Výsledky Klubové výstavy 2014-II

Podzimní Klubová výstava 2014 se konala dne 4. října 2014 v Kongresovém sále Wellness hotelu STEP v Praze 8. V kruhu č. 1 posuzovala paní Wendy Lhote (F) a byli tam posouzeni všichni kingové (1-20) a kavalíři – psi (21-74), v kruhu č. 2 posuzoval pan Roger Madec (F) kavalíry – feny (75-138). V tomto příspěvku naleznete originální texty posudků s jejich českými překlady v HTML formátu k přímému prohlížení, jakož i v PDF souboru ke stažení.  K dispozici je i link na galerii fotografií z výstavy.

 

Fotogalerie.

 

Povýstavní katalog ke stažení v PDF formátu.

 

 

Výsledky s posudky k prohlížení:

 

1 KING      PSI          BT  tř. DOROSTU     EXPERT TWEE z Valldemose VN1, NPD, BOP

Nar.:12.2.2014 CMKU/KCS 1259/14   O:                                                                PEPÍNO Karaj            M:         YENNY z Valldemose

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,            KOLEŠOVICE

Lovely baby, super temperament, pretty face, good mouth, could be little shorter in body, moves very happily but could have stronger hind movement. Super presentation.

Nádherné štěně, super temperament, krásná tvář, dobrá tlama, mohl by být kratší v těle, pohyboval se velmi vesele, ale měl by mít vzadu silnější pohyb. Super předvedení.

2 PSI          BT  tř. MLADÝCH     Russisch GEIST ANDREE V1, CAJC, NMP, BOJ

Nar.:15.8.2013 CMKU/KCS 1267-14/1 O:                                                                NINO of Tsing-Ling-Schan         M:         Marjaniemen ALAMONDS N IVORY

Majitel:    M.+’M. HRONCOVÁ,                      VELKÉ PŘÍLEPY

Very nice young boy, beautiful face, short body, good mouth, rich colors, just needs to gain weight. Could be stronger in hind movement. Excellent presentation.

Velmi pěkný mladý chlapec, krásná tvář, krátké tělo, dobrá tlama, zářivé barvy, ještě potřebuje získat na váze. Měl by mít vzadu silnější pohyb. Výborné předvedení.

3 PSI          BT  tř. MEZITŘÍDA    FÍK Karaj xxx

Nar.:21.10.2012CMKU/KCS 1180/12   O:                                                                GIN-FIZZ Karaj           M:         VENDY Karaj

Majitel:    Anna LESKOVÁ,                         HUSINEC-REŽ

nebyl

4 PSI          BT  tř. MEZITŘÍDA    HELIOS de la Coto Chaude V1, CAC,VB, VKV, BOB, BIS

Nar.:30.11.2012ČLP/KCS 1211         O:                                                                FANTOMAS de la Bacska          M:         D’EBENE AT D’AMBRE de la Bacska

Majitel:    Světlana ROSENTHALOVÁ,            MARTINĚVES

Very handsome young boy, beautiful head, good eye placement, sufficient bone, moving very freely. Rich colours, dog of the highest quality. Excellent presentation.

Velmi hezký mladý chlapec, nádherná hlava, správně umístěné oči, dostatečná kostra, pohybuje se velmi uvolněně. Zářivé barvy, pes nejvyšší kvality. Výborné předvedení.

5 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        HENRY PEPÍNO Fapella Gray V1, CAC, VB

Nar.:30.7.2012 CMKU/KCS 1167/12   O:                                                                PEPÍNO Karaj            M:         QUEENY DAISY Fapella Gray

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

Very beautiful RU, gorgeous head with excellent dome, pretty eyes, lovely topline, excellent coat and condition, moves verysoundly, the handler needs more experience. Worthy champion.

Velice krásný RU, oslnivá hlava s výbornou klenbou, krásné oči, báječná horní linie, výborná srst a kondice, pohybuje se velmi jistě, předvádějící potřebuje více zkušeností. Pravý šampión.

6 PSI          TR  tř. MLADÝCH     GIMLI od Čitunky xxx

Nar.: 6.8.2013  CMKU/KCS 1225/13   O:                                                                PADDY z Cerekvické stráně        M:         DEBBIE od Čitunky

Majitel:    Anna LESKOVÁ,                         HUSINEC-REŽ

nebyl

7 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   IRVIN Bohemia Zlatava V1, CAC

Nar.:17.12.2011CMKU/KCS 1123/11   O:                                                                HELIO Bohemia Zlatava            M:         FELIS Bohemia Zlatava

Majitel:    Ivana HILDEBRANTOVÁ,                TUCHLOVICE

Attractive TR, his tan markings could be darker, pretty face, good dome, short body, moves very nicely in profile, but his front movement could be better, needs more weight, excellent presentation.

Atraktivní TR, jeho pálení by mohlo být tmavší, krásná tvář, dobrá klenba (lebky), krátké tělo, pohybuje se v profilü velmi pěkně, ale jeho pohyb vepředu by mohl být lepší, potřebuje větší váhu, výborné předvedení.

8 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        ARMANI TWEE z Valldemose V1, CAC, VB

Nar.:12.11.2011CMKU/KCS 1116/11   O:                                                                BONSAI des Vercheres de Montdidier        M:         LILIBETH z Valldemose

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,            KOLEŠOVICE

Pretty boy, ear set could be lower, short body but needs more weight, moves well in profile, but rather wide in front, and could have more drive from behind. Well marked coat.

Krásný kluk, uši by měly být nasazeny níže, krátké tělo, ale potřebuje přibrat, pohybuje se v profilu dobře, ale poněkud zeširoka vepředu, a měl by mít větší akci zezadu. Dobře znakovaná srst.

9 PSI          TR  tř. VETERÁNŮ   BALTHAZAR de l’Epine á Miel V1, NVP

Nar.: 4.4.2004  CMKU/KCS 793-07/06/O:Rossbonny KENTON                                        M: U-BETTY-BOOP de l’Epine á Miel

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

Beautiful head, lovely eyes, excellent dome, very good ear placement. Great bone, ideal size, excellent coat color, moves very well. Short coupled. Excellent presentation. Very nice dog.

Nádherná hlava, báječné oči, výborná klenba, velmi dobré umístění uší. Vynikající kostra, idealní velikost, výborná barva srsti, pohybuje se velmi dobře. Krátce stavěný. Výborná prezentace. Velmi pěkný pes.

10 FENY       BT  tř. MLADÝCH     FAY z Rosenthalu V1, CAJC, NMF

Nar.:29.7.2013 ČLP/KCS 1219         O:                                                                NINO of Tsin-Ling-Schan           M:         PENNY od Dvou ořechů

Majitel:    Světlana ROSENTHALOVÁ,            MARTINĚVES

Very beautiful young girl, feminine pretty face, good mouth, nice neck and shoulders, super topline, lovely tan markings, perfect size, excellent mover front, back and in profile. Lovely temperament, excellent presentation.

Velmi krásná mladá holka, krásná fenčí tvář, dobré zuby, pěkný krk a lopatky, supr horní linie, nádherné pálení, perfektní velikost, výborný pohyb vepředu, vzadu i v profilu. Báječný temperament, výborná prezentace.

11 FENY       BT  tř. MLADÝCH     GLORIA od Čitunky V2

Nar.: 6.8.2013  CMKU/KCS 1227/13   O:                                                                PADDY z Cerekvické stráně        M:         DEBBIE od Čitunky

Majitel:    Pavlína MAREŠOVÁ,                    PRAHA 5

Very beautiful head, sweet feminine expression, lovely eyes, good rich colors, still very immature, needs more weight and ring training. But a very promising youngster.

Velmi krásná hlava, sladký fenčí výraz, nádherné oči, dobré zářivé barvy, dosud velmi nedospělá, potřebuje nabrat více váhy a trénink v kruhu. Ale je to velmi slibná mladice.

12 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   HESSY QUENNY Fapella Gray V1, CAC, VB, VKV, BOS

Nar.:30.7.2012 CMKU/KCS 1169/12   O:                                                                PEPÍNO Karaj            M:         QUEENY DEISY Fapella Gray

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

World class bitch, beautiful face, super breed type, perfect size, lovely bone, excellent feet, short in body, wonderful movement front, rear and in profile. Presented in super coat and condition. The breeder should be very proud of her.

Fenka světové třídy, krásná tvář, super plemenný typ, perfektní velikost, nádherná kostra, výborné tlapky, krátká v těle, úžasný pohyb vepředu, vzadu a v profilu. Předvedena v super srsti a kondici. Chovatel na ni může být velmi hrdý.

13 FENY       BT  tř. VÍTĚZŮ        DELLIE od Čitunkay V1, CAC

Nar.: 4.5.2011  CMKU/KCS 1088/11/1 O:                                                                ACHIM od Čitunky       M:         URŠULA TIZIAN Bedit

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

Attractive girl, would prefer more feminine expresion, very sound in body, excellent topline, moved very freely front, profile and rear. Good temperament, excellent presentation.

Atraktivní holka, preferovala bych více fenčí výraz, velmi pevná v těle, výborná horní linie, pohybovala se velmi volně vepředu, v profilu a vzadu. Dobrý temperament, výborná prezentace.

14 FENY       BH  tř. ŠTĚŇAT       IZZIE od Čitunky VN1, NŠF, Nejlepší štěně

Nar.:31.5.2014 CMKU/KCS 1277       O:                                                                AZZARO de la Bascka  M:         CONNI od Čitunky

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

Absolutely gorgeous baby, beautiful head, melting expression, super construction, lovely bone, good feet, moves like a dream front, profile and rear. Future champion, congratulations to the breeder.

Absolutně úžasné štěně, krásná hlava, zjihlý (?) výraz, super stavba, báječná kostra, dobré tlapky, pohybuje se jako sen vepředu, v profilu a vzadu. Budoucí šampiónka, gratulace pro chovatele.

15 FENY       RU  tř. DOROSTU     GOLDIE z Rosenthalu VN1, NMD

Nar.: 8.3.2014  ČLP/KCS 1265         O:                                                                VIDOR KING de la Bacska         M:         PENNY od Dvou ořechů

Majitel:    Světlana ROSENTHALOVÁ,            MARTINĚVES

Sweet baby, still very immature, needs more body weight. Would like more bone, moving a bit unsteady today, but will do better when she gains some weight. Well presented, happy character.

Sladké bejby, dosud velmi nevyspělá, potřebuje více tělesné váhy. Ráda bych lepší kostru, pohyb je dnes trochu neustálený, ale bude to lepší, až trochu přibere na váze. Dobře předvedena, veselý charakter.

16 FENY       RU  tř. OTEVŘENÁ   YENNY z Valldemose V1, CAC, VB

Nar.:13.1.2011 CMKU/KCS 1051/11   O:                                                                BONSAI des Vercheres de Montdidier        M:         CLEA z Vesničky u hranic

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,            KOLEŠOVICE

Pretty girl, lovely sized, could have more neck and a better lay of schoulder. Good bone, nice feet, short body, moves ok but not very enthusiastic. Well handled, nice coat and color.

Krásná holka, nádherná velikost, mohla by mít delší krk a lépe položené lopatky. Dobrá kostra, pěkná tlapka, pohybuje se OK, ale nepříliš nadšeně. Dobře vedena, pěkná srst a barva.

17 FENY       RU  tř. VETERÁNŮ   MAY od Dvou ořechů V1, NFV, BOV

Nar.:11.9.2006 CMKU/KCS 758/06     O:                                                                GERI of Tsing-Ling-Schan         M:         KANACHÉ od Dvou ořechů

Majitel:    Světlana ROSENTHALOVÁ,            MARTINĚVES

Very beautiful girl, feminine pretty face, lovely eyes, good bone, wonderful construction, level topline, moves very freely. Very attractive exhibit, her owner should be very proud of her.

Velmi krásná holka, krásná fenčí tvář, nádherné oči, dobrá kostra, skvělá konstrukce, rovná horní linie, pohybuje se velmi volně. Velmi atraktivní exponát, její majitelka by na ní měla být velmi hrdá.

18 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   ANABELLA Izuz V1,—

Nar.:10.9.2012 CMKU/KCS 1174/12   O:                                                                AZARO de la Bascka   M:         TARA Karaj

Majitel:    Ivana HILDEBRANTOVÁ,                TUCHLOVICE

Pretty girl, lovely head, feminine expression, short body, nice markings, not very happy today. Refuses to cooperate.

Krásná holka, nádherná hlava, fenčí výraz, krátké tělo, pěkné znakování, dnes není příliš šťastná. Odmítá spolupracovat.

19 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        AURORA z Císařského mlýna V1, CAC

Nar.: 6.9.2009  CMKU/KCS 972/09/11 O:                                                                BALTHAZAR de l’ Epine á Miel   M:         VICTORIA TITIAN Bedit

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

Attractive head, could have a more feminine expression, beautiful markings with rich tan, lovely bone, good feet, short in body, tail set could be a bit higher, moves well in front, could be a bit stronger in hind movement. Excellent presentation.

Atraktivní hlava, mohla by mít více fenčí výraz, krásné znaky se zářivým pálením, báječná kostra, dbrá tlapka, krátká v těle, ocas by měl být nasazen o něco výše, pohybuje se dobře vepředu, mohla by být silnější v zadním pohybu. Výborné předvedení.

20 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        MYSTERY z Valldemose V2, res. CAC

Nar.:24.11.2008CMKU/KCS 896/08    O:                                                                BONSAI des Vercheres de Montdidier        M:         Smokey Valley’s KRISTINE

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,            KOLEŠOVICE

Pretty feminine head, gentle expression, lovely markings, rich tan, for her age she is still very immature in body, with no depth to her chest. Nice bone, good feet, ideal size, movement ok, but could be stronger in rear.

Krásná fenčí hlava, něžný výraz, báječné znakování, zářivá tříslová, na svůj věk je ještě velmi nevyspělá v těle, s žádnou hloubkou hrudníku. Pěkná kostra, dobré tlapky, ideální velikost, pohyb OK, ale mohl by být vzadu silnější.

21 KAVALÍR PSI          BT  tř. ŠTĚŇAT       ZUCOMERO Bonimo VN1

Nar.:10.5.2014 CMKU/CKC 13838/14  O:                                                                YARIS du Chateau Noblesse      M:         ORIENTAL NIGHT du Chateau Noblesse

Majitel:    Zuzana GLADIŠOVÁ,                    STAŘÍČ

Very attractive baby, head just right for his age. Beautiful neck and shoulders, lovely front legs, short in body, would prefer stronger hind temperament, excellent presentation.

Velmi atraktivní bejby, hlava je právě přiměřená jeho věku. Krásný krk a lopatky, báječné přední nohy, krátký v těle, prefrovala bych silnější temperament vzadu, výborná prezentace.

22 PSI          BT  tř. ŠTĚŇAT       ZÜNDAPP BLACK z Usedlosti Újezdec VN2

Nar.: 3.6.2014  CMKU/CKC 13848/14  O:                                                                LINCOLN MANY z Usedlosti Újezdec         M:         ADÉLKA GINETT z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Sweet baby, perfect size for its age, lovely bone, dips a bit behind the shoulders, movement a bit unsteady today, but very promising.

Sladké bejby, perfektní velikost vzhledem k věku, báječná kostra, svažuje se trochu za lopatkami, pohyb je dnes trochu neklidný, ale je velmi nadějný.

23 PSI          BT  tř. DOROSTU     DENIS Koblížek N

Nar.:26.3.2014 CMKU/CKC 13772/14  O:                                                                QIRI PERI Biely démon  M:         STÁZKA ze Starého Dobrasa

Majitel:    Iva BUREŠOVÁ,                          PRAHA 10

Far too big for his age, plain head, neck and shoulders could be better, movement very erratic, front ad rear, not happy on table. Nice coat condition.

Příliš veliký na svůj věk, nehezká hlava, krk a lopatky by mohly být lepší, pohyb je velmi nepravidelný, vepředu i vzadu, je nešťastný na stole. Pěkná kondice srsti.

24 PSI          BT  tř. MLADÝCH     ALEXIUS Černý turmalin VD2

Nar.: 8.10.2013                           CMKU/CKC 13548/13                                          O: CHE GUEVARA Flowers City  M:         EBBI ROSE Bezzábran

Majitel:    Simona PATOČKOVÁ,                   KOLÍN 2

Lovely head, beautiful eyes, silky coat but he is too big already. Good neck and shoulders, topline could be better, would prefer better angulated hind quarters and a better tail set. Moves well in front, but rather weak behind.

Nádherná hlava, krásné oči, hedvábná srst, ale už je příliš velký. Dobrý krk a lopatky, horní linie by mohla být lepší, preferovala bych lepší úhlení zadních partií a lepší nasazení ocasu. Pohybuje se dobře vepředu, ale poněkud slabě vzadu.

25 PSI          BT  tř. MLADÝCH     WILLIBALD GLUCK Bonimo V1, CAJC, NMP, BOJ

Nar.: 2.10.2013                           CMKU/CKC 13572/13                                          O: Volney BONANZA   M:         ORIENTAL NIGHT du Chateau Noblesse

Majitel:    Marie ČALKOVÁ,                         UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Very attractive youngster, ideal size, pretty head, shown in beautiful coat and condition. Neck and shoulder sufficient, could have slightly better tail set, but makes in very attractive picture on the move.

Velmi atraktivní mladík, ideální velikost, krásná hlava, předveden v krásné srsti a kondici. Krk a lopatka jsou dostatečné, mohl by mít nepatrně lepší nasazení ocasu, ale v pohybu vytváří velmi atraktivní obraz.

26 PSI          BT  tř. MEZITŘÍDA    FLANAGEN Bezzábran V1, CAC, VKV, BOB

Nar.: 6.3.2013  CMKU/CKC 13203/13  O:                                                                DORIAN GRAY of Woodville       M:         CANDY Bezzábran

Majitel:    Ing. Marek SVOBODA,                   PRAHA 10

Very handsome boy, lovely head and expression, excellent neck and shoulders, bright tan markings, shown in beautiful coat and condition, to be critical, I would like a better tail set. Makes a lovely picture on the move and really drives from the rear.

Velmi krásný kluk, nádherná hlava a výraz, výborný krk a lopatky, zářivě tříslové znaky, předveden v krásné srsti a kondici, abych byla kritická – přála bych si lepší nasazení ocasu. Vytváří nádherný obraz v pohybu a pohyb skutečně vychází zezadu.

27 PSI          BT  tř. MEZITŘÍDA    HARRY POTTER Krásná louka V2, res. CAC

Nar.:17.6.2013 CMKU/CKC 13399/13  O:                                                                PRIMA QUARTETT Amore Mio     M:         FINNESSA OKTI Biely démon

Majitel:    Vladimíra JALŮVKOVÁ,                 PRAHA 4

Attractive boy, pretty face, lovely temperament. Beautiful silky coat, good neck and shoulders, bit long in body, needs more weight, the croup could be better, tail set little bit low. Moves well in front, bit erratic in hind movement.

Atraktivní kluk, krásná tvář, báječný temperament. Krásná, hedvábná srst, dobrý krk a lopatky, trochu dlouhý v těle, potřebuje větší váhu, záď by mohla být lepší, ocas je nasazen o trochu níže. Pohybuje se vepředu dobře, trochu rozházený vzadu.

28 PSI          BT  tř. MEZITŘÍDA    ZAPP TERNO z Kamilkové zahrady D3

Nar.: 7.1.2013  CMKU/CKC 13170/13  O:                                                                PHOENIX TERNO z Kamilkové zahrady      M:         NICOLA Haliba

Majitel:    Zdeněk VANĚK,                          TRNOVÁ

Plain in head, muzzle is too long, shoulder and neck could be better. Topline not good on the move, tail set too low. Happy temperament.

Nehezká hlava, čenich je příliš dlouhý, lopatka a krk by měly být lepší. Horní linie není v pohybu dobrá, ocas nasazen příliš nízko. Veselý temperament.

29 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   ANTHONY Amicitia fidelis V2, res. CAC

Nar.:12.7.2011 CMKU/CKC 12362/11  O:                                                                ACE OF CLUBS Baltic Harmony   M:         AMALIE Doc Biscuit

Majitel:    E. MATOUŠKOVÁ+ZAPLETAL,         OLOMOUC

Attractive head, neck and shoulders OK, good bone, nice feet, the croup could better, tail set too low, moves well in front but weak behind.

Atraktivní hlava, krk a lopatky jsou OK, dobrá kostra, pěkná tlapka, záď by mohla být lepší, ocas nasazen příliš nízko, pohybuje se dobře vepředu, ale slabý vzadu.

30 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   COCO Koblížek VD3

Nar.: 6.9.2012  CMKU/CKC 12977/12  O:                                                                QIRI PERI Biely démon  M:         CAVALÍRKA Arinin sen

Majitel:    Ondřej TÁBORSKÝ,                      PRAHA 13

Rather plain in head, the muzzle is too long, good neck and shoulders. Rather long in body, tail set could be better, would like stronger hind quarters. Movement ok, happy character.

Poněkud nehezká hlava, čenich je příliš dlouhý, dobrý krk a lopatky. Poněkud dlouhý v těle, nasazení ocasu by mohlo být lepší, ráda bych měla silnější zadní partie. Pohyb je OK, veselý charakter.

31 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   CHADWICK Kareli pod Radyní VD4

Nar.:26.8.2012 CMKU/CKC 12962/12  O:                                                                ARTUR Koblížek         M:         EIMY ROZA Kareli pod Radyní

Majitel:    Markéta VRTĚLOVÁ,                     PLZEŇ

Rather plain in head, neck and shoulders ok, rather long in body, very good bone, nice feet. The croup is not good and tail set much too low. Moves ok is front, rather weak behind.

Poněkud nehezká hlava, krk a lopatky OK, poněkud dlouhý v těle, velmi dobrá kostra, pěkné tlapky. Záď není dobrá a ocas je

nasazen o příliš nízko.

32 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   ISIDOR Kareli pod Radyní V1, CAC

Nar.:27.12.2012CMKU/CKC 13123/12 O:                                                                YARIS du Chateau Noblesse      M:         LADRONKA Sladká krása

Majitel:    Martina HARTMANNOVÁ,               OLOMOUC

Attractive head, musculant expression, excellent neck and shoulders, lovely bone, nice feet, bit long in body, would prefer slightly better tail set. Moves very well in front, nice in profile, little weak behind. But very handsomne boy.

Atraktivní hlava, chlapský výraz, výborný krk a lopatky, báječná kostra, pěkné tlapky, trochu dlouhý v těle, preferovala bych nepatrně lepší nasazení ocasu. Pohybuje se velmi dobře vepředu, trochu slabě vzadu. Ale je to velmi pohledný chlapec.

33 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        ANDREW Amicitia fidelis V2,—

Nar.:12.7.2011 CMKU/CKC 12361/11/ O:                                                                ACE OF CLUBS Baltic Harmony   M:         AMALIE Doc Biscuit

Majitel:    Mgr. Eva MATOUŠKOVÁ,               Olomouc

Rather on the big side, lovely head, gentle expression, shoulders too upright. Short back, but croup is not good. Tail set much too low. Moves ok in front, but weak in hind movement. Lovely ear fringes, good temperament, good presentation.

Poněkud větší, nádherná hlava, něžný výraz, lopatky příliš strmé. Krátký hřbet, ale zadek není dobrý. Ocas je nasazen příliš nízko. Pohybuje se vepředu OK, ale zadní pohyb je slabý. Nádherné ušní závěsy, správný temperament, dobré

předvedení.

34 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        DAVID COPPERFIELD Gardyth V3

Nar.:12.6.2011 CMKU/CKC 12363/11/ O:                                                                Lisgarth DYLAN THOMAS          M:         ANNA MARIA Gardyth

Majitel:    Simona ŠVACHULOVÁ,                 BRNO

Pleasant head, pretty expression, ideal size, nice bone, rather long in body. Hind angulation could be better, tail set too low. Moves ok in rear and profile, but out of elbow in front.

Příjemná hlava, krásný výraz, ideální velikost, pěkná kostra, poněkud dlouhý v těle. Zadní úhlení by mohlo být lepší, ocas nasazen příliš dole. Pohybuje se OK vzadu a z profilu, ale s vybočenými lokty vepředu.

35 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        LINCOLN MANY z Usedlosti Újezdec V1,—

Nar.:29.5.2010 CMKU/CKC 11623/10  O:                                                                WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec       M:     VALKÝRA TRES z Císařského mlýna

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Ideal size, pretty musculan head, good neck and shoulders, lovely bone, quite short in body, rich tan markings, moves nicely front, rear and profile. Its a shame, that his coat is not in better condition. But in spite of this he is very nice dog.

Ideální velikost, krásná samčí hlava, dobrý krk a lopatky, báječná kostra, trochu krátký v těle, bohaté pálení, pohybuje se pěkně vepředu, vzadu i v profilu. Je ostuda, že jeho srst není v lepší kondici. Ale navzdory tomu je to velmi pěkný pes.

36 PSI          BH  tř. DOROSTU     WIMBLEDON MANY z Usedlosti Újezdec xxx

Nar.: 8.1.2014  CMKU/CKC 13691/14  O:                                                                WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec       M:         UNIQA NANY z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

nebyl

37 PSI          BH  tř. DOROSTU     YARDLEY ORANGE BLOSSOM Bonimo N2

Nar.:25.1.2014 CMKU/CKC 13695/14  O:                                                                JOVIŠ Bonimo           M:         NICOLINA z Vrchu králů

Majitel:    Ing. Martin BÁRTA,                       RYCHNOV nad KNĚŽNOU

Pretty puppy, lovely eyes, bone could be stronger for its age, bit light in body, needs a lot of time, rich BH markings, lovely nose pigmentation. Moves happily, but did not like beeing on table today. Topline and tail set could be better.

Krásné štěně, nádherné oči, kostra by měla být v tomto věku silnější, trochu subtilní v těle, potřebuje spoustu času, bohaté BH znaky, nádherná pigmentace nosu,. Pohybuje se vesele, ale dnes není rád na stole. Horní linie a nasazení ocasu by mohlo být lepší.

38 PSI          BH  tř. DOROSTU     YELLOW SUN Bonimo N1

Nar.:25.1.2014 CMKU/CKC 13696/14  O:                                                                JOVIŠ Bonimo           M:         NICOLINA z Vrchu králů

Majitel:    Přemysl CITA,                             DĚČÍN 1

Pretty head, excellent nose and eyes, bit fine in bone, needs more body weight. Very immature at the moment, croup and tail set not good. Moves ok in front, but weak in rear. Happy temperament, well presented.

Krásná hlava, výborný nos a oči, trochu útlá kostra, potřebuje více tělesné váhy. V tomto momentě velmi nevyspělý, zadek a nasazení ocasu nejsou dobré. Pohybuje se OK vepředu, ale slabě vzadu. Veselý temperament, dobře předveden.

39 PSI          BH  tř. MLADÝCH     FLAVIO GOLD od Zlatého Roxe V2

Nar.:14.8.2013 CMKU/CKC 13470/13  O:                                                                QUINN TERNO z Kamilkové zahrady          M:         BREE VIVIEN Amor Real

Majitel:    RNDr. Zdeňka MATOUŠKOVÁ,         BRNO

Pretty head, nice dark eyes, good neck and shoulders, excellent size, good bone, nice feet. Good rear angulation, shown in lovely coat and condition. Moves very nicely front, rear and profile.

Krásná hlava, pěkné tmavé oči, dobrý krk a lopatky, výborná velikost, dobrá kostra, pěkné tlapky. Správné zadní úhlení, předveden v nádherné srsti a kondici. Pohybuje se pěkně zepředu, vzadu i v profilu.

40 PSI          BH  tř. MLADÝCH     ICARE de la Tour d’Alicelia V1, CAJC

Nar.:24.7.2013 CMKU/CKC 13700-14/ O:                                                                FISICHELLA de Blanc Miroir       M:         GENNAH de la Tour d’Alicelia

Majitel:    J.+ A. ŠPAČKOVI,                        SKALSKO

Perfect size, very attractive head, lovely nose pigment, fantastic neck and shoulders, excellent bone, level topline. Tail set slightly low, very attractive rich BH markings, shown in lovely coat and condition. Moves freely, but just a bit proud of his tail.

Perfektní velikost, velmi atraktivní hlava, báječný nosní pigment, fantastický krk a lopatky, výborná kostra, rovná horní linie. Ocas nasazen trochu níže, velmi atraktivní, bohaté BH znakování, předveden v báječné srsti a kondici. Pohybuje se volně, ale nyní je trochu pyšný na svůj ocas.

41 PSI          BH  tř. MLADÝCH     OSCAR WILDE z Usedlosti Újezdec V3

Nar.: 1.7.2013  CMKU/CKC 13417/13  O:                                                                Rosembury HERMES    M:         FLEUR ILLUSION z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Attractive head, pretty dark eyes, excellent neck and shoulders, very good bone, rich chestnut markings, show in lovely coat and condition. Nice size for male, would prefer better tail set, moves ok front and profile, little weak in rear.

Atraktivní hlava, krásné tmavé oči, výborný krk a lopatky, velmi dobrá kostra, bohaté kaštanové znaky, předveden v báječné srsti a kondici. Pěkná velikost pro samce, preferovala bych lepší nasazení ocasu, pohybuje se OK vepředu a z profilu, trochu

slabý vzadu.

42 PSI          BH  tř. MLADÝCH     THASOS Bonimo V4

Nar.:10.4.2013 CMKU/CKC 13329/13  O:                                                                DIRE STRAITS of Woodville       M:         HÉBÉ Bonimo

Majitel:    Jiří LÁTAL,                                SLATINICE

Pretty musculant head, excellent pigmentation, good dark eyes. Neck and shoulders ok. Little light in bone, would prefer more rear angulation. Moves ok front and profile, but weak in rear. Show in good coat, nice fringes.

Krásná samčí hlava, výborná pigmentace, dobré tmavé oči. Krk a lopatky OK. Trochu slabší kostra, preferovala bych vetší zadní úhlení. Pohybuje se OK zepředu a v profilu, ale je slabý vzadu. Předveden v doré srsti, pěkné závěsy.

43 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    Bonitos Companeros CONQUESTADOR V1,—

Nar.:26.4.2013 CMKU/CKC 13714-14/ O:                                                                Cinderlace MONTE FOR CALONTAN         M:         Bonitos Companeros ZABAIONE

Majitel:    Hana ŠAŠKOVÁ,                         JEVÍČKO

Very pretty head, lovely dark eyes, excellent pigmentation. Could have more neck, good bone, beautiful coat color, excellent fringes, ideal size, real toy spaniel. Movement ok. tail set could be better, temperament could be better. Presented in lovely condition.

Velmi krásná hlava, báječné tmavé oči, výborná pigmentace. Měl by mít silnější krk, dobrá kostra, krásná barva srsti, výborné závěsy, ideální velikost, skutečný malý španěl. Pohyb OK, nasazení ocasu by mohlo být lepší, temperament by mohl být lepší. Předveden v nádherné kondici.

44 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    KASPER ART z Usedlosti Újezdec VD3

Nar.: 1.1.2013  CMKU/CKC 13144/13  O:                                                                MAXWELL z Wilanny   M:         MARLEN SUZI z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Miroslava LIPENSKÁ,                    CHOCEŇ

Too big overall, head rather plain, too long in body. Neck and shoulders ok, the croup is not good, needs more angulation in hind quartes. Tail set too low, good temperament, nice coat and featherings.

Celkově příliš velký, hlava poněkud nehezká, příliš dlouhé tělo. Krk a lopatky OK, zadek není dobrý, potřebuje více zaúhlené zadní partie. Ocas nasazen příliš nízko, dobrý temperament, pěkná srst a střapce.

45 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    QUENTIN Brno-Frost VD2

Nar.: 1.7.2013  CMKU/CKC 13427/13  O:                                                                IBSEN Spanilá věž      M:         ENNIA Květ sakury

Majitel:    Tereza MATOUŠKOVÁ,                  PRAHA 10

Head rather plain, showing some white in his eyes, good bone. Nice neck and shoulders, good coat color, excellent fringes. Croup could be better, tail set is too low. Moves ok in front, but weak in hind movement.

Hlava poněkud nehezká, ukazuje trochu oční bělmo, dobrá kostra. Pěkný krk a lopatky, správná barva srsti, výborné závěsy. Zadek by měl být lepší, nasazení ocasu je příliš nízko. Pohybuje se OK vepředu, ale nedostatečný pohyb vzadu.

46 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   BASTIEN GOLD od Zlatého Roxe V4

Nar.:21.4.2011 CMKU/CKC 12200/11/ O:                                                                DA VINCI z Vrchu králů  M:         BREE VIVIEN Anor Real

Majitel:    RNDr. Zdeňka MATOUŠKOVÁ,         BRNO

Pleasant head, nice dark eyes, good pigmentation, good neck and shoulders, short in body, tail set could be better, needs more rear angulation. Good coat color, but rather short of body coat. Nice temperament, well presented.

Nádherná hlava, pěkné tmavé oči, dobrá pigmentace, dobrý krk a lopatky, krátký v těle, nasazení ocasu by mohlo být lepší, potřebuje větší zadní úhlení. Dobrá barva srsti, ale srst na těle je krátká. Pěkný temperament, dobře předveden.

47 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   Clopsville BREEZER V1, CAC, VB

Nar.:17.6.2011 CMKU/CKC 12589-11/ O:                                                                Aranel MAVERIC        M:         Clopsville SEA BREEZE

Majitel:    Lenka POLÁKOVÁ,                      MNICHOVO HRADIŠTĚ

Very attractive head, lovely dark eyes, sweet expression, nice neck and shoulders, good bone, lovely coat color, nice fringes, shown in very good condition, moves happily. Very appealing exhibit.

Velmi atraktivní hlava, nádherné tmavé oči, sladký výraz, pěkný krk a lopatky, dobrá kostra, nádherná barva srsti, pěkné

závěsy, předveden ve velmi dobé kondici, pohyboval se vesele. Velmi půvabný exponát.

48 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   FARANEL Prokopská hvězda V2, res. CAC

Nar.:30.9.2012 CMKU/CKC 13000/12/ O:                                                                Aranel COSMIC          M:         BAMBOO Prokopská hvězda

Majitel:    Věra REJFKOVÁ,                         HEŘMANŮV MĚSTEC

Attractive head, pretty dark eyes, good nose pigmentation, nice neck and shoulders, good bone, lovely coat and fringes, tail set could be a bit better. Moves nicely in front and in profile, but could be stronger in behind. Well presented and happy temperament.

Atraktivní hlava, krásné tmavé oči, dobrá pigmentace nosu, pěkný krk a lopatky, dobrá kostra, báječná kostra a závěsy, nasazení ocasu by mohlo být lepší. Pohybuje se pěkně vpředu a v profilu, ale mohl by být silnější vzadu. Dobře předveden a má veselý temperament.

49 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   SANTINI Arušava V3

Nar.: 6.4.2013  CMKU/CKC 13279/13  O:                                                                Graigowl SANTANA     M:         CAMILA Ba-Mi-Go

Majitel:    Simona SKŘIČKOVÁ,                    PRAHA 5

Very attractive head, pretty dark eyes, lovely bone, ideal size for male. Good neck and shoulders, presented in super coat and condition, rich BH markings, tail set could be better. Moves well front and behind, but loses his topline in profile. Happy character and well presented.

Velmi atraktivní hlava, krásné tmavé oči, báječná kostra, ideální velikost pro psa. Dobrý krk a lopatky, předveden v super srsti a kondici, bohaté BH znaky, nasazení ocasu by mohlo být lepší. Pohybuje se dobře vepředu a vzadu, ale ztrácí (rovnou) horní linii v profilu. Veselý charakter a dobře předveden.

50 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        BRUNO BANANI vom Welfenhof V1, CAC

Nar.:21.2.2011 CMKU/CKC 12382-11/ O:                                                                Angel’s Pride EMERALD           M:         FANCY FAY vom Welfenhof

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                  VINAŘICE

Very beautiful BH boy, ideal size, true toy spaniel. Excellent pigmentation, lovely dark eyes, excellent neck and shoulders, very good bone, nice feet, beautiful coat and condition, rich BH markings. Would prefer slightly better tail set, moves very well in front and profile, but lacks strength in hind movement. Very well presented, lovely temperament. Worthy champion.

Velmi krásný BH kluk, ideální velikost, pravý malý španěl. Výborná pigmentace, nádherné tmavé oči, výborný krk a lopatky, velmi dobrá kostra, pěkné tlapky, krásná srst a kondice, bohaté BH znaky. Preferovala bych trochu lépe nasazený ocas, pohybuje se velmi dobře zepředu a v profilu, ale postrádá sílu v zadním pohybu. Velmi dobře prezentován, veselý temperament. Pravý šampión.

51 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        JACK DANIEL Spanilá věž V2, res. CAC

Nar.:12.1.2012 CMKU/CKC 12598/12/ O:                                                                MONACO SEVI Biely démon       M:         GREASY Spanilá věž

Majitel:    Věra REJFKOVÁ,                         HEŘMANŮV MĚSTEC

Attractive head, nice expression, dark eyes, for me he is large side, neck and shoulders ok, croup and tail set could be better. Moves a bit wide in front and very close behind. Shown in lovely coat and condition, good temperament.

Atraktivní hlava, pěkný výraz, tmavé oči, pro mne je velký, krk a lopatky OK, zadek a nasazení ocasu by mohlo být lepší. Pohybuje se trochu zeširoka vepředu a velmi úzký vzadu. Předveden v báječné srsti a kondici, dobrý temperament.

52 PSI          BH  tř. VETERÁNŮ   WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec V1, NPV

Nar.:31.1.2005 CMKU/CKC 8192/05/0 O:                                                                Habanera’s HITCHHIKER           M:         ILLUSION FLEUR z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Sweet head, very good pigmentation of eyes and nose, rich colored BH, shown in lovely coat and fringes. Ideal size, good neck and shoulders, needs more body weight, moves well in front and profile, but rather weak in rear.

Sladká hlava, velmi dobrá pigmentace očí a nosu, bohatě vybarvený BH, předveden v báječné srsti a v (dlouhých) závěsech. Ideální velikost, dobrý krk a lopatky, potřebuje více tělesné hmoty, pohybuje se dobře vepředu a v profilu, ale trochu slabý vzadu.

53 PSI          RU  tř. ŠTĚŇAT       VALENTINO ROCKNROSE Perle du Sahel VN1, NPŠ, nejlepší štěně

Nar.:18.5.2014 CMKU/CKC 13940/14  O:                                                                L’OR Perle du Sahel    M:         FANTASIA du Marais des Molieres

Majitel:    J.+ A. ŠPAČKOVI,                        SKALSKO

Beautiful baby, just right sized for his age. Gorgeus head, lovely eye and nose pigment, excellent shoulder and neck, short in body. Moves beautifuly front, profile, with strong driving rear movement. Very well sculled, full of promise, very exciting puppy.

Krásné bejby, velikost právě přiměřená věku. Oslnivá hlava, nádherné oko a nosní pigment, výborná lopatka a krk, krátký v těle. Pohybuje se krásně vepředu, v profilu, vzadu s mohutnou hnací silou. Velmi dobrá lebka, velmi slibné a velmi vzrušující štěně.

54 PSI          RU  tř. ŠTĚŇAT       ZEPELLIN BLACK z Usedlosti Újezdec VN2

Nar.: 3.6.2014  CMKU/CKC 13845/14  O:                                                                LINCOLN MANY z Usedlosti Újezdec         M:         ADÉLKA GINNET z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Martina JŮZOVÁ,                         LIBŠTÁT

Very sweet baby, just right sized, lovely pigmentation, good neck and shoulders, short body, moves nicely front, rear and profile. Very well presented.

Velmi sladké bejby, velké tak akorát, báječná pigmentace, dobrý krk a lopatky, krátké tělo, pohybuje se pěkně vepředu, vzadu i v profilu. Velmi dobře předveden.

55 PSI          RU  tř. MLADÝCH     BASTIEN GOLD Wiktoris V1, CAJC

Nar.:21.9.2013 CMKU/CKC 13539/13  O:                                                                Volney BONANZA       M:         LAISY GOLD Fraking

Majitel:    Martina HARTMANNOVÁ,               OLOMOUC

Attractive head, could have more pigmentation around the eyes, nice size, nice neck and shoulders, level topline, sufficient bone, would prefer slightly better tail set, shown in lovely coat and condition.

Atraktivní hlava, mohl by mít více pigmentu kolem očí, pěkná velikost, pěkný krk a lopatky, rovná horní linie, dostatečná kostra, preferovala bych trochu lepší nasazení ocasu, předveden v báječné srsti a kondici.

56 PSI          RU  tř. MLADÝCH     WILLIAM SHAKESPEARE Bonimo V2

Nar.: 2.10.2013                           CMKU/CKC 13571/13                                          O: Volney BONANZA   M:         ORIENTAL NIGHT du Chateau Noblesse

Majitel:    Jolana BÁČOVÁ,                         BRANDÝSEK

Rather too large for his age, sweet head, good pigmentation, good neck and shoulders, rather long in body. Tail set could be better, moves ok front and profile, but lacks drive from behind. Shown in lovely coat and condition.

Na svůj věk poněkud velký, sladká hlava, dobrá pigmentace, dobrý krk a lopatky, poněkud dlouhý v těle. Nasazení ocasu by mohlo být lepší, pohybuje se OK vepředu a v profilu, ale nedostatečná akce ze zadu.

57 PSI          RU  tř. MEZITŘÍDA    HEARTBEAT v.Erlenbacher Hemmerich VD1

Nar.:24.1.2013 CMKU/CKC 13305-13/ O:                                                                Lianes ZEST OF PERFECTION    M:         Lianes GITANA

Majitel:    Zuzana GLADIŠOVÁ,                    STAŘÍČ

Rather plain in head, ears are set too for back. Good neck and shoulders. The coat is too wavy, for such a young dog, moved ok front and profile, but weak behind. Well presented.

Poněkud nehezká hlava, uši nasazené příliš dozadu. Dobrý krk a lopatky. Srst je příliš vlnitá na tak mladého psa, pohyboval se OK vepředu a v profilu, ale slabě vzadu. Dobře předveden.

58 PSI          RU  tř. MEZITŘÍDA    QUUSO Flowers City VD2

Nar.:20.5.2013 CMKU/CKC 13341/13  O:                                                                HOCUS POKUS of Woodville      M:         COCO DE L’AMOUR Flowers City

Majitel:    Jan KOUSAL,                             PRAHA 10

Very pretty face, lovely pigmentation, eyes and nose. Good neck and shoulders, beautiful rich RU coat, with excellent fringes, unfortunately today he is much too thin. Moves well in front and rear, but loses his topline in profile. Tail set much too low. Good temperament.

Velmi krásná tvář, báječná pigmentace očí a nosu. Dobrý krk a lopatky, krásná bohatá RU srst s výbornými závěsy, bohužel dnes je příliš řídká. Pohybuje se dobře vepředu i vzadu, ale v profilu ztrácí horní linii. Ocas je nasazen hodně nízko. Dobrý temperament.

59 PSI          RU  tř. OTEVŘENÁ   IVANHOE ART Zbirožské podzámčí V1, CAC

Nar.:26.3.2012 CMKU/CKC 12762/12/ O:                                                                MAXWELL z Willany    M:         VALKÝRA TRES z Císařského mlýna

Majitel:    Iveta LENCOVÁ,                          LITOMĚŘICE

Attractive boy, bit on the large side, could have darker eyes, croup and tail set could be better, moves very well front and in profile. A bit weak behind. Shown in lovely coat and condition, excellent presentation.

Atraktivní kluk, je trochu větší, mohl by mít tmavší oči, zadek a nasazení ocasu by mohlo být lepší, pohybuje se velmi dobře vepředu a v profilu. Trochu slabší vzadu. Vystaven v báječné srsti a kondici, výborné předvedení.

60 PSI          RU  tř. OTEVŘENÁ   L’OR Perle du Sahel V2, res. CAC

Nar.:14.3.2011 CMKU/CKC 12137/11  O:                                                                Volney BONANZA       M:         FRENCH KISS Perle du Sahel

Majitel:    J.+ A. ŠPAČKOVI,                        SKALSKO

Very sweet head, gentle expression, nice dark eyes and pigmentation. Good neck and shoulders, topline little soft, good bone. Nice feet. Would prefer slightly better croup and tail set, moves well in front, loses his topline a bit in profile. Moving very close behind. Shown in lovely coat and condition.

Velmi sladká hlava, něžný výraz, pěkné tmavé oči a pigmentace. Dobrý krk a lopatky, horní linie trochu měkká, dobrá kostra. Pěkné tlapky. Preferovala bych o trochu lepší zadek a nasazení ocasu, pohybuje se dobře vepředu, v profilu trochu ztrácí horní linii. Vzadu se pohybuje velmi sevřeně. Vystaven v báječné srsti a kondici.

61 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        IAN DANIEL Minowara V1, CAC, VB

Nar.: 7.6.2012  CMKU/CKC 12862/12/ O:                                                                Volney BONANZA       M:         Visakoivun KITTY KARISSA

Majitel:    Milan JEČNÝ,                             KOPIDLNO

Beautiful head, very nice pigmentation, lovely neck and shoulders, good topline, but would prefer a slightly better croup and higher tail set. Ideal size, shown in beautiful coat and condition, excellent movement front and profile, but moving a bit close behind. Beautiful presentation, worthy champion.

Krásná hlava, velmi pěkná pigmentace, báječný krk a lopatky, dobrá horní linie, ale preferovala bych trochu lepší zadek a výše nasazený ocas. Ideální velikost, vystaven v krásné srsti a kondici, výborný pohyb vepředu a v profilu, ale vzadu je v pohybu úzký. Krásné předvedení, pravý šampión.

62 PSI          TR  tř. ŠTĚŇAT       BENTLEY z Thůnova panství N1

Nar.: 6.4.2014  CMKU/CKC 13810/14  O:                                                                ALBERT z Fatkovského dvora     M:         ISABEAU Spanilá věž

Majitel:    Adéla PALACKÁ,                         VARNSDORF

Very plain in head, muzzle is too long, lacks filling under eyes, shoulders ok. Level topline, croup and tail set could be better, nice markings, very well presented, good temperament.

Velmi nehezká hlava, čenich je příliš dlouhý, chybí výplně pod očima, lopatky jsou OK. Rovná horní linie, zadek a nasazení ocasu by mohlo být lepší, pěkné znakování, velmi dobře předveden, dobrý temperament.

63 PSI          TR  tř. MLADÝCH     CASPIAN FINN z Královských mlýnů VD2

Nar.:12.5.2013 CMKU/CKC 13336/13  O:                                                                FINN Llewellyn Bohemia           M:         QUEEN VICTORIA z Panství Lomnice

Majitel:    Radka BARTMANOVÁ,                  OSTRAVA

Head is quite pleasing, he is too big for me, rather straight in shoulder, the croup is not good, tail set too low. Moves ok, but hind movement is very poor, attractive coat markings. Chest needs to develop, happy temperament. Well presented.

Hlava je docela roztomilá, pro mne je příliš velký, trochu strmý v lopatce, zadek není dobrý, ocas nasazen příliš nízko. Pohybuje se OK, ale pohyb vzadu je velmi slabý, atraktivně znakovaná srst. Hrudník se potřebuje vyvinout, veselý temperament. Dobře předveden.

64 PSI          TR  tř. MLADÝCH     KENT ROCHESTER Silver Capricorn VD1

Nar.:17.12.2013CMKU/CKC 13666/13 O:                                                                Samuel ADAM’S HONEY PORTER            M:         FIONA Santana Gwellian

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                  VINAŘICE

Head needs to develop, neck and shoulders ok, short in body, the croup could be a lot better, tail set too low. Moves ok, needs more confidence.

Hlava se potřebuje vyvinout, krk a lopatky OK, krátké tělo, zadek by mohl být o mnoho lepší, ocas nasazen příliš nízko. Pohybuje se OK, potřebuje více sebedůvěry.

65 PSI          TR  tř. MEZITŘÍDA    CALVIN u Bohemky D

Nar.:28.12.2012CMKU/CKC 13091/12 O:                                                                JOVIŠ Bonimo           M:         AURA z Královského města

Majitel:    Jana HAUMEROVÁ,                      PRAHA 4

Far to big, plain in head. Hard expression, rather steep in shoulder, short back. But croup in very poor, tail set too low. Moves ok in front, but very poor behind. Lacks muscle.

Hodně velký, nehezká hlava. Hrubý výraz, poněkud strmá lopatka, krátký hřbet. Ale zadek je velmi slabý, ocas nasazen příliš nízko. Pohybuje se vepředu OK, ale velmi slabě vzadu. Postrádá svaly.

66 PSI          TR  tř. MEZITŘÍDA    DASTIN od Slaného pramene VD3

Nar.:13.6.2013 CMKU/CKC 13383/13  O:                                                                FILIPE Bonimo           M:         OTYLKJA GOLD Fraking

Majitel:    Jiří BAŠTA,                                PRAHA 9

Pleasant head, ideal size, mouth not good, good neck and shoulders, lacks rear angulation, happy temperament, difficult to assess movement, because he lacks ring training.

Roztomilá hlava, ideální velikost, skus není správný, dobrý krk a lopatky, nedostatečné zadní úhlení, veselý temperament, je obtížné posoudit pohyb, protože mu chybí trénink v kruhu.

67 PSI          TR  tř. MEZITŘÍDA    SIR Králův španěl D

Nar.:12.10.2012CMKU/CKC 13029/12/ O:                                                                HARLEQIN Merlin Bohemia        M:         OLIVIA Králův španěl

Majitel:    Zdeněk VONDRÁŠEK,                   PRAHA 4

Pleasant head, lacks neck, too big overall, straight in shoulder, croup could be better, tail set is too low. Moves ok in front and profile, but weak behind. Nice markings but coat texture is too wavy.

Roztomilá hlava, nedostatečný krk, celkově příliš velký, strmá lopatka, zadek by mohl být lepší, ocas nasazen příliš nízko. Pohybuje se OK vepředu a v profilu, ale slabě vzadu. Pěkné znakování, ale struktura srsti je příliš vlnitá.

68 PSI          TR  tř. MEZITŘÍDA    TAYLOR Králův španěl V2, res, CAC

Nar.:21.10.2012CMKU/CKC 13031/12 O:                                                                SMOKY von der Zigeunerkiefer   M:         PRETTY Králův španěl

Majitel:    Adéla HÁJKOVÁ,                         ÚSTÍ nad LABEM

Attractive head, rich tan markings, neck and shoulders ok. Could have more bone to his size, nice feet, quite short in body but croup and tail set could be better. Moves ok in front and profile, but rather weak behind.

Atraktivní hlava, bohaté pálení, krk a lopatky jsou OK. Vzhledem k velikosti by mohl mít silnější kostru, pěkné tlapky, doceala krátký v těle, ale zadek a nasazení ocasu by mohlo být lepší. Pohybuje se OK vepředu a v profilu, ale poněkud slabě vzadu.

69 PSI          TR  tř. MEZITŘÍDA    YANKEE TERNO z Kamilkové zahrady V1, CAC

Nar.:15.12.2012CMKU/CKC 13115/12/ O:                                                                FLOREN od Ptačí skály M:         FIONA TERNO z Kamilkové zahrady

Majitel:    Rudolf MACEK,                           SUCHÁ

Ideal size, pretty head, rich tan marking. Good neck and shoulders. Level topline, good feet, nice short hocks, moves very well front, profile and with nice drive from behind. Show in lovely condition, nice temperament.

Ideální velikost, krásná hlava, bohaté pálení. Dobrý krk a lopatky. Rovná horní linie, dobré tlapky, pěkná krátká hlezna, pohybuje se velmi dobře vepředu, v profilu a s báječným odpichem zezadu. Vystaven v báječné kondici, pěkný temperament.

70 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   DYLEN Karlovarský porcelán VD1

Nar.:10.5.2013 CMKU/CKC 13347/13  O:                                                                GENESIS Jizutoji        M:         ZACKYA Karlovarský porcelán

Majitel:    Ing. Nikol DIKYOVÁ,                     ARCHLEBOV

The head is rather plain, shows white in eyes, ideal size, shoulders could be better, short in body, but croup is poor. Tail set far too low. Moves ok in front, but loses his topline in profile, rear movement is poor, well presented.

Hlava je poněkud nehezká, ukazuje bělmo očí, ideální velikost, lopatky by mohly být lepší, krátký trup, ale zadek je slabý. Ocas nasazen hodně nízko. Pohybuje se vepředu OK, ale z profilu ztrácí horní linii, vzadu je pohyb slabý, dobře předveden.

71 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   XTEMPORE OKTI Biely démon VD2

Nar.:12.5.2012 CMKU/CKC 12976-12/ O:                                                                ZENGY SIRI Biely démon           M:         BAUXIS QIRI Biely démon

Majitel:    Jiřina RAŠKOVÁ,                         KOPŘIVNICE

Rather plain in head, shoulders could be better, eyes are rather light in color. Shoulder is rather upright, short in body, croup could be a lot better, tail set too low. Moves ok in front, but weak in hind movement. Nicely marked, well presented, happy temperament.

Poněkud nehezká hlava, lopatky by mohly být lepší, má poněkud světlejší barvu očí. Lopatka je poněkud strmá, krátký trup, zadek by mohl být o moc lepší, ocas nasazen příliš nízko. Pohybuje se OK vepředu, ale nedostatek zadního pohybu. Pěkně znakován, dobře předveden, veselý temperament.

72 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        BATUL Cavalier Prague VD2

Nar.:26.2.2012 CMKU/CKC 12691/12/ O:                                                                WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec       M:     BABIANA z Údolí kavalírů

Majitel:    MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,                PRAHA 2

Pleasant head, rich tan markings, good neck and shoulders, little long in body. The croup is not good and tail set is too low. Nice feet, good short hocks. Rather long in body, nice feet, moves ok in front, but rather weak behind. Nice temparament.

Roztomilá hlava, bohaté pálení, dobrý krk a lopatky, trochu dlouhý v těle. Zadek není dobrý a ocas je nasazen příliš nízko. Pěkné tlapky, dobrá krátká hlezna. Poněkud dlouhý v těle, pěkné nohy, pohybuje se OK vepředu, ale poněkud slabý je vzadu. Pěkný temperament.

73 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        MARLEY Rusavská koliba V1, CAC, VB

Nar.:15.8.2010 CMKU/CKC 11812/10/ O:                                                                FIORINO Merlin Bohemia           M:         JESSIE Rusavská koliba

Majitel:    Iveta LENCOVÁ,                          LITOMĚŘICE

Very pleasing head, perfect size, real toy spaniel. Good neck and shoulders, level topline, but croup and tail set could be better, moves with a lot of panache. Good drive from behind, nicely marked coat, lovely frinegs, shown in good condition.

Velmi roztomilá hlava, perfektní velikost, skutečný malý španěl. Dobrý krk a lopatky, rovná horní linie, ale zadek a nasazení ocasu by mohlo být lepší, pohybuje se se spoustou elegance. Správný pohyb zezadu, pěkně znakovaná srst, nádherné závěsy, vystaven v dobré kondici.

74 PSI          TR  tř. VÍTĚZŮ        SZEJK Zlodziejska Zgraja VD3

Nar.:28.6.2010 CMKU/CKC 12152-11/ O:                                                                Toraylac DUNCAEN DUNCAN      M:         MONA Zlodziejska Zgraja

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Very plain head, neck and shoulders ok, good bone, nice feet. Rather long in body, croup and tail set not good, moves ok in front and profile but weak behind. Happy temperament. Coat lacks condition.

Velice nehezká hlava, krk a lopatky jsou OK, dobrá kostra, pěkné tlapky. Poněkud dlouhý v těle, zadek a nasazení ocasu není dobré, pohybuje se OK vepředu a v profilu, ale slabý vzadu. Veselý temperament. Srst postrádá kondici.

75 FENY       BT  tř. ŠTĚŇAT       ZEPPELIN Bonimo VN1

Nar.:10.5.2014 CMKU/CKC 13839/14  O:                                                                YARIS du Chateau Noblesse      M:         ORIENTAL NIGHT du Chateau Noblesse

Majitel:    Jolana BÁČOVÁ,                         BRANDÝSEK

Nice bitch, moves very well, excellent topline, good proportion, beautiful head.

Pěkná fenka, pohybuje se velmi dobře, výborná horní linie, správné proporce, krásná hlava.

76 FENY       BT  tř. ŠTĚŇAT       ZOFIA ADÉLA z Usedlosti Újezdec XXX

Nar.: 3.6.2014  CMKU/CKC 13849/14  O:                                                                LINCOLN MANY z Usedlosti Újezdec         M:         ADÉLKA GINETT z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

nebyla

77 FENY       BT  tř. MLADÝCH     AERIN MAGIC RAINBOW Dagymery xxx

Nar.:23.5.2013 CMKU/CKC 13371/13  O:                                                                ARTUR Koblížek         M:         DAXI ze Šibeničního vrchu

Majitel:    Lukáš CHUDOBA,                        SVITAVY

nebyla

78 FENY       BT  tř. MLADÝCH     BEATRICE Naše radost VD

Nar.:19.9.2013 CMKU/CKC 13519/13  O:                                                                LINCOLN MANY z Usedlosti Újezdec         M:     ORCHIDEA HANNY z Usedlosti Újezdec

Majitel:    MUDr. Š. DOČEKALOVÁ,                HRADEC KRÁLOVÉ

Nice head, but the eyes could be bigger, a little long, sloping croup, excellent topline, moves well, correct angulation.

Pěkná hlava, ale oči by mohly být větší, trochu dlouhá, spáditá se záď, výborná horní linie, pohybuje se dobře, správné úhlení.

79 FENY       BT  tř. MLADÝCH     Increasing Beauty de Domaine de Blakenta V3

Nar.:27.8.2013 CMKU/CKC 13627-13/ O:                                                                FLASH GORDON du Chateau Noblesse     M:         GINI du Clos de Larpege

Majitel:    Zuzana GLADIŠOVÁ,                    STAŘÍČ

Correct size, needs to fill of the eyes, correct ear set, excellent topline, excellent angulation, silky coat.

Správná velikost, potřebuje vyplnit pod očima, správné nasazení ucha, výborná horní linie, výborné úhlení, hedvábná srst.

80 FENY       BT  tř. MLADÝCH     SAXANA TÝNA z Usedlosti Újezdec V4

Nar.:30.9.2013 CMKU/CKC 13543/13  O:                                                                PICCOLO MONTY z Usedlosti Újezdec       M:         Q TWO QUENTINIA LILI z Usedlosti Újezde

Majitel:    Jaroslava MARKOVÁ,                    HAVLÍČKŮV BROD

Nice head, ear set a little low, excellent topline, correct tail set, excellent condition.

Pěkná hlava, uši nasazené trochu níže, výborná horní linie, správné nasazení ocasu, výborná kondice.

81 FENY       BT  tř. MLADÝCH     SUNSHINE Flowers City V1, CAJC

Nar.:22.12.2013CMKU/CKC 13665/13 O:                                                                YARIS du Chateau Noblesse      M:         DESTINATION SOLEIL of Sevijean’s

Majitel:    Lenka MARTYČÁKOVÁ,                 ZLÍN-KOSTELEC

Little young dog, a little feminine pretty head, excellent topline, tail set could be better, excellent angulation, silky coat, walks very well.

Malý mladý pes (je to ale fena !), malá krásná fenčí hlava, výborná horní linie, nasazení ocasu by mohlo být lepší, výborné úhlení, hedvábná srst, vykračuje si velmi dobře.

82 FENY       BT  tř. MLADÝCH     TROYA Flowers City V2

Nar.: 1.1.2014  CMKU/CKC 13674/14  O:                                                                YARIS du Chateau Noblesse      M:         COCO DE L’AMOUR Flowers City

Majitel:    Zuzana GLADIŠOVÁ,                    STAŘÍČ

Very nice junior, but a little feminine, excellent topline, tail set softly, excellent angulation, I would like more bones, silky coat.

Velmi pěkná juniorka, ale málo fenčí, výborná horní linie, zlehka nasazený ocas, výborné úhlení, chtěl bych, aby měla lepší kostru, hedvábná srst.

83 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    BORDEAUX LE CHARME Jollynea’s V1, CAC

Nar.:22.5.2013 CMKU/CKC 13354/13  O:                                                                Loranka’s STAR PRINCE           M:         FLOWER FAIR od Sevijean’s

Majitel:    Ing. Lenka KŘUPKOVÁ,                 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Excellent size, pretty head, muzzle complete shorter, excellent mouth, excellent ears set, excellent topline, the croup is softly, silky coat, excellent angulation, walks very well.

Výborná velikost, krásná hlava, čenich celkově kratší, výborný skus, výborně nasazené uši, výborná horní linie, zadek je měkce ???, hedvábná srst, výborné úhlení, vykračuje si velmi dobře.

84 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    FLEUR PEONIA Gardyth VD2

Nar.: 1.5.2013  CMKU/CKC 13368/13  O:                                                                BRUNO BANANI vom Welfenhof   M:         ANNA MARIA Gardyth

Majitel:    Olga JAČKOVÁ,                          TŘEBESTOVICE

Correct size, need to fill of the eyes, ear set a little backward, excellent topline, sloping croup, excellent angulation, wide chest, moves well but close behind.

Správná velikost, potřebuje výplně pod očima, uši nasazeny trochu dozadu, výborná horní linie, spáditá záď, výborné úhlení, široký hrudník, pohybuje se dobře, ale je úzká vzadu.

85 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   ASTARTÉ OKTI Biely démon V2, res. CAC

Nar.:23.10.2010CMKU/CKC 12122-11/ O:                                                                QWILLEVAN SIRI Biely démon     M:         CRISTATA QIRI Biely démon

Majitel:    Lenka POLÁKOVÁ,                      MNICHOVO HRADIŠTĚ

Nice size, feminine head, ear set turn (??), I prefer more neck, excellent topline, correct tail set, excellent angulation, a lot silky coat, moves well.

Pěkná velikost, fenčí hlava, ucho nasazeno obráceně ??, preferuji delší krk, výborná horní linie, korektní nasazení ocasu, výborné úhlení, spousta hedvábné srsti, pohybuje se dobře.

86 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   COLETA Koblížek D

Nar.: 6.9.2012  CMKU/CKC 12981/12  O:                                                                QIRI PERI Biely démon  M:         CAVALÍRKA Arinin sen

Majitel:    Iva NOVOTNÁ,                            HRADEC KRÁLOVÉ

Correct size, need to fill of the eyes, eyes clear for me, correct ear set, correct mouth, excellent topline, excellent tail set, excellent angulation, need more coat.

Správná velikost, potřebuje výplně pod očima, oči jsou pro mne čisté, správně nasazené ucho, výborná horní linie, výborné nasazení ocasu, výborné úhlení, potřebuje více srsti.

87 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   NINA Flowers City V1, CAC

Nar.:27.9.2012 CMKU/CKC 12990/12/ O:                                                                Volney BONANZA       M:         COCO DE L’AMOUR Flowers City

Majitel:    Luďka SIEGROVÁ,                       PLZEŇ

Excellent size, beautiful feminine head, excellent ear set, and mouth, excellent topline and tail set, excellent angulation, silky coat. Moves well.

Výborná velikost, krásná fenčí hlava, výborné nasazení ucha a skus, výborná horní linie a naszení ocasu, výborné úhlení, hedvábná srst. Pohybuje se dobře.

88 FENY       BT  tř. VÍTĚZŮ        EMBRACE ME Perle du Sahel V1, CAC, VB, VKV, BOS

Nar.: 5.11.2009                           CMKU/CKC 11347/09                                          O: BENCO de Sophline            M:         FRENCH KISS Perle du Sahel

Majitel:    J.+ A. ŠPAČKOVI,                        SKALSKO

Very nice bitch, attractive head, correct ear set, topline could be a little firmer, excellent tail set, excellent angulation, silky coat, moves very well.

Velmi pěkná fenka, atraktivní hlava, správné nasazení ucha, horní linie by mohla být trochu pevnější, výborné nasazení ocasu, výborné úhlení, hedvábná srst, pohybuje se velmi dobře.

89 FENY       BT  tř. VÍTĚZŮ        EVA BEA MAGNIFICA Gardyth V2, res. CAC

Nar.:12.12.2012CMKU/CKC 13202/12 O:                                                                Volney BONANZA       M:         BEATRIX VAN ORANJE Gardyth

Majitel:    Olga JAČKOVÁ,                          TŘEBESTOVICE

Nice bitch, pretty head, ear set a little low, mouth could be better but acceptable, excellent topline, tail set is correct, excellent angulations, moves very well.

Pěkná fenka, krásná hlava, ucho nasazené o trochu níže, skus by mohl být lepší, ale je ještě přijatelný, výborná horní linie, nasazení ocasu je správné, výborná úhlení, pohybuje se velmi dobře.

90 FENY       BT  tř. VETERÁNŮ   GALLICA Terako V1

Nar.:11.4.2005 CMKU/CKC 8316/05/0 O:                                                                LANCELOT Biely démon           M:         BRIXI Pernštejnský anděl

Majitel:    Lenka NOVÁKOVÁ,                      MILOVICE-MLADÁ

A little big for me, but very nice bitch for her age, pretty head, ear set a little low, not enough reach of neck, excellent topline, tail set could be better, excellent angulations, bitch shows an excellent condition.

Pro mne trochu velká, ale na svůj věk velmi hezká fenka, krásná hlava, ucho nasazeno trochu níže, ne dosti dlouhý krk, výborná horní linie, nasazení ocasu by mohlo být lepší, výborné úhlení, fenka se předvádí ve výborné kondici.

91 FENY       BH  tř. ŠTĚŇAT       GUINEVRA Magnolia PassCo XXX

Nar.: 6.5.2014  SKJ/SPKP 2996        O:                                                                LAMBERT Love Me     M:         MÉDEA od Ptačí skály

Majitel:    Lenka POLÁKOVÁ,                      MNICHOVO HRADIŠTĚ

nebyla

92 FENY       BH  tř. ŠTĚŇAT       GULIETTA Magnolia PassCo VN 1, NFŠ

Nar.: 6.5.2014  CMKU/CKC 13966-14/ O:                                                                LAMBERT Love Me     M:         MÉDEA od Ptačí skály

Majitel:    Iva NOVOTNÁ,                            HRADEC KRÁLOVÉ

Nice size, pretty head, a little wide left eyes, excellent reach of neck, excellent topline and tail set, excellent shoulders but behind angulation could be better, movement correct for the age.

Pěkná velikost, krásná hlava, trochu široké levé oči (evidentně nesmysl- pozn. překl.), výborná délka krku, výborné lopatky, ale vzadu by mohlo být lepší úhlení, pohyb je na její věk korektní.

93 FENY       BH  tř. ŠTĚŇAT       UMABELLIS Arušava VN2

Nar.:23.5.2014 CMKU/CKC 13895/14  O:                                                                MONACO SEVI Biely démon       M:         ROYAL HAPPINES Arušava

Majitel:    Luďka SIEGROVÁ,                       PLZEŇ

Nice bitch, pretty head, correct mouth, correct ear set, excellent reach of neck and topline, correct angulations, well markings, movement is correct for the age.

Pěkná fenka, krásná hlava, správný skus, správné nasazení ucha, výborná délka krku a horní linie, korektní úhlení, dobře znakovaná, pohyb odpovídá věku.

94 FENY       BH  tř. MLADÝCH     ADELAI DIAMOND Fraking V3

Nar.: 5.10.2013                           CMKU/CKC 13566/13                                          O: BRUNO BANANI vom Welfenhof           M:         KLÁRA GOLD Fraking

Majitel:    Iveta LOUDOVÁ,                          PCHERY

Nice size, but a little long for me, pretty head, the eyes could be bigger, ear set a little back, excellent topline, tail set could be better, excellent angulation could be better, well marking.

Pěkná velikost, ale pro mne trochu dlouhá, krásná hlava, oči by mohly být větší, ucho nasazené trochu dozadu, výborná horní linie, nasazení ocasu by mohlo být lepší, výborné úhlení by mohlo být lepší (??), dobře vybarvena.

95 FENY       BH  tř. MLADÝCH     Casi El Polaco Cavalierlandia Norslaw R. V2

Nar.: 5.9.2013  CMKU/CKC 13736-14/ O:                                                                Armenos Cavalierlandia Norslaw R.          M:     Kaplicaria Cavalierlandia Norslaw R.

Majitel:    Andrea LEBEDOVÁ,                     SOKOLOV

Good size, pretty head, ear set a little back, excellent mouth, reach of neck correct, excellent topline, tail set is correct, excellent angulation, well marking, could have more coat, moves well but a little close behind.

Správná velikost, krásná hlava, uši nasazeny trochu dozadu, výborný skus, korektní délka krku, výborná horní linie, nasazení ocasu je správné, výborné úhlení, dobré znakování, mohla by mít více srsti, pohybuje se dobře, ale je trochu úzká vzadu.

96 FENY       BH  tř. MLADÝCH     DEBORAH Chilli koliba XXX

Nar.: 2.1.2014  SPKP 2953             O:                                                                LAMBERT Love Me     M:         ASTA LA VISTA BABY Chilli koliba

Majitel:    Gabriela JÁGERSKÁ,                    SK, BANSKÁ BYSTRICA

nebyla

97 FENY       BH  tř. MLADÝCH     JAMAICA REGGAE Silver Capricorn V3

Nar.:17.3.2013 CMKU/CKC 13257/13  O:                                                                BRUNO BANANI vom Welfenhof   M:         DALMATIA SUNSHINE Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Josef ŠTĚTINA,                    DOMAŽLICE

Nice size, pretty head, very sweet expression, correct ear set, excellent mouth, excellent topline, tail set could be better, excellent shoulders, behind angulations correct, well marking, moves well.

Pěkná velikost, krásná hlava, velmi něžný výraz, správné nasazení uší, výborný skus, výborná horní linie, nasazení ocasu by mohlo být lepší, výborné lopatky, zaúhlení vzadu je správné, dobře znakovaná, pohybuje se dobře.

98 FENY       BH  tř. MLADÝCH     MEGGIE Salvia Rose V1,—

Nar.: 8.4.2013  CMKU/CKC 13296/12  O:                                                                KENDY GOLD Fraking  M:         GWENDY QUEEN Salvia Rose

Majitel:    Daniela JUGASOVÁ,                    VESELÍ nad MORAVOU

Nice size, feminine head, but need to fill on of the eyes, eyes could be better, excellent mouth, excellent topline, tail set is correct, excellent angulations, well marking.

Pěkná velikost, fenčí hlava, ale potřebuje vyplnit pod očima, oči by mohly být lepší, výborný skus, výborná horní linie, nasazení ocasu je správné, výborná úhlení, dobře znakovaná.

99 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    BESIGN PORCHE von Starburg VD4

Nar.:20.3.2013 CMKU/CKC 13308/13  O:                                                                Pascavale HANDSOME MARLEY M:         Loranka’s ELLA ENCHANTED

Majitel:    J.+ A. ŠPAČKOVI,                        SKALSKO

Correct size, I would like to more height to forhead, wide eyes, excellent mouth, excellent reach of neck, topline and tail set, excellent angulations but need more masculations behind, moves very well.

Správná velikost, rád bych, aby měla vyšší líce, široké oči, výborný skus, výborná délka krku, horní linie a nasazení ocasu, výborné úhlení, ale vzadu potřebuje mít více svalů, pohybuje se velmi dobře.

100 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    JERSEY LILY LANGTRY Silver Capricorn V1, CAC

Nar.:17.3.2013 CMKU/CKC 13259/13  O:                                                                BRUNO BANANI vom Welfenhof   M:         DALMATIA SUNSHINE Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                  VINAŘICE

Nice size, pretty lovely head, excellent ear set and mouth, excellent topline and tail set, excellent shoulders, behind angulations correct, silky coat, well markings, moves very well.

Pěkná velikost, krásná a roztomilá hlava, výborné nasazení ucha a skus, výborná horní linie a nasazení ocasu, výborné lopatky, zadní úhlení je správné, hedvábná srst, pohybuje se velmi dobře.

101 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    VINTAGE ROSE Aldaha Gold V2, res. CAC

Nar.:26.3.2013 CMKU/CKC 13261/13  O:                                                                Pascavale KEANU      M:         INCOMPARABLE Azalea

Majitel:    Dana TOŠENOVJANOVÁ,               OSTRAVA

Nice size, feminine head, excellent ears, excellent mouth, a little of twingle(asi má být twinkle – pozn. překl.) in the muzzle, excellent reach of neck, topline, excellent angulations, silky coat and well markings. Good movement.

Pěkná velikost, fenčí hlava, výborné uši, výborný skus, málo třpytu v čenichu (o pigmentu ??), výborná délka krku, horní linie, výborná úhlení, hedvábná srst a dobře znakovaná. Dobrý pohyb.

102 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    VITTORIA Bonimo VD

Nar.:13.6.2013 CMKU/CKC 13382/13  O:                                                                D’ARTAGNAN Perle du Sahel     M:         NICOLINA z Vrchu králů

Majitel:    Jolana BÁČOVÁ,                         BRANDÝSEK

A little big for me, a little wide eyes, excellent mouth, excellent topline, but croup, excellent shoulders, behind angulations just good, need more coat, well marking. Moves well.

Pro mne trochu velká, trochu široké oči, výborný skus, výborná horní linie, až na zadek, výborné lopatky, úhlení vzadu docela dobré, potřebuje více srsti, dobré znakování. Pohybuje se dobře.

103 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   BACHEERA Budweiser Cavalier D

Nar.:17.1.2012 CMKU/CKC 12603/12  O:                                                                ECRIN-DE-SOIE de l’Angelarde   M:         FINLANDIA MIDNIGHT Silver Capricorn

Majitel:    Veronika VALENTOVÁ,                  BŘECLAV

Very big type, correct ear set, enough neck, imposible to judge her on the table, topline correct, behind angulation too straight, moves well.

Velmi veliký typ, správné nasazení ucha, dostatečný krk, je nemožné ji posoudit na stole, horní linie je korektní, zadní úhlení je příliš strmé, pohybuje se dobře.

104 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   JAMIE Salvia Rose V2, res. CAC

Nar.:12.2.2012 CMKU/CKC 12668/12/ O:                                                                KENDY GOLD Fraking  M:         V TWO VANESA LIZ z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Šárka SOUKUPOVÁ,                     CHOTĚBOŘ

Good size, feminine head, ear set correct, excellent mouth, topline is correct, a little sloping croup, excellent shoulders, behind angulations correct, well marking, moves well.

Dobrá velikost, fenčí hlava, nasazení ucha je korektní, výborný skus, správná horní linie, trochu spáditá záď, výborné lopatky, zadní úhlení je správné, dobré znakování, pohybuje se dobře.

105 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   LUCIA Bonimo V1, CAC

Nar.: 9.3.2011  CMKU/CKC 12164/11/ O:                                                                DA VINCI z Vrchu králů  M:         ALIZÉ z Vrchu králů

Majitel:    Iveta LOUDOVÁ,                          PCHERY

Nice size, feminine head, ear set a little low, excellent mouth and topline and tail set, excellent angulations, well marking but needs more coat, moves well but a little close behind.

Pěkná velikost, fenčí hlava, trochu nízko nasazené ucho, výborný skus a horní linie a nasazení ocasu, výborná úhlení, dobré znakování, ale potřebuje víc osrstění, pohybuje se dobře, ale je trochu úzká vzadu.

106 FENY       BH  tř. VÍTĚZŮ        FANTASTICA Prokopská hvězda V1, CAC, VB

Nar.:30.9.2012 CMKU/CKC 13001/12  O:                                                                Aranel COSMIC          M:         BAMBOO Prokopská hvězda

Majitel:    Hana NOVÁKOVÁ,                       PRAHA 5

Nice size, pretty head, correct ear set and mouth, excellent topline, tail set correct, excellent angulations, heavy marked, silky coat, moves very well.

Pěkná velikost, krásná hlava, správné nasazení ucha a skus, výborná horní linie, správné nasazení ocasu, výborná úhlení, těžce znakována, hedvábná srst, pohybuje se velmi dobře.

107 FENY       BH  tř. VETERÁNŮ   KISS THE BEST Arušava V1, NVF, BOV

Nar.:13.7.2003 CMKU/CKC 7333/03/0 O:                                                                Royal Companion SIMPLY THE BEST        M:         MILVA vom Cavalierchen

Majitel:    Luďka SIEGROVÁ,                       PLZEŇ

Good proportions, nice head, excellent angulations, the topline could be stronger – good for the age, excellent condition, show condition.

Dobré proporce, pěkná hlava, výborná úhlení, horní linie by mohla být pevnější – dobrá na její věk, výborná kondice, výstavní kondice.

108 FENY       RU  tř. DOROSTU     UTILITY Flowers City VN1, NFD, BOP

Nar.: 2.4.2014  CMKU/CKC 13825/14  O:                                                                ENRICO BLACK z Dvorů Stanislavic          M:         JOAN OF ARC Flowers City

Majitel:    Zuzana GLADIŠOVÁ,                    STAŘÍČ

Nice size and pretty head, the mouth is just but not correct, lovely head, excellent topline and tail set, excellent angulations, rich colour, moves very well.

Pěkná velikost a krásná hlava, skus ale teď není korektní, nádherná hlava, výborná horní linie a nasazení ocasu, výborná úhlení, zářivá barva, pohybuje se velmi dobře.

109 FENY       RU  tř. MLADÝCH     BONNIE Naše radost V1, CAJC

Nar.:19.9.2013 CMKU/CKC 13520/13  O:                                                                LINCOLN MANY z Usedlosti Újezdec         M:     ORCHIDEA HANNY z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Mgr. Pavla RYCHLÁ,                     HAVÍŘOV

Nice size, pretty head, excellent mouth, excellent topline and tail set, excellent angulations, reach (of) neck, needs more coat, a little wide in chest, moves very well.

Pěkná velikost, krásná hlava, výborný skus, výborná horní linie a nasazení ocasu, výborná úhlení, délka krku, potřebuje více srsti, trochu široký hrudník, pohybuje se velmi dobře.

110 FENY       RU  tř. MLADÝCH     FIONA PRINCESS z Vyhonkovce

Nar.:20.5.2013 CMKU/CKC 13350/13  O:                                                                SPLENDID Azalea       M:         CASCADE D’E RIRES Flowers City

Majitel:    Monika KIRMANOVÁ,                    RYCHVALD

Good size, needs to fill of the eyes, good ear set, wide in chest, excellent topline, the croup could be better, excellent angulation, needs more coat, moves well but very close behind.

Dobrá velikost, potřebuje výplně pod očima, dobré nasazení ucha, výborná horní linie, zadek by mohl být lepší, výborné úhlení, potřebuje více srsti, pohybuje se dobře, ale vzadu je velmi úzká.

111 FENY       RU  tř. MEZITŘÍDA    BARCELONA BLAUGRANA Jollynea’s VD2

Nar.:22.5.2013 CMKU/CKC 13352/13  O:                                                                Loranka’s STAR PRINCE           M:         FLOWER FAIR of Sevijean’s

Majitel:    Ing. Lenka KŘUPKOVÁ,                 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Good size, excellent tail set and mouth, big dark eyes, excellent topline and tail set, excellent shoulders and behind angulations, nice colour, coat, can move better.

Dobrá velikost, výborné nasazení ocasu a skus, velké tmavé oči, výborná horní linie a nasazení ocasu, výborné lopatky a zadní úhlení, pěkná barva, srst, může se pohybovat lépe.

112 FENY       RU  tř. MEZITŘÍDA    RUBY XYTTA van Cavino V1, CAC

Nar.:30.3.2013 CMKU/CKC 13493-13/ O:                                                                Sandbrae BOLT FROM THE BLUE           M:     MADELÉNE van Cavino

Majitel:    J.+ A. VETEŠNÍKOVI,                    OBRATAŇ

Nice size, lovely head, correct mouth, excellent ear set, excellent topline, the croup could be a little better, excellent angulations, could have more coat.

Pěkná velikost, nádherná hlava, správný skus, výborné nasazení ucha, výborná horní linie, zadek by mohl být trochu lepší,

výborná úhlení, mohla by mít více srsti.

113 FENY       RU  tř. OTEVŘENÁ   CRYSTAL Rescator D

Nar.:16.12.2009CMKU/CKC 11314/09 O:                                                                NANUK Sladká krása   M:         EMILY DICKINSON Moravia Eden

Majitel:    Ing. Libor DOUBRAVSKÝ,               PRAHA 9

A little big, pretty head, topline correct, the croup could be better, excellent shoulders and behind angulations, don’t (správně: doesn’t) show excellent condition, could be better if in show.

Trochu velká, krásná hlava, horní linie je správná, zadek by mohl být lepší, výborné lopatky a zadní úhlení, nepředvádí výbornou kondici, mohla by být lepší, když je na výstavě.

114 FENY       RU  tř. OTEVŘENÁ   ORNELA FOON Charmander VD1

Nar.:20.3.2012 CMKU/CKC 12714/12  O:                                                                EDA Fimfárum            M:         GEORGIA FOON Charmander

Majitel:    Iva NOVOTNÁ,                            HRADEC KRÁLOVÉ

Too big, a little masculin head, excellent ear set, big eyes, the mouth is just, excellent topline and tail set, excellent angulations, the movement is correct.

Příliš velká, trochu samčí hlava, výborné nasazení ucha, velké oči, skus je akorát, výborná horní linie a nasazení ocasu, výborná úhlení, pohyb je správný.

115 FENY       RU  tř. VÍTĚZŮ        AMÁLKA VIOLET Indigrace VD2

Nar.: 3.10.2011                           CMKU/CKC 12441/11                                          O: GOLDEN FIRE z Vrchu králů   M:         ISIS DEA Zlatý kavalír

Majitel:    R. + J. MINÁŘOVI,                        KOPIDLNO

A little big for me, nice head, ear set a little low, correct mouth, I prefer more neck, the topline could be better, excellent tail set, excellent angulations, shown in condition, rich colour. Movement could be better.

Pro mne trochu velká, pěkná hlava, nasazení ucha je trochu nízko, korektní skus, preferuji delší krk, horní linie by mohla být lepší, výborné nasazení ocasu, výborná úhlení, předvedena v kondici, zářivá barva. Pohyb by mohl být lepší.

116 FENY       RU  tř. VÍTĚZŮ        CALISTA OKTI Biely démon V1, CAC, VB

Nar.:27.2.2011 CMKU/CKC 12396-11/ O:                                                                KRISTIAN od Ptačí skály           M:         QERIDA PERI od Ptačí skály

Majitel:    J.+ A. VETEŠNÍKOVI,                    OBRATAŇ

Good size, type, lovely head, excellent ear set, big eyes, excellent mouth, excellent reach of neck and topline and tail set, excellent shoulders, behind angulations correct, rich colour, needs little more coat, moves very well.

Dobrá velikost, typ, nádherná hlava, výborné nasazení ucha, výborný skus, výborná délka krku a horní linie a nasazení ocasu, výborné lopatky, zadní zaúhlení jsou korektní, zářivá barva, potřebuje trochu více srsti, pohybuje se velmi dobře.

117 FENY       TR  tř. ŠTĚŇAT       BRITTANY z Thůmova panství VN2

Nar.: 6.4.2014  CMKU/CKC 13814/14  O:                                                                ALBERT z Fatkovského dvora     M:         ISABEAU Spanilá věž

Majitel:    Kateřina PALACKÁ,                      VARNSDORF

Nice proportions, need to fill on of the eyes, excellent ear set and excellent mouth, excellent reach of neck, excellent topline, tail set could be better, excellent angulations, very well marking, movement is correct for the age.

Pěkné proporce, potřebuje výplně pod očima, výborné nasazení ucha a výborný skus, výborná délka krku, výborná horní linie, nasazení ocasu by mohlo být lepší, výborná úhlení, velmi dobré znakování, pohyb je na její věk korektní.

118 FENY       TR  tř. ŠTĚŇAT       UNA BELLEZA LUCCIA Arušava VN1

Nar.:23.5.2014 CMKU/CKC 13896/14  O:                                                                MONACO SEVI Biely démon       M:         ROYAL HAPPINES Arušava

Majitel:    Pavlína GROSSEROVÁ,                OPAVA

Correct proportions, nice head, correct ear set, I prefer more wide stop, good reach of neck, the tail set a little low, excellent angulations, too much dark, moves very well for the age.

Správné proporce, pěkná hlava, korektní nasazení ucha, preferuji širší stop, dobrá délka krku, ocas nasazen trochu nízko, výborná úhlení, příliš tmavá, na svůj věk se pohybuje velmi dobře.

119 FENY       TR  tř. ŠTĚŇAT       YAYA BONY z Usedlosti Újezdec N3

Nar.: 6.4.2014  CMKU/CKC 13801/14  O:                                                                SZEJK Zlodziejskaja Zgraja        M:         GRACE DAISY Zbirožské podzámčí

Majitel:    Edita RUDOLF,                           CHOMUTOV

Good proportions, needs to fill on of the eye, I prefer more wide stop, excellent ear set, reach of neck is enough, tail set is correct, excellent angulations, well marking, movement is acceptable for the age.

Správné proporce, potřebuje výplně pod očima, preferuji širší stop, výborné nasazení ucha, délka krku je dostatečná, správné nasazení ocasu, výborná úhlení, dobré znakování, pohyb je pro tento věk přijatelný.

120 FENY       TR  tř. DOROSTU     ISIS Llewellyn Bohemia VN1

Nar.:16.3.2014 CMKU/CKC 13764/14  O:                                                                DIDI z Dvorů Stanislavic            M:         HELIE Llewellyn Bohemia

Majitel:    Šárka SOUKUPOVÁ,                     CHOTĚBOŘ

Correct size, feminine head, correct ear set, correct mouth, wide eye a little, excellent topline, excellent shoulders, behind angulation could be better, well marked, movement is correct for the age.

Správná velikost, fenčí hlava, správné nastavení ucha, správný skus, trochu široké oko, výborná horní linie, výborné lopatky, zadní úhlení by mohlo být lepší, dobře vybarvena, pohyb je korektní vzhledem k věku.

121 FENY       TR  tř. MLADÝCH     ADÉLE z Větrných výšin VD4

Nar.:31.8.2013 CMKU/CKC 13495/13  O:                                                                FRENCH LOVER de Castel Peyrac           M:         ELINKA CHERI Zbirožské podzámčí

Majitel:    Bc. Martina RETOVÁ,                    RYCHNOV nad KNĚŽNOU

Correct size, correct ear set, correct mouth, a little wide (?? nemá být white ?) left eye, excellent reach of neck and topline, tail set could be better, excellent angulations, well marking, needs more coat, needs more substance, moves well.

Správná velikost, správně nasazené ucho, korektní skus, trochu široké (bílé?) levé oko, výborná délka krku a horní linie, nasazení ocasu by mohlo být lepší, výborná zaúhlení, dobře vybarvena, potřebuje delší srst, potřebuje více tělesné hmoty,

pohybuje se dobře.

122 FENY       TR  tř. MLADÝCH     DAPHNE LADY Vanila Wafer XXX

Nar.:16.8.2013 CMKU/CKC 13480/13  O:                                                                SZEJK Zlodziejska Zgraja          M:         CARIOCA TRE z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Lenka KRPCOVÁ,                        LYSÁ nad LABEM

nebyla

123 FENY       TR  tř. MLADÝCH     FIORKA GOLD od Zlatého  Roxe V1, CAJC, NMF

Nar.:14.8.2013 CMKU/CKC 13472/13  O:                                                                QUINN TERNO z Kamilkové zahrady          M:         BREE VIVIEN Amor Real

Majitel:    Jaroslava KOSOVÁ,                     JINDŘICHŮV HRADEC

Good size, feminine head, good ear set, I prefer more wide stop, excellent mouth, excellent reach of neck and topline and tail set, excellent angulation, silky coat, moves very well.

Správná velikost, fenčí hlava, správně nasazené ucho, preferuji širší stop, výborný skus, výborná délka krku a horní linie a nasazení ocasu, výborné úhlení, hedvábná srst, velmi dobře se pohybuje.

124 FENY       TR  tř. MLADÝCH     ISABELA Akumulátor VD

Nar.:21.10.2013CMKU/CKC 13588/13 O:                                                                SPEEDY TERNO z Kamikové zahrady        M:         HALKA Akumulátor

Majitel:    Albína MAREŠOVÁ,                     ŽAMBERK

Small size, looks afraid on the table, excellent mouth, nice eyes, excellent reach of neck and topline, excellent angulation, well marking, don’t (gramaticky správně: doesn’t) move very well, needs training for show.

Malá velikost, na stole vypadá bázlivě, výborný skus, výborná délka krku a horní linie, výborné úhlení, dobře rozdělené barvy, nepohybuje se moc dobře, potřebuje trénovat na výstavu.

125 FENY       TR  tř. MLADÝCH     KANSAS DOROTHY GALE Silver CapricornV2

Nar.:17.12.2013CMKU/CKC 13669/13 O:                                                                Samuel ADAMŚ HONEY PORTER            M:         FIONA Santana Gwellian

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                  VINAŘICE

Good size, feminine head, ear set is low, excellent topline and tail set, excellent angulations, well marking, movement is correct.

Správná velikost, fenčí hlava, ucho je nasazeno nízko, výborná horní linie a nasazení ocasu, výborná zaúhlení, dobře znakovaná, pohyb je správný.

126 FENY       TR  tř. MLADÝCH     MALAICA Merlin Bohemia V3

Nar.:21.9.2013 CMKU/CKC 13535/13  O:                                                                CHOCOLATE CHIPS Perle du Sahel         M:         Anncourt DIANA

Majitel:    Eva PEŠOUTOVÁ,                       PRAHA 9

Good size, feminine head, good ear set, excellent mouth, excellent reach of neck and topline, but croup, excellent angulations, needs more substance and coat, well marking, moves very well.

Správná velikost, fenčí hlava, dobré nasazení ucha, výborný skus, výborná délka krku a horní linie, kromě zádi, výborná zaúhlení, potřebuje více tělesné hmoty a srsti, dobře vybarvená, pohybuje se velmi dobře.

127 FENY       TR  tř. MLADÝCH     NATALIE Salvia Rose XXX

Nar.:23.4.2013 CMKU/CKC 13301/13  O:                                                                HWITBY Rubínový květ M:         V TWO VANESSA LIZ z Usedlosti Újezdec

Majitel:    M. LOHONKA-KADLECOVÁ,            SOBĚSLAV

nebyla

128 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    ANDIE z Rytířské louky VD

Nar.: 4.11.2012                           CMKU/CKC 3054/12                                           O: CRISPÍNO Malcriado de la Casa          M:         GABANA z Královského města

Majitel:    Markéta KOŠUTOVÁ,                    KUŘIM

Correct size, ear set a little back, a little wider stop I prefer, excellent mouth, topline correct, croup could be better, excellent shoulder, behind angulation could be better, well marking, needs more coat, movement is correct.

Správná velikost, ucho nasazeno maličko dozadu, trochu širší stop než preferuji, výborný skus, správná horní linie, zadek by mohl být lepší, výborná lopatka, zadní úhlení by mohlo být lepší, dobré vybarvení, potřebuje více srsti, pohyb je správný.

129 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    BAMBOO JAY z Hafištejna V2, res. CAC

Nar.:26.12.2012CMKU/CKC 13109/12 O:                                                                FINN Llewellyn Bohemia           M:         MARGOT SUZI z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Zuzana MIERESOVÁ,                    PYŠELY

Excellent size, pretty head, ear set a little low, a lot of fite ??, excellent mouth, reach of neck and topline, tail set could be better, excellent angulation, silky coat, dark, moves well.

Výborná velikost, krásná hlava, ucho nasazené maličko níže, hodně ???, výborný skus, délka krku a horní linka, ocas by mohl být lépe nasazen, výborné úhlení, hedvábná srst, tmavá, pohybuje se dobře.

130 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    DELANEY Karlovarský porcelán V

Nar.:10.5.2013 CMKU/CKC 13348/13  O:                                                                GENESIS Jizutoji        M:         ZACKYA Karlovarský porcelán

Majitel:    K. + P. SEJKOROVI,                     MOST

Correct size, feminine head, is a little afraid on the table, topline correct, excellent angulation, well marked, moves well when she want, she needs more training for the show.

Správná velikost, fenčí hlava, je trochu bázlivá na stole, horní linie je správná, výborné úhlení, dobře znakovaná, když chce, pohybuje se dobře, potřebuje být více trénována pro výstavy.

131 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    FLORENCE ELL z Benáteckého dvora V

Nar.:11.3.2013 CMKU/CKC 13209/13  O:                                                                FILIPE Bonimo           M:         ELISA Santana Gwellian

Majitel:    Kateřina HÁJKOVÁ,                      KOSTELEC nad LABEM

Small size, pretty head, ear set a little low, excellent reach of neck and topline, the croup could be better, excellent shoulder, behind angulation could be better, needs more coat, moves very well, but she will ( asi myslel “would be” – tj. byla by. Pozn. překl.)  better in junior class.

Malá velikost, krásná hlava, ucho nasazeno trochu níže, výborná délka krku a horní linie, zadek by mohl být lepší, výborná lopatka, zadní úhlení by mohlo být lepší, potřebuje více srsti, pohybuje se velmi dobře, ale byla by lepší ve třídě mladých.

132 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    KELLY GRACE Spanilá věž V1, CAC

Nar.:12.1.2013 CMKU/CKC 13133/13  O:                                                                MONACO SEVI Biely démon       M:         GREASY Spanilá věž

Majitel:    Věra DORAZILOVÁ,                      TOVAČOV

Nice size, feminine head, excellent ear set, I prefer bigger eyes and more wide stop, excellent reach of neck and topline and tail set, excellent angulations, silky coat, shown in excellent condition, moves well.

Pěkná velikost, fenčí hlava, výborně nasazené ucho, preferuji větší oko a širší stop, výborná délka krku a horní linie a nasazení ocasu, výborná úhlení, hedvábná srst, vystavena ve výborné kondici, pohybuje se dobře.

133 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    SHAKIRA Arušava V3

Nar.: 6.4.2013  CMKU/CKC 13281/13  O:                                                                Graigowl SANTANA     M:         CAMILA Ba-Mi-Go

Majitel:    Luďka SIEGROVÁ,                       PLZEŇ

Excellent size, feminine head, good ear set, excellent mouth, I prefer more wide stop, excellent reach of neck and topline and tail set, excellent shoulders, correct behind angulation, a little dark, silky coat, moves well.

Výborná velikost, fenčí hlava, dobré nasazení ucha, výborný skus, preferuji širší stop, výborná délka krku a horní linie a nasazení ocasu, výborné lopatky, správné zadní úhlení, trochu tmavá, hedvábná srst, pohybuje se dobře.

134 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    TREISY Králův španěl V4

Nar.:21.10.2012CMKU/CKC 13035/12 O:                                                                SMOKY von der Ziegeunerkiefer  M:         PRETTY Králův španěl

Majitel:    Pavlína POLÁKOVÁ,                    ÚSTÍ nad LABEM

Size correct, pretty head but a little wide eyes, mouth acceptable, ear set a little low, excellent topline, tail set is correct, excellent shoulders, behind angulations could be better, well marked, silky coat, moves well.

Velikost je správná, krásná hlava, ale trochu široké oči, přijatelný skus, ucho nasazené o něco níže, výborná horní linie, nasazení ocasu je správné, výborné lopatky, zadní úhlení by mohlo být lepší, dobře vybarvená, hedvábná srst, pohybuje se dobře.

135 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   KAIRA Merlin Bohemia VD1

Nar.: 7.9.2012  CMKU/CKC 12984/12  O:                                                                ZIPPY Prokopská hvězda          M:         Anncourt DIANA

Majitel:    Rénee BĚLOHOUBKOVÁ,              Praha 8

Very small, feminine head, ear set a little low, excellent mouth, excellent topline and reach of neck, the croup could be better, excellent angulation, very dark, bitch look like junior, movement very well.

Velmi malá, fenčí hlava, ucho je nasazeno o něco níže, výborný skus, výborná horní linie a délka krku, zadek by mohl být lepší, výborné úhlení, velmi tmavá, fenka vypadá jako mladá (na třídu mladých – pozn. překl.), pohyb je velmi dobrý.

136 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        ALŽBĚTA FIDWOR z Císařského mlýna XXX

Nar.:28.1.2010 CMKU/CKC 11392/10/ O:                                                                WHISKY Mc Perle du Sahel        M:         KIRA TRES z Císařského mlýna

Majitel:    Jiřina SEVEROVÁ,                       KNĚŽICE

nebyla

137 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        RHUBARB PIE Perle du Sahel V1, CAC

Nar.:12.10.2012CMKU/CKC 13086/12 O:                                                                BRUNO BANANI vom Welfenhof   M:         DAKOTA FANNING Silver Capricorn

Majitel:    J.+ A. ŠPAČKOVI,                        SKALSKO

Nice size, excellent ear set, excellent mouth, I prefer more wide stop, excellent reach of neck and topline and tail set, excellent angulations, a little short, silky coat, moves very well.

Pěkná velikost, výborně nasazené ucho, výborný skus, preferuji širší stop, výborná délka krku a horní linie a nasazení ocasu, výborné zaúhlení, poněkud krátká, hedvábná srst, pohybuje se velmi dobře.

138 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        TABBY GOLD Fraking VD2

Nar.:16.5.2012 CMKU/CKC 12817/12  O:                                                                JOVIŠ Bonimo           M:         CHANTÉ z Vrchu králů

Majitel:    Iveta LOUDOVÁ,                          PCHERY

A little big, wide eyes, good mouth, excellent topline and tail set, excellent angulation, silky coat, moves very well.

Trochu veliká, široké oči, dobrý skus, výborná horní linie a nasazení ocasu, výborné úhlení, hedvábná srst, pohybuje se velmi dobře.