Výsledky Klubové výstavy kavalírů a kingů 2022-II.

Druhá klubová výstava kavalírů a kingů 2022 se zadáváním titulů Klubový vítěz se konala v areálu zámku Nečtiny 9.7.2022. Na výstavu se přihlásilo 157 psů a fen. Pozvali jsme dva rozhodčí z Francie. V kruhu č. 1 posuzoval pan Guillaume Tytgat všechny kingy a kavalíry – psy, ved. kruhu byla paní Eva Hajdušíková, zapisovala paní Jana Krištofová. V kruhu č. 2 posuzovala paní Fabienne Auquiert kavalíry – feny, ved. kruhu byla paní |Jindřiška Duffková, zapisovala paní |Radka Stegurová. Rozhodčí diktovali posudky v angličtině a tyto byly v angličtině i zapisovány. Výstava byla bohatě sponzorována a tak počet odměn pro účastníky a vítěze byl skutečně enormní. Za zajištění sponzorů a PR děkujeme manželům Havlenovým.

Překlady a redakční úpravu katalogu provedl Ing. Zdeněk Stehlík, autor fotografií je David Havlena.

 

Níže uvádíme povýstavní katalog s posudky k prohlížení na webu.

 

Celý katalog  v PDF si můžete stáhnout přes následující odkaz: povct22b

 

Fotogalerie je zde: Galerie KV_2022-II a III

_____________________________________________________________

1 KING       PSI            BT  tř. OTEVŘENÁ    Atticus Buco Cassanova       Absence

Nar.:26.12.2018 SPKP55                     O: King Kasper Fapella Gray                                            M: Cassiopeia Maradeco King

Majitel:     Martina KASANOVÁ,                          Dolná Ždaňa, SK

 

2                PSI            BT  tř. OTEVŘENÁ    Romeo-Auguste Des Rochers D’agerna               V1, CAC

Nar.:20.10.2020 CMKU/KCS/1799/21/20O:Oural Ouralov Des Roches D’agerna                              M: Orane Demazis De La Tierra De Suerte

Majitel:     Petr FASORA,                                   Hovorany

Dentice correct, very good dome, excellent shoulder, excellent chest, very good topline, excellent angulation, very good tailset,

very good movement.

Chrup je korektní, velmi dobrá věžička, výborná lopatka, výborný hrudník, velmi dobrá horní linie, výborné úhlení, velmi dobře

nasazený ocas, velmi dobrý pohyb.

3                PSI            BT  tř. VÍTĚZŮ          Harry Potter Faworite King                                   V1, CAC, VB, KV, BOB, BIS

Nar.:27.12.2017 CMKU/CKS/1600/19/17O:Lucky Stars Blackberry                                                 M: Faworite King Arielka

Majitel:     Petr FASORA,                                   Hovorany

Dentice corect, excellent expression, exc. eyes, exc. shoulder, exc. topline, exc. chest, exc. angulation, exc. coat, exc. movement.

Chrup je korektní, výborný výraz, výborné oči, výborná lopatka, výborná horní linie, výborný hrudník, výborné úhlení, výborná

srst, výborný pohyb.

4                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    Simba od Čitunky                                                      VD1

Nar.:31.1.2017   CMKU/KCS/1482/17/18O:Luis Bohemia Zlatava                                                   M: Derrica od Čitunky

Majitel:     Hana FADEL BRANDSTETTROVÁ       Lišany

Dentice correct, exc. dome, very good shoulder, very good chest, very good topline, I would like body more compact, very good

tailset, exc. condition, very good movement.

Chrup je korektní, výborná věžička, velmi dobrá lopatka, velmi dobrý hrudník, velmi dobrá horní linie, rád bych, aby měl více

kompaktní tělo, velmi dobře nasazený ocas, výborná kondice, velmi dobrý pohyb.

5                PSI            BH  tř. VÍTĚZŮ          Angus Buco Cassanova       Absence

Nar.:26.12.2018 SPKP54                     O: King Kasper Fapella Gray                                            M: Cassiopeia Maradeco King

Majitel:     Martina KASANOVÁ,                          Dolná Ždaňa, SK

 

6                PSI            RU  tř. VETERÁNŮ    Joliot z Valldemose                                                    V1, NVP

Nar.:25.2.2008   CMKU/KCS/863/08      O: Amedee de la Bacska                                                 M: Babetka z Vesničky u hranic

Majitel:     Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,               Kolešovice

Very good expression, very good dome, exc. shoulder, very good topline, exc. chest, exc. agulation, exc. movement for his age.

Velmi dobrý výraz, velmi dobrá klenba (věžička), výborná lopatka, velmi dobrá horní linie, výborný hrudník, výborné úhlení, na

jeho věk výborný pohyb.

7                PSI            TR  tř. MLADÝCH     Valentino Mermoz Fapella Gray                           V1, CAJC, VB, BOJ

Nar.:21.7.2021   CMKU/KCS/1771/21     O: Mermoz Des Rochers D’agerna                                    M: Princess Jaymeena Fapella Gray

Majitel:     Petr FASORA,                                   Hovorany

Exc. expression, very good dome, exc. shoulder, very good topline, exc. chest, body is more long, very good tailset, exc.

angulation, exc. movement.

Výborný výraz, velmi dobrá věžička, výborná lopatka, velmi dobrá horní linie, výborný hrudník, tělo je delší, velmi doře

nasazený ocas, výborné úhlení, výborný pohyb.

8                FENY         BT  tř. VETERÁNŮ    Gloria od Čitunky                                                      V1, NVF, BOV, BOS

Nar.: 6.8.2013    CMKU/KCS/1227/13/14O:Paddy z Cerekvické stráně                                            M: Debbie od Čitunky

Majitel:     Pavlína a Jan MAREŠOVI,                  Trnová

Exc. expression, very good dome, exc. shoulders, exc. chest, very good topline, exc. angulation, exc. movement.

Výborný výraz, velmi dobrá věžička, výborné lopatky, výborný hrudník, velmi dobrá horní linie, výborné úhlení, výborný pohyb.

157                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    Maqui Donas Fancy Fairytale                               VD1

Nar.:24.11.2019 ČLP/KCS/1769            O: Maqui Donas Copycat Candyman                                 M: Maqui Donas Dazzling Diva

Majitel:     Anna LESKOVÁ,                                Husinec – Řež

Little size, big eyes with whites, i would like more pigmentation, very good dome, exc. shoulder, very good chest, exc. topline,

very good angulation, very good movement.

Malá velikost, velké oči s bělmem, rád bych měl více pigmentace, velmi dobrá věžička, výborná lopatka, velmi dobrý hrudník,

výborná horní linie, velmi dobré úhlení, velmi dobrý pohyb.

9                FENY         BH  tř. VÍTĚZŮ          O Mystery Lady Fapella Gray                               V1, CAC, VB

Nar.:18.12.2017 CMKU/KCS/1537/17     O: Mermoz Des Rochers D’agerna                                    M: Henriatta Twee z Valldemose

Majitel:     Petr FASORA,                                   Hovorany

Very good expression, very good dome, exc. neck, exc. shoulder, exc. chest, very good topline, very good angulation, exc.

movement.

Velmi dobrý výraz, velmi dobrá věžička, výborný krk, výborná lopatka, výborný hrudník, velmi dobrá horní linie, velmi dobré

úhlení, dobrý pohyb.

10                FENY         RU  tř. OTEVŘENÁ    Bernardine Milpos                                                     V1, CAC, VB, KV

Nar.:11.4.2018   ČLP/KCS/1548/19        O: Helios de la Cote Chaude                                            M: Holly queeny Fapella Gray

Majitel:     Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,               Kolešovice

Exc. expression, exc. dome, exc. shoulder, exc. chest, very good topline, exc. angulation, exc. movement.

Výborný výraz, výborná věžička, výborná lopatka, výborný hrudník, velmi dobrá horní linie, výborné úhlení, výborný pohyb.

11                FENY         RU  tř. VÍTĚZŮ          Jennifer Twee z Valldemose                                   VD1

Nar.:26.9.2019   CMKU/KCS/1651/19     O: Russisch Geist Mozart                                                M: Brilliant Girl Twee z Valldemose

Majitel:     Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,               Kolešovice

Feminine expression, very good dome, exc. shoulder, good topline, body is more long, exc. chest, exc. angulation, very good

movement, when she walk the topline is not good.

Fenčí výraz, velmi dobrá věžička, výborná lopatka, dobrá horní linie, tělo je delší, výborný hrudník, výborné úhlení, velmi dobrý

pohyb, když jde horní linie není dobrá.

12 KAVALÍR PSI            BT  tř. ŠTĚŇAT         Call Me Dark Fire of Timodie                                VN1

Nar.: 7.3.2022    ČLP/CKC/18927          O: Young Dutch Flyer the Lovely Indy’s                              M: Arrianna’s Ladybug of Timodie

Majitel:     MVDr. Lucie VESELÁ,                         Bzová

Exc. expression, exc. eyes, exc. neck and shoulder, very good topline, very good chest, very good tailset, exc. angulation, very

good movement.

Výborný výraz, výborné oči, výborný krk a lopatka, velmi dobrá horní linie, velmi dobrý hrudník, velmi dobře nasazený ocas,

výborné úhlení, velmi dobrý pohyb.

13                PSI            BT  tř. DOROSTU     Ston du Mas Ensoleille                                            VN1

Nar.:20.12.2021 ČLP/CKC/18983          O: Padong de La Geode                                                  M: Pulp Fiction de Mas Ensoleille

Majitel:     Zuzana GLADIŠOVÁ,                         Staříč

Exc. expression, exc. eyes, exc. neck and shoulder, very good topline, very good chest, very good tailset, exc. angulation, very

good movement.

Výborný výraz, výborné oči, výborný krk a lopatka, velmi dobrá horní linie, velmi dobrý hrudník, velmi dobře nasazený ocas,

výborné úhlení, velmi dobrý pohyb.

14                PSI            BT  tř. MLADÝCH     Barssy Baryon Cavalier                                           V2

Nar.:27.5.2021   ČLP/CKC/18315          O: Zirkony Biely démon                                                   M: Priselia Twe Biely démon

Majitel:     Marie NECHUTNÁ,                             Úněšov

Dentice correct, very good expression, exc. shoulder, exc. chest, exc. topline, very good tailset, exc. angulation, very good

movement.

Skus korektní, velmi dobrý výraz, výborná lopatka, výborný hrudník, výborná horní linie, velmi dobré nasazení ocasu, výborné

úhlení, velmi dobrý pohyb.

15                PSI            BT  tř. MLADÝCH     Bessanel Baryon Cavalier                                       V1, CAJC

Nar.:27.5.2021   ČLP/CKC/18316          O: Zirkony Eli Biely démon                                               M: Priselia Twe Biely démon

Majitel:     Michaela KAŠPAROVÁ,                      Zlončice

Dentice correct, very good expression, exc. eyes, exc. shoulders, exc. chest, exc. topline, exc. angulation, exc. movement.

Skus korektní, velmi dobrý výraz, výborné oči, výborné lopatky, výborná hruď, výborná horní linie, výborné úhlení, výborný

pohyb.

16                PSI            BT  tř. MLADÝCH     Clark Maxmilién od Pylu                                        V3

Nar.:17.8.2021   ČLP/CKC/18485          O: Bambi Twe Biely démon                                              M: Jenni Rivera Bonimo

Majitel:     Tereza SKALICKÁ,                             Blšany

Dentice correct, exc. expression, exc. eyes, exc. neck, exc. shoulder, exc. chest and topline, very good tailset, exc. angulation,

exc. movement.

Korektní skus, výborný výraz, výborné oči, výborný krk, výborná lopatka, výborný hrudník a horní linka, velmi dobře nasazený

ocas, výborné úhlení, výborný pohyb.

17                PSI            BT  tř. MLADÝCH     Royal Falco Boy Kareli pod Radyní                     V4

Nar.:13.9.2021   ČLP/CKC/18535          O: Uriáš Boy z Usedlosti Újezdec                                      M: Liliana Kareli pod Radyní

Majitel:     Vladimíra FÚRSTOVÁ,                        Holoubkov

Dentice correct, exc. expression, very good neck, exc. shoulder, very good topline, exc. chest, very good tailset, exc.

angulation, very good movement.

Chrup je korektní, výborný výraz, velmi dobrý krk, výborná lopatka, velmi dobrá horní linie, výborný hrudník, velmi dobře

nasazený ocas, výborné úhlení, velmi dobrý pohyb.

18                PSI            BT  tř. MEZITŘÍDA    Cartier Cinnamon Beauty                                       VD2

Nar.: 8.10.2020  ČMKU/CKC/17690/20   O: Celebrant Telperion                                                    M: Arwen Queeny Cinnamon Beauty

Majitel:     Snälla FERNÁNDEZ,                          Vilhofen an Donau

Very good dentice, a little feminine expression, exc. neck, exc. shoulder, very good topline, i would like more chest, good croop,

exc. angulation, very good movement.

Velmi dobrý chrup, maličko fenčí výraz, výborný krk, výborná lopatka, velmi dobrá horní linie, raději bych měl větší hruď, dobrá

záď, velmi dobrý pohyb.,

19                PSI            BT  tř. MEZITŘÍDA    Xilly Black z Hradu Doubravka                            V1, CAC, VB

Nar.:23.9.2020   ČLP/CKC/17656          O: Free’n Easy Du Chateau Noblesse                               M: U-Valentina Gold z Hradu Doubravka

Majitel:     Iveta TOMANCOVÁ,                           Krupka

Dentice correct, exc. expression, exc. shoulder, exc. topline, exc. chest, exc. tailset and angulation, exc. coat, exc. movement but

high tail carriage,

Chrup korektní, výborný výraz, výborná lopatka, výborná horní linie, výborný hrudník, výborné nasazení ocasu a úhlení,

výborná srst, výborný pohyb, ale vysoko nesený ocas.

20                PSI            BT  tř. VÍTĚZŮ          Voltaire z Vrchu králů                                              V1, CAC

Nar.:14.1.2018   CMKU/CKC/15822/18/  O: Turretbank Triberry                                                     M: Ooh La La z Vrchu králů

Majitel:     Daniela FIALOVÁ,                              Březno

Dentice correct, exc. expression, exc. eyes, very good neck, exc. shoulder, exc. topline, exc. chest and tailset, exc. angulation

and coat, exc. movement.

Korektní chrup, výborný výraz, výborné oči, velmi dobrý krk, výborná lopatka, výborná horní linie, výborný hrudník a nasazení

ocasu, výborné úhlení a srst, výborný pohyb.

21                PSI            BT  tř. VETERÁNŮ    Isidor Kareli pod Radyní                                         V1

Nar.:27.12.2012 CMKU/CKC/13123/12/  O: Yaris de Chateau Noblesse                                         M: Ladronka Sladká krása

Majitel:     Martina BARNÁŠOVÁ,                        Meclov

Dentice correct, exc. expression, exc. eyes, very good neck, exc. shoulder, very good topline, exc. chest, exc. angulation, very

good tailset, very good movement.

Korktní chrup, výborný výraz, výborné oči, velmi dobrý krk, výborná lopatka, velmi dobrá horní linie, výborný hrudník, výborné

úhlení, velmi dobré nasazení ocasu, velmi dobrý pohyb.

22                PSI            BT  tř. ČESTNÁ        Arrianna’s Scout Of Timodie                                  V1, VČP

Nar.:20.7.2016   CMKU/CKCú15037/16  O: Artur Koblížek                                                            M: Timon’s Diamonds Are Forever

Majitel:     Jana HOVORKOVÁ,                           Karlovy Vary

Exc. masculine expresion, very good neck, exc. shoulder, exc. topline, exc. chest, very good tailset, exc. angulation, very good

movement but the tail is slightly high.

Výborný samčí výraz, velmi dobrý krk, výborná lopatka, výborná horní linie, výborný hrudník, velmi dobře nasazený ocas, velmi

dobrý pohyb, ale ocas je trochu výše.

23                PSI            BH  tř. ŠTĚŇAT         Floyd z Rondelu                                                          VN1, NŠP, NŠ

Nar.: 4.2.2022    ČLP/CKC/18835          O: Easy Peasy Du Chäteau Noblesse                                M: Opavia Prokopská hvězda

Majitel:     Eva KUBÁTOVÁ,                               Boršov nad Vltavou

Exc. dentis., wonderful expression, lovely eyes, exc. neck, exc. shoulder, exc. topline, exc. chest, very good angulation, exc.

tailset, exc. movement.

Výborný chrup, báječný výraz, nádherné oči, výborný krk, výborná lopatka, výborná horní linie, výborný hrudník, velmi dobré

úhlení, výborně nasazený ocas, výborný pohyb.

24                PSI            BH  tř. ŠTĚŇAT         Masaccio Bonimo                                                        VN2

Nar.:13.1.2022   CMKU/CKC/18782/22   O: My Heart of Diamonds Yellow Sunshine                        M: Rianka Bonimo

Majitel:     Renáta RIEGERTOVÁ,                       Jirny

Exc. dentice, exc. expression but little white in one eye, exc. neck, exc. shoulder, exc. topline, exc. chest, very good tailset,

exc. angulation, very good movement.

Výborný chrup, výborný výraz, ale ukazuje v jednom oku bělmo, výborný krk, výborná lopatka, výborný hrudník, velmi dobré

nasazení ocasu, výborné úhlení, velmi dobrý pohyb.

25                PSI            BH  tř. DOROSTU     Paradise is you Scarlett team                                VN1, NDP, ND

Nar.:27.11.2021 CMKU/CKC/18901/22/  O: Pascavale Adonis                                                       M: Diamond Hortensia Scarlett team

Majitel:     JUDr. Ivana JANDOVÁ,                       Vinařice

Exc. dentic., exc. expression with lovely eyes, exc. neck, exc. shoulder, exc. topline, exc. chest and angulation, very good

tailset, exc. coat for his age, exc. movement.

Výborný chrup, výborný výraz s nádhernýma očima, výborný krk, výborná lopatka, výborná horní linie, výborný hrudník a

úhlení, velmi dobře nasazený ocas, na jeho věk výborná srst, výborný pohyb.

26                PSI            BH  tř. DOROSTU     Passionate Kisses Scarlet Team                           VN2

Nar.:27.11.2021 CMKU/CKC/18902/22/  O: Pascavale Adonis                                                       M: Diamond Hortensia Scarlet Team

Majitel:     M. a M. HRONCOVÁ,                         Velké Přílepy

Exc. dentic., exc. expression, exc. neck, exc. shoulder, exc. topline and chest, exc. angulation, very good tailset, exc. movement.

Výborný chrup, výborný výraz, výborný krk, výborná lopatka, výborná horní linie a hruď, výborné úhlení, velmi dobře

nasazený ocas, výborný pohyb.

27                PSI            BH  tř. MLADÝCH     Danaciano Trixy od Pylu                                         VD3

Nar.:23.8.2021   ČLP/CKC/18490          O: Perfect Smile Scarlett Team                                         M: Ajša Olimpia od Pylu

Majitel:     Bc. Kateřina HLAVÁČKOVÁ,                Chlumec

Exc. dentic., good expression, very good neck, exc. shoulder, very good topline, very good chest, exc. angulation, good tailset,

very good movement.

Výborný chrup, dobrý výraz, velmi dobrý krk, výborná lopatka, velmi dobrá horní linie, velmi dobrý hrudník, výborné úhlení,

dobré nasazení ocasu, velmi dobrý pohyb.

28                PSI            BH  tř. MLADÝCH     I’m Inspector Morse Silver Capricorn                 V2

Nar.: 5.2.2021    ČLP/CKC/17933          O: Onitsha’s Orphée                                                       M: Utopia Empire Silver Capricorn

Majitel:     JUDr. Ivana JANDOVÁ,                       Vinařice

Exc. dentic., very good expression, exc. eyes, exc. neck, exc. shoulder, exc. topline, exc. chest, very good tailset, exc.

angulation, very good movement.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, výborné oči, výborný krk, výborná lpatka, výborná horní linie, výborná hruď, velmi dobře

nasazený ocas, výborné úhlení, velmi dobrý pohyb.

29                PSI            BH  tř. MLADÝCH     Nobel Dancer’s Neville                                             V1, CAJC

Nar.:16.8.2021   CMKU/CKC/18689/21   O: Tremendous of an Exellent Choice                                M: Nobel Dancer’s Je Suis Rosalee

Majitel:     Daniela FIALOVÁ,                              Březno

Exc. dentic., exc. expression, exc. neck and shoulder, exc. chest, exc. angulation and very good tailset, very good movement.

Dobrý chrup, výborný výraz, výborný krk a lopatka, výborný hrudník, výborné úhlení a velmi dobré nasazení ocasu, velmi

dobrý pohyb.

30                PSI            BH  tř. MLADÝCH     Quido Kareli pod Radyní                                         VD4

Nar.: 5.8.2021    ČLP/CKC/18495          O: Archibald Ellis Bohemia                                               M: Karlonosi Bonimo

Majitel:     Iveta PROKOPOVÁ,                           Stod

Dentic. correct, good expression with white, temperament is little straight, very good neck, exc. shoulder, exc. topline, very

good chest, body is more longer, exc. angulation, very good tailset, very good movement.

Chrup je korektní, dobrý výraz s bělmem, temperament je trochu neuspořádaný, velmi dobrý krk, výborná lopatka, výborná horní

linie, velmi dobrý hrudník, tělo je delší, dobré úhlení, velmi dobře nasazený ocas, velmi dobrý pohyb.

31                PSI            BH  tř. MEZITŘÍDA    Iorick Charle’s Angels                                              V1, CAC

Nar.:13.9.2020   CMKU/CKC/17630/20   O: Onitha’s Orphee                                                         M: Gwendolina Charle’s Angels

Majitel:     Miloslava PAVELKOVÁ,                      Nový Jáchymov

Dentice correct, feminine expression, very good neck, exc. shoulder, exc. topline, exc. shoulder and chest, very good tailset,

exc. angulation, very good movement.

Chrup korektní, fení výraz, velmi dobrý krk, výborná lopatka, výborná horní linie, výborná lopatka a hrudník, velmi dobře

nasazený ocas, výborné úhlení, velmi dobrý pohyb.

32                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    Assanti Baryon Cavalier                                         V1, CAC

Nar.:16.3.2020   ČLP/CKC/17204/21      O: Axiss Eli Biely démon                                                  M: Priselia Twe Biely démon

Majitel:     Tereza HAVLENOVÁ,                         Všeruby

Dentice correct, exc. expression, exc. eyes, exc. neck and shoulder, exc. chest, exc. topline, very good tailset, exc. angulation,

exc. movement.

Korektní chrup, výborný výraz, výborné o či, výborný krk a lopatka, výborný hrudník, výborná horní linie, velmi dobře

nasazený ocas, výborné úhlení, výborný pohyb.

33                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    Chico Ze Starého dvora                                            V3

Nar.: 4.3.2020    CMKU/CKC/17155/20   O: Lagiva Back In Style                                                   M: Cherry Krásná louka

Majitel:     Ing. Kateřina TÁBORSKÁ,                   Praha 4

Dentice correct, masculine expression, exc. neck, exc. shoulder, exc. topline and chest, very good tailset, very good angulation,

exc. movement.

Chrup korektní, samčí výraz, výborný krk, výborná lopatka, výborná horní linie a hruď, velmi dobře nasazený ocas, velmi

dobré zaúhlení, výborný pohyb.

34                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    Oné Malcriado de la Casa                                       V

Nar.: 4.4.2019    CMKU/CKC/16551/19/  O: Texas Ranger Silver Capricorn                                     M: Marisol Malcriado de la Casa

Majitel:     Jaroslava VALOVÁ,                            Most

Dentice correct, very good expression, very good neck, exc. shoulders, exc. chest, very good topline, body is little long, very

good tailset, very good angulation, very good movement.

Korektní chrup, velmi dobrý výraz, velmi dobrý krk, výborné lopatky, výborný hrudník, velmi dobrá horní linie, tělo je trochu

delší, velmi dobře nasazený ocas, velmi dobré úhlení, velmi dbrý pohyb.

35                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    Veni Vidi Vici Prokopská hvězda                          V2, res. CAC

Nar.:19.4.2020   CMKU/CKC/17252       O: Oficír Prokopská hvězda                                             M: Nova Prokopská hvězda

Majitel:     Petra ZVAROVÁ,                               Přezletice

Exc. dentice, exc. expression, exc. neck, exc. shoulder, exc. topline, exc. chest, exc. angulation and very good tailset, very

good movement.

Výborný chrup, výborný výraz, výborný krk, výborná lopatka, výborná horní linie, výborný hrudník, výborné úhlení a velmi

dobře nasazený ocas, velmi dobrý pohyb.

36                PSI            BH  tř. OTEVŘENÁ    Wendy Quatro z Kamilkové zahrady                   V4

Nar.:15.9.2019   CMKU/CKC/16862/19/  O: Cinderaic King of The Road                                         M: Imagine Quatro z Kamilkové zahrady

Majitel:     Jan KEŠNER,                                    Havlíčkův Brod

Dentice correct, very good expression, very good neck, exc. shoulder, exc. topline, exc. chest, very good tailset, exc.

angulation, very good movement.

Korektní chrup, velmi dobrý výraz, velmi dobrý krk, výborná lopatka, výborná horní linie, výborný hrudník, velmi dobré

nasazení ocasu, výborné úhlení, velmi dobrý pohyb.

37                PSI            BH  tř. VÍTĚZŮ          Haribo Aldaha Gold                                                  V1, CAC, VB, KV, BOB

Nar.:17.7.2020   ČLP/CKC/17539/22      O: My Heart of Diamonds Yellow Sunshine                        M: A Sound of Thunder Aldaha Gold

Majitel:     Kateř.a Radek ŠMEJKALOVI,              Straky

Dentice exc., exc. expression, exc. neck, exc. shoulder, exc. topline, exc. chest, exc. angulation a very good tailset, exc.

movement.

Chrup je výborný, výborný výraz, výborný krk, výborná lopatka, výborný horní linie, výborný hrudník, výborné úhlení, velmi

dobré nasazení ocasu, výborný pohyb.

38                PSI            BH  tř. VÍTĚZŮ          Libretto Maradeco King                                           V2, res. CAC

Nar.:11.12.2018 PKR.IX-83578             O: Crazy Angel Maradeco King                                         M: Nelli Maradeco King

Majitel:     Angelika STASZUK,                            Bakow, PL

Exc. dentice, exc. expression, little bit fat, exc. neck, exc. topline, exc. chest, exc. tailset, exc. angulation, exc. coat, exc. movement

but tail is little high.

Výborný chrup, výborný výraz, poněkud tlustý, výborný krk, výborná horní linie, výborná hruď, výborně nasazený ocas,

výborné úhlení, výborná srst, výborný pohyb, ale ocas je poněkud vysoko.

39                PSI            BH  tř. VETERÁNŮ    White Caramel Aldaha Gold    Absence

Nar.:22.2.2014   PKR.IX-68152             O: Quigly Terno z Kamilkové zahrady                                M: Clockpelters April Fool

Majitel:     Marta HEBLIK,                                   Rzeniszow, PL

 

40                PSI            RU  tř. ŠTĚŇAT         Bolt Balboa Dream at Sunset    Absence

Nar.: 8.2.2022    ČLP/CKC/18864          O: Olimpia Village Apollon                                               M: Lacuna Coil-Ru dal Borg Novelisa

Majitel:     Dagmar STÝBLOVÁ,                          Chomutov

 

41                PSI            RU  tř. ŠTĚŇAT         Call Me Secret Dream of Timodie                        VN1

Nar.: 7.3.2022    ČLP/CKC/18928          O: Young Dutch Flyer the Lovely Indy’s                              M: Arrianna’s Ladybug of Timodie

Majitel:     MVDr. Lucie VESELÁ,                         Bzová

Dentice correct, beautiful expression, exc. neck, exc. topline and chest, very good tailset, exc. angulation, exc. movement for his

age.

Chrup je korektní, nýdherný výraz, výborný krk, výborná horní linie a hrudník, velmi dobře nasazený ocas, výborné úhlení, na

jeho věk výborný pohyb.

42                PSI            RU  tř. DOROSTU     Baloo Amicitia Fidelis                                              N

Nar.: 2.11.2021  ČLP/CKC/18633          O: Oh Perfect Krásná louka                                             M: Fatalia Arva Bílý Hřebíček

Majitel:     Ing. Vladimír NOVÁK,                         Milovice

Dentice correct, very good expression, exc. shoulder, very good topline, exc. chest, exc. angulation, very good tailset, i cannot

judge the movement.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, výborná lopatka, velmi dobrá horní linie, výborný hrudník, výborné úhlení, velmi dobřre

nasazený ocas, pohyb nemohu posoudit.

43                PSI            RU  tř. MLADÝCH     Archie z Buštěhradského zámku                          V1, CAJC

Nar.: 5.7.2021    ČLP/CKC/18381          O: Perfect Smile Scarlett team                                          M: Pussy Deluxe Bonimo

Majitel:     Jana MLÁDKOVÁ,                              Stehelčeves

Dentice great, very good expression, exc. shoulder, exc. topline, body is more long, very good tailset, exc. angulation, exc.

color, very good movement, body is tall.

Vynikající chrup, velmi dobrý výraz, výborná lopatka, výborná horní linie, v těle je delší, velmi dobré nasazení ocasu, výborné

úhlení, tělo je vysoko.

44                PSI            RU  tř. MLADÝCH     Breesis Baryon Cavalier                                          VD3

Nar.:27.5.2021   ČLP/CKC/18317          O: Zirkony Eli Biely démon                                               M: Priselia Twe Biely démon

Majitel:     Veronika JÍLKOVÁ,                             Plzeň

Dentice correct, expression little fat, very good neck, exc. shoulder, very good topline, exc. chest, good tailset, very good

angulation, very good movement but the tail is high.

Korektní chrup, výraz je trochu zavalitý, velmi dobrý krk, výborná lopatka, velmi dobrá horní linie, výborný hrudník, dobře

nasazený ocas, velmi dobré úhlení, velmi dobrý pohyb, ale ocas je vysoko.

45                PSI            RU  tř. MLADÝCH     Error Zlodziejska Zgraja                                          V2

Nar.:25.3.2021   PKR.IX-91985             O: Cinderaic King of The Road                                         M: Frela Zlodziejska Zgraja

Majitel:     HSM KORKUS,                                  Katowice, PL

Dentice correct, feminine expression, exc. shoulder, very good neck, very good topline, exc. chest, the tail is low, exc.

angulation, very good movement.

Korektní chrup, fenčí výraz, výborná lopatka, velmi dobrý krk, velmi dobrá horní linie, výborný hrudník, ocas je nízko, výborné

úhlení, velmi dobrý pohyb.

46                PSI            RU  tř. OTEVŘENÁ    Edward ze Starého dvora                                        VD1

Nar.:26.12.2018 CMKU/CKC/16363/18/  O: Clopsville Breezer                                                      M: Arty ze Starého dvora

Majitel:     Michaela SLEVINSKÁ,                        Rochlov

Dentice correct, masculine expression, very good neck, exc. shoulder, very good topline, body is more long, exc. chest, exc.

angulation, very good tailset, very good movement when having good motivation.

Chrup je korektní, samčí výraz, velmi dobrý krk, výborná lopatka, velmi dobrá horní linie, tělo je delší, výborná hruď, výborné

úhlení, velmi dobré nasazení ocasu, velmi dobrý pohyb, když má správnou motivaci.

47                PSI            RU  tř. OTEVŘENÁ    Nobility For Centuries Russkiy Dzhekpot         VD2

Nar.:20.7.2020   ČLP/CKC/18452/21      O: Shooting Star Vom Erlenbacher-Hemmerich                   M: Ruskiy Dzhekpot Zlata

Majitel:     Dana VYKOUKALOVÁ,                       Vysoké Mýto

Dentice correct, very good expression, exc. neck, exc. shoulder, very good topline, exc. chest, very good tailset and

angulation, very good movement but the topline is not good when walking.

Chrup je korektní, velmi dobrý výraz, výborný krk, výborná lopatka, velmi dobrá horní linie, výborný hrudník, velmi dobré

nasazení ocasu a úhlení, velmi dobrý pohyb, ale horní linie není za pohybu dobrá.

48                PSI            RU  tř. VÍTĚZŮ          Aulemius Cria Bečva Ruberries                            V2, res. CAC

Nar.: 2.11.2018  CMKU/CKC/16296/18   O: Caesar Mechový achát                                               M: Deanna Amber Sun Dagymery

Majitel:     Jana HOVORKOVÁ,                           Karlovy Vary

Dentice correct, vera good expression, very good neck, exc. shoulder, exc. topline and chest, body is litte big, very good

tailset and angulation, very good movement.

Korektní chrup, velmi dobrý výraz, velmi dobrý krk, výborná lopatka, výborná horní linie a hrudník, tělo je trochu velké, velmi

dobré nasazení ocasu a úhlení, velmi dobrý pohyb.

49                PSI            RU  tř. VÍTĚZŮ          Tullamore Prokopská hvězda                                 V1, CAC, VB

Nar.:19.9.2019   CMKU/CKC/16856/19/  O: Kabaret Double Red                                                   M: Goya Prokopská hvězda

Majitel:     Eva KUBÁTOVÁ,                               Boršov nad Vltavou

Dentice great, exc. expression but nose is not enough short, exc. neck, exc. shoulder, exc. topline, exc. chest, very good tailset

and exc. angulation, exc. color and coat quality, exc. movement but the tail is bit high.

Vynikající chrup, výborný výraz, ale nos není dost krátký, výborný krk, výborná lopatka, výborná horní linie, výborný hrudník,

velmi dobré nasazení ocasu a výborné úhlení, výborná barva a kvalita srsti, výborný pohyb, ale ocas je trochu vysoko.

50                PSI            RU  tř. VETERÁNŮ    Artur Koblížek                                                            V2

Nar.: 1.11.2009  CMKU/CKC/11230/09/  O: Nelson ze Starého Dobrasa                                         M: Cavalírka Arinin sen

Majitel:     MVDr. Lucie VESELÁ,                         Bzová

Dentice correct, masculine expression, excellent neck, excellent shoulder, very good topline, excellent chest, very good tailset

and excel. angulation, excellent movement for for his age.

Korektní skus, samčí výraz, výborný krk, výborná lopatka, velmi dobrá horní linie, výborný hrudník, velmi dobré nasazení ocsu

a výborné úhlení, na jeho věk výborný pohyb.

51                PSI            RU  tř. VETERÁNŮ    Bastien Gold Wiktoris                                              V1, NVP, BOV

Nar.:21.9.2013   CMKU/CKC/13539/13/  O: Volney Bonanza                                                         M: Laisy Gold Fraking

Majitel:     Martina BARNÁŠOVÁ,                        Meclov

Dentice correct, excellent expression, excellent haze, excellent neck and shoulder, excellent topline, excel. chest, very good

tailset, excel. angulation, wonderfull movement for his age.

Korektní chrup, výborný výraz, výborný opar ???, výborný krk a lopatka, výborná horní linie, výborný hrudník, velmi dobré

nasazení ocasu, výborné úhlení, na jeho věk báječný  pohyb.

52                PSI            RU  tř. ČESTNÁ        Lagiva Back In Style                                                 V1

Nar.: 1.2.2017    CMKU/CKC/15498/17   O: Homesweet’s Xtreme Heartbreaker                               M: Elayna Star Lagiva

Majitel:     Vladimíra JALŮVKOVÁ,                      Mníšek pod Brdy

Dentice correct, exc. expression, exc. eyes, exc. shoulders, exc. topline and chest, exc. angulation, very good tailset, exc.

color, very good movement.

Chrup je korektní, výborný výraz, výborné oči, výborné lopatky, výborná horní linie a hrudník, výborné úhlení, velmi dobré

nasazení ocasu, výborná barva, velmi dobrý pohyb.

53                PSI            TR  tř. ŠTĚŇAT         Esprit Tiberio Stříbrná Tamarinda                     N2

Nar.: 7.2.2022    ČLP/CKC/18839          O: Tiberio Tinelli Spanilá věž                                            M: Valerie Johana z Usedlosti Újezdec

Majitel:     Renáta RIEGERTOVÁ,                       Jirny

Dentice correct, exc. expression, is very very little dog, very good neck, very good shoulders, exc. topline, very good chest, very

good tailset, exc. angulation, very good movement but is very small dog.

Chrup je korektní, výborný výraz, je to velmi malý pes, velmi dobrý krk, velmi dobré lopatky, výborná horní linie, velmi dobrý

hrudník, velmi  dobré nasazení ocasu, výborné zaúhlení, velmi dobrý pohyb, ale je to velmi malý pes.

54                PSI            TR  tř. ŠTĚŇAT         Monreale Bonimo                                                       VN1

Nar.:13.1.2022   CMKU/CKC/18785/22   O: My Heart of Diamonds Yellow Sunshine                        M: Rianka Bonimo

Majitel:     Jolana BÁČOVÁ,                                Brandýsek

Very good dentice, lovely expression and lovely eyes, very good neck, exc. shoulder, exc. topline, exc. chest, very good tailset,

exc. angulation, exc. movement.

Velmi dobrý chrup, nádherný výraz a nádherné oči, velmi dobrý krk, výborná lopatka, výborná horní linie, výborný hrudník,

velmi dobře nasazený ocas, výborné úhlení, výborný pohyb.

55                PSI            TR  tř. DOROSTU     Quentin Vanessa Atalanta                                     N1

Nar.: 2.1.2022    ČLP/CKC/18768/22      O: Matúš Chilli Koliba                                                      M: Maribel Malcriado de la Casa

Majitel:     M. a M. HRONCOVÁ,                         Velké Přílepy

Dentice correct, small dog, very good expression, very good topline, exc. shoulder, exc. chest, very good tailset, very good

angulation, very good movement when she has motivation.

Korektní chrup, malý pes, velmi dobrý výraz, velmi dobrá horní linie, výborná lopatka, výborná hruď, velmi dobře nasazený

ocas, velmi dobré úhlení, velmi dobrý pohyb, když má motivaci.

56                PSI            TR  tř. MLADÝCH     Kobe Maradeco King                                                 V1, CAJC, NMP

Nar.: 1.4.2021    PKR.IX-92413             O: Royal Romance For You                                             M: Dark Juwel Maradeco King

Majitel:     Angelika STASZUK,                            Bakow, PL

Dentice correct, lovely expression, little white in one eye, exc. neck and shoulder, exc. topline, exc. chest, exc. angulation and

very good tailset, exc. coat for his age, exc. movement but tail is little more high.

Skus je korektní, nádherný výraz, trochu bělma v jednom oku, výborný krk a lopatka, výborná horní linie, výborný hrudník,

výborné úhlení a velmi dobře nasazený ocas, na jeho věk výborná srst, výborný pohyb, ale ocas je trochu výše. 

57                PSI            TR  tř. MLADÝCH     Onyx Star Snukraina                                               V2

Nar.:24.8.2021   PKR.IX-93555             O: My Heart Of Diamonds Yellow Sunshine                        M: Amazing Black Cubic Zirconia Snukraina

Majitel:     Arkadiusz TRACZ,                              Olesnica, PL

Exc. dentice, exc. expression and eyes, exc. neck, exc. shoulder, exc. topline and chest, very good tailset, very good

angulation, exc. movement.

Výborný chrup, výborný výraz a oči, výborný krk, výborná lopatka, výborná horní linie a hruď, velmi dobré nasazení ocasu,

velmi dobré úhlení, výborný pohyb.

58                PSI            TR  tř. MLADÝCH     Querido Malcriado De La Casa                             V3

Nar.: 3.6.2021    ČLP/CKC/18324          O: Perfect Smile Scarlet Team                                         M: Oreo Vanessa Atalanta

Majitel:     Kateřina PROKOPOVÁ,                      Stod

Exc. dentice, very good expression, i would like more white in the head, exc. neck and shoulder, very good topline, body is more

long, exc. chest, very good tailset and angulation, very good movement.

Výborný chrup, velmi dobrý výraz, uvítal bych více bílé na hlavě, výborný krk a lopatka, velmi dobrá horní linie, tělo je delší,

výborný hrudník, velmi dobré nasazení ocasu a úhlení, výborný krk a lopatka, velmi dobrá horní linie, tělo je delší, výborný

hrudník, velmi dobře nasazený ocas a úhlení, velmi dobrý pohyb.

59                PSI            TR  tř. MEZITŘÍDA    Chrisbeli Sixi Biely démon                                     V1, CAC

Nar.: 2.12.2020  ČLP/CKC/18322          O: Tomis Tri Biely démon                                                M: Vixxie Twe Biely démon

Majitel:     Tereza HAVLENOVÁ,                         Všeruby

Exc. dentice, lovely expression, exc. eyes, exc. neck and shoulder, very good topline, exc. chest, very good tailset and exc.

angulation, very good movement.

Výborný chrup, nádherný výraz, výborné oči, výborný krk a lopatka, velmi dobrá horní linie, výborný hrudník, velmi dobře

nasazený ocas a výborné úhlení, velmi dobrý pohyb.

60                PSI            TR  tř. OTEVŘENÁ    Ayeron Baryon Cavalier                                          V1, CAC

Nar.:16.3.2020   ČLP/CKC/17205/21      O: Axiss Eli Biely démon                                                  M: Priselia Twe Biely démon

Majitel:     Michaela KAŠPAROVÁ,                      Zlončice

Dentice exc., big dog, exc. expression, very good neck, exc. shoulder, exc. topline and chest, very good tailset, exc. angulation,

very good movement.

Chrup je výborný, velký pes, výborný výraz, velmi dobrý krk, výborná lopatka, výborná horní linie a hrudník, velmi dobré

nasazení ocasu, výborné úhlení, velmi dobrý pohyb.

61                PSI            TR  tř. OTEVŘENÁ    Bonitos Companeros Zeal Womanizer                V2, res. CAC

Nar.:24.2.2019   CMKU/CKC/16830/19/  O: Womanizer an Excelent Choice                                    M: Bonitos Companeros Ravena

Majitel:     MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,                   Praha 2

Dentice correct, very good expression with exc. eyes, very good neck, exc. shoulder, very good topline, i would like more chest,

very good tailset, exc. angulation, very good movememt.

Korektní chrup, velmi dobrý výraz s výbornýma očima, velmi dobrý krk, výborná lopatka, velmi dobrá horní linie, uvítal bych

větší hrudník, velmi dobře nasazený ocas, výborné úhlení, velmi dobrý pohyb.

62                PSI            TR  tř. VÍTĚZŮ          Archibald Ellis Bohemia                                          V

Nar.:30.7.2019   CMKU/CKC/16791/19/  O: Axiss Eli Biely démon                                                  M: Quella Merlin Bohemia

Majitel:     Veronika JÍLKOVÁ,                             Plzeň

Dentice correct, masculine expression, exc. neck and shoulder, exc. topline, very good tailset, very good angulation, very good

movement but the tail is high.

Chrup je korektní, samčí výraz, výborný krk a lopatka, výborná horní linie, velmi dobře nasazený ocas, velmi dobré úhlení,

velmi dobrý pohyb, ale ocas je vysoko.

63                PSI            TR  tř. VÍTĚZŮ          Elroy Prima Petulenka                                            V4

Nar.: 6.12.2016  CMKU/CKC/15241/16/  O: Joe Black Spanilá věž                                                 M: Violeta Terno z Kamilkové zahrady

Majitel:     Ing. Kateřina TÁBORSKÁ,                   Praha 4

Dentice correct, good expression with white in his eyes, exc. neck, exc. shoulder, exc. topline, exc. chest, very good tailset and

exc. angulation, exc. movement but tail is high.

Chrup je korektní, dobrý výraz s bělmem v jeho očích, výborný krk, výborná lopatka, výborná horní linie, výborný hrudník,

velmi dobré nasazení ocasu a výborné úhlení, výborný pohyb, ale ocas je vysoko.

64                PSI            TR  tř. VÍTĚZŮ          Chaplin Prokopská hvězda                                     V2, res. CAC

Nar.: 9.3.2015    CMKU/CKC/14273/15   O: Stonepit Make It Happen                                             M: Goya Prokopská hvězda

Majitel:     Hana NOVÁKOVÁ,                             Praha

Dentice corect, exc. expression with lovely eyes, exc. neck, exc. shoulder, exc. topline for his age, exc. chest, very good tailset,

exc. angulation and exc. coat quality, exc. movement.

Korektní chrup, výborný výraz s nádhernýma očima, výborný krk, výborná lopatka, na jeho věk výborná horní linie, výborný

hrudník, velmi dobré nasazení ocasu, výborné zaúhlení a kvalita srsti, výborný pohyb.

65                PSI            TR  tř. VÍTĚZŮ          Onitsha’s Monopoly                                                   V3

Nar.:23.11.2016 PKR.IX-94704             O: Barcley vom Welfenhof                                               M: Onitsha’s Golden Roses

Majitel:     Arkadiusz TRACZ,                              Olesnica, PL

Dentice correct, lovely expression and lovely eyes, exc. neck, exc. shoulder, exc. chest, very good topline, body is more long,

exc. angulation, very good tailset, very good movement.

Korektní chrup, nádherný výraz a oči, výborný krk, výborná lopatka, výborný hrudník, velmi dobrá horní linie, tělo je delší,

výborné úhlení, velmi dobré nasazení ocasu, velmi dobrý pohyb.

66                PSI            TR  tř. VÍTĚZŮ          Rudolf Prokopská hvězda                                        V

Nar.:25.9.2018   ČMKU/CKC/16248/18   O: Stonepit Make it Happen                                             M: Fantastica Prokopská hvězda

Majitel:     Ivana ŠMÍDKOVÁ,                              Svinaře

Dentice correct, exc. expression, nose is not enough short, very good neck, exc. shoulder, exc. topline, exc. chest, very good

tailset, exc. angulation, very good coat quality, very good movement.

Korektní chrup, výborný výraz, nos není dost krátký, velmi dobrý krk, výborná lopatka, výborná horní linie, výborný hrudník,

velmi dobré nasazení ocasu, velmi dobré zaúhlení, velmi dobrá kvalita srsti, velmi dobrý pohyb.

67                PSI            TR  tř. VÍTĚZŮ          Tiberio Tinelli Spanilá věž                                      V1, CAC, VB

Nar.:26.4.2019   ČMKU/CKC/16598/19/  O: Norbert Love Me                                                        M: Niobe Spanilá věž

Majitel:     Jitka ŠILAROVÁ,                                Černilov

Exc. dentice, lovely expression with lovely eyes, exc. neck, exc. shoulder, exc. topline and chest, very good tailset, exc.

angulation, exc. coat quality, exc. movement.

Výborný chrup, nádherný výraz v nádhernýma očima, výborný krk, výborná lopatka, výborná horní linie a hrudník, velmi dobře

nasazený ocas, výborné zaúhlení, výborná kvalita srsti, výborný pohyb.

68                FENY         BT  tř. DOROSTU     Elaine Nicola Bohemia Tilia                                  N1

Nar.:11.12.2021 CMKU/CKC/18696/21   O: Nickolas Minowara                                                     M: Felicity Dreamy Kopidlenský kavalír

Majitel:     Alena DRAGOUNOVÁ,                       Jičíněves

Not a mature baby for the moment, the bite is not correct at the moment, good size, shapes and topline, croup is a little steep.

V tento moment nedospělé bejby, skus není teď korektní, dobrá velikost, proporce a horní linie, zadek je trochu strmý.

69                FENY         BT  tř. MLADÝCH     Debbie Rose Mi-Ja-Kra                                            VD2

Nar.: 6.4.2021    ČLP/CKC/18080          O: Scooby Doo Bonimo                                                   M: Ashley Bella Mi-Ja-Kra

Majitel:     Lenka TOMEČKOVÁ,                         Buštěhrad

A little high on legs, good expression, good chest and angulations front and back, needs better ribcage, lower tailset, level bite. 

Na trochu vysokých nohách, dobrý výraz, dobrý hrudník a úhlení vpředu i vzadu, potřebuje lepší hrudní koš, nízko nasazený

ocas, klešťový skus.

70                FENY         BT  tř. MLADÝCH     Yzzy Black z Hradu Doubravka                            V1, CAJC

Nar.:24.1.2021   ČLP/CKC/17879          O: Instinkt Black z Hradu Doubravka                                 M: O’Hara Ru Du Mon Petit Monde

Majitel:     Iveta TOMANCOVÁ,                           Krupka

Lovely type, very good topline, good angulation front and back, good chest, lovely head which is alittle small, good

pigmentation and excellent temperament, very good handling, lovely movement. 

Nádherný typ, velmi dobrá horní linie, dobré úhlení vpředu i vzadu, dobrý hrudník, nádherná hlava, která je trochu menší,

dobrá pigmentace a výborný temperament, velmi dobré předvedení, nádherný pohyb.

71                FENY         BT  tř. MEZITŘÍDA    Bonnie AgiTessy                                                         V3

Nar.: 4.1.2021    ČLP/CKC/17853          O: Melrose Smarty                                                          M: Tessy Foon Charmander

Majitel:     Ing. Ĺubica VORLÍČKOVÁ,                  Liberec

Excellent size and proportions, lovely head and good teeth, lacking front angulations, excellent rear angulation, very good

movement with high tail carriage.

Výborná velikost a proporce, nádherná hlava a dobré zuby, nedostatečné přední úhlení, výborné zaúhlení vzadu, velmi dobrý

pohyb s vysoko neseným ocasem.

72                FENY         BT  tř. MEZITŘÍDA    Kirkjuvagr Verdandi                                                 V2, res.CAC

Nar.: 7.1.2021    AY06247801               O: Kinvaar Son of a gun                                                  M: Boniemadra Dream Chaser

Majitel:     Antje SCHULZ,                                  Briesen

Good size, lovely head with lovely expression, very good teeth, excellent topline and angulations front and rear. tends to open

rear legs in knees, excellent movement and handling.

Správná velikost, nádherná hlava s nádherným výrazem, velmi dobré zuby, výborná horní linie a úhlení vepředu i vzadu, má

sklon otevírat zadní nohy v kolenou, výborný pohyb a předvedení.

73                FENY         BT  tř. MEZITŘÍDA    Ulexa Foon Charmander                                         V1, CAC, VB

Nar.:10.1.2021   ČLP-CKC/17860          O: Melrose Smarty                                                          M: Mischel Foon Chanmander

Majitel:     Dana VYKOUKALOVÁ,                       Vysoké Mýto

I do like this type of a very solid girl, very good head and markings, good topline and croup, a very good tailset in carriage.

Mám ráda tento typ velmi pevné holky, velmi dobrá hlava a znaky, dobrá horní linie a záď, velmi dobré nasazení ocasu v

pohybu.

74                FENY         BT  tř. OTEVŘENÁ    Barraca od Pylu                                                          V2, res. CAC

Nar.: 3.9.2020    ČLP/CKC/17613          O: Elleck Eli Biely démon                                                 M: Jenni Rivera Bonimo

Majitel:     Alena SKALICKÁ,                               Blšany

Very good size, with too much of upper lip, good teeth, lovely eyes, good topline with a sloping croup, excellent shoulder and

front angulation, very good movement and handling.

Velmi dobrá velikost, s příliš velkými horními pysky, dobré zuby, nádherné oči, dobrá horní linie se páditou zádí, výborná

lopatka a přední úhlení, velmi dobrý pohyb a předvedení.

75                FENY         BT  tř. OTEVŘENÁ    Bixie ze Zelené meze                                                 V1, CAC, VB

Nar.:20.3.2020   ČLP/CKC/17211          O: Melrose Smarty                                                          M: Carmen Foon Charmander

Majitel:     Renáta PATEROVÁ,                           Nýřany

Very good model, with good head but a lighter eye, very good ear set, very good topline and angulations and shoulder, good

movement.

Velmi dobře modelovaná, s dobrou hlavou, ale světlejší oko, velmi dobré nasazení ucha, velmi dobrá horní linie a úhlení a

lopatka, dobrý pohyb.

76                FENY         BT  tř. VÍTĚZŮ          Kristinka Linda z Usedlosti Újezdec                   V2, res. CAC

Nar.:18.12.2018 CMKU/CKC/16346/18/  O: Ascot Anthony z Usedlosti Újezdec                               M: Linduška Bára z Usedlosti Újezdec

Majitel:     Martin SLÁDEK,                                 Postřelmov

Very feminine lovely head, very good teeth, very good expression, excellent size, excellent angulations and shoulder, very good

tailset, the coat is not in a perfect condition affected by the litter she had, good movement.

Velmi fenčí nádherná hlava, velmi dobré zuby, velmi dobrý výraz, výborná velikost, výborné úhlení a lopatka, velmi dobře

nasazený ocas, srst není v perfektní kondici ovlivněna předchozím vrhem, dobrý pohyb.

77                FENY         BT  tř. VÍTĚZŮ          Quincy Foon Charmander                                       V1, CAC

Nar.:17.10.2019 CMKU/CKC/16917/19   O: Chliff Foon Charmander                                              M: Franceska Foon Charmander

Majitel:     Ing. Petra SUKOVÁ,                           Příbram

Very good model, excellent size, lovely feminine head, good ear set, very good neck and chest and lovely angulations, excellent

topline and croup. Perfect movement.

Velmi dobře modelovaná, výborná velikost, nádherná fenčí hlava, dobré nasazení uší, velmi dobrý krk a hruď a nádherné úhlení,

výborná horní linie a záď. Perfektní pohyb.

78                FENY         BT  tř. VETERÁNŮ    Rabymar Rosalind                                                     V1

Nar.:22.4.2010   CMKU/CKC/12548/11/  O: Rytonion Rob Roy                                                      M: Rabymar Dancing In The Dark

Majitel:     Libuše KRISTOVÁ,                             Kunovice

Good condition for the age of this girl, lovely veteran with nice head, good expression, good size, very compact, good angulations

front and rear, very happy girl, very good movement for her age, a little close behind.

Dobrá kondice na věk této holky, nádherná veteránka s pěknou hlavou, dobrý výraz, správná velikost, velmi kompaktní, dobré

úhlení vepředu i vzadu, velmi šťastná fenka, velmi dobrý pohyb na její věk, trochu úzká vzadu.

79                FENY         BT  tř. VETERÁNŮ    Tessy Foon Charmander                                          V2

Nar.:24.3.2014   CMKU/CKC/13785/14/  O: Jeff Foon Charmander                                                M: Olivie Foon Charmander

Majitel:     Ing. Ĺubica VORLÍČKOVÁ,                  Liberec

Girl on a little high leg, lovely head, good ears, a little steep front angulation, soft topline and the croup is not perfect, good

movement.

Holka na trochu vysokých nohách, nádherná hlava, dobré uši, trochu strmější přední úhlení, měkká horní linie a záď není

perfektní, dobrý pohyb.

80                FENY         BH  tř. ŠTĚŇAT         Carla od Čitunky                                                        VN3

Nar.: 7.3.2022    ČLP/CKC/18934          O: Assanti Baryon Cavalier                                              M: Roxana Halley z Usedlosti Újezdec

Majitel:     Ing. Zdeněk STEHLÍK,                        Praha

Lovely baby with lovely head, good neck, excellent angulations, sloping croup, very good movement.

Nádherné bejby s nádhernou hlavou, dobrý krk, výborná úhlení, svažitá záď, velmi dobrý pohyb.

81                FENY         BH  tř. ŠTĚŇAT         Fanny z Rondelu                                                        VN1, NŠF

Nar.: 4.2.2022    ČLP/CKC/18838          O: Easy Peasy du Chateau Noblesse                                M: Opavia Prokopská hvězda

Majitel:     Ivana ŠMÍDKOVÁ,                              Svinaře

Lovely baby with lovely head, very good topline and tail set, good angulations, if she wants she moves very good.

Nádherné bejby s nádhernou hlavou, velmi dobrá horní linie a nasazení ocasu, dobrá úhlení, když chce pohybuje se velmi

dobře.

82                FENY         BH  tř. ŠTĚŇAT         Messina Bonimo                                                         VN2

Nar.:13.1.2022   CMKU/CKC/18786/22   O: My Heart of Diamonds Yellow Sunshine                        M: Rianka Bonimo

Majitel:     Jolana BÁČOVÁ,                                Brandýsek

Very good size for her age, good substance, lovely head and good teeth, but not the best pigmentation, good neck and good

angulations, good movement and presentation.

Velmi dobrá velikost na její věk, dobrá substance, nádherná hlava a dobré zuby, ale pigmentace není nejlepší, dobrý krk a

dobré úhlení, dobrý pohyb a předvedení.

83                FENY         BH  tř. DOROSTU     Bella Sheer Beauty                                                    N2

Nar.: 8.11.2021  ČLP/CKC/18653          O: Bambi Twe Biely démon                                              M: Rebelka Bonimo

Majitel:     Ing. Petra SUKOVÁ,                           Příbram

Girl on a little high legs, good head and too back set ears, lovely eyes, good neck but lacks shoulder angulations, sloping

croup, Good movement, but she does not move straight in the ring.

Holka na trochu vysokých nohách, dobrá hlava a příliš dozadu nasazené uši, nádherné oči, dobrý krk, ale nedostatečně úhlené

lopatky, spáditá záď. Dobrý pohyb, ale nepohybuje se rovně v kruhu.

84                FENY         BH  tř. DOROSTU     Stela Nelli Santana Gwellian                                VN1, NDF

Nar.:14.12.2021 ČLP/CKC/18749          O: Geremmayo Tricyrtis                                                  M: Ornela Muti Santana Gwellian

Majitel:     Jitka ŠVÉDÍKOVÁ,                             Nová Paka

Very good size and proportions, very mature girl for her age, lovely and feminine head, lovely eyes and very good ear set, good

neck and angulations, very good topline, very nice on the move. 

Velmi dobrá velikost a proporce, velmi dospělé děvče na svůj věk, nádherná a fenčí hlava, nádherné oči a velmi dobře nasazené

ucho, dobrý krk a úhlení, velmi dobrá horní linie, moc hezká v pohybu.

85                FENY         BH  tř. MLADÝCH     Aksmada’s Ishka                                                        V

Nar.: 5.6.2021    CMKU/CKC/19034/22/  O: Rathbrist Dream A Dream                                           M: Nobel Dancer’s Helena

Majitel:     Libuše KRISTOVÁ,                             Kunovice

Very good size with lovely head and very good feminine expression, lovely and very dark eyes, very good neck, angulations,

excellent topline and very good croup, the coat is a lot of brown color, very good movement.

Velmi správná velikost s nádhernou hlavou a velmi dobrým fenčím výrazem, nádherné a velmi tmavé oči, velmi dobrý krk,

úhlení, výborná horní a velmi dobrá záď, srst má mnoho hnědé barvy, velmi dobrý pohyb.

86                FENY         BH  tř. MLADÝCH     Blondbery Ellis Bohemia                                         V1, CAJC

Nar.: 5.3.2021    CMKU/CKC/18006/21   O: Bambi Twe Biely démon                                              M: Quella Merlin Bohemia

Majitel:     Miroslav JÍLEK,                                  Plzeň

Very good size and very good shape and bones, lovely head, but I would like bigger eyes. Good teeth and ears, very good neck and

angulations. Correct topline and tail set, crossing her front feet on the move. 

Velmi správná velikost a velmi dobrý profil a kosti, nádherná hlava, ale raději bych měla větší oči. Dobré zuby a uši, velmi

dobrý krk a úhlení. Správná horní linie a nasazení ocasu, v pohybu kříží přední nohy (plete nohama – pozn. překl.).

87                FENY         BH  tř. MLADÝCH     Denny Trixy od Pylu                                                 V

Nar.:23.8.2021   ČLP/CKC/18491          O: Perfect Smile Scarlett Team                                         M: Ajša Olimpia od Pylu

Majitel:     Tereza SKALICKÁ,                             Blšany

Very good size, good head with good teeth, good neck and excellent angulations. Excellent topline and good tailset. Good

movement but a little open elbows.

Velmi dobrá velikost, dobrá hlava se správnými zuby, dobrý krk a výborné úhlení. Výborná horní linie a dobře nasazený ocas.

Dobrý pohyb, ale trochu vybočené lokty.

88                FENY         BH  tř. MLADÝCH     Ice Ice Baby Aldaha Gold                                        V

Nar.: 6.6.2021    ČLP/CKC/18333          O: Cuteness Charm Aldaha Gold                                      M: English Princess Aldaha Gold

Majitel:     Jitka ŠVÉDÍKOVÁ,                             Nová Paka

Good size, good head and love(ly) eyes, very good teeth, ears are set a little low and back, good neck, excellent angulation.

Good movement, the coat is too white I would like more brown present. 

Správná velikost, dobrá hlava a nádherné oči, velmi dobrý chrup, uši jsou nasazeny trochu níže a vzadu, dobrý krk, výborné

zaúhlení. Dobrý pohyb, srst je příliš bílá, přála bych si více hnědé.

89                FENY         BH  tř. MLADÝCH     Jasmine Aldaha Gold    Absence

Nar.:23.9.2021   ČLP/CKC/18581          O: Loranka’s Believe In Dreams                                        M: A Sound Of Thunder Aldaha Gold

Majitel:     Dana TOŠENOVJANOVÁ,                   Ostrava

 

90                FENY         BH  tř. MLADÝCH     Kimmi Magic Od Jihlavské brány                        VD

Nar.:26.1.2021   CLP/CKC/17886          O: Onitshas Orphee                                                        M: Queen Happy Belle Od Jihlavské brány

Majitel:     Rudolf MACEK,                                  Stonařov-Suchá

Lovely model, I like the head with very feminine and good expression, the teeth are at the level bite at the moment, Very good body,

excellent neck and topline, excellent angulations and tailset, she is a little doll. She is not happy in the ring, movement is correct

but lacks tail wagging. The condition is not perfect. 

Nádherně modelovaná, miluji hlavu s velmi fenčím a dobrým výrazem, zuby jsou v tento okamžik v klešťovémm skusu. Velmi dobré

tělo, výborný krk a horní linie, výborná úhlení a nasazení ocasu, je to malá panenka. Není šťastná v kruhu, pohyb je korektní,

ale postrádá vrcení ocasem. Kondice není perfektní.

91                FENY         BH  tř. MLADÝCH     Oriflame ze Starého dvora                                      V3

Nar.:23.4.2021   CMKU/CKC/18166/21   O: Breezer ze Starého dvora                                            M: Fauna ze Starého dvora

Majitel:     Vladimíra JALŮVKOVÁ,                      Mníšek pod Brdy

Excellent size and a good substance, lovely head and eyes, excellent teeth and good placement of ears, goood neck, excellent

angulation, very soft topline on the move.

Výborná velikost a dobrá substance, nádherná hlava a oči, výborné zuby a dobré umístění uší, dobrý krk, výborné úhlení, v

pohybu velmi měkká horní linie.

92                FENY         BH  tř. MLADÝCH     Princess Of Snowdon Magic Noblesse                 V2

Nar.:15.2.2021   PKR.IX-92554             O: Crazy Angel Maradeco King                                         M: Bohemia Brilliant

Majitel:     Angelika STASZUK,                            Bakow, PL

Lovely bitch with lovely head and expression, lovely eyes, very good ear placement, very good neck, very good angulations and

topline, very good croup and tail set, very good movement and handling.

Nádherná fenka s nádhernou hlavou a výrazem, nádherné oči, velmi dobře umístěné uši, velmi dobrý krk, velmi dobré úhlení a

horní linie, velmi dobrá záď a nasazení ocasu, velmi dobrý pohyb a předvedení.

93                FENY         BH  tř. MLADÝCH     Queberia Kareli pod Radyní                                   VD

Nar.:25.8.2021   ČLP/CKC/18496          O: Archibald Ellos Bohemia                                              M: Karlonosi Bonimo

Majitel:     Michaela SLEVINSKÁ,                        Rochlov

Girl on a little high legs, good head, dark eyes, I would like better front angulation, not a correct movement of rear.

Děvče na poněkud vysokých nohách, dobrá hlava, tmavé oči, ráda bych lepší úhlení vepředu, pohyb vzadu není korektní.

94                FENY         BH  tř. MLADÝCH     Zephyra Arušava                                                        V4

Nar.:19.5.2021   CMKU/CKC/18236/21   O: My Heart of Diamonds Yellow Sunshine                        M: Bonitos Companeros Ornella

Majitel:     Luďka SIEGROVÁ,                             Plzeň

Very good size and proportions, very good ears and teeth, good neck, shoulders and excellent angulations, very good topline,

very good tailset.  Close movement in hocks.

Velmi dobrá velikost a proporce, velmi dobré uši a skus, dobrý krk, lopatky a výborná úhlení, velmi dobrá horní linie, velmi

dobře nasazený ocas. V pohybu úzká hlezna.

95                FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    Castleville Kimberly                                                 V1, CAC, VB, KV

Nar.: 4.7.2020    OHZB/CA2797            O: Casteville Just Like A King                                           M: Casteville A Little Secret

Majitel:     Petra HAUSHAMMER,                        Kirchstetten, A

Excellent size and very very lovely feminine head and expression, very good eyes and ears, excellent condition and coat, excellent

neck, angulations, topline and tailset. Great pleasure to look at this girl on the move.

Výborná velikost a velmi, velmi krásná fenčí hlava a výraz, velmi dobré oči a uši, výborná kondice a srst, výborný krk, úhlení,

horní linie a nasazení ocasu. Je velkým potěšením pozorovat toto děvče v pohybu.

96                FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    Gummi Grammi Snukraina                                   V3

Nar.:12.11.2020 PKR.IX-90814             O: Onitsha’s Monopoly                                                    M: Yes.Diamonds Feel No Cold z Królewskiego

Majitel:     Anna DERLETA,                                Wodzislaw Ślaski,PL

Very good size which for me is ideal, excellent condition, lovely feminine head, excellent neck, chest and angulations, very good

topline and tailset. A little crossing front, very good presentation.

Velmi dobrá velikost, která je podle mě ideální, výborná kondice, nádherná fenčí hlava, výborný krk, hrudník a úhlení, velmi

dobrá horní inie a nasazení ocasu. Vepředu trochu kříží (tlapky), velmi dobrá prezentace.

97                FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    Minnie ze Starého dvora                                          V4

Nar.:13.2.2021   CMKU/CKC/17960/21   O: Breezer ze Starého dvora                                            M: Debie ze Starého dvora

Majitel:     Vladimíra JALŮVKOVÁ,                      Mníšek pod Brdy

Good size, excellent temperament, very happy girl, good height, correct teeth, very good neck and angulations, good topline,

very good movement.

Správná velikost, výborný temperament, velmi šťastná holka, správná výška, korektní chrup, velmi dobrý krk a úhlení, dobrá

horní linie, velmi dobrý pohyb.

98                FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    Nina Ricci Magic Neblesse                                      V2, res. CAC

Nar.: 9.8.2020    SKP/3966                   O: Royal Romance Baxxter                                              M: Bohemia Brilliant

Majitel:     Angelique BOBRÍKOVÁ,                      Žemberovce, SK

Very good size and proportions, lovely head and dark big eyes, good neck and excellent angulations topline and excellent croup

and tail set. Excellent movement and presentation.

Velmi dobrá velikost a proporce, nádherná hlava a velké tmavé oči, dobrý krk a výborné úhlení, horní linie a výborná záď a

nasazení ocasu. Výborný pohyb a prezentace.

99                FENY         BH  tř. MEZITŘÍDA    Saba Mad z Benáteckého dvora                            VD

Nar.: 7.4.2021    ČLP/CKC/18084          O: Happy Prince Bonimo                                                 M: Madonna Grace z Benáteckého dvora

Majitel:     Kateřina HÁJKOVÁ,                            Kostelec nad Labem

Good size, good head but with a little empty upper jaws, I would prefer more neck, correct angulations, but open front feet

standing. Slouping croup and incorrect tail set. Correct movement.

Správná velikost, dobrá hlava, ale trochu nevyplněná nad čelistmi, prferovala bych delší krk, korektní úhlení, ale přední

nohy strmé. Spáditá záď a nesprávně nasazený ocas. Správný pohyb.

100                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    Amiable Snout Magic Shayen                                V

Nar.:18.9.2018   OHZB/CA2669            O: Riverdale of an Excellent Choice                                  M: Shayen od Ptačí skály

Majitel:     Petra HAUSHAMMER,                        Kirchstetten, A

Very good size and proportions, lovely head, I would like more lip, excellent topline and croup, excellent neck and angulation.

good movement but with a little high tail set.

Velmi dobrá velikost a proporce, nádherná hlava, ráda bych větší pysky, výborná horní linie a záď, výborný krk a úhlení,

dobrý pohyb ale s trochu výše nasazeným ocasem.

101                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    Animal Isabela Stříbrná Tamarinda                   V

Nar.: 1.2.2018    CMKU/CKC/15826/18/  O: Conor z Malého majera                                               M: Ifigenie Bony z Usedlosti Újezdec

Majitel:     Edita SOUKUPOVÁ,                           Frýdlant

Good size and proportions, very strong body, a little diluted color of coat, good head, with lighter eye, good neck and shoulder,

correct angulations, good topline and croup. Correct tailset. She does not move very well today.

Správná velikost a proporce, velmi silné tělo, trochu vybledlá barva srsti, dobrá hlava se světlejším okem, dobrý krk a

lopatka, správná úhlení, dobrá horní linie a záď. Správně nasazený ocas. Dnes se moc dobře nepohybuje.

102                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    Enny Magic Od Jihlavské brány                           V

Nar.:20.4.2019   CMKU/CKC/16569/19/  O: Scottish Higlander Silver Capricorn                               M: Odetta Belle Od Jihlavské brány

Majitel:     Rudolf MACEK,                                  Stonařov-Suchá

Little model, with good proportions. Good height and lovely dark eyes, very good teeth, excellent shoulder and angulations, but a

little open front feet while standing. 

Malá velikost s dobrými proporcemi. Dobrá výška a nádherné tmavé oči, velmi dobré zuby, výborná lopatka a úhlení, ale ve stoje

trochu otevřené tlapky.

103                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    Gamba z Jezerního Království                              V3

Nar.:26.4.2019   CMKU/CKC/16590/19/  O: Yasper z Jezerního království                                       M: Melodie z Jezerního království

Majitel:     Věra REJFKOVÁ,                               Heřmanův Městec

Good size, I would like more neck and a straighter topline. I would like better front angulations, she has correct rear

angulations, very lovely head and nice kind eyes. Lovely expression. her croup is not perfect. she looks better on the move than

standing. 

Správná velikost, ráda bych delší krk a rovnější horní linie. ráda bych lepší přední úhlení, má správné úhlení vzadu, velmi

krásná hlava a pěkné přívětivé oči. Nádherný výraz, její záď není perfektní, vypadá lépe v pohybu než ve stoje.

104                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    Misty Zlodziejska Zgraja                                         V1, CAC

Nar.:12.12.2017 PKR.IX-79749             O: Hot Toddy of An Excellent Choice                                 M: One In a Milion Cursum Perfício

Majitel:     HSM KORKUS,                                  Katowice, PL

Very lovely bitch, lovely head and lovely expression, lovely eyes, very good earset, perfect body. Lovely neck, angulations,

topline, croup and tailset. Very good movement.

Velmi krásná fenka, krásná hlava a krásný výraz, nádherné oči, velmi dobře nasazené uši, perfektní tělo. Nádherný krk, úhlení,

horní linie, záď a nasazení ocasu. Velmi dobrý pohyb.

105                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    Nobel Dancer’s Karamella                                      VD

Nar.:27.4.2018   VDH-CCD7419/18       O: Clopsville Mai Tai                                                       M: Nobel Dancer’s Gloria in Excelsis

Majitel:     Angelique BOBRÍKOVÁ,                      Žemberovce, SK

She is a girl of a smaller size. Good head but with a too round and pronounced eyes and short muzzle, good neck, correct

angulation, topline and croup.

Je to holka malé velikosti. Dobrá hlava, ale s příliš kulatýma a nápadnýma očima a krátkým čenichem, dobrý krk, správné

úhlení, horní linie a záď.

106                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    Odyssey Diamond Fraking                                     VD

Nar.: 9.2.2020    ČLP/CKC/17103          O: Orchard Prokopská hvězda                                          M: Chirine Diamond Fraking

Majitel:     Iveta LOUDOVÁ,                                Pchery

Good size, lovely head but with level bite. Excellent neck, topline, croup. I would like her to have more front angulation. 

Dobrá velikost, nádherná hlava, ale s klešťovým skusem. Výborný krk, horní linie a záď. Ráda bych, aby měla větší přední

úhlení.

107                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    Penny Vanessa Atalanta  Absence

Nar.:25.11.2020 ČLP/CKC/17807          O: Onitsha’s Orphee                                                       M: Maribel Malcriado de la Casa

Majitel:     Marcela VYMYSLICKÁ,                       Ostrava

 

108                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    Reese Moravia Eden                                                 V

Nar.: 4.5.2020    CMKU/CKC/17320/20   O: Royal Times Darlington                                               M: Nefertiti Moravia Eden

Majitel:     Libuše KRISTOVÁ,                             Kunovice

Good size and very good proportions. Lovely head, with a little white showing in the eyes, good neck, good angulations front

and very good rear angulations, very good topline and very good croup. Very high tailset on the move.

Správná velikost a velmi dobré proporce. Nádherná hlava, s bělmem, které ukazuje v očích, dobrý krk, dobré úhlení vepředu a

velmi dobré vzadu, velmi dobrá horní linie a velmi dobrá záď. Velmi vysoko nasazený ocas v pohybu.

109                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    Tiffany z Částkova                                                     VD

Nar.:17.1.2020   ČLP/CKC/17066          O: Luke Irysowy dwór                                                      M: Annabel Rose Dolce Cavalier

Majitel:     Jitka VESPALCOVÁ,                          Hostivice

Good size and a very compact girl, good head but a little back set ears, good neck, sufficient angulation, round croup. The front

movement is not correct, shows parallel. 

Dobrá velikost a velmi kompaktní holka, dobrá hlava, ale trochu dozadu položené uši, dobrý krk, dostatečné úhlení, kulatá záď.

Pohyb vepředu není korektní, vyp\dá paralelní (?).

110                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    Uefa Prokopská hvězda                                           V4

Nar.:16.11.2019 CMKU/CKC/16967/19   O: Nathan Maradeco King                                               M: Loreen Prokopská hvězda

Majitel:     Daniela Barbora JUGASOVÁ,              Karlovy Vary

Very good type and size and lovely proportions, good substance, lovely head and excellent expression and eyes, very good neck,

both angulations, topline, croup and tailset. She is unfortunatelly limping on the move.

Velmi dobrý typ a velikost a nádherné proporce, dobrá substance, nádherná hlava a výborný výraz a oči, velmi dobrý krk, oboje

zaúhlení, horní linie, záď a nasazení ocasu. V pohybu bohužel kulhá.

111                 FENY         BH  tř. OTEVŘENÁ    Valencia Minowara                                                    V2, res. CAC

Nar.:15.4.2019   CMKU/CKC/16561/19/  O: Valentyne the Irish Tenor                                             M: Khaleesi Daenerys Minowara

Majitel:     Kateř.a Radek ŠMEJKALOVI,              Straky

Good type of a very good size and proportions, lovely head with good proportion. a little weak pigmentations and a little white

in eyes. Good neck, shoulders and angulations, topline, croup and tailset. Very good movement. 

Dobrý typ velmi dobré velikosti a proporcí, nádherná hlava s dobrými proporcemi, trochu nedostatek pigmentace a trochu bělma v

očích. Dobrý krk, lopatky a úhlení, horní linie, záď a nasazení ocasu. Velmi dobrý pohyb.

112                 FENY         BH  tř. VÍTĚZŮ          Amanda Bohemia Cavalier                                     V3

Nar.: 5.4.2018    CMKU/CKC/15970/18   O: Chaplin Prokopská hvězda                                          M: Qvien Anie z Jezerního království

Majitel:     Markéta POUŠKOVÁ,                         Mladá Boleslav

Good size, but not in the best condition of coat, lovely head and eyes, very good earset, excellent neck, very good angulation

front and very good angulation back, excellent topline but round croup and a little open in knees. I would like more substance.

Dobrá velikost, ale srst není v nejlepší kondici, nádherná hlava a oči, velmi dobře nasazené uši, výborný krk, velmi dobré

úhlení a velmi dobré úhlení vzadu, výborná horní linie, ale kulatá záď a trochu otevřené lokty. Měla bych ráda více substance.

113                 FENY         BH  tř. VÍTĚZŮ          Chinaski z Jezerního království                            V2, res. CAC

Nar.:23.9.2020   CMKU/CKC/17197/20/  O: Orchard Prokopská hvězda                                          M: Kofila Prokopská hvězda

Majitel:     Věra REJFKOVÁ,                               Heřmanův Městec

Lovely bitch with lovely head and lovely eyes, big and dark. Very good body, excellent long neck, excellent shoulder,

angulations, topline, and croup. In a very good condition. Very good movement.

Nádherná fenka s nádhernou hlavou a nádherné oči, velké a tmavé. Velmi dobré tělo, výborný dlouhý krk, výborná lopatka,

úhlení, horní linie a záď. Ve velmi dobré kondici. Velmi dobrý pohyb.

114                 FENY         BH  tř. VÍTĚZŮ          Wisteria Prokopská hvězda                                    V1, CAC

Nar.:28.6.2020   ČLP/CKC/17446          O: Qashqai Prokopská hvězda                                         M: Loreen Prokopská hvězda

Majitel:     Hana NOVÁKOVÁ,                             Praha

Lovely size and proportions, lovely head and eyes, excellent pigmantation and ear set, excellent topline, angulations, croup and

tailset. Excellent presentation and movement.

Nádherná velikost a proporce, nádherná hlava a oči, výborná pigmentace a nasazení uší, výborná horní linie, úhlení, záď a

nasazení ocasu. Výborné předvedení a pohyb.

115                 FENY         BH  tř. VETERÁNŮ    Vanilka Terno z Kamilkové zahrady                   V1

Nar.:15.2.2012   CMKU/CKC/12710/12   O: Phoenix Terno z Kamilkové zahrady                             M: Dolly Terno z Kamilkové zahrady

Majitel:     Alena VONDRÁČKOVÁ,                      Karlovy Vary

Lovely girl of excellent temperament and good condition for her age. Lovely head with lovely expression. Very good body. She

moves with happy disposition. 

Báječná holka s výborným temperamentem a dobrou kondicí na její věk. Nádherná hlava s nádherným výrazem. Velmi dobré

tělo. Pohybuje se s veselou ochotou.

116                 FENY         RU  tř. ŠTĚŇAT         Call Me Ruby Sunset of Timodie  Absence

Nar.: 7.3.2022    ČLP/CKC/18930          O: Young Dutch Flyer the Lovely Indy’s                              M: Arrianna’s Ladyburg of Timodie

Majitel:     MVDr. Lucie VESELÁ,                         Bzová

 

117                 FENY         RU  tř. ŠTĚŇAT         Call Me Soul Mate of Timodie                               VN1

Nar.: 7.3.2022    ČLP/CKC/18931          O: Young Dutch Flyer the Lovely Indy’s                              M: Arrianna’s Ladybug of Timodie

Majitel:     MVDr. Lucie VESELÁ,                         Bzová

Lovely baby, good size and a very good topline. Excellent croup. Very well built for her age, lovely bone and substance.

Lovely head, with very sweet expression. very good movement and excellent temperament and presentation.

Nádherné bejby, správná velikost a velmi dobrá horní linie. Výborná záď. Na svůj věk velmi dobře stavěná, nádherná kostra

a substance. Nádherná hlava s velmi sladkým výrazem, velmi dobrý pohyb a výborný temperament a prezentace.

118                 FENY         RU  tř. MLADÝCH     Carneliana Vita od Pylu                                          VD

Nar.:17.8.2021   ČLP/CKC/18486          O: Bambi Twe Biely démon                                              M: Jenni Rivera Bonimo

Majitel:     Nela MALÁČOVÁ,                              Plzeň

A girl on a higher legs, and she needs to develop more substance. Good head and lovely eyes. Very good neck, I would like more

angulations. Croup is not correct. 

Děvče na vysokých nohách a potřebuje pro vývin více substance. Dobrá hlava a nádherné oči. Velmi dobrý krk, uvítala bych

větší úhlení. Záď není korektní.

119                 FENY         RU  tř. MLADÝCH     Cimbria ze Souhvězdí Lyry                                     VD

Nar.:15.4.2021   CMKU/CKC/18228/21   O: Nickolas Minowara                                                     M: Beretha Cori Sweetheart From Lenti

Majitel:     Eva KOŠNÁŘOVÁ,                             Žlutice

Good sized girl, good head, good teeth, lovely eyes, very good neck and front angulation, round croup.  she is a very timid

girl now and does not present herself properly on the move due to her temperament. Needs more self confidence. 

Dobře dimenzované děvče, dobrá hlava, dobré zuby, nádherné oči, velmi dobrý krk a přední úhlení, kulatý zadek. je to nyní

velmi plachá fenka a neprezentuje se správně v pohybu z důvodu jejího temperamentu. Potřebuje více sebejistoty.

120                 FENY         RU  tř. MLADÝCH     Elisabeth Indigrace                                                   VD4

Nar.:11.6.2021   ČMKU/CKC/18309/21   O: Caramel od Hlučínského jezera                                    M: Caramela Indigrace

Majitel:     Jitka NĚMCOVÁ KOŽELUHOVÁ,         Nepomuk

Good size, lovely head and very good expression, lovely eyes and earset. Very good neck, sufficient angulations, the tailset is

not correct, very good movement.

Správná velikost, nádherná hlava a velmi dobrý výraz, nádherné oči a nasazení uší. Velmi dobrý krk, dostatečné úhlení,

nasazení ocasu není správné, velmi dobrý pohyb.

121                 FENY         RU  tř. MLADÝCH     Kiki-Dee Flowers City                                              V1, CAJC

Nar.: 5.3.2021    ČLP/CKC/17988          O: Narayden Black Star                                                   M: De La Rosa Flowers City

Majitel:     Zuzana GLADIŠOVÁ,                         Staříč

Very good size and proportions, very good condition, lovely head and lovely eyes, well set ears, very good neck and angulation.

Correct topline with a little round croup, very good movement and presentation.

Velmi správná velikost a proporce, velmi dobrá kondice, nádherná hlava a nádherné oči, dobře nasazené uši, velmi dobrý krk a

úhlení. Správná horní linie s truchu zaoblenou zádí, velmi dobrý pohyb a prezentace.

122                 FENY         RU  tř. MLADÝCH     London Berry Zlatý kavalír                                    V3

Nar.:26.12.2020 CMKU/CKC/17828/20   O: Nickolas Minowara                                                     M: Pennygown Lady That Lunches

Majitel:     Miloslava PAVELKOVÁ,                      Nový Jáchymov

Good size, lovely head, level bite, I would like better pigmentation, very well set ears, very good neck and angulations, very

good movement.

Správná velikost, nádherná hlava, klešťový skus, chtěla bych lepší pigmentaci, dobře nasazené uši, velmi dobrý krk a úhlení,

velmi dobrý pohyb.

123                 FENY         RU  tř. MLADÝCH     Sally Diamond Fraking                                            VD

Nar.:29.4.2021   ČLP/CKC/18188          O: Xerxes Dream Bonimo                                                M: Unita Gold z Hradu Doubravka

Majitel:     Iveta LOUDOVÁ,                                Pchery

Good size, on  higher legs, good head and lovely eyes, excellent neck and angulations, round croup, crossing her back feet on the

move, which is not overall correct .

Dobrá velikost, na vyšších nohách, dobrá hlava a nádherné oči, výborný krk a úhlení, zaoblená záď, při pohybu kříží zadní

nohy (plete nohama), což není obecně správné.

124                 FENY         RU  tř. MLADÝCH     Sheila-Ru                                                                      V2

Nar.: 6.7.2021    CMKU/CKC/18952/22/  O: Leonardo Foon Charmander                                        M: Pandora-Ru

Majitel:     Iveta TOMANCOVÁ,                           Krupka

Lovely type, with very lovely head and sweet expression, lovely eyes, excellent teeth, very good neck and angulations,

excellent topline and croup. Very good movement.

Nádherný typ s velmi krásnou hlavou a sladkým výrazem, nádherné oči, výborné zuby, velmi dobrý krk a úhlení, výborná horní

linie a záď. Velmi dobrý pohyb.

125                 FENY         RU  tř. MEZITŘÍDA    Beanie od Pylu                                                            V1, CAC

Nar.: 3.9.2020    ČLP/CKC/17616          O: Elleck Eli Biely démon                                                 M: Jenni Rivera Bonimo

Majitel:     Alena SKALICKÁ,                               Blšany

Good type and excellent proportions, lovely head and sweet expression, excellent set of ears, excellent neck and angulation,

excellent topline. Excellent temperament, is very happy today.

Správný typ a výborné proporce, nádherná hlava a sladký výraz, výborně nasazené uši, výborný krk a úhlení, výborná horní

linie. Výborný temperament, je dnes velmi šťastná.

126                 FENY         RU  tř. OTEVŘENÁ    Lochbuie Checkerberry                                            V1, CAC

Nar.: 4.3.2019    CMKU/CKC/18024/21/  O: Nikolas Minowara                                                       M: Lochbuie Taken As Red

Majitel:     Kateř.a Radek ŠMEJKALOVI,              Straky

Good size and excellent condition. Very good head with lovely expression. Excellent set of ears. I would like more neck.

Excellent angulations, topline and tailset. Excellent movement and presentation.

Správná velikost a výborná kondice. Velmi dobrá hlava s nádherným výrazem. Výborně nasazené uši. Přála bych si delší krk.

Výborné úhlení, horní linie a nasazení ocasu. Výborný pohyb a prezentace.

127                 FENY         RU  tř. VÍTĚZŮ          Catania Bonimo                                                          V2, res. CAC

Nar.:22.7.2020   ČLP/CKC/17548          O: Cindedraic King of The Road                                       M: Zeppelin Bonimo

Majitel:     Jolana BÁČOVÁ,                                Brandýsek

Good size, lovely body, lovely head and eyes big and dark, level bite. Excellent neck, angulations, topline and croup. Coat very

rich in color and in perfect condition. Excellent on the move.

Správná velikost, krásné tělo, krásná hlava a oči jsou velké a tmavé, klešťový skus. Výborný krk, úhlení, horní linie a záď.

Srst má velmi zářivou barvu a je v perfektní kondici. Výborná v pohybu.

128                 FENY         RU  tř. VÍTĚZŮ          Tangerine Prokopská hvězda                                 V1, CAC, VB

Nar.:19.9.2019   CMKU/CKC/16857/19   O: Kabaret Double Red                                                   M: Goya Peokopská hvězda

Majitel:     Daniela Barbora JUGASOVÁ,              Karlovy Vary

Perfect size and proportions, lovely head and sweet expression, lovely eyes and excellent set of ears, excellent neck,

angulations, topline and croup. Excellent movement and presentation. Superb temperament  shown on the move and standing. 

Perfektní velikost a proporce, nádherná hlava a sladký výraz, nádherné oči a výborně nasazené uši, výborný krk, úhlení, horní

linie a záď. Výborný pohyb a prezentace. Vynikající temperament ukazuje v pohybu a ve stoje.

129                 FENY         TR  tř. ŠTĚŇAT         Cookie Star z Kamilkové zahrady                        N4

Nar.:14.1.2022   CMKU/CKC/18788/22   O: Torry-Talii Minowara                                                   M: Eggy Magic od Jihlavské brány

Majitel:     Markéta POUŠKOVÁ,                         Mladá Boleslav

Good size. Good head with very good teeth, I would like bigger eyes, very good neck and angulations, tail is carried too high.

Správná velikost. Dobrá hlava s velmi dobrými zuby, přála bych si větší oči, velmi dobrý krk a úhlení, ocas je nesen příliš

vysoko.

130                 FENY         TR  tř. ŠTĚŇAT         Elite Valerie Stříbrná Tamarinda                        VN1

Nar.: 7.2.2022    ČLP/CKC/18842          O: Tiberio Tinelli Spanilá věž                                            M: Valerie Johana z Usedlosti Újezdec

Majitel:     Renáta RIEGERTOVÁ,                       Jirny

Little girl, which needs more substance. But very lovely head and eyes, beautiful expression, excellent neck, angulations.

Round croup. She is very happy on the move.

Malá holka, která potřebuje více substance. Ale má velmi krásnou hlavu a oči, krásný výraz, výborný krk, úhlení. Oblá záď. Je

velmi šťastná v pohybu.

131                 FENY         TR  tř. ŠTĚŇAT         Cherry Cavalier Prague                                           N3

Nar.:26.1.2022   ČLP/CKC/18833          O: Bonitos Companeros Zeal Womanizer                           M: Sissy Bonimo

Majitel:     MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,                   Praha 2

Very good size and substance. I would like more white on her head. Very good on the move. Because of the lack of the white on

the head just promising today. 

Velmi dobrá velikost a substance. Ráda bych více bílé na hlavě. Velmi dobrá v pohybu. Z důvodu nedostatku bílé barvy na

hlavě je dnes pouze nadějná.

132                 FENY         TR  tř. ŠTĚŇAT         Saxana Kareli pod Radyní                                      VN2

Nar.:17.1.2022   ČLP/CKC/18775          O: Barnaby From Danako                                                M: Nathali Kareli pod Radyní

Majitel:     Vlastan BÁRTOVÁ,                             Přeštice

Good size and proportions, Very good head, excellent topline and angulations. Croup is not perfect. 

Správná velikost a proporce, velmi dobrá hlava, výborná horní linie a úhlení. Záď není perfektní.

133                 FENY         TR  tř. DOROSTU     Andora Písecké hory                                                 VN1

Nar.:23.12.2012 ČPL/CKC/18736          O: Wimbledon Many z Usedlosti Újezdec                           M: Pandora Lotty z Usedlosti Újezdec

Majitel:     Jitka VESPALCOVÁ,                          Hostivice

Good size, very good head, excellent neck, angulations, the croup is a little round. Good movement.

Správná velikost, velmi dobrá hlava, výborný krk, úhlení, záď je trochu oblá. Dobrý pohyb.

134                 FENY         TR  tř. DOROSTU     Kassi Stajnia Magia  Absence

Nar.:24.11.2021 PKR.IX-95481             O: Cuteness Aldaha Gold                                                M: Kate Stajnia Magia

Majitel:     Marta HEBLIK,                                   Rzeniszow, PL

 

135                 FENY         TR  tř. MLADÝCH     Aurelia Orezo                                                              V

Nar.: 5.5.2021    CLP/CKC/18201          O: Xerxes Dream Bonimo                                                M: Animal Isabela Stříbrná Tamarinda

Majitel:     Edita SOUKUPOVÁ,                           Frýdlant

Good size, good head, excellent neck and shoulder. Excellent angulations. The croup is a little round. Correct movement.

Správná velikost, dobrá hlava, výborný krk a lopatka. Výborná úhlení. Záď je poněkud oblá. Korektní pohyb.

136                 FENY         TR  tř. MLADÝCH     Beautie Carlos Bohemia                                          VD

Nar.: 1.5.2021    ČLP/CKC/18196          O: Yankee Terno z Kamilkové zahrady                              M: Xilli Tilli Belle od Jihlavské brány

Majitel:     Jana MARKOVÁ,                               Říčany

Good size, good head with level bite. Excellent neck and angulations, correct topline but with a round croup. Excellent

temperament.

Správná velikost, dobrá hlava s klešťovým skusem. Výborný krk a úhlení, správná horní linie, ale zaoblená záď. Výborný

temperament.

137                 FENY         TR  tř. MLADÝCH     Fína Sametový čenich                                               V1, CAJC

Nar.:10.9.2021   ČLP/CKC/18531          O: Tiberio Tinelli Spanilá věž                                            M: Cypřiška Sametový čenich

Majitel:     Věra PATOČKOVÁ,                            Stochov

Lovely bitch, I like the size and proportions very much. Lovely head with lovely and sweet expression. Excellent set of ears,

neck, angulations, topline and croup. Very good on the move.

Nádherná fenka, mám velmi ráda tuto velikost a proporce. Nádherná hlava s krásným a sladkým výrazem. Výborně nasazené uši,

krk, úhlení, horní linie a záď. Velmi dobrá v pohybu.

138                 FENY         TR  tř. MLADÝCH     Harvhi Stajnia Magia  Absence

Nar.:13.5.2021   PKR.IX-94393             O: Royal Romance For You                                             M: Yuoi Stajnia Magia

Majitel:     Marta HEBLIK,                                   Rzeniszow

 

139                 FENY         TR  tř. MLADÝCH     Jennifer Charle’s Angels                                         V3

Nar.:24.3.2021   CMKU/CKC/18047/21   O: Perfect Smile Scarlett Team                                         M: Rosaria Merlin Bohemia

Majitel:     Miloslava PAVELKOVÁ,                      Nový Jáchymov

Good size, good head but with white in eyes. Good neck and angulations. Very good topline and correct croup. Excellent on the

move.

Správná velikost, dobrá hlava, ale s bělmem v očích. Dobrý krk a úhlení. Velmi dobrá horní linie a korektní záď. Výborná v

pohybu.

140                 FENY         TR  tř. MLADÝCH     Kelly Magic Od Jihlavské brány                           VD

Nar.:26.1.2021   CLP/CKC/17884          O: Onitshas Orphee                                                        M: Queen Happy Belle Od Jihlavské brány

Majitel:     Rudolf MACEK,                                  Stonařov-Suchá

Very good size and proportions, lovely head, excellent neck and angulations. Round croup while standing and moving. She is

not moving forward with correct drive behind.

Velmi dobrá velikost a proporce, nádherná hlava, výborný krk a úhlení. Oblá záď ve stoje i pohybu. Dopředu se nepohybuje s

patřičným drivem vzadu.

141                 FENY         TR  tř. MLADÝCH     Moonshine Bellas Duchess Diana                        V4

Nar.:20.9.2021   OHZB/CA2816            O: Celebrant Telperion                                                    M: Be Unique Of An Excellent Choice

Majitel:     Petra HAUSHAMMER,                        Kirchstetten, A

Very good size. Good head, where I would like better stop. Good neck, angulations and topline. Very well moving.

Velmi dobrá velikost. Dobrá hlava, kde bych chtěla lepší stop. Dobrý krk, úhlení a horní linie. Velmi dobrý pohyb.

142                 FENY         TR  tř. MLADÝCH     Ofelie Magic od Jihlavské brány                           V

Nar.:27.5.2021   ČLP/CKC/18265          O: Yankee Terno z Kamilkové zahrady                              M: Hearts Baby Belle od Jihlavské brány

Majitel:     Jan KEŠNER,                                    Havlíčkův Brod

Good size and very good substance and bone. Good head, excellent neck, angulation and topline. The head has a little fat. 

Správná velikost a velmi dobrá substance a kostra. Dobrá hlava, výborný krk, úhlení a horní linie. Hlava je trochu tlustá.

143                 FENY         TR  tř. MLADÝCH     On The Way To Happiness Snukraina               V2

Nar.:24.8.2021   PKR.IX-94139             O: My Heart Of Diamonds Yellow Sunshine                        M: Amazing Black Cubic Zirconia Snukraina

Majitel:     Arkadiusz TRACZ,                              Olesnica, PL

Very lovely bitch. Excellent size and proportions, very lovely head and expression. Lovely eyes. Excellent neck, angulations,

excellent topline. Excellent presentation and movement.

Velmi krásná fenka, Výborná velikost a proporce, velice krásná hlava a výraz. Nádherné oči. Výborný krk, úhlení, výborná

horní linie. Výborné předvedení a pohyb.

144                 FENY         TR  tř. MEZITŘÍDA    Xixi Prokopská hvězda                                             VD1

Nar.: 3.3.2021    ČLP/CKC/18017          O: Chaplin Prokopská hvězda                                          M: Orsay Prokopská hvězda

Majitel:     Blanka JELÍNKOVÁ,                           Pardubice

Good size and proportions, lovely head but with incorrect bite. Excellent neck, angulation and topline. Croup is round. Incorrect

tailset.

Dobrá velikost a proporce, nádherná hlava, ale s nekorektním skusem. Výborný krk, úhlení a horní linie. Záď je oblá.

Nesprávně nasazený ocas.

145                 FENY         TR  tř. OTEVŘENÁ    Be Unique Of An Excellent Choice                      V4

Nar.:30.7.2019   OHZB/CA2714            O: Otto V.H. Hummelhuis                                                M: Now Zou See Me Of An Excellent Choice

Majitel:     Petra HAUSHAMMER,                        Kirchstetten, A

Good size, good head with sweet expression, excellent neck and angulations, excellent topline and tailset. Correct movement.

Dobrá velikost, dobrá hlava se sladkýmm výrazem, výborný krk a úhlení, výborná horní linie a nasazení ocasu. Správný

pohyb.

146                 FENY         TR  tř. OTEVŘENÁ    Cotton Candy Aldaha Gold                                     V1, CAC, VB

Nar.:14.7.2018   CMKU/CKC/15152/18/  O: Scotlass Summer Magic At Arrowbien                           M: Brenhora Head Over Heels

Majitel:     Dana TOŠENOVJANOVÁ,                   Ostrava

Lovely model, good size and excellent proportions, excellent condition, lovely head with lovely eyes and expression, excellent

neck, angulations, topline and tailset. Very good movement and presentation.

Nádherně modelovaná, dobrá velikost a výborné proporce, výborná kondice, nádherná hlava s krásnýma očima a výrazem,

výborný krk, úhlení, horní linie a nasazení ocasu. Velmi dobrý pohyb a předvedení.

147                 FENY         TR  tř. OTEVŘENÁ    Felicity Dreamy Kopidlenský kavalír                 V2, res. CAC

Nar.:24.1.2018   CMKU/CKC/15852/18   O: Cheissy Eli Biely démon                                              M: Charlotte Magnolia PassCo

Majitel:     Alena DRAGOUNOVÁ,                       Jičíněves

Good size and proportions, lovely head, excellent neck, angulation and topline.Very good movement. 

Správná velikost a proporce, nádherná hlava, výborný krk, úhlení a horní linie. Velmi dobrý pohyb.

148                 FENY         TR  tř. OTEVŘENÁ    Heidi Magic od Jihlavské brány                            VD

Nar.:24.4.2020   ČLP/CKC/17264          O: Yankee Terno z Kamilkové zahrady                              M: Hearts Baby Belle od Jihlavské brány

Majitel:     Eva PŘIBYLOVÁ,                               Jihlava

Excellent size, good head. Excellent neck and angulations. I would like more coat on her. The croup is not correct and theerfore

also the tailset is not correct. 

Výborná velikost, dobrá hlava. Výborný krk a úhlení. Chtěla bych, aby měla více srsti. Žáď není korektní a tak není správné

také nasazení ocasu. 

149                 FENY         TR  tř. OTEVŘENÁ    Papaya Santana Gwellian                                       V3

Nar.: 5.6.2020    ČLP/CKC/17391          O: Gerennayo Tricyrtis                                                    M: Misouri Santana Gwellian

Majitel:     Jitka ŠVÉDÍKOVÁ,                             Nová Paka

Lovely type and size and proportions, lovely head with very sweet expression, excellent neck, angulation, topline and croup.

Very good movement.

Nádherný typ a velikost a proporce, nádherná hlava s velmi sladkým výrazem, výborný krk, úhlení, horní linie a záď. Velmi

dobrý pohyb.

150                 FENY         TR  tř. OTEVŘENÁ    Xaarina Miss Bonimo                                               V

Nar.:24.9.2019   CMKU/CKC/16886/19   O: Ellemich Iconic                                                           M: Dolce Gabbana Bonimo

Majitel:     Jolana BÁČOVÁ,                                Brandýsek

Very good size, lovely head with lovely eyes. Excellent set of ears, excellent neck, angulation, topline. The croup is not perfect. 

Velmi dobrá velikost, nádherná hlava s nádhernýma očima. Výborně nasazené uši, výborný krk, úhlení, horní linie. Záď není

perfektní.

151                 FENY         TR  tř. VÍTĚZŮ          Clotilde Pompon La Tour Noire                            VD3

Nar.:16.11.2017 CMKU/CKC/15727/17   O: Venismin Rubínový květ                                              M: Carina Belle od Jihlavské brány

Majitel:     Alena VONDRÁČKOVÁ,                      Karlovy Vary

Good size, good head but I would like a higher stop, very good neck and angulations, the croup is round.

Správná velikost, dobrá hlava, ale chtěla bych vyšší stop, velmi dobrý krk a úhlení, záď je zaoblená.

152                 FENY         TR  tř. VÍTĚZŮ          Death On Tiny Wheels z Królewskiego DwV1, CAC

Nar.: 2.4.2017    PKR.IX-79814             O: Chaplin Prokopská hvězda                                          M: Mina A. Mazzini z Królwskiego Dworu

Majitel:     Aneta JEZIERSKA,                             Kielce, PL

Lovely model, very good size, very lovely head and eyes. Sweet expression.  Excellent condition, neck, angulation, topline and

tailset. Excellent movement and presentation.

Nádherně modelovaná, velmi dobrá velikost, velmi krásná hlava a oči. Sladký výraz. Výborná kondice, krk, úhlení, horní linie

a nasazení ocasu. Výborný pohyb a předvedení.

153                 FENY         TR  tř. VÍTĚZŮ          Petrushka Moravia Eden                                        V2, res. CAC

Nar.:14.1.2020   CMKU/CKC/17054/20   O: Royal Times Darlington                                               M: Nefertari Moravia Eden

Majitel:     Libuše KRISTOVÁ,                             Kunovice

Lovely model, lovely very feminine head with sweet  expression, excellent body, neck, angulation, topline and tailset.

Nádherně modelovaná, krásná velmi fenčí hlava se sladkým výrazem, výborné tělo, krk, úhlení, horní linie a nasazení ocasu.

154                 FENY         TR  tř. VETERÁNŮ    Marsey Merlin Bohemia                                          V3

Nar.:21.9.2013   CMKU/CKC/13536/13/  O: Chocolate Chips Perle du Sahel                                   M: Anncourt Diana

Majitel:     Miloslava PAVELKOVÁ,                      Nový Jáchymov

Lovely veteran girl, good size, very good head and lovely expression. Excellent neck, angulations and topline for her age.

Very good movement and good presentation.

Nádherná veteránka, správná velikost, velmi dobrá hlava a nádherný výraz. Na její věk výborný krk, úhlení a horní linie.

Velmi dobrý pohyb a dobré předvedení.

155                 FENY         TR  tř. VETERÁNŮ    Melodia Merlin Bohemia                                         V2

Nar.:21.9.2013   CMKU/CKC/13537/13   O: Chocolate Chips Perle du Sahel                                   M: Anncourt Diana

Majitel:     Kateř.a Radek ŠMEJKALOVI,              Straky

Good size, excellent proportions, very good head but white in her eyes, excellent neck, topline and angulation. Excellent croup.

Very good movement for her age. 

Správná velikost, výborné proporce, velmi dobrá hlava, ale v jejích očích je vidět bělmo, výborný krk, horní linie a úhlení.

Výborná záď. Na její věk velmi dobrý pohyb.

156                 FENY         TR  tř. VETERÁNŮ    Mommy Loves Money z Królewskiego DwoV1, NVF

Nar.: 4.11.2013  PKR.IX-66139             O: Bonitos Companeros Unbelievable                               M: Volvere Y Sere Millones z Królewskiego D

Majitel:     Aneta JEZIERSKA,                             Kielce, PL

Excellent type, very good head and expression, very good neck and front angulation. Very good angulation back, topline and

tailset. 

Výborný typ, velmi dobrá hlava a výraz, velmi dobrý krk a přední úhlení. Velmi dobré úhlení vzadu, horní linie a nasazení

ocasu.

 

Přiložené soubory

povct22b
File: povct22b.pdf (324 KB)