Pozvánka a program náhradní členské schůze konané 16. 12. 2023 v Praze

Vážení členové,

 

Klub chovatelů Kavalír a King Charles španělů – Praha Vás zve na náhradní členskou schůzi, která se koná 16. 12. 2023 od 11:00 v Praze v Restauraci Řeporyjské sokolovny (Jáchymovská 1, 155 00 Praha – Řeporyje).

 

Program (stejný jako u členské schůze konané 25. 11. 2023):
1. Úvod a zahájení
2. Schválení programu členské schůze
3. Volba zapisovatele
4. Rozbor a posouzení původních/současných stanov – právní stanovisko
5. Představení návrhu upravených stanov*
a) Stanovy
b) Řády – chovatelský, bonitační, organizační
6. Diskuse k bodu 5 a bodům 5a, 5b
7. Neexistence pravidelného vydávání zpravodaje klubu – porušení stanov; bod navrhla J. Diblíková)
8. Diskuse
9. Závěrečné slovo předsedy klubu
10. Usnesení a závěr

 

Kompletní pozvánku ke stažení níže.