Výsledky Klubové výstavy 2014-I

Jarní Klubová výstava 2014 se konala dne 23. března 2014 v Kongresovém sále Wellness hotelu STEP v Praze 8. V kruhu č. 1 posuzovala paní Mea E. Kendall (UK) a byli tam posouzeni všichni kingové (1-20) a kavalíři – psi (21-71), v kruhu č. 2 posuzoval pan Peter J. Hill (GB) kavalíry – feny (71-134). V tomto příspěvku naleznete originální texty posudků s jejich českými překlady v HTML formátu k přímému prohlížení, jakož i v PDF souboru ke stažení.  K dispozici je i link na galerii fotografií z výstavy.

 

Fotogalerie:           Vítězové Momentky Bonitace aj.

 

Výsledky s překlady posudků ke stažení v PDF.

 

Výsledky s překlady posudků v HTML:

 

1 KING     PSI          BT  tř. MLADÝCH    FÍK Karaj VD1

Nar.:21.10.2012CMKU/KCS 1180/12  O: GIN-FIZZ Karaj         M: VENDY Karaj

Majitel:   ANNA LESKOVÁ                        HUSINEC

BT small dog of seventeen months, quite immature for his age, correct nose, eye and ear placement, good length of neck, leading into level topline, correct tail set but can carry high on the move, good strong drive behind, overall up to size, would like more rounded rib, darker eye.

Malý BT pes, sedmnáctiměsíční, poněkud nedospělý na jeho věk, správné umístění nosu, oka a ucha., správná délka krku přecházejícího do rovné horní linie, správné nasazení ocasu, ale nese ho při pohybu vysoko, dobrý, silný pohyb zadních, celkově odpovídající velikost, ráda bych viděla klenutější hrudník a tmavší oko.

2 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ  TIM z Valldemose V1, CAC

Nar.:21.6.2010 CMKU/KCS 1007/10   O:  BIG BANG des Trois Malltets    M: BABETKA z Vesničky u hranic

Majitel:   Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

Good strong musculant head, eyes nose and ears correctly placed, nice raise into good dome, correct lentgh of neck leading into level topline, correct tail set, good round barrel chest, good bone and substance, moved well.

Správně silná, samčí hlava, oči, nos a uši správně umístěny, pěkně stoupají do dobré klenby, správná délka krku přecházející do rovné hřbetní linie, správné nasazení ocasu, správně kulatý, sudovitý hrudník, dobrá kostra a substance, pohyboval se

dobře.

3 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ       PEPÍNO Karaj V1, CAC, VB

Nar.:10.10.2009CMKU/KCS 978/09    O: CARLOS de la Tierra de Suerte   M: DEBY z Cerekvické stráně

Majitel:   Petr FASORA,                           HOVORANY

Excellent typie dog, wondeful correct head, excellent cushioning, beautiful rise, beautiful length of neck, correct ear eye nose set, excellent bone, ribcage, slightly long cast, excellent rear angulation, moved well.

Pes výborného typu, nádherná, správná hlava, výborné výplně, nádherná výška, nádherná délka krku, správná poloha ucha, oka a nosu, výborná kostra, hrudník, lehce delší stavba těla, výborné zadní úhlení, pohyboval se dobře.

4 PSI          BT  tř. VETERÁNŮ  OZZY MACABEUS Fapella Gray D

Nar.:20.10.2005CMKU/KCSA 698/05/0   O: MORIS MACABEUS Bedit                             M: CATHY COX Fapella Gray

Majitel:   Ing. Danuše FOJTÍKOVÁ,             HAVÍŘOV

Eight and a half year old boy, moved with good drive, excellent bone and substance, coating in good condition, showing his age in his colour, nice dark eye, good turn up, good lenght of neck, would like slightly better dome.

Osm a půl roku starý chlapec, pohyboval se s dobrým odpichem, výborná kostra a substance, osrstění v dobré kondici, jeho věk se projevuje v barvě, pěkné, tmavé oko, dobré úhlení, dobrá délka krku, ráda bych, aby měl o něco lepší klenbu lebky.

5 PSI          BH tř. OTEVŘENÁ  ISSO Stamíra xxx

Nar.: 2.4.2011  CMKU/KCS 1074/11/1   O: ASHLEY de la Tierra de Suerte  M: DEBORAH Stamíra

Majitel:   Radek JANKŮ,                           Na Vyšším Hrádku 190

nebyl

6 PSI          RU tř. MEZITŘÍDA  HART PEPÍNO Fapella Gray VD1

Nar.:30.7.2012 CMKU/KCS 1166/12   O: PEPÍNO Karaj           M: QUEENY DAISY Fapella Gray

Majitel:   Ing. Danuše FOJTÍKOVÁ,             HAVÍŘOV

One and a half year old ruby dog, excellent pigment, little up to size but with excellent coat, long cuts, settled to move well, good correct eyes and ear set, would like slightly more dome, good bone and substance.

Jeden a půl roku starý ruby pes, výborný pigment, trochu větší, ale s výbornou srstí, dlouhý formát, vyrovnaný v dobrém pohybu, dobré korektní oči a nasazení ucha, ráda bych, aby měl trochu více klenutou hlavu, správná kostra a substance.

7 PSI          RU tř. OTEVŘENÁ  HENRY PEPÍNO Fapella Gray V1, CAC, VB, KV, BOS

Nar.:30.7.2012 CMKU/KCS 1167/12   O: PEPÍNO Karaj          M: QAUEENY DEISY Fapella Gray

Majitel:   Petr FASORA,                           HOVORANY

Twenty month old ruby dog, excellent condition, beautiful soft head, large dark eyes, correct nose and ear placement, wonderful substance, rib development well, correct overall size, beautiful rich colour coat coming well, settled on the move, moved correctly, excellent breed type.

Dvacet měsíců starý ruby pes, výborná kondice, krásná něžná hlava, velké tmavé oči, správný nos a umístění ucha, nádherná substance, dobře vyvinutá žebra, správná celková velikost, krásná, bohatě vybarvená srst dobře narůstá, ustálený pohyb, pohyboval se správně.

8 PSI          RU tř. VÍTĚZŮ       Bonitos Companeros DELUXE DELIKATO V1, CAC

Nar.:22.8.2010 CMKU/KCS 1067-11/1   O: Verum Gaudium LUDWIG        M: CASTLE of ROSES INSPIRATION

Majitel:   Hana ŠAŠKOVÁ,                        JEVÍČKO

Three year old ruby boy, excellent type, correct shape, good pigment, good dark eye, but would like slightly larger, good length of neck, level topline, excellent on move, coat developing well.

Tříletý ruby chlapec, výborný typ, správný profil, dobrý pigment, dobré, tmavé oko, ale ráda bych, aby bylo trochu větší, správná délka krku, rovná horní linie, výborný v pohybu, srst se dobře vyvíjí.

9 PSI          TR tř. DOROSTU   BOBA Glemlins King VN1, NPD, BOP

Nar.:18.8.2013 CMKU/KCS 1222      O:  OZZY Karaj  M:  YASSI Karaj

Majitel:   Věra MATHAUSEROVÁ,               DOMAŽLICE

Seven month old tri boy, excellent pigment, coorect shape, soft expression, corect nose, eye and ear placement, beautiful dark round eye, correct shoulder placement, level topline, good bone, body will come with age, moved well, correct size, not too big.

Sedm měsíců starý trikolorní chlapec, výborný pigment, správný tvar, něžný výraz, správný nos, oko a umístění ucha, krásné, tmavé, kulaté oko, správná poloha lopatek, rovná horní linie, dobrá kostra, tělo se vyvine s věkem, pohyboval se dobře, správná velikost, není příliš velký.

10 PSI          TR tř. OTEVŘENÁ  TOBY Karaj VD1

Nar.:17.7.2010 CMKU/KCS 1014/10/1   O: BONAPARTE des Vercheres de Montdidier          M:  VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

Majitel:   Věra MATHAUSEROVÁ,               DOMAŽLICE

Four year old tri dog, good head shape, lovely dark pigment, well cushioned, correct shoulder placement, would like more round rib, raw in the body, needs more substance, moved well, good level topline.

Čtyřletý trikolorní pes, dobrý tvar hlavy, báječně tmavý pigment, dobré výplně, správná poloha lopatky, ráda bych, aby měl lépe klenutá žebra, neupravený v těle, potřebuje více substance, pohyboval se dobře, správně rovná horní linie.

11 PSI          TR tř. VÍTĚZŮ       ARMANI TWEE z Valldemose V1, CAC, VB

Nar.:12.11.2011CMKU/KCS 1116/11  O:  BONSAI des Vercheres de Montdidier     M: LILIBETH z Valldemose

Majitel:   Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

Two year and four month old tri, beautiful excellent head, correct proportions, good correct size, excellent front moved, with drive, would like more body.

Dva roky a čtyři měsíce starý trikolor, krásná, výborná hlava, korektní proporce, dobrá, korektní velikost, výborný pohyb vepředu, s odpichem, ráda bych mohutnější tělo.

12 FENY       BT  tř. MLADÝCH    ULLY z Cerekvické stráně V1, CAC, BOJ

Nar.: 2.10.2012                           CMKU/KCS 1175/12/1     O: XANTOS MACABEUS Bedit  M:  RIKY z Cerekvické stráně

Majitel:   Věra MATHAUSEROVÁ,               DOMAŽLICE

One and a half years old bitch, very feminine head, good pigment, correct length of neck leading into well placed shoulders, correct level topline, good rear angulation, giving correct movement, excellent coat quality, good type of breed.

Jeden a půl roku strá fenka, velmi fenčí hlava, dobrý pigment, správná délka krku navazující na dobře umístěné lopatky, správně rovná horní linie, správné zadní úhlení dávající správný pohyb, výborná kvalita srsti, dobrá  představitelka plemene .

13 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ  HESSY QUEENY Fapella Gray V1, CAC, VB

Nar.:30.7.2012 CMKU/KCS 1169/12   O: PEPÍNO Karaj           M: QUEENY DEISY Fapella Gray

Majitel:   Petr FASORA,                           HOVORANY

Excellent beautiful feminine girl. Loved her gate ???, beautiful excellent coat, correct level topline, stunning pretty head, beautiful dark eyes, nose, eye, ear placed correctly, excellent cushioning.

Výborná, krásně fenčí holka. Miluji její bránu ???, krásná, výborná srst, korektní horní linie, oslnivě krásná hlava, krásné tmavé oči, nos, oko a ucho správně umístěno, výborné výplně.

14 FENY       BH tř. MEZITŘÍDA  CHERRY DOLORES Fapella Gray V1, CAC, VB, KV, BOB, BIS

Nar.:30.7.2012 CMKU/KCS 1172/12   O: ZIGO D. ROSSON Fapella Gray          M: DOLORES NELLY Fapella Gray

Majitel:   Petr FASORA,                           HOVORANY

Twenty one (months) bh bitch, in excellent quality and type, ultra feminine head, beautiful large dark eyes, excellent pigment, good reach of neck, correct placed shoulders, level topline, moved with drive.

Jedenadvacet měsíců stará BH fena výborné kvality a typu, ultra fenčí hlava, nádherné velké, tmavé oči, výborný pigment, správná délka krku, správně umístěné lopatky, rovná horní linie, pohybovala se s odpichem.

15 FENY       RU tř. VETERÁNŮ  APHRODITE de la Bacska xxx

Nar.: 2.9.2005  CMKU/KCS 751-06/05   O: VALESPOIR au Pays du Cadre Noir        M: TIHYA de la Bacska

Majitel:   Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

nebyla

16 FENY       TR tř. MEZITŘÍDA  COOKIE Karaj V1, CAC

Nar.:11.4.2012 CMKU/KCS 1137/12   O: ROCKY Karaj           M: Dixie Acres TYNA AT JARKA

Majitel:   Jaroslava VOTÁPKOVÁ,               ÚDLICE

Two years old tri bitch, beautiful head, excellent shape, good cushioning, correct neck and shoulder placement into wonderful barrel rib, level topline, good rear angulation, slippy carpet did not help with the rear movement, correct size and type.

Dvouletá trikolorní fenka, krásná hlava, výborný tvar, správné výplně, správný krk a umístění lopatek do nádherně sudovitých žeber, rovná horní linie, správné zadní úhlení, kluzký koberec jí nepomáhal s pohybem zadních, správná velikost a typ.

17 FENY       TR tř. MEZITŘÍDA  GINNY AURORA Fapella Gray V2, res. CAC

Nar.:11.7.2012 CMKU/KCS 1156/12   O:  ZIGO D. ROSSON Fapella Gray            M: AURORA z Císařského mlýna

Majitel:   Petr FASORA,                           HOVORANY

Twenty one (months) old tri bitch, excellent head, correct prioportions, beautiful dark large eye, good neck, correct shoulders placement, rib and body needs to develop, correct rear angulkation, moved with drive.

Jedenadvacet měsíců stará trikolorní fenka, výborná hlava, správné proporce, nádherné tmavé, veké oči, dobrý krk, správné umístění lopatek, žebra a tělo se potřebují vyvinout, správné zadní úhlení, pohybovala se s odpichem.

18 FENY       TR tř. OTEVŘENÁ  YASSI Karaj V1, CAC

Nar.:30.4.2011 CMKU/KCS 1083/11/1   O: ROCKY Karaj           M:  NANCY Karaj

Majitel:   Věra MATHAUSEROVÁ,               DOMAŽLICE

Quality tree years old bitch, good feminine head, beautiful large dark eye, correct ear placement, wonderful shoulder placement with excellent barelled rib, correct rear angulation, good bone and substance.

Kvalitní, tříletá fenka, dobrá fenčí hlava, krásné, velké tmavé oči, správné umístění ucha, nádherně umístěná lopatka s výborně klenutými žebry, správné zadní úhlení, dobrá kostra a substance.

19 FENY       TR tř. VÍTĚZŮ       LUCKY Karaj V2, res. CAC

Nar.: 4.12.2008                           CMKU/KCS 907/08    O: Dixie Acres SIR GEIRGE     M: VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

Majitel:   Jaroslava VOTÁPKOVÁ,               ÚDLICE

Three year old tri bitch, good feminine head, correct shape, good front angulation, level topline, good rear angulation, coat maturing well.

Tříletá trikolorní fenka, dobrá fenčí hlava, korektní tvar, dobré přední úhlení, rovná horní linie, dobré zadní úhlení, dobře se vyvíjející srst.

20 FENY       TR tř. VÍTĚZŮ       TIMA MAR z Valldemose V1, CAC, VB

Nar.:21.6.2010 CMKU/KCS 1010/10   O: BIG BANG des Trois Malltets    M: BABETKA z Vesničky u hranic

Majitel:   Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

Nearly four year tri bitch, excellent head type, correct eye, nose, ear placement, correct reach of neck, good shoulder placement, wonderful barrelled rib, level topline, good substance, correct rear angulation.

Shoro čtyřletá trikolorní fenka, výborný typ hlavy, správné umístění oka, nosu a ucha, správná délka krku, správná poloha lopatek, báječně sudovitá žebra, rovná horní linie, dobrá substance, korektní zadní úhlení.

21 KAVALÍR PSI          BT  tř. MLADÝCH    FLANAGEN Bezzábran V2

Nar.: 6.3.2013  CMKU/CKC 13203/13 O: DORIAN GRAY of Woodville     M: CANDY Bezzábran

Majitel:   Ing. Marek SVOBODA,                 PRAHA 10

One year old BT boy, excellent head shape, good pigment, correct ear set, beautiful reach of neck, correct laid shoulders, rib developing well, correct rear angulation, moved well.

Jeden rok starý BT chlapec, výborný tvar hlavy, dobrý pigment, správně nasazené ucho, krásná délka krku, správně položené lopatky, žebro (hrudník) se dobře vyvíjí, správné zadní úhlení, pohyboval se dobře.

22 PSI          BT  tř. MLADÝCH    HARRY POTTER Krásná louka V3

Nar.:17.6.2013 CMKU/CKC 13399/13 O: Prima Quartett AMORE MIO     M: FINNESSA OKTI Biely démon

Majitel:   Vladimíra JALŮVKOVÁ,                PRAHA 4

Nine months old BT boy, correct head shape, good pigment, nice dark eye, good length of neck, excellent shoulder placement, level topline, good rear angulation, tail carriage little too high.

Devíti měsíční BT chlapec, správný tvar hlavy, dobrý pigment, pěkné tmavé oko, dobrá délka krku, výborné umístění lopatek, rovná horní linie, správné zadní úhlení, ocas je nesen trochu moc vysoko.

23 PSI          BT  tř. MLADÝCH    ISIDOR Kareli pod Radyní V1, CAC

Nar.:27.12.2012CMKU/CKC 13123/12   O:  YARIS du Chateau Noblesse    M: LADRONKA Sladká krása

Majitel:   Martina HARTMANNOVÁ,             OLOMOUC

Eighteen month BT boy, excellent type dog, moved very correct, when settled, good head shape, correct length of neck, level topline, excellent coat quality, beautiful dog.

Osmnáctiměsíční BT chlapec, pes výborného typu, pohyboval se velmi správně, když se ukáznil, dobrý tvar hlavy, správná délka krku, rovná horní linie, výborná kvalita rsti, krásný pes.

24 PSI          BT  tř. MEZITŘÍDA  HERLEY z Jezerního království VD2

Nar.:20.2.2012 CMKU/CKC 12657/12/   O: BARGIEL SEVI Biely démon      M: BARBARA z Jezerního království

Majitel:   Ing. Vladimír DOČKAL,                 CHRUDIM

Good dog of correct size, correct head shape, wonderful large eye, but could be darker, good cushioning, good length of neck, adequate front and rear angulation, moved well.

Dobrý pes správné velikosti, správný tvar hlavy, nádherné velké oči, ale mohly by být tmavší, dobré výplně, dobrá délka krku, přiměřené přední a zadní úhlení, pohyboval se dobře.

25 PSI          BT  tř. MEZITŘÍDA  MORRIS BLACK SILK Terako V1, CAC

Nar.:25.4.2012 CMKU/CKC 12784/12   O: ARTUR Koblížek       M: Aneridee SUPER SATEEN

Majitel:   Jaroslava KALOUSOVÁ,               PRAHA 5

Twenty three month old BT boy, excellent musculing head, beautiful dark pigment, correct ear set, good reach of neck, into very correct shoulder placed, level topline, good rear angulaton, moved with drive.

Dvacet tři měsíců starý BT kluk, výborná samčí hlava, nádherný tmavý pigment, koreltní nasazení ucha, správná délka krku, velmi dobře umístěného mezi lopatkami, rovná horní linie, dobré zadní úhlení, pohyboval se s odpichem.

26 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ  ANTHONY Amicitia Fidelis V1, CAC, VB

Nar.:12.7.2011 CMKU/CKC 12362/11 O: Ace of Clubs BALTIC HARMONY           M: AMALIE Doc Biscuit

Majitel:   MATOUŠKOVÁ +  ZAPLETAL,        OLOMOUC

BT boy, musculant head, correct pigment, large dark eyes, good ear placement, correct length of neck, adequate front and rear angulation, level topline, moved correctly.

BT kluk, samčí hlava, správný pigment, velké tmavé oči, správné umístění ucha, správná délka krku, odpovídající přední a zadní úhlení, rovná horní linie, pohyboval se správně.

27 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ  GINÉS Malcriado de la Casa V2, res. CAC

Nar.:25.11.2011CMKU/CKC 12559/11/   O: GERONIMO Lemna Minor        M: DIABLA Malcriado de la Casa

Majitel:   Martina HLINKOVÁ,                     PŘÍBRAM

Twenty two month old BT boy, musculant head, large dark eye, would like more cushioning under eye, good reach of neck, excellent front and rear angulation, level topline, moved well.

Dvaadvaceti měsíční BT kluk, samčí hlava, velké tmavé oči, ráda bych, aby měl více výplní pod očima, správná délka krku, výborné přední a zadní úhlení, rovná horní linie, pohyboval se dobře.

28 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ       ANDREW Amicitia Fidelis V3

Nar.:12.7.2011 CMKU/CKC 12361/11/   O:  Ace of Clubs BALTIC HARMONY           M: AMALIE Doc Bisuit

Majitel:   Mgr. Eva MATOUŠKOVÁ,              OLOMOUC

Two and a half year BT boy, musculant head, excellent pigment, correct ear set, good reach of neck, level topline on the move, good front and rear angulation, moved correctly.

Dva a půl letý BT chlapec, samčí hlava, výborný pigment, správné nasazení ucha, dobrá délka krku, v pohybu rovná horní linie, dobré přední a zadní úhlení, pohyboval se správně.

29 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ       DAVID COPPERFIELD Gardyth xxx

Nar.:12.6.2011 CMKU/CKC 12363/11/   O: Lisgarth DYLAN THOMAS        M: ANNA MARIA Gardyth

Majitel:   Simona ŠVACHULOVÁ,                BRNO

nebyl

30 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ       EMANUEL BLACK z Dvorů Stanislavic V2, res. CAC

Nar.:17.12.2009CMKU/CKC 11292/09/   O: Rebhann RAYMOND  M: U TWO UNIE EVE z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Jiřina RAŠKOVÁ,                        KOPŘIVNICE

BT dog with excellent musculant head, correct nose length, would like a darker eye, good length of neck, correct shoulder placement, level topline, excellent short coupling, correcrt rear angulation, when settled moved excellent, super coat quality.

BT pes s výbornou samčí hlavou, správná délka nosu, ráda bych tmavší oko, dobrá délka krku, správné umístění lopatky, rovná horní linie, výborná krátká stavba těla, správné zadní úhlení, když se ustálil, pohyboval se výborně, super kvalita srsti.

31 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ       LINCOLN MANY z Usedlosti Újezdec V1, CAC

Nar.:29.5.2010 CMKU/CKC 11623/10/   O:  WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec   M: VALKÝRA TRES z Císařského mlýna

Majitel:   Jindra DIBLÍKOVÁ,                      VODŇANY

BT boy of excellent size, good strong musculant head, correct cushioning, would like slightly darker eye, good ear placement, correct length of neck into well laid shoulders, level topline, excellent spring of rib, good rear angulation, correct tail set, moved with drive.

BT kluk výborné velikosti, dobrá, silná, samčí hlava, správné výplně, ráda bych lehce tmavší oko, správné umístění ucha, správná délka krku mezi dobře položenými lopatkami, rovná horní linie, výborná klenba žeber, správné zadní úhlení, správné nasazení ocasu, pohyboval se s odpichem.

32 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ       YARIS du Chateau Noblesse V4

Nar.: 1.7.2011  CMKU/CKC 12703-12/   O: Leelyn BUDDY HOLLY            M: Rebhann LADY NOBLESSE

Majitel:   Jolana BÁČOVÁ,                        BRANDÝSEK

BT boy, full of substance, musculant head, good dark pigment, correct ear set, adequate length of neck, level topline, well spring rib, could be slightly shorter in the loin, correct rear angulation.

BT kluk, plný substance (hmoty), samčí hlava, dobrý tmavý pigment, správné nasazení ucha, přiměřená délka krku, rovná horní linie, dobře klenuté žebro, mohl by být trochu kratší v bedrech, správné zadní úhlení.

33 PSI          BH tř. DOROSTU   OSCAR WILDE z Usedlosti Újezdec VN1, NPD, BOP

Nar.: 1.7.2013  CMKU/CKC 13417/13 O:  Rosebury HERMES    M:  FLEUR ILLUSION z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Jindra DIBLÍKOVÁ,                      VODŇANY

Seven months old BH boy, good strong musculant head with excellent pigment, excellent reach of neck, leading to wonderful set shoulders, level topline, correct rear angulations, correct tail set, spring of rib developing well.

Sedmi měsíční BH kluk, dobrá, silná samčí hlava s výborným pigmentem, výborná délka krku, vedoucí k nádhernému postavení lopatek, rovná horní linie, správné zadní úhlení, správné nasazení ocasu, klenba hrudníku se dobře vyvíjí.

34 PSI          BH tř. DOROSTU   QUENTIN Brno-Frost N2

Nar.: 1.7.2013  CMKU/CKC 13427/13 O: IBSEN Spanilá věž     M: ENNIA Květ sakury

Majitel:   Tereza MATOUŠKOVÁ,                PRAHA 10

Young, raw BH boy, musculant head, dark eyes, pigment could be darker on the nose, good reach of neck, level topline, adequate movement, but still very young.

Mladý, neupravený BH kluk, samčí hlava, tmavé oči, nosní pigment by mohl být tmavší, dobrá délka krku, rovná horní linie, přijatelný pohyb, ale je ještě velmi mladý.

35 PSI          BH tř. MLADÝCH    EDDY Líbezné tváře VD

Nar.:14.1.2013 CMKU/CKC 13124/13 O: ILLUSION Jizutoji      M: ARANKA Líbezné tváře

Majitel:   Lucie HOFÍRKOVÁ,                     PARDUBICE

Fourteen month BH boy, very young for age, musculant head, very good pigment, good reach of neck, correct rear and front angulation, moved adequatly.

Čtrnáctiměsíční BH kluk, velmi mladý (=nedospělý) na ten věk, samčí hlava, velmi dobrý pigment, správná délka krku, správné zadní a přední úhlení, pohyboval se přijatelně.

36 PSI          BH tř. MLADÝCH    ERWIN z Šostýnského podhradí VD

Nar.:16.12.2012CMKU/CKC 13102/12   O: EMANUEL BLACK z Dvorů Stanislavic     M: BELLINDA z Dvorů Stanislavic

Majitel:   Jiřina RAŠKOVÁ,                        KOPŘIVNICE

Fifteen month BH dog, musculant head, good dark pigment, correct ear placement, adequate reach of neck, good front and rear angulation, level topline, unsettled on the move.

Patnácti měsíční BH pes, samčí hlava, dobrý tmavý pigment, správné umístění uší, odpovídající délka krku, dobré přední a zadní úhlení, rovná horní linie, neusazený v pohybu.

37 PSI          BH tř. MLADÝCH    LYRICK Merlin Bohemia V1, CAJC, NMP, BOJ, BOS

Nar.:17.6.2013 CMKU/CKC 13397/13 O: Turretbank TRIBERRY            M: QUINETE TERNO z Kamilkové zahrady

Majitel:   K. + R. ŠMEJKALOVI,                  STRAKY

Nine month old BH dog, excellent head shape, beautiful large dark eyes, excellent pigment, very correct ear set, wonderful reach of neck and well placed shoulders, level topline, ribs developing well, correct rear angulation.

Devitiměsíční BH pes, výborný tvar hlavy, krásné velké, tmavé oči, výborný pigment, velmi správné nasazení uší, nádherná délka krku a dobře umístěné lopatky, rovná horní linie, žebra se dobře vyvíjejí, správné zadní úhlení.

38 PSI          BH tř. MLADÝCH    MERLIN Canic Satelles V3

Nar.:10.3.2013 PKR.IX-64367          O: Aranel SNIKER         M: DONNA MARY from Range of Colours

Majitel:   Božena GRZESIK,                      PL, WODZISLAN SLASKI

One year old BH dog, excellent pigment, beautiful large dark eye, correct head shape and ear set, good neck, leading to well laid shoulders, level topline, correct rear angulation, moved little close behind.

Jeden rok starý BH pes, výborný pigment, krásné velké tmavé oči, správný tvar hlavy a nasazení ucha, dobrý krk, vedoucí dobře položeným lopatkám, rovná horní linie, správné zadní úhlení, vzadu se pohyboval trochu úzký.

39 PSI          BH tř. MLADÝCH    ORINOCO od Ptačí skály VD4

Nar.:22.5.2013 CMKU/CKC 13388/13 O: ALONSO FERRARI von Starburg           M: MADELENE od Ptačí skály

Majitel:   Anežka RUDYOVÁ,                     NOVÝ MALÍN

Ten month old BH dog, very musculant, good nose pigment, would like a slightly darker eye, good ear set, correct neck, good front and rear angulation, moved adequatly, very mature for age.

Deseti měsíční BH pes, velmi svalnatý, dobrý nosní pigment, ráda bych o trochu tmavší oko, dobré nasazení ucha, správný krk, dobré přední a zadní úhlení, pohyboval se přiměřeně, na svůj věk velmi vyspělý.

40 PSI          BH tř. MLADÝCH    SANTINI Arušava V2

Nar.: 6.4.2013  CMKU/CKC 13279/13 O: Graigowl SANTANA    M: CAMILA Ba-Mi-Go

Majitel:   Simona SKŘIČKOVÁ,                   PRAHA 5

One year old BH dog, excellent musculant head, good pigment, correct head shape, good length of neck, correct shoulder placement, rib needing development, level topline, good rear angulation, excellent coat.

Roční BH pes, výborná samčí hlava, dobrý pigment, správný tvar hlavy, dobrá délka krku, správné postavení lopatek, žebra (hrudník) se potřebují vyvinout, rovná horní linie, správné zadní úhlení, výborná srst.

41 PSI          BH tř. MEZITŘÍDA  FARANEL Prokopská hvězda V1, CAC

Nar.:30.9.2012 CMKU/CKC 13000/12 O:  Aranel COSMIC        M: BAMBOO Prokopská hvězda

Majitel:   Věra REJFKOVÁ,                       HEŘMANŮV MĚSTEC

Excellent seventeen months mature dog, musculant head, good correct pigment, well cushioned under eye, correct ear set, good length of neck, well laid shoulders, level topline, slightly long in back, correct rear angulation, moved well.

Výborný sedmnácti měsíční vyspělý pes, samčí hlava, dobrý správný pigment, dobře vyplněná (hlava) pod očima, správně nasazené ucho, správná délka krku, dobře položené lopatky, rovná horní linie, trochu delší ve hřebetě, správné zadní úhlení, pohyboval se dobře.

42 PSI          BH tř. OTEVŘENÁ  Clopsville BREEZER V1, CAC

Nar.:17.6.2011 CMKU/CKC 12589-11/   O:  Aranel MAVERICK     M: Clopsville SEA BREEZE

Majitel:   Lenka POLÁKOVÁ,                     MNICHOVO HRADIŠTĚ

Excellent musculant mature dog, excellent pigment, good head shape, adequate reach of neck, well laid shoulders, level topline, excellent spring of rib, moved with drive.

Výborný, svalnatý, vyspělý pes, výborný pigment, dobrý tvar hlavy, přiměřená délka krku, dobře položené lopatky, rovná horní linie, výborná klenba žeber, pohyboval se s odpichem.

43 PSI          BH tř. OTEVŘENÁ  ELEGÁN ZIPPY z Usedlosti Újezdec V4

Nar.:23.2.2012 CMKU/CKC 12642/12/   O: ZIPPY Prokopská hvězda         M: FLEUR ILLUSION z Usedlosti Újezdec

Majitel:   DIBLÍKOVÁ + NOVÁKOVÁ,            VODŇANY

Good mature dog, musculant head, nose pigment could be darker, good cusioning, correct ear set, nice reach of neck, well laid shoulders, good spring of rib, level topline, correct rear angulation, moved well.

Dobře vyspělý pes, samčí hlava, nosní pigment by mohl být tmavší, dobré výplně, správné nasazení ucha, pěkná délka krku, dobře položené lopatky, správná klenba žeber, rovná horní linie, správné zadní úhlení, pohyboval se dobře.

44 PSI          BH tř. OTEVŘENÁ  CHERUBÍN Království Canny VD

Nar.:25.7.2010 CMKU/CKC 11786/10/   O: Loranka’s BRANSON  M: BREISY White Sirius

Majitel:   Zdeňka DRAHOVZALOVÁ,            PRAHA 5

Mature BH dog, good pigment, adequate head shape, good ear set, could do with more length of neck, level topline, adequate rear and front angulation, acceptable movement.

Vyspělý BH pes, dobrý pigment, odpovídající tvar hlavy, dobré nasazení ucha, mohl by mít delší krk, rovná horní linie, odpovídající zadní a přední úhlení, přijatelný pohyb.

45 PSI          BH tř. OTEVŘENÁ  JACK DANIEL Spanilá věž V2, res. CAC

Nar.:12.1.2012 CMKU/CKC 12598/12/   O:  MONACO SEVI Biely démon     M: GREASY Spanilá věž

Majitel:   Věra REJFKOVÁ,                       HEŘMANŮV MĚSTEC

Musculant mature dog with correct head shape, excellent pigment and large dark eye, good length of neck, correct front shoulders, ribcage developed well, level topline, good rear angulation, little close behind on the move.

Svalnatý dospělý pes se správným tvarem hlavy, výborný pigment a velké tmavé oko, dobrá délka krku, správné přední lopatky, hrudník dobře vyvinut, rovná horní linie, dobré zadní úhlení, v pohybu vzadu trochu úzký.

46 PSI          BH tř. OTEVŘENÁ  QUIGLY TERNO z Kamilkové zahrady V3

Nar.:23.7.2010 CMKU/CKC 11772/10 O: Bonitos Companeros ITZI BITZI TINY WINY         M:  DOLLY TERNO z Kamilkové zahrady

Majitel:   MUDr. Radka MELOUNOVÁ,          PRAHA 10

Mature musculant male, excellent pigment, good head shape, well cushioned, correct ear set, adequate length of neck, well laid shoulders, good level topline, good rear angulation, tail set high, therefore gay on the move, little close behind on the move,

excellent coat.

Vyspělý, svalnatý sameček, výborný pigment, dobrý tvar hlavy, dobré výplně, správně nasazené ucho, přiměřená délka krku, dobře položené lopatky, dobrá, rovná horní linie, dobré zadní úhlení, ocas nasazen vysoko, proto veselý (vysoko)  v pohybu, vzadu při pohybu trochu úzký, výborná srst.

47 PSI          BH tř. VÍTĚZŮ       BRUNO BANANI vom Welfenhof V1, CAC, VB, KV

Nar.:21.2.2011 CMKU/CKC 12382-11/   O: Angel’s Pride EMERALD          M: FANCY FAY vom Welfenhof

Majitel:   JUDr. Ivana JANDOVÁ,                VINAŘICE

Excellent mature, musculant dog, beautiful breed type, excellent pigment, correct head shape, beautiful dark eye, good neck, leading to well laid shoulders, excellent front and rear angulation, giving excellent move drive, pleasure to watch on the move.

Výborně vyspělý, svalnatý pes, krásný přdstavitel plemene, výborný pigment, správný tvar hlavy, krásné tmavé oko, dobrý krk navazující na dobře položené lopatky, výborné přední a zadní úhlení, dávající mu výbornou dynamiku pohybu, je potěšení ho sledovat v pohybu.

48 PSI          BH tř. VETERÁNŮ  WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec V1, NPV

Nar.:31.5.2005 CMKU/CKC 8192/05/0   O: Habanera’s HITCHHIKER        M: ILLUSION FLEUR z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Jindra DIBLÍKOVÁ,                      VODŇANY

Ten year old veteran, showing his age in his face, but moved to perfection, excellent pigment, classic head, wonderful rib, very correct front and rear angulation.

Desetiletý veterán, ve tváři se značí jeho věk, ale pohyb je perfektní, výborný pigment, klasická hlava, báječný hrudník, velice správné přední a zadní úhlení.

49 PSI          RU tř. ŠTĚŇAT      WILLIAM SHAKESPEARE Bonimo VN1, NPŠ

Nar.: 2.10.2013                           CMKU/CKC 13571/13   O: Volney BONANZA  M: ORIENTAL NIGHT du Chateau Noblesse

Majitel:   Jolana BÁČOVÁ,                        BRANDÝSEK

Beautiful  musculant head, young baby, beautiful pigment, correct shaped head, level topline, correct set tail, good angulation in rear, his movement will come with time.

Krásná, osvalená hlava, mladé bejby, krásný pigment, správně tvarovaná hlava, rovná horní linie, správné nasazení ocasu, dobré zadní úhlení, pohyb se časem zlepší.

50 PSI          RU tř. DOROSTU   ADONIS DARLING Kopidlenský kavalír VN1

Nar.:28.8.2013 CMKU/CKC 13498/13  O: Helandros BRANDON LEE       M: ISIS DEA Zlatý kavalír

Majitel:   JUDr. Milan ŠIŠKA,                     KLADNO

Seven month old ruby boy, very promising, nice type, good musculant head, cushioning under eyes will come with age, positive conformation.

Sedmiměsíční ruby chlapec, velmi nadějný, pěkný typ, dobře vyplněná hlava, výplně pod očima přijdou s věkem, pozitivní stavba těla.

51 PSI          RU tř. MLADÝCH    HEARTBEAT vom Erlenbacher Hemmerich V1, CAJC

Nar.:27.1.2013 CMKU/CKC 13305-13/   O: Liane’s ZEST OF PERFECTION            M: Liane’s GITANA

Majitel:   Zuzana GLADIŠOVÁ,                   STAŘÍČ

One year old ruby boy, very smart on the move, excellent pigment, large soft round eye, correct ear set, nice neck leading to level topline, good angulation front and rear, rich chestnut coat colour, could flag tail some times.

Jeden rok starý ruby chlapec, velmi bystrý v pohybu, výborný pigment, velké, něžné kulaté oko, správné nasazení ucha, pěkný krk vedoucí do rovné horní linie, dobré úhlení vepředu i vzadu, výrazná kaštanová barva srsti, mohl by chvílemi spustit ocas.

52 PSI          RU tř. MEZITŘÍDA  BODIE BROWN Indigrace V2, res. CAC

Nar.:15.6.2012 CMKU/CKC 12898/12 O:  ARTUR Koblížek       M: INDIANA BLACK Zlatý kavalír

Majitel:   Zbigniew JANUSZ,                      PRAHA 8

Twenty two months dog, musculant head, good pigment, correct ear set, good reach of neck, correct angles front and rear, level topline, moved well, body will come with maturity.

Dvaadvaceti měsíční pes, svalnatá hlava, dobrý pigment, správné nasazení ucha, správná délka krku, správné úhly vepředu a vzadu, rovná horní linie, pohyboval se dobře, tělo se vyvine s dospíváním.

53 PSI          RU tř. MEZITŘÍDA  IAN DANIEL Minowara V1, CAC

Nar.: 7.6.2012  CMKU/CKC 12862/12 O: Volney BONANZA      M: Visakoivum KITTY KARISSA

Majitel:   Milan JEČNÝ,                            KOPIDLNO

Twenty one month old dog, mature musculant head, good pigment, correct shape giving soft expression, good reach of neck, leading to level topline, good angulation front and rear, excellent on the move.

Jedenadvacet měsíců starý pes, vyspělá samčí hlava, dobrý pigment, správný tvar dávající něžný výraz, správná délka krku přecházející do rovné horní linie, dobré úhlení vepředu i vzadu, výborný v pohybu.

55 PSI          RU tř. OTEVŘENÁ  BONZO z Lískových oříšků V4

Nar.:30.11.2011CMKU/CKC 12545/11/   O: ALFI Sylena  M: ORNELLA Kavalíří kvarteto

Majitel:   Martina JŮZOVÁ,                        LIBŠTÁT

Up to size musculant RU dog, excellent pigment, good ear placement, nice reach of neck, correct angulation front and rear, moved with drive.

Větší vyspělý RU pes, výborný pigment, správné umístění uší, pěkná délka krku, správné úhlení vepředu i vzadu, pohyboval se s odpichem.

56 PSI          RU tř. OTEVŘENÁ  IVANHOE ART Zbirožské podzámčí V2, res. CAC

Nar.:26.3.2012 CMKU/CKC 12762/12 O: MAXWELL z Willany   M: VALKÝRA TRES z Císařského mlýna

Majitel:   Iveta LENCOVÁ,                         LITOMĚŘICE

Mature musculant dog of correct size, excellent pigment, correct head shape, nice reach of neck, good angulation front and rear, excellent conformation, beautiful rich coat.

Vyspělý svalnatý pes správné velikosti, výborný pigment, správný tvar hlavy, pěkná délka krku, dobré úhlení vpředu i vzadu, výborná stavba těla, krásná, bohatá srst.

57 PSI          RU tř. OTEVŘENÁ  L’OR Perle du Sahel V1, CAC, VB

Nar.:14.3.2011 CMKU/CKC 12137/11/   O:  Volney BONANZA      M:  FRENCH KISS Perle du Sahel

Majitel:   A.+J. ŠPAČKOVI,                        SKALSKO

Excellent musculant RU dog correct size, beautiful large dark eyes, giving softest of expression, good length of neck into good front and rear angulation, level topline, rich ruby coat.

Výborný svalnatý RU pes, správná velikost, krásné velké tmavé oči, dávající nejněžnější výraz, dobrá délka krku do dobrého předního a zadního úhlení, rovná horní linie, bohatá ruby srst.

58 PSI          RU tř. OTEVŘENÁ  UDO ARNY z Usedlosti Újezdec V3

Nar.: 3.1.2011  CMKU/CKC 11996/11/   O: ARNY z Andulčiny školky         M: N TWO NANIE LIZT z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Lenka BRHELOVÁ,                     UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Large musculant RU dog, excellent pigment, correct ear set, good length of neck into correct shoulder placement, level topline, rich ruby coat, little close behind on the move.

Velký, svalnatý RU pes, výborný pigment, správně nasazené ucho, správná délka krku mezi správně umístěnýma lopatkama, rovná horní linie, bohatá ruby srst, při pohybu trochu úzký vzadu.

54 PSI          RU tř. VÍTĚZŮ       Bonitos Companeros YES WE CAN RED V1, CAC

Nar.: 2.7.2010  CMKU/CKC 11991-10/   O:  Bonitos Companeros HALLI GALLI         M: Rattlebridge MINIATUR ROSE

Majitel:   Hana ŠAŠKOVÁ,                        JEVÍČKO

Beautiful rich ruby boy of excellent quality, good head portions, correct eye, good length of neck into, good angulation front and rear, excellent rib cage and correct tail set, beautiful rich ruby.

Krásný kluk s bohatou ruby barvou výborné kvality, dobré partie hlavy, správné oko, správná délka krku, dobré úhlení vpředu i vzadu, výborný hrudník a správné nasazení ocasu, krásná, zářivá ruby barva.

59 PSI          RU tř. VÍTĚZŮ       CHE GUEVARA Flowers City V2, res. CAC

Nar.:18.4.2010 CMKU/CKC 11531/10/   O: HAKER Zlodziejska Zgraja       M:  COCO DE L’AMOUR Flowers City

Majitel:   Yvona KLIKOVÁ,                         KLADNO

Beautiful mature RU dog, large dark eyes, giving softest expression, correct ear set, good length of neck, good nagulation front and rear, level topline, moved with drive.

Krásný, vyspělý RU pes, velké tmavé oči, dávající nejněžnější výraz, správně nasazené uši, dobrá délka krku, dobré úhlení vepředu i vzadu, rovná horní linie, pohyboval se s vervou.

60 PSI          RU tř. VETERÁNŮ  Lisgarth DYLAN THOMAS V1

Nar.: 3.1.2003  CMKU/CKC 7275-03/0   O:  SALLCOTT ADAGIO of Culverhill          M:  POLLYBENT GOLDEN ROSE of Lisgarth

Majitel:   Olga JAČKOVÁ,                         TŘEBESTOVICE

Excellent eleven year old, moved with excellent drive, lost his pigment and teeth, but doesnt matter, beautiful rich ruby coat.

Výborný jedenáctiletý pes, pohyboval se s výbornou dynamikou, ztratil svůj pigment a zuby, ale to nevadí, krásná, zářivá ruby srst.

61 PSI          TR tř. DOROSTU   LET ME BE MINE Scarlett team VN1

Nar.: 9.8.2013  CMKU/CKC 13650-13/   O: KAPITÁN HOOK vom Koninchengarten    M:  KISS ME IF YOU DARE Scarlett team

Majitel:   Pavlína GROSSEROVÁ,               OPAVA

Very promising young TR boy, good correct head, nice neck, leading into well laid shoulders, level topline, good rear angulation, moved adequatly, body will come with maturity.

Velmi nadějný mladý TR kluk, dobrá správná hlava, pěkný krk, pokračující dobře položenýma lopatkama, rovná horní linie, správné zadní úhlení, pohyboval se přiměřeně, tělo se vyvine s dospělostí.

62 PSI          TR tř. MLADÝCH    LORD MONTY z Usedlosti Újezdec VD2

Nar.:10.1.2013 CMKU/CKC 13149/13 O: Rakelton’s GENTLEMAN         M: N TWO NANNIE LIZ z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Lucie KREJČÍKOVÁ,                    PRAHA 8

One year tri boy, very musculat head, good pigment, correct ear set, level topline, moved little close behind, body will come with maturity.

Jednoroční TR kluk, velmi osvalená hlava, dobrý pigment, správné nasazení ucha, pohyboval se vzadu trochu úzký, tělo se vyvine v průběhu dospívání.

63 PSI          TR tř. MLADÝCH    YANKEE TERNO z Kamilkové zahrady V1, CAJC

Nar.:15.12.2012CMKU/CKC 13115/12   O: FLOREN od Ptačí skály           M: FIONA TERNO z Kamilkové zahrady

Majitel:   Rudolf MACEK,                          SUCHÁ

Eighteen month tri boy, mature musculant head, excellent pigment, correct ear set, good length of neck, leading into correct front and rear angulation, level topline, moved excellent, tail carried little high, beautiful mature boy.

Osmnnácti měsíční TR kluk, vyspělá, svalnatá hlava, výborný pigment, správné nasazení ucha, správná délka krku, vedoucí ke správnému přednímu a zadnímu úhlení, rovná horní linie, pohyboval se výborně, ocas nesen poněkud vysoko, krásně vyspělý pes.

64 PSI          TR tř. MEZITŘÍDA  XTEMPORE OKTI Biely démon V1, CAC

Nar.:12.5.2012 CMKU/CKC 12976-12/   O: ZENGY SIRI Biely démon         M: BAUCIS QIRI Biely démon

Majitel:   Jiřina RAŠKOVÁ,                        KOPŘIVNICE

TR boy, good musculant head, large eye but could be darker, good nose pigment, good length of neck leading into correct placed shoulders, level topline, good rear angulation, moved well, dog of correct size.

TR kluk, dobrá samčí hlava, velké oko, ale mohlo by být tmavší, dobrý nosní pigment, správná délka krku vede ke správně umístěným lopatkám, rovná horní linie, správné zadní úhlení, pohyboval se dobře, pes správné velikosti.

66 PSI          TR tř. OTEVŘENÁ  HELBIO Malcriado de la Casa VD4

Nar.:24.1.2012 CMKU/CKC 12623/12/   O: PERCIVAL TWAI z Císařského mlýna     M:      LADY ANN Vanessa Atalanta

Majitel:   Karolína LHOTSKÁ,                     RUDNÁ

Large musculant boy, good head shape, excellent pigment, correct ear set, good length of neck, excellent front and rear angulation, moved with drive, good tail carriage.

Velký svalnatý kluk, správný tvar hlavy, výborný pigment, správné nasazení ucha, správná délka krku, výborné přední a zadní úhlení, pohyboval se s odpichem, správné nesení ocasu.

67 PSI          TR tř. OTEVŘENÁ  JIMM Carcharias VD3

Nar.:27.10.2011CMKU/CKC 12517/11/   O: RUPRECHT TWAI z Císařského mlýna    M:    MEGGY GETT Paja-Keš

Majitel:   Jana LHOTOVÁ,                        PACOV

Musculant TR boy, white around eye datracts from his soft expression, correct head shape, good ear set, adequate length of neck, angles front and rear equal, level topline, flowing coat, tail set little high.

Svalnatý TR kluk, bělmo okolo očí mu ubírá něžný výraz, správný tvar hlavy, správné nasazení ucha, přiměřeně dlouhý krk, úhlení vpředu i vzadu je strmé, rovná horní linie, splývavá srst, nasazení ocasu je poněkud vysoko.

68 PSI          TR tř. OTEVŘENÁ  MARLEY Rusavská koliba V2, res. CAC

Nar.:15.8.2010 CMKU/CKC 11812/10/   O: FIORINO Merlin Bohemia        M:  JESSIE Rusavská koliba

Majitel:   Iveta LENCOVÁ,                         LITOMĚŘICE

TR dog of correct size, good musculant head, good pigment, good length of neck, correct angulation front and rear, good substance to body, flowing coat, tail carried little behind.

TR pes správné velikosti, správná samčí hlava, dobrý pigment, správná délka krku, korektní úhlení vpředu i vzadu, správná tělesná hmota, splývající srst, ocas nesen trochu vzadu.

69 PSI          TR tř. OTEVŘENÁ  Turretbank TRIBERRY V1, CAC, VB

Nar.:20.10.2011CMKU/CKC 13225-13/  O: Angel’s Pride GENTLEMAN                         M: ROCKIN REBELS CAMEO At Turrebank

Majitel:   K. + R. ŠMEJKALOVI,                  STRAKY

TR dog, musculant head, beautiful large dark eyes, giving soft expresion, correct head proportions, good length of neck into well laid back shoulders, level topline, good rear angulation, correct tail set, little close behind on the move.

TR pes, samčí hlava, krásné, velké tmavé oči dávající něžný výraz, správné proporce hlavy, správná délka krku vedoucí k dobře položeným lopatkám, rovná horní linie, správné zadní úhlení, správné nasazení ocasu, v pohybu trochu úzký vzadu.

70 PSI          TR tř. OTEVŘENÁ  WABI Dejvické údolí VD

Nar.:11.2.2012 CMKU/CKC 12684/12 O:  ALBERTO Jizutoji      M: VIRNA Dejvické údolí

Majitel:   Ing. Zdeněk STEHLÍK,                  PRAHA 6

Musculant headed dog, white around the eye detracts from soft expression, good ear set, adequate neck, leading into good front and rear angulation, level topline, moved well.

Pes se samčí hlavou, bílá kolem očí mu ubírá na něžném výrazu, správně nasazené ucho, přiměřený krk vedoucí k dobrému přednímu a zadnímu úhlení, rovná horní linie, pohyboval se dobře.

65 PSI          TR tř. VÍTĚZŮ       BATUL Cavalier Prague V1, CAC

Nar.:25.2.2012 CMKU/CKC 12691/12/   O: WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec   M: BABIANA z Údolí kavalírů

Majitel:   MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,             PRAHA 2

Excellent musculant tri boy, correct head shape, good length of neck leading into correct shoulder placement, good rib, level topline, correct rear angulation, moved with drive.

Výborný, osvalený TR kluk, korektní tvar hlavy, správná délka krku přecházející do správně umístěných lopatek, správné žebro, rovná horní linie, korektní zadní úhlení, pohyboval se s odpichem.

71 PSI          TR tř. VÍTĚZŮ       JOE BLACK Spanilá věž V2, res. CAC

Nar.:12.1.2012 CMKU/CKC 12600/12/   O:  MONACO SEVI Biely démon     M: GREASY Spanilá věž

Majitel:   Miloš KOPECKÝ,                        ŠTERNBERK

Musculant tri dog of correct size, good head portions, adequate neck, front and rear angulation equal, level topline, good flowing coat, carried tail little high in the move.

Samčí TR pes správné velikosti, správné partie hlavy, přiměřený krk, přední a zadní úhlení rovné, rovná horní linie, dobrá splývavá srst, v pohybu nesl ocas poněkud vysoko.

72 FENY       BT  tř. ŠTĚŇAT      LETICIA KARIN Zbirožské podzámčí VN1

Nar.:25.10.2013CMKU/CKC 13593/13   O: Rosebury HERMES    M:  VALKÝRA TRES z Císařského mlýna

Majitel:   Vladimíra FROŇKOVÁ,                ZBIROH

Nice female, lovely shaped, sized, nice head, lovely dark eye, well balanced tan, nice rib, level topline, well angulated hind, very happy.

Pěkná fenka, báječný tvar a velikost, pěkná hlava, nádherně tmavé oči, dobře rozdělené pálení, pěkné žebro, rovná horní linie, vzadu dobře úhlená, velmi veselá.

73 FENY       BT  tř. DOROSTU   BEATRICE Naše radost VN1

Nar.:19.9.2013 CMKU/CKC 13519/13 O: LINCOLN MANY z Usedlosti Újezdec      M: ORCHIDEA HANNY z Usedlosti Újezdec

Majitel:   MUDr. Štěp. DOČEKALOVÁ,          HRADEC KRÁLOVÉ

BT soft expression, correct bite, good length muzzle, lovely armed ? neck, good topline, would like a little bit spring in rib, needs little bit bigger.

BT, něžný výraz, korektní skus, správná délka čenichu, báječně utvářený krk, správná horní linie, rád bych, aby měla o něco více klenutá žebra, potřebovala by být trochu větší.

74 FENY       BT  tř. MLADÝCH    BORDEAUX LE CHARME Jollynea’s V1, CAJC

Nar.:22.5.2013 CMKU/CKC 13354/13 O: Loranka’s STAR PRINCE         M: FLOWER FAIR of Sevijean’s

Majitel:   Lenka KŘUPKOVÁ,                     MORAVSKÁ TŘEBOVÁ,

Good sized BT, would like a little bit more muzzle, lovely expressive eyes, nice neck and shoulder, well angulated hind quarters, would prefer slightly … tail set.

Správně velká BT, potřebovala by mít o trochu větší čenich, nádherně výrazné oči, pěkný krk a lopatka, dobře zaúhlené zadní partie, preferoval bych trochu … nasazený ocas.

75 FENY       BT  tř. MLADÝCH    FERGIE Bezzábran xxx

Nar.: 6.3.2013  CMKU/CKC 13204/13 O: DORIAN GRAY of Woodville     M: CANDY Bezzábran

Majitel:   Vladimír TYLE,                           PRAHA 5

nebyla

76 FENY       BT  tř. MLADÝCH    FLEUR PEONIA Gardyth posouzena mimo pořadí – V

Nar.: 1.5.2013  CMKU/CKC 13368/13 O: BRUNO BANANI vom Welfenhof            M:  ANNA MARIA Gardyth

Majitel:   Olga JAČKOVÁ,                         TŘEBESTOVICE

Protože nastoupila po posouzení ostatních fen v kruhu – posudek psán dodatečně – mimo pořadí.

Quality BT bitch, with lovely coat colour, coat condition, soft OK, feminine head with correct length of muzzle, good bone and upper arm, well sprung rib, in to well angulated hindquarters, bitch of quality needs to rear to be settled in the ring.

Kvalitní BT fenka s báječnou barvou srsti a kondicí srsti, něžnost je OK, fenčí hlava se správnou délkou čenichu, dobrá kostra a nadloktí, dobře klenuté žebro, v dobře zaúhlené zadní partii, kvalitní fena potřebuje se v kruhu (v pohybu) vzadu usadit.

77 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA  CELESTÝNA Koblížek VD3

Nar.: 6.9.2012  CMKU/CKC 12979/12 O: QIRI PERI Biely démon           M: CAVALÍRKA Arinin sen

Majitel:   Ilona ŠTEKRTOVÁ,                     PRAHA 9

BT bitch, lovely expression, good dark eye, good neck and shoulders, nice rib, in good condition, moves a little bit inactive, little bit more needs strained.

BT fenka, nádherný výraz, dobré tmavé oko, dobrý krk a lopatky, pěkné žebro, v dobré kondici, pohybuje se trochu pasívně, potřebuje být trochu přinucena.

78 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA  COLETA Koblížek xxx

Nar.: 6.9.2012  CMKU/CKC 12981/12 O: QIRI PERI Biely démon           M: CAVALÍRKA Arinin sen

Majitel:   Iva NOVOTNÁ,                          HRADEC KRÁLOVÉ

nebyla

79 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA  EVELYN Górska Fantazja V1, CAC, VB

Nar.:26.5.2012 CMKU/CKC 13002-12/   O: Leelyn JOHNNY CASH           M: TOFFY FEE Górska Fantazja

Majitel:   Bc. Lucie MELICHAROVÁ,            MILÍN

BT bitch, nice size, I would like little bit more condition hair, well marked, lovely length of muzzle, good size eye, ears well set, moves happily.

BT fenka, pěkná velikost, chtěl bych, aby měla v lepší kondici srst, dobře vybarvená, báječná délka čenichu, správná velikost oka, uši dobře nasazeny, pohybovala se vesele.

80 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA  KATRIN Canis Satelles VD

Nar.:25.10.2012PKR.IX-63684         O:  FOREWER YOUNG Flowers City           M:   INNES Kavalíří kvarteto

Majitel:   Božena GRZESIK,                      PL, WODZISLAN SLASKI

Lost judgement.

Paní odnesla i kopii posudku.


81 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA  NINA Flowers City VD4

Nar.:27.3.2012 CMKU/CKC 12990/12 O: Volney BONANZA      M: COCO DE L’ AMOUR Flowers City

Majitel:   Jaroslav SIEGER,                       PLZEŇ

Nice shaped BT bitch, good coat condition, moved well, correct length muzzle, correct bite, nice sized dark eye, nice shoulders and neck, good topline, moved well.

Dobře tvarovaná BT fenka, dobrá kondice srsti, pohybovala se dobře, správná délka čenichu, pěkně velké, tmavé oči, pěkné lopatky a krk, dobrá horní linie, pohybovala se dobře.

82 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA  PEISCHA FOON Charmander V2

Nar.:25.7.2012 CMKU/CKC 12920/12 O: EDA Fimfárum          M: ISABELA FOON Charmander

Majitel:   Veronika LACÍKOVÁ,                   PRAHA 8

BT bitch, good size and shaped, nice soft expression, used ears set well, bright tan marking, good lenght of shoulders, nice arched neck, happy on the move, little bit more spring on rib, happy go(es).

BT fena, správné velikosti a tvaru, pěkný, něžný výraz, používané uši jsou dobře nasazeny, světlé pálení, správná délka lopatek, pěkně klenutý krk, veselá v pohybu, trochu větší klenba žeber, vesele si vykračuje.

83 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ  EBBI ROSE Bezzábran VD1

Nar.:30.9.2011 CMKU/CKC 12489/11/   O: DORIAN GRAY od Woodville    M:  AMBRA Bezzábran

Majitel:   Šárka KŘESŤANOVÁ,                  OPAVA

BT bitch, well marked bright colour, nice muzzle, in good coat and condition, moves well, (tail) carried set well, nice front, maybe a little bit too fat, presented OK.

BT fenka, dobře znakovaná výraznou barvou, pěkný čenich, v dobré srsti a kondici, pohybuje se dobře, ocas nesený a nasazený dobře, je možná trochu příliš tlustá, předvedena OK.

84 FENY       BT  tř. VÍTĚZŮ       BEATRIX VAN ORANJE Gardyth xxx

Nar.:26.6.2009 CMKU/CKC 11080/09 O:  Lisgarth DYLAN THOMAS        M:  Aneridee TIA MARIA

Majitel:   Olga JAČKOVÁ,                         TŘEBESTOVICE

nebyla

85 FENY       BT  tř. VÍTĚZŮ       FINNESSA OKTI Biely démon V1

Nar.:25.3.2011 CMKU/CKC 12395-11/   O: LANCELOT Biely démon          M: UNNELISE PERI Biely démon

Majitel:   Bc. Michaela OUŘEDNÍKOVÁ,        KRNSKO

Well presented BT bitch, nice coat, very soft expression, good nose pigment, lovely shaped standing and on the move, nice good deep chest, nice quarters, level topline and well angulated hindquarters, happy and shary (showy ?)  all time.

Dobře předvedená BT fenka, pěkná srst, velmi něžný výraz, dobrý nosní pigment, báječný tvar ve stoje a v pohybu, pěkný dobrý hluboký hrudník, pěkné (zadní) partie, rovná horní linie a dobře zaúhlené zadní, veselá a efektní (?) po celý čas.

86 FENY       BT  tř. VETERÁNŮ  CAVINO ANGEE fan de Zwemmer xxx

Nar.:13.1.2006 CMKU/CKC 9154-06/0   O: REMBRANDT de Sophline       M: AN ENGLISH ROSE od Ptačí skály

Majitel:   A.+J. VETEŠNÍKOVI,                   OBRATAŇ

nebyla

87 FENY       BH tř. ŠTĚŇAT      ADELAI DIAMOND Fraking VN1, NFŠ, nejlepší štěně

Nar.: 5.10.2013                           CMKU/CKC 13566/13                                         O: BRUNO BANANI vom Welfenhof        M:  KLÁRA GOLD Fraking

Majitel:   Iveta LOUDOVÁ,                         PCHERY

Promising puppy, nice colour, nice muzzle, well cushioning under eye, lovely black nose, nice front, good depth of chest, lovely crested neck on the topline, good tail set, very promising puppy.

Nadějné štěně, pěkná barva, pěkný čenich, dobré výplně pod očima, báječně tmavý nos, pěkný předek, dobrá hloubka hrudníku, báječný krk s hřebínkem na horní linii, správné nasazení ocasu, velmi nadějné štěně.

88 FENY       BH tř. ŠTĚŇAT      URŠULA FLORA z Usedlosti Újezdec N2

Nar.:21.11.2013  CMKU/CKC 13615/13   O: MAXWELL z Willany   M: FLORENCIE NESSI z Usedlosti Újezdec

Majitel:   MUDr. Eliška SALINGEROVÁ,        PRAHA 10

Very young puppy, good head shape, uses set well ears, would prefer white of eye, has lovely crested neck, good shaped standing and on the move, well topline standing.

Velmi mladé štěně, dobrý tvar hlavy, má dobře nasazené uši, preferoval bych bělmo očí ?? (spíš neměla by ukazovat ?),  má nádherně chocholatý krk, dobrý tvar ve stoje i v pohybu, dobrá horní linie ve stoje.

89 FENY       BH tř. DOROSTU   Casi El Polaco Cavalierlandia Norsl. Ram VN1

Nar.: 5.9.2013  dosud nedodán        O: Armenos Cavalierlandia El Polaco Norsl.R           M:     Koplicania Cavalierlandia Norslaw Ramott

Majitel:   Andrea LEBEDOVÁ,                    SOKOLOV

BH bitch, lovely shaped, soft expression with very expressive eyes, lovely sized, uses ears well, crested neck, well laid shoulders, good topline, coat and tail well, happily, very confident and shy.

BH fenka, nádherný tvar, něžný výraz s velmi výraznýma očima, báječná velikost, dobře používá uši, chocholatý krk, dobře položené lopatky, dobrá horní linie, srst a ocas dobrý, šťastná, velmi důvěřivá a ostýchavá.

90 FENY       BH tř. MLADÝCH    AILEY FRINEE Lantara D

Nar.:21.10.2012CMKU/CKC 13024/12   O: QUINN TERNO z Kamilkové zahrady      M:     DAVINIA LANTARA Minowara

Majitel:   Ing. Otakar VONDRÁČEK,             PRAHA 9

BH bitch, nice shaped, lovely nose pigment, nice head shaped, would prefer no white in eye, well set ears, crested neck, nicely laid shoulders, moves well, well presented.

BH fenka, dobře utvářená, báječný nosní pigment, pěkně tvarovaná hlava, preferoval bych, aby neměla (vidět) bělmo v oku, chocholatý krk, pěkně položené lopatky, pohybuje se dobře, dobře prezentována.

91 FENY       BH tř. MLADÝCH    FLORA ROSA Gardyth VD

Nar.: 1.5.2013  CMKU/CKC 13366/13 O: BRUNO BANANI vom Welfenhof            M:  ANNA MARIA Gardyth

Majitel:   Olga JAČKOVÁ,                         TŘEBESTOVICE

Nice sized bitch, lovely dark expressive eye, would like slightly longely muzzle, dept of chest good, moves well, happy tail on time, presented in good condition, lovely shaped standing and on the move.

Fenka pěkné velikosti, báječně tmavé, výrazné oko, chtěl bych o trochu delší čenich, hloubka hrudníku je dobrá, pohybuje se dobře, chvílemi veselý ocas (= je vysoko), prezentována v dobré kondici, nádherně modelovaná ve stoje a v pohybu.

92 FENY       BH tř. MLADÝCH    HEARTS BABY BELLE od Jihlavské brány VD

Nar.:25.3.2013 CMKU/CKC 13228/13 O: FILIPE Bonimo          M: ZICKIE od Jihlavské brány

Majitel:   Rudolf MACEK,                          SUCHÁ

Lightly marked BH bitch, good condition, has lovely large dark eye, would like slightly longer muzzle, lovely deep chest, well sprung ribs, carries tail well on the move, nice shaped, standing and on the move.

Světle znakovaná BH fena, dobrá kondice, má nádherně velké, tmavé oko, chtěl bych o něco delší čenich, nádherně hluboký hrudník, dobře klenutá žebra, v pohybu nese dobře ocas, pěkně tvarovaná, ve stoje a v pohybu.

93 FENY       BH tř. MLADÝCH    JAMAIKA REGGAS Silver Capricorn V3

Nar.:17.3.2013 CMKU/CKC 13157/13 O: BRUNO BANANI vom Welfenhof            M: ALMATIA SUNSHINE Silver Capricorn

Majitel:   JUDr. Josef ŠTĚTINA,                  DOMAŽLICE

Very feminine bitch, lovely shaped and sized, lovely head shaped with well set ears, correct lenght shoulders, moves well keeping level topline in the move, in good coat and lovely silke texture.

Fena s velmi fenčím výrazem, nádherný tvar a velikost, nádherně tvarovaná hlava s dobře nasazenýma ušima, správná délka lopatek, pohybuje se dobře udržujíc v pohybu rovnou horní linii, v dobré srsti s nádherně hedvábnou strukturou.

94 FENY       BH tř. MLADÝCH    JERSEY LILY LANGTRY Silver Capricorn V4

Nar.:17.3.2013 CMKU/CKC 13259/13 O:  BRUNO BANANI vom Welfenhof            M:     DALMATIA SUNSHINE Silver Capricorn

Majitel:   JUDr. Ivana JANDOVÁ,                VINAŘICE

BH bitch of good quality, lovely expressive eyes, well set ears, black of the nose, good depth of chest, good length to the neck, well spring ribs, lovely angulated hindquarters, carries tail set well on the move, shows happily.

BH fenka dobré kvality, nádherně výrazné oči, dobře nasazené uši, černý nos, dobrá hloubka hrudníku, správná délka krku, dobrá klenba žeber, nádherně zaůhlené zadní partie, v pohybu dobře nese ocas, radostně se předvádí.

95 FENY       BH tř. MLADÝCH    MATHILD NESSI z Usedlosti Újezdec VD

Nar.:19.1.2013 CMKU/CKC 13156/13 O: Rosebury HERMES    M:  N TWO NESSIA LIZ z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Jindra DIBLÍKOVÁ,                      VODŇANY

BH bitch, little white in coat, good breadth of muzzle, lovely expressive eyes, would prefer clean muzzle, good crested neck and laid shouders, nice good topline, well angulated hindquarters, moves a little close behind.

BH fena, málo bílé v srsti, dobrá šířka čenichu, nádherně výrazné oči, preferoval bych čistý čenich, dobrý chocholatý krk a položené lopatky, pěkná správná horní linie, dobře zaúhlené zadní partie, pohybuje se vzadu trochu úzká.

96 FENY       BH tř. MLADÝCH    MEGGIE Salvia Rose VD

Nar.: 8.4.2013  CMKU/CKC 13296/13 O: KENDY GOLD Fraking            M: GWENDY QUEEN Salvia Rose

Majitel:   Daniela Barbora JUGASOVÁ,         PRAHA 10

BH bitch, lovely silk coat, soft head, large dark eyes, correct length of muzzle, uses ears well, good lay of shoulders, would like more condition on hair.

BH fena, nádherně hedvábná srst, něžná hlava, velké tmavé oči, správná délka čenichu, dobře pracuje s ušima, správná poloha lopatek, chtěl bych srst v lepší kondici.

97 FENY       BH tř. MLADÝCH    MERYL Salvia Rose V2

Nar.: 8.4.2013  CMKU/CKC 13247/13 O: KENDY GOLD Fraking            M: GWENDY QUEEN Salvia Rose

Majitel:   Mgr. Zuzana VLČKOVÁ,               OHROBEC

BH bitch, good shaped, needs to train on the table, well set ears, using well, lovely large dark eyes, good length muzzle, correct bite and pigment, good length of neck, good angulated front, would like a little bit more dept in chest, moves well, in good coat condition.

BH fenka, dobře modelovaná, potřebuje trénovat na stole, dobře nasazené uši, dobře je používá, nádherně velké tmavé oči, správná délka čenichu, správný skus a pigment, dobrá délka krku, správně zaúhlená vepředu, rád bych aby měla trochu hlubší hrudník, pohybuje se dobře, v dobré kondici srsti.

98 FENY       BH tř. MLADÝCH    VITTORIA Bonimo V1, CAJC, NMF

Nar.:13.6.2013 CMKU/CKC 13382/163 O:D’ ARTAGNAN Perle du Sahel                    M: NICOLINA z Vrchu králů

Majitel:   Jolana BÁČOVÁ,                        BRANDÝSEK

Bitch presented in very good condition, silky coat, lovely shaped and sized, nice bone, most expressive eye, correct bite and muzzle lengh, lovely chest and front, showed a moved well.

Fenka předvedená ve velmi dobré kondici, hedvábná srst, nádherný tvar a velikost, pěkná kostra, nejvýraznější oko, korektní skus a délka čenichu, nádherný hrudník a předek, předvedena a pohybovala se dobře.

99 FENY       BH tř. MEZITŘÍDA  ALMA z Třeboňského Hrádečku VD

Nar.: 6.9.2012  CMKU/CKC 12958/12 O: KENDY GOLD Fraking            M:  AGÁTHA ze Sezimova Ústí

Majitel:   Ladislava KOHOUTOVÁ,              TŘEBOŇ

BH bitch, soft and silky, nice head shaped, prefere little bit more eye cusioning, most expressive eye, correct nose and muzzle, good depth the chest, well sprung rib, need to get more confidence because it is nice bitch.

BH fenka, něžná a jemná, pěkně tvarovaná hlava, preferuje více výplní pod očima, nejvýraznější oko, správný nos a čenich, dobrá hloubka hrudníku, dobře klenutá žebra, potřebuje získat více jistoty, protože je to krásná fenka.

134 FENY       BH tř. MEZITŘÍDA  Bonitos Companeros VERA V2, res. CAC

Nar.:18.4.2012 CMKU/CKC 13121/12 O:  Miletree CONSTELLATION      M: Bonitos Companeros PRIMA QUARTETT

Majitel:   Hana BRÁZDILOVÁ,                    FRYŠTÁK

Feminine bitch, well presented, silky coat, soft head, lovely large eyes, would like slightly dark eye, lovely neck and shoulders, nice level topline, moved and shown well, happy tail.

Fenka se samiččím výrazem, dobře předvedena, hedvábná srst, něžná hlava, nádherně velké oči, rád bych, aby byly trochu tmavší, báječný krk a lopatky, pěkná, rovná horní linie, pohybovala se a byla předvedena dobře, veselý ocas.

100 FENY       BH tř. MEZITŘÍDA  GRACE Krásná louka V1, CAC

Nar.: 3.7.2012  CMKU/CKC 12878/12 O: FRANCO Krásná louka           M: HEURÉKA SIRI Biely démon

Majitel:   Bc. Michaela OUŘEDNÍKOVÁ,        KRNSKO

BH bitch in good condition, lovely soft and silky coat, little strong in head, lovely dark expressive eyes, well set ears, good length muzzle, correct bite, nice bone, good laid shoulders and level topline, lovely spin of rib, nice short hocks, overall shaped and balanced excellent.

BH fenka v dobré kondici, báječně jemná a hedvábná srst, trochu hrubší hlava, nádherně tmavé, výrazné oči, dobře nasazené uši, správná délka čenichu, korektní skus, pěkná kostra, dobře položené lopatky a rovná horní linie, dobře zakulacená žebra, pěkná, krátká hlezna, celkově výborně modelovaná a vyvážená.

101 FENY       BH tř. OTEVŘENÁ  ADINA Cavalier Prague V

Nar.:18.1.2011 CMKU/CKC 12039/11/   O: MAXWELL z Willany   M: ARNIKA z Údolí kavalírů

Majitel:   MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,             PRAHA 2

Nice shaped and sized, lovely bone, lovely silky coat and soft, has lovely neck and shoulders, soft expression, large eye, well pigmentated nose, lovely topline into well sprung rib, nice angulated hindquarters, shows happily, lovely shaped when.

Pěkný tvar a velikost, nádherná kostra, nádherně hedvábná a jemná srst, něžný výraz, velké oči, dobře pigmentovaný nos, nádherná horní linie na dobře klenutém hrudníku, dobře zaúhlená v zadních partiích, vesele se předvádí, je pěkně modelovaná.

102 FENY       BH tř. OTEVŘENÁ  IRIS Caroli Regis V4

Nar.:10.10.2011CMKU/CKC 12473/11   O: Rosscrea DIPLOMATIC          M: GRACIE Caroli Regis

Majitel:   Jaromír PALÁN,                         MOST

Nice sized and shaped, nice head shaped, good under eye cushioning, large eye, correct length to muzzle, good pigmented nose, lovely depth of chest, well balanced rib, good topline on the move, lovely short taps (???).

Pěkná velikost a tvar, pěkně tvarovaná hlava,  dobré výplně pod očima, velké oko, správná délka čenichu, dobře pigmentovaný nos, nádherná hloubka hrudníku, velmi vyvážené žebro (hrudník), za pohybu dobrá horní linie, báječně krátké kohoutky ???

103 FENY       BH tř. OTEVŘENÁ  RELEASE ME TO WORLD Aldaha Gold V3

Nar.:26.8.2010 CMKU/CKC 11811/10/   O: Angle’s Pride ROBIN  M: ITICA Aldaha Gold

Majitel:   Maya BELANOHAVA,                   TUCHOMĚŘICE

Lovely feminine bitch, in good coat, well presented ,clean and silky, soft feminine head, well set ears, good muzzle shaped, a little wide in front when moving, lovely deep chest and good spring of rib, well angulated hindquarters, showing happily on all the time.

Nádherná samiččí fenka, v dobé srsti, dobře předvedena, čistá a hedvábná, něžná fenčí hlava, dobře nasazené uši, dobře tvarovaný čenich, za pohybu vepředu trochu široká, báječně hluboký hrudník a dobrá klenba žeber, dobře zaúhlené zadní partie, celou dobu se vesele předvádí.

104 FENY       BH tř. OTEVŘENÁ  ROZINKA GOLD Fraking xxx

Nar.:14.3.2012 CMKU/CKC 12721/12 O: FILIPE Bonimo          M: URŠULA Fraking

Majitel:   Kateřina DRAHOŇOVÁ,                ROUDNICE nad LABEM

nebyla

105 FENY       BH tř. OTEVŘENÁ  Stonehill’s X-ELLENT BELLE OF THE BALLV1, CAC

Nar.:29.12.2010CMKU/CKC 13229-13/  O: Lymrey MY BOY                                 M: Stonehill’s VICTORIA II.

Majitel:   Bc. Lucie MELICHAROVÁ,            MILÍN

Lovely bitch of high quality, lovely shaped standing and on the more, very correct head, uses ears well, lovely crested neck and lovely topline, lovely angulated hindquarters, shows and presented well.

Báječná fenka vysoké kvality, dobrý profil ve stoje i v pohybu, velmi správná hlava, dobře používá uši, dobře osrstěný krk a báječná horní linie, nádherně úhlené zadní, vypadá a prezentuje se dobře.

106 FENY       BH tř. VÍTĚZŮ       Clauberry MINT JULIP V1, CAC

Nar.: 9.1.2012  CMKU/CKC 12921-12/   O: Charnell MONTEREY    M: Aranel DEEZYNED for Clauberry

Majitel:   Eva MACHAČOVÁ,                      HOLEŠOV

BH bitch of lovely shape and size, showing well in good coat condition, feminine head shaped, lovely large dark eyes, nice muzzle length and well cushioning, good neck and shoulders, need more a little upper arm, good parallel chest, lovely topline, need hindquarters.

BH fena nádherného tvaru a velikosti, vypadá dobře v dobré kondici srsti, fenčí hlava, nádherně velké tmavé oči, pěkná délka čenichu a dobře vyplněný, dobrý krk a lopatky, potřebuje trochu delší nadloktí, dobrý, správný souměrný hrudník, nádherná horní linie a zadní partie.

107 FENY       BH tř. VÍTĚZŮ       INCOMPARABLE Azalea VD2

Nar.:28.7.2009 CMKU/CKC 11530-10/   O:  Byermoos QUEENS BEAU        M: UNE ROSE de la Fieffe au Songeur

Majitel:   Dana TOŠENOVJANOVÁ,             OSTRAVA

Well presented, well coated bitch, in good condition, lovely bone, soft head, well set ears, would like a little bit more upper arm, little heavy in shoulders, good topline, moves and shows well.

Dobře prezentovaná, dobře osrstěná fenka v dobré kondici, nádherná kostra, něžná hlava, dobře nasazené uši, chtěl bych, aby měla trochu delší nadloktí, trochu těžká v lopatkách, dobrá horní linie, pohybuje se a vypadá dobře.

108 FENY       BH tř. VETERÁNŮ  DONNA MARY from Range of Colours V2

Nar.:12.12.2005PKR.IX-neudáno      O:  Pascavale TYLOR     M: CIND

Majitel:   Božena GRZESIK,                      PL, WODZISLAN SLASKI

Well presented bitch, lovely coat and condition, very sand (sad ?) on the move, very shaped on standing, very showy, very feminine head, lovely shaped, lovely long ear levels, using them well, good neck, nice level topline, well set tail, very happy go.

Dobře předvedená fenka, nádherná srst a kondice, velmi nešťastná v pohybu, dobrý tvar ve stoje, velmi efektní, velmi fenčí hlava, nádherně tvarovaná, nádherná úroveň dlouhých uší, používá je dobře, dobrý krk, pěkná, rovná horní linie, dobře nasazený ocas, velmi vesele si vykračuje.

109 FENY       BH tř. VETERÁNŮ  KISS THE BEST Arušava V1, NFV, BOV

Nar.:13.7.2003 CMKU/CKC 7333/03/0   O: Royal Companion SIMPLY THE BEST     M:    MILVA vom Cavalierchen

Majitel:   Luďka SIEGROVÁ,                      PLZEŇ

Very feminine well presented bitch, very soft silky coat, lovely head shaped, expressive eyes, good length of muzzle, nice neck and shoulders, excellent ring of rib and topline, well angulated hindquarters, showed well for her young ???.

Velmi samiččí, dobře prezentovaná fena, velmi měkká, hedvábná srst, nádherně tvarovaná hlava, výrazné oči, správná délka čenichu, pěkný krk a lopatky, výborně zakulacená žebra a horní linie, dobře zaúhlené zadní partie, vypadá dobře na její mládí ??? (spíše : věk).

110 FENY       RU tř. DOROSTU   BEILEY GOLD Wiktoris VN1, NFD

Nar.:21.9.2013 CMKU/CKC 13540/13 O: Volney BONANZA      M: LAISY GOLD Fraking

Majitel:   Šárka KŘESŤANOVÁ,                  OPAVA

RU bitch, moving well with confidence, nice head shape, would like a little bit more length of muzzle, lovely arched neck, nice shoulders and upper arm, excellent topline, good color, nice tail set, well angulated hindquarters, lovely overall shaped and expression.

RU fenka, pohybuje se dobře a s jistotou, pěkný tvar hlavy, rád bych viděl o trochu delší čenich, nádherně klenutý krk, pěkné lopatky a nadloktí, výborná horní linie, dobrá barva, pěkné nasazení ocasu, dobře zaúhlené zadní partie, celkově dobrý tvar a výraz.

111 FENY       RU tř. MLADÝCH    SUMMER KISS Perle du Sahel V1, CAJC

Nar.: 9.6.2013  CMKU/CKC 13431/13 O: Loranka’s STAR PRINCE         M:  LOVE’N’KISS Perle du Sahel

Majitel:   A.+J. ŠPAČKOVI,                        SKALSKO

RU bitch of lovely colour, shaped and sized, presented in excellent condition, lovely silky soft coat, lovely head shaped, correct length of muzzle, well set ears, good length of neck to topline level, lovely depth of chest and front angulation, move with drive to ?? and front.

RU fenka nádherné barvy, tvaru a velikosti, předvedena ve výborné kondici, nádherná hedvábná měkká srst, nádherně tvarovaná hlava,  správná délka čenichu, dobře nasazené uši, dobrá délka krku k rovině horní linie, nádherně hluboký hrudník a přední úhlení, pohybuje se s dynamikou k ?? a vepředu.

112 FENY       RU tř. MLADÝCH    VINIE GOLD Fraking V2

Nar.:22.10.2012CMKU/CKC 13041/12   O: DA VINCI z Vrchu králů           M: ELOISE z Vrchu králů

Majitel:   Nikola MAREŠOVÁ,                    PRAHA 6

RU bitch, nice bone and type, lovely chest(nut) coat, good head shaped, well set ears, nice top skull, good length to muzzle, large eye, nice shoulders, good topline, excellent rib, well carried tail, lovely short hocks, presented in excellent condition.

RU fenka, pěkná kostra a typ, nádherná kaštanová srst, dobře tvarovaná hlava, dobře nasazené uši, pěkné temeno hlavy, správná délka čenichu, velké oko, pěkné lopatky, dobrá horní linie, výborná žebra, dobře nesený ocas, nádherně krátká hlezna, předvedena ve výborné kondici.

113 FENY       RU tř. OTEVŘENÁ  AISCHA GINETT z Usedlosti Újezdec V2, res. CAC

Nar.:25.7.2011 CMKU/CKC 12376/11/   O: ARNY z Andulčiny školky         M: GINETTE FOON Charmander

Majitel:   Bc. Lucie MELICHAROVÁ,            MILÍN

Well boned RU bitch, good colour and shaped, soft expression, whith good head shaped, uses ears well, well cushining muzzle, correct bite, good front and hindquarters, advantage on the move, enough neck, good topline in to well set tail, overall pleasing picture.

Dobře kostnatá RU fenka, dobrá barva a tvar, něžný výraz, s dobře tvarovanou hlavou, používá dobře uši, dobře vyplněný čenich, korektní skus, dobré přední a zadní končetiny, jsou výhodou při pohybu, dostatečný krk, dobrá horní linie přechází do dobře nasazeného ocasu, celkově půvabný obrázek.

114 FENY       RU tř. OTEVŘENÁ  HONEY HONEY Minowara V1, CAC, VB

Nar.:25.4.2011 CMKU/CKC 12215/11 O: Volney BONANZA      M: FORMOSA Caroli Regis

Majitel:   Jaromír PALÁN,                         MOST

RU bitch of high quality presented in lovely condition, lovely soft silk coat, lovely bone, shaped, lovely dark expressive eyes, lovely dark line, correct bite, nice neck and shoulders, excellent depth to chest, showing happily.

RU fenka vysoké kvality předvedena v nádherné kondici, nádherně měkká, hedvábná srst, báječná kostra, tvar, nádherně tmavé, výrazné oči, nádherně tmavá linka, správný skus, pěkný krk a lopatky, výborná hloubka hrudníku, vypadá šťastně.

115 FENY       RU tř. OTEVŘENÁ  ORNELA FOON Charmander V3

Nar.:20.3.2012 CMKU/CKC 12714/12 O: EDA Fimfárum          M: GEORGINA FOON Charmander

Majitel:   Iva NOVOTNÁ,                          HRADEC KRÁLOVÉ

Well boned RU bitch, lovely coat colour, little strong in head, good sized and shaped eye, pigment off today, good mouth, nice neck and shoulders, lovely topline, well angulated hindquarters, moved and showes well, has a qualities.

Dobře kostnatá RU fenka, nádherná barva srsti, trochu hrubá hlava, správně velké a tvarované oko, dnes ztráta pigmentu, dobrá tlama (skus), pěkný krk a lopatky, nádherná horní linie, dobře zaúhlené zadní partie, pohybuje se a vypadá dobře, má (své) kvality.

116 FENY       RU tř. VÍTĚZŮ       ADÉLKA GINETT z Usedlosti Újezdec V1, CAC

Nar.:25.7.2011 CMKU/CKC 12374/11/   O: ARNY z Andulčiny školky         M: GINETTE FOON Charmander

Majitel:   Jindra DIBLÍKOVÁ,                      VODŇANY

RU bitch of good colour, just enough coat today, feminine head, skull head, well set ears, lovely front, well set shoulders in level topline, excellent spring of rib, well tail set, lovely springt hindquarters when move.

RU fenka s dobrou barvou, dnes právě dostatek srsti, fenčí hlava, lebkatá ?? hlava, dobře nasazené uši, nádherný předek, dobře nasazené lopatky v rovné horní linii, výborně klenuté žebro, dobré nasazení ocasu, báječně zaúhlené zadní za pohybu.

117 FENY       TR tř. MLADÝCH    EBBYGAIL Líbezné tváře D

Nar.:14.1.2013 CMKU/CKC 13125/13 O: ILLUSION Jizutoji      M: ARANKA Líbezné tváře

Majitel:   Lucie HOFÍRKOVÁ,                     PARDUBICE

Very young TR bitch, good overall shaped, good head with good length of muzzle, dark pigmentation eyes, lovely neck, not in good shown ?, rather mysterious today, presented in good coat.

Velmi mladá TR fenka, celkově dobře modelovaná, dobrá hlava se správnou délkou čenichu, tmavá pigmentace očí, nádherný krk, nedobrý projev, je dnes poněkud záhadná, prezentována v dobré srsti.

118 FENY       TR tř. MLADÝCH    CHERYL z Královského města V2

Nar.:17.11.2012CMKU/CKC 13059/12   O:  JOVIŠ Bonimo          M: ANABEL z Královského města

Majitel:   Ing. Hana SKLENKOVÁ,                ŘEVNICE

Bitch of moderated bone, lovely head shaped, feminine head, good length to muzzle, a little erratic on the move, would like see more condition and spring of rib.

Fenka s nevelkou kostrou, hlava nádherně modelována, fenčí hlava, správná délka čenichu, trochu neustálená v pohybu, rád bych ji viděl v lepší kondici a s klenutějšími žebry.

119 FENY       TR tř. MLADÝCH    LINDA NANY z Usedlosti Újezdec D

Nar.:10.1.2013 CMKU/CKC 13151/13 O: Rakelton’s GENTLEMAN         M: N TWO NANNIE LIZ z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Hana LEDVINOVÁ,                      SPOJIL

Small TR bitch, fine bone, would like more bone, good size eye and colour, good pigment, correct mouth, would like more spring of rib, handled with difficulty and needs be more condition.

Malá TR fenka, drobná kostra, rád bych, aby byla kostnatější, správná velikost a barva oka, korektní tlama (skus), rád bych, aby měla klenutější žebra, předvedena s obtížemi a potřebuje lepší kondici.

120 FENY       TR tř. MLADÝCH    LOTTY NANY z Usedlosti Újezdec V4

Nar.:10.1.2013 CMKU/CKC 13152/13 O: Rakelton’s GENTLEMAN         M: N TWO NANNIE LIZ z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Eva TYLE,                                PRAHA 5

Well boned TR bitch, lovely soft expression, dark eye, would like a little bit more muzzle length, nice flat skull, well boned, nice front and hindquarters, moves well with drive, presented in good condition and coat.

TR fenka s dobrou kostrou, nádherně něžný výraz, tmavé oko, rád bych, aby měla větší délku čenichu, pěkná plochá lebka, dobře kostnatá, pěkné přední a zadní partie, pohybuje se dobře s dynamikou, předvedena v dobré kondici a srsti.

121 FENY       TR tř. MLADÝCH    SHAKIRA Arušava V1, CAJC

Nar.: 6.4.2013  CMKU/CKC 13280/13 O: Graigowl SANTANA    M: CAMILA Ba-Mi-Go

Majitel:   Luďka SIEGROVÁ,                      PLZEŇ

Heavily marked bitch has her qualities, nice shaped and mapped, little strong in head, good sized eye, good crested neck, well laid shoulders, enough spring of rib, good tail set, moves OK, handled well.

Těžce znakovaná fenka má svoje kvality, pěkně tvarovaná a mapovaná ?, trochu hrubá hlava, dobře dimenzované oko, dobrý osrstěný krk, dobře položené lopatky, dostatečně klenutá žebra, správně nasazený ocas, pohybuje se OK, dobře předvedena.

122 FENY       TR tř. MLADÝCH    SOPHIA LOREN Bonimo V3

Nar.:10.11.2012CMKU/CKC 13068/12   O: DIRE STRAITS of Woodville     M: ALIZÉ z Vrchu králů

Majitel:   Jolana BÁČOVÁ,                        BRANDÝSEK

Heavily marked bitch, moderated bone, feminine head with well set ears, would like a little bit more eye cushioning, good length of muzzle, good shaped overall when standing, need more drive when moving away, presented in good coat and condition.

Těžce znakovaná fenka, střední kostra, fenčí hlava s dobře nasazenýma ušima, chtěl bych, aby měla více výplní pod očima,správná délka čenichu, ve stoje má celkově dobrý tvar, potřebuje více dynamiky při pohybu ode mne, předvedena v dobré srsti a kondici.

123 FENY       TR tř. MEZITŘÍDA  CHEROKEE GLORY Silver Capricorn D

Nar.: 6.10.2012                           CMKU/CKC 13045/12      O: BRUNO BANANO vom Welfenhof       M: VANILLA BLISS Perle du Sahel

Majitel:   MUDr. Štěp. DOČEKALOVÁ,          HRADEC KRÁLOVÉ

Small TR bitch, presented in good condition, soft silky coat, expressive large dark eyes, good nose pigment, needs more length to muzzle, moderated bone, moved OK.

Malá TR fenka, předvedena v dobré kondici, jemná, hedvábná srst, výrazné velké tmavé oči, dobrý nosní pigment, potřebuje mít delší čenich, nevelká kostra, pohybovala se OK.

124 FENY       TR tř. MEZITŘÍDA  OLIVIE SÁRA z Růžových poupat V2, res. CAC

Nar.:23.6.2012 CMKU/CKC 12902/12 O: LARRY z Růžových poupat       M: URSA TRES z Císařského mlýna

Majitel:   Daniela BERESEWSKY,               SMOLNICE

Well boned showy bitch, in good condition, maybe a little overweight, lovely soft silky coat, good head, large eye,, correct muzzle and bite, enough neck, would like little bit more upper arm, good chest, topline and rib well sprung, moves well, with good drive from rear angulation.

Nápadná feka s dobrou kostrou, v dobré kondici, možná trochu přes váhu, nádherná měkká, hedvábná srst, dobrá hlava, velké oko, správný čenich a skus, dostatečný krk, rád bych, aby měla delší nadloktí, dobrý hrudník, horní linie a žebra jsou dobře klenutá, s dobrou dynamikou pocházející ze zadního úhlení.

125 FENY       TR tř. MEZITŘÍDA  RHUBARB PIE Perle du Sahel V1, CAC

Nar.:12.10.2012CMKU/CKC 13086/12   O: BRUNO BANANI vom Welfenhof         M: DAKOTA FANNING Silver Capricorn

Majitel:   A.+J. ŠPAČKOVI,                        SKALSKO

Well presented TR bitch with soft silky coat, good bone, f(l)at skull, large dark expressive eyes, just enough muzzle, plugged pigment, lovely lined, nice shaped overall, level topline on the move, good drive from rear, a little bit wide in coming, overall pleasing picture.

Dobře předvedená TR fenka s jemnou hedvábnou srstí, dobrá kostra, plochá lebka, velké, tamavé, výrazné oči, právě dostatečný čenich, ucpaný ?? pigment, nádherně rovná, celkově dobře tvarovaná, při pohybu rovná horní linie, správný pohyb zezadu, trochu široká když se vrací, celkově roztomilý obraz.

126 FENY       TR tř. OTEVŘENÁ  FRANCIS CHERI Zbirožské podzámčí VD3

Nar.:19.5.2011 CMKU/CKC 12305/11/   O: MAXWELL z Willany   M: UNIVERSE CHERI Zbirožské podzámčí

Majitel:   Radka DUŠKOVÁ,                       PŘÍBRAM

Small TR bitch, soft head, good eyes, nice tan, uses ear well, needs more upper arm, well sprung rib, moved OK, presented well with silky coat.

Malá TR fenka, něžbná hlava, dobré oči, pěkné pálení, dobře používá uši, potřebuje delší nadloktí, dobře klenuté žebro, pohybovala se OK, dobře předvedena s hedvábnou srstí.

127 FENY       TR tř. OTEVŘENÁ  NINA RICCI Caressema V1, CAC

Nar.: 8.8.2012  CMKU/CKC 12942/12 O: Bonitos Comapneros ITZI BITZI TINI WINY          M: CREME VANILLA Caressema

Majitel:   Eva MACHAČOVÁ,                      HOLEŠOV

Well presented TR colour bite, nice shaped standing, moves rather erratically, soft head, lovely broad skull, dark expressive eyes, I would like a little bit more length of muzzle, enough chest, well sprung rib, good hind angulation, presented and handled well.

Dobře předvedená TR fenka, pěkný tvar ve stoje, pohybuje se poněkud chaoticky, něžná hlava, báječně široká hlava, tmavé, výrazné oči, chtěl bych, aby měla trochu delší čenich, dostatečný hrudník, dobře klenuté žebro, dobré zadní úhlení, prezentována a vedena dobře.

128 FENY       TR tř. OTEVŘENÁ  TABBY GOLD Fraking V2, res. CAC

Nar.:19.5.2012 CMKU/CKC 12817/12/   O: JOVIŠ Bonimo          M: CHANTÉ z Vrchu králů

Majitel:   Iveta LOUDOVÁ,                         PCHERY

Nice size TR bitch, good coat, presented well, a little strong, need more length of muzzle, good arched neck, good laid shoulders, level topline, good tail set, enough bone, showing well.

TR fenka pěkné velikosti, dobrá srst, dobře předvedena, trochu silná, potřebuje delší čenich, dobře klenutý krk, dobře položené lopatky, rovná horní linie, správné nasazení ocasu, dostatečná kostra, vypadá dobře.

129 FENY       TR tř. VÍTĚZŮ       BLACK BELLE Obludárium V3

Nar.:31.5.2011 CMKU/CKC 12288/11/   O: DIDI z Dvorů Stanislavic          M: IZABELLE Moravia Eden

Majitel:   Iva NOVOTNÁ,                          HRADEC KRÁLOVÉ

TR marked bitch, broad skull, well carried ears, well framing good shaped head, would like slightly darker eye, good length of muzzle, enough forechest, good topline, overall shaped, moves OK, well handled.

Znakovaná TR fenka, široká lebka, dobře nesené uši, dobře rámující dobře tvarovanou hlavu, rád bych měl o trochu tmavší oko, správná délka čenichu, dostatečné předhrudí, dobrá horní linie, celkový tvar, pohybuje se OK, dobře vedena.

130 FENY       TR tř. VÍTĚZŮ       HEURÉKA QIRI Biely démon V2, res. CAC

Nar.:10.4.2008 CMKU/CKC 11340-09/   O: NABUCO TRIES Biely démon    M: BAUCIS QIRI Biely démon

Majitel:   Bc. Michaela OUŘEDNÍKOVÁ,        KRNSKO

Tidy well marked TR bitch, feminine head, broad flat skull, with good ear length, dark eye, correct muzzled, sized head, adequate front, good topline, standing and on the move, drops a little bit croup, but overall pleasing bitch.

Upravená, dobře vybarvená TR fenka, fenčí hlava, široká plochá lebka s dobrou délkou ucha, tmavé oko, hlava s korektním čenichem a velikostí, přijatelný předek, dobrá horní linie ve stoje a v pohybu, záď se trochu svažuje, ale celkově roztomilá fenka.

131 FENY       TR tř. VÍTĚZŮ       CHARADA FÁSIS Minowara V1, CAC, VB, KV, BOB

Nar.: 6.6.2011  CMKU/CKC 1233/11/1   O: HARLEQUIN Merlin Bohemia    M: MIRABELA ze Zámku Lešná

Majitel:   K. + R. ŠMEJKALOVI,                  STRAKY

Bitch of excellent quality, shorted coat today, but nothing to high, lovely shaped standing and on the move, lovely crested neck, laid shoulder on level topline, excellent tail set, very feminine head, good bright tan marking, lovely dark eye, good length of muzzle, spitch many qualities with her feminine expression, love to see her in coat full.

Fenka výborné kvality, dnes zkrácená srst, ale ne tak moc, nádherný tvar ve stoje a v pohybu, nádherně chocholatý krk, lopatka položená na rovné horní linii, výborné nasazení ocasu, velmi fenčí hlava, dobré zářivě tříslové pálení, nádherně tmavé oko, správná délka čenichu, ??? hodně kvality s jejím fenčím výrazem, rád bych ji viděl v plné srsti.

132 FENY       TR tř. VETERÁNŮ  ALIZÉ z Vrchu králů V2

Nar.:25.11.2005CMKU/CKC 8696/05/0   O:  VLAD TEPES de l’ Angelarde    M: CLERY z Brčálníčku

Majitel:   Jolana BÁČOVÁ,                        BRANDÝSEK

Good shaped TR bitch in good coat, lovely silky, soft head, with lovely dark eyes, nice brown markings, correct mouth, correct pigmnent, good dept of chest, enough upper arm angulation, tail set well for age.

Dobře modelovaná TR fena v dobré srsti, nádherně hedvábné, něžná hlava, s nádherně tmavýma očima, pěkné hnědé pálení, správná tlama (skus), správný pigment, dobrá hloubka hrudníku, dostatečné zaúhlené nadloktí, na její věk dobře nasazený ocas.

133 FENY       TR tř. VETERÁNŮ  ROMY Dejvické údolí V1

Nar.:11.2.2004 CMKU/CKC 7608/04/0   O: NOEL Dejvické údolí  M: Aneridee CREST OF HEARTS

Majitel:   Ing. Zdeněk STEHLÍK,                  PRAHA 6

Best marked TR bitch, well presented, lovely correct head, very feminine expression, lovely eyes, correct mooth, lovely angulated front, moves well for age, lovely topline, to the bread credit, lovely correct head.

Nejlépe vybarvená TR fenka, dobře předvedena, nádherně korektní hlava, velmi fenčí výraz, nádherné oči, správná tlama(skus), báječné zaúhlení vepředu, na svůj věk se dobře pohybuje, nádherná horní linie, dělá čest plemeni, nádherně korektní hlava.