový dojem.

120 PSI          RU  tř. DOROSTU     LUIS Bohemia Zlatava VN1

Nar.:12.8.2014  ČLP/KCS 1290         O:                                                                EGESI Bohemia Zlatava            M:         BIANCA Bohemia Zlatava

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

Correct type and size, beautiful head shape, beautiful eyes, correct ear set, correct bite, good front, enough bone for size, enough body for his age, correct angulation, nice movement when he wants, correct coat type and colour, typical temperament.

Správný typ a velikost, krásný tvar hlavy, krásné oči, správně nasazené uši, správný skus, dobrá přední fronta, na velikost dostatečná kostra, na věk dostatečné tělo, správné úhlení, hezký pohyb, když chce, správný typ osrstění, typický temperament.

121 PSI          TR  tř. ŠTĚŇAT       BENJAMIN Izuz VN1, nejlepší štěně

Nar.:21.9.2014  CMKU/KCS 1314       O:                                                                IRVIN Bohemia Zlatava M:         TARA karaj

Majitel:    Ivana HILDEBRANDOVÁ,                TUCHLOVICE

Excellent type and size, beautiful head, with excellent proportions, beautiful dark eyes, well set ears, correct bite, enough bone and body for his age, nicely angulated, nice move, beautiful colour, correct coat quality, lovely temperament.

Výborný typ a velikost, krásná hlava, s krásnými proporcemi, krásné tmavé oči, dobře nasazené uši, správný skus, na věk dostatečná kostra a tělo, hezké úhlení, hezký pohyb, krásná barva, správná kvalita srsti, půvabný temperament.

122 PSI          TR  tř. DOROSTU     KALVIN Karaj VN1, NPD, BOP

Nar.:10.9.2014  CMKU/KCS 1307/14   O:                                                                YASPER Karaj           M:         VENDY Karaj

Majitel:    Jaroslava VOTÁPKOVÁ,                ÚDLICE

Correct type and size, very beautiful head, right ears set, beautiful dark eyes, correct bite, good bone for his age, good body as well, well angulated in front in front, enough angulation in back, nice move good colour, correct type, typical temperament for the breed.

Správný typ a velikost, krásná hlava, správné nsazené uši, krásné tmavé oči, správný skus, na věk dobrá kostra a stějně dobré tělo, dobré úhlení vpředu, dostatečné úhlení vzadu, dobrý pohyb, dobrá barva, správný typ, typický temperament pro plemeno.

123 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        ARMANI TWEE z Valldemose V1,–

Nar.:12.11.2011CMKU/KCS 1116/11   O:                                                                BONSAI des Vercheres de Montdidier        M:         LILIBETH z Valldemose

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,            KOLEŠOVICE

Excellent type and size, strong musculan head, good ear placement, good eyes, correct bite, good front, good bones, front legs straight, good body, but bit emply loin, enough muscles, well angulated, narrow back movement, nice side movements, good colour, good coat quality, colouring on paws disturbs the picture, nice temperament.

Výborný typ a velikost, silná maskulinní hlava, dobré nasazení ucha, dobré oči, správný skus, dobrá přední fronta, dobrá kostra, rovné přední končetiny, dobré tělo, ale trochu propadlá bedra, dostatečné osvalení, dobré úhlení, úzký pohyb vzadu, hezký pohyb z boku, dobrá barva, dobrá kvalita osrstění, zbarvení na tlapkách ruší dojem, hezký temperament.