Výsledky Klubové výstavy kavalírů a kingů 2016-II

Druhá klubová výstava v roce 2016 se konala 1. října 2016 ve Společenském centru v Jesenici u Prahy. V 1. kruhu posuzovala rozhodčí paní Ruth Mochrie z Velké Británie kingy a kavalíry – psy, posudky zapisovala Kristýna Perglerová, v 2. kruhu posuzovala paní Rita Morgan kavalíry – feny, posudky zapisovala Ing. Lenka Křupková, přepis všech posudků pro web provedla paní Jiřina Severová, překlady Ing. Zdeněk Stehlík. Fotografoval Ing. Zdeněk Stehlík.

 

Níže jsou uvedeny výsledky s posudky k prohlížení na webu, můžete si je stáhnout také ve formátu PDF přes následující link: POVCT16B

 

Fotogalerie z výstavy je k prohlédnutí zde: Galerie_2016-II

 

 

1 KING      PSI          BT  tř. MLADÝCH    CIRO z Lískových oříšků VD2

Nar.: 7.11.2015 CMKU/KCS 1395/15   O:                                                                EGESI Bohemia Zlatava            M:         DOROTHY z Rosenthalu

Majitel:    Eva SÝKOROVÁ,                        ŽAMBERK

BT muscular head, good dome, well cushioned foreface, good bone, rear angulation, level topline, long in body, movement needs to tighten.

BT se svalnatou hlavou, dobrá klenba, dobře vyplněné tváře, dobrá kostra, zadní úhlení, rovná horní linie, dlouhý ve hřbetě, v pohybu se potřebuje

zpevnit.

2 PSI          BT  tř. MLADÝCH    DULCE Izuz VD1

Nar.:25.9.2015 ČLP/KCS 1385          O:                                                                PADDY z Cerekvické stráně      M:         FIEBE z Rosenthalu

Majitel:    Ivana HILDEBRANDOVÁ,               TUCHLOVICE

BT – rich tan, good dog eye, broad head, first show, little lacking in confidence, good bone, little long in loin, good textured coat, silky, neads more confidence to show, moves soundly.

BT – bohaté pálení, dobré psí oko, široká hlava, první výstava, trochu postrádá sebedůvěru, dobrá kostra, trochu dlouhý v bedrech, dobrá struktura srsti, hedvábná, potřebuje více jistoty pro předvedení, pohybuje se důkladně.

3 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   EXPERT TWEE z Valldemose V1, CAC

Nar.:12.2.2014 CMKU/KCS 1259/14   O:                                                                PEPÍNO Karaj M:         YENNY z Valldemose

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

BT, good muscular head, rough dome, dark eye, good open nostrils, well cushioned foreface, short straight leg, well angulated quarters, nice silky coat, very good temperament, moved well.

BT, dobrá mohutná hlava, hrubá klenba, tmavé oko, dobré otevřené nozdry, dobře vyplněné tváře, krátké rovné nohy, dobře zaúhlené zadní, pěkná hedvábná srst, velmi dobrý temperament, pohyboval se dobře.

4 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        ANDREE Russisch Geist V1, CAC, VB, KV, BOS

Nar.:15.8.2013 ČLP/KCS 126713       O:                                                                NINO of Tsin-Ling-Schan          M:         Marjaniemen DIAMONDS N IVORY

Majitel:    M.+M. HRONCOVÁ,                      VELKÉ PŘÍLEPY

Broad head, good dome, well cushioned foreface, good open nostrils, good lay of shoulder, short level back, deep chest, well angulated rear, very well balanced. Moves steadily.

Široká hlava, dobrá klenba, dobře vyplněné tváře, dobré otevřené nozdry, dobrá poloha lopatky, krátký rovný hřbet, hluboký hrudník, dobře zaúhlený vzadu, velmi dobře vyvážený, pohybuje se plynule.

5 PSI          BH  tř. MLADÝCH    Belworth VAGNI BERSI V1, CAJC

Nar.:23.9.2015 CMKU/KCS 1438-16/1 O:                                                                Bonitos Companeros DELUXE ADONIS      M:         COFTON DREAM for Belworth

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

Very muscular head, good dome, good rich tan, good lay of shoulder, level topline, good rear angulation, coat of good texture, nose pigment could be better. Moves soundly, good temperament.

Velmi mohutná hlava, dobrá klenba, dobrá bohatá hnědá, dobrá poloha lopatky, rovná horní linie, dobré zadní úhlení, srst s dobrou strukturou, nosní pigment by mohl být lepší. Pohybuje se jistě, dobrý temperament.

6 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   ACHIM od Čitunky V3

Nar.:28.9.2009 CMKU/KCS 980/09/10 O:                                                                BONAPARTE des Vercheres de Montdidier            M:     VERA TIZIAN Bedit

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

Good dome, large eye, good nostrils, good shoulders, good bone, short level back, deep chest, good rear angulation. Nice silky coat, moves soundly.

Dobrá klenba, velké oko, dobré nozdry, dobré lopatky, dobrá kostra, krátký rovný hřbet, hluboký hrudník, dobré zadní úhlení. Pěkná, hedvábná srst, pohybuje se jistě.

7 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   Bonitos Companeros DELUXE MANGOLD V1, CAC

Nar.:14.2.2014 CMKU/KCS 1288-14/1 O:                                                                Maibee DEBONAIRE    M:         Bonitos Companeros DELUXE FROU FROU

Majitel:    Jaroslava VOTÁPKOVÁ,               ÚDLICE

Broad muscular head, large eye, well cushioned foreface, good lay of shoulder, level topline, good rear angulation. Well balanced through out, moved well, needs a little more confidence.

Široká silná hlava, velké oko, dobře vyplněné tváře, dobrá poloha lopatky, rovná horní linie, dobré zadní zaúhlení. Dobře celkově vyvážený, pohyboval se dobře, potřebuje trochu více sebedůvěry.

8 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   CEDRIK TWEE z Valldemose V2, res. CAC

Nar.:20.2.2013 CMKU/KCS 1188/13   O:                                                                BONSAI des Vercheres de Montdidier      M:         TIMA MAR z Valldemose

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

Muscular head, broad head, good muzzle and nose. Good bone, little short in neck, level topline, needs more rear angulation, shown in profused coat, moved ok.

Mohutná hlava, široká hlava, dobrý čenich a nos. Dobrá kostra, trochu krátký krk, rovná horní linie, potřebuje více zaúhlení vzadu, předveden v hojné srsti, pohyboval se OK.

9 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        ALBERT AZZARO z Panství Lomnice V1, CAC, VB

Nar.: 2.12.2013 CMKU/KCS1244/13/16O:AZZARO de la Bacska                                     M: EBONY COX Fapella Gray

Majitel:    Ing. Danuše FOJTÍKOVÁ,               HAVÍŘOV

Typical BH head, broad scalp, good shoulder, short back, good rear angulation, rich tan, silky coat. Moved very well, happy temperament.

Typická hlava blenheima, široký skalp, dobrá lopatka, krátký hřbet, vzadu dobré úhlení, zářivá barva, hedvábná srst. Pohyboval se velmi dobře, veselý temperament.

10 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        LION Stamíra V2,—

Nar.:18.6.2014 ČLP/KSC 1282          O:                                                                GERRY Stamíra         M:         ALEXIS TWEE z Valldemose

Majitel:    Ivana HILDEBRANDOVÁ,               TUCHLOVICE

Broad skull, masculine head, good bone, deep chest, needs more rear angulation, moved well, full of confidence.

Široká lebka, mohutná hlava, dobrá kostra, hluboký hrudník, potřebuje vzadu větší úhlení, pohyboval se dobře, plný sebedůvěry.

11 PSI          RU  tř. MLADÝCH    CEDRIK z Lískových oříšků V1, CAJC, NMP, BOJ

Nar.: 7.11.2015 CMKU/KCS 1394/15   O:                                                                EGESI Bohemia Zlatava            M:         DOROTHY z Rosenthalu

Majitel:    Eva SÝKOROVÁ,                        ŽAMBERK

Good broad head, well domed, large dark eye, well cushioned foreface, super rich colour, well layed shoulders. Level topline, deep chest, well angulated rear, tail balanced. Happy temperament, very sound.

Dobrá široká hlava, dobře klenutá, velké tmavé oko, dobře vyplněné tváře, super zářivá barva, dobře položené lopatky. Rovná horní linie, hluboký hrudník, dobře vzadu zaúhlený, vyvážený ocas. Veselý temperament, velmi jistý.

12 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        HART PEPÍNO Fapella Gray V1, CAC, VB

Nar.:30.7.2012 CMKU/KCS 1166/12/1 O:                                                                PEPÍNO Karaj M:         QUEENY DEISY Fapella Gray

Majitel:    Ing. Danuše FOJTÍKOVÁ,               HAVÍŘOV

Lovely masculine head, broad skull, expressive eye, good foreface, short body, good bone, well angulated, rich colour, lovely long, silky coat, moves soundly.

Báječně samčí hlava, široká lebka, výrazné oko, dobré tváře, krátké tělo, dobrá kostra, dobře zaúhlený, zářivá barva, báječná délka, hedvábná srst, pohybuje se jistě.

13 PSI          TR  tř. MEZITŘÍDA    MARTY od Čitunky VD1

Nar.: 1.6.2015  CMKU/KCS 1355/15   O:                                                                PADDY z Cerekvické stráně      M:         ENNIE od Čitunky

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

Lovely dome. rich tan, good nostrils, little narrow in chest. Good lay of shoulder, level topline, good rear angulation. Falls away on the loin. Well coated, would prefer less flecking in a coat. Moved well eventually, lacking in confidence. Needs more ring craft training.

Báječná klenba, výrazná barva, dobré nozdry, trochu úzký hrudník. Dobrá poloha lopatky, rovná horní linie, dobré zadní úhlení. Spáditý v bedrech. Dobře osrstěný, preferovala bych méně skvrn v srsti. Pohyboval se nahodile, s nedostakem sebedůvěry. Potřebuje více tréninku dovednosti v kruhu.

14 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   GIMLI od Čitunky V1, CAC, VB

Nar.: 6.8.2013  CMKU/KCS 1225/13   O:                                                                PADDY z Cerekvické stráně      M:         DEBBIE od Čitunky

Majitel:    Anna LESKOVÁ,                         HUSINEC

Good masculine head, broad scull. well rounded dome, good wide nostrils, good neck and shoulders, plenty of bone, well angulated quaters, good rich pigment, moved very well.

Dobrá samčí hlava, široká lebka, dobře zaoblená klenba, dobré, široké nozdry, dobrý krk a lopatky, mnoho kostí, dobře zaúhlené zadní, dobrý, bohatý pigment, pohyboval se velmi dobře.

15 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   KALVIN Karaj VD2

Nar.:10.9.2014 CMKU/KCS 1307/14   O:                                                                YASPER Karaj           M:         VENDY Karaj

Majitel:    Jaroslava VOTÁPKOVÁ,               ÚDLICE

Good masculine head, good dome, good neck and shoulders, level topline, little long in back, well angulated quarters, moves soundly, lacking in confidence.

Dobrá samčí hlava, dobrá klenba, dobrý krk a lopatky, rovná horní linie, trochu dlouhý ve hřbetě, dobře zaúhlené zadní, pohybuje se důkladně, postrádá sebedůvěru.

16 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   FIEBE z Rosenthalu V1, CAC

Nar.:29.7.2013 ČLP/KCS 1220/14      O:                                                                NINO of Tsing-ling-schan          M:         PENNY od Dvou ořechů

Majitel:    Ivana HILDEBRANDOVÁ,               TUCHLOVICE

Feminine head, good dome, large eye, good open nostrils, good neck and lay of shoulder, deep chest, level topline, well angulated, moved happily.

Fenčí hlava, dobrá klenba, velké oko, dobré, otevřené nozdry, dobrý krk a poloha lopatky, hluboký hrudník, rovná horní linie, dobře zaúhlená, pohybovala se vesele.

17 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   HOLLY z Rosenthalu VD2

Nar.:26.8.2014 ČLP 1299/14            O:                                                                NINO of Tsing-Ling-Schan         M:         EISSY z Rosenthalu

Majitel:    Pavla PAČESOVÁ,                       ŠKVOREC

Pretty feminine head, large expressive eye, good foreface. Rich tan, straight back, short body, needs to tighten rear action, delightful specimen, wish there would be a more of her.

Krásná fenčí hlava, velké výrazné oko, dobré líce. Bohaté pálení, rovný hřbet, krátké tělo, potřebuje zpevnit zadní akci, rozkošný výstavní kus, přála bych si, aby měla více hmoty.

18 FENY       BT  tř. VÍTĚZŮ        HESSY QUEENY Fapella Gray V1, CAC, VB, KV, BOB

Nar.:30.7.2012 CMKU/KCS 1169/12   O:                                                                PEPÍNO Karaj M:         QUEENY DEISY Fapella Gray

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

Lovely head, good dome, large dark eye, good nostrils, well cushioned foreface, good lay of shoulder, short level back, good deep chest, good rear angulation, very well balanced, beautiful straight, silky coat, moved well.

Nádherná hlava, dobrá klenba, velké tmavé oko, dobré nozdry, dobře vyplněné líce, správná poloha lopatky, krátký rovný hřbet, správný hluboký hrudník, dobré zadní úhlení, velmi dobře vyvážená, krásná rovná hedvábná srst, pohybovala se dobře.

19 FENY       BH  tř. MLADÝCH    LETIZIA de la Verde Albion V1, CAJC, NMF

Nar.:10.7.2015 CMKU/KCS 1423-15/1 O:                                                                DON JUAN des Trois Maillets     M:         HYMA SUMAC de la Verde Albion

Majitel:    Ivana HILDEBRANDOVÁ,               TUCHLOVICE

Good dome, rich tan, good nostrils, cushioned foreface, good neck and lay of shoudler, deep chested, level topline, good angulation, moved ok, needs more training.

Dobrá klenba, bohatá barva, správné nozdry, vyplněné tváře, dobrý krk a poloha lopatky, hluboká hruď, rovná horní linie, dobré úhlení, pohybovala se OK, potřebuje více tréninku.

20 FENY       BH  tř. VETERÁNŮ   EDITH z Valldemose V1, NFV, BOV

Nar.:15.10.2005CMKU/KCS 692/05     O:                                                                DANDY Milpos           M:         BERENICA z Valldemose

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

Feminine head, good dome, large expressive eye, terrific spring of ribs, good neck and shoulders, short back, good rear angulation, moved with vega ??? for her age.

Fenčí hlava, dobrá klenba, velké výrazné oko, fantastická klenba hrudníku, dobrý krk a lopatky, krátký hřbet, dobré zadní úhlení, pohybovala se s ??? na svůj věk.

21 FENY       RU  tř. MLADÝCH    MOLLY Bohemia Zlatava V1, CAJC

Nar.:12.11.2015CMKU/KCS 1422/15   O:                                                                EGESI Bohemia Zlatava            M:         BIANCA Bohemia Zlatava

Majitel:    Irina KORBELOVÁ,                      LOVOSICE

Pretty head, very rich colour, good neck and shoulders, short level back, good rear angulation, deep chest. Immature baby, moved out well.

Krásná hlava, velmi zářivá barva, dobrý krk a lopatky, krátký rovný hřbet, dobré zadní úhlení, hluboký hrudník. Nedospělé štěně, pohybovalo se dobře.

22 FENY       RU  tř. MEZITŘÍDA    FINE JANE TWEE z Valldemose V1, CAC, VB

Nar.:28.11.2014CMKU/KCS 1318/14   O:                                                                FIVE o Frenchles Rhett M:         ZORETTA z Valldemose

Majitel:    Eva SÝKOROVÁ,                        ŽAMBERK

Most attractive head with good dome, well cushioned foreface, good rich tan, good lay of shoulder, short level back, deep chest, well angulated quarters, moved out with confidence, happy show dog.

Nejatraktivnější hlava s dobrou klenbou, dobře vyplněné líce, správná zářivá barva, správná poloha lopatky, krátký rovný hřbet, hluboký hrudník, dobře zaúhlené zadní partie, vykračovala si s jistotou, veselá výstavní fena.

23 FENY       TR  tř. DOROSTU    KESSY GINNY Fapella Gray N1

Nar.:18.2.2016 CMKU/KCS 1427/16   O:                                                                CEDRIK TWEE z Valldemose      M:         GINNY AURORA Fapella Gray

Majitel:    Danuše PROCHÁZKOVÁ,              TEPLICE

Pretty head, large expressive eye, good shoulders, good spring of rib, good rear angulation, in good coat for her age. Her first show, needs more ring training, happy temperament.

Krásná hlava, velké výrazné oko, dobré lopatky, správně klenuté žebro, dobré zadní úhlení, na její věk je v dobré srsti. Je na první výstavě, potřebuje více trénovat v kruhu, veselý temperament.

24 FENY       TR  tř. MLADÝCH    HAZEL GRACE TWEE z Valldemose VD1

Nar.:24.7.2015 CMKU/KCS 1379/15   O:                                                                BALTHAZAR de l’Epine á Miel    M:         BRILLIANT GIRL TWEE z Valldemose

Majitel:    Helena MAJERNÍKOVÁ,                 TIŠNOV

Pretty head, good tan, no blaze, nice body, deep chest, good shoulders and rear angulation, very heavilly marked. Moved steadily and well, unfortunataly her markings are not her fortune.

Krásná hlava, dobré pálení, chybí lysina, pěkné tělo, hluboký hrudník, dobré lopatky a zadní úhlení, velmi těžce znakovaná. Pohybovala se ustáleně a dobře. Bohužel její vybarvení není šťastné.

25 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    AMANDA Hafiso XXX

Nar.:13.5.2015 CMKU/KCS 1360/15/1 O:                                                                CASPER CRYSTAL ze Slunné stráně       M:     ANDORRA z Císařského mlýna

Majitel:    Helena SEVEROVÁ,                     KNĚŽICE

nebyla

26 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        COOKIE Karaj XXX

Nar.:11.4.2012 CMKU/KCS 1137/12/1 O:                                                                ROCKY Karaj            M:         Dixie Acres TYNA AT JARKA

Majitel:    Jaroslava VOTÁPKOVÁ,               ÚDLICE

nebyla

27 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        MYSTERY z Valldemose V1, CAC, VB

Nar.:24.11.2008CMKU/KCS 896/08     O:                                                                BONSAI des Vercheres de Montdidier      M:         Smokey Valley’s KRISTINE

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

Lovely feminine head, good dome, expressive eye, good foreface, well layed shoulders, good neck, deep chest, good rear angulation, very well balanced, excellent tail carriage, which she uses for advantage, moved very well.

Nádherná fenčí hlava, dobrá klenba, výrazné oko, dobré líce, dobře položené lopatky, dobrý krk, hluboký hrudník, dobré zadní úhlení, velmi dobře vyvážená, výborné nesení ocasu, které využívá jako svou přednost, pohybovala se velmi dobře.

28 KAVALÍR PSI          BT  tř. DOROSTU    BESHRI ELI Biely démon VN1

Nar.:22.3.2016 SPKP 3225              O:                                                                ECLIPSE OKTI Biely démon        M:         LYNN SEVI Biely démon

Majitel:    Jiří PAŘÍZEK,                              KÁCOV

Attractive head, bright tan markings, good mouth, good rear of neck, straight level topline, good rear angulation, moved out happily with confidence.

Atraktivní hlava, světlé pálení, dobrý čenich, dobrá zadní část krku, rovná horní linie, dobré zadní úhlení, pohyboval se vesele s jistotou.

29 PSI          BT  tř. MLADÝCH    LADIES NIGHT du Jardin de Claire V1, CAJC, NMP

Nar.:18.9.2015 CMKU/CKC 14740-15/ O:                                                                IMPULSE du Jardin de Claire      M:         JAYA du Jardin de Claire

Majitel:    Zuzana GLADIŠOVÁ,                   STAŘÍČ

Most attractive masculine head, good ear placemat, dark eye, good mouth, well layed shoulder, level topline, good bone, lovely straight silky coat, moved well with confidence.

Nejatraktivnější robustní hlava, správně umístěné ucho, tmavé oko, dobrá tlama, dobře položená lopatka, rovná horní linie, dobrá kostra, nádherně rovná hedvábná srst, pohyboval se dobře s jistotou.

30 PSI          BT  tř. MLADÝCH    Melrose SMARTY VD3

Nar.: 1.9.2015  CMKU/CKC 14879-16/ O:                                                                Harana ALFIE BOE      M:         Bonitos Companeros MARLENE DIETRICH

Majitel:    Dana VYKOUKALOVÁ,                 VYSOKÉ MÝTO

Good masculine head, right tan, good ear placement, level mouth, good lay of shoulder, good rear angulation, little long in back, straight silky coat. I think be will improve with maturity, carried his tail far too hight, moved well.

Správná samčí hlava, správné pálení, dobře umístěné ucho, klešťový skus, dobrá poloha lopatky, dobré zadní úhlení, trochu dlouhý ve hřbetě, rovná hedvábná srst. Myslím, že se zlepší s dospíváním, nese svůj ocas příliš daleko nahoře, pohyboval se dobře.

31 PSI          BT  tř. MLADÝCH    ZAFFIR FOON Charmander V2

Nar.: 6.4.2015  CMKU/CKC 14373/15  O:                                                                Inu Yashals Bestia IMPERIAL RED           M:     ISABELA FOON Charmander

Majitel:    Jitka ŠILAROVÁ,                         ČERNILOV

Most attractive head, bright tan, dark eye, good mouth, lovely bone, good lay of back and shoulder, good neck, level topline, good rear angulation, short in body, lead training would improve his chances greatly, moved well.

Nejatraktivnější hlava, světlé pálení, tmavé oko, dobrá tlama (skus), báječná kostra, dobrá poloha hřbetu a lopatky, dobrý krk, rovná horní linie, dobré zadní úhlení, krátké tělo, trénink na vodítku by značně zlepšil jeho šance, pohyboval se dobře.

32 PSI          BT  tř. MEZITŘÍDA    GIUSEPPE VERDI Gardyth V1, CAC

Nar.:19.10.2014CMKU/CKC 14092/14/O: Volney BONANZA                                          M: CATHERINE DENEUVE Gardyth

Majitel:    Olga JAČKOVÁ,                         TŘEBESTOVICE

Good masculine head, flat skull, expressive eye, right tan, good mouth, good lay of shoulder, good bone, well angulated, good deep chest, well presented with soft, silky coat, lovely tail carriage, moved well.

Správná samčí hlava, plochá lebka, výrazné oko, správné pálení, dobrá tlama, dobrá poloha lopatky, dobrá kostra, dobře zaúhlený, dobrý hluboký hrudník, dobře předveden s měkkou, hedvábnou srstí, nádherné nesení ocasu, pohyboval se dobře.

33 PSI          BT  tř. MEZITŘÍDA    ŽOFRÉ FOON Charmander V2, res. CAC

Nar.:10.5.2015 CMKU/CKC 14443/15/ O:                                                                FLANAGEN Bezzábran            M:         OLIVIE FOON Bezzábran

Majitel:    Ing. Zdenka HYNKOVÁ,                ÚPICE

Very attractive masculine head, flat skull, expressive eye, good mouth, well angulated shoulders, level topline, good rear angulation, good bone, shown in good coat which is straight and silky, moved ok, basically very nice dog but carried his tail too high.

Velmi atraktivní samčí hlava, plochá lebka,výrazné oko, dobrá tlama, dobře zaúhlené lopatky, rovná horní linie, dobré zadní úhlení, dobrá kostra, předveden v dobré srsti, jenž je rovná a hedvábná, pohyb OK, v podstatě velmi pěkný pes, ale nesl svůj ocas příliš vysoko.

34 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   HARRY POTTER Krásná louka V2,—

Nar.:17.6.2013 CMKU/CKC 13399/13/ O:                                                                Prima Quartett AMORE MIO        M:         FINNESSA OKTI Biely démon

Majitel:    Vladimíra JALŮVKOVÁ,                MNÍŠEK pod BRDY

Attractive head, flat skull, expressive eye, good pigment, good shoulders, plenty of substance, level topline, good rear angulation, showing in good coat texture, moved a little close behind, tail over rack.

Atraktivní hlava, plochá lebka, výrazné oko, dobrý pigment, dobré lopatky, spousta hmoty, rovná horní linie, dobré zadní úhlení, předveden s dobrou strukturou srsti, pohyboval se vzadu trochu úzký, ocas jde přes rámec.

35 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   JUSTIN Kareli pod Radyní V1, CAC

Nar.: 3.12.2013 CMKU/CKC 13656/13/ O:                                                                BOO-BOO Kareli pod Radyní      M:         GLORISA BALTIC Kareli pod Radyní

Majitel:    Pavla BURIANOVÁ,                      PLZEŇ

Large masculine head, with flat skull, well cushioned foreface, good teeth, good lay of shoulder, level topline, plenty of substance, good rear angulation, this is a nice dog with desperate need of ring training, moved ok.

Velká samčí hlava s plochou lebkou, dobře vyplněné líce, dobré zuby, dobrá poloha lopatky, rovná horní linie, spousta hmoty, dobré zadní úhlení, je to pěkný pes se zoufalou potřebou tréninku v kruhu, pohyb OK.

36 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        ANDREW Amicitia fidelis V2, res. CAC

Nar.:12.7.2011 CMKU/CKC 12361/11/ O:                                                                ACE OF CLUBS Baltic Harmony  M:         AMALIE Doc Biscuit

Majitel:    Mgr. Eva MATOUŠKOVÁ,              OLOMOUC

Very attractive,  masculine head, good ear placement, expressive eye, good teeth, good lay of shoulder and short level back, well angulated rear, good bone, show in good coat, exuberant mover, with energy in line with his age, moved well.

Velmi atraktivní, samčí hlava, dobré umístění uší, výrazné oko, dobré zuby, dobrá poloha lopatky a krátký rovný hřbet, dobře zaúhlený vzadu, dobrá kostra, předveden v dobré srsti, bujný v pohybu s energií odpovídající jeho věku, pohyboval se dobře.

37 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        Bonitos Companeros BELLINI V1, CAC, VB

Nar.:30.12.2014CMKU/CKC 14572-15/O: PIK BUBS vom Paulinenhof                                M: MELROSE JOY for Bonitos Companeros

Majitel:    Hana ŠAŠKOVÁ,                        JEVÍČKO

Lovely masculine head, flat skull, good ear placement, dark expressive eye, good mouth, good lay of shoulder and neck, good bone, level topline, good rear angulation, moved well with confidence.

Nádherná samčí hlava, plochá lebka, dobré nasazení ucha, tmavé výrazné oko, dobrá tlama, dobrá poloha lopatky a krk, dobrá kostra, rovná horní linie, dobré zadní úhlení, pohyboval se dobře s jistotou.

38 PSI          BH  tř. ŠTĚŇAT       POSEIDON Spanilá věž VN1

Nar.:12.5.2016 CMKU/CKC 14896/16  O:                                                                WENTY Rubínový květ M:         JENNY Spanilá věž

Majitel:    Zuzana TÝNKOVÁ,                     KARLOVY VARY

Very much a baby, flat skull, good ear placement, good mouth, lovely neck and shoulders, good bone, promising coat, good angulation, little plain in head at this stage, but hopefully will improve with maturily, moved very well with confidence.

Velmi štěněcí, plochá lebka, dobře nasazené ucho, dobrá tlama, báječný krk a lopatky, dobrá kostra, slibná srst, dobré úhlení, trochu nehezká hlava v této fázi, ale snad se s dospělostí zlepší, pohybuje se velmi dobře s jistotou.

39 PSI          BH  tř. DOROSTU    RIO GRANDE Silver Capricorn VN1

Nar.:29.2.2016 CMKU/CKC 14833/16  O:                                                                BRUNO BANANI vom Welfenhof M:         MONTANA HANNAH Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                 VINAŘICE

Attractive head with flat skull, good ear placement, good nose pigment, good mouth, good lay of shoulder, level topline, good rear angulation, moved out well, needs to watch his tail carriage.

Atraktivní hlava s plochou lebkou, dobré nasazení uší, dobrý nosní pigment, dobrá tlama, dobrá poloha lopatky, rovná horní linie, dobré zadní úhlení, pohyboval se dobře, musí si hlídat nesení ocasu.

40 PSI          BH  tř. MLADÝCH    ADONIS Itachi VD3

Nar.: 8.10.2015 CMKU/CKC 14620/15  O:                                                                JETRO Caressema      M:         ROZINKA GOLD Fraking

Majitel:    Jana VNOUČKOVÁ,                     MLADÁ VOŽICE

Strong, masculine head, flat skull, good ear placement, fine eye, good teeth, good mouth, well constructed, with good lay of shoulder, level topline, good rear angulation, good bone, movement ok, wish a little smaller.

Silná samčí hlava, plochá lebka, dobré nasazení ucha, velmi hezké oko, dobré zuby, dobrá tlama, dobře stavěný, dobrá poloha lopatky, rovná horní linie, dobré úhlení vzadu, dobrá kostra, pohyb OK, přála bych si trochu menšího.

41 PSI          BH  tř. MLADÝCH    DAVIDOFF Bonimo V1, CAC

Nar.:12.5.2015 CMKU/CKC 14433/15  O:                                                                Pascavale VALENTINO            M:         NICOLINA z Vrchu králů

Majitel:    Jolana BÁČOVÁ,                        BRANDÝSEK

Very pleasing head, flat skull, large expressive eye, good nose pigment, good bite, well constructed with good lay of shoulder and reach of neck, level topline, well marked, shown in good coat, moved well, lovely dog, just little more confidence would complete the picture.

Velmi půvabná hlava, plochá lebka, velké výrazné oko, dobrý nosní pigment, dobrý skus, dobře stavěný se správnou polohou lopatky a délkou krku, rovná horní linie, dobře vybarven, předveden v dobré srsti, pohyboval se dobře, nádherný pes, jen trochu více sebejistoty by doplnilo jeho obraz.

42 PSI          BH  tř. MLADÝCH    LINCOLN OSCAR z Usedlosti Újezdec V2

Nar.:18.8.2015 CMKU/CKC 14538/15  O:                                                                OSCAR WILDE z Usedlosti Újezdec         M:     NARCISSE Perle du Sahel

Majitel:    Lenka MÁCHOVÁ,                       ČESKÉ BUDĚJOVICE

Strong, masculine head with flat skull, large eye, black nose pigment, good mouth, well layed shoulder, good bone, well angulated rear, moved very well when settled.

Silná samčí hlava s plochou lebkou, velké oko, černý nosní pigment, dobrá tlama, dobře položená lopatka, dobrá kostra, dobře zaúhlený vzadu, pohyboval se velmi dobře když se ustálil.

43 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    HUCKLEBERY HARVEY Kavalíři z Politaví VD2

Nar.:28.5.2015 CMKU/CKC 14456/15  O:                                                                YUMMY Moravia Eden M:         COLETT Carcharias

Majitel:    Petr KOPEČEK,                           ŠTERNBERK

Strong masculine head, flat skull, good teeth, nice shoulder, little long in loin, good rear angulation, hind movement a little erratic.

Silná samčí hlava, plochá lebka, dobré zuby, pěkná lopatka, trochu dlouhý v bedrech, dobré zadní úhlení, pohyb vzadu trochu neuspořádaný.

44 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    WINSOME MR HANDSOME Azalea V1, CAC, VB, KV, BOB, BIS

Nar.:31.5.2015 PKR. IX-70605          O:                                                                Brookhaven BELIEVE IT OR NOT M:         PALOMA BLANKA Azalea

Majitel:    Malgorzata JUSZCZYK,                 PL, KATOWICE

Most attractive head, flat skull, good ear placements. Expressive eye, good bite, good reach of neck and shoulder, short coupled, good depth of chest, lovely bone, good rear angulation, well marked, rich tan, shown in beautiful coat, moves ok with style.

Nejvíce atraktivní hlava, plochá lebka, dobře umístěné ucho. Výrazné oko, dobrý skus, správná délka krku a lopatka, krátce stavěný, správná hloubka hrudníku, nádherná kostra, dobré zadní úhlení, dobře vybarven, zářivá hnědá, předveden v krásné srsti, pohybuje se OK se stylem.

45 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   CRANE Naše radost V3

Nar.: 2.8.2014  CMKU/CKC 14047/14/ O:                                                                PICCOLO MONTY z Usedlosti Újezdec      M:     CHEROKEE GLORY Silver Capricorn

Majitel:    Petra ZVAROVÁ,                        PŘEZLETICE

Attractive masculine head with flat skull, expressive eye, black nose pigment, good mouth, well constructed with lay in shoulder, good neck, good rear angulation, short back, good spring of rib, moved ok, wish he was a bit smaller.

Atraktivní samčí hlava s plochou lebkou, výrazné oko, černý nosní pigment, dobrá tlama, dobře stavěný s polohou lopatky, dobrý krk, dobré zadní úhlení, krátký hřbet, dobře klenuté žebro, pohyboval se OK, přála bych si, aby byl trochu menší.

46 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   ISSO Llewellyn Bohemia V2, res. CAC

Nar.:16.3.2014 CMKU/CKC 13761/14/ O:                                                                DIDI z Dvorů Stanislavic           M:         HELIE Llewellyn Bohemia

Majitel:    Eva MATĚJČKOVÁ,                     ÚHOLIČKY

Masculine head, flat skull, black nose pigment, good mouth, plenty of substance, short in body, good angulation, moved ok, little proud of his tail.

Samčí hlava, plochá lebka, černý nosní pigment, dobrá tlama, spousta hmoty, krátký v těle, dobré úhlení, pohyboval se OK, trochu pyšný na svůj ocas.

47 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   OSCAR WILDE z Usedlosti Újezdec V1, CAC

Nar.: 1.7.2013  CMKU/CKC 13417/13  O:                                                                Rosebury HERMES     M:         FLEUR ILLUSION z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Attractive masculine head, with flat skull, expressive eye, good mouth, good reach of neck and lay in shoulder, level topline, good rear angulation, moved well.

Atraktivní samčí hlava s plochou lebkou, výrazné oko, dobrá tlama, dobrá délka krku a poloha lopatky, rovná horní linie, dobré zadní úhlení, pohyboval se dobře.

48 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   Royal Romance EXXCLUSIVE XXX

Nar.:11.9.2014 CMKU/CKC 14359-15/ O:                                                                Brymarden CAROLINA SUNRISE M:         Royal Romance A SAMBA PA TI

Majitel:    Lenka SVOBODOVÁ,                   PRAHA 10

nebyl

49 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        DAN Zlodziejska Zgraja V1, CAC

Nar.:10.3.2012 PKR IX-61413           O:                                                                Angel’s Pride GENTLEMAN        M:         LILA Zlodziejska Zgraja

Majitel:    HSM KORKUS,                           PL, KATOWICE

Very attractive head with nice flat skull, good ear placement, expressive eye, black nose pigment, good mouth, well constructed with good lay in shoulders and good neck, level topline, good spring of rib, well angulated rear, attractive marking with rich red colouring, showing good coat,

moved well, lovely dog.

Velmi atraktivní hlava s pěknou plochou lebkou, správné zavěšení ucha, výrazné oko, černý nosní pigment, dobrá tlama, dobře stavěný s dobrou polohou lopatek a dobrým krkem, rovná horní linie, dobrá klenba žeber, dobře zaúhlený vzadu, atraktivní znakování se zářivou červenou barvou, ukazuje dobrou srst, pohyboval se dobře, nádherný pes.

50 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        ETAR Prokopská hvězda V2, res. CAC

Nar.: 6.9.2012  SPKP 2833              O:                                                                Aranel SNICKER         M:         TORAYA Prokopská hvězda

Majitel:    Martina KASANOVA,                    SK, DOLNÁ ŽDAŇA

Masculine head, flat skull, well cushioned foreface, good mouth, well constructed, good lay in shoulder and spring of rib, short body, good substance, well angulated, moved well.

Samčí hlava, plochá lebka, dobře vyplněné líce, dobrá tlama, dobře stavěný, dobrá poloha lopatky a klenba žeber, krátké tělo, dobrá substance, dobře úhlený, pohyboval se dobře.

51 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        FLAVIO GOLD od Zlatého Roxe V3

Nar.:14.8.2013 CMKU/CKC 13470/13/ O:                                                                QUINN TERNO z Kamilkové zahrady         M:         BREE VIVIEN Amor Real

Majitel:    RNDr. Zdeňka MATOUŠKOVÁ,        BRNO

Lovely head, dark expressive eye, dark nose pigment, good mouth, good lay in shoulder and spring of rib, well marked, good rear angulation, plenty of substance, good mover.

Nádherná hlava, tmavé výrazné oko, tmavý nosní pigment, dobrá tlama, dobrá poloha lopatky a klenba žeber, dobře znakován, dobré zadní úhlení, spousta hmoty, dobře se pohybuje.

52 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        YROYSE TINI Biely démon V4

Nar.:24.4.2014 SPKP 3005              O:                                                                Aranel GENESIS         M:         MEZANINE OKTI Biely démon

Majitel:    RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ,            SK, SVÄTY JUR

Pretty head, good mouth, well constructed, short back, good rear angulation, very good tail set, moved well, just wish there would be more of him.

Krásná hlava, dobrá tlama, dobře stavěný, krátký hřbet, dobré zadní úhlení, velmi dobré nasazení ocasu, pohyboval se dobře, jen bych si přála, aby ho bylo více (byl silnější).

53 PSI          BH  tř. VETERÁNŮ   KEVIN Kavalíří kvarteto V1, NPV, BOV

Nar.:28.8.2008 SPKP 2353              O:                                                                Angel’s Pride NAPOLEONE        M:         ULANA TWAI z Císařského mlýna

Majitel:    Natalia SMOLENOVA,                   SK, DUNAJSKA LUZNA

posudek není k dispozici

54 PSI          RU  tř. ŠTĚŇAT       ELLECK ELI Biely démon VN1, NPŠ

Nar.:29.4.2016 CMKU/CKC 15030-16/ O:                                                                Sorata GINGER ALE    M:         KAMRIN OKTI Biely démon

Majitel:    David HAVLENA,                        VŠERUBY

Delightful baby, flat skull, good ear placement, dark expressive eye, good mouth, lovely rich colour, good reach of neck, short back, good spring of rib, well angulated quarters, moves very well.

Rozkošné štěně, plochá lebka, dobré nasazení ucha, výrazné tmavé oči, dobrá tlama, nádherně zářivá barva, dobrá délka krku, krátká záď, dobrá klenba žeber, dobře zaúhlená zadní partie, pohybuje se velmi dobře.

55 PSI          RU  tř. MLADÝCH    ALFI Bohemian Cavalier V2

Nar.: 8.7.2015  CMKU/CKC 14527/15  O:                                                                ALFI Sylena  M:         CINDY Mechový achát

Majitel:    JUDr. Gabriela JEŽKOVÁ,              BŘECLAV

Attractive head, flat skull, good ear placement, dark nose pigment, good mouth, good reach of neck and lay of shoulder, nice deep chest, well angulated rear, difficult to assest movement, because he needs to be trained.

Atraktivní hlava, plochá lebka, dobře nasazené ucho, tmavý nosní pigment, dobrá tlama, dobrá délka krku a poloha lopatky, pěkný hluboký hrudník, vzadu dobře zaúhlený, je obtížné posoudit pohyb, protože potřebuje být trénován.

56 PSI          RU  tř. MLADÝCH    FREDIE z Lískových oříšků VD3

Nar.: 5.8.2015  CMKU/CKC 14522/15  O:                                                                APRICOT KISS Harmony Line     M:         BERUŠKA z Lískových oříšků

Majitel:    Eva FRYDRYŠKOVÁ,                   PRAHA 8

Attractive head, flat skull, large expressive eye, good nose pigment, good mouth, lovely rich ruby colour, good reach of neck, good lay of shoulder, spring of rib, well angulated rear, could do with a little more weight in loin, movement difficult to assess, very immature, but will improve with age.

Atraktivní hlava, plochá lebka, velké výrazné oko, dobrý nosní pigment, dobrá tlama, nádherně zářivá ruby barva, správná délka krku, dobrá poloha lopatky, klenuté žebro, vzadu dobře zaúhlený, mohl by trochu přibrat v bedrech, pohyb je obtížné posoudit, velmi nedospělý, ale to se zlepší s

věkem.

57 PSI          RU  tř. MLADÝCH    HERO KING z Vyhonkovce V1,—

Nar.:27.5.2015 CMKU/CKC 14478/15  O:                                                                ANDREW Amicitia fidelis           M:         FRANCESCA Charle’s Angels

Majitel:    Dana KOCMANOVÁ,                    PRAHA 4

Most attractive head, flat skull, large eye, good nose pigment, level bite, well angulated, shoulders and rear angulation, movement difficult but I understand he is afraid, moving away was fine, but he was hesitant to walk towards the table.

Nejatrktivnější hlava, plochá lebka, velké oko, dobrý nosní pigment, klešťový skus, dobře zaúhlený, lopatky a zadní úhlení, Pohyb je obtížný, ale chápu, že je bázlivý, pohyb ode mne byl dobrý, ale váhal jít zpátky ke stolu.

58 PSI          RU  tř. OTEVŘENÁ   A-RUBENS Rubínový květ V2, res. CAC

Nar.:12.5.2014 CMKU/CKC 14157/14  O:                                                                IKRAAN Rubínový květ M:         GIRANDELA Rubínový květ

Majitel:    RNDr. Zdeňka MATOUŠKOVÁ,        BRNO

Pretty head, flat skull, good ear placement, could do darker eye, good reach of neck and  lay in shoulder, good spring of rib, well angulated in rear, good mouth, moved ok, rather proud of his tail.

Krásná hlava, plochá lebka, dobré nasazení ucha, mohl by mít tmavší oko, dobrá dálka krku a poloha lopatky, dobrá klenba žebra, vzadu dobře zaúhlen, dobrá tlama, pohybuje se OK, poněkud pyšný na svůj ocas.,

59 PSI          RU  tř. OTEVŘENÁ   CARAMEL od Hlučínského jezera V1, CAC

Nar.:19.6.2014 CMKU/CKC 13917/14  O:                                                                EMANUEL BLACK z Dvorů Stanislavic      M:     EVENING STAR Pomerian beauties

Majitel:    Jana GAVALCOVÁ,                     MILOVICE

Good masculine head, round expressive eye, good mouth, black nose, good neck and shoulders and spring of rib, well angulated rear, moved a bit close behind, good tail set.

Správná samčí hlava, výrazné kulaté oko, dobrá tlama, černý nos, dobrý krk a lopatky a klenutí žebra, dobře zaúhlený vzadu, vzadu při pohybu trochu úzký, dobré nasazení ocasu,

60 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        BASTIEN Gold Wiktoris V3

Nar.:21.9.2013 CMKU/CKC 13539/13/ O:                                                                Volney BONANZA      M:         LAISY GOLD Fraking

Majitel:    Martina HARTMANNOVÁ,              OLOMOUC

Attractive head, flat skull, good ears, good mouth, good lay in shoulder, nice spring of rib, plenty of substance, good rear angulation, moved well, a bit proud of his tail.

Atraktivní hlava, plochá lebka, dobré uši, dobrá tlama, dobře položená lopatka, pěkná klenba žebra, spousta hmoty, dobré zadní úhlení, pohyboval se dobře, trochu pyšný na svůj ocas.

61 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        IAN DANIEL Minowara V2, res. CAC

Nar.: 7.6.2012  CMKU/CKC 12862/12/ O:                                                                Voleny BONANZA      M:         Visakoivun KITTY KARISSA

Majitel:    Milan JEČNÝ,                             KOPIDLNO

Very good head properties, having flat skull, good ears, good mouth, excellent reach of neck and well layed shoulders, good bone, short coupled, well angulated rear, moved well.

Velmi dobré vlastnosti hlavy, má plochou lebku, dobré uši, dobrá tlama, výborná délka krku a dobře položené lopatky, dobrá kostra, krátce stavěný, vzadu dobře zaúhlený, pohyboval se dobře.

62 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        VALENTINO ROCKNROSE Perle du Sahel V1, CAC, VB

Nar.:18.5.2014 CMKU/CKC 13940/14/ O:                                                                L’OR Perle du Sahel    M:         FANTASIA du Marais des Molieres

Majitel:    Alexandra ŠPAČKOVÁ,                SKALSKO

Most attractive head with flat skull, good ear placement, black nose, good mouth, very well angulated shoulders, good reach of neck, lovely rich colour, good rear angulation, showing in good coat, best mover in the class.

Nejatraktivnější hlava s plochou lebkou, dobře nasazené ucho, černý nos, dobrá tlama, velmi dobře úhlené lopatky, správná délka krku, nádherně bohatá barva, dobré zadní úhlení, předvádí se v dobré srsti, nejlepší pohyb ve třídě.

63 PSI          TR  tř. ŠTĚŇAT       SCOTTISH HIGHLANDER Silver Capricorn VN1

Nar.:15.5.2016 CMKU/CKC 14921/16  O:                                                                ICARE de la Tour d’Alicella        M:         KANSAS DOROTHY GALE Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                 VINAŘICE

Very pretty head, lovely bright tan, good mouth, good neck and shoulders, short body, good spring of rib, well angulated quarters, nice marking, moves very well for such young.

Velice pěkná hlava, nádherně jasné pálení, dobrá tlama, dobrý krk a lopatky, krátké tělo, dobře klenuté žebro, dobře zaúhlené zadní partie, pěkné znakování, pohybuje se velmi dobře na takové mládí.

64 PSI          TR  tř. DOROSTU    AXISS ELI Biely démon VN1, NPD, BOP

Nar.:27.2.2016 SPKP 3221              O:                                                                XIWEN TINI Biely démon            M:         NESSEEM SIRI Biely démon

Majitel:    RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ,            SK, SVÄTY JUR

Pretty head, bright tan, good mouth, good reach of neck and well layed back and shoulder, level topline, good rear angulation, wish the black would be more broken, moved happily.

Krásná hlava, jasné pálení, dobrá tlama, dobrá délka krku a dobře položený hřbet a lopatka, rovná horní linie, dobré zadní úhlení, přála bych si, aby černá byla lépe rozdělena, pohyboval se vesele.

65 PSI          TR  tř. DOROSTU    CONOR z Malého majera VN2

Nar.: 6.3.2016  CMKU/CKC 14962-16/ O:                                                                ETAR Prokopská hvězda          M:         NINNIVE SEVI Biely démon

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Masculine head, but still needs to break, right tan, dark eye, good mouth, good neck and shoulders, good rear angulation, still at development stage, movement ok.

Samčí hlava, ale ještě potřebuje pauzu, správné pálení, tmavé oko, dobrá tlama, dobrý krk a lopatky, dobré zadní úhlení, je ještě ve fázi vývoje, pohyb OK.

66 PSI          TR  tř. MLADÝCH    MY DEAR MACHO ELENSIS the Royal choice VD1

Nar.: 7.11.2015 CMKU/CKC 14812-16/ O:                                                                Angel’s Pride KASANOVA        M:         CHANTÉ z Vrchu králů

Majitel:    Iveta LOUDOVÁ,                         PCHERY

Masculine head, dark eye, good mouth, well layed back shoulder, good reach of neck, level topline, little long in loin, excellent, positive movement, just wish he were not so black.

Samčí hlava, tmavé oko, dobrá tlama, dobře nazad položená lopatka, dobrá délka krku, rovná horní linie, trochu dlouhý v bedrech, výborný pozitivní pohyb, jenom bych si přála, aby nebyl tak černý.

67 PSI          TR  tř. MLADÝCH    NORDAN Spanilá věž VD2

Nar.:21.5.2015 CMKU/CKC 14424/15  O:                                                                FARANEL Prokopská hvězda     M:         KELLY GRACE Spanilá věž

Majitel:    Petr KOPEČEK,                           ŠTERNBERK

Most attractive head, flat skull, good ear placement, level mouth, good lay of shoulder and reach of neck, short back, good rear angulation, in good coat, movement ok, little proud of his tail.

Nejatraktivnější hlava, plochá lebka, dobré nasazení ucha, klešťový skus, dobrá poloha lopatky a délka krku, krátký hřbet, dobré zadní úhlení, v dobré srsti, pohyb OK, trochu pyšný na svůj ocas.

68 PSI          TR  tř. MEZITŘÍDA    CHEROKEE Magnolia PassCo V2, res. CAC

Nar.: 1.6.2015  CMKU/CKC 14536-15/ O:                                                                LAMBERT Love Me     M:         MÉDEA od Ptačí skály

Majitel:    Eva MAŠITOVÁ,                         PRAHA 10

Very attractive head, with flat skull, good ear placement, good mouth, right tan, well angulated shoulders, short back, well angulated rear, movement ok, happy temperament.

Velmi atraktivní hlava s plochou lebkou, dobré nasazení ucha, dobrá tlama, správné pálení, dobře úhlené lopatky, krátký hřbet, dobře zaúhlené zadní, pohyb OK, veselý temperament.

69 PSI          TR  tř. MEZITŘÍDA    OLO Zlodziejska Zgraja V1, CAC, VB

Nar.: 5.11.2014 PKR IX-68475           O:                                                                DAN Zlodzierjska Zgraja           M:         ASTRA Zlodziejska Zgraja

Majitel:    HSM KORKUS,                           PL, KATOWICE

Very attractive head, with good skull, good ears, rich tan, good mouth, good reach of neck and lay of shoulder, short back, good spring of rib, good rear angulation, level topline, showing good coat, moved very well.

Velmi atraktivní hlava s dobrou lebkou, dobré uši, bohaté pálení, dobrá tlama, správná délka krku a poloha lopatky, krátký hřbet, dobrá klenba žebra, dobré zadní úhlení, rovná horní linie, předvádí dobrou srst, pohyboval se velmi dobře.

70 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   BRUCE Royal shine VD3

Nar.:27.8.2014 CMKU/CKC 14058/14  O:                                                                Pascavale VALENTINO            M:         FRANCIS CHERI Zbirožské podzámčí

Majitel:    Mgr. Radka DUŠKOVÁ,                 PŘÍBRAM

Masculine head, flat skull, good ear levels, good bite, well placed neck and shoulders, good rear angulation, heavy markings tending to make him look darker, hind movements a little erratic.

Samčí hlava, plochá lebka, správná výška ucha, správný skus, dobře umístěný krk a lopatky, dobré zadní úhlení, těžké znakování, které ho dělá tmavším, pohyb vzadu je trochu neuspořádaný.

71 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   CALLEGAN ROYAUME des Cavaliers Valaisans VD2

Nar.:11.4.2015 CMKU/CKC 14535-15/ O:                                                                IT’S ME FOR EVER du Bois de Villiers       M:         LEYLA ROYAUME des Cavaliers Valaisans

Majitel:    Ing. Olga ZÁLESKÁ,                     STŘEDOKLUKY

Attractive head with flat skull, good mouth and bite, good neck and shoulders, good spring of rib, plenty substance, good rear angulation, shown in fabulous coat. Anotherwise attractive dog, spoiled by lack of ring training.

Atraktivní hlava s plochou lebkou, dobrá tlama a skus, dobrý krk a lopatky, dobrá klenba žebra, spousta hmoty, dobré zadní úhlení, předveden ve skvělé srsti. Jinak atraktivní pes, kazí mu to nedostatek tréninku v kruhu.

72 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   DARK VELVET ze Zámku Lešná VD4

Nar.:17.5.2015 CMKU/CKC 14396/15  O:                                                                Turretbank TRIBERRY  M:         VIRGINIEze Zámku Lešná

Majitel:    Michaela BURIANOVÁ,                  PYŠELY

Very masculine head, flat skull, good ear levels, good mouth, bright tan, good neck and shoulders, well angulated hind quarters, shown in good coat, moved a little close behind and far too proud of his tail.

Velmi samčí hlava, plochá lebka, dobrá úroveň uší, dobrá tlama, jasné pálení, dobrý krk a lopatky, dobře zaúhlené zadní partie, předveden v dobré srsti, pohyboval se vzadu trochu sevřeně a byl přespříliš pyšný na svůj ocas.

144 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   INDY z Částkova V1, CAC

Nar.:18.5.2014 CMKU/CKC 13872/14  O:                                                                ARNY z Andulčiny školky         M:         LINDA KARIN z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jana KOLIHOVÁ,                        PŘIMDA

Attractive head with flat skull, good ear placement, bright tan, good mouth, well placed neck and shoulders, short body, good rear angulation, shown in good coat, moved well.

Atraktivní hlava s plochou lebkou, dobře umístěné ucho, jasné pálení, dobrá tlama, dobře umístěný krk a lopatky, krátké tělo, dobré zadní úhlení, předveden v dobré srsti, pohyboval se dobře.

73 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        ANTHONY VIGO z Usedlosti Újezdec V1, CAC

Nar.: 7.7.2014  CMKU/CKC 13959/14  O:                                                                VIGO ARNY z Usedlosti Újezdec M:         MARLEN SUZI z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Attractive head, bright tan, dark eye, good mouth, good lay in shoulder, good rear angulation, bit of handful on a table but moves very well.

Atraktivní hlava, jasné pálení, tmavé oko, dobrá tlama, dobrá poloha lopatky, dobré zadní úhlení, trochu neposedný ?? na stole, ale pohybuje se velmi dobře.

74 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        BATUL Cavalier Prague V2, res. CAC

Nar.:25.2.2012 CMKU/CKC 12691/12/ O:                                                               WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec      M:     BABIANA z Údolí kavalírů

Majitel:    MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,               PRAHA 2

Attractive head, flat skull, good ear placement, black nose, good mouth, good neck and shoulders, very stubborn, good substance, well angulated quarters, moved very well.

Atraktivní hlava, plochá lebka, dobře umístěné ucho, černý nos, dobrá tlama, dobrý krk a lopatky, velmi umíněný, dobrá hmota, dobře zaúhlené zadní partie, pohyboval se velmi dobře.

75 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        CASPIAN FINN z Královských mlýnů VD4

Nar.:12.5.2013 CMKU/CKC 13336/13/ O:                                                                FINN Llewellyn Bohemia           M:         QUEEN VICTORIA z Panství Lomnice

Majitel:    Radka BARTMANOVÁ,                 OSTRAVA

Very atrractive head, flat skull, good ear placement, bright tan, good bite, good reach of neck and lay of shoulder, plenty of bone and substance, excellent turn of stifle, well balanced dog, today unsound on his left hind leg.

Velmi atraktivní hlava, plochá lebka, dobře nasazené ucho, jasné pálení, dobrý skus, dobrá délka krku a poloha lopatky, spousta kostí a hmoty, výborné zaúhlení zadních, dobře vyvážený pes, dnes nemá zdravou levou zadní nohu.

76 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        JOE BLACK Spanilá věž V3

Nar.:12.1.2012 CMKU/CKC 12600/12/ O:                                                                MONACO SEVI Biely démon       M:         GREASY Spanilá věž

Majitel:    Miloš KOPECKÝ,                         ŠTERNBERK

Attractive head, bright tan, good bite, little proud in shoulder, short back, good rear angulation, little out of coat today, moved well.

Atraktivní hlava, jasné pálení, dobrý skus, trochu vztyčená ? lopatka, krátký hřbet, dobré zadní úhlení, dnes trochu bez srsti, pohyboval se dobře.

77 FENY       BT  tř. DOROSTU    ABBA Flowers City VN3

Nar.:12.2.2016 CMKU/CKC 14815/16  O:                                                                Lacierna’s IM STILL IN LOVE      M:         INCREASING BEAUTY du Domaine de Blaketan

Majitel:    Monika VADÁSOVÁ,                    SEPEKOV

8 months old BT bitch, good mask, eyes could be a little larger, needs more bone and training, moves fairly well, tail carriage is ok, good condition shiny coat, topline needs to be more confident, has nice tan, in the ears an under tail.

Osmi měsíční BT fenka, dobrá maska, oči by mohly být trochu tmavší, potřebuje lepší kostru a trénink, pohybuje se dost dobře, nesení ocasu OK, dobrá kondice lesklé srsti, horní linie potřebuje být trochu jistější (pevnější), má hezké pálení v uších a pod ocáskem.

78 FENY       BT  tř. DOROSTU    AZAIRA YOSELIN Cavalier of paradise VN4

Nar.:22.3.2016 CMKU/CKC 14855/16  O:                                                                BASTIEN GOLD Wiktoris           M:         CUFFY ze Sezimova Ústí

Majitel:    Kamila KOLODZIEJOVÁ,                LITVÍNOV

6 months old, nice head, smaller eyes, unfortunately has some white on it, nice size, good topline, showed and moved well, still in puppy coat, nice rich tan, lovely dog.

6 měsíců stará, pěkná hlava, menší oči, bohužel má trochu bílé na nich, pěkná velikost, dobrá horní linie, předváděla a pohybovala se dobře, dosud štěněcí srst, pěkné bohaté pálení, nádherná fenka.

79 FENY       BT  tř. DOROSTU    JULIA TIA RITA Gardyth N

Nar.:27.1.2016 CMKU/CKC 14832/16  O:                                                                GIUSEPPE VERDI Gardyth         M:         BEATRIX VAN ORANJE Gardyth

Majitel:    Olga JAČKOVÁ,                         TŘEBESTOVICE

8 months BT, a little shorter in face, bite is not correct, has a nice neck and body, good bone, very happy disposition, could move better, needs more training.

Osmi měsíční BT, trochu kratší čenich, skus není korektní, má hezký krk a tělo, dobrá kostra, velmi veselá nálada, mohla by se lépe pohybovat, potřebuje více tréninku.

80 FENY       BT  tř. DOROSTU    XMANI Flowers City VN2

Nar.:24.1.2016 CMKU/CKC 14785/16  O:                                                                Lacierna’s IM STILL IN LOVE      M:         DESTINATION SOLEIL of Sevijean’s

Majitel:    Zuzana GLADIŠOVÁ,                   STAŘÍČ

8 months BT, very junior handler, nice BT bitch, very happy disposition, has a nice head, smaller eyes, has an excellent body, good tailset, in very nice condition.

Osmiměsíční BT, předvádějící je velmi mladý, pěkná BT fenka, ve velmi veselém rozmaru, má pěknou hlavu, menší oči, má výborné tělo, dobře nasazený ocas, ve velmi pěkné kondici.

81 FENY       BT  tř. DOROSTU    ZAZU Flowers City VN1, NFD

Nar.: 7.2.2016  CMKU/CKC 14803/16  O:                                                                Lacierna’s IMSTILL IN LOVE       M:         TROYA Flowers City

Majitel:    Zuzana GLADIŠOVÁ,                   STAŘÍČ

7 months old BT, nice head, good size, dentition correct, nice ear fringes, smaller eyes, could have more neck, good body, lovely topline, good tan, moves very well, happy temperament.

7 měsíců stará BT, pěkná hlava, správná velikost, korektní chrup, pěkné ušní závěsy, menší oči, mohla by mít delší krk, dobré tělo, báječná horní linie, dobré pálení, pohybuje se velmi dobře, veselý temperament.

82 FENY       BT  tř. MLADÝCH    CAMBRAI Jollynea’s VD2

Nar.:17.9.2015 CMKU/CKC 14620/15  O:                                                                DAN Zlodziejska Zgraja            M:         NEOMÉNIE z Panství Lomnice

Majitel:    Zuzana STÁDNÍKOVÁ,                 PRAHA

BT bitch, nice head, correct mouth, good bone and temperament, nice body, good rich tan, tail carriage in standing good, but high in move, has some white unfortunately on chest.

BT fenka, pěkná hlava, korektní tlama, dobrá kostra a temperament, pěkné tělo, dobré, bohaté pálení, nesení ocasu ve stoje dobré, ale v pohybu vysoko, bohužel má něco bílé barvy na hrudi.

83 FENY       BT  tř. MLADÝCH    SALLY BLACK z Hradu Doubravka V1, CAJC

Nar.:19.11.2015CMKU/CKC 14739/15  O:                                                                CEPHEUS vom Paulinenhof        M:         GLORIA GWYNETH BLACK z Hradu Doubravka

Majitel:    Iveta TOMANCOVÁ,                     KRUPKA

10 months old, a promising bitch, nice head and happy temperament, good topline, needs more body at the moment, moves and shows well.

10 měsíců stará, nadějná fenka, pěkná hlava a veselý temperament, dobrá horní linie, potřebuje více tělesné hmoty, pohybuje a předvádí se dobře.

84 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    BALANTINE Černý tumalín V1, CAC

Nar.: 8.6.2015  CMKU/CKC 14461/15  O:                                                                Bonitos Companeros YES WE CAN RED    M:         EBBI ROSE Bezzábran

Majitel:    Šárka KŘESŤANOVÁ,                   OPAVA

15 months BT bitch, nice head, good tan, excellent character, eyes could be darker, excellent body, nice silky coat, good tail carriage, very promising, moved and showed very well.

Patnáctiměsíční BT fenka, pěkná hlava, dobré pálení, výborný charakter, oči by mohly být tmavší, výborné tělo, pěkná hedvábná srst, dobré nesení ocasu, velmi slibná, pohybovala a předváděla se velmi dobře.

85 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   JETA Malcriado de la Casa D

Nar.:24.4.2014 CMKU/CKC 13834/14  O:                                                                FIORINO Merlin Bohemia           M:         DIABLA Malcriado de la Casa

Majitel:    Michaela TOUŠKOVÁ,                  SOKOLOV

2,5 years old BT, overweight, has some white on her chest, nice head, good ear fringes, level topline, good coat condition, a little shy, movement could be better because of overweight.

2,5 roku stará BT, nadváha, má trochu bílé barvy na hrudi, pěkná hlava, dobré ušní závěsy (střapce), rovná horní linie, dobrá kondice srsti, trochu plachá, pohyb by mohl být lepší, protože má nadváhu.

86 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   TESSY FOON Charmander D

Nar.:24.3.2014 CMKU/CKC 13785/14  O:                                                                JEFF FOON Charmander           M:         OLIVIE FOON Charmander

Majitel:    Ing. Lubica VORLÍČKOVÁ,             LIBEREC 14

2 and half years old, rather nervous, hyperactive, nice head, super ears, good bone, nice body, moves very well, needs more training.

2 a půl roku stará, poněkud nervózní, hyperaktivní, pěkná hlava, super uši, dobrá kostra, pěkné tělo, pohybuje se velmi dobře, potřebuje více tréninku.

87 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   TROYA Flowers City V1, CAC

Nar.: 1.1.2014  CMKU/CKC 13674/14  O:                                                                YARIS du Chateau Noblesse     M:         COCO DE L’AMOUR Flowers City

Majitel:    Zuzana GLADIŠOVÁ,                   STAŘÍČ

2 and half years, very nice bitch, good head, large eyes, good dentition, nice ear fringes, good topline and body, excellent tailset.

2 a půl letá velmi pěkná fenka, dobrá hlava, velké oči, dobrý chrup, pěkné ušní závěsy, dobrá horní linie a tělo, výborné nasazení ocasu.

88 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   YANIKA FOON Charmander V2, res. CAC

Nar.: 9.11.2014 CMKU/CKC 14089/14/ O:                                                                FLANAGEN Bezzábran            M:         FRANCIS FOON Charmander

Majitel:    Dana VYKOUKALOVÁ,                 VYSOKÉ MÝTO

22 months old bitch, nice head, good eyes, good pigment, nice head carriage, level topline, good body, tan on the tail could be richer, nice overall size, moved well.

22 měsíců stará fenka, pěkná hlava, dobré oči, dobrý pigment, pěkně nesená hlava, rovná horní linie, dobré tělo, pálení na ocase by mohlo být bohatší, pěkná celková velikost, pohybovala se dobře.

89 FENY       BT  tř. VÍTĚZŮ        BEATRIS Gold Wiktoris V2, res. CAC

Nar.:21.9.2013 CMKU/CKC 13541/13  O:                                                                Volney BONANZA      M:         LAISY GOLD Fraking

Majitel:    Josef ŠTĚTINA,                          DOMAŽLICE

3 years old, compact bitch, nice head, good ear fringes, nice tan, level topline, good body, good tail carriage, moved well.

Tříletá, kompaktní fenka, pěkná hlava, dobré ušní závěsy, pěkné pálení, rovná horní linie, dobré tělo, dobře nesený ocas, pohybovala se dobře.

90 FENY       BT  tř. VÍTĚZŮ        BORDEAUX LE CHARME Jollynea’s XXX

Nar.:22.5.2013 CMKU/CKC 13354/13  O:                                                                Loranka’s STAR PRINCE           M:         FLOWER FAIR of Sevijean’s

Majitel:    Ing. Lenka KŘUPKOVÁ,                 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

nebyla

91 FENY       BT  tř. VÍTĚZŮ        ULMA FOON Charmander V1, CAC, VB

Nar.:18.4.2014 CMKU/CKC 13838/14/ O:                                                                HOCUS POCUS of Woodville      M:         NESSIE FOON Charmander

Majitel:    Dana VYKOUKALOVÁ,                 VYSOKÉ MÝTO

2 and half, very nice bitch, nice size, good coat, nice head, good ear fringes, level topline, good body, correct tailset, moves and shows well.

2 a půl letá, velmi pěkná fenka, pěkná velikost, dobrá srst, pěkná hlava, dobré ušní závěsy, rovná horní linie, dobré tělo, korektní nasazení ocasu, pohybuje a předvádí se dobře.

92 FENY       BH  tř. ŠTĚŇAT       ALBA Nino the Great VN1, NFŠ, Nejlepší štěně

Nar.: 6.5.2016  SPKP 3247              O:                                                                KEVIN Kavalíří kvarteto M:         Liane’s DAISY MAY

Majitel:    Natalia SMOLENOVA,                   SK, DUNAJSKA LUZNA

5 months old, very promising puppy, lovely head, nice dark eyes, good pigment, level topline, nice tail carriage, nicely marked, good bone.

Pětiměsíční velmi nadějné štěně, nádherná hlava, pěkné tmavé oči, dobrý pigment, rovná horní linie, pěkné nesení ocasu, pěkně znakována, dobrá kostra.

93 FENY       BH  tř. ŠTĚŇAT       PALLAS ATHENE Spanilá věž N2

Nar.:12.5.2016 CMKU/CKC 14897/16  O:                                                                WENTY Rubínový květ M:         JENNY Spanilá věž

Majitel:    Jana DOLÁKOVÁ,                       MNÍŠEK pod BRDY

4 months old, up to size, she is big for four months, nice eyes, good pigment, good dentition, head needs to broaden, level topline, moved well, good tail carriage.

4 měsíční, moc velká, na čtyři měsíce je velká, pěkné oči, dobrý pigment, dobrý chrup, hlava potřebuje rozšířit, rovná horní linie, pohybovala se dobře, dobře nesený ocas.

94 FENY       BH  tř. DOROSTU    CHIRINE DIAMOND Fraking VN1

Nar.:21.2.2016 CMKU/CKC 14813/16  O:                                                                Clopsville BREEZER     M:         TABBY GOLD Fraking

Majitel:    Iveta LOUDOVÁ,                         PCHERY

7 months old, very nice puppy, lovely head, dark eyes, excellent pigment, good head carriage, nice neck, well bodied, excellent tail carriage, good bone, rich blen silky coat, showed with confidence.

7 měsíců staré, velmi hezké štěně, nádherná hlava, tmavé oči, výborný pigment, dobré nesení hlavy, pěkný krk, dobré tělo, výborné nesení ocasu, dobrá kostra, bohatá hedvábná blenheim srst, předváděla se s jistotou.

95 FENY       BH  tř. DOROSTU    CHRISTIN Orineiro XXX

Nar.:21.1.2016 CMKU/CKC 14782/16  O:                                                                Stonepit MAKE IT HAPPEN         M:         FIORA Orineiro

Majitel:    Olga ČECHOVÁ,                         PRAHA 4

nebyla

96 FENY       BH  tř. MLADÝCH    CLARISS Royal shine VD

Nar.:24.9.2015 CMKU/CKC 14646/15  O:                                                                Angel’s Pride KASANOVA        M:         FRANCIS CHERI Zbirožské podzámčí

Majitel:    Mgr. Radka DUŠKOVÁ,                 PŘÍBRAM

1 year old, nice head, large eyes, dark pigment, good neck and topline, excellent, very happy, silky coat, moved with confidence, heavily marked.

Rok stará, pěkná hlava, veké oči, tmavý pigment, dobrý krk a horní linie, výborná, velmi veselá, hedvábná srst, pohybovala se s jistotou, těžce znakovaná.

97 FENY       BH  tř. MLADÝCH    IMPERIA Prokopská hvězda V3

Nar.:28.12.2015CMKU/CKC14650/15  O:                                                                Aranel SNICKER         M:         BAMBOO Prokopská hvězda

Majitel:    Ivana ŠMÍDKOVÁ,                       HRADÍŠTKO

11 months, nice head, luminous eyes, good pigment, nicely marked, good neck, nice body, lovely topline, good tail carriage, moves a little closed behind, need more road work, very promising baby.

11 měsíců, pěkná hlava, světlé oči, dobrý pigment, pěkně znakována, dobrý krk, pěkné tělo, nádherná horní linie, dobré nesení ocasu, pohybuje se vzadu trochu sevřeně, potřebuje více práce na cestě, velmi nadějné štěně.

98 FENY       BH  tř. MLADÝCH    IRIS CHRISTINA Gardyth D

Nar.:27.10.2015CMKU/CKC 14688/15  O:                                                                ORLANDO BLOOM Bonimo        M:         FLORA ROSA Gardyth

Majitel:    Miroslava HOŠŤÁLKOVÁ,              SMRŽOVKA

11 months, nice head and eyes, good pigment, needs more training, good tail carriage, lacking in body and bone in the moment, difficult with the carpet.

11 měsíců, pěkná hlava a oči, dobrý pigment, potřebuje více tréninku, dobré nesení ocasu, v tomto okamžiku slabé tělo a kostra, má potíže s kobercem.

99 FENY       BH  tř. MLADÝCH    Nobel Dancer’s HELENA V1, CAJC, NMF, BOJ

Nar.:11.11.2015PKR. IX-73003          O:                                                                Angel’s pride OCEANS ELEVEN  M:         Byermoor QUEENS GOLD

Majitel:    Danuta DUDEK-ADAMSKA,            PL, SKAWINA

9 and half months nice bitch, compacted, feminine head, good eye and size, she has good neck and body, good tail carriage, moved well, presented well.

9 a půl měsíční pěkná fenka, kompaktní, fenčí hlava, dobré oko a velikost, má dobrý krk a tělo, dobré nesení ocasu, pohybovala se dobře, dobře předvedena.

100 FENY       BH  tř. MLADÝCH    PRETTY STAR Sylena VD

Nar.:24.8.2015 CMKU/CKC 14935-16/ O:                                                                HIGH CLASS de Vaudival         M:         ESCADA vom Welfenhof

Majitel:    Pavlína GROSSEROVÁ,                 OPAVA

13 months old, heavily marked BH, large eyes, could be darker, pigment on nose a bit off, nice neck, level topline, good tail carriage, moved very well.

13 měsíců stará, těžce znakovaná BH, velké oči, mohly by být tmavší, nosní pigment je trochu slabý, pěkný krk, rovná horní linie, dobré nesení ocasu, pohybovala se velmi dobře.

101 FENY       BH  tř. MLADÝCH    QVIEN ANIE z Jezerního království V2

Nar.: 6.7.2015  CMKU/CKC 14492/15  O:                                                                FARANEL Prokopská hvězda     M:         CLAIRISSE z Jezerního království

Majitel:    František BÁRTŮ,                        PELHŘIMOV

15 months old, feminine baby, large eyes, dark good pigment, excellent bite, nice neck, rich blen, silky coat, correct tail carriage on move, nice temperament, moved well.

15 měsíců staré, fenčí štěně, velké oči, dobrý tmavý pigment, výborný skus, pěkný krk, bohatá blenheim barva, hedvábná srst, správné nesení ocasu za pohybu, pěkný temperament, pohybovala se dobře.

102 FENY       BH  tř. MLADÝCH    SHAYEN od Ptačí skály V4

Nar.: 2.11.2015 CMKU/CKC 14661/15  O:                                                                Angel’s Pride BENJAMIN BUTTEN            M:     MADELENE od Ptačí skály

Majitel:    Hana ŠAŠKOVÁ,                        JEVÍČKO

11 months, nice head, large eyes, good pigment, correct bite, well presented, good body, nice tail carriage, moved well.

11 měsíců, pěkná hlava, velké oči, dobrý pigment, korektní skus, dobře předvedena, dobré tělo, pěkně nesený ocas, pohybovala se dobře.

103 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    DEBORAH MILANO Bonimo V3

Nar.:12.5.2015 CMKU/CKC 14434/15  O:                                                                Pascavale VALENTINO            M:         NICOLINA z Vrchu králů

Majitel:    Jolana BÁČOVÁ,                        BRANDÝSEK

17 months old BH bitch, nice head, a bit heavy, desired lozenge, good pigment, nice neck, good bone  and body, level topline, moved and showed well.

17 měsíců stará BH fenka, pěkná hlava, trochu těžká, žádaná korunka, dobrý pigment, pěkný krk, dobrá kostra a tělo, rovná horní linie, pohybovala a předváděla se dobře.

104 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    FATAMORGANA Magic Noblesse VD

Nar.:30.3.2015 CMKU/CKC 14503-15/ O:                                                                Royal Romance BAXXTER        M:         FLY-JIP v.d.Vijf Gezellen

Majitel:    Vladimíra JALŮVKOVÁ,                MNÍŠEK pod BRDY

21 months old BH bitch, nice bitch, a little short in muzzle, desired lozenge, good blen, well broken, movement could be better, she needs more training.

21měsíců stará BH fenka, pěkná fena, trochu krátký čenich, žádaná korunka, dobrá BH barva, dobře rozdělená, pohyb by mohl být lepší, potřebuje více tréninku.

105 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    CHARLOTTE Magnolia PassCo V

Nar.: 1.6.2015  CMKU/CKC 14577-15/ O:                                                                LAMBERT Love Me     M:         MÉDEA od Ptačí skály

Majitel:    Ing. Jana MINÁŘOVÁ,                   KOPIDLNO

16 months feminine bitch, nice head and eyes, good pigment, nice size, nicely marked, nice tail carriage, moves well, happy dog.

16-ti měsíční fenka, pěkná hlava a oči, dobrý pigment, pěkná velikost, pěkně znakovaná, pěkné nesení ocasu, pohybuje se dobře, veselý pes.

106 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    JARMILKA FLORENCIE z Usedlosti Újezdec D

Nar.:16.6.2015 CMKU/CKC 14468/15  O:                                                                OSCAR WILDE z Usedlosti Újezdec         M:     FLORENCIE NESSI z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Božena RYNEKROVÁ,                  MLADÁ BOLESLAV

posudek není k dispozici

107 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    MENDY BELLE od Jihlavské brány XXX

Nar.:29.3.2015 CMKU/CKC 14309/15  O:                                                                YANKEE TERNO z Kamilkové zahrady      M:         HEARTS BABY BELLE od Jihlavské brány

Majitel:    Zuzana SEMMLEROVÁ,                PRAHA 6

nebyla

108 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    NIOBE Spanilá věž V2, res. CAC

Nar.:21.5.2015 CMKU/CKC 14425/15  O:                                                                FARANEL Prokopská hvězda     M:         KELLY GRACE Spanilá věž

Majitel:    Věra DORAZILOVÁ,                    TOVAČOV

16 months old, nice bitch, good head, large eyes, good pigment, good neck, level topline, good body, moved and showed well.

16 měsíců stará, pěkná fenka, dobrá hlava, velké oči, dobrý pigment, dobrý krk, rovná horní linie, dobré tělo, pohybovala s předváděla se dobře.

109 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    PERENNIS NINI Biely démon V4

Nar.:31.5.2015 SPKP 3134              O:                                                                Sweetbriar SHAKESPEARE       M:         IDISS SIRI Biely démon

Majitel:    RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ,            SK, SVÄTY JUR

16 months old, very feminine pretty bitch, large dark eyes, good pigment, desired dozenge, rich blen, well marked, moved well with excellent head carriage and lovely temperament, needs to grow more.

16.ti měsíční, velmi fenčí krásná fenka, velké tmavé oči, dobrý pigment, žádaná korunka, bohatá BH barva, dobře rozdělená, pohybovala se dobře s výborně nesenou hlavou a báječným temperamentem, potřebuje více vyrůst.

110 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    ROMANCE Caressema V

Nar.:16.2.2015 CMKU/CKC 14287/15  O:                                                                Angel’s Pride GENTLEMAN        M:         Clauberry MINT JULIP

Majitel:    Eva MACHAČOVÁ,                      HOLEŠOV

18 months old, nice feminine bitch, good head, large eyes, good pigment, nice neck, level topline, well bodied, good tail carriage, moved well, overly marked.

18-ti měsíční pěkná “fenčí” fena, dobrá hlava, velké oči, dobrý pigment, pěkný krk, rovná horní linie, dobře utvářné tělo, dobré nesení ocasu,pohybovala se dobře, příliš znakovaná.

111 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    WANESSA z Panství Lomnice VD

Nar.: 1.6.2015  CMKU/CKC 14462/15  O:                                                                FLAVIO GOLD od Zlatého Roxe  M:         ORNELA z Panství Lomnice

Majitel:    Helena MAJERNÍKOVÁ,                 TIŠNOV

16 months old, nice bitch, but a bit strong in head, large eyes, could be darker, good nose pigment, good bone, nice neck, level topline, a bit in heavy size, moved well.

16-ti měsíční pěkná fenka, ale trochu hrubá hlava, velké oči, mohly by být větší, dobrý nosní pigment, dobrá kostra, pěkný krk, rovná horní linie, trochu těžký formát, pohybovala se dobře.

112 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    WEENY WONDERFUL Azalea V1, CAC

Nar.:31.5.2015 PKR. IX-71645          O:                                                                Brookhaven BELIEVE IT OR NOT M:         PALOMA BLANCA Azalea

Majitel:    Inga WYSOCKA,                         PL, KRAKÓW

Very pretty feminine bitch, lovely head, nice size, good pigment, ears long and well set, nice neck, level topline, rich blen, nicely marked, moved and showed well.

Velmi pěkná fenčí fenka, nádherná hlava, pěkná velikost, dobrý pigment, uši jsou dlouhé a dobře nasazené, pěkný krk, rovná horní linie, bohatá BH barva pěkně rozdělená, pohybovala a předváděla se dobře.

113 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    XANDRIA Aldaha Gold VD

Nar.:16.10.2014CMKU/CKC 14082/14  O:                                                                Lochbuie EWAN         M:         INCOMPARABLE Azalea

Majitel:    Dana TOŠENOVJANOVÁ,              OSTRAVA

23 months old, nice sized bitch, good pigment, good earset, needs more filling under eyes, nice neck and body, good tailset, moved and showed well, desired lozenge, happy temperament.

23 měsíců stará, pěkně dimenzovaná fenka, dobrý pigment, dobré nasazení ucha, potřebuje více výplně pod očima, dobře nasazený ocas, pohybovala a předváděla se dobře, má žádanou korunku, veselý temperament.

114 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   GULIETTA Magnolia PassCo V2, res. CAC

Nar.: 6.5.2014  CMKU/CKC 13966-14/ O:                                                                LAMBERT Love Me     M:         MÉDEA od Ptačí skály

Majitel:    Iva NOVOTNÁ,                           HRADEC KRÁLOVÉ

2 years old BH bitch, nice rich blen, nice head, large dark eyes, correct lovely topline, well bodied, good tailset, moved well.

Dvouletá BH fenka, pěkná bohatá BH barva, pěkná hlava, velké tmavé oči, správná a nádherná horní linie, dobře stavěné tělo, dobré nasazení ocasu, pohybovala se dobře.

115 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   IFIGENIE BONY z Usedlosti Újezdec VD3

Nar.:22.4.2015 CMKU/CKC 14362/15  O:                                                                MAXWELL z Willany    M:         GRACE DAISY Zbirožské podzámčí

Majitel:    Renáta RIEGERTOVÁ,                   PRAHA 3

18 months, would prefer more feminine head and darker blen, dark eyes and pigment, level topline, good tailset.

18 měsíců, preferovala bych více fenčí hlavu a tmavší BH barvu, tmavé oči a pigment, rovná horní linie, dobré nasazení ocasu.

116 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   JORDAN CROSSING Silver Capricorn D

Nar.:17.3.2013 CMKU/CKC 13260/13  O:                                                                BRUNO BANANI vom Welpenhof M:         DALMATIA SUNSHINE Silver Capricorn

Majitel:    Šárka KŘIVKOVÁ,                       JABLONEC nad NISOU

3 and half years old BH bitch, has large dark eyes, dark pigment, good body and level topline, tail carriage correct on move, not in her best coat condition today, moved very close behind.

3 a půl letá BH má velké tmavé oči, tmavý pigment, dobré tělo a rovnou horní linii, ocas správně nesený v pohybu, její srst není dnes v nejlepší kondici, pohybovala se vzadu velmi úzká.

117 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   MEGGIE Salvia Rose XXX

Nar.: 8.4.2013  CMKU/CKC 13296/13/ O:                                                                KENDY GOLD Fraking  M:         GWENDY QUEEN Salvia Rose

Majitel:    Daniela Barbora JUGASOVÁ,          VESELÍ nad MORAVOU

nebyla

118 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   MONTANA HANNAH Silver Capricorn V1, CAC

Nar.:25.6.2014 CMKU/CKC 13970/14  O:                                                                ALONSO FERRARI von Starburg M:         DALMATIA SUNSHINE Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                 VINAŘICE

Very pretty feminine bitch, lovely head, good pigment, great expression, nice neck, level topline, good tail carriage, marking nicely broken, moved well.

Velmi krásná fenčí fena, nádherná hlava, dobrý pigment, nádherný výraz, pěkný krk, rovná horní linie, dobré nesení ocasu, barvy pěkně rozdělené, pohybovala se dobře.

119 FENY       BH  tř. VÍTĚZŮ        DELICATESSA Chilli Koliba V2, res. CAC

Nar.: 2.1.2014  SPKP 2954              O:                                                                LAMBERT love Me      M:         ASTA LA VISTA BABY Chilli Koliba

Majitel:    Lubica JANKOVIČOVÁ,                 SK, TOMÁŠOV

28 months old, large head, large eyes, good pigment, head rather mismarked, level topline, moved well, but with tail high, nice temperament.

Stáří 28 měsíců, velká hlava, velké oči, dobrý pigment, hlava poněkud špatně znakovaná, rovná horní linie, pohybovala se dobře, ale s ocasem vysoko, pěkný temperament.

120 FENY       BH  tř. VÍTĚZŮ        LILLIPHEE NINI Biely démon V1, CAC, VB

Nar.: 1.4.2015  SPKP 3097              O:                                                                Aranel SUNSHINE       M:         POYSSA OKTI Biely démon

Majitel:    RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ,            SK, SVÄTY JUR

1 year and 5 months, pretty feminine bitch, nice size, happy nature, nice eyes, level topline, lovely temperament and moved well.

1 rok a 5 měsíců (?), krásná fenčí fena, pěkná velikost, veselý charakter, pěkné oči, rovná horní linie, báječný temperament a pohybovala se dobře.

121 FENY       RU  tř. DOROSTU    AMÁLIA PRINCESS Cavalier of paradise N3

Nar.:22.3.2016 CMKU/CKC 14852/16  O:                                                                BASTIEN GOLD Wiktoris           M:         CUFFY ze Sezimova Ústí

Majitel:    Eva ČESKÁ,                              JABLONEC nad NISOU

6 months old, pretty baby, unfortunately has some white, nice head, good pigment, good neck, level topline, tailset ok, good body, moved well.

6-ti měsíční krásné štěně, bohužel má něco bílé barvy, pěkná hlava, dobrý pigment, dobrý krk, rovná horní linie, nasazení ocasu OK, dobré tělo, pohybovala se dobře.

122 FENY       RU  tř. DOROSTU    AMMY ROSE Cavalier of paradise VN2

Nar.:22.3.2016 CMKU/CKC 14853/16  O:                                                                BASTIEN Gold Wiktoris M:         CUFFY ze Sezimova Ústí

Majitel:    František BÁRTŮ,                        PELHŘIMOV

6 months old, nice puppy bitch, just hope the white disapears, good head, well bodied, nice temperament, good tailset, ruby rich in colour.

6-ti měsíční pěkné štěně – fenka, jen doufám, že bílá zmizí, dobrá hlava, dobře utvářené tělo, pěkný temperament, dobře nasazený ocas, bohatá ruby barva.

123 FENY       RU  tř. DOROSTU    BEYRIS ELI Biely démon VN 1

Nar.:22.3.2016 SPKP 3227              O:                                                                ECLIPSE OKTI Biely démon        M:         LYNN SEVI Biely démon

Majitel:    RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ,            SK, SVÄTY JUR

6 months old gorgeous puppy, lovely head and expression, level topline, tail carriage correct, moved very well, excellent temperament.

6-ti měsíční nádherné štěně, roztomilá hlava a výraz, rovná horní linie, správně nesený ocas, pohybovala se velmi dobře, výborný temperament.

124 FENY       RU  tř. MLADÝCH    ROXIE CHARMING Terako XXX

Nar.:26.12.2015CMKU/CKC 14725/15  O:                                                                Helendros BRANDON LEE         M:         MONGINE SILKY BLACK Terako

Majitel:    Alena FILDÁKOVÁ,                      NOVÝ JIČÍN

nebyla

125 FENY       RU  tř. MEZITŘÍDA    CURLEY SUE vom Erienbacher-Hemmerich V1, CAC

Nar.:23.2.2015 CMKU/CKC 14471-15/ O:                                                                Liane’s GORDON        M:         MY LITTLE JOY vom Erienbacher-Hemmerich

Majitel:    Pavlína GROSSEROVÁ,                 OPAVA

19 months old, nice bitch, good head, luminious eyes, nice neck, level topline, good bodied, rich ruby, lovely straight silky coat.

19-ti měsíční pěkná fenka, dobrá hlava, zářící oči, pěkný krk, rovná horní linie, dobře utvářené tělo, bohatá ruby barva, nádherně rovná hedvábná srst.

126 FENY       RU  tř. MEZITŘÍDA    POLLY z Jezerního království V2, res. CAC

Nar.:21.5.2015 CMKU/CKC 14418/15  O:                                                                FARANEL Prokopská hvězda     M:         BARBARA z Jezerního království

Majitel:    Iva NOVOTNÁ,                           HRADEC KRÁLOVÉ

16 months old, nice bitch, large dark eyes, nose pigment a bit off today, nice neck and level topline, moved well.

16-ti měsíční pěkná fenka, velké tmavé oči, nosní pigment je dnes trochu slabší, pěkný krk a rovná horní linie, pohybovala se dobře.

127 FENY       RU  tř. OTEVŘENÁ   BARCELONA BLAUGRANA Jollynea’s XXX

Nar.:22.5.2013 CMKU/CKC 13352/13  O:                                                                Loranka’s STAR PRINCE           M:         FLOWER FAIR of Sevijean’s

Majitel:    Ing. Lenka KŘUPKOVÁ,                 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ,

nebyla

128 FENY       RU  tř. OTEVŘENÁ   HONEY Bezzábran VD1

Nar.:19.9.2014 CMKU/CKC 14072/14  O:                                                                HOCUS POCUS of Woodville      M:         CANDY Bezzábran

Majitel:    Radka GARZINOVÁ,                    PRAHA 4

2 years old, rich ruby bitch, nice head, nice eyes, good pigment, good neck, lacking body in the moment, moved well, with flag tail.

2 letá fenka, s bohatou ruby barvou, pěkná hlava, pěkné oči, dobrý pigment, dobrý krk, v tomto okamžiku jí chybí tělesná hmota, pohybovaůa se dobře s vlajícím ocasem.

129 FENY       RU  tř. VÍTĚZŮ        HAPPY BEAUTY Bezzábran V2, res. CAC

Nar.:19.9.2014 CMKU/CKC 14071/14  O:                                                                HOCUS POCUS of Woodville      M:         CANDY Bezzábran

Majitel:    Josef ŠTĚTINA,                          DOMAŽLICE

2 years old, rich ruby bitch, nice eyes, pigment a bit off today, good neck and level topline, well bodied, tail carriage high in the move.

2 letá fenka s bohatou ruby barvou, pěkné oči, dnes trochu ztrácí pigment, dobrý krk a rovná horní linie, dobře stavěná, při pohybu nese ocas vysoko.

130 FENY       RU  tř. VÍTĚZŮ        WAIMEA TINI Biely démon V1, CAC, VB, KV, BOS

Nar.:21.4.2014 SPKP 2998              O:                                                                YUPPIE PERI Biely démon          M:         URRIELLE SEVI Biely démon

Majitel:    RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ,            SK, SVÄTY JUR

2 years old, very nice bitch, excellent head, large dark eyes, good pigment, good neck, level topline, well bodied, excellent tailset, lovely temperament.

2 letá, velmi pěkná fenka, výborná hlava, velké tmavé oči, dobrý pigment, rovná horní linie, dobře stavěná, výborné nasazení ocasu, nádherný temperament.

131 FENY       TR  tř. DOROSTU    ANABELL Labská princezna N2

Nar.: 2.3.2016  CMKU/CKC 14830/16  O:                                                                BRUCE Royal shine     M:         PRINCESS Brno-Frost

Majitel:    Bc. Jana JANÁČKOVÁ,                 KRALOVICE

7 months old heavily marked TR, a doggy head, needs more filling under eyes, nice neck and level topline, needs a lot more training.

7-mi měsíční, těžce znakovaná TR, psí hlava, potřebuje více výplní pod očima, pěkný krk a rovná horní linie, potřebuje o hodně více tréninku.

132 FENY       TR  tř. DOROSTU    GENNA Cavalier Prague VN1

Nar.:16.2.2016 CMKU/CKC 14818/16  O:                                                                Rosebury HERMES     M:         ARNIKA z Údolí kavalírů

Majitel:    MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,               PRAHA 2

7 and half months old, nice bitch, good head and eyes, correct bite, level topline, nicely bodied, good tailset, moved and showed well.

7 a půl měsíce stará, pěkná fenka, dobrá hlava a oči, správný skus, rovná horní linie, pěkně stavěná, dobré nasazení ocasu, pohybovala a předváděla se dobře.

133 FENY       TR  tř. MLADÝCH    CHLOE Magnilia PassCo VD3

Nar.: 1.6.2015  CMKU/CKC 14644-15/ O:                                                                LAMBERT Love Me     M:         MÉDEA od Ptačí skály

Majitel:    Daniela Barbora JUGASOVÁ,          VESELÍ nad MORAVOU

16 months old, very heavily marked TR, nice head and expression, good pigment, level topline, good body, silky coat, moved well.

16-ti měsíční, velmi těžce znakovaná TR, pěkná hlava a výraz, dobrý pigment, rovná horní linie, dobré tělo, hedvábná srst, pohybovala se dobře.

134 FENY       TR  tř. MLADÝCH    TITISIOWA VIRIDIANA Ufna Morda V1, CAJC

Nar.:17.10.2015CMKU/CKC 14732-15/O: TO JA SAM Ugna Morda                                   M: TITICA Aldaha Gold

Majitel:    Dana TOŠENOVJANOVÁ,              OSTRAVA

11 months old, lovely TR puppy, very feminine head, lovely rich tan, excellent expression, nice neck and good body, nicely marked, moved well, enjoys showing.

11-ti měsíční, nádherné TR štěně, velmi fenčí hlava, nádherně zářivé pálení, výborný výraz, pěkný krk a dobré tělo, pěkně znakovaná, pohybovala se dobře, užívá si předvádění.

135 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    PENNY z Jezerního království V2, res. CAC

Nar.:21.5.2015 CMKU/CKC 14417/15  O:                                                                FARANEL Prokopská hvězda     M:         BARBARA z Jezerního království

Majitel:    Radka ŽITNÍKOVÁ,                      BŘEZNO

16 months old, nice head, large dark eyes, good pigment, correct bite, level topline, good bone, tailset ok, would like to see more white, but moved well.

16-ti měsíční, pěkná hlava, velké tmavé oči, dobrý pigment, správný skus, rovná horní linie, dobrá kostra, nasazení ocasu OK, ráda bych viděla více bílé, ale pohybovala se dobře.

136 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    QISMEEN NINI Biely démon V1, CAC, VB

Nar.: 5.6.2015  SPKP 3150              O:                                                                Aranel EVERLASTING  M:         SHARDANELLE SEVI Biely démon

Majitel:    RNDr. Ingrid MIKULÁŠOVÁ,            SK, SVÄTY JUR

15 months old, very nice TR, rich tan, large dark eyes, good pigment, excellent shape and body, very happy temperament, moved with drive.

15-ti měsíční, velmi pěkná TR, bohaté pálení, velké tmavé oči, dobrý pigment, výborný tvar a tělo, velmi veselý temperament, pohybuje se s elánem.

137 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   BEAUTY Royal shine V1,—

Nar.:27.3.2014 CMKU/CKC 14061/14/ O:                                                                Pascavale VALENTINO            M:         FRANCIS CHERI Zbirožské podzámčí

Majitel:    Pavel + Ivana ŠMÍDKOVI,               HRADÍŠTKO

2 and half years old, very heavily marked TR, has lovely temperament and body, rich tan, large dark eyes, good pigment, nice earset, broad head, moved and showed well.

2 a půl letá, velmi těžce znakovaná TR, má báječný temperament a tělo, bohaté pálení, velké tmavé oči, dobrý pigment, pěkně nasazené ucho, široká hlava, pohybovala a předváděla se dobře.

138 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   DEBIE Cavalier Prague V2,—

Nar.:15.12.2014CMKU/CKC 14147/14  O:                                                                Rakelton’s GENTLEMAN           M:         ADINA Cavalier Prague

Majitel:    Jana KADLECOVÁ,                      PRAHA 4

21 months old, happy bitch, rich tan on head, good bite, eyes could be bigger, deep stop on head, good neck and level topline, moved well, but requires more body.

21 měsíční veselá fenka, bohaté pálení na hlavě, dobrý skus, oči by mohly být větší, hlava má hluboký stop, dobrý krk a rovná horní linie, pohybovala se dobře, ale potřebuje více tělesné hmoty.

139 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   INES Llewellyn Bohemia V3

Nar.:16.3.2014 CMKU/CKC 13763/14  O:                                                                DIDI z Dvorů Stanislavic           M:         HELIE Llewellyn Bohemia

Majitel:    Kateřina NEKOVÁŘOVÁ,               SULICE-HLUBOČINKA

3 years old, nice head, rich tan, large eyes, good pigment, level topline, could see more neck an less body, tailset is ok, reluctant in move, has no drive, not be in best coat today.

Tříletá, pěkná hlava, bohaté pálení, velké oči, dobrý pigment, rovná horní linie, mohla bych vidět delší krk a menší tělo, nasazení ocasu je OK, váhavá v pohybu, nemá energii, dnes není v nejlepší srsti.

140 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        ASTRA Zlodziejska Zgraja V1, CAC

Nar.:11.6.2011 PKR IX-59873           O:                                                                LG’S BOSS Legion Gagatków    M:         MONA Zlodziejska Zgraja

Majitel:    HSM KORKUS,                           PL, KATOWICE

5 years old, very nice TR, very feminine, nice size, good neck and body, nicely marked, very nice earset, moved very well, nice temperament.

Pětiletá, velmi pěkná TR, velmi fenčí, pěkná velikost, dobrý krk a tělo, pěkně znakovaná, velmi pěkně nasazené ucho, pohybovala se velmi dobře, pěkný temperament.

141 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        BLACK BELLE Obludárium XXX

Nar.:31.5.2011 CMKU/CKC 12288/11/ O:                                                                DIDI z Dvorů Stanislavic           M:         IZABELLE Moravia Eden

Majitel:    Iva NOVOTNÁ,                           HRADEC KRÁLOVÉ

nebyla

142 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        CELTIC PRINCESS Sylena V2, res. CAC

Nar.: 6.10.2014 CMKU/CKC 14242-15/ O:                                                                COOL’N BREEZY vom Welfenhof            M:     EVERLASTING LOV Sylena

Majitel:    Pavlína GROSSEROVÁ,                 OPAVA

23 months old, very nice bitch, good head, rich tan, nice neck, excellent body, good tailset, moved very well, has a very long silky coat, nicely broken on one side.

23 měsíců stará, velmi pěkná fenka, dobrá hlava, bohaté pálení, pěkný krk, výborné tělo, dobré nasazení ocasu, pohybovala se velmi dobře, má velmi dlouhou, hedvábnou srst, pěkně rozdělená barva na jedné straně.

143 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        ELISABETH Cavalier Prague V3

Nar.: 8.1.2015  CMKU/CKC 14182/15  O:                                                                OSCAR WILDEW z Usedlosti Újezdec       M:         ARNIKA z Údolí kavalírů

Majitel:    Ing. Helena ZVONÍČKOVÁ,             PRAHA 6

20 months old, nice bitch, nice size, good head, level topline, good tailset, moved well, not in her best coat today.

20-ti měsíční pěkná fenka, pěkná velikost, dobrá hlava, rovná horní linie, dobré nasazení ocasu, pohybovala se dobře, dnes není v nejlepší srsti.