Výsledky Klubové výstavy 2013-II

Výstava se konala v sobotu 28.9.2013 v Salmově sále na zámku Štiřín, v kruhu číslo 1 posuzoval pan Stephen Randle Goodwin (GB) všechny kingy a paní Caroline Ackroyd-Gibson (GB) kavalíry – psy. V kruhu číslo 2 posuzoval pan Anthony Allcock (GB) kavalíry – feny. Celkem bylo přihlášeno 172 psů. Uvádíme jako obyčejně výsledky s posudky v angličtině a češtině.

 

Fotogalerie 28.9.2013

 

Povýstavní katalog v PDF ke stažení

 

Výsledky s posudky v html:

 

1 KING      PSI          BT  tř. MLADÝCH     FÍK Karaj V2

Nar.:21.10.2012CMKU/KCS 1181/12   O:                                                                GIN FIZZ Karaj           M:         VENDY Karaj

Majitel:    Anna LESKOVÁ,                         ŘEŽ

Nine months, good bones and substance, square cobby body, rich tan marking, moved well, needs to gain more

confidence.

Devítiměsíční, dobrá kostra a substance, kvadratické kompaktní tělo, bohaté pálení, pohyboval se dobře, potřebuje

více jistoty.

2 PSI          BT  tř. MLADÝCH     HELIOS de la Cote Chaude V1, CAJC

Nar.:30.11.2012CMKU/KCS 1211       O:                                                                FANTOMAS de la Bacska          M:         D’EBENE ET D’AMBRE de la Bacska

Majitel:    Světlana ROSENTHALOVÁ,            MŠENÉ LÁZNĚ

Pleasant head with dark eyes, perfect head expression, just needs to gain more body, moved very soundly, presented

in lovely condition. Won this class over a big dog.

Nádherná hlava s tmavýma očima, perfektní výraz hlavy, ještě potřebuje více vyspět v těle, pohyboval se velmi

jistě, předveden v báječné kondici. Vyhrál tuto třídu nad velkým psem.

3 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   TIM z Valldemose VD1

Nar.:21.6.2010  CMKU/KCS 1007/10   O:                                                                BIG BANG des Trois Maillets      M:         BABETKA z Vesničky u hranic

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,            KOLEŠOVICE

Pleasant head, musculant head and dark eyes, moved relatively ???, needs more body, unfortunately today was

completely out of coat, not colaborating with the handler.

Nádherná hlava, svalnatá hlava a tmavé oči, pohyboval se relativně ???, potřebuje více tělesné hmoty, bohužel dnes

byl kompletně bez srsti, nespolupracoval s předvádějícím

4 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        OZZY Karaj VD4

Nar.:27.6.2009  CMKU/KCS 959/09/11 O:                                                                CARLOS de la Tierra de Suerte   M:         VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

Majitel:    Věra MATHAUSEROVÁ,                 DOMAŽLICE

Very nice head, lovely bones and substance, nice level topline, coat not at its best, moved well, would prefer more

nice shape and size.

Velmi pěkná hlava, pěkná kostra a substance, pěkná rovná horní linie, srst není nejlepší, pohyboval se dobře,

preferoval bych hezčí tvar a velikost.

5 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        OZZY MACABEUS Fapella Gray V3

Nar.:20.10.2005CMKU/KCS 698/05/08 O:                                                                MORIS MACABEUS Bedit          M:         CATHY COX Fapella Gray

Majitel:    Ing. Danuše FOJTÍKOVÁ,               HAVÍŘOV

Very good head, lovely bone, substance, excellent topline, coat in lovely condition, good for almost eight, just

starting to show his tongue.

Velmi dobrá hlava, báječná kostra, substance, výborná horní linie, srst v báječné kondici, dobrý na téměř osm (let),

teď začal ukazovat jazyk.

6 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        PEPÍNO Karaj V1, VB, KV, BOB

Nar.:20.10.2009CMKU/KCS 978/09     O:                                                                CARLOS de la Tierra de Suerte   M:         DEBY z Cerekvické stráně

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

Excellent head, lovely dark eye, love the size, cobby body, excellent level topline, moves very well, typical charlie

fashion, stood out in this class.

Výborná hlava, báječné tmavé oko, miluji jeho velikost, kompaktní tělo, výborná horní linie, pohybuje se velmi dobře,

typický vzhled kinga, vynikal v této třídě.

7 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        WILLI Karaj V2, res. CAC

Nar.:11.2.2011  CMKU/KCS 1064/11   O:                                                                GIN-FIZZ Karaj           M:         VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

Majitel:    Jaroslava VOTÁPKOVÁ,                ÚDLICE

Very nice head, dark eyes, moderate lenght of neck, lovely outline, nice bone, lacks body, moves soundly, in

between coats.

Velmi pěkná hlava, tmavé oči, střední délka krku, báječný vzhled, pěkná kostra, nedostatečné tělo, pohybuje se jistě,

srst v línání.

8 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   ISSO Stamíra xxx

Nar.: 2.4.2011  CMKU/KCS 1074/11   O:                                                                ASHLEY de la Tierra de Suerte   M:         DEBORAH Stamíra

Majitel:    Radek JANKŮ,                            BRANDÝS nad LABEM

nebyl

9 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        ACHIM od Čitunky V1, CAC, VB

Nar.:28.9.2009  CMKU/KCS 980/09/10 O:                                                                BONAPARTE des Vercheres de Montdidier M:         VERA TIZIAN Bedit

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

Nice head, would prefer better dome, good bone and substance, level topline, out of coat today, moved well,

presented in nice condition, would be advantage to have more weight.

Pěkná hlava, preferoval bych lepší klenbu, dobrá kostra a substance, rovná horní linie, dnes bez srsti, pohyboval

se dobře, prezentován v pěkné kondici, bylo by výhodou, kdyby více vážil.

10 PSI          RU  tř. MLADÝCH     HART PEPÍNO Fapella Gray V2

Nar.:30.7.2012  CMKU/KCS 1166/12   O:                                                                PEPÍNO Karaj            M:         QUEENY DEISY Fapella Gray

Majitel:    Ing. Danuše FOJTÍKOVÁ,               HAVÍŘOV

Nice head, pigmentations off today, good body, in between coats, moved ok, tends to lose topline when standing,

would like more width jaw.

Pěkná hlava, dnes bez pigmentace, dobré tělo, srst ve výměně, pohyboval se dobře, má sklon ke ztrátě horní linie, když

stojí, chtěl bych, aby měl širší čelist.

11 PSI          RU  tř. MLADÝCH     HENRY PEPÍNO Fapella Gray V1, CAJC, NMP, BOJ

Nar.:30.7.2012  CMKU/KCS 1167/12   O:                                                                PEPÍNO Karaj            M:         QUEENY DEISY Fapella Gray

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

Lovely musculant head, good length of neck, low set ears, good bone and substance, excellent topline, needs to

collaborate with the handler, coat of silky texture.

Nádherně vyplněná hlava, správná délka krku, nízko nasazené uši, dobrá kostra a substance, výborná horní linie,

potřebuje spolupracovat s předvádějícím, srst hedvábné struktury.

12 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        PADDY z Cerekvické stráně VD1

Nar.:29.7.2009  CMKU/KCS 962/09     O:                                                                CASPER CRYSTAL ze Slunné stráně        M:         IRIS z Cerekvické stráně

Majitel:    Věra MATHAUSEROVÁ,                 DOMAŽLICE

Pleasant head, lacked pigmentation, has nice outline, coat of silky texture, excellent bone and substance, good

topline, unfortunately today was carrying too much weight spoiled his movement, presented in excellent condition.

Nádherná hlava, nedostatečná pigmentace, má pěknou siluetu, srst s hedvábnou strukturou, výborná kostra a

substance, dobrá horní linie, bohužel dnes nosí příliš velkou váhu, která kazí jeho pohyb, předveden  ve výborné

kondici.

13 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        QUASKA Karaj VD 2

Nar.:10.11.2009CMKU/KCS 986/09     O:                                                                KARL MACABEUS Verum Gaudium           M:         AJA de la Bacska

Majitel:    Jaroslava VOTÁPKOVÁ,                ÚDLICE

Nice head, good bone and substance, not showing himself today, move was very difficult to assess, not cooperating

with handler, coat was presented well but little wavy.

Pěkná hlava, dobrá kostra a substance, moc se dnes nepředvádí, pohyb bylo velmi obtížné posoudit, nespolupracoval

s předvádějícím,  srst byla dobře prezentována, ale byla trochu vlnitá.

14 PSI          TR  tř. MEZITŘÍDA    ARMANI TWEE z Valldemose VD1

Nar.:12.11.2011CMKU/CKC 11116/11  O:                                                                BONSAI des Vercheres de Montdidier        M:         LILIBETH z Valldemose

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,            KOLEŠOVICE

Good head, reluctant to be handled, lovely size, good bone and substance, needs more body to complete the picture,

not presented very well. if he gains more body would be very nice.

Dobrá hlava, váhavý, když má být předveden, báječná velikost, dobrá kostra a substance, potřebuje více tělesné

hmoty k dotažení  vzhledu, nepředváděl se příliš dobře, když získá více hmoty v těle, bude velmi pěkný.

15 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   TOBY Karaj VD1

Nar.:17.7.2010  CMKU/KCS 1014/10   O:                                                                BONAPARTE des Vercheres du Montdidier M:         VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

Majitel:    Věra MATHAUSEROVÁ,                 DOMAŽLICE

Nice head, for me is slightly feminine for me, would like more bone, move very well, another exhibits lack body, coat

not in good condition.

Krásná hlava, pro mne je lehce fenčí, měl by mít silnější kostru, pohyb velmi dobrý, jinak dává najevo nedostatečné

vyvinuté tělo, srst není v dobré kondici.

16 FENY       BT  tř. MLADÝCH     MY HOPE Era Bluesa VD1

Nar.:21.10.2012PKR IX. 62513          O:                                                                VIVALDI Bursztynowy Zakatek     M:         PEPSI Karaj

Majitel:    Joanna STASZUK,                       PL, BAKÓW

Very feminine head, good neck, would prefer more bone, rich tan, good tail carriage, not moved very well today, coat

presented in good condition.

Velmi fenčí hlava, dobrý krk, preferoval bych lepší kostru, bohaté pálení, správné nesení ocasu, dnes se

nepohybovala příliš dobře, srst předvedena v dobré kondici.

17 FENY       BT  tř. MLADÝCH     ULLY z Cerekvické stráně VD2

Nar.: 2.10.2012 CMKU/KCS 1175/12   O:                                                                XANTOS MACABEUS Bedit       M:         RIKY z Cerekvické stráně

Majitel:    Věra MATHAUSEROVÁ,                 DOMAŽLICE

Pleasing head, nice dark eyes, good outline, doesn’t make the most of itself, good cobby body, not moving well

today.

Báječná hlava, pěkné tmavé oči, dobrý vzhled, moc si sebe neváží, dobré kompaktní tělo, dnes se nepohybuje

dobře.

18 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   VENDY Karaj VD1

Nar.: 5.2.2011  CMKU/KCS 1061/11   O:                                                                OSIAN MACABEUS Bedit          M:         ORNELLA Karaj

Majitel:    Jaroslava VOTÁPKOVÁ,                ÚDLICE

Very nice head, lovely outline when she decides to show, out of coat, very good texture, moved well, was very close ?

behind, nice rich tan, presented in nice condition, tends to lose topline when standing.

Velmi pěkná hlava, báječný vzhled, když se rozhodne předvádět, bez srsti, velmi dobrá struktura, pohybuje se dobře,

byla velmi úzká ? vzadu, předvádí se v pěkné kondici, má sklon ztrácet horní linii ve stoje.

19 FENY       BH  tř. MLADÝCH     CHERRY DOLORES Fapella Gray V1, CAJC, NMF

Nar.:30.7.2012  CMKU/KCS 1172/12   O:                                                                ZICO D. ROBSON Fapella Gray   M:         DOLORES NELLY Fapella Gray

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

Very feminine pretty, very nice head and expression, lovely dark eyes, nice neck, lovely level topline, good length of

body, coat of lovely texture.

Velmi krásná a fenčí, velmi pěkná hlava a výraz, nádherné tmavé oči, pěkný krk, nádherně rovná horní linie,

správná délka těla, srst s nádhernou strukturou.

20 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   CONNI od Čitunky V1, CAC, VB

Nar.:12.10.2010CMKU/KCS 1040/10   O:                                                                MONTY Karaj M:         VERA TIZIAN Bedit

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

Nice head, dark eyes, moderate length of neck, level topline, not in full coat today, moves very soundly behind a has

a lovely outline on move.

Pěkná hlava, tmavé oči, střední délka krku, rovná horní linie, dnes není v plné srsti, vzadu se pohybuje velmi jistě

a má při pohybu nádherný profil.

21 FENY       TR  tř. DOROSTU     CKAIRE TWEE z Valldemose VN1, nejlepší dorost

Nar.:20.2.2013  CMKU/KCS 1189/13   O:                                                                BONSAI des Vercheres de Montdidier        M:         TIMA MAR z Valldemose

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,            KOLEŠOVICE

Very feminine lovely head with dark eyes, right amount of neck, level topline, nice body for age, the more she went

around the more she gained confidence, presented in lovely condition.

Nádherná velmi fenčí hlava s tmavýma očima, správná délka krku, rovná horní linie, na její věk pěkné tělo, čím déle

běhá dokola, tím získává na jistotě, předvedena v báječné kondici.

22 FENY       TR  tř. MLADÝCH     ANABELLA Izuz V1, CAJC

Nar.:10.9.2012  CMKU/KCS 1174       O:                                                                AZZARO de la Bacska  M:         TARA Karaj

Majitel:    Ivana HILDEBRANDOVÁ,                TUCHLOVICE

Very feminine dark eyes, lovely outline, moved very soundly, such a shame needs more body, lots to like about her,

in between coat today, presented in nice condition.

Velmi fenčí tmavé oči, báječný vzhled, pohybovala se velmi jistě, jaká škoda, že potřebuje více vyspět v těle, je na

ní hodně, co obdivovat, je dnes v línání, prezentovaná v pěkné kondici.

23 FENY       TR  tř. MLADÝCH     HERBI de la Tierra de Suerte xxx

Nar.:17.10.2012CMKU/KCS 1186-13/1 O:                                                                FAIR PLAY de Sorine   M:         BLEVE FLEUR de la Tierra de Suerte

Majitel:    Hana BRANDSTETTROVÁ,             LIŠANY

nebyl

24 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    COOKIE Karaj V1, CAC, VB, KV

Nar.:11.4.2012  CMKU/KCS 1137/12   O:                                                                ROCKY Karaj M:         Dixie Acres TYNA AT JARKA

Majitel:    Jaroslava VOTÁPKOVÁ,                ÚDLICE

Lovely feminine head with good dome, good jaw, excellent bone and substance, cobby body, nice short back, for me one

of the nicest charlies judged today, coat right for age, silky texture, typical charlie very well presented.

Nádherná fenčí hlava s dobrou klenbou, dobrá čelist, výborná kostra a substance, kompaktní tělo, pěkný krátký

hřbet, pro mne jeden z nejhezčích kingů dnes posuzovaných, správná srst vzhledem k věku, hedvábná srst, typický

dobře předvedený king.

25 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   TARA Karaj VD1

Nar.:17.7.2010  CMKU/KCS 1015/10   O:                                                                BONAPARTE des Vercheres de Montdidier M:         VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

Majitel:    Ivana HILDEBRANDOVÁ,                TUCHLOVICE

Pleasant head, good ear fringes, has lovely outline, short body, would prefer more body, completely out of coat,

moved soundly, nice type.

Báječná hlava, dobré ušní závěsy, má báječný vzhled, krátké tělo, preferovaal bych více hmoty v těle, kompletně bez

srsti, pohybuje se jistě, pěkný typ.

26 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   TIMA MAR z Valldemose VD2

Nar.:21.6.2010  CMKU/KCS 1010/10   O:                                                                BIG BANG des Troin Maillets      M:         BABETKA z Vesničky u hranic

Majitel:    Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,            KOLEŠOVICE

Good head, lovely body, moving wide in front, wide behind, completely out of coat, not moving well today, lack

animation.

Správná hlava, nádherné tělo, vepředu se pohybuje zeširoka, široká i vzadu, kompletně bez srsti, dnes se

nepohybuje dobře, nedostatek nadšení.

27 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        AURORA z Císařského mlýna V1, CAC

Nar.: 6.9.2009  CMKU/KCS 972/09     O:                                                                BALTHAZAR de l’Epine á Miel    M:         VICTORIA TIZIAN Bedit

Majitel:    Petr FASORA,                            HOVORANY

Very feminine head, dark eyes, giving her lovely expression, lovely neck, excellent topline, very good bone and

substance, beautiful marked tricolor with rich tan markings.

Velmi fenčí hlava, tmavé oči jí dávají nádherný výraz, báječný krk, výborná horní linie, velmi dobrá kostra a

substance, krásně znakovaná trikolorka s bohatými tříslovými znaky.

28 KAVALÍR PSI          BT  tř. DOROSTU     FLANAGEN Bezzábran VN1

Nar.: 6.3.2013  CMKU/CKC 13203/13  O:                                                                DORIAN GRAY of Woodville       M:         CANDY Bezzábran

Majitel:    Marek SVOBODA,                        PRAHA 10

Up to size, well made, good eyes and mouth, excellent topline, tail set could be better, good coat for age.

Hodně velký, dobře stavěný, dobré oči a čenich, výborná horní linie, nasazení ocasu by mohlo být lepší, na jeho věk

dobrá srst.

29 PSI          BT  tř. MLADÝCH     FIGARO ALFI od Vyšebrodského kláštera VD1

Nar.:31.10.2012CMKU/CKC 13112/12  O:                                                                ALFI Sylena  M:         DARLING od Vyšebrodského kláštera

Majitel:    Ing. Petra VÍŠKOVÁ,                     PRAHA 7

Good ears set, excellent colour, up to size, and lucking spring of rib, moved better when settled, showing good

topline, rear angulation.

Dobré nasazení uší, výnikající barva, hodně velký, zdařilá klenba žeber, pohyboval se lépe, když se uklidnil, ukazoval

dobrou horní linii, (a) zadní úhlení.

30 PSI          BT  tř. MLADÝCH     CHADWICK Kareli pod Radyní VD2

Nar.:26.8.2012  CMKU/CKC 12962/12  O:                                                                ARTUR Koblížek         M:         EIMY ROZA Kareli pod Radyní

Majitel:    Markéta VRTĚLOVÁ,                     PLZEŇ

Lovely head and expresson, good eyes, well set ears, excellent mouth, moved steadily, good bone, would prefer

better tail set and croup.

Nádherná hlava a výraz, dobré oči, dobře nasazené uši, výborný čenich, pohyboval se ustáleně, dobrá kostra,

preferoval bych lepší nasazení ocasu a záď.

31 PSI          BT  tř. MLADÝCH     ISIDOR Kareli pod Radyní VD3

Nar.:27.12.2012CMKU/CKC 13123/12  O:                                                                YARIS du Chateau Noblesse      M:         LADRONKA Sladká krása

Majitel:    Martina HARTMANOVÁ,                 OSTRAVA

Beautifully headed, good rich tan, corect eyes, well cushioned muscle, good ears set, little long in body, needs more

front angulation, moved ok.

Má nádhernou hlavu, správné bohaté pálení, dobře vypolštářované svaly, správné nasazené uší, trochu dlouhý v

těle, potřebuje větší zaúhlení vepředu, pohyboval se OK.

32 PSI          BT  tř. MLADÝCH     ORIGINALE VERSION Flowers City xxx

Nar.: 5.12.2012 CMKU/CKC 13080/12  O:                                                                CHE GUEVARA Flowers City      M:         Rabymar ROSALIND

Majitel:    Ivana KOROUSOVÁ,                     TŘINEC

nebyl

33 PSI          BT  tř. MEZITŘÍDA    Clockpelters JACK V1, CAC

Nar.: 2.12.2011 PKR.IX 62819           O:                                                                Bevelmount RAZZMATAZZ         M:         Clockpelters EMMYLOU

Majitel:    RADOMSKA+NIEMIEC-KUBAK,         PL, NOWA SUCHA

Lovely sized dog, very rich tan, good head and expression, correct bite, eyes could be larger, excellent forechest with

medium lenght of neck, level topline, good spring of rib, but tail set could be better, moved steadily.

Nádherně dimenzovaný pes, velmi bohaté pálení, správná hlava a výraz, korektní skus, oči by mohly být větší,

výborné předhrudí se střední délkou krku, rovná horní linie, dobrá klenba žeber, ale mohl by mít lépe nasazený

ocas, ustálený pohyb.

34 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   ANDREW Amicitia Fidelis V1, CAC, VB

Nar.:12.7.2011  CMKU/CKC 12361/11/ O:                                                                ACE OF CLUBS Baltic Harmony   M:         AMALIE Doc Biscuit

Majitel:    Mgr. Eva MATOUŠKOVÁ,               OLOMOUC

Very richly marked with good coat, well cusioned muscle, little deep in stop, good mouth, dark round eyes, good ears

set, correct length of neck, level topline, good bone, good rear angulation, just a little steep in croup, moved well

when settled.

Velmi bohatě znakován s dobrou srstí, dobře vyplněné svaly, trochu hluboký stop, dobrý čenich (skus), kulaté tmavé

oči, dobře nasazené uši, správná délka krku, rovná horní linie, dobrá kostra, dobré zadní úhlení, jen trochu spáditá

záď, když se ustálil, pohyboval se dobře.

35 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   CEESAY OKTI Biely démon VD2

Nar.:27.2.2011  CMKU/CKC 12329-11/ O:                                                                KRISTIAN od Ptačí skály           M:         QERIDA PERI Biely démon

Majitel:    Eva HRDLIČKOVÁ,                       PRAHA 4

Up to size, very muscular head, excellent tan, good ear set, good bone, spring or rib, upright shoulder and long in

loin, excellent temperament.

Velký, velmi mohutná hlava, výborné pálení, správné nasazení ucha, dobrá kostra, klenba žeber, strmá lopatka a

dlouhý v bedrech, výborný temperament.

36 PSI          BT  tř. OTEVŘENÁ   OLAF van Cavino xxx

Nar.: 5.1.2011  NHSB 2523275         O:                                                                Ttitian RHAPSODY ON BLACK    M:         JOLA van Cavino

Majitel:    Angela WIJLAND-OVERKAMP,         NL, PP HAARLO

nebyl

37 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        EMANUEL BLACK z Dvorů Stanislavic V3

Nar.:17.12.2009CMKU/CKC 11292/09/ O:                                                                Rebhann RAYMOND    M:         U TWO UNIE EVE z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jiřina RAŠKOVÁ,                         KOPŘIVNICE

Well proportioned with a good coat and feathering, very rich tan, good length of muzzle, well cushioned, would prefer

larger eye, correct bone, good rear angulation, little narrow in pelvis, tail set a little low, moved little close behind,

very nice type of dog.

Dobré proporce s dobrou srstí a závěsy, velmi bohaté pálení, správná délka čenichu, dobře vyplněný, preferoval bych

větší oko, korektní kostra, správné zaúhlení zadních, trochu útlý v pánevní oblasti, ocas nasazen trochu nízko,

pohyboval se vzadu trochu úzký, velmi pěkný typ psa.

38 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        GAWIN Minowara V2, res. CAC

Nar.:23.3.2010  SPKP 2548             O:                                                                Volney BONANZA       M:         MIRABELA ze Zámku Lešná

Majitel:    Lubica JANKOVIČOVÁ,                  SK, TOMÁŠOV

Correct size, good bone, good structure, head little heavy, correct bite, well cusioned muscle, correct stop, lovely high

set and well feathered ears, good lenght of neck, excellent forechest, well spring ribs, good topline held on move, tail

set a little low, moved well.

Správná velikost, dobrá kostra, dobrá struktura (srsti?), hlava je trochu těžká, korektní skus, dobře vyvinuté

svaly, korektní stop, báječně vysoko nasazené a dobře osrstěné uši, správná délka krku, výborné předhrudí, dobře

klenutá žebra, horní linie dobře držena za pohybu, ocas nasazen poněkud nízko, pohyboval se dobře.

39 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        TRAVOLTA Górska Fantazja V1, CAC

Nar.: 4.5.2007  CMKU/CKC 13381-13/ O:                                                                Harana STARMANN     M:         BARBORKA Kavalíří kvarteto

Majitel:    Bc. Lucie MELICHAROVÁ,              MILÍN

Beautifully headed, excellent tan, large expressive eyes, good mouth for age, excellent ear set, giving very soft

expression, well set on neck, good angulation in front, good spring of rib, little long in loin, tail set ok, moved very

steadily, stylishly.

Nádherná hlava, výborné pálení, velké výrazné oči, na jeho věk dobrý čenich, výborně nasazené uši, což mu dává

velmi něžný výraz, dobře nasazený krk, dobré úhlení vepředu, správná klenba žeber, trochu dlouhý v bedrech,

nasazení ocasu je OK, pohyboval se velmi klidně, elegantně.

40 PSI          BT  tř. VÍTĚZŮ        Volney BONANZA V4

Nar.: 6.6.2006  CMKU/CKC 11403-10/ O:                                                                Pascavale STANLEY   M:         Volney MARGARITA

Majitel:    K. + R. ŠMEJKALOVI,                    STRAKY

Lovely dog in good condition for age, excellent coat, lovely rich tan, head a little feminine, still a good type, very

sweet eyes, good expression, moderate lenght of neck, correct forechest, good bone, spring of rib, too long in loin,

good rear angulation, moved steadily.

Nádherný pes v dobré kondici na jeho věk, výborná srst, nádherné, bohaté pálení, hlava je trochu fenčí, stále

dobrého typu, velmi sladké oči, dobrý výraz, střední délka krku, korektní předhrudí, dobrá kostra, klenutí žeber,

příliš dlouhý v bedrech, dobré zadní úhlení, pohyboval se klidně.

41 PSI          BH  tř. ŠTĚŇAT       Aksmada’s BOTAN VN3

Nar.:28.5.2013  vyžádáno                O:                                                                Turretbank GILBERT    M:         RAY OF SUNSHINE Moravia Eden

Majitel:    Danuta DUDEK-ADAMSKA,             PL, SKAWINA

Well marked BH, rich marked, promise of good coat, good length of ear, very expressive eyes, good pigment, correct

bite, quite imature but only 4 months, plenty of time, upright in shoulder, needs more neck and forechest, good

topline, moved very steadily.

Dobře znakovaný BH, zářivé znaky, příslib dobré srsti, správná délka ucha, velmi výrazné oči, dobrý pigment,

korektní skus, poněkud nedospělý, ale jsou mu jen 4 měsíce, je dost času, strmý v lopatce, potřebuje lepší krk a

předhrudí, dobrá horní linie, pohyboval se velmi ustáleně.

42 PSI          BH  tř. ŠTĚŇAT       ORINOCO od Ptačí skály VN1, nejlepší štěně pes

Nar.:22.5.2013  CMKU/CKC 13388/13  O:                                                                ALONSO FERRARI von Starburg  M:         MADELENE od Ptačí skály

Majitel:    Anežka RUDYOVÁ,                      NOVÝ MALÍN

Well marked, would prefer richer chestnut, excellent ear set, good dark eye, needs to fill under eyes and muzzle,

well angulated quarters, good length of neck, excellent spring of rib, good bone, excellent compact feet, moved

steadily.

Dobře znakován, preferoval bych výraznější kaštanovou, výborné nasazení ucha, dobré tmavé oko, potřebuje vyplnit

pod očima a na čenichu, dobře zaúhlené zadní partie, správná délka krku, výborná klenba žeber, dobrá kostra,

výborné kompaktní tlapky, pohyboval se ustáleně.

43 PSI          BH  tř. ŠTĚŇAT       SANTINI Arušava VN2

Nar.: 6.4.2013  CMKU/CKC 13279/13  O:                                                                Graigowl SANTANA     M:         CAMILA Ba-Mi-Go

Majitel:    Simona SKŘIČKOVÁ,                    PRAHA 5

Promising puppy, lovely shape, great body, excellent bone, good spring of rib, tends to loose topline at times,

muscular head, good eyes, well feathered ears, moved steadily, when settled, nose pigment could be better.

Nadějné štěně, báječný tvar, vynikající tělo, výborná kostra, dobrá klenba žebra, chvílemi má tendenci ztrácet horní

linii, vyplněná hlava, dobré oči, dobře osrstěné uši, pohyboval se klidně, když se usadil, pigment nosu by mohl být

lepší.

44 PSI          BH  tř. DOROSTU     PETER PAN Górska Fantazja N2

Nar.:21.1.2013  PKR IX. 148383        O:                                                                Carolus TOMMY ATKINS           M:         CANDELIGHT vom Welfenhof

Majitel:    Izabela KLIMEK,                          PL, Radpm

Richly marked BH correct size, little long in frame, good mouth, well cushioned muscle, correct stop, well feathered

ears, needs little more neck, too long in loin, moved well, with drive.

Bohatě znakovaný BH správné velikosti, trochu dlouhého rámce, dobrý čenich, dobře vyplněné svaly, korektní stop,

dobře osrstěné uši, potřebuje trochu lepší krk, příliš dlouhý v bedrech, pohyboval se dobře, s odpichem.

45 PSI          BH  tř. DOROSTU     Royal Romance BAXXTER VN1, NDP, nejlepší dorost

Nar.:17.2.2013  VDH-CCD 4900/13     O:                                                                Angel’s Pride OCEAN’S ELEVAN M:         Royal Romance A SAMBA PA TI

Majitel:    Angélique BOBRÍKOVÁ,                SK, ŽAMBEROVCE

Richly marked, deep chestnut, good size, excellent bone, compact feet, very soft head and expression, dark round eyes,

good nose pigment, correct lenght of muzzle, excellent bite, well set shoulders, good length of neck, kept his topline

at all times, excellent tail set, good rear angulation, but moved close behind.

Bohatě znakován, tmavý kaštan, správná velikost, výborná kostra, kompaktní tlapka, velmi něžná hlava a výraz,

kulaté tmavé oči, dobrý nosní pigment, korektní délka čenichu, výborný skus, dobře položené lopatky, správná délka

krku, držel celý čas horní linii, výborně nasazený ocas, správné zadní úhlení, ale za pohybu úzký vzadu.

46 PSI          BH  tř. MLADÝCH     ERWIN z Šostýnského podhradí xxx

Nar.:16.12.2012CMKU/CKC 13102/12  O:                                                                EMANUEL BLACK z Dvorů Stanislavic       M:     BELLINDA z Dvorů Stanislavic

Majitel:    Jiřina RAŠKOVÁ,                         KOPŘIVNICE

nebyl

47 PSI          BH  tř. MLADÝCH     ETAR Prokopská hvězda V2

Nar.: 6.9.2012  SPKP 2833             O:                                                                Aranel SNICKER         M:         TORAYA Prokopská hvězda

Majitel:    Martina KASANOVÁ,                     SK, DOLNÁ ŽDAŇA

Heavily marked BH, good size, excellent bone and angulation, short coupled, tail set little bit low, needs more

spring of rib, will come with maturity, good lenght of neck, strong front, sweet head expression, good nose pigment,

would like darker eye.

Těžce znakovaný BH, správná velikost, výborná kostra a úhlení, krátce stavěný, ocas nasazen trochu nízko, potřebuje

více klenuté žebro, to přijde s dospělostí, správná délka krku, silný vepředu, něžný výraz hlavy, dobrý nosní

pigment, chtěl bych tmavší oko.

48 PSI          BH  tř. MLADÝCH     FARANEL Prokopská hvězda VD3

Nar.:30.9.2012  CMKU/CKC 13000/12  O:                                                                Aranel COSMIC          M:         BAMBOO Prokopská hvězda

Majitel:    Věra REJFKOVÁ,                         HEŘMANŮV MĚSTEC

Rich marked BH, needs more coat and feathering, good ears, kept in excellent topline when moves, little long in loin,

sloping croup, expression is hard for age, very musculant, large dark eyes.

Bohatě znakovaný BH, potřebuje více srsti a závěsů, dobré uši, držel v pohybu výbornou horní linii, trochu dlouhý v

bedrech, spáditá záď, výraz je na jeho věk hrubý, velmi svalnatý, velké tmavé oči.

49 PSI          BH  tř. MLADÝCH     GERARD PHILIP z Usedlosti Újezdec D

Nar.: 4.7.2012  CMKU/CKC 12886/12  O:                                                                SZEJK ZLODZIEJSKA ZGRAJA   M:         N TWO NANNIE LIZ z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Jana TICHÁ,                               LÁZNĚ BOHDANEČ

Up to size, well broken marking, ticking body, long in loin, lacking angulation, beautiful dark eyes, good nose

pigment, correct bite, heavy in muzzle, moved wide in front and close behind.

Velký, dobře rozdělené znaky, tečkované tělo, dlohý v bedrech, nedostatečné úhlení, krásné tmavé oči, dobrý nosní

pigment, korektní skus, mohutný v čenichu, pohyboval se vepředu zeširoka a vzadu úzký.

50 PSI          BH  tř. MLADÝCH     HELLO TROLL Gosford Park V1, CAJC, NMP

Nar.: 5.7.2012  PKR IX. 62412          O:                                                                AXL ROSE vom Welfenhof         M:         HELLO DOLLY vom Welfenhof

Majitel:    Božena BERNHARDT,                   PL, LOMIANSKI

Lightly marked BH, well broken, excellent length of coat, good feathering, excellent profile, standing and move, kept

level topline and correct tail carriage, short coupled, good spring of rib, correct forechest, adequate length of neck,

very soft head and expression, good teeth, would benefits from better presentation.

Světle znakovaný BH, dobré rozdělení (barev), výborná délka srsti, dobré závěsy, výborný profil, ve stoje i v

pohybu, držel rovnou horní linii a správně nesený ocas, krátce stavěný, dobrá klenba žeber, správné předhrudí,

odpovídající délka krku, velmi něžná hlava a výraz, dobé zuby, prospělo by mu lepší předvedení.

51 PSI          BH  tř. MLADÝCH     CHIPPY CHIP z Jezerního království VD4

Nar.: 2.12.2012 CMKU/CKC 13015/12  O:                                                                ZIPPY Prokopská hvězda          M:         CLEOPATRA z Jezerního království

Majitel:    Marie KOLÁŘOVÁ,                       PRAHA 4

Up to size, richly marked, needs more coat and feathering, long in body, but kept a good topline, good tail set,

excellent temperament, good bone, good pigment, soft expression, needs to mature and spring rib, moved happily.

Velký, bohatě znakovaný, potřebuje více srsti a závěsů, dlouhý v těle, ale držel dobrou horní linii, dobré nasazení

ocasu, výborný temperament, dobrá kostra, dobrý pigment, něžný výraz, potřebuje vyspět a klenutá žebra,

pohyboval se vesele.

52 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    ANGEL EYES Górska Fantazja V1, CAC

Nar.: 1.3.2012  PKR IX. 61810          O:                                                                Angel’s Pride GENTLEMAN        M:         ANGEL LOOK Górska Fantazja

Majitel:    Beata RADOMSKA,                      PL, NOWA SUCHA

Richly marked, good feathering, excellent ears, good nose and eye pigment, excellent bite, well angulated front, level

topline, too long in loin, tail carried well, nice rear angulation, well led down hocks, moved well.

Bohatě znakovaný, dobré závěsy, výborné uši, dobrý nosní a oční pigment, výborný skus, dobře zaúhlený vepředu,

rovná horní linie, příliš dlouhý v bedrech, ocas nesen dobře, pěkné zadní úhlení, dobře vedená hlezna, pohyboval se

dobře.

53 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    ELEGÁN ZIPPY z Usedlosti Újezdec V

Nar.:23.2.2012  CMKU/CKC 12642/12  O:                                                                ZIPPY Prokopská hvězda          M:         FLEUR ILLUSION z Usdlosti Újezdec

Majitel:    DIBLÍKOVÁ + NOVÁKOVÁ,             VODŇANY

Compact, richly marked BH, lacking in coat, excellent ear fringes, very short coupled, level topline, good tail set,

spring of rib, moderate neck with forechest, head and expression little hard, eyes could be larger, excellent bite,

look very good in profile, standing and on the move.

Kompaktní, bohatě znakovaný BH, postrádá srst, výborné ušní střapce, velmi krátce stavěný, rovná horní linie, dobré

nasazení ocasu, klenba žeber, střední krk a předhrudí, hlava a výraz trochu hrubý, oči by mohly být větší, výborný

skus, vypadá velmi pěkně z profilu, ve stoje a v pohybu.

54 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    Chantismere CHATAHOOCHEE V2, res. CAC

Nar.:22.11.2011ROI 1330028            O:                                                                Angel’s Pride EMERALD           M:         Chantismere CHARLESTON

Majitel:    Marco BINDELLI+S.FERRARI,           I, CASTELFIDARDO

A real toy spaniel, beautifully presented, rich silky coat, lots of feathering, excellent profile standing with good

angulation in front, moderate neck, excellent forechest, head very pretty, large dark eyes, correct bite, well cushioned

muscle, stop is little deep, could use ears better, on the move unfortunately flies his tail.

Skutečný malý španěl, krásně předvedený, bohatá hedvábná srst, spousta závěsů, výborný profil ve stoje s dobrým

zaúhlením vepředu, střední krk, výborné předhrudí, velmi krásná hlava, velké tmavé oči, korektní skus, dobře

vyplněné svaly, stop je poněkud hluboký, měl by lépe používat uši, v pohybu bohužel mává ocasem.

55 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    JACK DANIEL Spanilá věž VD

Nar.:12.1.2012  CMKU/CKC 12598/12  O:                                                                MONACO SEVI Biely démon       M:         GREASY Spanilá věž

Majitel:    Věra REJFKOVÁ,                         HEŘMANŮV MĚSTEC

Well broken BH, needs more coat, long in loin, narrow in hind quarters, front lacks forechest, good bone, adequate

neck, a lots of cusioning to the muzzle, good bite, dark round eyes, not very happy on the move.

BH s dobře rozdělenou barvou, potřebuje více srsti, dlouhý v bedrech, úzký v zadních partiích, vepředu postrádá

předhrudí, dobrá kostra, odpovídající krk, hodně vypolštářovaný čenich, správný skus, kulaté tmavé oči, není

příliš nadšen z pohybu.

56 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    Liane’s BRAVEHEART VD

Nar.:23.12.2011SPKP 2732             O:                                                                Miletree GERRY MCGUIRE        M:         Liane’s OH LADY MARY

Majitel:    Jaroslav ŠILHÁK,                         SK, ŠENKVICE

Richly marked BH, nicely shaped head with pleasing expression, good bite, expressive eyes, too long in back, needs

better front angulation, correct tail set and carriage, hocks little long and weak, moved happily on the move.

Bohatě znakovaný BH, pěkně tvarovaná hlava s roztomilým výrazem, dobrý skus, výrazné oči, příliš dlouhá záď,

potřebuje lepší přední úhlení, korektní nasazení a nesení ocasu, hlezna jsou trochu dlouhá a slabá, pohyboval se

radostně.

57 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    NICHICCO od Ptačí skály V4

Nar.:22.1.2012  CMKU/CKC 12614/12  O:                                                                Bonitos Companeros YES WE CAN RED     M:         FELEEN od Ptačí skály

Majitel:    J.+ A. VETEŠNÍKOVI,                    OBRATAŇ

Correct size, lovely well broken coat, rich chestnut, shows white of eye which detracts from expression, but good

bite, good nose pigment, large brown eyes, well cushioned face, well angulated front with gently arched neck, level

topline, correct tail carriage, excellent profile standing and on the move, good rear movement, driving movement.

Správná velikost, nádherně rozložená barva srsti, zářivá kaštanová, ukazuje oční bělmo, což mu ubírá na výrazu,

ale správný skus, dobrý nosní pigment, velké hnědé oči, dobře vyplněná tvář, dobře zaúhlený předek s lehce

klenutým krkem, rovná horní linie, korektní nesení ocasu, výborný profil ve stoje i v pohybu, dobrý pohyb zadních,

dynamický pohyb.

58 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    NORBI od Ptačí skály VD

Nar.:22.1.2012  CMKU/CKC 12615/12  O:                                                                Bonitos Companeros YES WE CAN RED     M:         FELEEN od Ptačí skály

Majitel:    Monika BRÁZDOVÁ,                     KUTNÁ HORA

Up to size, richly marked BH, heavy in head, broad scull, large eyes showing some white, long in the body, kept a

level topline, happy temperament, moving close behind.

Hodně veliký, bohatě znakovaný BH, mohutná hlava, široká lebka, velké oči ukazující trochu bělmo, dlouhý v těle,

držel rovnou horní linii, veselý temperament, pohybuje se vzadu sevřeně.

59 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    ORLANDO BLOOM Bonimo VD

Nar.:21.3.2012  CMKU/CKC 12727/12  O:                                                                FILIPE Bonimo           M:         NICOLINA z Vrchu králů

Majitel:    Jolana BÁČOVÁ,                         BRANDÝSEK

Not very happy on the move or standing, well broken BH, moved with good topline, tail little low set, pleasing head

and expression, dark eyes, well cusioned muzzle, good ear set, needs better angulated shoulders and length of neck,

good bone, excellent spring of rib.

Není příliš šťastný v pohybu nebo ve stoje, dobře rozdělená barva BH, pohyboval se s dobrou horní linií, ocas

trochu nízko nasazen,  nádherná hlava a výraz, tmavé oči, dobře vyplněný čenich, dobře nasazené ucho,  potřebuje

lépe zaúhlené lopatky a lepší délku krku, dobrá kostra, výborné klenutí žeber.

60 PSI          BH  tř. MEZITŘÍDA    Rakelton’s FLASHLIGHT V3

Nar.:13.2.2012  Cav. 4221/12           O:                                                                Royal Friend’s FLYNN  M:         Rakelton’s KINDLINERS

Majitel:    MAKAI Rita,                               H, ABONY

This dog has so much coat that ruins his outline completely, underneath the coat he is correctly sized dog, with

sweet head and expression, well set ears, moderate neck and front angulation, good bone, excellent short back,

doesn’t loose his topline at all, well set and carriet tail, moved well with drive, very happy on the move.

Tento pes má tolik srsti, že to ruší kompletně jeho profil, pod tou srstí je to pes správné velikosti, s něžnou

hlavou a výrazem, dobře nasazenýma ušima, průměrným krkem a předním úhlením, dobá kostra, výborný krátký

hřbet, nikdy neztrácí horní linii, dobře nasazený a nesený ocas, pohyboval se dobře a s dynamikou, velmi radostný

v pohybu.

61 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   ANGEL VOICE Maria Valley VD4

Nar.: 3.6.2011  CMKU/CKC 12294/11  O:                                                                CHIANTI z Vrchu králů   M:         LEAH z Panství Lomnice

Majitel:    Dr. Jitka KYSELÁKOVÁ,                 OSLAVANY

Very heavy marked, lacking in coat, needs more body, too long in loin, good bone, sweet expression, good ear set,

moved steadily.

Velmi těžce znakovaný, nedostatečně osrstěný, potřebuje vyspět v těle, přípiš dlouhý v bedrech, dobrá kostra,

něžný výraz, dobře nasazené uši, pohyboval se ustáleně.

62 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   CHERUBÍN Království Canny VD3

Nar.:25.7.2010  CMKU/CKC 11786/10  O:                                                                Loranka’s BRANSON    M:         BREISY White Sirius

Majitel:    Zdeňka DRAHOVZALOVÁ,              PRAHA 5

Correctly sized, well broken BH, rich chestnut, good coat, short coupled, lacking angulation front and rear, moved

happily, good nose pigment, shows white of eye.

Správně veliký, dobře vybarvený BH, bohatá kaštanová, dobrá srst, krátká stavba těla, nedostatečné zaúhlení

vepředu i vzadu, pohybovall se radostně, dobrý nosní pigment, ukazuje oční bělmo.

63 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   PERFEKT DREAM z Vrchu králů D

Nar.:16.6.2010  CMKU/CKC 11708/10  O:                                                                Loranka’s BRANSON    M:         Kaishmar KRISTIANA

Majitel:    Jindra DIBLÍKOVÁ,                       VODŇANY

Correct size, good rich chestnut, very unhappy on move and standing, shows white of eye, roach his topline, moved

close in behind, wide in front.

Správná velikost, správně bohatá kaštanová barva, velmi nešťastný v pohybu i ve stoje, ukazuje oční bělmo, klene

svou horní linii, za pohybu úzký vzadu.

64 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   QUIGLY TERNO z Kamilkové zahrady V2,—

Nar.:23.7.2010  CMKU/CKC 11772/10  O:                                                                Bonitos Companeros ITZI BITZI TINI WINY    M:         DOLLY TERNO z Kamilkové zahrady

Majitel:    MUDr. Radka MELOUNOVÁ,            PRAHA 10

Correctly sized, mature BH, good bone, excellent ear set, with spot, good round eyes, excellent pigment, moved very

well, but flies tail.

Správně dimenzovaný, vyspělý BH, dobrá kostra, výborné nasazení uší, má korunku, dobré, kulaté oči, výborný

pigment, pohyboval se velmi dobře, ale mává ocasem.

65 PSI          BH  tř. OTEVŘENÁ   STEFANEL Górska Fantazja V1, CAC

Nar.:12.8.2011  PKR IX. 60148          O:                                                                Carolus STARR STRUCK           M:         ABIGAYLE Górska Fantazja

Majitel:    Beata RADOMSKA,                      PL, NOWA SUCHA

Well broken with rich chestnut markings, super profile standing, well angulated front and rear quarters, excellent

forechest, well laid back shoulders, good neck, sweet expressive head, good pigment.

Dobře rozdělené barvy s bohatým kaštanovým znakováním, ve stoje má super profil, dobře zaúhlené přední i zadní

partie, výborné předhrudí, správně dozadu položené lopatky, dobrý krk, něžný výraz hlavy, dobrý pigment.

66 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        ALONSO FERRARI von Starburg V1, CAC, VB, KV

Nar.: 8.4.2011  CMKU/CKC 12148/11  O:                                                                D’ARTAGNAN Perle du Sahel     M:         Loranka’s ELLA ENCHANTED

Majitel:    J.+A. ŠPAČKOVI,                         SKALSKO

Correctly sized well conditioned dog, rich chestnut markings, excellent feathering, sweet expressive head, correct

muzzle, broad head, good high set ears, eyes dark and round, but could be larger, excellent neck and shoulders, good

forechest, level topline, good tail set, good rear angulation, moved with drive.

Pes správné velikosti a kondice, výrazné kaštanové znaky, výborné závěsy, hlava s něžným výrazem, správný čenich,

široká hlava, správně vysoko nasazené uši, oči jsou tmavé a kulaté, ale mohly by být větší, výborný krk a lopatyk,

dobré předhrudí, rovná horní linie, dobré naqsazení ocasu, správné zadní úhlení, pohyboval se s dynamikou.

67 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        Aranel SNICKER V

Nar.: 9.11.2010 AM 01102902           O:                                                                Pascavale SMARTY     M:         Aranel ARABESC

Majitel:    Antje SCHULZ,                            D, BERLIN

Compact BH, well broken rich chestnut marking, very short coupled, lovely head and expression, dark round eyes,

good forechest, would prefer more neck, moved happily.

Kompaktní BH, dobře rozdělené výrazné kaštanové znaky, velmi krátce stavěný, nádherná hlava a výraz, tmavé

kulaté oči, dobré předhrudí, preferoval bych delší krk, pohyboval se radostně.

68 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        BRUNO BANANI vom Welfenhof V3

Nar.:21.2.2011  CMKU/CKC 12382-11/ O:                                                                Angel’s Pride vom Welfenhof      M:         FANCY FAY vom Welfenhof

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                  VINAŘICE

Correctly sized glamorous BH, soft expressive head, large dark eyes, good bite, good length of neck, correct forechest,

correct length of leg, kept topline on the move and standing, little long in loin.

Okouzlující BH správné velikosti, nežný výraz hlavy, velké tmavé oči, správný skus, správná délka krku, korektní

předhrudí, správná délka nohou, držel si horní linii v pohybu i ve stoje, trochu dlouhý v bedrech.

69 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        Pascavale HANDSOME MARLEY V2, res. CAC

Nar.: 1.1.2010  HR 10583               O:                                                                Pascavale SMARTY     M:         Pascavale BRITTANY

Majitel:    Iva ŠEGA,                                 CRO, ZAGREB

Very correct toy spaniel, lots of glamour, super neck and front angulation, correct rear angulation, lovely topline,

correct loin, excellent tail set and carriage, sweet head and expression, dark round eyes, needs more cusioning to

the muzzle, excellent temperament, moved with drive at all times.

Velmi správný malý španěl, mnoho půvabu, super krk a přední úhlení, správné zadní úhlení, báječná horní linie,

správná bedra, výborné nasazení a nesení ocasu, něžná hlava a výraz, velké tmavé oči, potřebuje více výplní na

čenichu, výborný temperament, pohyboval se za každých okolností s dynamikou.

70 PSI          BH  tř. VÍTĚZŮ        ZIPPY Prokopská hvězda V4

Nar.:13.12.2008CMKU/CKC 10642/08/ O:                                                                Miletree JAMBO         M:         TORAYA Prokopská hvězda

Majitel:    Hana NOVÁKOVÁ,                       PRAHA 5

Correctly made, heavily marked, well coated BH, moved very steadily, pigment little off, moved with drive.

Dobře stavěný, silně znakovaný, dobře osrstěný BH, pohyboval se velmi ustáleně, trochu bez pigmentu, dynamický

pohyb.

71 PSI          RU  tř. ŠTĚŇAT       PORTHOS Zlatá Kométa VN1

Nar.:27.4.2013  SPKP 2858             O:                                                                Bonitos Companeros YES WE CAN RED     M:         LORIE Zlatá kométa

Majitel:    Jaroslav ŠILHÁK,                         SK, ŠENKVICE

Richly marked, correct size, sweet head and expression, correct muzzle, large and dark eyes, correctly set, good

angulation, moved well, keeping a level topline.

Bohatě znakovaný, správná velikost, něžná hlava a výraz, správný čenich, velké a tmavé oči, správné umístěné, dobré

úhlení, pohyboval se dobře, držel rovnou horní linii,

72 PSI          RU  tř. DOROSTU     HEARTBEAT vom Erlenbacher Hemmerich VN1

Nar.:27.1.2013  CMKU/CKC 13305-13/ O:                                                                Liane’s ZEST OF PERFECTION   M:         Liane’s GITANA

Majitel:    Zuzana GLADIŠOVÁ,                    STAŘÍČ

Nicely shaped RU, rich colour, sweet expression, good eyes, more cusioning to muzzle needed, little light in bone,

good topline, moved very happily.

Pěkně tvarovaný RU, zářivá barva, něžný výraz, dobré oči, potřebuje více výplní na čenichu, trochu slabá kostra,

dobrá horní linie, pohyboval se velmi vesele.

73 PSI          RU  tř. MLADÝCH     IAN DANIEL Minowara V1, CAJC

Nar.: 7.6.2012  CMKU/CKC 12862/12  O:                                                                Volney BONANZA       M:         Visskoivun KITTY KARISSA

Majitel:    Milan JEČNÝ,                             KOPIDLNO

Compact dark ???, excellent outline, good bone, very well angulated, good lenght of neck, excellent forechest, well laid

shoulders, short back, level topline, excellent tail carriage,  moved correctly, would prefer darker coat.

Kompaktní, tmavá ???, výborný formát, dobrá kostra, velmi dobře zaúhlen, správná délka krku, výborné předhrudí,

dobře položené lopatky, krátký hřbet, rovná horní linie, výborné nesení ocasu, pohyboval se správně, preferoval bych

tmavší srst.

74 PSI          RU  tř. MEZITŘÍDA    BONZO z Lískových oříšků VD1

Nar.:30.11.2011CMKU/CKC 12545/11  O:                                                                ALFI Sylena  M:         ORNELLA Kavalíří kvarteto

Majitel:    Martina JŮZOVÁ,                         KOŠŤÁLOV

Richly marked up to size RU, long in back, excellent nose and eye pigment, good ears, excellent bite, moved very

happily, good temperament.

Bohatě zbarvený velký RU, dlouhý ve hřbetě, výborný nosní a oční pigment, správné uši, výborný skus, pohyboval

se velmi nadšeně, správný temperament.

75 PSI          RU  tř. OTEVŘENÁ   VERSACE ARNY z Usedlosti Újezdec VD1

Nar.:22.4.2011  CMKU/CKC 12208/11  O:                                                                ARNY z Andulčiny školky          M:         VALKÝRA TRES z Císařského mlýna

Majitel:    Eva KUBÁTOVÁ,                         BORŠOV nad VLTAVOU

Richly marked well coated with excellent ear feathering, excellent nose and eyes pigment, steep in stop, coarse

expression, up to size, moved happily.

Bohatě vybarvený, dobře osrstěný s výbornými ušními závěsy, výborný pigment nosu a očí, příkrý stop, hrubý výraz,

příliš velký, pohyboval se radostně.

76 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        BEST OF Chilli Koliba VD2

Nar.:29.7.2011  SPKP 2675             O:                                                                KRISTIÁN od Ptačí skály           M:         ENNESIE SIRI Biely démon

Majitel:    Lubica JANKOVIČOVÁ,                  SK, TOMÁŠOV

Muscular headed with excellent dark eyes, black nose pigment, good coat colour, adequate length of neck, good length

the of body, would prefer better tail set, moved happily.

Samčí hlava s výbornýma tmavýma očima, černý nosní pigment, správná barva srsti, odpovídající délka krku,

správná délka krku, preferoval bych lepší nasazení ocasu, pohyboval se vesele.

77 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        CAYSSARI OKTI Biely démon VD3

Nar.:27.2.2011  SKPK 2618             O:                                                                KRISTIAN od Ptačí skály           M:         QERIDA PERI Biely démon

Majitel:    Martina KASANOVÁ,                     SK, DOLNÁ ŽDAŇA

Lovely large dark round eyes, jacked??? black nose, rich coat, good feathering, level topline, needs more rear

angulation, narrow in pelvis, moves very close behind and wide in front.

Nádherné velké tmavé kulaté oči, ??? černý nos, bohatá srst, dobré závěsy, rovná horní linie, potřebuje větší

zaúhlení vzadu, úzká pánev, pohybuje se velmi úzký vzadu a široký vepředu.

78 PSI          RU  tř. VÍTĚZŮ        CHE GUEVARA Flowers City V1, CAC, VB

Nar.:18.4.2010  CMKU/CKC 11521/10/ O:                                                                HAKER Zlodziejska Zgraja         M:         COCO DE L’ AMOUR Flowers City

Majitel:    Yvona KLIKOVÁ,                         KLADNO

Correctly sized, very well coated with plenty of feathering, lovely shape standing, crabs on the move, level topline,

good tail set, good neck and shoulders, good front.

Správná velikost, velmi dobře osrstěný se spousou třásní, báječný tvar ve stoje, nervózní v pohybu, rovná horní

linie, dobré nasazení ocasu, dobrý krk a lopatky, dobrý vepředu.

79 PSI          TR  tř. ŠTĚŇAT       CASPIAN FINN z Královských mlýnů VN1

Nar.:12.5.2003  CMKU/CKC 13336/13  O:                                                                FINN Llewelyn Bohemia            M:         QUEEN VICTORIA z Panství Lomnice

Majitel:    Radka BARTMANOVÁ,                  OSTRAVA

Very well marked with clear tan markings, sweet head expression, excellent rear set, correct muzzle, very good neck

and shoulders, short body, good tail carriage, movement still erractic.

Velmi dobře vybarven, s jasným pálením, něžný výraz hlavy, výborné nasazení zadních, korektní čenich, velmi dobrý

krk a lopatky, krátké tělo, správné nesení ocasu, pohyb je ještě neuspořádaný.

80 PSI          TR  tř. DOROSTU     JACOB BLACK vom Kaninchengarten VN1

Nar.:26.2.2013  VDH-CCD 4961/13     O:                                                                Pascavale KEANU      M:         KIMBERLY vom Kaninchengarten

Majitel:    Anika + Stephen STAHL,                D, BRACHTTAL

Compact very well marked with clear tan markings, needs more body and bone, lovely sweet expression, dark eyes,

could be larger, good lenght of neck, good in profile, standing on the move.

Compaktní, velmi dobře znakovaný s výrazným tříslovým pálením, potřebuje více tělesné hmoty a kostí, nádherný

něžný výraz, tmavé oči, mohly by být větší, správná délka krku, dobrý v profilu, ve stoje i v pohybu.

81 PSI          TR  tř. MLADÝCH     RHYTM N’BLUES Perle du Sahel VD1

Nar.:12.10.2012CMKU/CKC 13085/12  O:                                                                BRUNO BANANI vom Welfenhof   M:         DAKOTA FANNING Silver Capricorn

Majitel:    Ing. Ladislav KOZÁK,                    PRAHA 5

Very heavy marked with no blaze, very rich tan, good ear feathering, soft expression, good cushioning to muzzle,

good bone, needs better rear angulation, happy temperament.

Velmi silně znakovaný bez lysinky, velmi bohaté pálení, správné ušní závěsy, něžný výraz, dobré vypolštářování

čenichu, dobrá kostra, potřebuje lepší zadní úhlení, veselý temperament.

82 PSI          TR  tř. MLADÝCH     XTEMPORE OKTI Biely démon D

Nar.:12.5.2012  CMKU/CKC 12976-12/ O:                                                                BENGY SIRI Biely démon          M:         BAUCIS QIRI Biely démon

Majitel:    Jiřina RAŠKOVÁ,                         KOPŘIVNICE

Compact TR, well broken, some ticking, good rich tan, eyes could be darker, needs more body, good ear set, happy

temperament.

Kompaktní TR, dobré rozdělení barev, trochu tečkování, dobré bohaté pálení, oči by mohly být tmavší, potřebuje více

hmoty v těle, dobré nasazení uší, veselý temperament.

83 PSI          TR  tř. MEZITŘÍDA    JOE BLACK Spanilá věž VD2

Nar.:12.1.2012  CMKU/CKC 12600/12  O:                                                                MONACO SEVI Biely démon       M:         GREASY Spanilá věž

Majitel:    Miloš KOPECKÝ,                         ŠTENBERK

Heavily marked TR in good size, compact body, sweet head and expression, good ear set, narrow blaze, good rich tan,

needs better  short??(zřejmě má být front) angulation, short back, good in profile standing and on the move.

Těžce znakovaný TR ve správné velikosti, kompaktní tělo, něžná hlava a výraz, správné nasazení ucha, úzká lysinka,

dobré výrazné pálení, potřebuje lepší úhlení vepředu, krátký hřbet, dobrý profil ve stoje i v pohybu.

84 PSI          TR  tř. MEZITŘÍDA    Turretbank TRIBERRY VD1

Nar.:20.10.2011CMKU/CKC 13225-13/ O:                                                                Angle’s Pride GENTLEMAN        M:         Rockin’ Rebels CAMEO AT TURRETBANK

Majitel:    ŠMEJKALOVI + ČÍHALOVÁ,            STRAKY

Very heavily marked with tan markings on face, narrow blaze, excellent dark eyes, soft expression, longer in loin,

good tail carriage, excellent bone, moved steadily.

Velmi tmavě znakovaný s hnědými znaky ve tváři, úzká lysina, výborné tmavé oči, něžný výraz, delší v bedrech,

dobré nesení ocasu, výborná kostra, pohyboval se ustáleně.

85 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   BATUL Cavalier Prague D

Nar.:25.2.2012  CMKU/CKC 121691/12O:WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec                    M: BABIANA z Údolí kavalírů

Majitel:    MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,                PRAHA 2

Correctly sized with good bone, long in the body, needs more spring of rib, good nose pigment, rich tan, correct

bite, good temperament.

Správné velikosti s dobrou kostrou, dlouhý v těle, potřebuje klenutější žebra, dobrý nosní pigment, bohaté pálení,

korektní skus, správný temperament.

86 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   CZIKO Kareli pod Radyní D

Nar.:31.7.2008  CMKU/CKC 10479/08/ O:                                                                RUPRECHT TWAI z Císařského mlýna        M:     ELISABET CAMI z Mokropes

Majitel:    Markéta VRTĚLOVÁ,                     PLZEŇ

Well coated, good clear markings, rich tan, correct bite, good ear set, head needs more finish, topline roaches on

the move and standing, long in loin, happy temperament.

Dobře osrstěný, dobré, čisté znakování, bohaté pálení, korektní skus, dobře nasazené ucho, hlava potřebuje lepší

úpravu, horní linie se klene v pohybu i ve stoje, dlouhý v bedrech, veselý temperament.

87 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   FINN Llewellyn Bohemia D

Nar.: 4.6.2008  CMKU/CKC 10346/08  O:                                                                ALBERTO Jizutoji       M:         BERENICA Llewellyn Bohemia

Majitel:    Šárka SOUKUPOVÁ,                     CHOTĚBOŘ

Correctly sized TR, excellent tan, sweet head and expression, good ear set, looses topline standing and on the

move, appeared to be lame.

TR správné velikosti, výborné pálení, nežná hlava a výraz, správně nasazené ucho, uvolňuje horní linii ve stoje i v

pohybu, zdá se, že je chromá.

88 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   GOOD NEWS of Sevijean’s V1, CAC, VB

Nar.:14.11.2011LOF 9 CAV.K 104733  O:                                                                EYES WIDE SHUT of Sevijean’s   M:         DAME AUX CAMELIAS of Sevijean’s

Majitel:    Katherine RUMMERY,                   D, BERLIN

Correct size and shape, soft head and expression, large dark eyes, excellent tan, very heavily marked, presents a

good profile, standing and on the move, excellent front movement, good tail carriage, moves steadily.

Korektní velikost a tvar, něžná hlava a výraz, velké tmavé oči, výborné pálení, velmi těžce znakovaný, předvádí

dobrý profil ve stoje i vpohybu, výborný pohyb vepředu, správné nesení ocasu, pohybuje se vyrovnaně.

89 PSI          TR  tř. OTEVŘENÁ   ILIAS Caroli Regis xxx

Nar.:10.10.2011CMKU/CKC 12471/11  O:                                                                Rosscrea DIPLOMATIC  M:         GRACIE Caroli Regis

Majitel:    MUDr. Radka MELOUNOVÁ,            PRAHA 10

nebyl

90 FENY       BT  tř. ŠTĚŇAT       BORDEAUX LE CHARME Jollynea’s VN 1

Nar.:22.5.2013  CMKU/CKC 13354/13  O:                                                                Loranka’s STAR PRINCE           M:         FLOWER FAIR of Sevijean’s

Majitel:    Lenka KŘUPKOVÁ,                      MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Nicely shapped head, correct length of back, moves soundly, with drive, happy and out going, coat in excellent

condition.

Pěkně tvarovaná hlava, korektní délka hřbetu, pohybuje se jistě, s odpichem, šťastná a společenská, srst ve výborné

kondici.

171 FENY       BT  tř. ŠTĚŇAT       FLEUR PEONIA Gardyth VN2

Nar.: 1.5.2013  CMKU/CKC 13368/13  O:                                                                BRUNO BANANI vom Wellenhof   M:         ANNA MARIA Gardyth

Majitel:    Olga JAČKOVÁ,                          SADSKÁ

Pleasing head with gently expression, well ribbed body, correct tail carriage, happy and outgoing, coat in excellent

condition, I did not like white chest, head maturing nicely, well balanced.

Nádherná hlava s něžným výrazem, dobře klenuté tělo, správné nesení ocasu, šťastná a společenská, srst ve

výborné kondici, nemám rád bílou na hrudi, hlava pěkně dospívá, dobře vyvážená.

91 FENY       BT  tř. DOROSTU     ABBY BENNETT Jollynea’s xxx

Nar.:29.1.2013  CMKU/CKC 13166/13  O:                                                                ENRICO BLACK z Dvorů Stanislavic          M:     NEOMÉLIE z Panství Lomnice

Majitel:    Pavlína STEJSKALOVÁ,                PRAHA 10

nebyla

92 FENY       BT  tř. MLADÝCH     CANDY ze Sezimova Ústí V4

Nar.:17.6.2012  CMKU/CKC 12859/12  O:                                                                GERETT BARNABY z Usedlosti Újezdec     M:         S TWO SUSSIE VENDY z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Narkéta RAKOVÁ,                        VLACHOVICE

Classic head framed by well set ears, correct bite, correct lentght of back, well ribbed body, steadily movement,

happy and outgoing, presented to perfection, handler needs to be more confident.

Klasická hlava zarámovaná dobře nasazenýma ušima, korektní skus, správná délka hřbetu, dobře klenuté tělo,

vyrovnaný pohyb, šťasná a společenská, předváděla se prefektně, předvádějící potřebuje více jistoty.

93 FENY       BT  tř. MLADÝCH     COLETA Koblížek V

Nar.: 6.9.2012  CMKU/CKC 12981/12  O:                                                                QIRI PERI Biely démon  M:         CAVALÍRKA Arinin sen

Majitel:    Iva NOVOTNÁ,                            HRADEC KRÁLOVÉ

Needs more cushioned foreface, good eyes, good bite, free flowing movement, could be more accured ???, presented

to perfection, happy and outgoing.

Potřebuje více vyplnit líčka, dobré oči, dobrý skus, volný, plynulý pohyb, mohla by být více ???, předvedena

perfektně, veselá a společenská.

94 FENY       BT  tř. MLADÝCH     NINA Flowers City V3

Nar.:27.9.2012  CMKU/CKC 12990/12  O:                                                                Volney BONANZA       M:         COCO DE L’AMOUR Flowers City

Majitel:    Jaroslav+Luďka SIEGROVI,             PLZEŇ

Excellent head and expression, correct bite, little long body in length, level topline, correct tail carriage, happy and

outgoing, coat in excellent condition, little narrow in movement, good tan.

Výborná hlava a výraz, korektní skus, trochu dlouhé tělo na délku, rovná horní linie, korektní nesení ocasu, veselá

a společenská, srst ve výborné kondici, trochu úzká při pohybu, dobré pálení.

95 FENY       BT  tř. MLADÝCH     ORIENTAL BEAUTY du Chateau Noblesse V1, CAJC, NMF, BOJ

Nar.:15.10.2012VDH-CCD 4755/12     O:                                                                CW’12 EYE of the Tiger de la Geode        M:     ORIENTAL ROSE du Chateau Noblesse

Majitel:    Tanja SCHUMANN,                       D, BORKHEIDE

Excellent quality, sweet head and expression, would like slightly larger eye, well angulated shoulders, level topline,

correct tail carriage, moved soundly with drive, presented to perfection.

Výborná kvalita, sladká hlava a výraz, chtěl bych o trochu větší oko, dobře zaúhlené lopatky, rovná horní linie,

korektní nesení ocasu, pohybovala se jistě s odpichem, perfektně předvedena.

96 FENY       BT  tř. MLADÝCH     ULTRAMARINE SKY Kariera V2

Nar.:13.10.2012PKR.IX 62504           O:                                                                DARK CRISTAL de la Geode      M:         JOLIEE ROSE KARIERA Moravia Eden

Majitel:    Kinga KUBIAK,                           PL, LÓDŽ

Happy and outgoing, but not on the table, correct lentgh of back, level topline, good tan, head too mature, good bite,

well angulated shoulders, presented to perfection.

Veselá a společenská, ale ne na stole, správná délka hřbetu, rovná horní linie, dobré pálení, hlava příliš vyspělá,

dobý skus, dobře zaúhlené lopatky, perfektně předvedená.

97 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    HANNAH MONTANA du Chateau Noblesse V1, CAC, VB

Nar.:20.4.2012  VDH-CCD 4528/12     O:                                                                DORIAN GRAY of Woodville       M:         LA LUNA du Chateau Noblesse

Majitel:    Tanja SCHUMANN,                       D, BORKHEIDE

Nicely shaped head, dark expressive eyes, good bite, correct length of back, correct tail carriage, well ribbed body,

moved out well with level topline, little narrow behind, presented to perfection.

Pěkně tvarovaná hlava, tmavé výrazné oči, dobrý skus, správná délka hřbetu, správné nesení ocasu, dobře klenuté

tělo, pohybovala se pěkně s rovnou horní linií, trochu úzká vzadu, perfektně předvedena.

98 FENY       BT  tř. MEZITŘÍDA    NESSIE FOON Charmander V2, res. CAC

Nar.:27.10.2011CMKU/CKC 12507/11  O:                                                                Leelyn BUDDY HOLLY M:         HEDELLAY FOON Charmander

Majitel:    Dana VYKOUKALOVÁ,                  VYSOKÉ MÝTO

Excellent head, good bite, correct length of back, on set tail and carried high, excellent movement, nicely balanced.

Výborná hlava, dobrý skus, správná délka hřbetu, vysoko nasazený ocas a nesený vysoko, výborný pohyb, pěkně

vyvážená.

99 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   COLIN od Pěti štěňat VD2

Nar.:28.3.2009  CMKU/CKC 10921/09  O:                                                                MOLODĚC Sladká krása           M:         HEATHER Čajový lístek

Majitel:    Romana RAJDOVÁ,                      VEVERSKÁ BITÝŠKA

Nicely shaped body, shows white of eye, good ears and setting, good front assembly, narrow behind, only OK in

expression.

Pěkně tvarované tělo, ukazuje oční bělmo, dobré uši a nasazení, dobré přední sestavení, úzká vzadu, OK jen ve

výrazu.

100 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   IRIN EIMI Zlatý kavalír D

Nar.:23.6.2009  CMKU/CKC 11046/09  O:                                                                ALFI Sylena  M:         GALLICA Terako

Majitel:    Hana RAKUŠANOVÁ,                    LIBEREC

Nice overall shaped, and pretty head, coat too currly, back movement and needs more training.

Celkově pěkně tvarovaná a krásná hlava, srst je příliš kudrnatá, zadní pohyb ??? a potřebuje více tréninku.

101 FENY       BT  tř. OTEVŘENÁ   ZUGAR KISS du Chateau Noblesse V1, CAC

Nar.:11.8.2011  VDH-CCD 4256/11     O:                                                                DORIAN GRAY of Woodville       M:         XANTANA KISS du Chateau Noblesse

Majitel:    Tanja SCHUMANN,                       D, BORKHEIDE

Sweet head and expression, good neck, level back, body a little long, carried tail high, back movement little narrow,

presented to perfection, happy and outgoing.

Krásná hlava a výraz, dobrý krk, rovný hřbet, tělo je trochu dlouhé, nesla vysoko ocas, při pohybu vzadu trochu

úzká, perfektně předvedena, veselá a společenská.

170 FENY       BT  tř. VÍTĚZˇŮ       BEATRIX ORANGE Gardyth V2, res. CAC

Nar.:26.6.2009  CMKU/CKC 11080/09  O:                                                                Lisgarth DYLAN THOMAS          M:         Aneridee TIA MARIA

Majitel:    Olga JAČKOVÁ,                          SADSKÁ

Sweet head and expression, and well framed with set ears, bite only OK, very sound mover, would just prefere more

lentght of leg.

Krásná hlava a výraz a zarámovaná dobře nasazenýma ušima, skus jen OK, velmi jistý pohyb, jen bych preferoval

delší nohy.

102 FENY       BT  tř. VÍTĚZŮ        GIULIA von der Hohenzollernfeste V1, CAC

Nar.:29.4.2011  PKR.IX-59575           O:                                                                Tibama’s DANCING ON THE RAINBOW       M:         CARLA von der Hohenzollernfeste

Majitel:    Dorota GOLA,                             PL, DABROWA GÓRNICZA

Beautiful balanced BT, excellent shoulder, topline, tail set, tan could be a little more bright, typical temperament,

presented to perfection.

Nádherná, vyvážená BT, výborná lopatka, horní linie, nasazení ocasu, pálení by mohlo být trochu světlejší,

typický temperament, perfektně předvedena.

103 FENY       BT  tř. VETERÁNŮ   GALLICA Terako V1, NFV

Nar.:11.4.2005  CMKU/CKC 8316/05/0 O:                                                                LANCELOT Biely démon           M:         BRIXI Pernštejský anděl

Majitel:    Lenka NOVÁKOVÁ,                      MILOVICE

Sweet head and expression, excellent teeth, nice straight front legs, level topline, carried tail a little high, narrow

in back movement, presented to perfection, free flowing movement.

Krásná hlava a výraz, výborné zuby, pěkně rovné přední nohy, rovná horní linie, nesla ocas trochu vysoko, za

pohybu vzadu úzká, perfektně předvedena, volný, plynulý pohyb.

104 FENY       BT  tř. VETERÁNŮ   ISABELA Sladká krása V2

Nar.:11.6.2004  CMKU/CKC 7964/04/0 O:                                                                Lisgarth DYLAN THOMAS          M:         FRIDOLINA Sladká krása

Majitel:    Dana VYKOUKALOVÁ,                  VYSOKÉ MÝTO

Nice dark expressive eyes, teeth good for age, level back,  a bit little long, wonderful muscle (zřejmě má být

“muzzle”) tan, expertly handled.

Pěkné, tmavé výrazné oči, zuby na její věk dobré, rovný hřbet, trochu dlouhá, nádherné pálení čenichu, expertně

předvedena.

105 FENY       BH  tř. ŠTĚŇAT       Aksmada’s BEATRICE VN3

Nar.:28.5.2013  vyžádáno                O:                                                                Turretbank GILBERT    M:         RAY OF SUNSHINE Moravia Eden

Majitel:    DUDEK-ADAMSKA+JASINSKA,         PL,SKAWINA

Sweet expression, lovely eyes and teeth, good straight front, and rear angulation, topline too settled, moved

extremely well.

Krásný výraz, nádherné oči a zuby, správné rovné přední a zaúhlení zadních, horní linie příliš pevná, pohybovala

se extrémně dobře.

172 FENY       BH  tř. ŠTĚŇAT       FLORA ROSA Gardyth VN1

Nar.: 1.5.2013  CMKU/CKC 13366/13  O:                                                                BRUNO BANANI vom Wellenhof   M:         ANNA MARIA Gardyth

Majitel:    Olga JAČKOVÁ,                          SADSKÁ

Very pretty head, lovely bone, size for age as well, lovely rear angulation, very happy go, I thought her quiet (is)

excellent.

Velmi krásná hlava, báječná kostra, velikost na její věk také, pěkné zadní úhlení, myslím, že její klid je výborný.

106 FENY       BH  tř. ŠTĚŇAT       MEGGIE Salvia Rose VN2

Nar.: 8.4.2013  CMKU/CKC 13296/13  O:                                                                KENDY GOLD Fraking  M:         GWENDY QUEEN Salvia Rose

Majitel:    Daniela Barbora JUGASOVÁ,          PRAHA 10

Lovely sized and shaped, beautiful dark eyes, and teeth, very good rear, front just too tighten as in is a little loose,

typical temperament.

Nádherně dimenzovaná a tvarovaná, krásné tmavé oči a zuby, velmi dobrá vzadu, předek je trochu sevřený, takže

tím trochu ztrácí, typický temperament.

107 FENY       BH  tř. ŠTĚŇAT       TWILLIGHT Maradeco King VN4

Nar.: 6.4.2013  13649/IV/13             O:                                                                Clopsville LAS VEGAS M:         VANETTE Avelana

Majitel:    Joanna STASZUK,                       PL, BAKÓW

Well grown for age, nice head coming along , level back, good tail setting, difficult to see movement, as need to

settle, typical temperament, presented to perfection.

Na svůj věk dobře rostlá, s tím přichází pěkná hlava, rovný hřbet, správné nasazení ocasu, je obtížné sledovat její

pohyb, protože se potřebuje usadit, typický temperament, předvádí se perfektně.

108 FENY       BH  tř. DOROSTU     JAMAICA REGGIE Silver Capricorn VN1

Nar.:17.3.2013  CMKU/CKC 13257/13  O:                                                                BRUNO BANANI vom Welfenhof   M:         DALMATIA SUNSHINE Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Josef ŠTĚTINA,                    DOMAŽLICE

Sweet head and expression, excellent neck and shoulders, level topline, correct tail carriage, well ribbed body,

rear movement too strengthful, happy and outgoing, expertly handled.

Sladká hlava a výraz, výborný krk  a lopatky, rovná horní linie, správné nesení ocasu, dobře klenutá žebra, pohyb

vzadu příliš silný, veselá a společenská, expertně předvedena.

109 FENY       BH  tř. DOROSTU     JERSEY LILY LANGTRY Silver Capricorn VN2

Nar.:17.3.2013  CMKU/CKC 13259/13  O:                                                                BRUNO BANANI vom Welfenhof   M:         DALMATIA SUNSHINE Silver Capricorn

Majitel:    JUDr. Ivana JANDOVÁ,                  VINAŘICE

Correct length of back, level topline, correct tail carriage, little cloose in elbow, well ribbed body, looks very good

standing, just a little prominent in jaw, but this will change when it is older.

Správná délka hřbetu, rovná horní linie, správné nesení ocasu, trochu úzká v loktech, dobře klenuté tělo, ve stoje

vypadá  velmi dobře,  nyní trochu vystupující čelist,  ale to se změní až bude starší.

110 FENY       BH  tř. DOROSTU     KAROLINA MARLEN z Usedlosti Újezdec VN

Nar.: 1.1.2013  CMKU/CKC 13147/13  O:                                                                MAXWELL z Willany    M:         MARLEN SUZI z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Běla VÁVROVÁ,                          PLZEŇ

Head could be softer, good teeth, correct bite, well ribbed body, well angulated shoulders, typical temperament,

movement soundly with drive.

Hlava by měla být jemnější, dobré zuby, korektní skus, dobře klenuté tělo, dobře zaúhlená lopatka, typický

temperament, pohybuje se jistě s dynamikou.

111 FENY       BH  tř. DOROSTU     Royal Romance BLESS ME VN3

Nar.:17.2.2013  VDH/CCD 4903/13     O:                                                                Angel’s Pride OCEAN’S ELEVEN M:         Royal Romance A SAMBA PA TI

Majitel:    Nadine SCHIFNER,                       D, TAUCHA

Pleasing head with gently expression, dark expressive eye, correct lengt of back, well ribbed body, moved close

behind, front movement a little out, looked impressive in standing, disappointing in the move.

Nádherná hlava s něžným výrazem, tmavé, výrazné oči, správná délka hřbetu, dobře klenuté tělo, vzadu se

pohybuje sevřeně, pohyb je vepředu trochu mimo, vypadá impozantně ve stoje, neuspokojivá v pohybu.

112 FENY       BH  tř. DOROSTU     Sage Seal STARRY STARRY NIGHT VN4

Nar.:19.1.2013  HR 10734 KKS         O:                                                                Pascavale HANDSOME MARLEY M:         Toraylac ESTES

Majitel:    D. KATIC + D. BIHLER,                   CRO, ZAGREB

Excellent temperament, head too matured, correct bite, well angulated shoulders, level topline, rear movement too

strenghten and front movement too settle, very happy go.

Výborný temperament, hlava příliš vyspělá, korektní skus, dobře zaúhlené lopatky, rovná horní linie, pohyb vzadu

příliš sevřený a vepředu příliš usazený, velmi veselá v pohybu.

113 FENY       BH  tř. MLADÝCH     AILEY FRINEE Lantara V3

Nar.:21.10.2012CMKU/CKC 13024/12  O:                                                                QUINN TERNO z Kamilkové zahrady          M:         DAVINIA LANTARA Minowara

Majitel:    Ing. Otakar VONDRÁČEK,               PRAHA 9

Well balanced, pleasing head with gentle expression, correct bite, correctly placed ears, well angulated shoulders,

well ribbed body, moved smartly, coat to come through.

Dobře vyvážená, nádherná hlava s něžným výrazem, korektní skus, správně umístěné uši, dobře zaúhlené lopatky,

dobře klenuté tělo, pohyboval se bystře, srst se dostaví.

114 FENY       BH  tř. MLADÝCH     FANTASTICA Prokopská hvězda V1, CAJC

Nar.:30.9.2012  CMKU/CKC 13001/12  O:                                                                Aranel COSMIC          M:         BAMBOO Prokopská hvězda

Majitel:    Hana NOVÁKOVÁ,                       PRAHA 5

Fabulous size, head qualities, well angulated shoulders, short compact body, well ribbed body, ideal size, moved out

well with level topline, typical temperament, presented to perfection.

Báječná velikost, kvalitní hlava, dobře zaúhlené lopatky, krátké, kompaktní tělo, dobře klenutý hrudník, ideální

velikost, vykračovala si dobře s rovnou horní linií, typický temperament, perfektně předvedena.

115 FENY       BH  tř. MLADÝCH     HELLO KITTY Dobry Rok xxx

Nar.: 7.8.212    PKR IX, 62288          O:                                                                Clopsville LAS VEGAS M:         ROYAL MIRANDA Dobry Rok

Majitel:    Joanna STASZUK,                       PL, BAKÓW

nebyla

116 FENY       BH  tř. MLADÝCH     NINA SUNRISE du Chateau Noblesse V2

Nar.:18.8.2012  VDH-CCD 4752/12     O:                                                                Angel’s Pride EMERALD           M:         Clopsville TROPICAL BABY

Majitel:    Tanja SCHUMANN,                       D, BORKHEIDE

Classic head framed by well set (ears), I looked pass head marking, correct tail carriage, level topline, please will

this breeder just watch length of body in length, free flowing movement, which was accurate, lovely temperament,

excellent coat and presentation.

Klasická hlava zarámovaná dobře nasazenýma ušima, našel jsem ustupující (?) znaky na hlavě, správné nasazení

ocasu, rovná horní linie, prosím, aby chovatel sledoval délku těla v délce (?), volný, plynulý pohyb, který byl

přesný, báječný temperament, výborná srst a předvedení.

117 FENY       BH  tř. MLADÝCH     Victorian Cavaliers KISS ME KATE xxx

Nar.:22.10.2012HR 10708               O:                                                                Miletree CONSTELLATION         M:         Moorfields VICTORIANNA

Majitel:    Iva ŠEGA,                                 CRO, ZAGREB

nebyla

118 FENY       BH  tř. MLADÝCH     ZAZIE ze Zámku Lešná V4

Nar.: 4.6.2012  CMKU/CKC 12827/12  O:                                                                ZANBERRY PERI Biely démon    M:         PINKY POINT ze Zámku Lešná

Majitel:    Lucie KUDLÁČKOVÁ,                    PRAHA 4

Needs to soften in head expression, lovely dark brown eyes, good reach of neck and well placed shoulder, low set

tail, needs to mature in body, happy temperament, well handled.

Potřebuje být jemnější ve výrazu hlavy, nádherné tmavohnědé oči, správná délka krku a dobře umístěná lopatka,

nízko nasazený ocas, potřebuje vyspět v těle, veselý temperament, dobře předvedena.

119 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    ELZA IS THE PEARL of England V1, CAC

Nar.:11.3.2012  Cav.- 4229/12           O:                                                                FLYNN Royal Friendś   M:         Rakelton’s THONYA

Majitel:    MAKAI Rita,                               H, ABONY

Sweet head and expression, short compact body, correct length of back, free flowing movement, which was accurate,

well ribbed body, ideal size, presented to perfection.

Něžná hlava a výraz, krátké kompaktní tělo, správná délka hřbetu, volný, plynulý pohyb, který byl přesný, dobře

klenuté tělo, ideální velikost, perfektně předvedena.

120 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    GIVENCHY Moravia Eden V4

Nar.: 2.1.2012  CMKU/CKC 12593/12  O:                                                                Angel’s Pride NAPOLEONE       M:         Turretbank EMILIE

Majitel:    Jana ŠTOLFA,                            VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Correct length of back, short compact body, well angulated shoulders, level topline, expression could benefit from

more cushioning, moved very steadily, good coat.

Správná délka hřbetu, krátké, kompaktní tělo, dobře zaúhlené lopatky, rovná horní linie, výrazu by prospělo, kdyby

měla víc výplní, pohybovala se velmi plynule, dobrá srst.

121 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    IRIS Caroli Regis V2, res. CAC

Nar.:10.10.2011CMKU/CKC 12473/11  O:                                                                Rosscrea DIPLOMATIC  M:         GRACIE Caroli Regis

Majitel:    Jaromír PALÁN,                           MOST

Very nice bitch, would prefer softly coat, and slightly better presentation, correct tail carriage, short compact

body, happy and outgoing, moved soundly with drive, and accurate.

Velmi pěkná fenka, preferoval bych jemnější srst a trochu lepší předvedení, korektní nesení ocasu, krátké,

kompaktní tělo, veselá a společenská, pohybovala se jistě s dynamikou a přesně.

122 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    JAMIE Salvia Rose xxx

Nar.:12.2.2012  CMKU/CKC 12668/12  O:                                                                KENDY GOLD Fraking  M:         V TWO VANESSA LIZ z Usedlosti Újezdec

Majitel:    Dobromila ČIHÁKOVÁ,                   ZDÍKOV

nebyla

123 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    Victorian Cavaliers JINX V3

Nar.:23.1.2012  HR 10642 KKS         O:                                                                Pascavale HANDSOME MARLEY M:         Victorian Cavaliers GALAXY

Majitel:    Katja REJEC,                             SLO, ŠMARJE-JAP

Balanced throughout, pleasing head with gently expression, correct bite, level topline, correct tail carriage, free

flowing movement, typical temperament, presented to perfection.

Zcela vyvážená, roztomilá hlava s něžným výrazem, správný skus, rovná horní linie, správné nesení ocasu, volný,

plynulý pohyb, typický temperament, perfektně předvedena.

124 FENY       BH  tř. MEZITŘÍDA    VIOLETA TERNO z Kamilkové zahrady V

Nar.:15.2.2012  CMKU/CKC 12711/12  O:                                                                PHOENIX TERNO z Kamilkové zahrady      M:         DOLLY TERNO z Kamilkové zahrady

Majitel:    Lenka KOVALČÍKOVÁ,                  NYMBURK

Short compact body, well angulated shoulder, nicely shaped head, just need a little more cushioning to soften, which

maturity will bring, moved very well, well ribbed body, good tail carriage.

Krátké, kompaktní tělo, dobře zaúhlená lopatky, pěkně tvarovaná hlava, teď potřebuje trochu více výplně, aby byla

něžnější, což přinese dospělost, pohybovala se velmi dobře, dobře klenuté tělo, správné nesení ocasu.

125 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   ADINA Cavalier Prague V

Nar.:18.1.2011  CMKU/CKC 12039/11  O:                                                                MAXWELL z Willany    M:         ARANKA z Údolí králů

Majitel:    MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,                PRAHA 2

Dark expressive eyes, well shaped head, good front, moved very accurately, topline a little unsettled, good teeth, coat

a little hovsch (???).

Tmavé, výrazné oči, dobře tvarovaná hlava, dobrý předek, pohybovala se velmi přesně, horní linie trochu neustálená,

dobré zuby, srst je trochu ???.

126 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   Aksmada’s ANABELLE V2, res. CAC

Nar.:10.8.2011  PKR IX. 60556          O:                                                                Turretbank OLIVER      M:         RAY OF SUNSHINE Moravia Eden

Majitel:    Danuta DUDEK-ADAMSKA,             PL, SKAWINA

Beautiful dark eye and head expression, flecked coat, great body, front movement untidy, nicely angulated rear,

good tail setting, very happy temperament.

Nádherné tmavé oko a výraz hlavy, flekatá srst, báječné tělo, pohyb vepředu rozházený, pěkně úhlená vzadu,

dobré nasazení ocasu, velmi veselý temperament.

127 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   Alicavis FANTASY V1, CAC

Nar.: 2.11.2010 Cav. 4110/11           O:                                                                Maibee MAKE BELIEVE            M:         BLANCHENEIGE vom Welfenhof

Majitel:    MAKAI Rita,                               H, ABONY

Excellent shaped head and expression, well placed ears, dark expressive eyes, good shoulder, lovely topline and tail

setting, excellent bone, typical temperament, moved soundly with drive, presented to perfection.

Výborně tvarovaná hlava a výraz, dobře umístěné uši, tmavé výrazné oči, dobrá lopatka, nádherná horní linie a

nasazení ocasu, výborná kostra, typický temperament, pohybovala se jistě a s dynamikou, perfektně předvedena.

128 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   FRENY BABY z Františkovy zahrady V

Nar.: 8.9.2011  CMKU/CKC 12432/11  O:                                                                LADYKILLER Zlodziejska Zgraja  M:         ISSIS LADY z Hradu Špilberk

Majitel:    Petra BÁTKOVÁ,                         ZLATÉ HORY

Well shaped head, nice dark eyes, tended to hunch, on the table, little upright in shoulder, hinquarters too

strenghten, happy and outgoing, good condition of coat, well balanced in profile.

Dobře tvarovaná hlava, pěkné tmavé oči, měla tendenci se hrbit, trochu strmá lopatka, zadní partie příliš silné,

veselá a společenská, dobrá kondice srsti, dobře vyvážená v profilu.

129 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   LUCIA Bonimo V

Nar.: 9.3.2011  CMKU/CKC 12164/11  O:                                                                DA VINCI z Vrchu králů  M:         ALIZÉ z Vrchu králů

Majitel:    Iveta LOUDOVÁ,                          PCHERY

Very attractive head, beautiful dark eyes, sufficient neck and lovely body, dissappointed me in movement, narrow

behind and untidy in front, looked very balanced when standing.

Velmi atraktivní hlava, krásné, tmavé oči, dostatečný krk a báječné tělo, zklamala mne v pohybu, úzká vzadu a

neustálená vepředu, když stojí, vypadá velmi vyvážená.

130 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   OFINKA Zaječická Horka V

Nar.:29.5.2010  CMKU/CKC 11617/10/ O:                                                                MONTEK MAGIC ze Zámku Lešná M:         CONY Zaječická Horka

Majitel:    Lenka VÁCHOVÁ,                        PYŠELY

Appeal in eyes, a little bit masculine in expression, great body and bone, moving very close behind, OK in front,

short compact body, coat in full texture, presentation OK.

Půvab v očích, trochu samčí ve výrazu, báječné tělo a kostra, pohybuje se vzadu velmi úzká, OK vepředu, krátké

kompaktní tělo, srst v plné struktuře, předvedení OK.

131 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   ROYAL HAPPINES Arušava V3

Nar.: 3.9.2011  CMKU/CKC 12435/11  O:                                                                FRENCH CONNECTION de la Fieffe au Songeu        M:     CAMILA Ba-Mi-Go

Majitel:    Luďka SIEGROVÁ,                       PLZEŇ

Rather heavy type, masculine in head, lovely eyes and teeth, good width of body and tail setting, moved very well

with accurate, coat in good condition.

Poněkud těžký typ, samčí hlava, nádherné oči a zuby, dobrá šířka těla a nasazení ocasu, pohybuje se velmi dobře a

přesně, srst v dobré kondici.

132 FENY       BH  tř. OTEVŘENÁ   VANETTE Awelana V4

Nar.:16.3.2011  PKR IX. 58354          O:                                                                Royal Times DARLINGTON         M:         PHOEBE PIPER Moravia Eden

Majitel:    Joanna STASZUK,                       PL, BAKÓW

Lovely body shape, being compact, level topline, good tail setting, good rear angulation, nicely shaped head, eyes

could be slightly larger to complete the picture, moved very well and accurate.

Báječný tvar těla, je kompaktní, rovná horní linie, dobré nasazení ocasu, správné zadní úhlení, pěkně tvarovaná

hlava, oči by mohly být trochu větší k doplnění obrazu, pohybovala se velmi dobře a přesně.

133 FENY       BH  tř. VÍTĚZŮ        AMAZING WONDER of Magic Noblesse V3

Nar.:22.4.2011  SPKP 2645             O:                                                                Royal Times DARLINGTON         M:         ARTEMIS from Semirada’s Garden

Majitel:    Ing. Janka STIERANKOVÁ,              SK, ŠALA

Dark brown eyes, a little wide showing the tracks, beautiful shaped head and placed ears, good reach of neck, level

back and excellent tail setting, beautiful coat, moved very well.

Tmavohnědé oči, trochu široká, jak ukazuje stopa, krásně modelovaná hlava a umístěné uši, dobrá délka krku,

rovný hřbet a výborné nasazení ocasu, krásná srst, pohybovala se velmi dobře.

134 FENY       BH  tř. VÍTĚZŮ        ASTA LA VISTA BABY Chilli Koliba V

Nar.:16.7.2011  SPKP 2674             O:                                                                Bonitos Companeros ITZI BITZI TINY WINY   M:         CANDY z Vlčkovského splavu

Majitel:    Lubica JANKOVIČOVÁ,                  SK, TOMÁŠOV

Would prefer softer expression in head, excellent shoulders and neck, level back, good rear angulation, moved a little

untidy, good texture the coat, could be slightly cleaner.

Dal bych přednost jemnějšímu výrazu hlavy, výborné lopatky a krk, rovný hřbet, správné zadní úhlení, pohybovala se

poněkud neustáleně, dobrá struktura srsti, mohla by být trochu čistší.

135 FENY       BH  tř. VÍTĚZŮ        DABOIA Prokopská hvězda V2, res. CAC

Nar.:19.9.2011  CMKU/CKC 12427/11  O:                                                                Meletree GERRY MCGUIRE        M:         TORAYA Prokopská hvězda

Majitel:    Hana NOVÁKOVÁ,                       PRAHA 5

Excellent head, with beautiful expression, good neck, could just be slightly shorter in body, little narrow behind,

very happy temperament and excellent width of body.

Výborná hlava s krásným výrazem, dobrý krk, teď by potřebovala být trochu kratší v těle, trochu úzká vzadu, velmi

veselý temperament a výborná šířka těla.

136 FENY       BH  tř. VÍTĚZŮ        INCOMPARABLE Azalea V3

Nar.:28.7.2009  CMKU/CKC 11530-10/ O:                                                                Byermoor Queens BEAU           M:         UNE ROSE de la Fieffe au Songeur

Majitel:    Dana TOŠENOVJANOVÁ,               OSTRAVA

Beautiful size, lovely expression, reach of neck, level back, very good front assembly, excellent teeth, looked very

compact in body as a coverily, good width overall, moved very accuratelly.

Krásná velikost, nádherný výraz, délka krku, rovný hřbet, velmi dobré sestavení vepředu, výborné zuby, vypadala

velmi kompaktní v těle jako ???, celkově dobrá šířka, pohybovala se velmi přesně.

137 FENY       BH  tř. VÍTĚZŮ        Royal Gigolo’s EXTRAORDINARY GIRL V

Nar.:29.9.2010  CAV. 3872/10           O:                                                                Clopsville MAI TAI       M:         Royal Gigolo’s BEAUTY QUEEN

Majitel:    NYESTE Ádám,                           H, MEZÖKÖVESD

Could be softer in a head expression, and a little more layed in a shoulder, level back and topline, good teeth,

presented to perfection, could be more a little shorter coupled, rear movement only OK.

Mohla by mít jemnější výraz hlavy a trochu více položenou lopatku, rovnou záď a horní linii, dobré zuby,

perfektně předvedena, mohla by mít mnohem kratší stavbu těla, pohyb pouze vzadu OK.

138 FENY       BH  tř. VÍTĚZŮ        Royal Sweethearts FIESTA V

Nar.:16.6.2007  HR 10185 KKS         O:                                                                VICTOR de Castelburry M:         QUEENIE

Majitel:    D. KATIC + D. BIHLER,                   CRO, ZAGREB

Cushioning in head, nice dark brown eyes, little short of neck, slightly upright in shoulder, good bone, very happy

temperament, but movement going close.

Vyplněná hlava, pěkné tmavohnědé oči, trochu krátký krk, trochu strmá lopatka, dobrá kostra, velmi veselý

temperament, ale v pohybu  jde úzká.

139 FENY       BH  tř. VÍTĚZŮ        TEQUILA SUNRISE vom Kaninchengarten V1, CAC, VB, KV, BOB, BIS

Nar.:23.2.2011  VDH-VK 11.0373       O:                                                                Pascavale KEANU      M:         MIMBERLY vom Kaninchengarten

Majitel:    Anika + Stephen STAHL,                D, BRACHTTAL

Beautiful shaped head, size, reach of neck, great bone, excellent topline, settled tail, fabulous movement, in coat in

excellent quality.

Nádherně tvarovaná hlava, velikost, délka krku, vynikající kostra, výborná horní linie, usazený ocas, báječný pohyb,

v srsti výborné kvality.

140 FENY       BH  tř. VÍTĚZŮ        Toraylac ESTES V

Nar.: 4.11.2009 HR 10528 KKS         O:                                                                Ttemeb DIARMUID       M:         Chartewood DRAMA FOR TORAYLAC

Majitel:    D. KATIC + D. BIHLER,                   CRO, ZAGREB

Very feminine head, soft sweet expression, little short in foreface, and teeth not good, good shoulder, level back

and moved very soundly, very happy carried tail.

Velmi fenčí hlava, něžný sladký výraz, trochu krátký čenich a zuby nejsou v pořádku, dobrá lopatka, rovný hřbet a

pohybovala se velmi jistě, velmi vesele nesený ocas.

141 FENY       BH  tř. VETERÁNŮ   DULSINEA TWAI z Císařského mlýna V2

Nar.:21.6.2000  CMKU/CKC 5710/00   O:                                                                Stonehill’s LOVE STORY          M:         Stonehill’s WATERLILY

Majitel:    Lucie KUDLÁČKOVÁ,                    PRAHA 4

Congratulations on looking 14 years old, lovely shaped and still has lovely black dark eyes, good front and moved

well.

Gratuluji ke vzhledu 14-ti leté (pozn.: bylo jí 12), báječný tvar a dosud má nádherně černé, tmavé oči, dobrý předek

a dobře se pohybovala.

142 FENY       BH  tř. VETERÁNŮ   ITICA Aldaha Gold V3

Nar.:19.4.2005  CMKU/CKC 8342/05/0 O:                                                                AVE CAESAR Azalea   M:         AMELKA Rafpap

Majitel:    Dana TOŠENOVJANOVÁ,               OSTRAVA

Lovely head and eyes, coat rather ???, moved extremely well, and in good condition, nice neck, level back, tail

setting.

Nádherná hlava a oči, srst poněkud ???, pohybovala se mimořádně dobře a v dobré kondici, pěkný krk, rovný

hřbet, nasazení ocasu.

143 FENY       BH  tř. VETERÁNŮ   KISS THE BEST Arušava V1, nej. vet. BH, BOV

Nar.:13.7.2003  CMKU/CKC 7333/03/0 O:                                                                Royal Companion SIMPLY THE BEST        M:         MILVA vom Cavalierchen

Majitel:    Luďka SIEGROVÁ,                       PLZEŇ

Lovely shaped and balanced, beautiful head, reach of neck, lovely front and rear angulation, perfect size, very fit

and very nice veteran, won the class easily.

Báječně formovaná a vyvážená, krásná hlava, délka krku, nádherné zaúhlení vepředu a vzadu, perfektní velikost,

velmi pěkná veteránka v kondici, lehce vyhrála třídu.

144 FENY       RU  tř. MLADÝCH     MICHELL SILKY GRAIN Terako V1, CAJC

Nar.:25.4.2012  CMKU/CKC 12785/12  O:                                                                ARTUR Koblížek         M:         Aneridee SUPER SATEEN

Majitel:    Dagmar MAREŠOVÁ,                    BATELOV

Nice shaped and size, pretty expression, dark eye, lovely topline, great short body, good strong rear, untidy front,

lovely colour, really happy temperament.

Pěkný tvar a velikost, krásný výraz, tmavé oko, nádherná horní linie, vynikající krátké tělo, správně silná záď,

rozházený předek, nádherná barva, skutečně veselý temperament.

145 FENY       RU  tř. MLADÝCH     QUARISSA Bonimo V2

Nar.: 6.11.2012 CMKU/CKC 12754/12  O:                                                                JOVIŠ Bonimo           M:         INSPIRACE BLACK z Hradu Doubravka

Majitel:    Jolana BÁČOVÁ,                         BRANDÝSEK

Slightly shaped and expression, lovely eye, nice shoulders, straight front legs, perhaps a little long in body, good

tail setting, just would prefer a little more width behind, happy on the move, a little reserved when standing.

Jemný tvar a výraz, nádherné oko, pěkné lopatky, rovné přední nohy, možná trochu dlouhá v těle, dobré nasazení

ocasu, jen bych preferoval, aby byla trochu širší vzadu, šťastná v pohybu, trochu upjatá v postoji.

146 FENY       RU  tř. MEZITŘÍDA    DAKOTA Believe in Destiny V1, CAC

Nar.:28.3.2012  PKR-IX-61178           O:                                                                Leelyn FLASH HARRY  M:         APRIL Rescator

Majitel:    Aneta DAWLEWICZ,                      PL, SMOLEC

Good cushioning under eyes, OK reach of neck, good body, good straight front and strong rear angulation, moved

very smartly, good coat and condition, slight bone in substance.

Dobré výplně pod očima, délka krku OK, dobré tělo, dobrý rovný předek a silné zadní úhlení, pohybovala se velmi

bystře, dobrá srst a kondice, slabá kostra v substanci.

147 FENY       RU  tř. MEZITŘÍDA    ELEKTRA z Výhonkovce V3

Nar.:23.3.2012  CMKU/CKC 12725/12  O:                                                                TABASCO Sylena       M:         FRANCESCA Charle’s Angels

Majitel:    Radana ZELENÁ,                        OSTRAVA

Lovely textured coat and colour, very nice dark round eyes, pigmentation a little off today, slightly proud on a tail,

sufficient neck, level back, rear movement could be stronger.

Báječná struktura srsti a barva, velmi pěkné tmavé, kulaté oči, dnes trochu bez pigmentace, trochu pyšná na svůj

ocas, dostatečný krk, rovný hřbet, pohyb vzadu by mohl být silnější.

148 FENY       RU  tř. MEZITŘÍDA    RHAPSODY Górska Fantazja V2, res. CAC

Nar.:12.11.2011PKR IX. 61919          O:                                                                Leelyn JOHNNY CASH M:         BARBORKA Kavalíří kvarteto

Majitel:    Beata RADOMSKA,                      PL, NOWA SUCHA

Lovely coat and colour condition, expressive head with dark rounded eyes, good shoulders, topline and front legs,

would prefer more rear angulation and movement of the back was very close, could be a little shorter coupled.

Báječná kondice srsti a barva, výrazná hlava s tmavýma okrouhlýma očima, dobré lopatky, horní linie a přední nohy,

preferoval bych větší úhlení vzadu a zadní nohy byly v pohybu velmi blízko, mohla by být trochu kratší.

149 FENY       RU  tř. OTEVŘENÁ   AISCHA GINETT z Usedlosti Újezdec V2, res. CAC

Nar.:25.7.2011  CMKU/CKC 12376/11/ O:                                                                ARNY z Andulčiny školky          M:         GINETTE FOON Charmander

Majitel:    Bc. Lucie MELICHAROVÁ,              MILÍN

Excellent head, eyes, head shape and ear setting, lovely neck and shoulder, good front, could be a little shorter in

body, was slightly close behind, presented to perfection, happy and outgoing.

Výborná hlava, oči, tvar hlavy a nasazení uší, nádherný krk a lopatka, dobrý předek, mohla by být trochu kratší v

těle, byla trochu úzká vzadu, perfektně předvedena, veselá a společenská.

150 FENY       RU  tř. OTEVŘENÁ   HONEY HONEY Minowara V3

Nar.:25.4.2011  CMKU/CKC 12215/11  O:                                                                Volney BONANZA       M:         FORMOSA Caroli Regis

Majitel:    Jaromír PALÁN,                           MOST

Very nice expression, good head, eye, and ear setting, excellent reach of neck, shoulder, topline and tail, could be

more shorter coupled, and close behind, good condition, happy and outgoing, presented nicely.

Velmi pěkný výraz, dobrá hlava, oko a nasazení ucha, výborná délka krku, horní linie a ocas, mohla by mít kratší

stavbu, a je úzká vzadu, dobrá kondice, veselá a společenská, pěkně předvedena.

151 FENY       RU  tř. OTEVŘENÁ   JOAN OF ARC Flowers City V1, CAC, VB

Nar.:28.6.2011  CMKU/CKC 12325/11  O:                                                                Loranka’s STAR PRINCE           M:         COCO DE L’AMOUR Flowers City

Majitel:    Zuzana GLADIŠOVÁ,                    STAŘÍČ

Lovely size and shaped and balanced, head with good expression, close elbows, very good body, level topline,

excellent tail setting, nice rear angulation and moved beautiful.

Báječná velikost a tvar a vyvážení, hlava s dobrým výrazem, úzké lokty, velmi dobré tělo, rovná horní linie,

výborné nasazení ocasu, pěkné zadní úhlení a pohybovala se krásně.

152 FENY       TR  tř. ŠTĚŇAT       NATALIE Salvia Rose VN2

Nar.:23.4.2013  CMKU/CKC 13301/13  O:                                                                HWITBY Rubínový květ M:         V TWO VANESSA LIZ z Usedlosti Újezdec

Majitel:    M. KADLECOVÁ-LOHONKA,            SOBĚSLAV

Nice pattern of body marking, attractive head and eye, lovely shaped for age, enough bone, nice reach of neck, moved

very well, dentition to settle.

Znakování je pěkně rozloženo na těle, atraktivní hlava a oko, báječně formovaná na její věk, dostatečná kostra,

pěkná délka krku, pohybovala se velmi dobře, prořezané zuby se musí usadit.

153 FENY       TR  tř. ŠTĚŇAT       SHAKIRA Arušava VN1, NFŠ, nej. štěně

Nar.: 6.4.2013  CMKU/CKC 13280/13  O:                                                                Graigowl SANTANA     M:         CAMILA Ba-Mi-Go

Majitel:    Luďka SIEGROVÁ,                       PLZEŇ

Lovely soft expression in head, lovely cushioning, excellent teeth, great bone and balanced throughout, needs to

strengthten to behind, just a little long in body and solid body markings do not help this.

Nádherně něžný výraz hlavy, báječně vyplněná, výborné zuby, vynikající kostra a celkové vyvážení, potřebuje vzadu

zesílit, teď je trochu dlouhá v těle a jednolitá barva těla tomu nepomáhá.

154 FENY       TR  tř. DOROSTU     HARLEKIN vom Kaninchengarten VN1, NFD

Nar.: 8.1.2013  VDH-CCD 4851/13     O:                                                                Angel’s Pride LOVE VEGAS       M:         TINKERBELL vom Kaninchengarten

Majitel:    Anika + Stephen STAHL,                D, BRACHTTAL

Nice expression the head, lovely placed ears, good teeth, super neck and shoulders, level back, but longer, than I

would like, very good front, rear movement too settle, in lovely coat, I do not like the trimming.

Pěkný výraz hlavy, báječně umístěné uši, dobré zuby, super krk a lopatky, rovný hřbet, ale delší než bych chtěl,

velmi dobrý předek, pohyb vzadu se musí ustálit, v báječné srsti, nemám rád trimování.

155 FENY       TR  tř. MLADÝCH     ADDIS ABABA Valachlan beauty V3

Nar.: 2.9.2012  CMKU/CKC 13013/12  O:                                                                FRENCH LOVER de Castel Peyrac           M:         JAMAICA z Vrchu králů

Majitel:    Urszula PRZYGODSKA,                 PL, SZYDLOWIEC

Nicely shaped head, good neck, good bone, level topline and tail, would prefer more drive in movement in front and

rear, balanced profile, good bone and nicely textured coat.

Pěkně tvarovaná hlava, dobrý krk, dobrá kostra, rovná horní linie a ocas, preferoval bych více dynamiky v pohybu

vepředu i vzadu, vyvážený profil, dobrá kostra a srst s pěknou strukturou.

156 FENY       TR  tř. MLADÝCH     CYANNE FIDWOR z Císařského mlýna VD4

Nar.: 1.8.2012  CMKU/CKC 12909/12  O:                                                                DIRE STRAITS of Woodville       M:         ALŽBĚTA FIDWOR z Císařského mlýna

Majitel:    Věra PATOČKOVÁ,                      STOCHOV

Pretty head, teeth coming through, good bone, lovely shape, rather solid in body marking, very timed for the

breed, bud good accurate movement.

Krásná hlava, zuby ujdou, dobrá kostra, nádherný tvar, poněkud celistvé znaky na těle, velmi časté v chovu, ale

dobrý, přesný pohyb.

157 FENY       TR  tř. MLADÝCH     RHUBARB PIE Perle du Sahel V1, CAJC

Nar.:12.10.2012CMKU/CKC 13086/12  O:                                                                BRUNO BANANI vom Welfenhof   M:         DAKOTA FANNING Silver Capricorn

Majitel:    J.+A. ŠPAČKOVI,                         SKALSKO

Extremely attractive head, beautiful eyes, lovely finished to forface, excellent neck, topline and tail setting, super

body, and ribs and great bone, a little hesitant on the table, and just needs to gain confident, but very nice.

Mimořádně atraktivní hlava, krásné oči, báječně dotvářející líce, výborný krk, horní linie a nasazení ocasu, super tělo

a žebra a vynikající kostra, trochu váhavá na stole a ještě potřebuje získat jistotu, ale velmi pěkná.

158 FENY       TR  tř. MLADÝCH     Stonepit AZALIA V2

Nar.:15.12.2012 AQ01387802           O:                                                                Stonepit FRANCO I BELIEVE      M:         Adelak ABSOLUTE BLYSSE

Majitel:    Katherine RUMMERY,                   D, BERLIN

Pretty sweet head, just a little short on neck, good teeth, level topline and tail setting, excellent rear angulation

and drive, front movement rather wide and a little untidy, in good coat, presented to perfection and nicely.

Krásná něžná hlava, nyní trochu krátký krk, dobré zuby, rovná horní linie a nasazení ocasu, výborné zadní úhlení

a dynamika, pohyb vepředu je poněkud široký a trochu rozházený, v dobré srsti, perfektně předvedena a pěkně.

159 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    Royal Gigolo’s GET THE SUNSHINE V3

Nar.:26.3.2012  CAV. 4244/12           O:                                                                Pascavale HANSDOME MARLEY M:         Royal Gigolo’s BEAUTY QUEEN

Majitel:    NYESTE Ádám,                           H, MEZÖKÖVESD

Good shaped head, slightly undersocked ???, eyes have a little too much white round which spoils, level topline and

good tail, movement rather untidy in close, good presentation.

Dobře utvářená hlava, lehce ???, oči mají příliš mnoho bělma kolem, což ruší, rovná horní linie a dobrý ocas,

pohyb v sevřenosti poněkud neuspořádaný.

160 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    TABBY GOLD Fraking V2, res. CAC

Nar.:16.5.2012  CMKU/CKC 12817/12  O:                                                                JOVIŠ Bonimo           M:         CHANTÉ z Vrchu králů

Majitel:    Iveta LOUDOVÁ,                          PCHERY

Good shaped head, with lenght of muzzle, just spoiled with white in the eyes, longer but well balanced, level topline,

good tail setting, excellent body, moved very happily but a little close behind, in great condition, a little flecking

appearing.

Dobře utvářená hlava, s délkou čenichu, nyní rušena bělmem očí, delší, ale dobře vyvážená, rovná horní linie, dobré

nasazení ocasu, výborné tělo, pohybovala se velmi vesele, ale trochu úzká vzadu, ve vynikající kondici, objevuje se

trochu pihování.

161 FENY       TR  tř. MEZITŘÍDA    ZAZU vom Kaninchengarten V1, CAC, VB

Nar.:19.3.2012  VDH-CCD 4581/12     O:                                                                JUZANDIA Likely Lad   M:         HERMINE vom Kaninchengarten

Majitel:    Anika + Stephen STAHL,                D, BRACHTTAL

Very sweet expression, lovely size and shaped, good reach of neck, legs well done, good rear angulation, but would

like straighter direction, good tail setting, and moved very well, coat coming through.

Velmi něžný výraz, báječná velikost a formát, správná délka krku, nohy dobře utvářené, dobré zadní úhlení, ale rád

bych strmější, dobré nasazení ocasu a pohybuje se velmi dobře, srst přichází.

162 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   BLACK BELLE Obludárium V2, res. CAC

Nar.:31.5.2011  CMKU/CKC 12288/11  O:                                                                DIDI z Dvorů Stanislavic            M:         IZABELLE Moravia Eden

Majitel:    Iva NOVOTNÁ,                            HRADEC KRÁLOVÉ

Sweet expression, framed very good, good reach of neck, front action a little flat footed, nice back, of good length

and level, very good rear angulation, providing very good movement, slight the size and show.

Něžný výraz, velmi dobrý rámec, správná délka krku, přední akce trochu plochou nohou, pěkný hřbet správné délky a

rovný, velmi dobré zadní úhlení, poskytující velmi dobrý pohyb, subtilní velikost a projev.

163 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   CLEA z Bellai VD3

Nar.:14.1.2008  CMKU/CKC 10720/09/ O:                                                                BAYARDI PERI Biely démon       M:         COCO CHANEL do Kapsy

Majitel:    Kristýna JUSTOVÁ,                      HRADEC KRÁLOVÉ

Overall rather large, but balanced having level back, good body, excellent front assembly, restricted rear movement

and dislacked drive, a little nervous on the table.

Celkově poněkud velká, ale vyvážená s rovným hřbetem, dobré tělo, výborná přední partie, omezený pohyb vzadu a

chybějící dynamika, trochu nervózní na stole.

164 FENY       TR  tř. OTEVŘENÁ   DASHENKA Buco Cassanova V1, CAC

Nar.:27.12.2011SPKP 2711             O:                                                                MONACO SEVI Biely démon       M:         BIZZY Royal Highness

Majitel:    Martina KASANOVÁ,                     SK, DOLNÁ ŽDAŇA

Beautiful profile, lovely reach of neck, correct length of back, super front assembly and rear angulation, good

markings, coat in excellent condition, moves very well when handler walks the dog, not run., clearly the winner of

the class.

Krásný profil, nádherná délka krku, super přední sestava a zadní úhlení, dobré vybarvení, srst ve výborné kondici,

pohybuje se velmi dobře, když ji předvádějící vede, neběží, jasná vítězka třídy.

165 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        FLY.JIP v.d.Vijf Gezellen V3

Nar.:28.4.2009  SPKP 2812/13          O:                                                                Juci Bacardi RIGO       M:         JIP-NICKY v.d.Vijf Gezellen

Majitel:    Angélique BOBRÍKOVÁ,                SK, ŽAMBEROVCE

Lovely head, dark round expressive eyes, lovely ear setting and fringing, slightly upright in shoulder, rather too

much wide, which showed in front action which pending, excellent rear angulation and movement.

Nádherná hlava, tmavé, kulaté, výrazné oči, nádherné nasazení uší a střapce, lehce strmá v lopatce, poněkud příliš

široká, což předvádí vepředu v akci, která vázne, výborné zadní úhlení a pohyb.

166 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        CHARADA FÁSIS Minowara V1, CAC

Nar.: 6.6.2011  CMKU/CKC 12300/11  O:                                                                HARLEQUIN Merlin Bohemia      M:         MIRABELA ze Zámku Lešná

Majitel:    K. + R. ŠMEJKALOVI,                    STRAKY

It is a pity that she is so short of coat today, she stands absolutely beautifully, super neck, shoulders, and excellent

front, nice rear angulation and lovely overall size, pretty expression in the head.

Je škoda, že dnes má tak krátkou srst, stojí absolutně krásně, super krk, lopatky a výborný předek, pěkné zadní

úhlení a báječná celková velikost, krásný výraz hlavy.

167 FENY       TR  tř. VÍTĚZŮ        TANGERINE Perle du Sahel V2, res. CAC

Nar.: 6.11.2008 HR 10336 KKS         O:                                                                Toraylac BOHEMIAN RHAPSODY M:         SOREEN de Castelburry

Majitel:    D. KATIC + D. BIHLER,                   CRO, ZAGREB

Lovely size and shape, in wonderful coat, lovely fringing, would like a little more cushioning, to finish the

picture, beautiful balanced when standing, was disapointed in rear movement.

Nádherná velikost a formát, v nádherné srsti, báječné třásně, chtěl bych trochu více výplní pro dokreslení obrazu,

krásně vyvážená v postoji, pohyb vzadu byl zklamáním.

168 FENY       TR  tř. VETERÁNŮ   CATHERINE Charle’s Angels V2

Nar.:26.1.2005  CMKU/CKC 8204/05   O:                                                                DAFFY Bohemia Benov M:         FAWI z Hradu Špilberk

Majitel:    Pavlína STEJSKALOVÁ,                PRAHA 10

Well broken coat, she was presented in excellent condition, good teeth or age, little nervous on the table, but

moved very well and seems happy.

Dobře rozdělená barva srsti, byla prezentována ve výborné kondici, dobré zuby na její věk, trochu nervózní na

stole, ale pohybovala se velmi dobře a vypadala šťastně.

169 FENY       TR  tř. VETERÁNŮ   ELSA Caroli Regis V1, nej. veterán

Nar.:17.10.2004CMKU/CKC 8060/04/0 O:                                                                CAIRO Biely démon     M:         GERTRUDA TWAI z Císařského mlýna

Majitel:    Jaromír PALÁN,                           MOST

Really very well constructed lady, beautiful size, nice width of the body, good bone and substance, attractive

head, very good marking, excellent movement.

Skutečně velmi dobře stavěná dáma, krásná velikost, pěkná šířka těla, dobrá kostra a hmota, atraktivní hlava,

velmi dobré znakování, výborný pohyb.