Výsledky Klubové výstavy 2011-II

Výstava se konala v sobotu 1. října 2011 v sále Wellnes hotelu STEP v Praze  8 – Libni. Posuzoval pan Ken Town – kavalíry/psy a BT feny a pan Frank Kane kavalíry/feny a všechny kingy (oba rozhodčí jsou z Velké Británie).

 

Fotogalerie – link.

 

Povýstavní katalog s překlady posudků.

 

1 KAVALÍR PSI        BT  tř. ŠTĚŇAT      VIGO ARNY z Usedlosti Újezdec VN1

Nar.:22.4.2011  CMKU/CKC 12209/11  O:                                                      ARNY z Andulčiny školky    M:         VALKÝRA TRES z Císařského mlýna

Majitel:   Jindra DIBLÍKOVÁ,                   VODŇANY

5 monts old male, of good proportions, pleasing tan markings, well angulated, head of correct balance, nice cushioned muzzle, good neck, well developed

ribcage for age, with more confidence should so well.

5-ti měsíční pes dobrých proporcí, půvabné pálení, dobře úhlený, hlava správně vyvážená, pěkně vyplněný čenich, správný krk, na jeho věk dobře vyvinutý

hrudník, větší sebejistota by mu prospěla.

2 PSI        BT  tř. DOROSTU    CEESAY OKTI Biely démon VN1

Nar.:27.2.2011  CMKU/CKC 12329-11/ O:                                                      KRISTIAN od Ptačí skály    M:         QERIDA PRI Biely démon

Majitel:   Eva HRDLIČKOVÁ,                   PRAHA 4

7 monts pupy with cheerful disposition, atractive outline, pleasing shoulder angulation, good tan markings, tail a bit high, needs to strengthen behind, good

pigmentation.

7-mi měsíční štěně s radostnou náladou, atraktivní silueta, pěkné úhlení lopatky, správné pálení, ocas je trochu vysoko, potřebuje vzadu zpevnit, dobrá

pigmentace.

3 PSI        BT  tř. DOROSTU    LONDONBERRY Perle du Sahel xxx

Nar.:14.3.2011  CMKU/CKC 12136/11  O:                                                      Volney BONANZA      M:    FRENCH KISS Perle du Sahel

Majitel:   Alexandra BEDOUI,                  SKALSKO

nebyl

4 PSI        BT  tř. DOROSTU    RODRIGO z Panství Lomnice VN 2

Nar.: 9.1.2011  CMKU/CKC 12018/11  O:                                                      FOREWER YOUNG Flowers City M:         CARHERINE z Panství Lomnice

Majitel:   Petra STEHLÍKOVÁ,                  BRNO

Almost 9 months, balanced outline, needs to cushion more in muzzle, very good tan markings and pigmentation, tail rather high.

Téměř 9-ti měsíční, vyvážená silueta, potřebuje více výplně v čenichu, velmi dobré pálení a pigmentace, ocas poněkud vysoko.

5 PSI        BT  tř. MLADÝCH    I FEEL GOOD Flowers City VD3

Nar.: 8.11.2010 CMKU/CKC 11935/10  O:                                                      DORIAN GRAY of Woodville    M:         Carham BILLIE JEAN

Majitel:   Yvona KLIKOVÁ,                     KLADNO

10 months puppy, needs more confidence, overall pleasing type, good tan markings and well pigmented eyes of good size and color, moving close behind and

needs to tighten and front movement a little on tidy.

10-ti měsíční štěně, potřebuje více jistoty, celkově pěkný typ, dobré pálení a dobře pigmentované oči správné velikosti a barvy, v pohybu vzadu úzký a potřebuje

zpevnit, přední pohyb je trochu neustálený.

6 PSI        BT  tř. MLADÝCH    IZZY POP Flowers City V1, CAJC

Nar.: 8.11.2010 CMKU/CKC 11937/10  O:                                                      DORIAN GRAY of Woodville    M:         Carham BILLIE JEAN

Majitel:   Zuzana GLADIŠOVÁ,                 HAVÍŘOV

11 months dog of great quality, lovely coat texture, pleasing outline, lovely head type, very good eyes, long low set ears, good topline, pleasing mover, tail a bit

high.

11-ti mesíční pes vynikající kvality, nádherná struktura srsti, báječný profil, nádherný typ hlavy, velmi dobré oči, dlouhé, dlouhé, nízko nasazené uši, dobrá

horní linie, pěkně se pohybuje, ocas trochu vysoko.

7 PSI        BT  tř. MLADÝCH    JERRY FOON Charmander VD4

Nar.:12.8.2010  CMKU/CKC 11789/10  O:                                                      Tibama’s DANCING ON RAINBOW      M:                    FRANCIS FOON Charmander

Majitel:   Radka HÁJKOVÁ,                    HORNÍ STUDENEC

13 months male with happy disposition, nice proportions, experience lacking, very good eyes, a bit deep in stop.

13-ti měsíční pes s veselou povahou, pěkné proporce, chybí zkušenost, velmi dobré oči, trochu hluboký stop.

8 PSI        BT  tř. MLADÝCH    LINCOLN MANY z Usedlosti Újezdec V2

Nar.:29.5.2010  CMKU/CKC 11623/10  O:                                                      WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec        M:                    VALKÝRA TRES z Císařského mlýna

Majitel:   Jindra DIBLÍKOVÁ,                   VODŇANY

16 months male of good type and size, very pleasing eyes, large dark and round, with good pigmentation, good spring of rib, moving quite well.

16-ti měsíční pes dobrý v typu a velikosti, velmi pěkné oči, velké, tmavé a kulaté, s dobrou pigmentací, správná klenba žeber, pohybuje se docela dobře.

9 PSI        BT  tř. MEZITŘÍDA   CYRIL BOUDA Gardyth V2, res. CAC

Nar.:17.3.2010  CMKU/CKC 11538/10  O:                                                      Lisgarth DYLAN THOMAS    M:         Aneridee TIA MARIA

Majitel:   Olga JAČKOVÁ,                      PRAHA 1

19 months male of super size and type, very good head type, large dark round eyes, nicely cushioned muzzle, very good pigmentation, long well set ears, short

coupled, good tail carriage, mouth not scissors.

19-ti měsíční, pes super velikost a typ, velmi dobrý typ hlavy, velké, tmavé kulaté oči, pěkně vyplněný čenich, velmi dobrá pigmentace, dlouhé, dobře nasazené

uši, krátká stavba těla, správné nesení ocasu, skus není nůžkový.

10 PSI        BT  tř. MEZITŘÍDA   EMANUEL BLACK z Dvorů Stanislavic V3

Nar.:17.12.2009CMKU/CKC 11292/09/O:  Rebhann RAYMOND                                 M: U TWO UNIE EVE z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Jiřina RAŠKOVÁ,                     KOPŘIVNICE

21 months male with happy disposition, short coupled, good tail carriage, coat of nice texture, with good tan markings, correct size, needs more cushioning in

muzzle.

21 měsíční pes s veselou povahou, krátce stavěný, dobré nesení ocasu, srst s pěknou strukturou, s dobrým pálením, korektní velikost, potřebuje více vyplnit

čenich.

11 PSI        BT  tř. MEZITŘÍDA   NAPOLEON Zaječická Horka V1, CAC

Nar.: 9.4.2010  CMKU/CKC 11522/10  O:                                                      ALFI Sylena  M:    CINDERLY ze Šibeničního vrchu

Majitel:   Milada MORSTEINOVÁ,              PRAHA 10

18 months male of good size and type, excellent ten markings, happy on the move but apprehensive on the table, very good head type, long well set ears,

excellent eyes.

18-ti měsíční pes správné velikosti a typu, výborné pálení, veselý v pohybu, ale bázlivý na stole, velmi dobrý typ hlavy, dlouhé, dobře nasazené uši, vynikající

oči.

12 PSI        BT  tř. OTEVŘENÁ  GERALD BARNABY z Usedlosti Újezdec VD1

Nar.:19.9.2009  CMKU/CKC 11179/09  O:                                                      B TWO BARNABY z Usedlosti Újezdec        M:                    GINETTE FOON Charmander

Majitel:   Václav SLAVÍK,                      STRAKONICE

2 years old male, enthusiastics on the move, waggy tail, a little long in coupling, well set ears of good lengh.

2-letý pes, nadšený v pohybu, vrtící ocasem, trochu dlouhý v bedrech, dobře nasazené uši se správnou délkou.

13 PSI        BT  tř. OTEVŘENÁ  CHARLES FOON Charmander xxx

Nar.: 2.12.2009 CMKU/CKC 11266/09  O:                                                      YELLOW du Chateau Noblesse    M:         GEORGIA FOON Charmander

Majitel:   Jitka KOPŘIVOVÁ,                   PRAHA 9

nebyl

14 PSI        BT  tř. OTEVŘENÁ  KRISTIAN od Ptačí skály xxx

Nar.: 7.9.2009  CMKU/CKC 11135/09  O:                                                      Bonitos Companeros POLISH GOLD          M:                    CAVINO-ANGEE Fan de Zwemmer

Majitel:   VETEŠNÍKOVI A.+J.                 OBRATAŇ

nebyl

15 PSI        BT  tř. OTEVŘENÁ  Loranka’s STAR PRINCE xxx

Nar.:29.11.2008CMKU/CKC 11509-10/O:  Loranka’s REBEL REBEL                             M: Loranka’s STAR PRINCESS

Majitel:   Jan ŠPAČEK,                        SKALSKO

nebyl

16 PSI        BT  tř. OTEVŘENÁ  NATHANIEL z Panství Lomnice VD

Nar.:22.12.2009CMKU/CKC 11332/09  O:                                                      CÉLIBAT DES PRETRES Flowers City    M:                    CATHERINE z Panství Lomnice

Majitel:   Petra STEHLÍKOVÁ,                  BRNO

21 months male, a bit larger then I like, very good eyes of dark round, and pigment good, has some white on his chest, carries tail rather high.

21-měsíční pes, ponekud delší než bych chtěl, velmi dobé oči s tmavým okolím a dobrým pigmentem, má trochu bílé barvy na hrudi, ocas nese poněkud vysoko.

17 PSI        BT  tř. VÍTĚZŮ       ACE OF CLUBS Baltic Harmony V1, CAC, VB

Nar.:16.6.2009  CMKU/CKC 11515-10/ O:                                                      CERES vom Paulinenhof    M:         BLACK OBSESSION Pomerian Beauties

Majitel:   Ivana KOROUSOVÁ,                 TŘINEC

Well schooled male, of pleasing type, very good coat texture, excellent tan markings, very good eyes round dark and well pigmented, long well set ears, good

shoulders, pleasing on the move, dog of excellent quality.

Dobře trénovaný pes, roztomilý v typu, velmi dobrá struktura srsti, výborné znakování, velmi dobré oči, kulaté, tmavé a dobře pigmentovaný, dlouhé dobře

nasazené uši, správné lopatky, roztomilý v pohybu, pes výborné kvality.

18 PSI        BH tř. ŠTĚŇAT      WINNIE MANY z Usedlosti Újezdec VN1

Nar.:26.5.2011  CMKU/CKC 12273/11  O:                                                      WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec        M:                    N TWO NAOMI LIZ z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Zuzana POLEDNOVÁ,                HOLUBICE-KOZINEC

4 months old baby, coupling very well today, very well broken marking, good tail carriage, pleasing bone, still very much a baby.

4-mesíční bejby, dnes dobře stavěný, velmi dobré rozdělení barev, správné nesení ocasu, nádherná kostra, je stále ještě hodně štěněcí.

19 PSI        BH tř. DOROSTU    BRUNO BANANI vom Welfenhof VN1, NPD

Nar.:21.2.2011  CMKU/CKC 12382-11/ O:                                                      Angelś Pride EMERALD M:    FANCY FAY vom Welfenhof

Majitel:   JUDr. Ivana JANDOVÁ,               VINAŘICE

7 and half months puppy of grant (asi spíš “great”) promise, lovely balance outline, pleasing angulation, lovely size and type, most attractive expression, large

dark round eyes, long well set ears, very black nose, good tail carriage, very coordinated on the move, I like him a lot.

7,5 měsíční štěně, velmi slibné, báječně vyvážený vzhled, pěkné úhlení, báječná velikost a typ, nejatraktivnější výraz, velké, tmavé, kulaté oči, dlouhé, dobře

nasazené uši, velmi černý nos, dobré nesení ocasu, velmi koordinovaný v pohybu, moc se mi líbí.

20 PSI        BH tř. MLADÝCH    KESIDY OZY z Mokropes VD2

Nar.:19.7.2010  CMKU/CKC 11766/10  O:                                                      ELVENHOME Madeinoz    M:         FELICITA CAMILA z Mokropes

Majitel:   Mgr. Alena ČÍHALOVÁ,               ČERNOŠICE

14 months well broken, with very good topline, shows some white of eye, a little tall, less than pleasing on the move.

14-ti měsíční pes s dobře rozdělenými barvami, s velmi dobrou horní linií, ukazuje trochu oční bělmo, trochu vysoký, méně hezký v pohybu.

21 PSI        BH tř. MLADÝCH    QUIGLY TERNO z Kamilkové zahrady V1, —

Nar.:23.7.2010  CMKU/CKC 11772/10  O:                                                      ITZI BITZI TINY WINY Bonitos Campaneros    M:                    DOLLY TERNO z Kamilkové zahrady

Majitel:   MUDr. Radka MELOUNOVÁ,         PRAHA 10

14 months, happy boy with perfect lozenge spot, pleasing outline, well angulated, long well set ears, good topline, mouth not scissor.

14-ti měsíční veselý pes s perfektní kosočtverečnou skvrnkou, roztomilý vzhled, dobře zaúhlený, dlouhé dobře nasazené uši, dobrá horní linie, skus není

nůžkový.

22 PSI        BH tř. MEZITŘÍDA   CARPE DIEM z Jezerního království VD3

Nar.:29.12.2009CMKU/CKC 11335/09  O:                                                      COWLEY z Vrchu králů M:    NINA RICCI z Krásné Gladys

Majitel:   Jana LANDOVÁ,                     RUDNÁ u PRAHY

21 months well marked male a with perfect lozenge spot, a little long in coupling and in needs of more spring of rib.

21 měsíců starý, dobře vybarvený pes s perfektní kosočtverečnou skvrnkou, trochu dlouhá stavba těla a potřebuje více klenutý hrudník (žebra).

23 PSI        BH tř. MEZITŘÍDA   CASSIDY z Jezerního království V1, CAC

Nar.:29.12.2009CMKU/CKC 11336/09  O:                                                      COWLEY z Vrchu králů M:    NINA RICCI z Krásné Gladys

Majitel:   Věra REJFKOVÁ,                    HEŘMANŮV MĚSTEC

21 months old male with well broken markings, pleasing type, slightly larger than I prefer, very good tail carriage, pleasing expression, excellent black nose

pigment, long well set ears, pleasing eyes, showing very well.

21 měsíců starý pes s dobře rozdělenými barvami, roztomilý typ, o něco větší než preferuji, velmi pěkně nesený ocas, roztomilý výraz, výborný černý nosní

pigment, dlouhé dobře nasazené uši, nádherné oči, předvádí se velmi dobře.

24 PSI        BH tř. MEZITŘÍDA   JOVIŠ Bonimo VD

Nar.: 6.3.2010  CMKU/CKC 11490/10  O:                                                      Loranka’s BRANSON   M:    ALIZÉ z Vrchu králů

Majitel:   Jolana BÁČOVÁ,                     BRANDÝSEK

18 months male, with well broken markings, a little anxious in expression, large dark eyes of good size, carrying very little coat, well set ears but rather short.

18-ti měsíční pes, s dobře rozdělenými barvami, trochu nervózní ve výrazu, velké, tmavé oči správné velikosti, nosí velmi málo srsti, dobře nasazené uši, avšak

poněkud krátké.

25 PSI        BH tř. MEZITŘÍDA   SMOKY von der Zigeunerkiefer V2, res. CAC

Nar.: 1.3.2010  CMKU/CKC 11726-10/ O:                                                      My Exotic World VICTORIOUS MASTER PIECE                      M:                                                     VICTORIA von der Zigeunerkiefer

Majitel:   Dana MADĚROVÁ,                   PRAHA 8

19 months male, with well broken markings, pleasing head type, very good eyes and ears, coat of nice texture, very attentive to his handler.

19-ti měsíční pes, s dobře rozdělenými barvami, roztomilý typ hlavy, velmi dobré oči a uši, pěkná struktura srsti, velmi pozorný vůči předvádějícímu.

26 PSI        BH tř. MEZITŘÍDA   YERRY Moravia Eden VD4

Nar.:20.11.2009CMKU/CKC 11296/09  O:                                                      Lanola ROLAND GARROS    M:         ICE FLOWER Moravia Eden

Majitel:   Libuše KRISTOVÁ,                   KUNOVICE

22 months well broken male with balanced outline, showing some white of eye, mouth not scissor, very cheerful disposition, short coupled, has a lot of plusses.

22-ti měsíční, dobře vybarvený pes s vyváženým vzhledem, trochu ukazuje oční bělmo, skus není nůžkový, velmi radostný temperament, krátká stavba (těla), má

hodně předností.

27 PSI        BH tř. OTEVŘENÁ  BALANTIN z Orlické tůně VD2

Nar.: 3.5.2009  CMKU/CKC 10931/09  O:                                                      WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec        M:                    ADINA z Orlické tůně

Majitel:   Roman SATÝNEK,                   PRAHA 6

2 and half year old male of larger type, coat of good colour and texture, although not a lot of it, I think he would rather be planing in the park.

2,5-letý pes velkého typu, srst dobré barvy a struktury, přestože jí není mnoho, myslím, že by raději pobíhal v parku.

28 PSI        BH tř. OTEVŘENÁ  LUCIÁN TERNO z Kamilkové zahrady VD3

Nar.:20.11.2009CMKU/CKC 11284/09/O:  CENTURIO CONTE Minowara                         M: MOLLY Haliba

Majitel:   Yvona KLIKOVÁ,                     KLADNO

22 months old male of larger type, rather heavy in the head, ears rather short, a bit deep in stop, showing some white of eye.

22-ti měsíční pes velkého typu, poněkud těžká hlava, uši poněkud krátké, trochu hluboký ve stopu, ukazuje trochu oční bělmo.

29 PSI        BH tř. OTEVŘENÁ  Royal Tomes DARLINGTON V1, CAC

Nar.: 6.8.2009  CMKU/CKC 11283-09/ O:                                                      Maibee PICTURE PERFECT    M:         Royal Times ALLY Mc BEAL

Majitel:   Libuše KRISTOVÁ,                   KUNOVICE

2 years male of excellent size and type, very pleasing head, large round dark eyes, with good pigmentation, long well set ears, muzzle in per set (percent???)

balance to skull, well broken markings, good tail carriage, excellent construction of hind legs, dog of the highest quality.

2-letý pes výborné velikosti a typu, velmi roztomilá hlava, velké, kulaté, tmavé oči, s dobrou pigmentací, dlouhé dobře nasazené uši, čenich percentuálně

vyvážen vzhledem k lebce, dobře rozdělené barvy, správné nesení ocasu, výborná konstrukce zadních nohou, pes nejvyšší kvality.

30 PSI        BH tř. VÍTĚZŮ       Angel’s Pride NAPOLEONE V2, res. CAC

Nar.: 7.3.2007  CMKU/CKC 9803-07/0 O:                                                      Timsar FORTUNE SEEKER    M:         Timsar MISS TEEQ

Majitel:   Libuše KRISTOVÁ,                   KUNOVICE

4 and half years old male of excellent type, showing with style and enthusiasm, pleasing expression, long well set ears, large dark eyes of good colour,

excellent black nose, very waggy tail, moving with drive.

4,5-letý pes, výborného typu, předvádí se se stylem a nadšením, roztomilý výraz, dlouhé dobře nasazené uši, velké, tmavé oči správné barvy, výborný černý nos,

velmi rozevlátý ocas, aktivně se pohybuje.

31 PSI        BH tř. VÍTĚZŮ       ZIPPY Prokopská hvězda V1, CAC, VB, KV, BOB, BIS

Nar.:13.12.2008CMKU/CKC 10642/08  O:                                                      Miletree JAMBO        M:    TORAYA Prokopská hvězda

Majitel:   Hana NOVÁKOVÁ,                   PRAHA 5

3 years old male of excellent size and type, short coupled, well angulated, good tail carriage, very pleasing head, long well set ears, very good eyes,

excellent pigmentation, good topline and pleasing movement.

3-letý pes výborné velikosti a typu, krátká stavba těla, dobré úhlení, správné nesení ocasu, velmi roztomilá hlava, dlouhé dobře nasazené uši, velmi dobré oči,

výborná pigmentace, dobrá horní linie a líbivý pohyb.

32 PSI        RU tř. ŠTĚŇAT      VERSACE ARNY z Usedlosti Újezdec VN1, nejlepší pes štěně

Nar.:22.4.2011  CMKU/CKC 12208/11  O:                                                      ARNY z Andulčiny školky    M:         VALKÝRA TRES z Císařského mlýna

Majitel:   Eva KUBÁTOVÁ,                     BORŠOV nad VLTAVOU

5 and half months puppy with a lot too like about him, good size and type, very pleasing head type, good eyes muzzle and constructions, pleasing bone, well

keeps improving, should make impressive.

5,5 měsíční štěně se spoustou obdivuhodných vlastností, dobrá velikost a typ, velmi pěkný typ hlavy, dobré oči, čenich a konstrukce, pěkná kostra, dobře se

vyvíjí, měl by udělat dojem.

33 PSI        RU tř. DOROSTU    CID Kavalír Králů xxx

Nar.: 8.1.2011  CNKU/CKC 12013/11  O:                                                      Baileys of AN EXCELLENT CHOICE        M:                    BONIE Kavalír Králů

Majitel:   Ing. Anna KLIMASOVÁ,              OPAVA

nebyl

34 PSI        RU tř. DOROSTU    Helandros BRANDON LEE VN1

Nar.:20.3.2011  CMKU/CKC 12348-11/ O:                                                      KLEINER PRINZ vom Paulinenhof     M:                    Helandros ENGLISH ROSE

Majitel:   Ivana KOROUSOVÁ,                 TŘINEC

6 months puppy of good type, pleasing outline, good angulation, lovely head and expression, a bit cow hocked, at present pleasing profile, movement and good

tail carriage.

6-ti měsíční štěně správného typu, roztomilý vzhled, dobré úhlení, nádherná hlava a výraz, hlezna trochu v kravském postoji, v současnosti báječný profil,

pohyb a dobré nesení ocasu.

35 PSI        RU tř. MLADÝCH    ARASHI-D Moravia Eden V3

Nar.:24.12.2010CMKU/CKC 12040/10  O:                                                      Rabymar HOLY GRAIL  M:    ENGLISH BEAUTY Moravia Eden

Majitel:   Libuše KRISTOVÁ,                   KUNOVICE

9 months puppy with lots to like, good outline, pleasing angulation, correct for size and balance, very good eyes, coat of excellent colour and texture, a little

close in hind movement and not quite enough self-confident, will finish up, an impressive male.

9-ti měsíční štěně se spoustou předností, dobrý vzhled, hezké úhlení, korektní velikost a vyváženost, velmi dobré oči, srst výborné barvy a struktury, trochu úzký

v pohybu vzadu a ne zcela dostatečně sebejistý, ale to se dotáhne, impozantní pes.

36 PSI        RU tř. MLADÝCH    Bonizos Companeros YES WECAN RED V1, CAJC, NMP

Nar.: 2.7.2010  CMKU/CKC 11991-10/ O:                                                      Bonitos Companeros HALLI GALLI          M:                    Rattlebridge MINIATUR ROSE

Majitel:   Hana ŠAŠKOVÁ,                     JEVÍČKO

15 months old male of very well talented proportions, good ribcage, short coupled, pleasing angulation, good bone, excellent size and shape, pleasing on the

move, long well set ears, excellent eyes and pigmentation, slightly deep in stop, I like him a lot.

15-ti měsíční pes velmi dobřře založených proporcí, dobrý hrudník, krátce stavěný, pěkné úhlení, dobrá kostra, výborná velikost a tvar, báječný v pohybu,

dlouhé, dobře nasazené uši, výborné oči a pigmantace, trochu hluboký stop, moc se mi líbí.

37 PSI        RU tř. MLADÝCH    INDEPENDENT Flowers City V2

Nar.: 8.11.2011 CMKU/CKC 11936/10  O:                                                      DORIAN GRAY of Woodville    M:         Carham BILLIE JEAN

Majitel:   Zuzana GLADIŠOVÁ,                 HAVÍŘOV

11 months ruby with pleasing outline, very good topline, well angulated both ends, good bone, pleasing size, inclined to let his ears draw (patrně má být

droop), pleasing overall.

11-ti měsíční ruby s nádhernou siluetou, velmi dobrá horní linie, dobře zaúhlený na obou koncích, dobrá kostra, nádherná velikost, měl sklon nechávat uši

svěšené, celkově roztomilý.

38 PSI        RU tř. MEZITŘÍDA   ARTUR Koblížek V1, CAC

Nar.: 1.11.2009 CMKU/CKC 11230/09/ O:                                                      NELSON ze Starého Dobrasa    M:         CAVALÍRKA Arinin sen

Majitel:   MVDr. Lucie VESELÁ,                BZOVÁ u HOŘOVIC

Almost 2 years old male with pleasing outline, well angulated, enthusiastic mover, a bit deep in stop, topline erratic on the move, very good eyes and very good

pigmentation, long well set ears, very good colour and texture of coat.

Téměř dvouletý pes s roztomilým vzhledem, dobře zaúhlený, nadšený v pohybu, trchu hluboký stop, horní linie rozházená v pohybu, velmi dobré oči a velmi

dobrá pigmentace, dlouhé, dobře nasazené uši, velmi dobrá barva a struktura srsti.

39 PSI        RU tř. MEZITŘÍDA   CHLIFF FOON Charmander VD2

Nar.: 2.12.2009 CMKU/CKC 11268/09  O:                                                      YELLOW du Chateau Noblesse    M:         GEORGIA FOON Charmander

Majitel:   Dana VYKOUKALOVÁ,               VYSOKÉ MÝTO

22 months male of larger type, coat of excellent colour and texture, a little anxious and rather heavier in skull, than I prefer, not enough confidence moving.

22-ti měsíční pes, velký v typu, srst výborné barvy a struktury, trohu bojácný a poněkud těžší hlava, než preferuji, nedostatek jistoty v pohybu.

40 PSI        RU tř. OTEVŘENÁ  APRICOT KISS Harmony Line VD2

Nar.: 6.8.2007  CMKU/CKC 9801/07/0 O:                                                      LANCELOT Biely démon    M:         FANTASY Caroli Regis

Majitel:   Eva FRYDRYŠKOVÁ,                PRAHA 8

4 years male of larger type, rather deep in stop, large round eyes of good colour, well set ears, rather uncoordinated on the move.

4-letý pes velkého typu, poněkud hluboký stop, velké kulaté oči správné barvy, dobře nasazené uši, poněkud nekoordinovaný v pohybu.

41 PSI        RU tř. OTEVŘENÁ  CHE GUEVARA Flowers City V1, CAC

Nar.:18.4.2010  CMKU/CKC 11531/10/ O:                                                      KAKER Zlodziejska Zgraja    M:         COCO DE L’AMOUR Flowers City

Majitel:   Yvona KLIKOVÁ,                     KLADNO

17 months male, with reachy driving movement, coat of good texture, pleasing eyes, a little deep in stop, good bone, long well set ears.

17-ti měsíční pes, s dlouhým záběrem v pohybu, srst dobré struktury, roztomilé oči, trochu hluboký stop, dobrá kostra, dlouhé dobře nasazené uši.

42 PSI        RU tř. OTEVŘENÁ  YELLOW du Chateau Noblesse xxx

Nar.: 8.6.2008  CMKU/CKC 10577-08/ O:                                                      Leelyn FLASH HARRY  M:    KATINKA du Cheateau Noblesse

Majitel:   Lenka POLÁKOVÁ,                  MNICHOVO HRADIŠTĚ

nebyl

43 PSI        RU tř. VÍTĚZŮ       ALFI Sylena V2, res. CAC

Nar.:20.5.2007  CMKU/CKC 9858-07/0 O:                                                      ACAJOU de Passeriphane    M:         ELSA ROYAL Tempo-Krč

Majitel:   Michaela ČERMÁKOVÁ,              PRAHA 4

4 and half years male with reachy driving movement, well made good bone, very good eyes, very good pigmentation, short coupled, a bit deep in stop.

4,5-letý pes s dlouhým záběrem v pohybu, dobře utvářená správná kostra, velmi dobré oči, velmi dobrá pigmentace, krátká stavba, trochu hluboký stop.

44 PSI        RU tř. VÍTĚZŮ       ARNY z Andulčiny školky V1, CAC, VB

Nar.:20.2.2009  CMKU/CKC 10806/09  O:                                                      B TWO BARNABY z Usedlosti Újezdec        M:                    P TWO PATRICIA SISSI z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Jindra DIBLÍKOVÁ,                   VODŇANY

2 and half years male with lovely type, very friendly, coat of nice colour and texture, well angulated both ends, nicely cushioned muzzle, very good eyes, long

well set ears, reachy driving movements.

2,5-letý pes báječného typu, velmi přátelský, srst pěkné barvy a struktury, dobře zaúhlený vpředu i vzadu, pěkně vypolštářovaný čenich, velmi dobré oči,

dlouhé, dobře nasazené uši, dlouhý záběr v pohybu.

45 PSI        RU tř. VETERÁNŮ  Lisgarth DYLAN THOMAS V1, nejlepší pes veterán

Nar.: 3.1.2003  CMKU/CKC 7275/03   O:                                                      SALLCOTT ADAGIO of Culverhill       M:                    POLLYBENT GOLDEN ROSE of Lisgarth

Majitel:   Olga JAČKOVÁ,                      PRAHA 1

9 years male in super shape for his age, amazing black pigment on his nose, lovely large dark expressive eyes, pleasing balance outline, tail never stops

wagging.

9-ti letý pes na jeho věk dobře modelovaný, úžasný černý pigment na nose, nádherně velké tmavé výrazné oči, pěkně vyvážený vzhled, ocas se bez přestání vrtí.

46 PSI        TR  tř. DOROSTU    Aneridee COMANCHE MORNING SUN VN1

Nar.:22.1.2011  CMKU/CKC 12354-11/ O:                                                      Aneridee BOHEMIAN KNIGHT    M:         Aneridee CHEROKEE SPIRIT

Majitel:   Ing. Olga ZÁLESKÁ,                  STŘEDOKLUKY

8 months tricolour not helped by his markings, untidy face marking and more black than his ideal, however his well made short coupled with good topline moving

a little close behind, kind expression, well set ears.

8-mi měsíční trikolor, jemuž nepřidává jeho zbarvení, neúhledné znakování ve tváři a více černé, než je ideální,  avšak je dobře utvářený a krátký s dobrou

horní linií, pohybuje se vzadu trochu úzký, vlídný výraz, dobře nasazené uši.

47 PSI        TR  tř. MLADÝCH    CEWIN Goldenleon VD3

Nar.:21.12.2010CMKU/CKC 11977/10  O:                                                      ARNY z Andulčiny školky    M:         ANNY of Goldenleon

Majitel:   Eva ĎUROŠIOVÁ,                    PRAHA 4

9 months well broken male with very outgoing temperament, tan in all the right places, still needs to develop in ribcage, and grow some coat, kind eye which is

dark but not quite large enough.

9-ti měsíční dobře vybarvený pes s velmi společenským temperamentem, pálení je na všech správných místech, hrudník se potřebuje ještě vyvinout a srst

potřebuje o něco vyrůst, vlídné oko je tmavé, ale ne zrovna dost velké.

48 PSI        TR  tř. MLADÝCH    PHILIP Králův španěl VD

Nar.:27.5.2010  CMKU/CKC 11618/10  O:                                                      FILIPE Bonimo         M:    ILAVA TRES z Císařského mlýna

Majitel:   Alena ŠLAISOVÁ,                    ČESKÁ LÍPA

17 months male with pleasing black coat, pleasing large dark round eyes, good topline, tail on acceptably high, close hind movement, long well set ears.

17-ti měsíční pes s nádhernou černou srstí, roztomile velké, tmavé, kulaté oči, dobrá horní linie, ocas v přijatelné výši, úzký v pohybu  vzadu, dlouhé, dobře

nasazené uši.

49 PSI        TR  tř. MLADÝCH    QUENTIN Arušava V2

Nar.:19.8.2010  CMKU/CKC 11801/10  O:                                                      Rakelton’s GENTLEMAN    M:         KISS THE BEST Arušava

Majitel:   Kristýna MATOUŠKOVÁ,             PLZEŇ

13 months pleasing tricolour of good type, pleasing outline, coat of excellent colour and texture, good size, correct tan marking, well balanced for age, very

cheerful.

13-ti měsíční roztomilý trikolor správného typu, nádherný vzhled, srst výborné barvy a kvality, správná velikost, správné kaštanové znaky, na jeho věk dobře

vyvážený, velmi spokojený.

50 PSI        TR  tř. MLADÝCH    Samuel Adam’s HONEY PORTER V1, CAJC

Nar.:23.6.2010  CMKU/CKC 12317-11/ O:                                                      Sheeba Discover NEMO M:    Luddington’s GUINEVERE

Majitel:   Alexandra BEDOUI,                  SKALSKO

15 months well broken male of good size and type, very pleasing head expression, long well set ears, large dark expressive eyes, a little untidy in front movement

but good tail carriage and pleasing in profile, coat of excellent texture.

15-ti měsíční dobře vybarvený pes správné velikosti a typu, velmi roztomilý výraz hlavy, dlouhé dobře nasazené uši, velké tmavé, výrazné oči, trochu neustálený

pohyb vepředu, ale dobré nesení ocasu a nádherný profil, srst výborné struktury.

51 PSI        TR  tř. MLADÝCH    SZEJK Zlodziejska Zgraja VD4

Nar.:28.6.2010  CMKU/CKC 12152-11/ O:                                                      Toraylac DRUNKEN DUNCAN    M:         MONA Zlodzejska Zgraja

Majitel:   Jindra DIBLÍKOVÁ,                   VODŇANY

15 months tricolour with good topline, a little long in muzzle, large round dark eyes, appears a little leggy outpresent (patrně at present) and rather untidy in

front movement.

15.ti měsíční trikolor s dobrou horní linií, trochu dlouhý čenich, velké, kulaté, tmavé oči, v současnosti vypadá trochu nohatý a má poněkud neuspořádaný

pohyb vepředu.

52 PSI        TR  tř. MEZITŘÍDA   FRENCH LIVER de Castel Peyrac V1, CAC, VB

Nar.: 7.3.2010  CMKU/CKC 11697-10/ O:                                                      BRAVEHEARTS des Marais de Bremes        M:                    CALYPSO de Castel Peyrac

Majitel:   Dana TOŠENOVJANOVÁ,            OSTRAVA

15 months male of very pleasing size and type, lovely balanced outline, very good top line and tail carriage, well angulated, pleasing balance of muzzle to skull,

long well set ears, shows a bit of white of eye but this not detract from his pleasing expression, overall very nice male.

15-ti měsíční pes velmi pěkné velikosti a typu, nádherně vyvážený vzhled, velmi dobrá horní linie a nesení ocasu, dobře zaúhlený, báječný poměr čenichu k

lebce, dlouhé, dobře nasazené uši, ukazuje trochu oční bělmo, ale to neubírá nic z jeho nádherného výrazu, celkově pěkný pes.

53 PSI        TR  tř. MEZITŘÍDA   CHOCHOLADE CHIPS Perle du Sahel V2, res. CAC

Nar.: 5.5.2010  CMKU/CKC 11728/10  O:                                                      Loranka’s CHANEL PARIS    M:         CENDRILLON des Brandes de Beaulieu

Majitel:   Alexandra BEDOUI,                  SKALSKO

16 months male with gleaming black coat, lovely size and type, not helped by his markings, untidy face marking and heavy blanket black on his body, excellent

eyes, very large dark brown and expressive with excellent pigment, good ten markings, lets his ears full rather low sometimes, very pleasing overall.

16-ti měsíční pes s lesklou černou srstí, báječná velikost a typ, nepomohlo mu jeho vybarvení, nečisté znakování ve tváři a velká černá deka na jeho těle,

výborné oči, velmi velké, tmavohnědé a výrazné s výborným pigmentem, občas nechává svoje uši raději úplně dole, celkově velmi pěkný.

54 PSI        TR  tř. MEZITŘÍDA   THEBIUS ze Zámku Lešná VD3

Nar.:17.12.2009CMKU/CKC 11275/09  O:                                                      EKVENHOME Madeinoz    M:         PINKY POINT ze Zámku Lešná

Majitel:   Eva HULVERTOVÁ,                  VLAŠIM

21 months male of heavy type, would prefer more white markings, happy disposition.

21-ti měsíční pes, těžký typ, preferoval bych více bílé barvy, veselá povaha.

55 PSI        TR  tř. OTEVŘENÁ  ARCHIE OF Goldenleon V1,—

Nar.:22.10.2008CMKU/CKC 10570/08/O:  Rakelton’s GENTLEMAN                             M: KATHY TRES z Císařského mlýna

Majitel:   Mária KLEMENTOVÁ,                PRAHA 6

3 years old male who seem slightly anxious, good for size and type, large dark eyes, mouth not scissor, movement OK but more schooling would help him,

gleaming black coat, lovely white markings.

3-letý pes, který se zdá trochu bojáčný, dobrá velikost a typ, velké tmavé oči, skus není nůžkový, pohyb OK, ale více učení by mu pomohlo, lesklá černá srst,

báječné bílé znaky.

56 PSI        TR  tř. OTEVŘENÁ  BENJAMIN z Orlické tůně V

Nar.: 3.5.2009  CMKU/CKC 10933/09  O:                                                      WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec        M:                    ADINA z Orlické tůně

Majitel:   Roman SATÝNEK,                   PRAHA 6

2 nad half years old male, with lot of enthusiasm, gleaming black coat although not much of it, long well set ears, shows some white in eye.

2,5-letý pes, se spoustou nadšení, lesklá černá srst, které sice není mnoho, dlouhé, dobře nasazené uši, ukazuje trochu oční bělmo.

57 PSI        TR  tř. OTEVŘENÁ  ECRIN DE SOIE de l’Angelarde V2,—

Nar.:18.8.2009  CMKU/CKC 11431-10/ O:                                                      VAN GOGH de l’Angelarde    M:         CALYSTA de l’Angelarde

Majitel:   JUDr. Ivana JANDOVÁ,               VINAŘICE

2 years male of lovely size and type, enough white markings, pleasing angulation, good tan markings, large round dark eyes, long well set ears, moves close

behind and would like more drive, could do well if he made more of himself.

2-letý pes nádherné velikosti a typu, dostatek bílé barvy, pěkné úhlení, správné kaštanové znaky, velké, kulaté, tmavé oči, dlouhé, dobře nasazené uši, při

pohybu je úzký vzadu a chtěl bych, aby měl silnější pohyb, mohlo by být dobré, kdyby byl silnější.

58 PSI        TR  tř. OTEVŘENÁ  EDWARD z Královského města V3

Nar.:10.9.2009  CMKU/CKC 11138/09/ O:                                                      COWLEY z Vrchu králů M:    PAMELA Fraking

Majitel:   Naďa OKOLITOVÁ,                   VALDICE

2 years male with good topline, short coupled, appears a little tall on the leg, at present since the coat leaves something of a gap underneath him, moves

enthusiasticly.

2-letý pes s dobrou horní linií, krátce stavěný, vypadá, že má trochu vysoké nohy, nyní poněvadž ztratil srst  je pod ním něco jako mezera, nadšeně se

pohybuje.

59 PSI        TR  tř. OTEVŘENÁ  FLUFFY z Královského města V4

Nar.: 8.1.2010  CMKU/CKC 11377/10  O:                                                      FILIPE Bonimo         M:    ANABEL z Královského města

Majitel:   Monika KLODWIGOVÁ,              BRNO

20 months tricolour with lots of like, black blanket marking makes him appear long and black elbows give the impression of untidy front movement but these are

cosmetics, pleasing movement, good tail carriage, pleasing expression, long well set ears.

20-ti měsíční trikolor se spoustou pěkného, černé plášťové zbarvení způsobuje, že se zdá dlouhý a černé lokty vzbuzují dojem neusazeného pohybu vepředu, ale

to jsou kosmetické věci, pěkný pohyb, správné nesení ocasu, roztomilý výraz, dlouhé dobře nasazené uši.

60 PSI        TR  tř. OTEVŘENÁ  VALDA Dejvické údolí xxx

Nar.:22.5.2009  CMKU/CKC 11003/09  O:                                                      Toraylac ZIG ZIGLAR    M:    ROMY Dejvické údolí

Majitel:   Jindra DIBLÍKOVÁ,                   VODŇANY

nebyl

61 PSI        TR  tř. VÍTĚZŮ       FILIPE Bonimo V2, —

Nar.:22.3.2008  CMKU/CKC 10190/08/ O:                                                      Toraylac ZIG ZIGLAR    M:    ALIZÉ z Vrchu králů

Majitel:   Jolana BÁČOVÁ,                     BRANDÝSEK

3 years male of good type, would benefit from carrying slightly less weight as he appears a little short of neck, very pleasing eyes, long well set ears,

convincing on the move, would prefer more white markings.

3-letý pes, správného typu, prospělo by mu, kdyby nosil méně váhy, protože vypadá jako, že má krátký krk, velmi roztomilé oči, dlouhé dobře nasazené uši,

přesvědčivý v pohybu, preferoval bych více bílých znaků.

62 PSI        TR  tř. VÍTĚZŮ       ILLUSION Jizutoji V1, CAC

Nar.:30.6.2009  CMKU/CKC 11058/09/ O:                                                      ALBERTO Jizutoji       M:    CAPPY TRES z Císařského mlýna

Majitel:   Jiří HRADEČNÝ,                      MĚSTEC KRÁLOVÉ

27 months male with excellent size and type, perfectly broken markings, most pleasing profile, good ribcage, short coupled, well angulated, good neck, most

pleasing balance of muzzle to skull, shows some white af eye but the expression remains the delightfull, convincing on the move and waggying happily.

27-mi měsíšní pes s výbornou velikostí a typem, perfektně rozdělené barvy, nejatraktivnější profil, dobrý hrudník, krátká bedra, dobře zaúhlen, dobrý krk,

nejhezčí vyvážení čenichu a lebky, ukazuje trochu očního bělma, ale výraz zůstává roztomilý, přesvědčivý v pohybu a radostně vrtí (ocasem).

63 PSI        TR  tř. VÍTĚZŮ       VALDŠTEJN TRES z Císařského mlýna VD3

Nar.:25.6.2008  CMKU/CKC 10367/10  O:                                                      ISSYK TRES z Císařského mlýna          M:                    IDRUS TWAI z Císařského mlýna

Majitel:   Yvona NEUMANNOVÁ,               ZLÍN

3 years male of larger type, very good tan markings, large expressive eyes, but a little heavy in skull, long well set ears.

3-letý pes většího typu, velmi dobré pálení, velké, výrazné oči, ale trochu těžká lebka, dlouhé, dobře nasazené uši.

64 PSI        TR  tř. VETERÁNŮ  BONIFÁC FAWLER z Mokropes V1

Nar.:14.4.2003  CMKU/CKC 7249/03/0 O:                                                      FOWLER  TWAI z Císařského mlýna          M:                    CAMELIA z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Mgr. Alena ČÍHALOVÁ,               ČERNOŠICE

9 years tricolour in lovely condition, well broken markings, moving happily with drive and waggying his tail which he carries rather high, large dark eyes,

showing a bit of light ( patrně: white), long well set ears, good topline.

9-ti letý trikolor v báječné kondici, dobře rozdělené barvy, pohybuje se vesele s odpichem a vrtí ocasem, která nese trochu výše, velké tmavé oči, ukazují trochu

bělmo, dlouhé, dobře nasazené uši, dobrá horní linie.

65 FENY      BT  tř. ŠTĚŇAT      VALENZIA KARIN z Usedlosti Újezdec VN1

Nar.:22.4.2011  CMKU/CKC 12209/11  O:                                                      ARNY zAndulčiny školky    M:         VALKÝRA TRES z Císařského mlýna

Majitel:   Jindra DIBLÍKOVÁ,                   VODŇANY

Pretty 5 months old puppy with all the essentials, pleasing for size and type, good tan markings, round dark eyes with excellent pigmentation, balanced outline

with more confidence should do well.

Krásné 5-ti měsíční štěně se vším podstatným, roztomilé pro svou velikost a typ, dobré pálení, kulté, tmavé oči s výbornou pigmentací, vyvážený vzhled spolu s

větší jistotou by mu prospěly.

66 FENY      BT  tř. DOROSTU    DEJA VU z Výhoncovce VN1

Nar.:15.3.2011  CMKU/CKC 12099/11  O:                                                      Ace of Clubs BALTIC HARMONY     M:                    CASCADE D’E RIRES Flowers City

Majitel:   Lenka VAŇKOVÁ,                    ÚHONICE

Pretty 6 months puppy of good size and type, pleasing ten markings, good body shape, pleasing expression, coat of good colour and texture, a baby but

enjoving her day.

Krásné 6-ti měsíční štěně správné velikosti a typu, pěkné pálení, dobrý tvar těla, roztomilý výraz, srst správné  barvy a struktury, bejby, ale užívá si svůj den.

67 FENY      BT  tř. MLADÝCH    ASTARTÉ OKTI Biely démon xxx

Nar.:23.10.2010CMKU/CKC 12122-11/O:  QWILLERAN SIRI Biely démon                       M: CRISTATA QIRI Biely démon

Majitel:   Lenka POLÁKOVÁ,                  MNICHOVO HRADIŠTĚ

nebyla

68 FENY      BT  tř. MLADÝCH    DIXIE Bezzábran V2

Nar.:13.10.2010CMKU/CKC 11917/10  O:                                                      Volney BONANZA      M:    AMBRA Bezzábran

Majitel:   Iveta ŠEVČÍKOVÁ,                   PRAHA 4

14 month puppy of great quality, pleasing black coat, with rich tan markings, pleasing outline, lovely eyes, long well set ears, pleasing expression, very happy,

good tail carriage.

14-ti měsíční štěně velké kvality, pěkná černá srst s bohatým pálením, pěkný vzhled, nádherné oči, dlouhé, dobře nasazené oči, roztomilý výraz, velmi veselá,

správné nesení ocasu.

69 FENY      BT  tř. MLADÝCH    LAISY GOLD Fraking V1, CAJC

Nar.:24.10.2010CMKU/CKC 11943/10  O:                                                      L TWO LOVELY BERT z Usedlosti Újezdec                     M:                                                     ELOISE z Vrchu králů

Majitel:   Iveta SLABÁ,                         ROUSÍNOV

11 months puppy of lovely size and type, well schooled, showing well for a baby, pleasing head type, very large expressive eyes, long well set ears, pleasing

balance of muzzle to skull, moved very well.

11-ti měsíční štěně nádherné velikosti a typu, dobře vycvičené, na štěně se dobře předvádí, nádherný typ hlavy, hodně velké, výrazné oči, dlouhé dobře

nasazené oči, pěkně vyvážený čenich k lebce, pohybovala se velmi dobře.

70 FENY      BT  tř. MEZITŘÍDA   FALVIA KARA Minowara VD1

Nar.: 9.2.2010  CMKU/CKC 11428/10  O:                                                      ELVENHOME Madeinoz    M:         FORMOSA Caroli Regis

Majitel:   Dagmar SVATOŠOVÁ,               PRAHA 4

18 months BT, not enjoving outing today, overall a quality bitch but (in) movement legs down, she was so tense.

18-ti měsíční BT, neužívá si výletní den, celkově kvalitní fena, ale v pohybu se plíží, byla tak nervózní.

71 FENY      BT  tř. OTEVŘENÁ  BARBARA z Jezerního království V1,—

Nar.:16.6.2009  CMK/CKC 11031/09   O:                                                      LANCELOT Biely démon    M:         NOSTALGIA Rubínový květ

Majitel:   Věra REJFKOVÁ,                    HEŘMANŮV MĚSTEC

27 months BT of good quality, smooth shape, coat of good colour and texture, pleasing head type, eyes large and just dark enough, moving rather close

behind, but dedent bitch who could improve her chances of success by enjoving the show.

27-mi měsíční BT dobré kvality, jemný tvar, srst správné barvy a struktury, roztomilý typ hlavy, oči jsou velké a dostatečně tmavé, pohyb je vzadu poněkud úzký,

ale uvolněná fena, která by mohla zlepšit svoje vyhlídky na úspěch, kdyby si užívala výstavu.

72 FENY      BT  tř. OTEVŘENÁ  EIMY ROZA Kareli pod Radyní xxx

Nar.:24.6.2009  CMKU/CKC 11033/09/ O:                                                      FIDO FOO Charmander M:    LADRONKA Sladká krása

Majitel:   Vlasta BÁRTOVÁ,                    PLZEŇ

nebyla

73 FENY      BT  tř. VÍTĚZŮ       BEATRIX VAN ORANJE Gardyth V1, CAC, VB

Nar.:26.6.2009  CMKU/KCS 11080/09  O:                                                      Lisgarth DYLAN THOMAS    M:         Aneridee TIA MARIA

Majitel:   Olga JAČKOVÁ,                      PRAHA 1

2 years old bitch of lovely size and type, very good body shape, pleasing outline on the move, excellent ten markings, lovely eyes and nicely cushioned muzzle,

mouth not scissor, not always enjony herself but very impressive bitch.

2-letá fena nádherné velikosti a typu, velmi dobrý tvar těla, nádherně vypadá v pohybu, výborné pálení, nádherné oči a pěkně vyplněný čenich, skus není

nůžkový, ne vždy si to sama užívá, ale velmi  působivá fena.

74 FENY      BH tř. ŠTĚŇAT      GRACE DAISY Zbirožské podzámčí VN1, NFŠ

Nar.:31.5.2011  CMKU/CKC 12328/11  O:                                                      ARNY z Andulčiny školky    M:         D TWO DAISY z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Jindra DIBLÍKOVÁ,                   VODŇANY

Excellent conformation, good colours, excellent temperament at the moment her stop is a little deep, she has time to develop in the head.

Výborná stavba těla, správné barvy, výborný temperament, v současnosti je její stop trochu hluboký, hlava má ještě čas se vyvinout.

75 FENY      BH tř. ŠTĚŇAT      WIKI NAOMI z Usedlosti Újezdec VN2

Nar.:26.6.2011  CMKU/CKC 12277/11  O:                                                      WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec        M:                    N TWO NAOMI LIZ z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Zuzana POLEDNOVÁ,                HOLUBICE-KOZINEC

4 months, beautiful head and eyes, excellent rich colour, very good conformation, just needs a little more confidence but she’s young, very beautiful.

4 měsíce, krásná hlava a oči, výborné zářivé vybarvení, velmi dobrá stavba těla, ještě potřebuje trochu více jistoty, ale je mladá, velmi krásná.

76 FENY      BH tř. DOROSTU    ADINA Cavalier Prague VN2

Nar.:18.1.2011  CMKU/CKC 12039/11  O:                                                      MAXWELL z Willany    M:    ARNIKA z Údolí kavalírů

Majitel:   MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,             PRAHA 2

Eight monts, good size and proportions, good colours, feminine head, very good temperament, she needs a little more angulation in the rear, and she is a little

narrow when she moves, her croup is a little severe.

8 měsíců, správná velikost a proporce, dobré barvy, fenčí hlava, velmi dobrý temperament, potřebuje o trochu větší zaúhlení vzadu a je trochu úzká v pohybu,

její záď je trochu strmá.

77 FENY      BH tř. DOROSTU    LUCIA Bonimo VN1, NFD

Nar.: 9.3.2011  CMKU/CKC 12164/11  O:                                                      DA VINCI z Vrchu králů M:    ALIZÉ z Vrchu králů

Majitel:   Iveta LOUDOVÁ,                     PCHERY

Top quality with beautiful colours and markings, excellent bone and conformation, beautiful head and eyes, excellent temperament, she needs a little more

schooling, but she is a beautiful puppy.

Špičková kvalita s nádhernými barvami a rozdělením, výborná kostra a stavba těla, krásná hlava a oči, výborný temperament, potřebuje trochu více cvičit, ale

je to krásné štěně.

78 FENY      BH tř. MLADÝCH    AVALANCHE z Šostýnského podhradí VD3

Nar.:16.9.2010  CMKU/CKC 11846/10  O:                                                      GENESIS Jizutoji       M:    BELLINDA z Dvorů Stanislavic

Majitel:   Jiřina RAŠKOVÁ,                     KOPŘIVNICE

One year tall bitch, who needs a little more coat to look more balanced, very good colours and markings, pretty head with good eyes, she moves very well,

happy temperament, she needs time to mature, very good.

Jednoroční vysoká fenka, která potřebuje o trochu více srsti, aby vypadala více vyvážená, velmi dobré barvy a jejich rozdělení, pohybuje se velmi dobře,

veselý temperament, potřebuje čas, aby dospěla, velmi dobrá.

79 FENY      BH tř. MLADÝCH    EASY Severní království V2

Nar.:24.10.2010CMKU/CKC 11919/10  O:                                                      Loranka’s BRANSON   M:    DEBBIESeverní království

Majitel:   Marcela NOVÁ,                      PRAHA 5

Evelen months compact toy spaniel of lovely size, excellent colours and markings, good head type, dark eyes, but shows too much white, moves well, needs more

coat to finishing her.

11 měsíců, compaktní malý španěl báječné velikosti, výborné barvy a jejich rozdělení, správný typ hlavy, tmavé oči, ale ukazují příliš mnoho bělma, pohybuje se

dobře, potřebuje více srsti, aby se dotáhla.

80 FENY      BH tř. MLADÝCH    QUINETE TERNO z Kamilkové zahrady V1, CAJC, NMF, NMJ

Nar.:23.7.2010  CMKU/CKC 11774/10  O:                                                      Bonitos Companeros ITZI BITZI TINI WINY      M:                    DOLLY TERNO z Kamilkové zahrady

Majitel:   K.+ R. ŠMEJKALOVI,                STRAKY

14 months, top quality with excellent size and proportions, beautiful head and good eyes, very good ribs, good conformation, her movement is a little loose at

the moment but she’s still young, lovely temperament, should have very good future.

14 měsíců, špičková kvalita s výbornou velikostí a proporcemi, nádherná hlava a dobré oči, velmi dobrá žebra (hrudník), dobrá stavba těla, její pohyb je v

tomto okamžiku trochu rozhozený, ale je ještě mladá, nádherný temperament, měla by mít velmi dobrou budoucnost.

81 FENY      BH tř. MEZITŘÍDA   FIORA Orineiro xxx

Nar.: 9.3.2010  CMKU/CKC 11458/10  O:                                                      FILIPE Bonimo         M:    CAMILLA Orineiro

Majitel:   Jana KLAZAROVÁ,                   CHLUMEC

nebyla

82 FENY      BH tř. MEZITŘÍDA   IDAIA Bonimo xxx

Nar.:28.2.2010  CMKU/CKC 11485/10  O:                                                      FILIPE Bonimo         M:    BETTY Královská hvězda

Majitel:   Marie ZVOLÁNKOVÁ,                KOSTELEC n. Č. LESY

nebyla

83 FENY      BH tř. MEZITŘÍDA   ISIS Bonimo V3

Nar.:28.2.2010  CMKU/CKC 11487/10  O:                                                      FILIPE Bonimo         M:    ALIZÉ z Vrchu králů

Majitel:   Jolana BÁČOVÁ,                     BRANDÝSEK

18 months, has good breed type and quality, good colours and markings, good head and eyes, her tailset is a little low, but this would be better if she had

more confidence, good proportions and good pigmentation.

18 měsíců, má dobrý chovný typ a kvalitu, dobré barvy a rozdělení, dobrou hlavu a oči, její ocas je nasazen trochu níže, ale to by se mělo zlepšit pokud získá

více jistoty, správné proporce a dobrá pigmentace.

84 FENY      BH tř. MEZITŘÍDA   JANNET GOLD Fraking VD

Nar.: 3.2.2010  CMKU/CKC 11434/10  O:                                                      DA VINCI z Vrchu králů M:    TIFFANY Fraking

Majitel:   Mgr. Tereza MARTÍNKOVÁ,           KOLÍN V.

Excellent size and good proportions, good colours, good eyes, she is a real toy spaniel, bud she needs more confidence for the show ring, feminine head which

needs a little more finish in the muzzle, with confidence she can do much better.

Výborná velikost a dobré proporce, dobré barvy, dobré oči, je to skutečně malý španěl, ale potřebuje více jistoty při předvedení v kruhu, fenčí hlava, která se

potřebuje trochu dotáhnout v čenichu, s jistotou by mohla být o hodně lepší.

85 FENY      BH tř. MEZITŘÍDA   MÉTIS od Ptačí skály V1, CAC, VB, KV

Nar.:16.6.2010  CMKU/CKC 11652/10  O:                                                      Bonitos Companeros ITZI BITZI TINY WINY     M:                    FELEEN od Ptačí skály

Majitel:   Soňa TEPLÁ,                        BŘEZOVÁ nad SVITAVOU

Too quality, beautiful colours and coat, beautiful head and eyes, excellent proportions with good ribs, I would like her a little stronger in the hocks, but she is

still young, she moves well with excellent topline.

Hodně kvalitní, krásné barvy a srst, krásná hlava a oči, výborné proporče s dobrými žebry, uvítal bych trochu silnější hlezna, ale ona je ještě mladá, pohybuje

se s výbornou horní linií.

86 FENY      BH tř. MEZITŘÍDA   NICOLINA z Vrchu králů VD4

Nar.:28.10.2009CMKU/CKC 11243/09  O:                                                      Lanola ROLAND GARROS    M:         Kaishmar KARRIANNA’S DREAM

Majitel:   Jolana BÁČOVÁ,                     BRANDÝSEK

A beauiful toy spaniel, ideal size with excellent colour and good proportions to her body, her head has a little too much stop and her skull is a little round, I

like her very much, but she needs more confidence, when she moves.

Krásný malý španěl, ideální velikost s výbornou barvou a dobrými proporcemi jejího těla, její hlava má trochu příliš vyznačený stop a její lebka je trochu kulatá,

líbí se mi velice, ale potřebuje více sebejistoty, když se pohybuje.

87 FENY      BH tř. MEZITŘÍDA   OLIVIA Králův španěl V2, res. CAC

Nar.:28.10.2009CMKU/CKC 11213/09  O:                                                      DA VINCI z Vrchu králů M:    ILAVA TRES z Císařského mlýna

Majitel:   Emma MICHALOVÁ,                 PRAHA 9

Top size for a bitch, but she has a very good body, ribs and movement, wonderful temperament, good colour, a little masculine in the head, but a lot of quality.

Horní hranice velikosti na fenu, ale má velmi dobré tělo, žebra a pohyb, báječný temperament, dobrá barva, trochu samčí výraz hlavy, ale hodně kvality.

88 FENY      BH tř. OTEVŘENÁ  INCOMPARABLE Azalea V1, CAC

Nar.:28.7.2009  CMKU/CKC 11530-10/ O:                                                      Byemoor QUEENS BEAU    M:         UNE ROSE de la Fieffe au Songeur

Majitel:   Dana TOŠENOVJANOVÁ,            OSTRAVA

Two years, excellent breed type, good size and proportions, flat skull with beautiful eyes, shows a little white in her eyes, good colours, she needs a little more

angulation, to give stronger movement, lovely quality overall.

Dva roky, výborný plemenný typ, dobrá velikost a proporce, plochá lebka s nádhernýma očima, v očích ukazuje trochu bělmo, dobré barvy, potřebuje trochu větší

úhlení, které by jí dalo silnější pohyb, celkově nádherná kvalita.

89 FENY      BH tř. OTEVŘENÁ  KLÁRA GOLD Fraking V2, res. CAC

Nar.:26.2.2010  11482/10              O:                                                      FILIPE Bonimo         M:    URŠULA Fraking

Majitel:   Iveta LOUDOVÁ,                     PCHERY

18 months, she is a little long for balance, but she has excellent movement, beautiful rich colour, good head type, large eyes, shows a little white, wonderful

temperament, a lot of breed qualities.

18 měsíců, je trochu delší pro vyváženost, ale má výborný pohyb, krásná zářivá barva, dobrý typ hlavy, velké oči, ukazují trochu bělmo, nádherný

temperament, má hodně plemenných kvalit.

90 FENY      BH tř. OTEVŘENÁ  LILY Santana Gwellian VD

Nar.:31.8.2009  CMKU/CKC 11111/09  O:                                                      VLAD TEPES de l’Angelarde    M:         DAROLINA Santana Gwellian

Majitel:   Jana BROUMOVÁ,                   RAKOVNÍK

2 years old with good size and proportions, her colour could be darker, good skull, her muzzle need to be a little stronger, excellent temperament, good front

movement, her hind quaters and rear movement need to be stronger.

2 roky stará s dobrou velikostí a proporcemi, její barva by měla být tmavší, dobrá lebky, její čenich by potřeboval být o trochu silnější, výborný temperament,

dobrý pohyb vepředu, její zadní partie a zadní pohyb potřebují být silnější.

91 FENY      BH tř. OTEVŘENÁ  Loranka’s ELLA ENCHANTED V3

Nar.:15.3.2009  CMKU/CKC 11535-10/ O:                                                      Loranka’ s D’ARTAGAN M:    Loranka’s STARBRITE

Majitel:   Jan ŠPAČEK,                        SKALSKO

Two years, beautiful toy spaniel of excellent size, good colour and good proportions, a real toy spaniel, very pretty in the head, she needs more confidence

when she moves.

Dva roky, nádherný malý španěl výborné velikosti, dobrá barva a dobré proporce, skutečně malý španěl, velmi krásná hlava, potřebuje více sebejistoty, když se

pohybuje.

92 FENY      BH tř. OTEVŘENÁ  NEFERTITI z Vrchu králů V

Nar.:28.10.2009CMKU/CKC 11240/09  O:                                                      Lanola ROLAND GARROS    M:         Kaishmar’s KARRIANNA’S DREAM

Majitel:   Iveta LOUDOVÁ,                     PCHERY

Excellent size, very pretty head with beautiful eyes, good colours, good front movement but her rear movement needs to be stronger, excellent proportions.

Výborná velikost, velmi krásná hlava s nádhernýma očima, dobré barvy, dobrý přední pohyb, ale její pohyb vzadu by měl být silnější, výborné proporce.

93 FENY      BH tř. OTEVŘENÁ  VICKY Dejvické údolí V4

Nar.:22.5.2009  CMKU/CKC 11006/09/ O:                                                      Toraylac ZIG ZIGLAR    M:    ROMY Dejvické údolí

Majitel:   Ing. Zdeněk STEHLÍK,                PRAHA 6

Two years, excellent size, beautiful colours and markings, flat skull, with lovely eyes, sound movement, her tailset is a little low but she has a lot of quality.

Dva roky, výborná velikost, krásné barvy a rozdělení, plochá lebka s nádhernýma očima, jistý pohyb, její ocas je nasazen trochu níže, ale ona je velmi kvalitní.

94 FENY      BH tř. VÍTĚZŮ       FLEUR ILLUSION z Usedlosti Újezdec V1, CAC

Nar.:11.8.2009  CMKU/CKC 11092/09/ O:                                                      B TWO BARNABY z Usedlosti Újezdec        M:                    ILLUSION FLEUR z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Jindra DIBLÍKOVÁ,                   VODŇANY

Two years, little long for balance, good conformation, good topline, her stop is a little deep, her skull could be flatter, good colour could be more broken up,

rear movement a little close.

Dva roky, trochu dlouhá na vyváženost, dobrá stavba těla, dobrá horní linie, její stop je trochu hluboký, lebka by měla být plošší, dobrá barva by měla být více

rozdělena, pohyb zadních je trochu úzký.

95 FENY      BH tř. VETERÁNŮ  KISS THE BEST Arušava V1

Nar.:13.7.2003  CMKU/CKC 7333/03/0 O:                                                      Royal Companion  SIMPLY THE BEST     M:                    MILVA vom Cavalierchen

Majitel:   Luďka SIEGROVÁ,                   PLZEŇ-ČERVENÝ HRÁDEK

8 years with beautiful head and eyes, excellent teeth, she moves well for her age, her coat is a little pale now, her topline could be stronger, but she has

beautiful breed type.

8 let s nádhernou hlavou a očima, výborné zuby, pohybuje se dobře s ohledem na věk, její srst je nyní trochu světlá, její horní linie by mohla být silnější, ale je

to krásný plemenný typ.

96 FENY      BH tř. VETERÁNŮ  PAMELA Fraking VD2

Nar.:11.8.2003  CMKU/CKC 7372/03/0 O:                                                      JURÁŠEK Fraking      M:    BETSI Aldaha Gold

Majitel:   Věra LAPÁČKOVÁ,                  SLANÝ

8 years, good colours and good temperament, a little long for balance, her head type is a little long and needs stronger pigmentation, good temperament, good

carriage on move.

8 let, dobré barvy a dobrý temperament, trochu dlouhá pro vyváženost, její hlava je v typu trochu dlouhá a potřebovala by silnější pigmentaci, dobrý

temperament, v pohybu se dobře nese.

97 FENY      RU tř. DOROSTU    GRAIS BALTIC Kareli pod Radyní VN1

Nar.:12.3.2011  CMKU/CKC 12105/11  O:                                                      ACE OF CLUBS Baltic Harmony       M:                    LADRONKA Sladká krása

Majitel:   Alena KUBÁTOVÁ,                   KOLOVEČ

7 months, excellent temperament, very good movement, good size, very good colour, her head is a little masculine, lovely eyes, at the moment her dentition could

be better, but a lot of qualities, specially her temperament.

7 měsíců, výborný temperament, velmi dobrý pohyb, správná velikost, velmi dobrá barva, její hlava je trochu samčí, nádherné oči, momentálně by její chrup

mohl být lepší, ale má hodně kvalit, zvlášť svůj temperament.

98 FENY      RU tř. MLADÝCH    ABRACADABRA Moravia Eden V1, CAJC

Nar.:24.12.2010CMKU/CKC 12042/10  O:                                                      Rabymar HOLLY GRAIL M:    ENGLISH BEAUTY Moravia Eden

Majitel:   Libuše KRISTOVÁ,                   KUNOVICE

9 months, excellent type, size and proportions, sound movement, her stop is a little too deep and skull could be flatter, but good eyes, very good proportions, a

lot of quality.

9 měsíců, výborný typ, velikost a proporce, jistý pohyb, její stop je trochu hluboký a lebky by mohla být plošší, ale dobré oči, velmi dobré proporce, hodně

kvalitní.

99 FENY      RU tř. MLADÝCH    FANTASIA du Marais des Molieres V3

Nar.:16.10.2010CMKU/CKC 12318-11/O:  DJINMY HENDRIX of Woodville                        M: ARIANE du Marais des Molieres

Majitel:   Alexandra BEDOUI,                  SKALSKO

11 months, beautiful rich colour, good size and proportions, but she needs more body, to make her balanced, good skull, needs time to fill out in foreface,

excellent temperament.

11 měsíců, nádherná zářivá barva, dobrá velikosta proporce, ale potřebuje více tělesné hmoty, aby mohla být vyvážená, dobrá lebka, potřebuje čas k vyplnění

líček, výborný temperament.

100 FENY      RU tř. MLADÝCH    FLOWERS FAIR of Sevijean’s V2

Nar.: 7.5.2010  CMKU/CKC 11859-10/ O:                                                      DIOR de Sophline       M:    BARBOTINE de Sphline

Majitel:   Lenka KŘUPKOVÁ,                  MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Excellent quality with beautiful body and ribs, excellent coat, beautiful head and eyes, her croup is a little severe and her tailset carriage could be better, but

she moves well and has lovely quality.

Výborná kvalita s nádherným tělem a žebry, výborná srst, krásná hlava a oči, její záď je trochu těžká a její nasazení a nesení ocasu by mohlo být lepší, ale

pohybuje se dobře a má nádhernou kvalitu.

101 FENY      RU tř. MLADÝCH    IMMORTALITY Flowers City VD

Nar.: 8.11.2010 CMKU/CKC 11938/10  O:                                                      DORIAN GRAY of Woodville    M:         Carham BILLIE JEAN

Majitel:   Zuzana GLADIŠOVÁ,                 HAVÍŘOV

11 months, excellent colour, a little long for balance, excellent temperament, her skull is a little too round, stop a little deep, moves well in front, her tail

carriage could be better, her rear movement needs to become stronger.

11 měsíců, vynikající barva, trochu dlouhá pro vyváženost, výborný temperament, její lebka je trochu moc kulatá, stop trochu hluboký, pohybuje se dobře

vepředu, nesení ocasu by mohlo být lepší, její pohyb vzadu by mohl být silnější.

102 FENY      RU tř. MLADÝCH    ORCHIDEA HANNY z Usedlosti Újezdec VD4

Nar.:22.6.2010  CMKU/CKC 11682/10  O:                                                      MAXWELL z WILLANY M:    H TWO HANNAH EVE z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Štěpánka DOČEKALOVÁ MUDr.      HRADEC KRÁLOVÉ

15 months, top size for a bitch, very good colour, good ribs, a little strong in head for a bitch, her eyes could be darker, her croup and tailset could be better

to give her a better topline when she moves.

15 měsíců, na fenu hodně veliká, velmi dobrá barva, dobrá žebra, na fenu trochu mohutná hlava, oči by mohly být tmavší, její záď a nasazení ocasu by mohly být

lepší, aby jí daly lepší horní linii v pohybu.

103 FENY      RU tř. MEZITŘÍDA   CATHERINE DENEUVE Gardyth VD1

Nar.:17.3.2010  CMKU/CKC 11540/10  O:                                                      Lisgarth DYLAN THOMAS    M:         Aneridee TIA MARIA

Majitel:   Olga JAČKOVÁ,                      PRAHA 1

18 months, excellent type, very good head, excellent colour, needs to fill out in the ribs, a little too long in the couplings and this shows in her topline when

she moves.

18 měsíců, výborný typ, velmi dobrá hlava, výborná barva, potřebuje vyplnit v žebrech (=klenutější hrudník), trochu moc dlouhá v bedrech a to je vidět na její

horní linii při pohybu.

104 FENY      RU tř. MEZITŘÍDA   CONNYE Bezzábran VD2

Nar.:18.12.2009CMKU/CKC 11327/09  O:                                                      Leelyn FLASH HARRY  M:    BARKA Fimfárum

Majitel:   Ivana NOVOTNÁ,                     DOLNÍ JIRČANY

21 months, excellent temperament, good size and proportions, with good ribs, flat skull, needs more straight in foreface, a little close in rear movement, the

croup and tail carriage could be better.

21 měsíců, výborný temperament, dobrá velikosta proporce, s dobrými žebry, plochá lebka, potřebuje rovnější čenich, trochu úzká v zadním pohybu, zadek a

nesení ocasu by mohly být lepší.

105 FENY      RU tř. OTEVŘENÁ  ISABELA LADY Zlatý kavalír VD1

Nar.:23.6.2009  CMKU/CKC 11047/09/ O:                                                      ALFI Sylena  M:    GALLICA Terako

Majitel:   Magdalena PÍNOVÁ,                  PRAHA 2

1 years, good size and type and proportions, very good colour, good head and eyes, her croup and tailset could be better and this shows in her topline when

she moves, her rear movement is very narrow.

1 rok, dobrá velikost a typ a proporce, velmi dobrá barva, dobrá hlava a oči, její zadek a nasazení ocasu by mohly být lepší a to se projevuje v pohybu v její

horní linii, její pohyb vzadu je velmi úzký.

106 FENY      RU tř. VETERÁNŮ  FRENCH KISS Perle du Sahel V1, nejlepší fena veterán

Nar.: 5.8.2003  CMKU/CKC 7326/03   O:                                                      Leelyn TWISTER       M:    ONLY Á ROSE d’ Ysatis

Majitel:   Alexandra BEDOUI,                  SKALSKO

8 years, excellent breed type, compact toy spaniel, a little too deep in the stop and a little short in a foreface, excellent colour, very good body shape, her

movement is a little loose now, I would prefer a little more body.

8 let, výborný plemenný typ, kompaktní malý španěl, trochu moc hluboký stop a trochu krátký čenich, výborná barva, velmi pěkný tvar těla, její pohyb je teď

trochu nepořádný, preferoval bych více hmoty v těle.

107 FENY      TR  tř. MLADÝCH    COFFEA Prokopská hvězda VD4

Nar.:21.9.2010  CMKU/CKC 11865/10  O:                                                      ZIPPY Prokopská hvězda    M:         OLINDA Prokopská hvězda

Majitel:   Ing. Hana KOVAŘÍKOVÁ,             PRAHA 5

Good size and proportions, heavily marked, needs a little more angulation in front, feminine head, good temperament, the muzzle is a little long, the croup and

tailset could be better, rear movement a little close.

Správná velikost a proporce, těžce znakovaná, potřebuje trochu větší zaúhlení vepředu, fenčí hlava, dobrý temperament, čenich je trochu dlouhý, záď a

nasazení ocasu by mohly být lepší, pohyb vzadu trochu úzký.

108 FENY      TR  tř. MLADÝCH    GABANA z Královského města V1, CAJC

Nar.:22.7.2010  CMKU/CKC 11759/10  O:                                                      FILIPE Bonimo         M:    AURA z Královského města

Majitel:   Eva KAKOSOVÁ,                    LOUŇOVICE

14 months, excellent breed type, good proportions and good movement, very good head with flat skull and dark eyes, shows a little white, a little heavily

marked, needs more schooling for the show ring, but she has quality.

14 měsíců, výborný plemenný typ, dobré proporce a dobrý pohyb, velmi dobrá hlava s plochou lebkou a tmavýma očima, ukazuje trochu bělmo, trochu těžce

znakovaná, potřebuje více přípravy pro výstavní kruh, ale má kvalitu.

109 FENY      TR  tř. MLADÝCH    GRESSY z Královského města V2

Nar.:22.7.2010  CMKU/CKC 11764/10  O:                                                      FILIPE Bonimo         M:    AURA z Královského města

Majitel:   Barbora BALCAROVÁ,               POSTUPICE

14 months, excellent toy spaniel type with very good head and eyes, I would prefer a little more bone, she has a compact body with good conformation, her

rear movement could be stronger.

14 měsíců, výborný typ malého španěla s velmi dobrou hlavou a očima, preferoval bych trochu sinější kosti,má kompaktní tělo s dobrou stavbou, její pohyb vzadu

by měl být silnější.

110 FENY      TR  tř. MLADÝCH    KEROLAIN FELICITA z Mokropes VD3

Nar.:19.7.2010  CMKU/CKC 11769/10  O:                                                      ELVENHOME Madeinoz    M:         FELICITA CAMILA z Mokropes

Majitel:   Mgr. Alena ČÍHALOVÁ,               ČERNOŠICE

14 months, she has a beautiful face with flat skull and lovely eyes, she is a little long for balance and her croup could be better, sound movement but needs

more confidence.

14 měsíců, má krásnou tvář s plochou lebkou a nádhernýma očima, je trochu dlouhá na vyváženost a její záď by mohla být lepší, pevný pohyb, ale potřebuje více

jistoty.

111 FENY      TR  tř. MEZITŘÍDA   CLEOPATRA z Jezerního království V2, res. CAC

Nar.:29.12.2009CMKU/CKC 11339/09  O:                                                      COWLEY z Vrchu králů M:    NINA RICCI z Krásné Gladys

Majitel:   Věra REJFKOVÁ,                    HEŘMANŮV MĚSTEC

21 months, she is too long for balance, but she has very good conformation, good ribs, and good topline, a very pretty head and good eyes, excellent

temperament, good coat texture, a lot of quality.

21 měsíců, je příliš dlouhá na vyváženost, ale má velmi dobrou stavbu těla, dobrá žebra a správnou horní linii, velmi krásná hlava a dobré oči, výborný

temperament, dobrá struktura srsti, hodně kvalitní.

112 FENY      TR  tř. MEZITŘÍDA   JACKIE GOLD Fraking V4

Nar.: 3.2.2010  CMKU/CKC 11432/10  O:                                                      DA VINCI z Vrchu králů M:    TIFFANY Fraking

Majitel:   Jolana DYKOVÁ,                     ZBIROH

Excellent movement and very good proportions, good body and coat texture, she needs a little more rear angulation and the better croup would help her tail

carriage, her head is a little long in foreface but she has a flat skull and good eyes.

Výborný pohyb a velmi dobré proporce, dobré tělo a struktura srsti, potřebuje trochu větší zadní úhlení a lepší záď by jí pomohla nést ocas, její hlava je trochu

dlouhá v čenichu, ale má plochou lebku a dobré oči.

113 FENY      TR  tř. MEZITŘÍDA   MARISSA SEVI Biely démon V1, CAC, VB

Nar.:28.3.2010  CMKU/CKC 12192-11/ O:                                                      NABUCO TRIES Biely démon    M:         RAMAYA TRIES Biely démon

Majitel:   Hana BRÁZDILOVÁ,                  FRYŠTÁK

18 months top quality toy spaniel, beautiful size and proportions with beautiful head and eyes, body is compact with good ribs, moves very well, I would like just

a little more shoulder angulation, but she is a beautiful bitch.

18-ti měsíční španěl špičkové kvality, krásná velikost a proporce s krásnou hlavou a očima, tělo je kompaktní s dobrými žebry, pohybuje se velmi dobře, chtěl

bych jen o trochu více zaúhlenou lopatku, ale je to krásná fena.

114 FENY      TR  tř. MEZITŘÍDA   PRETTY Králův španěl V3

Nar.:27.5.2010  CMKU/CKC 11620/10  O:                                                      FILIPE Bonimo         M:    ILAVA TRES z Císařského mlýna

Majitel:   Emma MICHALOVÁ,                 PRAHA 9

Excellent quality with beautiful head and eyes, good ribcage, a little long in the body and her tailset is a little low which spoils her topline, but she moves well

and has a lot of quality.

Výborná kvalita s krásnou hlavou a očima, dobrý hrudník, trochu dlouhá v těle a její nasazení ocasu je trochu nízké, což ruší její horní linii, ale pohybuje se

dobře a je hodně kvalitní.

115 FENY      TR  tř. MEZITŘÍDA   TESALONA ze Zámku Lešná V

Nar.:17.12.2009CMKU/CKC 11276/09/O:  ELVENHOME Madeinos                              M: PINKY POINT ze Zámku Lešná

Majitel:   Lenka KOVALČÍKOVÁ,               PRAHA 10

21 months, a little long for balance, I need to develop a little more chest, but she has a very good topline and moves well, her head is a little plain, in

excellent condition, her colour could be more broken up.

21-ti měsíční, trochu dlouhá na vyváženost, potřebuje trochu více vyvinout hrudník, ale má velmi dobrou horní linii a pohybuje se dobře, její hlava je trochu

nehezká, ve výborné kondici, její barvy by měly být lépe rozděleny.

116 FENY      TR  tř. OTEVŘENÁ  ARNIKA z Údolí kavalírů V1, CAC

Nar.:27.12.2008CMKU/CKC 10673/08  O:                                                      WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec        M:                    CASSIE z Bořkovických lesů

Majitel:   MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,             PRAHA 2

3 years, top size, very good ribs and bone, excellent head type, her croup is too severe and her tailset is low and this spoils her topline, she moves well.

3-letá, velká velikost, velmi dobrá žebra a kostra, výborný typ hlavy, její záď je příliš příkrá a nasazení ocasu nízké, což ruší horní linii, pohybuje se dobře.

117 FENY      TR  tř. OTEVŘENÁ  DORI z Královského města VD3

Nar.: 8.5.2009  CMKU/CKC 10928/09  O:                                                      DA VINCI z Vrchu králů M:    CAROLAIN ze Západní stráně

Majitel:   Věra LAPÁČKOVÁ,                  SLANÝ

2 years, good size and compact, but she needs a little more bone and substance for her age, excellent temperament, needs a little more angulation in front, croup

could be better and tailset could be better.

2 roky, dobrá velikost a je kompaktní, ale v jejím věku potřebuje trochu lepší kostru a hmotu, výborný temperament, potřebuje vepředu trochu větší úhlení, záď

by měla být lepší a nasazení ocasu také.

118 FENY      TR  tř. OTEVŘENÁ  GRÉTTE Bonimo VD2

Nar.: 6.3.2009  CMKU/CKC 10849/09/ O:                                                      COWLEY z Vrchu králů M:    BETTY Královská hvězda

Majitel:   Jana BROUMOVÁ,                   RAKOVNÍK

2,5 years of good size and proportions, good ribcage, very pretty head, she needs more rear angulation and her tailset and croup could be better, needs a

little more temperament and confidence when she moves, her rear movement needs to become stronger.

2,5 letá správné velikosti a proporcí, dobrý hrudník, velmi krásná hlava, potřebuje větší zaúhlení vzadu a její nasazení ocasu a záď by měly být lepší, potřebuje

trochu více temperamentu a jistoty při pohybu, její pohyb vzadu potřebuje být silnější.

119 FENY      TR  tř. OTEVŘENÁ  OCTAVIA WELL Arušava VD4

Nar.:21.5.2009  CMKU/CKC 10175/09/ O:                                                      WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec        M:                    O TWO OCTAVIE DAISY z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Andrea VEVERKOVÁ,                TRHANOV

2,5 years, good size, a little long for balance, her topline could be stronger, feminine head, the stop is a little deep and her eyes show too much white, good

ribs and coat, her movement and both ends could be better.

2,5 roku, správná velikost, trochu dlouhá na vyváženost, její horní linie by měla být silnější, fenčí hlava, stop je trochu hluboký a její oči ukazují příliš mnoho

bělma, dobrá žebra a srst, její pohyb na obou koncích by měl být lepší.

120 FENY      TR  tř. VÍTĚZŮ       CARAVELLA TRE z Usedlosti Újezdec V1, CAC

Nar.:26.1.2009  CMKU/CKC 10730/09/ O:                                                      F TWO FANDANGO z Usedlosti Újezdec                     M:                                                     N TWO NANNIE LIZ z Usedlosti Újezdec

Majitel:   Jindra DIBLÍKOVÁ,                   VODŇANY

Excellent size and proportions and wonderful temperament, needs a little more body on her and this would help her topline, very pretty head with flat skull and

good eyes, her rear movement is a little narrow, her tailset could be a little higher, but she has excellent quality and is lovely toy spaniel.

Výborná velikost a proporce a báječný temperament, potřebuje trochu přibrat v těle a to by mohlo pomoci její horní linii, velmi krásná hlava s plochou lebkou a

dobré oči, její pohyb vzadu je trochu úzký, její ocas by mohl být nasazen trochu výše, ale má výbornou kvalitu a je to roztomilý malý španěl.

121 FENY      TR  tř. VETERÁNŮ  IBERIA Biely démon V1

Nar.: 7.3.2000  CMKU/CKC 5760-00// O:                                                      Milkeyn MONARCH AT LYMREY       M:                    MERIEM Biely démon

Majitel:   Hana BRÁZDILOVÁ,                  FRYŠTÁK

11,5 years, a beautiful toy spaniel, with beautiful head and eyes, lovely size with compact body, still sound when she moves, full of quality, a real toy spaniel.

11,5 letá, krásný malý španěl, s krásnou hlavou a očima, pěkná velikost s kompaktním tělem, stále jistá při pohybu, kvalitní, pravý malý španěl.

122 KING     PSI        BT  tř. MLADÝCH    SUNNY Karaj V1, CAJC, NMP, NMJ

Nar.:11.7.2010  CMKU/KCS 1013/10   O:                                                      HSAMUEL von Santa Felicia    M:         AJA dela Bacska

Majitel:   Dagmar NEPOŽITKOVÁ,              VÁPENNÁ

14 months, excellent size with compact body, good movement and good temperament, he needs more body on him as he is a little narrow in chest and his

movement, good rise of skull, his eyes could be better set.

14 měsíců, výborná velikost s kompaktním tělem, dobrý pohyb a dobrý temperament, potřebuje více tělesné hmoty, protože má trochu úzký hrudník a pohyb,

dobrá výška lebky, jeho oči by mohly být lépe umístěny.

123 PSI        BT  tř. MLADÝCH    TIM z Valldemose V

Nar.:21.6.2010  CMKU/KCS 1007/10   O:                                                      BIG BANG des Trois Maillets    M:         BABETKA z Vesničky u hranic

Majitel:   Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

He has excellent breed type with good ribs and substance, but he is a little long for balance, needs more confidence when he moves, a little long in the nose,

good eyes.

Je to výborný představitel plemene s dobrými žebry a substancí, ale je trochu dlouhý pro vyváženost, potřebuje více jistoty při pohybu, trochu dlouhý nos, dobré

oči.

124 PSI        BT  tř. OTEVŘENÁ  QUICK z Valldemose VD1

Nar.:30.5.2009  CMKU/KCS 933/09    O:                                                      AMADEE de la Bacska M:    HENESIS z Valldemose

Majitel:   Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

A good size and compact body but he needs more body on him, good head type with good eyes, his front movement could be better, he needs some more

confidence when he moves and his hind quaters could be stronger.

Správná velikost a kompaktní tělo, ale potřebuje přibrat, správný typ hlavys dobrýma očima, jeho pohyb vepředu by mohl být lepší, potřebuje o něco více jistoty,

když se pohybuje a jeho zadní partie by mohly být silnější.

125 PSI        BH tř. ŠTĚŇAT      ISSO Stamíra xxx

Nar.: 2.4.2011  CMKU/KCS 1074/11   O:                                                      ASHLEY de la Tierra de Suerte    M:         DEBORAH Stamíra

Majitel:   Radek JANKŮ,                       BRANDÝS NAD LABEM

nebyl

126 PSI        BH tř. VÍTĚZŮ       BONSAI des Vercheres de Montdidier V1, CAC, VB, KV, BOB

Nar.: 5.9.2006  CMKU/KCS 796-07/06 O:                                                      TIMOTHY de Melcourt   M:    ASTURIAS de la Bacska

Majitel:   Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

5 years, of excellent breed type with very good head, good bone and wonderful temperament and movement, very good colour and markings, excellent stop, good

rise of skull and good eye placement, needs a little more body but he is and excellent example of the breed.

5-ti letý, výborného plemenného typu s velmi dobrou hlavou, dobrá kostra a skvělý temperament a pohyb, velmi dobrá barva a rozdělení, výborný stop, dobrá

výška lebky a správné umístění očí, potřebuje trochu přibrat v těle, ale je to výborný představitel plemene.

127 PSI        RU tř. MEZITŘÍDA   QUASKA Karaj V1, CAC, VB

Nar.:10.11.2009CMKU/KCS 986/09    O:                                                      KARL MACABEUS Verum Gaudium       M:                    AJA de la Bacska

Majitel:   Jaroslava VOTÁPKOVÁ,              ÚDLICE

2 years in excellent condition, very good bone and substance, he is a little too long for balance, excellent eyes, could have a little more rise to his skull, he

moves soundly.

2-letý ve výborné kondici, velmi dobrá kostra a hmota, je trochu příliš dlouhý pro vyváženost, výborné oči, mohl by mít trochu vyšší (více klenutou) lebku,

pohybuje se jistě.

128 PSI        TR  tř. MLADÝCH    CORRY od Čitunky V1, CAJC

Nar.:12.10.2010CMKU/KCS 1039/10   O:                                                      MONTY Karaj M:       VERA TIZIAN Bedit

Majitel:   Věra MATHAUSEROVÁ,              DOMAŽLICE

Excellent bone, very good angulation, he has good shape, needs more chest and body and this shows in his topline and front movement, good stop, could have a

little more rise of skull and his eyes could be a little bit darker, has a lot of breed type but he needs time to mature.

Výborná kostra, velmi dobré zaúhlení, má dobrý tvar, potřebuje větší hrudník a tělo a to je vidět na jeho horní linii a pohybu vpředu, dobrý stop, mohl by mít

trochu vyšší lebku a jeho oči by mohly být trochu tmavší, má hodně z plemenného typu, ale potřebuje dospět.

129 PSI        TR  tř. MLADÝCH    URIAS Karaj VD2

Nar.:12.10.2010CMKU/KCS 1029/10   O:                                                      LUPÍNEK Karaj         M:    Dixie Acres TYNA AT JARKA

Majitel:   Jaroslava VOTÁPKOVÁ,              ÚDLICE

10 months, he has a beautiful face, good rise of skull, excellent nose placement and good eyes, but he needs to become more masculine in a head, good body

but he needs time to develop, he moves soundly but he needs more confidence.

10-ti měsíční, má krásnou tvář, správná výška lebky, výborné umístění nosu a dobré oči, ale  hlava se potřebuje stát více samčí, dobré tělo, ale potřebuje čas se

vyvinout, pohybuje se důkladně, ale potřebuje více jistoty.

130 PSI        TR  tř. MLADÝCH    XMAS GIFT z Valldemose VD3

Nar.:24.12.2010CMKU/KCS 1046/10   O:                                                      BIG BANG des Trois Maillets    M:         MYSTERY z Valldemose

Majitel:   Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

9 months, he is a very good type of lovely size and good bone, sound moving but he needs more confidence, he needs time to finish in the head.

9-ti měsíční, je velmi dobrého typu, pěkné velikosti a dobré kostry, důkladný pohyb, ale potřebuje více sebedůvěry, potřebuje čas na dokončení (vývoje) hlavy.

131 PSI        TR  tř. MEZITŘÍDA   ROCKY Karaj V1, CAC, VB

Nar.:16.12.2009CMKU/KCS 993/09    O:                                                      HARRY POTTER Rubinowy Skarb          M:                    HAPPY Karaj

Majitel:   Jaroslava VOTÁPKOVÁ,              ÚDLICE

2 years, good bone and good ribs, a little long in the body and his front movement could be firmer, good ribs and good hind quarters, could have a little more

rise over the eyes.

2-letý, dobrá kostra a dobrá žebra, trochu dlouhé tělo a jeho pohyb vepředu by měl být ustálenější, dobrá žebra a dobré zadní partie, mohl by mít větší výšku

(lebky) nad očima.

132 PSI        TR  tř. MEZITŘÍDA   TOBY Karaj VD2

Nar.:17.7.2010  CMKU/KCS 1014/10   O:                                                      BONAPARTE des Vercheres de Montdidier   M:                    VIVA LA MUSICA Verum Gaudium

Majitel:   Věra MATHAUSEROVÁ,              DOMAŽLICE

A small dog who need to develop in ribs and substance to look more masculine, very good rear movement, excellent temperament, his front movement could be

tighter ans when he gets more ribs and body this would help him, excellent rise of skull, excellent eye placement, but he need to become more masculine.

Malý pes, který se potřebuje vyvinout v hrudníku a substanci, aby vypadal více jako samec, velmi dobrý pohyb vzadu, výborný temperament, jeho pohyb vepředu by

měl být těsnější, když získá větší hrudník a tělo, tak by mu to pomohlo, výborná výška lebky, výborné umístění očí, ale potřebuje se stát více samcem.

133 FENY      BH tř. ŠTĚŇAT      DELFY od Čitunky VN1, NFŠ

Nar.: 4.5.2011  CMKU/KCS 1087/11   O:                                                      ACHIM od Čitunky      M:    URŠULA TIZIAN Bedit

Majitel:   Věra MATHAUSEROVÁ,              DOMAŽLICE

5 months with beautiful head and wonderful temperament, very good movement for her age, excellent bone, good colours, she is a little long for balance at the

moment but full of quality.

5-ti měsíční s nádhernou hlavou a báječným temperamentem, na její věk velmi dobrý pohyb, výborná kostra, dobré barvy, je teď trochu dlouhá na vyváženost, ale

velmi kvalitní.

134 FENY      BH tř. MLADÝCH    UNGATA Karaj VD1

Nar.:12.10.2010CMKU/KCS 1031/10   O:                                                      LUPÍNEK Karaj         M:    Dixie Acres TYNA AT JARKA

Majitel:   Dagmar NEPOŽITKOVÁ,              VÁPENNÁ

12 months, tall bitch who has a little too much leg and to drop in her body, feminine head with good eyes, she could be a little fuller over the eyes, I would

prefer a wider jaw, needs more confidence when she moves.

12-ti měsíční, vysoká fenka, která je trochu příliš nohatá a pronesená v těle, fenčí hlava s dobrýma očima, mohla by být plnější nad očima, preferoval bych širší

čelist, potřebuje více sebejistoty když se pohybuje.

135 FENY      BH tř. VÍTĚZŮ       NANCY Karaj V1, CAC, VB, KV

Nar.:10.2.2009  CMKU/KCS 918/099   O:                                                      TIZIAN Verum Gaudium M:    Dixie Acres TYNA AT JARKA

Majitel:   Jaroslava VOTÁPKOVÁ,              ÚDLICE

Excellent breed type with compact coby body, good bone and sound movement, excellent head type, good eye placement, good rise of skull, colours well broken,

her topline could be a little firmer.

Výborná představitelka plemene s kompaktním krátkým tělem a důkladným pohybem, výborný typ hlavy, dobré umístění oka, dobrá výška lebky, barvy dobře

rozděleny, její horní linie by mohla být pevnější.

136 FENY      TR  tř. ŠTĚŇAT      YASI Karaj VN1

Nar.:30.4.2011  CMKU/KCS 1083/11   O:                                                      ROCKY Karaj M:    NANCY Karaj

Majitel:   Věra MATHAUSEROVÁ,              DOMAŽLICE

5 months tricolour, markings could be more broken up, but she has beautiful head, good bone and sound movement, she could be a little shorter for perfect

balance, needs a little more confidence but she is very young and has a lot of quality.

5-ti měsíční tricolorka, znaky by měly být více rozděleny, ale má krásnou hlavu, dobrou kostru a důkladný pohyb, mohla by být trochu kratší pro perfektní

vyváženost, potřebuje trochu více sebejistoty, ale je velmi mladá a má plno kvalit.

137 FENY      TR  tř. MLADÝCH    TIMA MAR z Valldemose V2

Nar.:21.6.2010  CMKU/KCS 1010/10   O:                                                      BIG BANG des Trois Maillets    M:         BABETKA z Vesničky u hranic

Majitel:   Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

15 months, beautiful shape with excellent neck and excellent movement, from very good angulation, sufficient bone, her skull could have a little more rise and

she needs more confidence.

15 měsíců, krásný profil s výborným krkem a výborný pohyb, z velmi dobrého zaúhlení, dostečná kostra, její lebka by mohla mít trochu větší klenbu a potřebuje

více sebejistoty.

138 FENY      TR  tř. MLADÝCH    TOOTSIE Karaj V1, CAJC, NMF

Nar.:17.7.2010  CMKU/KCS 1017/10   O:                                                      BONAPARTE des Vercheres de Montdidier   M:                    VIVA LA NUSICA Verum Gaudium

Majitel:   Dagmar NEPOŽITKOVÁ,              VÁPENNÁ

12 months, beautiful size with compact body, very good temperament, excellent rear movement, she needs to develop, more substance and this will improve her

movement, her head is a little small, but in proportion to her body, beautiful rise of skull, she needs just a little finish her lips, she is still young but has lots of

quality.

12 měsíců, krásná velikost s kompaktním tělem, velmi dobrý temperament, výborný pohyb vzadu, potřebuje se vyvinout více substance a to zlepší její pohyb, její

hlava je poněkud malá, ale v proporci k jejímu tělu, krásná výška lebky, potřebuje ještě dotáhnout pysky, je ještě mladá, ale plná kvalit.

139 FENY      TR  tř. MEZITŘÍDA   ROSIE Karaj V1, CAC

Nar.:16.12.2009CMKU/KCS 995/09    O:                                                      HARRA POTTER Rubinowy Skarb          M:                    HAPPY Karaj

Majitel:   Jaroslava VOTÁPKOVÁ,              ÚDLICE

2 years, has good ribcage but a little too heavy in body today, she needs a little more leg for balance, good head type, good rise of skull and good nose

placement, she could be a little stronger in her rear movement.

2 roky, má dobrý hrudník, ale je dnes poněkud příliš těžká v těle, potřebuje pro vyváženost trochu delší nohy, správný typ hlavy, dobrá klenba lebky a dobré

umístění nosu, mohla by mít vzadu silnější pohyb.

140 FENY      TR  tř. OTEVŘENÁ  LILIBETH z Valldemose V1, CAC

Nar.: 2.9.2008  CMKU/KCS 888/08    O:                                                      BACCHUS de Sorine    M:    BABETKA z Vesničky u hranic

Majitel:   Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

3 years, lovely size, compact and square, very pretty head, sufficient bone, she moves soundly but needs a little more confidence, she needs time for a little

more substance and coat, but she has lovely breed type.

3 roky, pěkná velikost, kompaktní a čtvercová, velmi krásná hlava, dostatečná kostra, pohybuje se důkladně, ale potřebuje trochu více jistoty, potřebuje čas pro

získání více hmoty a srsti, ale má báječný plemenný typ.

141 FENY      TR  tř. VÍTĚZŮ       MYSTERY z Valldemose V1, CAC, VB

Nar.:24.11.2008CMKU/KCS 896/08    O:                                                      BONSAI des Verecheres de Montdidier      M:                    Smokey Valley’s KRISTINE

Majitel:   Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,          KOLEŠOVICE

3 years, very good temperament, movement and topline, excellent colours, needs a little more substance and rib, shows a little too much white, good rise of

skull.

3 roky, velmi dobrý temperament, pohyb a horní linie, výborné barvy, potřebuje trochu více hmoty a hrudník, ukazuje trochu příliš bělmo, dobrá výška lebky.